Trimiteţi link-ul unui prieten prin e-mail

Nume prieten
Email prieten
Numele dvs.

ACHITAREA LUI STAVARACHE – Curtea de Apel Alba Iulia a desfiintat rechizitoriul prin care procuroarea Cornelia Hrincescu l-a trimis in judecata pe fostul primar din Bacau, Romeo Stavarache, pentru tentativa la abuz in serviciu: „Este absurd a se retine ca primarul trebuia sa se substituie atributiilor de serviciu ale functionarilor si sa verifice personal documentatia... Nu s-a facut dovada ca a actionat cu intentie, in scopul de a frauda... Nu este intemeiata sustinerea acuzarii” (Motivarea)

Duminică, 18 iunie 2017 12:21 | Scris de George TARATA | pdf | print | email

DNA l-a trimis in judecata pe fostul primar al municipiului Bacau, Romeo Stavarache (foto), fara ca vreo acuzatie impotriva acestuia sa fie intemeiata si fara ca acesta sa fi incalcat vreo lege. Aceasta este concluzia la care a ajuns Curtea de Apel Alba Iulia, in dosarul in care Stavarache a fost trimis in judecata pentru tentativa la abuz in serviciu.

Lumeajustitiei.ro prezinta motivarea prin care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus achitarea definitiva lui Romeo Stavarache in dosarul in care a fost trimis in judecata printr-un rechizitoriu semnat de sefa DNA Bacau, Cornelia Hrincescu, si confirmat de fostul sef al Sectiei a II-a DNA Claudiu Dumitrescu (vezi facsimil). Este o decizie luata in 19 aprilie 2017, Curtea de Apel Alba Iulia hotarand achitarea lui Stavarache in baza art. 16 alin. (1) lit b) din Codul de procedura penala - „fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”. Achitarea a venit dupa ce, la fond, Romeo Stavarache fusese condamnat de Tribunalul Bacau la 3 ani inchisoare cu suspendare.


Romeo Stavarache a fost trimis in judecata, in aprilie 2014, pentru aprobarea unui contract de vanzare-cumparare a unei locuinte, acest lucru producandu-se, asa cum sustinea DNA, in conditiile in care cererea nu ar fi fost verificata de compartimentele de specialitate ale Primariei Bacau si nu ar fi fost anexate inscrisuri care sa fi dovedit calitatea de chirias si indeplinirea obligatiilor care reveneau din aceasta calitate din partea solicitantului locuintei. Ei bine, acuzatiile DNA au fost facute praf de Curtea de Apel Alba Iulia, care a stabilit ca este contrar oricarei prevederi legale si chiar absurd sa se invoce ca primarul Stavarache trebuia sa se substituie atributiilor de serviciu ale functionarilor din subordine si sa verifice personal documentatia. Instanta a stabilit ca Stavarache nu a emis vreun act prin care sa fi incaclacat legea si nici nu a actionat cu intentie directa sau indirecta, in cunostinta de cauza, pentru a frauda procedura de inchiriere si vanzare a locuinte, astfel incat cumparatorul sa fie avantajat, iar patrimoniul Primariei Bacau prejudiciat.

Trebuie precizat ca achitare s-a dispus si in cazul celorlalti doi inculpati trimisi in judecata de DNA alaturi de Romeo Stavarache.

Iata un fragment din decizia Curtii de Apel Alba Iulia de achitare a fostului primar din Bacau, Romeo Stavarache:

In privinta inculpatului Stavarache Romeo:

S-a imputat inculpatului ca faptele sale realizeaza continutul constitutiv al infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei (3 acte materiale), constand in aceea ca:

In realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in exercitarea atributiilor de primar al municipiului Bacau, a aprobat repartitia unei locuinte, urmare a cererii formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe, in cadrul audientelor acordate la data de 20.03.2008, in conditiile in care nu avea atributii privind repartizarea locuintelor (locuintele sociale si din fondul locativ de stat se repartizeaza de catre consiliul local in ordinea de prioritate stabilita de comisia sociala in urma analizarii solicitarilor).

La data de 13.06.2008, a aprobat repartitia apartamentului situat in Bacau, (...) inculpatului Muntianu Gheorghe, in conditiile in care Comisia sociala nu intocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si in lipsa unei hotarari a Consiliului Local Bacau prin care solicitantului Muntianu Gheorghe sa-i fie repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.

S-a retinut ca la data de 25.02.2009, a aprobat incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta anterior mentionata, urmare a solicitarii formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe in cadrul audientelor, desi cererea acestuia nu fusese verificata de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, iar la cerere nu au fost anexate inscrisurile care dovedeau calitatea de chirias si indeplinirea obligatiilor rezultate din aceasta calitate.

Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obtinerea de catre inculpatul Muntianu Gheorghe a unui avantaj patrimonial, respectiv apartamentul situat in Bacau, (...) unei pagube Municipiului Bacau, constand in contravaloarea acestei locuinte (evaluata la suma de 11.379 lei valoarea de calcul conform Decretului-Lege nr. 61/1990 ?i Legii nr. 85/1992), rezultat care nu s-a produs, formalitatile de vanzare-cumparare a apartamentului fiind oprite.

S-a retinut ca indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu consta in incalcarea dispozitiilor art. 43 din Legea nr.114/1996 - Legea locuintei, art.30 cu referire la art.21-23 din H.G.nr.502/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, astfel cum acestea erau in vigoare in perioada comiterii faptelor, HCL Bacau nr.502/28.12.2007 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate si a listei cu actele necesare in solutionarea cererilor de locuinte sociale sau din fondul locativ de stat.

De asemenea, s-a retinut ca inculpatul a nesocotit dispozitiile art.36 pct.5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, conform carora consiliul local hotaraste inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a municipiului.

(...)

Pornind de la aceste premise, analizand atributiile conferite de cadrul legislativ primarului, Curtea de Apel retine:

1.Cu referire la primul act material imputat inculpatului, din 20.03.2008, nu este intemeiata afirmatia acuzarii, in sensul ca inculpatul Stavarache nu avea atributii privind repartizarea locuintelor.

Prin HCL nr. 303/30.10.2006 (filele 202,203 vol. I apel) privind aprobarea sau prelungirea inchirierii fara licitatie publica, a bunurilor proprietate publica sau privata a municipiului Bacau, persoanelor fizice si juridice la solicitarea acestora in situatii in care nu se organizeaza licitatii publice, in scopul aducerii la indeplinire a acestor sarcini, a fost imputernicit primarul municipiului Bacau sa analizeze solicitarile de inchiriere, sa dispuna asupra oportunitatii, sa aprobe sau nu solicitarile si sa incheie contracte de inchiriere cu persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora.

Ca atare, se constata ca atributia Consiliului Local consacrata de prevederile art. 36 alin. 2 lit. c si alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, constand in darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a municipiului, a fost delegata primarului municipiului Bacau, respectiv inculpatului Stavarache Romeo.

In virtutea acestei delegari si nu cu incalcarea competentei sale functionale, a actionat inculpatul Stavarache Romeo, prin organizarea sedintelor de audiente (inclusiv cea din 20.03.2008), la care s-a impus a se prezenta toti solicitantii de locuinte.

Inculpatul Stavarache a mentionat ca a instituit aceasta practica a sedintelor de audienta, inca din anul 2004 cand a fost ales primar, urmare a faptului ca el constatase nereguli in procedura de atribuire a locuintelor.

Mai departe, este adevarat ca locuintele din fondul locativ de stat se repartizeaza potrivit legii – art. 30 alin. 1 din HG nr. 1275/2000, de catre comisia sociala, constituita la nivelul Consiliului local. Insa atributiile delegate primarului prin HCL nr. 303/2006 nu au interferat cu atributiile Comisiei sociale si nici nu au substituit atributiile Comisiei sociale. Aceasta, intrucat o hotarare de consiliu local se emite in vederea executarii legii si nu poate incalca prevederile legale cu forta juridica superioara.

In fapt, demersul intreprins de inculpatul Stavarache in calitate de primar in 20.03.2008 a constat in organizarea sedintelor de audiente, unde a luat in evidenta solicitarile primite si a consemnat in registrul personal, rezolutia aferenta fiecarei solicitari.

Prezentarea in audienta a inculpatului solicitant Muntianu Gheorghe la sedinta din 20.03.2008 este mentionata in registrul de audienta la pozitia 43, cu mentiunea ca obiectul audientei a constituit o cerere de locuinta, iar rezolutia inculpatului Stavarache in calitate de primar, consemnata de seful de cabinet M.P. a fost 'De acord, in limita posibilitatilor'.

Acest acord de principiu al inculpatului nu a constituit un act de dispozitie, respectiv nu a avut valoarea unui act administrativ de autoritate, care sa oblige serviciile subordonate din aparatul primarului sa acorde solicitantului Muntianu o locuinta si nici nu a substituit atributiile Comisiei sociale, singura in masura, potrivit HG nr. 1275/2000, sa analizeze solicitarile si sa repartizeze locuintele din fondul locativ de stat, conform criteriilor de baza si ordinii de prioritate.

In baza sedintei de audienta din 20.03.2008 si a rezolutiilor din registrul de audienta, s-au intocmit doua note interne, respectiv Nota interna nr. 3974/20.03.2008 si Nota interna nr. 7859/30.05.2008.

Asa cum s-a aratat anterior, documentul 'nota interna' nr. 7859/30.05.2008 care se regaseste numai in fotocopie a fost redactat de secretara, in baza consemnarilor din registrul de audienta, a fost apoi semnat de seful de cabinet al primarului, martorul M.P. si aprobat de viceprimarul Scripat C. In aceasta din urma nota interna, s-a mentionat o alta rezolutie decat cea a primarului consemnata in registrul de audienta in 20.03.2008, respectiv 's-a aprobat repartitia unei locuinte in limita posibilitatilor'.

Insa inculpatul Stavarache nu a avut nicio implicare in emiterea acestei note interne, nu el a intocmit-o si nu el a semnat-o spre aprobare.

2.Cu referire la al doilea act material imputat inculpatului, din 13.06.2008, se retin urmatoarele:

'Repartitia' nr. 8378/13.06.2008 a fost intocmita de catre inculpatul Muntianu Gheorghe, aflat in conflict de interese si a fost semnata de acest inculpat si de directorul executiv al Directiei Patrimoniu, inculpatul Pircu Gavril, in conditiile anterior expuse, respectiv fara ca acestia sa verifice, potrivit atributiilor conferite de HG nr. 1275/2000 si de fisele postului, documentele din dosarul de locuinta si fara sa fi existat o hotarare de consiliu local care sa analizeze cererea si sa o califice castigatoare conform criteriilor de baza si a ordinii de prioritate, intre cererile cu acelasi obiect. Inculpatul Stavarache a aprobat prin semnare aceasta repartitie.

Insa documentul intitulat 'Repartitie' (fila 64 vol. 2 up) nu constituia un act de dispozitie, ci o propunere venita din partea Directiei Patrimoniu si adresata Serviciului Contracte, pentru incheierea contractului de inchiriere in beneficiul inculpatului Muntianu, propunere formulata in baza HCL nr. 208/2006 si a Notei Interne nr. 7859/30.05.2008.

Pe de alta parte, 'aprobarea' repartitiei de catre inculpatul Stavarache, ca o aprobare a unei propuneri, nu a constituit un act de dispozitie, care sa oblige pe functionarii destinatari la un anumit comportament.

Ea nu a scutit pe functionarii din cadrul Serviciului Contracte si Serviciul Juridic carora li s-a trimis Repartitia, de indeplinirea obligatiilor legale de verificare a continutului dosarului de solicitant si a inscrisurilor care sa justifice incheierea contractului de inchiriere.

Se constata astfel, ca dispozitiile legale care reglementeaza procedura de inchiriere a locuintelor din fondul locativ de stat, cuprinse in HG nr. 1275/2000, nu cuprind mentiuni cu privire la vreo atributie a primarului.

Potrivit art. 30 alin. 1 din HG nr. 1275/2000, primarul, ca autoritate a administratiei publice locale, avea doar obligatia de a 'asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local', ceea ce primarul a si facut, prin organizarea sedintelor de audienta.

Insa potrivit prevederilor legale, primarul nu are nicio atributie in procedura de inchiriere a locuintelor din fondul locativ de stat. Chiar in conditiile in care documentul 'repartitie' nu primea semnatura de 'aprobare' a primarului, prevederile legale obligau compartimentele specializate – Serviciul Contracte si Serviciul Juridic si Contencios, la examinarea repartitiei si solutionarea in vreun fel a propunerii.

Ca atare, aprobarea repartitiei a constituit, in termeni de drept administrativ, o operatiune tehnico – materiala care a permis circuitul documentelor intre compartimentele functionale ale aparatului de specialitate al primarului.

Este contrar oricarei prevederi legale si chiar absurd a se retine ca primarul trebuia sa se substituie atributiilor de serviciu ale functionarilor din subordine si sa verifice personal documentatia care a stat la baza emiterii repartitiei, in conditiile in care asemenea atributii determinate reveneau directorului executiv al Directiei patrimoniu si sefului de Serviciu fond locativ.

In consecinta, Curtea de Apel retine ca primarul, in persoana inculpatului Stavarache, nu a avut nicio competenta conferita de lege in procedura de analiza si dispozitie asupra cererilor de atribuire de locuinte, iar conduita sa nu a constat in emiterea vreunui act de dispozitie, care sa-l faca raspunzator de incalcarea procedurii legale. Nu exista legatura de cauzalitate intre aprobarea formala a repartitiei, cu continut de 'propunere' si incheierea contractului de inchiriere a locuintei in beneficiul inculpatului Muntianu.

Pe de alta parte, de vreme ce nota interna cu continut neconform nu a fost emisa sau semnata de inculpatul Stavarache, nici in planul laturii subiective nu se poate sustine ca inculpatul Stavarache, prin aprobarea repartitiei, ar fi actionat cu intentie, in cunostinta de cauza cu privire la viciile dosarului de locuinta si in scopul favorizarii ilegale a inculpatului Muntianu.

3.Cu referire la al treilea act material imputat inculpatului Stavarache, din 25.02.2009, se retine ca:

In registrul de audienta, aferent sedintei de audiente din 25.02.2009 tinute de inculpatul Stavarache (fila 114 vol. 2 up), s-a consemnat ca s-a prezentat inculpatul Muntianu Gheorghe, cu solicitarea de cumparare a locuintei. Solicitarea a fost repartizata directiei Patrimoniu, cu rezolutia primarului 'Da'. Se constata ca in privinta tuturor persoanelor care s-au inscris in audienta in data de 25.02.2009 si care au solicitat cumpararea locuintei pe care o detineau in chirie, rezolutia primarului a fost 'da'.

Registrul de audiente a fost completat de martorul Muntianu P., seful de cabinet al primarului.

In baza rezolutiilor din registrul de audiente, seful de cabinet Muntianu P. a intocmit Nota interna nr. 2183/27.02.2009, in continutul careia, in privinta solicitantului Muntianu Gheorghe, a consemnat, deosebit de rezolutia primarului din registrul de audiente – 'Da', ca 's-a aprobat incheierea contractului de vanzare – cumparare'. Nota interna a fost semnata in numele primarului, cu mentiunea 'se aproba', de catre administratorul public G.C..

Potrivit sustinerilor martorului Muntianu P., confirmate de sustinerile inculpatului Stavarache, rezolutia din sedinta de audiente a fost, in privinta solicitarii inculpatului Muntianu, de aprobare, cu mentiunea de a se analiza legalitatea si a se hotari in comisia sociala.

Dupa emiterea Notei interne si inainte de plecarea martorului Muntianu P. din Primarie, in septembrie 2009, cand inculpatul Stavarache a sesizat neconcordanta mentiunilor din registrul de audiente cu ceea ce el dispusese, i-a reprosat acest fapt martorului Muntianu, care a procedat la completarea in Registrul de audiente, in sensul de a mentiona in loc de 'Da', 'De analizat legalitatea si hot. in comisia sociala'. Nota interna nu a mai putut fi pusa de acord cu aceasta modificare, intrucat fusese deja emisa.

Insa, asa cum a sustinut si martorul Muntianu, rezolutia primarului Stavarache in sedinta de audiente din 25.02.2009 a fost de a se analiza solicitarea si a se hotari in comisia sociala.

Ca atare, responsabilitatea pentru emiterea Notei interne nr. 2183/27.02.2009 a revenit emitentului acestuia, respectiv martorului Muntianu P. si nicidecum inculpatului Stavarache Romeo, care nici nu a semnat-o spre aprobare.

Curtea de Apel constata ca procedura de vanzare a locuintelor din fondul locativ de stat era si este reglementata de prevederile Decretului -lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale Legii nr. 85/1992, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, precum si ale HCL nr. 147/30.10.2000. Locuintele construite din fondurile statului care erau inchiriate puteau fi cumparate numai de titularii contractelor de inchiriere, in conditiile stabilite si in baza unor preturi de vanzare strict determinate de cele doua acte normative.

Se constata ca nici in procedura de vanzare a acestor imobile, dispozitiile legale nu confereau vreo competenta sau vreo atributie in sarcina primarului, ci serviciului specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Potrivit HCL nr. 147/2000, s-a stabilit ca activitatea de vanzare se va face in conditiile legii, prin Serviciul fond locativ si asociatii de proprietari, din subordinea Directiei sociale (devenita ulterior Directia Patrimoniu).

Ca atare, tot Serviciului fond locativ si apoi Serviciilor Contracte si Juridic si de Contencios, le revenea obligatia verificarii indeplinirii conditiilor legale, prealabil incheierii contractului de vanzare – cumparare.

Astfel, nu este intemeiata acuzatia ca inculpatul Stavarache a aprobat incheierea contractului de vanzare – cumparare in cadrul sedintei de audienta din 25.02.2009. Rezolutia sa din cadrul sedintei de audienta a fost de aprobare de principiu, (mai ales in conditiile in care numai chiriasului i se putea vinde locuinta in conditiile legii) si nu a constituit un act de dispozitie, care sa oblige pe functionarii destinatari la un anumit comportament.

Ea nu a scutit pe functionarii din cadrul Serviciului Fond locativ, Contracte si Juridic si Contencios carora li s-a trimis solicitarea, de indeplinirea obligatiilor legale de verificare a continutului dosarului de solicitant si a inscrisurilor care sa justifice incheierea contractului de vanzare - cumparare.

Ca atare, aprobarea generica de catre primar a solicitarii de cumparare, cu mentiunea verificarii legalitatii in comisia sociala a constituit, in termeni de drept administrativ, o operatiune tehnico – materiala care a permis circuitul documentelor intre compartimentele functionale ale aparatului de specialitate al primarului. Ulterior aprobarii in sedinta de audiente, in conditiile explicitate mai sus, inculpatul Stavarache nu a avut nicio implicare in circuitul documentelor si in procedura prealabila incheierii contractului de vanzare – cumparare.

Probele administrate au dovedit faptul ca de la momentul in care prevederile legale au conditionat vanzarea-cumpararea locuintelor de incheierea unui contract in forma autentica, inculpatul Stavarache a impus conditia ca el sa semneze, in numele aparatului primarului, contractele de instrainare de locuinte. Cu toate acestea, s-a constatat ca formularul de contract privind vanzarea locuintei catre inculpatul Muntianu nu a fost prezentat spre semnare inculpatului, ci viceprimarului Muntianu R.. Dupa ce inculpatul Stavarache a aflat de semnarea contractului, a oprit un exemplar al acestuia.

In concluzie, Curtea de Apel constata ca potrivit prevederilor legale, in materia procedurii de inchiriere si de vanzare a locuintelor din fondul locativ de stat, Primarul nu are nicio atributie, cu exceptia celei de a 'asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale'.

In concret, tot ceea ce a intreprins inculpatul Stavarache in calitate de primar, prin organizarea sedintelor de audiente s-a subsumat acestei obligatii legale si nu a depasit cadrul ei. Celelalte aspecte, constand in intocmirea de note interne si semnarea ca aprobare a documentelor interne de catre primar sau in numele sau, s-au dovedit a avea o conotatie pur organizatorica, de a asigura fluxul documentelor intre compartimentele functionale care compun aparatul de specialitate al primarului si fara a avea caracter de act decizional.

Nu este intemeiata sustinerea acuzarii, in sensul ca inculpatul Stavarache ar fi incalcat prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21 – 23 din HG nr. 1275/2000, acestea neavand aplicabilitate in prezenta cauza, intrucat vizeaza procedura de inchiriere a locuintelor sociale.

Conform art. 30 alin. 5 din HG. nr. 1275/2000, doar prevederile art. 21 alin. 2 si 3 din HG nr. 1275/2000 valabile si la locuintele sociale, sunt aplicabile si procedurii de inchiriere a locuintelor din fondul locativ de stat, cu referire la definitivarea listelor privind repartizarea locuintelor si eventualele contestatii.

Nu este intemeiata sustinerea acuzarii, preluata de instanta de fond, in sensul ca inculpatul Stavarache ar fi incalcat prevederile art. 30, art. 21 alin. 2 si 3 din HG nr. 1275/2000 si art. si HCL nr. 502/2007. Asa cum s-a aratat anterior, aplicarea acestor prevederi legale a constituit obligatia de serviciu a inculpatilor Pircu Gavril si Muntianu Gheorghe si nu a inculpatului Stavarache, in calitatea sa de primar.

Nu este intemeiata sustinerea acuzarii, preluata de instanta de fond, ca inculpatul Stavarache a nesocotit dispozitiile art. 36 pct. 5 din Legea nr. 215/2001, aceasta acuzatie fiind demontata de delegarea sa in temeiul HCL nr. 303/30.10.2006.

Pe de alta parte, nu s-a facut dovada ca inculpatul Stavarache a actionat cu intentie, directa sau indirecta, in cunostinta de cauza, in scopul de a frauda procedura de inchiriere si de vanzare a locuintei, in vederea favorizarii inculpatului Muntianu si cu consecinta producerii unei pagube patrimoniului Primariei Bacau.

In consecinta, Curtea de Apel retine ca in cauza, in privinta inculpatului Stavarache Romeo, nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, sub aspectul laturii obiective si subiective, concluzie care justifica achitarea, in temeiul art. 16 lit. b Cod de Procedura Penala”.

*Cititi aici integral decizia Curtii de Apel Alba Iulia de achitare a fostului primar din Bacau, Romeo Stavarache

*Cititi aici acuzatiile DNA

Accesari:3807

Comentarii

# unul din lumea cea mare date 18 iunie 2017 13:11 +8

chiar daca parerea mea este una proasta despre stavarache TOTUSI INTREB!!!!!!!!!!! CINE/I PLATESTE DESPAGUBIRI DE MILIOANE ACESTUI OM CARE A STAT LA PANDAIMOS NEVINOVAT?????LULUTOOO!!!!!!NU ORICE SE PLATESTE CU O MEDALIE CA AICI NU/I VORBA DE TRADARE(la care esti cea mai mestera medaliata)

# DOREL date 18 iunie 2017 16:49 +1

De mirare cum a putut sa decada atat de mult Claudiu Dumitrescu confirmand (ma rog, verificand) o maculatura atat de infecta, trebuia sa-si fi amintit, de ex., cum la vremea lui, Chiciu (sef sectie) a infirmat rechizitoriul unui sef teritorial (nu conteaza care) si dupa aia l-a si dat afara ! Acu', singura sansa a lui Dumitrescu e sa-si toarne cenusa-n cap, sa iasa public si sa recunoasca "am fost un dobitoc" Si, b): si sa spuna si de ce ! Parerea mea ...

# dodo date 18 iunie 2017 13:33 0

Cate plangeri i-a facut dotorele Lobotomiei primarului....

# Botomei Vasile date 26 iunie 2017 20:41 0

In mod umil DNA Bacau a instrumentat un dosar care din start nu avea mari sorti de izbanda.Altfel se ajungea la mari corupti din Primarie care erau interfata unor magistrati din Bacau. A incheiat fostul primar Stavarache prin semnatura sa dar si prin semnatura fostului administrator public Padureanu Leonard, si prin viceprimarul Dragos Luchian actual senator PNL, mii de contracte cu avocati din Baroul Bacau in timp ce institutia Primariei are zeci de consilieri juridici care sa reprezinte procesele in instante. Numai in procesele pornite impotriva avocatului dr.Botomei Vasile au fost incheiate contracte de sute de mii de euro. Scopul acestor plati era de a se obtine prin avocati influienti din Baroul Bacau AFJ, trimiterea in judecata a avocatului Botomei Vasile pe motiv de exercitare fara drept a profesiei de avocat, pe fondul apartenentei la un Barou Bacau-UNBR, nou infiintat din 2004, barou publicat ca experiment juridic in teza de doctorat in drept a autorului dr.Botomei Vasile.

Adauga comentariu

Nume*
Email*
Website
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

    • VERDICTUL ZILEI - Va cuprinde revolta cand vedeti magistrati care ies in strada impotriva legilor justitiei si a modificarii Codurilor?

    • VOTEAZA

Vorba de fumoar – 22.05.2018 – Interventii la PICCJ pentru salvarea lui Lucica

+ DETALII

ALTE VORBE DE FUMOAR

FACEBOOK

ULTIMELE COMENTARII

CELE MAI CITITE

LUMEA JUSTITIEI

ARHIVA

NEWSLETTER