14 aprilie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

DREPTUL LA APARARE, SUB BOCANCII GENERALULUI – Ofiterii judiciari au ordin de la vicepremierul Gabriel Oprea sa ii impiedice pe avocati sa fotocopieze acte din dosarele penale. Judiciaristii au obligatia sa ii controleze la geanta pe avocati, pentru a nu intra la dosar cu telefonul sau cu tableta. Toate xerocopiile se transmit partilor dupa ce au fost aprobate de procuror si anonimizate de organ. Practic, prin ordinul administrativ al lui Oprea se modifica CPP (Ordinul)

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

4 august 2015 16:24
Vizualizari: 7191

Avocatilor nu le este permis sa fotocopieze cu telefonul mobil acte din dosarele penale care ii vizeaza pe clientii acestora, iar toate documentele pe care le solicita parchetului trebuie sa fie comunicate partilor sub forma anonimizata. Cei care se vor ocupa de indeplinirea acestora dispozitii sunt ofiterii de politie judiciara care au obligatia de a-i verifica pe avocati si sa se asigura ca acestia din urma nu intra cu o sursa de fotocopiere sau inregistrare video in sala in care urmeaza sa studieze dosarul. Aceasta este "pohta" vicepremierul Gabriel Oprea (foto), care in calitatea sa de ministru al Ministerului Afacerilor Interne, a dat un ordin nedatat, dar publicat pe site-ul Guvernului, in care stabileste care trebuie sa fie masurile organizatorice aplicabile de ofiterii de politie judiciara in scopul asigurarii exercitarii dreptului de a consulta un dosar penal. Toate aceste masuri sunt luate de Gabriel Oprea prin interpretarea dupa bunul plac a art. 94 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, articol care se refera la consultarea dosarului penal de catre avocatii partilor si de catre subiectii procesuali penali.


Egalitate de arme, din parti!

Asa cum se poate vedea din Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate nationala nedatat, Gabriel Oprea nu doar ca interpreteaza legea penala in vigoare, dar prin ordinul dispus vine si cu completari, neprevazute in nicio alta lege pana la acest moment, care stabilesc sarcini in plus pentru ofiterii judiciari, cu ingradirea avocatilor la dreptul de liber acces la dosar, sub pretextul punerii in aplicare a art.94 din Codul de Procedura Penala.

Cum altfel poate fi interpretat articolul 9 din ordinul lui Oprea care prevede ca "organul politiei judiciare se asigura ca datele cu caracter personal cuprinse in actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate" sau aberatia de la articolul 6 din acelasi ordin care stabileste ca "organul politiei judiciare adopta masuri adecvate pentru a impiedica realizarea de fotocopii sau inregistrari video ale actului dosarului penal"?

Noi intelegem ca Oprea isi doreste ca ofiterii de politie judiciara sa ii opreasca la poarta pe avocati si sa ii supuna controlului in vederea retinerii telefonului, tabletei ori a altui obiect asemanator, pentru a impiedica fotocopierea a actelor din dosarele penale.

In nicio lege nu este prevazuta interdictia avocatului de a intra cu telefonul la studierea dosarului, asa cum niciunde nu se precieaza ca avocatului uneia dintre parti trebuie sa i se comunice actele din dosar sub forma anonimizata!

Romania, abonata la condamnari date de CEDO

Dispozitiile din ordinul lui Gabriel Oprea vin sa incalce un principiu consacrat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, respectiv principiul egalitatii armelor. Din punctul nostru de vedere, prin transmiterea unor xerocopii la dosar sub forma anonimizata, avocatilor li se ingradeste dreptul la informare asupra actelor din dosar, fiind nevoiti sa solicite de fiecare data studierea dosarului sau transcrierea unor date din acesta. In tot acest timp procurorul are acces nelimitat la actele cauzei.

In atare conditii, actiunea ministrului MAI, dincolo de faptul ca este una abuziva, acesta neputand legal sa isi aroge dreptul de legiuitor, risca sa aduca Romaniei condamnari pe banda la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

In acest sens, treebuie amintit precedentul din cauza "Asociatia 21 Decembrie 1989, Maries, Vlase si altii contra Romaniei", cand, in anul 2009, ca urmare a unei dispozitii intermediare a Curtii EDO, Ministerul Public a fost obligat sa puna la dispozitia partilor vatamate, o copie integrala a dosarului "Revolutiei", tinut la secret pana la acel moment.

La acel moment, decizia intermediara a Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost pusa in aplicare chiar de Gabriel Oprea care ocupa atunci functia de ministru al Apararii. Acelasi Gabriel Oprea, in anul 2015 da un ordin, in plina vacanta judecatoreasca, prin care propune modificarea Codului de procedura penala dupa interpretarea si completarea sa. Practic, printr-un act administrativ, supus la acest moment multor discutii, Gabriel Oprea vrea sa modifice Codul de procedura penala in defavoarea avocatilor!

In opinia noastra, Barourile din Romania si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania trebuie sa ia pozitie fata de Ordinul MAI, care vine sa ingradeasca avocatului dreptul de a-si exercita profesia in mod normal si firesc.

Propunerile aiuristice si contra legii ale ministrului Oprea pot fi altfel interpretate ca fiind o sursa de venituri extrabugetare pentru Ministerul Afacerilor Interne, din moment ce toate copiile din dosare sunt suportate de avocati sau parti.

Dincolo de preturile practica la MAI pentru xerocopierea actelor din dosar, mai apare si problema timpului pierdut de avocati sau parti pentru transmiterea de catre ofiterului de politie judiciara a copiilor solicitate, timp care adesea poate insemna cateva zile.

Iata ce prevede articolul 94 din Noul Cod de procedura penala:

"Art. 94 - Consultarea dosarului

(1) Avocatul partilor si al subiectilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrans in mod abuziv.

(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informatii din dosar, precum si de a obtine fotocopii pe cheltuiala clientului.

(3) in cursul urmaririi penale, procurorul stabileste data si durata consultarii intr-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penala.

(4) in cursul urmaririi penale, procurorul poate restrictiona motivat consultarea dosarului, daca prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfasurari a urmaririi penale. Dupa punerea in miscare a actiunii penale, restrictionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile.

(5) in cursul urmaririi penale, avocatul are obligatia de a pastra confidentialitatea sau secretul datelor si actelor de care a luat cunostinta cu ocazia consultarii dosarului.

(6) in toate cazurile, avocatului nu ii poate fi restrictionat dreptul de a consulta declaratiile partii sau ale subiectului procesual principal pe care il asista ori il reprezinta.

(7) in vederea pregatirii apararii, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunostinta de intreg materialul dosarului de urmarire penala in procedurile desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati privind masurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participa.

(8) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator cu privire la dreptul partilor si al subiectilor procesuali principali de a consulta dosarul".

Iata ce propune Gabriel Oprea prin Ordinul sau:

"ORDIN

Art. 1. – Prezentul ordin stabileste masuri organizatorice pentru organele de cercetare penala ale politiei judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite in continuare organele politiei judiciare, in scopul asigurarii exercitarii dreptului partilor, al subiectilor procesuali principali si al avocatului acestora de a consulta dosarul penal.

Art. 2. – Prezentul ordin se aplica in cazul dosarelor penale cu privire la care competenta de urmarire penala apartine organelor politiei judiciare, cat si dosarelor penale in care aceste organe ale politiei judiciare au fost delegate sa efectueze acte de urmarire penala, in cauze aflate in competenta procurorului.

Art. 3. – Consultarea dosarului penal de catre parti, subiectii procesuali principali si avocatul acestora, denumite in continuare persoane interesate, se realizeaza potrivit art. 94 din Codul de procedura penala si presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informatii din dosarul penal, precum si dreptul de a obtine fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

Art. 4. – Organul politiei judiciare asigura consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegarii date de procuror, potrivit art. 94 alin.(3) din Codul de procedura penala;

b) cererii persoanelor interesate, aprobata de procuror, depusa in original sau copie.

(2) Cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului politiei judiciar se inainteaza, in termen de doua zile lucratoare, procurorului competent sa dispuna potrivit art.94 alin.(3) si (4) din Codul de procedura penala.

Art. 5. – (1) Organul politiei judiciare asigura exercitarea dreptului prevazut la art.3 numai daca procurorul competent nu a restrictionat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevazute la art.4.

(2) in situatia in care politistul care are in lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului prevazut la art.3 se asigura de catre un alt politist care are calitatea de organ al politiei judiciare, desemnat de seful unitatii de politie.

(3) In baza documentelor prevazute la art.4 alin.(1), organul politiei judiciare stabileste prin ordonanta, data, ora si durata consultarii dosarului penal, intr-un termen rezonabil.

Art. 6. – Dreptul de a studia actele dosarului penal si de a nota date sau informatii din acesta se exercita la sediul unitatii de politie.

(2) Cu aceasta ocazie, organul politiei judiciare adopta masuri adecvate pentru a impiedica:

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;

b) realizarea de fotocopii sau inregistrari video ale actului dosarului penal, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Art. 7. – (1) Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) In cazul in care solicitarea priveste acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restrictionat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemneaza acest fapt, urmand ca fotocopierea sa se realizeze numai pentru actele nerestrictionate.

(3) Organul politiei judiciare comunica persoanei interesate suma de plata, reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum si termenul in care pot fi ridicate fotocopiile.

Aceste date se aduc la cunostinta persoanei interesate pe baza de semnatura pe cerere, la rubrica destinata acestui scop.

(4) Cererea completata se inregistreaza in registrele de intrare-iesire a corespondetei ordinare.

Art. 8. – (1) In situatia in care nu exista mijloace tehnice care sa permita realizarea de fotocopii sau aceasta operatiune nu poate fi realizata temporar din cauza unor defectiuni tehnice sau a lipsei unor consumabile, organul politiei judiciare intocmeste un proces-verbal cu privire la existenta acestor cauze, in 2 exemplare.

(2) Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza persoanei interesate, iar o copie a acestuia se inainteaza, de indata, spre informare, procurorului competent.

(3) In situatia prevazuta la alin.(1), organul politiei judiciare asigura exercitarea dreptului prevazut la art. 3 conform dispozitiilor procurorului competent.

Art. 9. – (1) Fotocopiile se realizeaza la sediul unitatii de politie, cu mijloacele tehnice avute la dispozitia acesteia.

(2) Organul politiei judiciare se asigura ca datele cu caracter personal cuprinse in actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.

(3) Fotocopiile se certifica, pe fiecare pagina, cu semnatura organului politiei judiciare si stampila unitatii de politie.

Art. 10. – (1) Fotocopiile se elibereaza in baza dovezii achitarii contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada platii, in original, se anexeaza la cererea de efectuare a copiilor. Cererea si dovada de plata se introduc in dosarul cauzei.

(2) Sumele reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unitatii de politie sau la unitatile de trezorerie ale statului.(3) Este interzisa incasarea contravalorii serviciului prestat in alte conditii decat cele prevazute la alin. (2) sau preluarea de catre organul politiei judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.

(4) Sumele incasate de unitatea de politie, reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat si se vireaza la unitatile de trezorerie ale statului in maximum 30 de zile de la data incasarii acestora.

Art. 11. – (1) Contravaloarea serviciului de fotocopiere se stabileste de organul politiei judiciare, pe baza de tarif.

(2) Tariful de fotocopiere este de:

a) 0,5 lei pe pagina, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate;

b) 1 leu pe pagina, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate.

Art. 12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

*Cititi aici in integralitate ordinul dat de ministrul MAI Gabriel Oprea

Comentarii

# unul din lumea cea mare date 4 august 2015 16:47 -8

generalul atica ,,LE COASE CU ATA ALBA,,

# DOREL date 4 august 2015 17:45 -2

O mare gafa ! G. Oprea ar fi priceput cum devine chestia chiar si numai daca s-ar fi uitat la filmul american Varul Winnie, unde varul inculpatului, ajuns avocat, s-a trezit ca procurorul i-a trimis in copie tot dosarul de urmarire penala ! Deci, asa devine cu drepturile omului, dle general, nu cum v-au spus militienii din jurul dvs ! Parerea mea ... 

# obiectiva date 4 august 2015 21:08 +6

ce bine le mermelesti tu unule!!!! :P :P :P

# BERCEA MONDIAL ;, E MANEVRA LU FRAȚII MIEI.......,, date 5 august 2015 08:19 0

SOLICITĂM DEMISIA DE URGENȚĂ A Vicepremierului Gabriel Oprea (foto), care in calitatea sa de ministru al Ministerului Afacerilor Interne, a dat un ordin nedatat, dar publicat pe site-ul Guvernului, prin care se restânge dreptul la apărare al părților și subiecților din dosarele penale. POATE DĂ ORDIN PENTRU DETAȘAREA DE PE UMĂR A STELELEOR LUATE LA DRUM SE SEARĂ CU O DAMĂ DE TOBĂ.

# Este clar ca a incalcat legea !!!!! date 5 august 2015 09:54 +1

Intre data publicarii proiectului de ordin pe site-ul MAI si data publicarii in Monitorul Oficial au trecut mai putin de 30 de zile. In anuntul publicat pe site,in sectiunea "Transparenta decizionala", textul proiectului de ordin n-a fost insotit de o nota de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate...s.a.m.d .Foarte probabil ca s-ar impune si un referat de sanctionare disciplinara pt. lipsa din anunt a documentelor enumerate, lipsa care a impiedicat implicarea persoanele interesate in procesul de elaborare a actului normativ (art.15 din L52/2003)

# golanel date 4 august 2015 17:29 +13

Eu propun domnului presedinte sa ii mai dea o stea de general acestui (...) pentru incalcarea legii.Adica sa fie premiat ca la Oscar" pentru intreaga activitate".

# kokos date 6 august 2015 14:17 +1

"
Citeza pe golanel
Eu propun domnului presedinte sa ii mai dea o stea de general acestui (...) pentru incalcarea legii.Adica sa fie premiat ca la Oscar" pentru intreaga activitate".
".Raspuns pentru dl. Pe epolete nu mai are loc o stea.Eu propun dlui.Presedinte  sa se infiinteze o noua strada a celebritatilor militare si acolo sa mai primeasca o stea.Dansul, poate dl.coldea poate mai sant si alti amatori.

# avocatTM date 4 august 2015 17:38 +19

Nu erau suficiente problemele deja existente privind aplicabilitatea practica a art.94 NCPP, si munca de lamurire atat cu politistul cat si cu procurorul fata de faptul ca avocatului poate lua cunostiinta inclusive de datele cu caracter personal din cuprisul actelor de la dosar, lipsea (...) asta analfabet juridic sa vina si sa tranteasca un "Ordin" care sa-i zapaceasca si mai rau pe politisti si sa ingreuneze munca avocatului......ma intreb rhetoric daca haosul si prostia asta generalizata se va termina vreodata, daca personaje gen Oprea vor mai ocupa multa vreme functii incompatibile cu caracterul si gradul lor de inteligenta....... :-x

# ???????? date 5 august 2015 10:38 0

Dar de ce ar vrea un avocat sa cunoasca datele personale ale victimei sau ale martorilor? Si daca nu le cunoaste cum ii este impiedicata activitatea?

# avocat BB 54 date 4 august 2015 17:44 +17

Pai de unde sa stie "nea" OPREA asta,  drept . El este general de armata facut la "apelul bocancilor"  si a fost ofiter de intendenta"izmenar" si  uite cum a ajuns sa adauge el printr-un ordin de ministru la lege. Unde o fi invatat el dreptul de a uitat principiul ca la lege nu se poate adauga prin norme, regulament etc. El a modificat legea data de parlament prin acest ordin"adaos" la lege ceea ce este interzis in dreptul romanesc.  

# Martisor date 4 august 2015 17:57 +9

In primul rand, ordinul nedatat nu este publicat in Monitorul Oficial. Deci nu este in vigoare conform art.11 din L24/2000. In al doilea rand,nu respecta nici celelalte norme de tehnica legislativa incidente(art77-79 din L24/2000) In al treilea rand, daca se publica, poate fi atacat rapid in contencios administrativ.

# răkan-kolonel XXX date 4 august 2015 18:48 +10

Nu s-a publicat din ... deformatie profesionala. Cum a fost discret și cu gradele de colonel acordate unor răcani de parcă ARMATA ROMANA fusese încartiruită pe tîrla strămoșilor lui!

# Martisor date 4 august 2015 20:06 +4

Este vorba despre un proiect de act normativ publicat pe site-ul MAI la data de 11.06.2015 potrivit Legii52/2003 privind transparenta decizionala. Din ce am vizualizat pe site-ul MAI, anuntul respectiv nu respecta prevederile art.7 alin.2 din L52/2003 republicata.

# zic si eu date 4 august 2015 20:37 +5

si in al patrulea rand nu vor astia de la mai sa stiti voi daca este intrat in vigoare sau nu. ca doar nu il aruncau pe piata de dragul nostru, spre informare. l-au pus cat sa stim de el si sa nu zicem ca nu ne-a zis. zau

# visu date 4 august 2015 19:57 +3

Un abuz mic deturneaza mai marile. Cenusiul o arde insprancenat, instelat, dar si can i-o veni vremea ca lu Grey!

# maria date 4 august 2015 19:58 +5

Dorim transparenta in justitie. Pe cand LEGEA raspunderii magistratilor ZMEILOR?

# Ion Dumitru date 4 august 2015 20:02 -3

Ordinul este publicat in MO. Se "anonimizeaza" orice date inafara de nume/prenume. Ca si avocat te interesează conținutul declarației sau unde sta martorul!? Chestiile astea se întâmplă pentru ca toți cârnații publica online actele fotocopiate din dosare. V-ar plăcea sa va vedeti declaratia de martor fotocopiata si domiciliul "pe net". Actele normative cu protectia datelor cu caracter personal trebuie respectate de toata lumea, inclusiv de avocați. 

# Anina date 4 august 2015 20:35 +6

Domnule Ion Dumitru, eu am impresia ca dumneata traiesti pe o alta lume! De cand se anonimizeaza in Romania doar ce trebuie sa se anonimizeze? De cate ori s-a intamplat sa fuga markerul pe fila si sa se stearga mai mult decat este cazul??? De cate ori? Si mai ales ca tot vorbim de egalitati si altele fantasmagorice, domnule Dumitru, de ce sa nu tina acasa avocatul copii dupa dosar cu toate datele, ca poate i se aprinde un beculet vazand toate datele? De ce el sa nu aiba acest drept de care procurorul beneficiaza by default??? Treziti-va!!!!!

# Gogu Proctologu date 4 august 2015 21:16 +4

Ion, habar n-ai cate drepturi are un avocat in SUA, de exemplu. Noi, mai domol, ca in dezastrul ala de comunism de care se pare nu mai scapam niciodata. Noi avocatii, umiliti si injositi. Dar suntem idioti si ne meritam soarta. Sa ne unim, cu totii, traditionali, botisti, si sa rupem odata coaja furunculului protejat de liderii clanurilor mafiote si de interese. Avocati, haideti sa ne unim!

# Martisor date 4 august 2015 21:32 +2

Ai dreptate, s-a publicat. Este vorba despre Ordinul 64/2015 publicat in MO 500/07.07.2015 http://lege5.ro/MonitorOficial/monge3dsnruga/monitorul-oficial-partea-i-nr-500-07-07-2015 Nu ramane decat de atacat in contencios administrativ.

# plotonier capshuna date 4 august 2015 21:10 +1

Tashu' gheneral, las-o dracului de meserie si intoarce-te la numarat chiloti si sireturi, ca treburi d'astea grele nu e pentru matale. Oricat te-ai maimutzari din mutra la televizor, nu te califici pentru cel mai bun impresionist...zau asa, toashu' gheneral. La cata scoala militara am eu, ar trebui sa-mi zici saru-mana. Dar nu ma furazolidonizez asa cum o faci matale pe sticle...cu prune pe eticheta...

# GUY FAWKES date 4 august 2015 22:09 +3

Ia zi ne tov general cum e cu prof Neagu, prof Micu si cu Puiu Popoviciu? ai?

# alin date 4 august 2015 23:58 0

Bai cata galagie pentru o nimik toata. In unitatea de politie nu se intra cu TELEFONUL MOBIL , nici avocatul nici cetateanul deoarece este zona de securitatea , de obicei clasa a 2 iar mediile de stocare foto video sau alte obiecte de inregistrat se predau la ofiterul de serviciu , ci nu se supune nu intra. De unde si pana unde sa il las pe avocat sa fotografieze cu telefonul dosarul? Codul de procedura penala zice de fotocopiere deci xerox. Cu mine personal acesti doi ani nu s-a dus munca de lamurire sa se studieze , procurorul a aprobat cererea printro odonanta si hopa avocatul chemat sa studieze dosarul si dupa studiu daca doreste fotocopierea lor spune eventual filele si se rezolva urgent , cel tarziu a doua zi. Avocatul poate studia dosarul linistit cate ore vrea dar nu mai mult de 8 ca atata ii programul de munca. Nimeni prin acest ordin nu incalca nimik numai ati vrea sa vil aducem acasa sau la sediu nu ? Cu telefonul mobil faci poze la nevasta , copii  in excusie la gradina 

# KoKo date 5 august 2015 08:54 +2

Domnule organ al politiei judiciare, verbul "a fotocopia" nu este definit in Codul de procedura penala . Potrivit DEX : "FOTOCOPIÁ vb. I. tr. A reproduce fotografic un document." In epoca tehnologiei exista mai multe metode de a obtine fotocopii ale documentelor decat aia clasica, cu ajutorulu xeroxului pe care il aveti in dotare si care se poate strica frecvent. Ia ghici la ce-i poate servi unui avocat cufurit procesul verbal inmanat de tine, in baza art.8 alin.1 din Ordin,cum ca vi s-a stricat xeroxul ???? Iar daca ramaneti fara hartie de xerox si alte consumabile, nici macar de proces verbal n-aveti sa-i dati...

# alin date 5 august 2015 15:52 +2

Am inteles ideea dvs d-le KOKO dar nu cred, cel putin eu nu am intalnit sa nu pot face o copie xerox , daca vorbim de institutii unde volume sunt stufoase, se poate dar in general atunci se solicita anumite file. Nu vad avocatul care sta sa fotografieze un volum de 300 file , dar o secretara sau un alt lucrator pana a doua zi va va face xeroxurile. Ceea ce scrie in ordin se poate sa fie adevarat sa existe zone cu probleme, dar nu este general valabil, se gaseste o modalitate. Am inteles ideea dar trebuie si alti sa inteleaga limitarile, sistemului, eu as fi deacord ca nu politistul sa dea ci procurorul, fiind suveran, dar din pacate el deleaga si atunci tu ca lucrator te descurci cu ce ai :) As vrea sa fie electronic , dar clar nu se poate, as vrea sa fie prin mail securizat dar nu am ajuns acolo,ca si lucrator , care by the way nu sta la cafele, cu ziceau alti, vad limitarile, iar acest ordin se muleaza pe aceste limitari, dar cu scopul garantarii dreptului.            

# alin date 5 august 2015 00:05 -1

continuare... zoologica sau in alte parti dar nu in SEDIUL de politie si la documente oficiale din dosar pentru care sunteti responsabili. Trist , fff trist ca parca nimik nu ajunge , se ofera un drept bun legal si normal prin noua legislatie, dar noi il trasformam in subicet de critica si nemultumire. La noi nicicum nu-i bine!!!!!!! Si apropo , da putin cei 0,5 bani pe coala MAI se va imbogatii peste masura, toti o sa caram saci cu bani de no sa mai ducem lipsa de nimica. Fantastic , hai sa scoatem cheltuielile judiciare sa micsoram amenzile sa facem totul gratis, ca poate toti o sa fim fericiti, aduc eu topurile si xeroxul de acasa , ca sa fiti listiti si in timp ce asteptati sa le xeroxez facem si o cafea :)...asa sa treaca timpul... Noaptea mintii...

# Militica Dragomir date 5 august 2015 07:15 +3

Cand am citit aceste randuri mi-am adus aminte de securitate,militie,"gandirea sovietica a militianului" .

# Nea caisA date 5 august 2015 01:00 +5

Bai, nea caisa. Tare repede ai sarit sus cand ai auzit ca se ia lumea de tine! Pai tu ce sa intelegi, mai nea, despre ce e intr-un dosar si ce inseamna accesul unei parti la toate actele din dosar si implicit la toate datele. ASEMENEA PRIETENILOR VOSTRI PROCURORI. V-au spalat astia pe cap ca altfel nu poti sa iti spun. Cum ar fi mai nea politistul, sa fii tu in pozitua avocatilor sau mai rau, a unei parti? Dar cum ar mai nea caisa sa incerci sa gandesti ca avocatii trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi ca si acuzare? Vezi ca poate iti iese. Auzi, si mai nea caisa, ca te intreb, pe dl procuror il iei la verificat cand il vezi? Daca tot ti se pare normal sa controlezi avocatii.. Nu te mai raporta mai nea la ce se intampla in Romania, ca nu asta-i viitorul. Mai scoate si tu capul in lume. Ori tie iti place prea mult sa stai la cafele la program de 8 ore? Si scuza-ma ptr nea caisa, dar iti meriti conditia cu asa gandire. Citeste si tu alin sau care iti e numele in loc de nea caisa.   :P

# avocatTM date 5 august 2015 01:25 +5

....mergand pe aceasi linie de gandire putina si de noaptea mintii..... in curand probabil va aparea si Noul Cod de Procedura Penala varianta MAI....cu poze ilustrative in dreptul fiecarui articol :lol:

# santinela date 5 august 2015 10:25 0

In sediul DNA-ului intri cu telefoane sau aparate de filmat sau in sediile oricarei procuraturi ? Unde este problema ? Avocatul face cerere si i se elibereaza copii dupa ce doreste.

# intreb si eu... date 5 august 2015 11:58 +3

Daca tot suntem in era tehnologiei si ne dam avansati,multilateral dezvoltati cu noile coduri, nu prea pricep de ce dosarul n-ar putea fi scanat (ca si asta e tot o fotocopiere)si pus la dispozitia avocatului in format digital, cu proces verbal de predare primire, angajament de confidentialitate,posibilitatea de actualizare????? Hai sa zicem pe cheltuiala clientului, ca cineva munceste sa scaneze toata hartogaraia. Dupa ce primeste fisierul cu parola, listeaza avocatul ce vrea el din documentele fotocopiate, puse la dispozitie. Mai mult, ar avea la dispozitie fotocopii color, aspect deosebit de important in cazul unor planse fotografice din dosar,si nu alb/negru, cum scrie in ordinul lui Oprea ca i se elibereaza.

# alin date 5 august 2015 15:29 0

Repede ati sarit in sus sa jigniti :D... logic ce pot face acesti atotstiutori ai codului penal si procedura penala, niciodata nu s-a terminat hartia si nici tonerul, dar v-ati unflat in pene! Eu imi insusec apelativul nea caisa daca tu mergi sa profesezi in alta tara ...tare bine ar fi ca vad ca esti prea "destept" pentru Romania. Eu mi-am spus parerea doar sub forma mai ironica ca sa intelegi ca unele lucruri pe care le ceri nu sunt posibile inca, auzi acces in format digital, poate in USA dar totus hai sa nu ne facem ca nu stim unde traim. Iar in legatura cu accesul cu telefonul mobil tine minte intre sediu de politie si sediu parchet exista o diferenta majora de secretizare se poate sa intalnesti chiar documente strict secrete sau mai mult, spre deosebire parchet. Dar in fine ca sa terminam cu jignirile aduse dupa anumite pseudonime, cand cineva zice contra masei este militian sau caisa sau alteca, desi nu am prins nici o secunda meseria militian, am studiat ca si tine, de aia 

# KoKo date 5 august 2015 16:26 0

Intr-o democratie autentica, toate organele statului de drept ar trebui sa fie preocupate de respectarea principiul "egalitatii armelor" consacrat de CEDO. Accesul in format digital la dosar nu constituie deloc un deziderat SF al avocatilor sau al partilor implicate in dosar, ci o chestiune absolut realizabila in practica . Presupun ca ar costa mai putin decat 2-3 telegondole realizate prin grija Elenei Udrea. In plus, NCPP nu stabileste sacramental ca fotocopiile (color) se elibereaza obligatoriu pe suport de hartie in alb/negru. 8)

# alin date 5 august 2015 15:37 0

continuare... poate nu primesti ca tot timpul jignesti ii crezi pe alti mai jos decat tine. Iti doresc succes in tot ceea ce faci, cat priveste dosarul de urmarire penala il vei primi deocamdata in xerocopie, si ca veni vorba sunt in pozitia partii vatamate si am primit xerocopii si nu am plans, mi-am asteptat randul cum astepta toti... cand citim ceva ce nu ne place il pomenim pe ceasusesc :D... si era comunista:) Mult succes pretene Nea Caisa (ca asa iti place tie sa numesti pe alti intr-un dialog)

# nea caisA date 5 august 2015 15:48 -1

Mai, nea caisa, m-am decis! Esti baiat bun! Si pentru ca esti baiat bine crescut, civilizat, care si-a luat probabil tara inapoi si speri la o Romanie mai buna, cand te prind, cu tot dragul o sa iti dau NUP. Ca prea convins esti ca sunt avocat :))) Sau, ca sa iti confirm parerea, te reprezint daca dai de belele

# Alin date 5 august 2015 16:00 +1

Esti fff amabil :D... dar NUP nu mai poti :D (discutam pe noul cod penal by the way :P)...dar oricum apreciez gestul, si pentru asta chiar daca nu ma prea poti ajuta, ma reprezint singur :), si chiar daca nu beau cafea (tineri frumos si liberi nu beau :P) pentru tine fac o exceptie si in cele 8 ore de serviciu am 20 minute pauza si vin la un suc :))... cu respect nea caisa

# ,,EROULE,, date 5 august 2015 17:07 +1

daca aveai sange in instalatie, cereai sa ti se comunice doar ordinul care te obliga sa stai la coada pt. copii xerox. :-) Ca stii tu ce sa faci cu ordinul ala 8) Insa pt. ca esti doar persoana vatamata, si inca nu un arestat preventiv (arestat care nici macar nu are dreptul de a sta la coada pt a-si consulta dosarul ori de a obtine copii xerox din dosar )este firesc sa nu te intereseze nimic altceva decat cercul restrans pe care il poti marca firesc, la fel ca animalele necastrate care-si marcheaza teritoriul ...

# alin date 5 august 2015 21:05 -1

Pari baiat bun ...dar nu am inteles ce coada?...unde stai ?...ce legatura are arestatul preventiv cu avocatul?...arestatul preventiv de obicei prin avocat face cererile si avocatului i se comunica... scuze ca nu inteleg si multumesc de ironie.. :lol:... oricum am inteles sunt naspa:)... 

# Koko date 5 august 2015 22:58 +1

Nu vad care ar fi impedimentul pt. ca si cei arestati preventiv sa aiba acces la propriul lor dosar, din inchisoare, in format digital. Ar fi un drept firesc in asigurarea principiului egalitatii armelor si in temeiul art.6 pct.3 al Conventiei EDO. Orice om nevinovat, arestat pe nedrept, dupa cum si cel vinovat are "dreptul să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale" Nu toti isi permit sa-si angajeze avocati iar pe av. din oficiu n-ar avea motive sa se bazeze prea serios.

# Alex date 5 august 2015 16:24 +2

Cică asta ii general :))))) pai un general ii vopsit si ofensat ma ? Asta i bărbat ? Ma Scapă rasul numa cand ii vad mecla aia de Petroșani 

# Avocat date 5 august 2015 16:50 0

Doamne! Mare ti-e gradina ta! Partea cu telefoanele ar mai fi de inteles, pentru ca nici la DNA, DIICOT sau Penitenciare nu avem voie cu telefoane si alte dispozitive , dar partea cu anonimizarea e sub orice critica. Sa fie vorba oare de acele scurgeri de informatii la presa ? Are impresia generalul ca de la noi apar informatii in presa?

# noname date 5 august 2015 18:23 +2

E foarte posibil ca securistii astia, sub acoperire, sa incerce tot timpul a arunca vina/suspiciunea scurgerii de informatii la presa in carca avocatilor muncitori si insistenti in pregatirea apararii. Doar pt. a-i induce invinuitului/inculpatului ideea ca avocatul pe care si l-a ales este de neincredere, un tradator ...care ofera presei de scandal detalii din dosar, incriminante impotriva lui :sad: E o chestiune asupra careia "statul de drept" trebuie sa ia masuri ferme, fiind inadmisibil ca astfel de scurgeri de informatii sa puna la indoiala profesionalismul , onoarea si credibilitatea avocatilor implicati in apararea clientilor lor.

# manifest date 5 august 2015 17:47 +3

Doamne, în ce țară trăim, la Poliție coala A4 este 0,40 bani (cel mai mare preț), înregistrarea audierii nu se face, telefon să suni la 112 nu ai, aşa că sigur eşti hărţuit cum vor unii poliţişti, pe la orele 16 dacă eşti femeie te mai sună poliţistul acasă că aşa vrea el, declaraţiile din dosarele penale sunt înlăturate dacă soliciţi audierea în prezenţa Corpului de Control al Ministerului. Dacă eşti norocos poţi să fi citat la politie peste un an. Ce să spun ai parte de o hărțuire cu încălcare drepturilor omului. Ce mai contează dacă avocatul are sau nu posibilitatea de a studia dosarul penal? 

# mandegeaba date 5 august 2015 18:56 -1

Nu ma enerva :-* ; in speta, coala A4, in varianta alb/negru, costa cu 0,1 in plus potrivit ordinului Oprea.Adica 0.5 lei. Probabil ca aia color este mai ieftina, la 0,40 bani, insa nu o au in repertoriu, astfel incat nu o elibereaza indifirent cat ai fi dipsus sa platesti ca sa ti-o elibereze colorata. :lol:

# alin date 5 august 2015 21:13 -2

Pretenilor :)...cand s-a zis ca nu ii bine sa se implementeze noul cod penal si procedura penala , ca nu sunt resurse ati crezut ca ii o gluma :)...ei bine nu este ...logistic nu este putinta oricat ne-am certa:)...ii ca si cum ai avea ordin sa ajungi de la bucuresti la cluj in 3 ore :D...fara autostrada :D...s-ar putea sa intarzii putin ...exact si aici coduri moderne dar lipsa implementare logistica:) cu pretenie

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 13.04.2021 – Ionut Matei se face notar

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva