Indaco.ro

Trimiteţi link-ul unui prieten prin e-mail

Nume prieten
Email prieten
Numele dvs.

LEGEA RASPUNDERII MAGISTRATILOR – Iata amendamentele senatorului Serban Nicolae la Legea 303/2004. Procurorii nu vor mai beneficia de protectia CSM. Statul se va indrepta obligatoriu impotriva judecatorului sau procurorului care a produs o eroare judiciara sau fapta cauzatoare de prejudiciu, pentru recuperarea banilor platiti victimelor. Termenul de prescriptie va fi de 1 an de la acoperirea de catre stat a prejudiciului (Amendamentele)

Marţi, 16 mai 2017 15:56 | Scris de L.J. | pdf | print | email

Senatorul PSD Serban Nicolae (foto) revine cu cele mai concrete amendamente la Legea raspunderii magistratilor, printr-o serie de modificari ale articolele privitoare la raspunderea judecatorilor si procurorilor din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Procurorii nu vor mai avea acelasi statut cu judecatorii in cazul anchetelor penale, necesitatea existentei incuviintarii CSM pentru retinere, arestare ori perchezitie fiind doar pentru judecatori. Cele mai importante amendamente vizeaza raspunderea pecuniara a judecatorilor si procurorilor care comit nu doar erori judiciare, ci si fapte de natura sa cauzeze prejudicii, in sensul ca statul prin Ministerul Finantelor, va avea obligatia – sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu – sa se indrepte cu actiune in regres impotriva magistratului aflat in culpa. Pana in prezent statul “se poate” indrepta cu actiune in regres, alternativa care a facut ca niciun functionar al statului sa nu initieze vreodata o asemenea actiune.


Modificari importante au fost gandite si la categoria abaterilor disciplinare din celebrul art. 99 al Legii 303/2004, in care judecatorii si procurorii vor raspunde explicit daca vor mai indrazni sa-si manifeste public convingerile politice, daca vor interveni pentru nerespectarea principiului repartizarii aleatorii a dosarelor ori daca vor avea manifestari necuviincioase fata de justitiabili.

Iata amendamentele senatorului Serban Nicolae la Legea 303/2004:

Titlul IV Raspunderea judecatorilor si procurorilor

Cap. I Dispozitii generale

Art. 94

Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.

Art. 95

(1) Judecatorii pot fi perchezitionati, retinuti, arestati la domiciliu sau arestati preventiv numai cu incuviintarea Consiliului Superior al Magistraturii. (n.n. - s-a eliminat protectia acordata procurorului)

(2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.

Art. 96

(1) Vatamarea drepturilor ori a intereselor legitime ale unei persoane, prin incalcarea dispozitiilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a drepturilor si libertatilor fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei sau a normelor procesuale, ori prin erori judiciare, atrage raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate.

(2) Orice persoana ale carei drepturi ori interese legitime au fost vatamate in conditiile aratate la alineatul precedent, constatate printr-o hotarare judecatoreasca, are dreptul la repararea prejudiciilor.

(3) Raspunderea patrimoniala  a statului, in conditiile legii, nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, ori care, in exercitarea atributiilor, au produs vatamarea mentionata la alineatele (1) si (2).

(4)  Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.

Art. 96.1

In caz de eroare judiciara, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in proces penal, cazurile si repararea prejudiciului sunt cele stabilite de Codul de procedura penala.

b) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in alte procese decat cele penale, dreptul la repararea prejudiciilor nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.

Art. 96.2

(1) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(2) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii definitive date cu respectarea prevederilor alineatului precedent, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, are obligatia, sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune al statului, in toate cazurile prevazute de prezentul capitol este de un an, de la data cand a fost achitat prejudiciul. Daca achitarea prejudiciului s-a realizat in mai multe transe, termenul de prescriptie curge de la data ultimei plati.

Art. 97

(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

Cap. II Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor

Art. 98

(1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

(2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi si nu inlatura raspunderea civila sau penala a acestora.

Art. 99 - Constituie abateri disciplinare:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;

b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;

c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de justitiabili, colegi, personalul instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori ori reprezentantii altor institutii;

d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea publica a convingerilor politice;

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;

f) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;

g) nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea;

h) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;

i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;

j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;

k) absente nemotivate de la serviciu, in mod repetat sau care afecteaza in mod direct activitatea instantei ori a parchetului;

l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;

m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;

n) folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii;

o) deturnarea distribuirii aleatorii a cauzelor, ori nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

p) obstructionarea activitatii de inspectie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor;

r) lipsa totala a motivarii hotararilor judecatoresti sau a actelor judiciare ale procurorului, in conditiile legii;

s) utilizarea unor expresii inadecvate in cuprinsul hotararilor judecatoresti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea in mod vadit contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei sau demnitatea functiei de magistrat;

s) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;

t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.

Art. 99.1

(1) Exista rea-credinta atunci cand judecatorul sau procurorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane.

(2) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

Art. 100 - Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 20% pe o perioada de pana la 6 luni;

c) mutarea disciplinara pentru o perioada de pana la un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate in circumscriptia altei curti de apel ori in circumscriptia altui parchet de pe langa o curte de apel;

d) suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;

e) excluderea din magistratura.

Art. 101 

(1)  Pentru abaterile prevazute la art. 99 lit. b), n), o), q), si s)-t) se pot aplica doar sanctiunile prevazute la art. 100 lit. d) si e).

(2)  Abaterile prevazute la art. 99 lit. b) si n) atrag in mod obligatoriu raspunderea penala, in conditiile legii.

Art. 101 - Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii sale organice.

Accesari:55398

Comentarii

# Bravo date 16 mai 2017 15:59 +32

Numai să fie și adevărat

# xyz date 17 mai 2017 10:07 -7

iar urmarea este evidenta - urmeaza raspunderea palavramentarului limbist care nu transpune deciziile CCR in legislatie sau modifica codurile dupa somnu conducerii partidului, si binenteles nuiaua sau cureaua pt. parintii palavramentarului care nu si-au exercitat autoritatea parinteasca permitand loazelor sa ajunga in cloaca palavramentului; stalin si poporu rus fericire ne-a adus; jos ciuma rosie, # REZIST

# Capac date 18 mai 2017 11:00 +1

Te cam ustură. Rezistă! :-*

# DODI date 16 mai 2017 16:09 +7

Acum vor apărea la cotitură susținătorii sistemului: ciolanis și a lui trupă de pupincuriști (a se citi PNL+USR). Să te ții de lături aruncate pe seama PSD. Că așa știu unii mameluci să facă politică. Nu contează despre ce e vorba în propoziție, important este să scuipi cât mai mult. Era să îl uit pe ”apărătorul” justiției, părintele statului mafiot, celebru bețiv național hăhăilă cu pumpiții lui.

# dodo date 16 mai 2017 16:41 +1

Si raspunderea penala unde e ???? Ia cititi ce a zis Comisia de la Venezia !

# TEDDY date 16 mai 2017 17:27 0

(2) Abaterile prevazute la art. 99 lit. b) si n) atrag in mod obligatoriu raspunderea penala, in conditiile legii.....ASTA ÎN CAZUL ÎN CARE NU VEZI CE TREBUIE!

# tedi date 16 mai 2017 18:22 0

Serios? ,,Art. 101 (1) Pentru abaterile prevazute la art. 99 lit. b), n), o), q), si s)-t) se pot aplica doar sanctiunile prevazute la art. 100 lit. d) si e).,, adica vax albina.

# soferu lu voicu date 16 mai 2017 16:48 +1

soferu persevereaza. dracnea se va face ca ii da iar cu pliciu'.

# Georrgge date 16 mai 2017 21:25 -1

Care :-) bre, nu intelegi de ce a fost schimbat?

# justice date 16 mai 2017 17:01 +4

Aceeași Mărie cu altă pălărie. Cine stabilește eroarea judiciară dacă hotararea gresită este pronuntată în căile de atac și este definitivă. Care e cadrul legal ptr o astfel de situație, cine va stabilii eroarea judiciară. Se vede ca astia nu gandesc deloc când fac legile. Răspunderea magistraților a fost si este un ******,o avem cu numele, fără vreun efect. Este ca si infracțiunea de adulter pentru care nu s-a condamnat nimeni dar mulți l-au săvârșit în final au renunțat la ea. Cătă vreme nu vor răspunde în mod efectiv de erorile grave și nenorocirile aduse de unii judecători, nu se va schimba nimic în sistemul „ticăloșit”. Să mai vorbim de acuzare egală cu apărarea, de modificarea legii, astfel încât procurorul să nu mai fie magistrat, ci doar funcționar al statului ..... Mai bine lasă, astea sunt povesti, basme de la Holywood :D :lol: :lol:

# Carcotas date 16 mai 2017 17:20 0

Adica, in situatia in care inculpatul terorizat in arest, influențat, recunoaște fapta desi nu e adevarat, nu mai obține in veci despagubiri pentru ca el in orice fel a contribuit la crearea erorii judiciare?

# Timiana date 16 mai 2017 17:48 +3

Felicitari, foarte bine punctat. Sa voteze senatorii si deputatii, sa nu o dea cotita.

# gina date 16 mai 2017 20:36 +2

Felicitari! Speram sa se voteze cat mai rapid si dupa ce va fi retrimisa de presedinte spre reeaminare sa se revoteze cat mai rapid, pt a intra in vigoare!

# je date 16 mai 2017 22:38 +3

Eu zic: 1. atunci cand cineva te considera suspect nu e normal sa iti prezinte dovezile in clar pe baza carora esti suspectat, daca nu ti le prezinta, unde e raspunderea? 2. Daca esti inculpat nu este normal sa iti prezinte dovezile in clar pe baza carora esti inculpat, daca nu ti le prezinta unde este raspunderea? 3. Cand se face un rechizitoriu, pentru fiecare fraza care acuza nu este normal ca sa se prezinte dovada si pagina din dosar la care se gaseste acesta dovada ca ai facut acea fapta, daca nu se prezinta astfel unde este raspunderea? 4. In comercial daca nu scrii ce articol a incalcat cel pe care il dai in judecata si nu prezinti dovada in clar se respinge actiunea.

# je date 16 mai 2017 22:40 +3

5. In penal se scriu povesti, se ataseaza 5000 (cinci mii) de pagini de diverse documente si se spune "Dovezile sunt in dosar" astfel ca cel care acuza nu prezinta in clar dovada pe care s-a facut acuzatia si pagina din dosar la care se gaseste, unde ar fi raspunderea aici? 6. Daca cineva te trimite in judecata pe baza unui "Cadru juridic incident" diferit de cel in baza caruia s-au desfasurat faptele nu ar trebui specificata clar ca ar trebui sa existe o rspundere pentru acest fapt

# Fizzy date 16 mai 2017 23:18 -4

Individul asta face orice sa distrugă justiția...sa distrugă tot ceea ce inseamna ideea de justitie....sa se poată fura linistit..... e penibil de-a dreptul....

# unul din lumea cea mare date 17 mai 2017 00:52 +2

ptr fizzy//bai nea fizzy, asa/i mai bine sa ne distruga pe NOI (in)justitia lu matale?ce sa mai distruga serban nicolae, DUPA CE CA TOATA JUSTITA/I ORICUM DISTRUSA SI COMPROMISA TOTALMENTE!!!!!!

# Dora date 17 mai 2017 06:08 +1

Cred ca te-a parasit si ultimul neuron pe care il mai aveai functional.Se poate vorbi de justitie cand fac puscarie oameni nevinovati?Ex, cazul Mircia Gutau care a facut 3 ani de puscarie si a castigat ulterior la CEDO si pentru care vom plati noi despagubirile,De ce sa nu le plateasca cei care au gresit.Dar cei care au stat in arest preventiv luni de zile si care,in final,au fost achitati definitiv?Si exemplele ar putea continua.

# livia date 17 mai 2017 06:35 0

Amendamentele sunt foarte bune, sa le vedem puse in lege si apoi legea aplicata. Nu cumva sistemul ii va lua lui Nicolae si statutul de parlamentar, daca nu ii convine legea? Ca in tara asta se poate orice, numai respectarea legii, nu.

# profesionalism date 17 mai 2017 09:29 +2

cam cat costa o viata distrusa? reputatia profesionala? libertatea individului? cu cat se poate recompensa durerea unui copil care isi vede mama nevinovata arestata? sau durerea unei mame care isi vede copilul in arest preventiv? cum se poate estima prejudiciul produs de terfelirea numelui in presa? cum evaluam durerea sufletului? cum pot ei sa plateasca pentru ce au facut?

# Alecu date 17 mai 2017 10:17 0

Ehei, se schimba problema. Multimea #rezist ar trebui activata. Sa iasa si sa mentina prin momai/pancarte/strofe comice s.a. atmosfera pro PSD-ALDE si revigorarea Justitiei Drepte in sensul = toti gresim - toti raspundem pentru faptele noastre (ase citi "fiecare in parte") Cum altfel se poate intelege principiul sfant "Nimeni nu e mai presus de Lege" ? Apoi, ce drept e acela de a nu se autorecuza daca "miroase" urat prezenta lui acolo? Are de indeplinit o sarcina (porunca) de la... "cineva?

Adauga comentariu

Nume*
Email*
Website
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

    • VERDICTUL ZILEI - Trebuie suspendat presedintele Iohannis pentru refuzul de a aplica decizia CCR care il obliga sa o revoce pe Kovesi?

    • VOTEAZA

Vorbe de fumoar – 18.06.2018 - Presiuni pe Livia Stanciu sa-i cedeze locul lui Kovesi

+ DETALII

ALTE VORBE DE FUMOAR

FACEBOOK

ULTIMELE COMENTARII

CELE MAI CITITE

LUMEA JUSTITIEI

ARHIVA

NEWSLETTER