22 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ACHITAREA LUI CUMPANASU – Judecatoarea TMB Andreea Baltag motiveaza sentinta data ONG-istului Alexandru Cumpanasu, pe care DNA l-a trimis in judecata pentru ca ar fi mintit ca are studii superioare intr-un proiect pe fonduri UE: „A prezentat un CV actualizat, a mentionat, in cuprinsul acestuia, locul de munca vizat – cel de expert IT – si nu a inserat in CV ca are studii superioare si nici nu a prezentat vreo diploma de studii falsificata, care sa faca dovada studiilor universitare”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

5 July 2024 16:54
Vizualizari: 2943

ONG-istul Alexandru Cumpanasu (foto) – fost candidat la presedintia Romaniei – nu a actionat cu intentie cand a semnat fisa postului pentru angajarea ca expert IT intr-un proiect pe fonduri europene derulat de catre SNSPA, angajare facuta fara ca acelasi Cumpanasu sa aiba studii superioare.Constatarea ii apartine judecatoarei Andreea-Georgiana Baltag de la Tribunalul Bucuresti, cea care la 18 iunie 2024 l-a achitat pe Cumpanasu in baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penala: „fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”. Procurorul Andrei Bodean – pe atunci sef al DNA Constanta – l-a trimis in judecata pe ONG-ist pentru participatie improprie (in forma instigarii) la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei.

Ei bine, argumentatia judecatoarei Andreea Baltag porneste tocmai de la definitia notiunii de „participatie improprie” din art. 52 alin. 3 Cod penal (pasaj invocat de catre Directia Nationala Anticoruptie):

Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune”.

Magistrata TMB constata ca Alexandru Cumpanasu nu a actionat cu intentie, intrucat a semnat fisa postului fara s-o citeasca si deci fara sa vada ca se cereau studii superioare. In schimb, judecatoarea Baltag da de inteles ca parchetul anticoruptie ar fi trebuit sa-i ceara socoteala angajatei SNSPA care activa ca responsabila a proiectului pe fonduri europene in cadrul caruia a fost angajat Cumpanasu. Or, avand in vedere ca art. 52 alin. 3 CP defineste participatia improprie doar prin raportare la intentia actiunii, rezulta ca ONG-istul nu a actionat cu vinovatia ceruta de lege, a conchis Georgiana Baltag.


Pricopie s-a dat de gol: postul era cu dedicatie pentru Cumpanasu


Alta constatare interesanta a Tribunalului Bucuresti se refera la faptul ca - Nu a existat o procedura de selectie a candidatilor pentru functia de expert IT, de natura sa-i permita lui Alexandru Cumpanasu sa ia cunostinta despre conditiile pe care trebuia sa le indeplineasca pentru ocuparea acestei functii. Mai mult: avand in vedere ca ONG-istul se cunostea de multa vreme cu rectorul SNSPA Remus Pricopie, „inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a contribuit la conturarea proiectului si scrierea aplicatiei, asadar decizia informala de numire in echipa de management a proiectului fusese luata cu mult inainte”. Faptul ca Pricopie il cunostea de mult pe Cumpanasu a fost recunoscut in instanta chiar de catre rector, audiat in calitate de martor (asadar, sub juramant).

De asemenea, potrivit TMB, in cererea de finantare a respectivului proiect pe fonduri UE, nu se regasesc informatii despre modalitatea de selectie si conditiile specifice de ocupare a postului de expert IT, ci doar criterii specifice doar pentru managerul de proiect, responsabilul cu achizitii si responsabilul financiar.


Redam principalul pasaj din motivarea sentintei nr. 760/2024 pronuntate in dosarul nr. 34873/3/2022:


Analizand probele administrate in faza de urmarire penala si readministrate in faza de judecata, in raport de dispozitiile art. 374 alin. 9 C.proc.pen., respectiv art. 374 alin. 6 c.proc.pen., instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

In ceea ce priveste modalitatea de sesizare, instanta retine ca din cuprinsul procesului-verbal de sesizare din data de 07.10.2019 (fila 3, vol. I d.u.p) rezulta ca procurorul sef serviciu al Directiei Nationale Anticoruptie s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a avut calitatea de expert in cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru stabilirea dezvoltarii la nivel local (SIPOCA 9) implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia pentru Descentralizarea Administratiei Publice, in parteneriat cu S.N.S.P.A. Intr-un comunicat de presa, S.N.S.P.A. a mentionat faptul ca la angajare CUMPANASU ALEXANDRU a semnat olograf un document prin care certifica indeplinirea conditiilor legale de exercitare a responsabilitatilor specifice unui post de expert, nivel de incadrare studii superioare. Din informatiile publice, a rezultat faptul ca inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU nu ar fi absolvent de studii superioare si nu detine o diploma de licenta care sa ateste acest lucru.

In faza de urmarire penala au fost depuse toate documentele ce au stat la baza angajarii inculpatului CUMPANASU ALEXANDRU in functia de expert IT, in cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru stabilirea dezvoltarii la nivel local (SIPOCA 9).

La data de 17.03.2016, M.D.R.A..P a emis Ordinul nr.346 pentru finantarea proiectului cu titlul 'Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local'.

La data de 17.12.2015, Rectorul SNSPA a emis Dispozitia nr.417 prin care a fost numita echipa de management a proiectului, martora ######## ######### avand calitatea de responsabil proiect.

Totodata mai faceau parte din echipa de management doamnele #### #######, in calitate de responsabil financiar, ####### #####, in calitate de responsabil achizitii si doamna ########### ###, in calitate de consilier juridic (vol.1, fila 38).

In vederea derularii proiectului, martora ######## ######### a intocmit inscrisul denumit #### in care a consemnat ca expertul IT, membru al echipei de management, urma sa lucreze o norma de 6 ore/zi, pe o durata de 36 luni (23.03.#### # ##.03.2019), in schimbul unui salariu brut lunar de 9.725 lei (vol.1, fila 40).

La data intocmirii acestui inscris, postul de expert IT nu fusese ocupat.

La data de 21.03.2016 a survenit demisia doamnei ##### ####### ########, desemnata sa ocupe functia de responsabil achizitii (vol.1, fila 41).

In aceste conditii, rectorul SNSPA a emis Dispozitia nr.126/23.03.2016 de modificare a Dispozitiei nr.417 din 17.12.2015, in sensul ca dupa litera 'd' a articolului 1 au fost introduse patru noi litere, dupa cum urmeaza:

'e) ###### ####### ######## ###### – asistent proiect

f) ###### #### ####### – expert financiar

g) ###### ####### ##### – expert resurse umane

h) ###### ######### ######### – expert IT'

Conform art.2 din Dispozitia nr.126/23.03.2016, litera 'c' a art.1 din Dispozitia nr.417 din 17.12.2015 s-a modificat in sensul numirii doamnei ####### ####### in calitate de responsabil achizitii, in locul demisionarei ##### ####### ######## (vol.1, fila 42).

Numirea in cadrul echipei de management, in calitate de expert IT a inculpatului CUMPANASU ALEXANDRU s-a realizat in baza contractului individual de munca nr.479/23.03.2016, incheiat intre SNSPA, in calitate de Beneficiar – partener in cadrul proiectului 'Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local' si inculpat, in calitate de executant al activitatilor mentionate in contract, ca 'expert in cadrul echipei de management a proiectului mai sus mentionat' (vol.1, filele 43 – 46).

Obiectul contractului il constituia prestarea muncii si plata salariului pentru activitatea executata in calitate de 'Expert IT, in conformitate cu atributiile din fisa postului anexa a prezentului contract individual de munca', iar la felul muncii s-a mentionat 'expert IT, cod 251901, conform clasificarii ocupatiilor din Romania'.

Conform clasificarii ocupatiilor din Romania, codul 251901 corespunde ocupatiei de consultant in informatica, ce presupune studii superioare.

Anexa nr.1 la contractul individual de munca nr.479/23.03.2016 a fost constituita de inscrisul denumit Termeni de referinta / fisa post (vol.1, filele 48-49).

In cuprinsul fisei postului, la capitolul 'cerinte specifice privind ocuparea postului', la punctul 'studii si experienta necesare' s-au consemnat urmatoarele:

' – studii universitare;

vechime in munca: min 5 ani;

experienta in specialitate: minim 1 an;

experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office'.

Fisa postului, anexa la contractul individual de munca nr.479/23.03.2016, a fost semnata de martora ######## #########, in calitate de responsabil proiect, si inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU, in calitate de salariat.

La aceeasi data, 23.03.2016, inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a semnat si declaratia de disponibilitate prin care a confirmat ca era 'disponibil pentru a indeplini in totalitate atributiile aferente pozitiei de expert IT derulata in cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local (SPC) SIPOCA 9'.

Incepand cu data de 01.01.2018, prin actul aditional nr.1, contractul individual de munca al inculpatului a fost modificat, in sensul maririi cuantumului salariului, la suma de 9511 lei brut (vol.1, fila 51).

Printre inscrisurile depuse de inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU la SNSPA, pentru a fi angajat in functia de expert IT in cadrul proiectului mentionat mai sus s-a regasit si Curriculumul vitae al inculpatului, semnat de acesta pe fiecare fila (vol.1, filele 52 –56, vol.3 filele184-188).

La capitolul 'educatie si formare' sunt mentionate urmatoarele: 'noiembrie 2008, diploma, Leadership Institute, Washington DC, organizat la Bucuresti' (fara a se mentiona care a fost forma de pregatire sau domeniul pentru care a fost emisa diploma respectiva), 'noiembrie 2006, certificat de absolvire curs de securitate nationala, Colegiul National de Aparare, Ministerul Apararii Nationale', 'mai 2005, diploma de participare – The present and future security policies in the Balkans, Atlantic Association of Young Political Leaders, Belgrade', 'septembrie 2005, diploma de participare – Security Sector Reform in South-eastern Europe and the Mediterranean', '1996 – 2000, Atestat profesional – programator – analist – ajutor, Liceul Colegiul National Ionita Asan – Caracal, ####### ###'.

Atasat curriculumului vitae, inculpatul a depus, in copie, atestatul profesional de programator analist ajutor, emis pe 15.03.2001, in urma absolvirii liceului si diploma sa de bacalaureat (vol.1, filele 58-59, vol.3, filele ### # ###).

Este adevarata apararea inculpatului, in sensul ca in cererea de finantare a proiectului Sipoca 9 nu se regasesc cerinte specifice de ocupare a postului de expert IT, iar in ghidul solicitantului IP 1/2015, Cererea de proiecte (ghid elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, ce reprezinta un indrumar adresat potentialilor beneficiari de finantare nerambursabila din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA), sunt prezentate conditiile specifice (experienta profesionala, educatie si formare) pentru echipa de management, respectiv managerul de proiect, responsabilul cu achizitii si responsabilul financiar.

Desi postul vizat este cel de expert IT, cod 251901 (consultant in informatica), iar conform clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), acesta prevede nivel de studii 4, si anume studii superioare, iar atestatul profesional de programator analist ajutor, emis pe 15.03.2001, in urma absolvirii liceului depus de catre inculpatul CUMPANASU nu respecta nivelul de studii specific postului.

Desi inculpatul a contestat ca a semnat fisa postului, din probele administrate pe parcursul procesului a reiesit ca inculpatul CUMPANASU a semnat acest document.

Din concluziile raportului de constatare criminalistica nr.12941/08.03.2021 rezulta ca semnaturile depuse pe Contractul individual de munca, incheiat si inregistrat sub nr.479/23.03.2016 in registrul general de evidenta a salariatilor, Anexa nr.1 la CTR. 479/23.03.2016 – termeni de referinta / fisa post, Declaratie, anexa la ctr. Nr.479/23.03.2016 si Declaratia de disponibilitate au fost executate de catre inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU.

Inscrisul termeni de referinta / fisa post a fost semnat si de martora ######## ######### (declaratie fila 100 dosar instanta, fila 69, vol. I d.u.p)), avand calitatea de responsabil proiect, ce a fost audiata atat in faza de urmarire penala, cat si in faza de judecata, declaratiile acesteia fiind congruente, in sensul ca, de semnarea contractului individual de munca al inculpatului CUMPANASU ALEXANDRU s-a ocupat chiar ea, semnarea acestuia avand loc in biroul martorei, in fata sa, de fata fiind si alti colegi. A aratat martora ca alaturi de contract s-au semnat si anexele, fisa de post, declaratiile de disponibilitate si o alta declaratie, iar fisa postului a fost semnata deodata cu contractul individual de munca.

Conform declaratiei martorei, desi fisa postului prevedea diploma de studiii universitare, inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU i-a spus verbal ca nu o putea depune la acel moment, deoarece urmase facultatea la o structura 'mai speciala', dar ca o va depune pe parcursul implementarii proiectului.

Martora a mai aratat ca a observat faptul ca in CV-ul sau inculpatul mentionase un curs de studii post-universitare sustinut la Colegiul National de Aparare, astfel incat a dedus ca nu l-ar fi putut urma fara sa fie absolvent de facultate. Cat priveste vechimea in munca de minim 5 ani si experienta in specialitate de minim un an, despre ambele, CUMPANASU ALEXANDRU a sustinut verbal ca le are si va dovedi ulterior cu adeverinte.

Martora a mai precizat ca proiectul SIPOCA 9 a fost un proiect foarte mare, in care au participat peste 200 de experti, acesta fiind motivul pentru care a scapat din vedere sa reitereze solicitarea ca inculpatul sa depuna diploma de studii universitare, martora afland din presa, in luna octombrie a anului 2019, ca inculpatul nu are studii universitare.

La solicitarea organelor de urmarire penala, Universitatea Nationala de Aparare Carol I a comunicat ca inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU nu figureaza ca absolvent al vreunui curs al Colegiului National de Aparare din cadrul universitatii (vol.II, fila 292 d.u.p). S-a mentionat ca, din raportul nr. A864 din 28.08.2006 reiese aprobarea ministrului apararii nationale pentru 'organizarea de catre Colegiul National de Aparare a cursului 'Orientul Mijlociu Largit si stabilirea sistemului international', cu durata de 7 zile, in perioada septembrie – octombrie 2006'. La activitate au participat, conform raportului sus mentionat, un numar de 50 de cetateni romani. Acestia erau, in mare parte, cursanti ai programelor Colegiului National de Aparare, conform ordinului de zi pe unitate nr. 68 din 13.11.2006, la care s-au alaturat reprezentanti ai administratiei centrale, ai partidelor politice, mass-media si ONG, specialisti pe problematica de relatii internationale si securitate, nominalizati de institutiile enumerate (conform adreselor: nr. A1178 din 14.11.2006 transmisa de Ministerul Administratiei si Internelor; nr. A1159 din 07.11.2006 transmisa de Serviciul de protectie si paza; nr. A1175 din 13.11.2006 transmisa de Serviciul de Informatii Externe), fara a se avea in vedere criterii speciale sau sustinerea unui examen de admitere.

In arhiva Colegiului National de Aparare nu exista documente care sa ateste faptul ca s-ar fi eliberat diplome de absolvire, iar eventualele certificate de participare care ar fi putut fi oferite sunt cu caracter onorific, deoarece participantilor la programul Colegiului National de Aparare cu durata octombrie 2006 – decembrie 2006 li s-a eliberat diploma de absolvire a cursului 'Introducere in securitate nationala'.

Din argumentatia, anexa la raportul nr. A864 din 28.08.2006, rezulta ca 'intentia cursului este de a realiza o informare generala asupra problemelor de securitate din Orientul Mijlociu Largit', iar obiectivul era 'perfectionarea cunostintelor generale si de specialitate in domeniul apararii si securitatii regionale, in conformitate cu noul statut international al Romaniei, ca membra #### si viitoare componenta a UE'.

Martorul PRICOPIE REMUS, rectorul SNSPA, (declaratie fila 84, dosar instanta) a declarat ca ii este cunoscuta implicarea inculpatului in proiectul 'Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local (SPC) SIPOCA 9', precizand ca acesta fusese unul dintre initiatorii initiativei de a derula un proiect cu Ministerul Dezvoltarii, propunerea initiala fiind ca SNSPA, AID si UEFISC-CDI sa scrie impreuna aplicatia in parteneriat, in conditiile in care inculpatul se afla intr-un dialog cu functionarii din Ministerul Dezvoltarii care se ocupau de fonduri structurale la acea vreme.

Martorul a mai aratat ca a existat o intalnire de coordonare / analiza pentru a vedea daca SNSPA, AID si UEFISC-CDI erau in masura sa duca la indeplinire acest proiect, in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii, intalnire care a avut loc la SNSPA, in sala Senatului, participand si inculpatul.

Pe parcursul derularii pregatirii aplicatiei, martorul a considerat ca proiectul s-ar complica mult prea tare cu patru parteneri, respectiv Ministerul Dezvoltarii, titular, plus cele 3 institutii amintite (SNSPA, AID si UEFISC-CDI) si a facut propunerea ca SNSPA sa fie singurul partener al Ministerului Dezvoltarii, urmand ca in echipa de management de proiect / coordonarea proiectului sa se regaseasca cei care au contribuit la conturarea proiectului si scrierea aplicatiei, motiv pentru care in echipa de proiect s-a regasit si inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU si reprezentanti ai UEFISC-CDI.

Martorul a subliniat ca inculpatul a fost cooptat in echipa de implementare a proiectului, pentru ca, prin A.I.D. (n.r. Asociatia pentru Implementarea Democratiei), contribuise la conturarea proiectului si scrierea aplicatiei si a precizat ca nu cunoaste detalii despre derularea proiectului in sine, deoarece nu a fost implicat in mod direct.

Despre o problema aparuta in cadrul proiectului, martorul a aflat in anul 2019 din mass-media, cand a fost publicata o stire din care rezulta ca inculpatul nu avea studii superioare, context in care a cerut structurilor de specialitate sa verifice documentele.

Cu aceasta ocazie, martorul a constatat ca inculpatul semnase fisa postului, anexa a contractului de munca, asumandu-si ca ar detine studii superioare si ca in dosar nu a prezentat copie dupa diploma.

In fine, martorul a precizat ca nu a existat niciodata o suspiciune ca inculpatul nu ar fi absolvent de studii superioare, mai ales ca AID, organizatia non-guvernamentala pe care o conduce, detinea un portofoliu larg de proiecte europene derulate, iar inculpatul a participat la multe alte evenimente publice in calitate de membru al echipelor respective de proiect.

In legatura cu cerinta privind studiile superioare, martorul PRICOPIE REMUS a aratat ca aceasta cerinta este solicitata de catre SNSPA pentru toate proiectele, fiind cuprinsa in fisa postului.

Martorul a aratat ca nu si-a imaginat ca inculpatul nu are studii superioare, facand precizarea ca a colaborat cu acesta si cand a detinut functia de ministru al Educatiei, la minister fiind in derulare deja un proiect cu organizatia pe care inculpatul o reprezenta.

De asemenea, au fost audiate toate persoanele ce au facut parte din echipa de management, respectiv martorii ####### #### (fila 66 dosar instanta), ####### #### (fila 67 dosar instanta), ##### ####### (declaratie fila 81 dosar instanta), ### ########### (fila 83 dosar instanta), ###### ####### ######### (#### 99 dosar instanta), toti martorii indeplinind cerinta privind studiile superioare, documentele doveditoare fiind atasate in volumul III d.u.p.

Cu privire la asumarea indeplinirii conditiilor inscrise in fisa postului si semnarea acestui inscris, inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a formulat declaratii contradictorii.

Cu ocazia audierii sale in calitate de suspect, (declaratie de suspect, vol. I, fila 256 d.u.p) inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a declarat ca se considera nevinovat, deoarece inscrisul intitulat 'termeni de referinta / fisa postului' a fost intocmit de catre reprezentantii SNSPA, iar el doar l-a semnat, in conditiile in care, la momentul depunerii CV-ului, atasase toate diplomele de studii detinute la acel moment, fara sa fi precizat ca avea studii universitare la acel moment, pentru a induce in eroare institutia angajatoare.

Ulterior, contractul de munca a fost intocmit de catre angajator, care, la fel, a intocmit si toate anexele aferente, fara ca inculpatul sa insereze in contractul individual de munca si in anexe faptul ca avea studii superioare, angajatorul avand obligatia de a verifica.

De asemenea, inculpatul a precizat ca la momentul semnarii contractului de munca si fisei postului, nu a remarcat ca la rubrica 'studii si experienta necesare' era inserata expresia 'studii universitare'.

Referitor la vechimea in munca, inculpatul a declarat ca respecta conditia minimului de cinci ani dupa cum indeplinea si conditia vechimii de un an in specialitate, care fusese dobandita in cadrul AID Romania, unde era angajat din anul 2004.

De asemenea, inculpatul a precizat ca in ceea ce priveste obiectul de activitate al contractului, nu era obligatorie, pe perioada implementarii proiectului, absolvirea studiilor universitare. Obiectul contractului era 'prestarea muncii si plata salariului pentru activitatea executata in calitatea de expert IT, in conformitate cu fisa postului, anexa a contractului individual de munca', iar in fisa postului, studiile universitare erau consemnate la capitolul 'cerinte specifice privind ocuparea postului'.

Inculpatul a mai declarat ca, la angajare, nici macar la nivelul discutiilor purtate cu reprezentantii SNSPA, nu s-a pus in discutie existenta studiilor universitare in vreun domeniu, iar atestatul pe care l-a atasat, respectiv de asistent analist programator, a fost considerat de catre angajator suficient pentru ocuparea postului.

Ulterior, inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a revenit asupra declaratiei de suspect din data de 15.11.2019 si, audiat fiind in calitate de suspect, a declarat ca nu isi aduce aminte sa fi primit contractul de munca incheiat cu SNSPA si restul anexelor si ca nu a avut posibilitatea analizarii si verificarii semnaturilor depuse in numele sau, negand ca ar fi semnat contractul individual de munca, anexa 1 la contract-termeni de referinta / fisa post, declaratie de disponibilitate, act aditional nr. 1 la contractul nr. 479/23.03.2016, curriculum vitae.

Inculpatul nu si-a justificat pozitia sa oscilanta cu privire la o chestiune esentiala, in declaratia de suspect mentionand in mai multe pasaje ca a semnat fisa postului, dar specificand ca nu a remarcat faptul ca la rubrica 'studii si experienta necesare' era inserata expresia 'studii superioare'.

Instanta retine ca declaratia de suspect este cea care se coroboreaza cu restul probelor administrate, urmand a inlatura ca nesincera din ansamblul probator declaratia de inculpat, avand in vedere ca din concluziile raportului de constatare criminalistica nr.12941/08.03.2021 rezulta ca semnatura de pe Anexa nr.1 la CTR. 479/23.03.2016 – termeni de referinta / fisa post – a fost executata de catre inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU.

Concluzia raportului de constatare se coroboreaza si cu declaratia martorei ######### #########, care a aratat ca atat contractul individual de munca, cat si fisa postului au fost semnate de catre inculpat in prezenta acesteia.

Asadar, cu privire la semnarea fisei postului, nu exista niciun dubiu ca inculpatul CUMPANASU a semnat acest inscris.

Deci, din perspectiva intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii de participatie improprie (in forma instigarii) la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr.78/2000, instanta retine ca acestea nu sunt indeplinite in cauza.

Potrivit art. 52, alin.3 Cod penal, 'constituie participatie improprie determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune'.

Din probele analizate anterior, rezulta ca nu a existat nicio actiune de instigare savarsita cu intentie din partea inculpatului CUMPANASU ALEXANDRU, astfel incat sa fie angajat de catre S.N.S.P.A. pe functia de expert IT, desi nu indeplinea conditiile legate de studii, raportat la urmatoarele argumente:

- Nu a existat o procedura de selectie a candidatilor pentru functia de expert IT, de natura sa permita inculpatului sa ia la cunostinta de conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru ocuparea acestei functii.

- In cererea de finantare a proiectului cod SIPOCA 9, nu se regasesc informatii cu privire la modalitatea de selectie si conditiile specifice de ocupare a postului de expert IT, regasindu-se criterii specifice doar pentru managerul de proiect, responsabilul cu achizitii si responsabilul financiar.

- Din declaratiile martorului PRICOPIE REMUS, date atat in faza de urmarire penala, cat si in faza de judecata, a rezultat ca inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU a contribuit la conturarea proiectului si scrierea aplicatiei, asadar decizia informala de numire in echipa de management a proiectului fusese luata cu mult inainte.

- Dispozitia rectorului S.N.S.P.A nr.126/23.03.2016, prin care inculpatul a fost numit expert IT, a fost emisa in aceeasi zi in care a fost semnat contractul individual de munca si anexa nr. 1 la contract ('Termeni de referinta, fisa de post'), imprejurare ce consolideaza argumentul prezentat anterior.

- Nu a existat un interviu sau o procedura de analiza a unor C.V.-uri, din moment ce inculpatul a depus acest inscris la semnarea contractului individual de munca.

- Lecturand C.V.-ul prezentat la semnarea contractului individual de munca, instanta retine ca inculpatul a prezentat un inscris actualizat, ca a mentionat, in cuprinsul acestuia, locul de munca vizat – cel de expert IT – si ca nu a inserat in curriculum vitae ca are studii superioare si nici nu a prezentat vreo diploma de studii falsificata, care sa faca dovada studiilor universitare. In opinia instantei, o astfel de actiune ar fi putut reprezenta un act de instigare in sensul art. 52, alin.3 Cod penal, actiune ce nu a avut insa loc.

- Inscrisul intitulat 'Termeni de referinta / Fisa post', in care se specifica conditia privind studiile si experienta necesare, nu este un inscris care sa emane de la inculpat, din probele analizate anterior, reiesind ca inculpatul l-a semnat fara sa il citeasca, in conditiile in care decizia informala de numire in cadrul proiectului fusese luata anterior, semnarea fisei de post fiind doar o formalitate, atat pentru inculpat, cat si pentru angajator. In schimb, angajatorul trebuia sa se asigure si sa depuna diligenta in verificarea inscrisurilor depuse de candidat, pentru a se asigura ca persoana angajata are nivelul de calificare solicitat.

- Din declaratia martorului PRICOPIE REMUS, instanta mai retine ca numirea inculpatului in cadrul proiectului a avut la baza implicarea acestuia in alte proiecte similare, si nicidecum experienta in domeniul IT sau detinerea de studii superioare.

- Desi s-a sustinut in rechizitoriu ca prin semnarea inscrisului sub semnatura privata, intitulat 'termeni de referinta / fisa post' (anexa nr.1 la contractul individual de munca nr.479/23.03.2016), pe fiecare fila, inculpatul a atestat in mod explicit ca a luat cunostinta de continutul sau si, in mod implicit, ca indeplinea conditiile impuse pentru ocuparea functiei de expert IT in cadrul proiectului – cea privind studiile si cea privind vechimea in specialitate –, instanta retine ca acelasi inscris a fost asumat prin semnatura si de responsabilul de proiect, martora ######### ########, aceeasi conduita fiind interpretata diferit din perspectiva vinovatiei de catre parchet, considerandu-se ca exista o neglijenta din partea angajatorului ca nu a verificat documentele care sa ateste conditia privind studiile, fapta fiind comisa fara vinovatie de catre reprezentantii SNSPA, dar cu intentia directa de catre inculpat, pentru ca a semnat un inscris, fara a-l lectura, decizia de angajare fiind deja luata de catre angajator.

Concluzionand, instanta retine ca inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU nu a actionat in comiterea faptei cu forma de vinovatie prevazuta de lege, ci a savarsit fapta din culpa, in modalitatea prevazuta de art. 16, alin.3, lit.b) Cod penal, culpa simpla, neglijenta. Inculpatul a semnat fisa de post odata cu semnarea contractului individual de munca, fara sa o citeasca, continutul inscrisului neprezentand o relevanta deosebita pentru inculpat, fiind considerat doar o formalitate. Prin semnarea fisei de post in conditiile retinute anterior, inculpatul a actionat din neglijenta, neprevazand rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa o faca, motiv pentru care, in temeiul art. 16, alin.1, lit. b), teza a II-a Cod pr. Penala, se va dispune achitarea inculpatului, deoarece fapta nu a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de lege.

Calcularea termenului de prescriptie al raspunderii penale

Instanta retine ca, maximul special al pedepsei prevazut de dispozitiile legale pentru infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei prev. de art. 18/1 al. 1 din Legea 78/2000, modificata, este de 7 ani inchisoare, iar termenul de prescriptie al raspunderii penale este de 8 ani, conform art. 154 alin.1 lit. c) C.pen.

Instanta retine ca termenul prescriptiei raspunderii penale a inceput sa curga din momentul consumarii infractiunii, respectiv de la data efectuarii ultimei plati catre inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU, respectiv luna martie a anului 2019, iar nu din momentul semnarii si depunerii fisei de post la SNSPA, intrucat infractiunea este una de rezultat.

Calculand termenul prescriptiei raspunderii penale de la data de 01.03. 2019, se observa ca acesta nu este implinit.

Referitor la momentul consumarii infractiunii prev. de art. 18/1 al. 1 din Legea 78/2000, modificata retinut de instanta ca fiind cel al efectuarii platii, se are in vedere si jurisprudenta aplicabila in materie: 'Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza nefondata critica Ministerului Public, constatand ca demersul celor trei inculpati-intimati, in configuratia sa faptica efectiva, a avut semnificatia retinuta prin hotararea definitiva, respectiv aceea a unui demers eficient, intervenit dupa punerea in executare a hotararii infractionale, dar inainte de producerea rezultatului, apt a conduce la neconsumarea infractiunii si care a impiedicat, in final, in mod efectiv, consumarea acesteia prin plata de fonduri din bugetul Uniunii Europene'. (I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. ###/RC din 15 noiembrie 2017).

Confiscare

In raport de solutia de achitare ce va fi dispusa in cauza, instanta retine ca nu sunt indeplinite conditiile pentru confiscarea sumei de 200.189 lei de la inculpatul CUMPANASU ALEXANDRU, motiv pentru care va respinge solicitarea parchetului”.


* Cititi aici intreaga sentinta TMB (publicata pe Rejust.ro)

Comentarii

# maxtor date 5 July 2024 18:13 +1

"care comite acea fapta fara vinovatie" -gandire circulara, vinovatia tocmai a fost cercetata.(cine a adus-o de la coada vacii?)

# santinela date 6 July 2024 07:04 0

Judecata de coada vacii sau mai sus de genunchiul broastei.Auzi la magistrat, cica papagalul candidat ONG-ist "a semnat fisa postului fara sa o citeasca" si astfel nu este de vina ca acolo se cereau studii superioare iar berbecul nu le avea ! Cine dracu crede ca te angajezi undeva fara sa sti in ce conditii(adica sa nu citesti conditiile de lucru),cerintele postului etc.Jalnica motivare,pe calapodul Liviei Stanciu . Si inamovibilii sar de dos in sus "ca cica" nu sunt respectati.Pai cum drac sa respecti un asa magistrat ?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva