Indaco.ro

Trimiteţi link-ul unui prieten prin e-mail

Nume prieten
Email prieten
Numele dvs.

RAZBOIUL BAROURILOR – Dupa ce a inchis paginile de Facebook ale barourilor traditionale, UNBR-Bota a notificat UNBR-Florea sa inceteze in 5 zile sa mai foloseasca denumirile UNBR, Baroul Bucuresti, Baroul Dolj si Baroul Suceava: “Continuarea utilizarii marcilor ce ne apartin va atrage in sarcina culpabililor sanctiunile prevazute de legea civila si penala”. UNBR Bota a protejat la OSIM si EUIPO denumirile si insemnele UNBR si ale barourilor (Marcile)

Luni, 6 noiembrie 2017 15:54 | Scris de L.J. | pdf | print | email

Barourile infiintate de avocatul Pompiliu Bota incepand cu 2003, in baza unei hotarari judecatoresti, si care formeaza in prezent UNBR-Bota, revin in forta impotriva barourilor traditionale conduse de avocatul Gheorghe Florea (UNBR-Florea). Dupa ce in ultima luna au reusit sa obtina de la Facebook inchiderea paginilor oficiale a 39 de barouri traditionale – fapt care a creat fierbere in sanul avocatilor traditionali – UNBR-Bota a trecut la un atac judiciar de forta. A trimis somatii oficiale, prin executor judecatoresc, prin care a solicitat sa se respecte drepturile de proprietate asupra denumirii si insemnelor pe care le-a protejat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) si Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO).


Prin Notificarea nr. 150 din 1 noiembrie 2017, transmisa prin executor judecatoresc, UNBR-Bota, cu sediul in str. Academiei 4-6, sector 3, Bucuresti a somat UNBR-Florea cu sediul in Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Bucuresti sa inceteze in termen de 5 zile sa foloseasca denumirile si insemnele lor:

-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

-Baroul Bucuresti

-Baroul Dolj

-Baroul Suceava

Iata continutul integral al Notificarii adresate UNBR-Florea:

Catre,

Entitatea autointitulata „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” localizata in Bucuresti, Splaiul Independentei 5, Sector 5

Subscrisa Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei 4-6, Sector 3, persoana juridica romana de interes public, singura structura infiintata legal in domeniul avocaturii dupa data de 19 ianuarie 1948 este detinatoarea exclusiva a urmatoarelor marci, aflate in perioada de protectie, in temeiul Legii nr. 84/1998 rep. si Regulamentului (CE) nr. 207/2009:

-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in baza Cerificatului OSIM nr. 140322/13.08.2015

-Baroul Bucuresti, in baza Certificatului de inregistrare EUIPO nr. 014762439/06.05.2016

-Baroul Dolj, in baza Certificatului OSIM nr. 140818/16.09.2015

-Baroul Suceava, in baza Certificatului OSIM nr. 141497/16.09.2015

in temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 rep. noi, subscrisa Uniune intelegand sa ne exercitam dreptul de aparare a proprietatii si exclusivitatii asupra acestor marci va inaintam prezenta

N O T I F I C A R E

prin care va invederam urmatoarele:

1.In termen de 5 (cinci) zile de la primirea prezentei urmeaza sa incetati a mai folosi, sub orice forma si in orice imprejurare, denumirile si insemnele ce reprezinta marcile a caror detinere exclusiva apartine Uniunii noastre sau similare acestora, care ar putea produce confuzie in randul publicului.

2.Continuarea dupa aceasta data a utilizarii marcilor ce ne apartin va atrage in sarcina culpabililor sanctiunile prevazute de legea civila si penala, prezenta constituind in acest sens si procedura de punere in intarziere.

3.Avocatii apartinand de entitatea autointitulata „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” aflata in Bucuresti pe Splaiul Independentei 5, Sector 5 care doresc sa utilizeze marcile care apartin Uniunii noastre vor putea sa beneficieze de acest drept in conditiile legii.

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Presedinte

Constantin Balacescu

O notificare pe aceeasi tema a fost trimisa si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu urmatorul continut:

Catre CSM:

N O T I F I C A R E

prin care va solicitam sa dispuneti, in proxima sedinta a Consiliului - potrivit atributiilor institutiei dumneavoastra si in spiritul Deciziei CSM nr. 79 din 26 ianuarie 2015 – instantelor de judecata, parchetelor, celorlalte institutii

apartinand Justitiei sau in care se desfasoara activitati ale acesteia, judecatorilor, procurorilor si personalului auxiliar al acestora, sa verifice calitatea de detinatori ai marcilor ce ne apartin, a entitatilor si persoanelor care practica avocatura in Romania si, in cazul in care nu detin o astfel de calitate sa li se refuze prestarea oricaror activitati in respectivele institutii.

Precizam ca, potrivit legii, marcile, modelele si desenele industriale pot fi utilizate de terti doar in acord cu dreptul cedat de catre detinatorul exclusiv al acestora.

In acest sens entitatile si persoanele apartinand acestora vor putea face dovada dreptului de a utiliza marcile suscitate doar prezentand un document eliberat de catre subscrisa Uniune.

Va facem cunoscut ca pretinsa „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” a fost deja notificata in sensul celor de mai sus.

Apreciind ca o eventuala lipsa de reactie a Consiliului Superior al Magistraturii fata de solicitarea noastra, va pune Consiliul in postura de complice la nerespectarea legii, intelegem sa conferim prezentei adrese calificarea unui inscris cu valoare de punere in intarziere si totodata de plangere prealabila.

Anexam copii certificate de pe:

-Certificat inregistrare OSIM nr. 140322/13.08.2015

-Certificat EUIPO nr. 014762439/06.05.2016

-Certificat OSIM nr. 140818/16.09.2015

-Certificat OSIM nr. 141497/16.09.2015

-Notificare nr. 150/01.11.2017, BEJ Andrei Ionel

O alta notificare a fost trimisa si la Ministerul Justitiei caruia i s-a cerut:

Catre Ministerul Justitiei:

...cu privire la protocoalele incheiate intre Ministerul Justitiei si entitatea autointitulata Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), cu sediul in Splaiul Independentei nr. 5, Bucuresti privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara din oficiu

solicitam sa ne comunicati copii de pe urmatoarele documente in baza carora s-au incheiat respectivele protocoale:

-Hotararea judecatoreasca de infiintare a entitatii UNBR

-Actul constitutiv al entitatii UNBR

-Statutul entitatii UNBR (conform art. 9 din Constitutie)

-Certificatul de inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci care ar autoriza folosirea denumirii Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si a insemnelor aferente, conform Legii nr. 84 /1998 si Legii nr. 51/1995 art. 60 alin. (6)

-Dovada inregistrarii entitatii UNBR in Fondul Arhivistic National al Romaniei conform prevederilor art. 34 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificata prin Legea nr. 358 din 6 iunie 2002.

Reactia UNBR - Florea

Concomitent cu notificarile mai sus prezentate, si imediat dupa ce Facebook a inchis 39 de pagini oficiale ale barourilor traditionale la cererea UNBR-Bota, care a prezentat marcile obtinute la OSIM si la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala – EUIPO, UNBR-Florea a dat publicitatii urmatorul comunicat:

La solicitarea expresa a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, Sector 5, Cod postal 050091, CIF RO4315974, reprezentata de Presedinte av. Gheorghe Florea,

Ministerul Justitiei a procedat la verificarea calitatii de subiect de drept a entitatilor autointitulate „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” cu sediul in strada Academiei nr. 4-6, scara B, etaj III, apt. 31, sector 3, Bucuresti, reprezentata de Constantin Balacescu si ”Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA”, cu sediul in str. Academiei nr. 4-6, Sector 3, Bucuresti, Cod 030012.

S-a constatat ca cele doua entitati mentionate nu sunt inregistrate in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial (Asociatii si fundatii) infiintat si administrat potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile (in continuare, OG nr. 26/2000).

Registrul este public si este afisat in format electronic pe site-ul Ministerului de Justitie (www.just.ro).

Raspunsul Ministerului Justitiei este anexat, pentru a fi comunicat instantelor judecatoresti, unitatilor de Parchet, Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Barourilor care sunt infiintate si functioneaza potrivit Legii nr. 51/1995 si care alcatuiesc Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Barourilor din Uniunea Europeana (prin CCBE), institutiilor publice si autoritatilor din Romania, precum si publicului larg.

Cele doua entitati nu sunt infiintate prin Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare, Legea nr. 51/1995).

Entitatile nu sunt infiintate nici cu respectarea cerintelor art. 200 alin. (1) C.civ. si ale art. 8 alin. (1) din OG nr. 26/2000, potrivit caruia: ”Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor”.

Art. 12 alin. (2) din OG nr. 26/200 prevede ca: ”In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice (a asociatiilor si fundatiilor - n.ns.) se face cu certificatul de inscriere” in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Cele doua entitati nu au capacitate de folosinta in sensul art. 205 alin. (1) C.civ., adica nu pot dobandi drepturi si nu pot avea obligatii. Ele nu sunt subiecte de drept.

In mod corespunzator, art. 56 alin. (2) C.pr.civ. prevede expres ca cele doua entitati care nu sunt constituite potrivit legii nu pot sta in judecata.

Subliniem ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, Sector 5, Cod postal 050091, CIF RO4315974, reprezentata de Presedinte av. Gheorghe Florea este infiintata prin Lege.

Conform art. 60 alin. (2) si (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat ”U.N.B.R. este persoana juridica de interes public (…)” si ”U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din Romania”.

In conformitate cu art. 85 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii: „Persoanele juridice de utilitate publica – asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel – infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.”

Legea nr. 51/1995 nu impune inregistrarea U.N.B.R., infiintata prin Lege, in Registrul organizat de O.G. nr. 26/2000.

Conform art. 7 alin. (3)3 din O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile: “Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Camera», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania», «Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania», «Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania», precum si altele asemenea”.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, conform dispozitiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat: “Folosirea fara drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege ”.

Raspunsul UNBR-Bota

Intr-un comunicat trimis redactiei noastre, UNBR-Bota ne-a informat ca nu are nicio importanta ca titulaturile UNBR, Baroul Bucuresti si INPPA nu apar in registrul asociaiilor si fundatiilor de la Ministerul Justitiei, intrucat barourile acestei structuri s-au infiintat prin efectul unei hotarari judecatoresti civile irevocabile si sunt alte forme de asociere decat asociatiile si fundatiile, invocand in acest sens decizia irevocabila nr. 62/22.02.2017 a Curtii de Apel Bucuresti:

"Ordonanta nr. 26/2000

privind asociatiile si fundatiile

Dizolvarea

Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea adunarii generale.

Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. (Legea 51/1995)

CURTEA DE APEL BUCURESTI

Dosar nr. 54430/299/2012

Decizia civila irevocabila nr. 62/2017 din 22 februarie 2017:

"reclamanta a solicitat instantei sa constate nulitatea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Bota) si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestei parate.”

"intre regula generala, pe de o parte, si regula speciala instituita de Legea nr. 51/1995 in cazul organizarii si exercitarii profesiei de avocat, pe de alta parte, exista un raport care cade sub incidenta regulii: generalia specialibus non derogant si, respectiv, specialia generalibus derogant.”

(Legea nr. 51/1995 nu prevede nici infiintarea, nici desfiintarea barourilor si UNBR)

"Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impune a fi respectate si nu pot fi modificate decat prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege si nicidecum printr-o actiune in constatarea nulitatii persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste.”

,,Din moment ce nu s-a dovedit si desfiintarea ulterioara a incheierii pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catre Judecatoria Targu-Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat functionarea unei asociatii avand drept scop infiintarea de barouri, argumentul primei instante este pe deplin valabil si nu se impune a fi reformat.”

ONG-uri sunt asociatiile Bonis Potra, Figaro Potra si Filiala Balesti Gorj…

Cu privire la desfiintarea ONG-urilor Bonis Potra, Figaro Potra si Filiala Balesti Gorj...

cele 42 barouri si UNBR infiintate anterior nu mai pot fi desfiintate conform principiului neretroactivitatii legii civile,

A se vedea si:

ART. 198 alin. (1) Cod civil "De la data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, persoana juridica inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare."

ART. 199 alin. (1) Cod civil "Constatarea sau, dupa caz, declararea nulitatii nu aduce atingere actelor incheiate anterior in numele persoanei juridice de catre organele de administrare, direct sau prin reprezentare, dupa caz."

* Cititi aici certificatul OSIM de inregistrare a marcii UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

* Cititi aici certificatul EUIPO de inregistrare a marcii BAROUL BUCURESTI

* Cititi aici notificarile adresate de UNBR-Bota catre UNBR-Florea si CSM

* Cititi aici raspunsurile oferit de Ministerul Justitiei catre UNBR-Florea

Accesari:8425

Comentarii

# avi date 6 noiembrie 2017 16:25 +3

Văleu !

# Cristi P. Sturzu date 6 noiembrie 2017 16:35 +14

Un articol realizat intr-un mod profesionist. Nu acelasi lucru pot spune despre elucubratia de pe Juridice.ro, care poarta un titlu ciudat, neelegant din punct de vedere sintactic, semanand mai degraba cu o reclama la produse agricole. Rog cititorii care nu inteleg foarte bine acest fenomen si nici Drept, exemplul de notorietate fiind avi, sa se abtina de la comentarii ieftine, ranchiunoase si denigratoare.

# EU date 6 noiembrie 2017 16:40 0

Nu va lasati domnule BOTA.Ingropati-i pe penali lacomi si corupti ocrotiti de statul de drepti al lui Ponta si Livia Stanciu.. Nitu era prietenul lor...Nu le-ar mai dainui numele...Va ******rez si o plangere la Curtea Constitutionala fiindca Florea a transformat examenul prevazut in lege, in concurs.Ceea nu este deloc in regula pentru o profesie liberala. Pentru o profesie liberala nu se poate pune un prag de admitere. Profesia liberala nu are posturi platite nici de stat nici de patroni.Pentru admiterea in barou se impun aceleasi conditii ca la admiterea in INM, de unde ocupi un post platit de stat.Ceea ce, in conditiile in care avocatura este o profesie liberala nu este in regula deloc.Avocatul cu Cabinet Individual nu este platit de nimeni.Este propriul lui patron.Pentru ce sa sustina concurs? Nu poate sa fie ingradit de note si bareme.Este posibil ca avocatilor angajati sa li se puna anumite conditii pentru angajare. Avocatilor care vor sa acceada in profesie , NU.

# VIO date 7 noiembrie 2017 12:16 +2

SA LASE TOTI ANALFABETII(FUNCTIONALI SA INTRE IN PROFESIE) SA NU MAI FIE O SELECTIE REALA SA FIE UN BALAMUC NICIUNDE IN EUROPA FAC DE DREPT SI MEDICINA NU ESTE PRIVATA(PE BANUTI) LA FAC DE DRREPT A UNIV BUCURESTI II RUPE CU CARTEA LA CELELATE NU INVATA NIMIC SE ANGAJEAZA LA BNR ...PARLAMENT ETC AJUNG SPECIALIDSTI IN DREPT LASATI EXAMENUL DE INTARE IN PROFESIE SA AIBA SANSA SI COPII DE LA TARA FARE RELATII SA FAC CEVA IN TARA ASTA.

# @VIO date 8 noiembrie 2017 17:47 +2

in Romanica este invers. Daca ai absolvit fac. de drept din cadrul Univ Buc. ca subsemnatul nu ai loc in sistem. Daca ai avut banuti si ai absolvit spiru haret, danubius si mai stiu eu ce ajungi procuror general. Daca esti omul sistemului si faci parte din servicii ocupi orice post isi doreste muschiul tau. uitati-va la cazuri concrete in magistratura, au fost admisi majoritatea celor din ministerul de interne. iti pui mainile in cap sa vezi cum judeca. sunt niste catastrofe. iti dau termen dupa termen, iti cer tot felul de aberatii care nu au legatura cu cauza si la urma suspenda cauza. justitia e afectata grav de impostori. la nea florea s-a umplut de pitiponci/pitipoance, tot felul de absolventi de facultati particulare facute cu traista. asa a iesit si produsul numit avi avi. asta e deja marca inregistrata la OSIM. vrei un exemplu de mediocritate, te gandesti la avi avi. :D

# Mediere date 6 noiembrie 2017 16:50 +5

Bota asteapta la negocieri noua conducere a UNBR !

# @Medieregtrf@yahoo.com date 6 noiembrie 2017 21:04 -1


Citeza pe Mediere
Bota asteapta la negocieri noua conducere a UNBR !
:lol: :lol: :lol: :lol: niciodata prietene, niciodata

# profesorul date 6 noiembrie 2017 17:53 +8

ceea ce se numeste examen de catre entitatea lui florea reprezinta o mascarada. nu are nimic de a face cu teoria dreptului, spetele date la examen sunt o amestecatura ilogica de spete lipsite de realitate, iar raspunsul este dupa chipul si asemanarea aluia care le-a facut. mai degeaba nimeresti numerele la loto 6/49 decat rezultatul la grila. raspunsurile chipurile corecte sunt o sfidare a regulilor si logicii juridice. numai cine cumpara grila reuseste. cum va explicati ca magistrati care au dat acest asa zis examen au facut sub 40 de puncte? nu ma mira ca vad loaze in instanta analfabete, care spun ineptii. daca le citesti actiunile avocateilor de dupa revolutie te tavalesti de ris. aviuta este exemplul clar de emanat al dreptului reinventat. sa fii doctor in drept si sa spui ca legea 51 te-a infiintat dupa ce ai fost desfiintat in 48 e demential. o fi visat astia ca legea 51 contine verbul a infiinta iar noi prostimea nu l-am vazut.

# avocat Bucuresti date 12 noiembrie 2017 06:53 0

Acum ai ajuns si profesor,,,jurisatule,,?

# Ultimul Charlot date 6 noiembrie 2017 18:22 +4

Acum e acum. Prin Romania mai tine figura cu smecherii sa se anuleze eventual la OSIM certificatele dar la OHIM aia nu stiu de gasca vesela a lui Florea& CO. Mai pe concret ORICARE avocat care foloseste pe contracte sau pe delagatii sintagma de "BAROU" si "UNBR" savarseste cu buna stiinta infractiunea de folosire fara drept a insemnelor. Aici acum nu e vorba de cine e avocat si cine nu, structuri si barouri infiintate sau nu ci este vorba despre cine are drept legal sa foloseasca si cine nu insemnele unei profesii. Dragi traditionali, Florea si decanii vostrii v-au adus in situatia sa fiti infractori cand va practicati profesia. Scapati de ei. Repede!!!

# om bun date 6 noiembrie 2017 18:50 +2

dragi traditionali ani grei de Jilava va asteapta pentru folosirea ilegala a insemnelor unei profesii.daca sunteti acuzati de infractiune, solicitati aparatori legali de la Bota.

# Hehe date 6 noiembrie 2017 19:21 0

Nu da Florea niciun fas pe articolul asta. Atat timp cat televiziunile sunt cenzurate si UNB-Bota nu are posibilitatea de a explica situatia, as ava ramana ca si pana acum: unii profeseaza si unii mor de foame....Daca avocatii traditionali stau linistiti, atunci si Flo&Co e linistit.

# dana daniela date 6 noiembrie 2017 20:05 +6

Eeee ne-a venit si noua randul. Eu cred ca domnul Bota primeste toti avocatii din traditional. Nu are nimeni nimic cu avocatii traditionali dar conducerea.... si-a batut joc de avocatii lor prin impunerea de baremuri in ceea ce priveste onorariile si ce o mai fi in organizarea lor....Cred ca a venit vremea sa se respecte legea si profesiile liberale sa se bucure de legile care le guverneaza.

# ultimul mohican date 6 noiembrie 2017 20:23 +2

Ani grei nu, dar cateva luni bune, DA.+ constituirile ca parte vatamata din toata tara. Vai de voi.

# OSIM date 6 noiembrie 2017 20:34 +1

acum nu va mai scapa nici nulitatile de Aida Popa sau Nitu !

# Jurist date 7 noiembrie 2017 02:09 +1

Problema barourilor de avocați ( vrem sau nu vrem sa recunoaștem adevarul juridic acesta e : 2 uniuni de avocați , câteva mii la unbr b și celelalte mii la unbr tradițional) era rezolvată de multă vreme dacă trăiam intr o țara civilizat in care statul de drept funcționează practic. La noi incompetenta, corupția și favorizarea grupurilor de interese a dus avocatura din ro in situația aceasta. Avocații sunt sătui de lupta dintre barouri.....sărăcie multă in avocatura și. Războiul se poarta pe ciolan.

# Care pagini? date 7 noiembrie 2017 06:19 0

Pagina Baroului Dolj functioneaza https://www.facebook.com/pages/Baroul-Dolj/215287011871975 si multe alte pagini.

# Marin ŢULUŞ, Slatina, Olt date 7 noiembrie 2017 07:43 +2

Justiţia nu poate fi legitimă fără a se rezolva această problemă! In spetă, noi nu putem spune că suntem stat de drept din moment ce am lasat la mana clicilor criminale autonomia justitiei, care a dus la suprapunerea acestora peste instituţiile de invatamânt şi au făcut din profesiile de magistrat, avocat, notar surse de venituri si de îngrădire a drepturilor cetăţeanului româ!.Ani la rand cei care am făcut parte din UNBR Bota am fost terorizati de clanurile din magistratură şi de gruparea lui Florea sustinută-practică mafiotă,practica mafiotă de instituţiile statului român, CSM; MJ; Parchetul General.Dar poporul român nu a avut parte de o justiţie dreaptă-aşa cum spunea şi Băsescu,care nu a făcut nimic!-pt.că sub cupola independenţei şi-au făcut doar interesele şi nimeni nu le-a făcut nimic pt. că puterea politică dar si instit. europene i-au protejat.De 9 ani sunt terorizat de aceste grupări,de nouă ani trăiesc ca un detinut!Alo, DNA, numai faceti pe orbii!

# mirciulica date 7 noiembrie 2017 08:16 -2

am incercat sa postez pe JURIDICE.RO dupa autentificare, insa adresa mea de e-mail contine fr in loc de com si nu m-am putut loga. Apoi am scris administratorului, insa nici el nu a rezolvat pb. Cred ca Florea ar trebui sa afisese la usile instantelor care sunt infractiunile la care sunt expusi avocatii de la asazisul lor barou, fiindca la cat stiu unii carte, vai de ei!

# av.Radu Liviu date 7 noiembrie 2017 09:54 +1

speram ca pînă la urma urmelor să se facă dreptate si să plăteasca pentru umilinţa făcută

# Medierea date 7 noiembrie 2017 10:11 +5

Medierea este o alta afacere banoasa pentru unii. O sursa de imbogatire fara just temei. Unde ati pomenit sa platesti 300 de lei taxa pentru viza legitimatie? Bun platim dar daca medierea este zero? De ce avocatii sunt mediatori fara sa faca cursuri? Credeti ca avocatii dau drumul la cauze  pentru mediere? Nu, medierea este sublima dar lipseste cu desavarsire. De altfel multi si-au inchis cabinetele pentru ca aceasta profesie nu exista. Fiind condusa de avocati medierea a ajuns doar o sursa de imbogatire pentru unii pe spinarea naivilor care si-au dorit o profesie.

# coleg date 7 noiembrie 2017 16:37 +3

In nici o tara medierea nu este data avocatilor, notarilor,executorilor numai la noi medierea nu are treaba cu mediatorii care au facut pregatire si au platit cursuri de perfectionare, lumea care are o mediere se duce la notar ca este titlu executoriu ce treba are cu mediatorul daca nu are nici o putere de decizie . Intrebati orice mediator daca are medieri ,toti va vor spune ca nu au facut niciodata s-au suspendat pentru ca a fost o mare bataie de joc de profesia acesta .Mare pacat ca ati lasat pe alti sa ne ia painea de la gura si ne rad in nas ca suntem prosti .Au depus un proiect la senat si ne amagesc ca se va rezolva doar de mai storc niste bani pe taxa de legitimatie anuala Rusine consiliului de mediere nu o sa mai aveti mediatori nici pentru taxa mai sus mentionata.

# alt coleg date 7 noiembrie 2017 17:40 +4

medierea este ZERO si nesimtitii astia vor bani. trimit cu nerusinare mail-uri sa le dam bani. multi colegi au renuntat la mediere. ca sa inchizi biroul cica trebuie sa dea ei hotarare in acest sens. iti cer hotararea de infiintare , legitimatia si arhiva pe care majoritatea nu o avem fiindca nu am avut medieri. dati-le fratilor tot sa se spele cu ele pe cap. astia sunt ca niste paduchi, se hranesc cu salarii, protocoale, etc iar noi sa le platim. ne bombardeaza mail-urile cu tot felul de timpenii, incheie protocoale cu toti neica nimeni degeaba. se lauda cu prostiile astea de parca asta aduce bani. rezultatul acestor protocoale de doi bani este MEDIERE ZEROOOOOO! sa nu mai aud de mediere niciodata. le-am dat hartiile la ****** si am tras apa! teapa cursuri de 1000 de euro, bani dati de pomana unei himere!

# adio mediere date 16 noiembrie 2017 20:23 +2

mai sunt naivi care cred in mediere? :D aia a fost teapa lui madam gorghiu pentru fraieri. o profesie nascuta moarta pe care au pus stapanire niste smecheri care sug salarii frumusele pe spinarea naivilor creduli. vi se trimit note de plata pentru ceva care v-a adus doar pagube. exista vreunul in tara asta care si-a scos macar a zecea parte din cat a cheltuit pentru pacaleala asta? platesti cursuri 1000 euro, diverse taxe ca sa-ti dea aia voie, chirie cabinet si rezultat ZERO! :D :D

# alex date 7 noiembrie 2017 11:39 0

E bun ca abordati subiectul; din pacate, pe la Antena 3, unde se tot duce domnul Savaliuc, nu se ating de problema intrarii in avocatura, cu atit mai importanta daca e inaccesibil INM-ul pina la 30 de ani.

# @alex date 7 noiembrie 2017 14:10 +1

Nici presa nu este libera....Atat timp cat sunt invitati in platou avocati traditionali....nu prea sunt sanse cu UNBR Bota.

# gogu date 7 noiembrie 2017 14:45 +2

Dana Grecu il invita mereu pe Prisca, marele jurist avocat penelist-florist. Atata stie fata, poate a ajutat-o cu ceva pe habarnista ce-i place sa bata apa-n piua in fiece zi pe ot felul de teme de 2 bani.

# ALBASTRU date 7 noiembrie 2017 11:51 0

Avand in vedere ca, barourile traditionale se proclama PERSOANE JURIDICE PRIVATE DE INTERES PUBLIC !?!, nu se poate presupune ca, neaparat, statul trebuie sa le dea dreptul de a folosi insemnele, ca ar fi apanajul lor, insemne, care spun ei, ca sunt interzise a fi folosite de alte persoane juridice private. Si-au dat cu stangu-n dreptu, declarandu-se persoane juridice private, interesul fiind de a nu se amesteca nimeni in bugetul lor. Acum sa vedem cum o vor mai descurca cu insemnele, intrucat aceasta situatie tinde sa se rezolve la nivel european si nu va mai tine de caste si institutii aservite...

# The_punisher date 7 noiembrie 2017 21:54 +1

Spre ca vine vremea...cand se va termina mafia din baroul traditional!Examenul e o escrocherie pe fata..unde dai bani degeba.

# Danut-Radu Tuluca date 8 noiembrie 2017 01:08 +4

Nici o profesie liberala nu este ingradita de Constitutia Romaniei. Daca acceptam ideea UNBR, ar fi justificat sa avem in curand si UN a Frizerilor di Romania, si UN a Tamplarilor din Romania, si UN a Maseuzelor din Romania, etc. Toate UN-urile, cu conduceri centralizate, cu cotizatii, cu IN de pregatire si concursuri de intrare in profesie...., adica iar cu taxe, iar cu bani, iar cu bani, iar cu taxe (a se citi : biruri !). Toti amploaiatii din chestiile astea cu denumiri administrative bugetare (directori, adjuncti, vice...), sunt de fapt sinecuri (ca in politica !) de care va dispune castigatorul alegerilor in profesie. Principiul liberei concurente este eludat cu justificarea "interesului major" al apararii justitiabilor. S-a reusit astfel ca examenul de licenta la facultatile de drept sa fie doar o etapa preliminara, un fel de testare, in vederea examenului decisiv de intrare in avocatura. Daca pici la avocatura, inseamna ca ai absolvit degeaba facultatea. E bine ? E liberala?

# Ghita Bizonu' date 8 noiembrie 2017 14:54 0

Pai tocmai ca Bota asat cu trecutu au cam .. penal aduce avocatii la nivelul de ospatari. a se retine opataul nu este chlener! Chelnerul este un ospatar cu scoala ...

# DANA DANIELA date 8 noiembrie 2017 10:12 0

cabinetele de psihologie or fi avand si acestea uniuni la care sa cotizeze ca avocatii? Nu cred! Nu cred ca nici dentistii nu au sefi care sa-i cenzureze la bani sau sa dea' cota' din castig.Acestea sunt profesii liberale. Nu prea cred ca ""mafiotii ""vor da drumul la fraiele conducerii in profesiile ,avocatura, executor, notariate. Aceste profesii sunt pt. cei cu sange de milionar... Daca avocatura este profesie liberala pt. ce sunt manuiti si nu pot sa ceara onorarii cat doresc? Adica un avocat nu poate sa aiba sentimentul milei si sa nu ia onorariu unui amarat? De ce judecatorii care sunt"toba de carte" dupa 30- 35 de ani nu pot intra in avocatura fara examen? Si multe alte probleme care nu sunt rezolvate....

# Ctioi date 8 noiembrie 2017 15:43 0

Cititi Drept Administrativ ( orice Curs Universitar) Forta juridica si efectele juridice,anularea, revocarea etc.

# dana daniela date 8 noiembrie 2017 20:19 +2

Nu mai stiu drept administrativ dar din cate imi amintesc documentele:hotarari, dispozitii, adeverinte, poate fi dat de o institutie, si nu sunt mai presus de lege. UNBR BOTA a luat fiinta printr-o hotarare judecatoreasca care nu a fost atacata. Este definitiva si fara sa mai fie vorba de revocare, anulare.In tot cazul ,o sa imi fac timp sa citesc si ceea ce ati mentionat referitor la dr. administrativ.

# Ultimul mohican date 8 noiembrie 2017 21:17 0

Aveti condamnati penal pentru exercitare fara drept a profesiei de avocat. Mai recent, in anul 2015 doi oameni pedepsiti la Tulcea.Nu aveti acte.Nu mai mintiti lumea ca m-am lamurit.

# @ultimul maidan date 9 noiembrie 2017 06:20 0

Tu confunzi inselaciunea cu exercitarea fara drept a profesiei....dar, nu-I nimic. Din mii de avocati inscrisi in UNBR 2004, doar doi sa faca puscarie pentru EFDA? hahaha

# KURTYAN date 13 noiembrie 2017 19:43 0

Albertino, cand publici in monitorul tau oficial condamnarea ta ?

# mai ultimul mohican-uitat de lume date 9 noiembrie 2017 09:45 0

Daca nu cunosti situatia...nu ar trebuie sa vb in plus!!!

# Ultimul meletian date 11 noiembrie 2017 15:36 +1

Mohicane, mai recent avem certificat OSIM, asta va scoate din minti! va bagati unghiile in gat si o sa va doara. In legatura cu condamnatii, uita-te in ograda ta, sa vezi acolo cati condamnati sunt pentru fapte mult mai grave decat asa zisa exercitare fara drept, care oricum e o manevra facuta de voi, dar care se va intoarec impotriva, vai,vai, valeleu ce urmeaza.

# Uitati de avocatura date 9 noiembrie 2017 11:24 -4

Sunt inscrisuri fara valoare cele prezentate de bota.Sunt mai multi condamnati,ci numai cei de la Tulcea.

# Uitati de, democratie date 9 noiembrie 2017 18:29 +1

Prietene! ori ai prea mare incredere intr-un sistem putred de corupt si mafiot care distruge destine umane, ori slujesti acest sistem devotat, ori esti prost, ori esti latrau/trompeta.

# jurist@uitati de avocatura date 9 noiembrie 2017 20:32 +4

am avut ocazia sa vad pe cei mai mari inversunati contra avocatilor Bota, precum esti tu, avi- uță. cine credeti ca sunt acestia?nimeni altii decat loazele intrate cu bani, fii de afaceristi de doi lei si fii de loaze ajunse politic in diverse structuri. acesti mici analfabeti au facultati absolvite la obscure particulare, datorita pilelor s-au procopsit cu robe. acum se dau mari avocati si urla ca niste dementi sa arate lumii ce genii sunt ei si ce fraieri sunt altii. mergeti la instante si o sa vedeti toate loazele fara clienti ca rag ca niste vitelusi neințărcati. nu e vorba de concurenta, ca nu ai cu cine sa concurezi atit timp cat marii asi ,cu glilimelele de rigoare, ai avocaturii, intreaba cu cat se timbreaza plangerea penala...ce sa mai vorbim, imi e scarba sa vad cum lichelele au ajuns in instante si o fac pe avocatii.

# Kermit florea & Muppet Show Time date 14 noiembrie 2017 18:52 +2

Ha ha ha....atât de tare sunt speriați cutumiarii, încât nici comment-uri in stilul de notorietate nu le mai arde sa posteze. Hah hah hah...ciocu mic si joc de glezne, taica floreo, nici cu tot nămolu' din tercighiol nu te mai faci bine...hah hah hah... :D :D :D

# YanY date 15 noiembrie 2017 18:27 +3

Desteptii lui Florea peste,va-ti batut joc de societatea civila ce apara drepturil;e omului in instantele de judecata,ati luptat pentru a baga oamemni nevinovati la puscarie .Florico,ti-a venit rindul,iati gasca si la Julava,a-i prostit atita lume si ti-ai batut joc de profesionisti redutabili>>>>>>valea infractoruleereeeeeeeeeeeeeeeeee,ati mincat banii statului distrugind destine.

# GRAMATICUS date 16 noiembrie 2017 21:11 0

:lol: :D Nene YAN ,acolo,in China ,nu ai invatat si limba romana? ,,iati,,a-i,, :lol:

# YanY date 17 noiembrie 2017 21:45 +1

Prietene,ai dreptate,iertă-mi greşelile!Pe voi,să vă ierte Dumnezeu că e veşnic,romînii nu vă pot ierta.

# avi avi date 19 noiembrie 2017 15:47 0

care romani ,mai acesta?Cei care nu sunt in stare sa intre in avocatura si apeleaza la tot felul de smecherii boti :lol: ste?

# Katapulta date 23 noiembrie 2017 08:23 0

Să vedeți ce v-o luați, pe prostia voastră de monopoliști 'juridicalmente' inculți. Și așa, robii voștri cotizanți la sfânta tri-zeciuială, încep să geamă sub povara birurilor pe care organizația fără acte de înființare LEGALĂ zis și 'cutumeria florea', le încasează lună de lună, ca pe un salariu de excelență pentru care nu trebuie să facă nimic în schimb, doar să uneltească noi metode de cumetreală și subjugare. Bravo băeți, nu vă lăsați, țineți-o tot așa, să nu deschideți ochii fiindcă veți avea surprize - surprize

# Mefirescu date 19 noiembrie 2017 13:00 +1

Nu aveti autorizarea legala sa exercitati avocatura hi,hi,hi,hi......

# @Mefirescu date 20 noiembrie 2017 06:37 0

Si cine emite astfel de autorizatii, mai desteptule?

# Homer date 19 noiembrie 2017 14:44 0

Pratic nu ar putea fi aplicate prevederile legale care enunta sanctiuni penale in Legea nr.51/1995, deoarece infraciuni nu se pot stabili decat prin lege organica (art. 73 lit. h din Constitutie) or legea nr.51/1995 nu poate interveni in domenii rezervate legii organice ( art.115 alin.1 din Constitutie).

# Moise date 22 noiembrie 2017 21:45 0

Bota nu detine acte legale.Nu va lasati inselati ca nu veti fi recunoscuti avocati si veti fi condamnati penal.

# @Moise date 22 noiembrie 2017 22:11 +1

Spre deosebire de entitatea-Florea, care functioneaza ilegal, fiind tolerata de un urias sistem mafiot, UNBR-Bota a fost infiintata legal. Deci, Moise, latra la alta masa !

# costea date 23 noiembrie 2017 08:25 0

Aflarea in treaba ca metoda de lucru la ..paraleli. In loc sa iasa in strada, sa faca greva foamei pana intra n spital pentru recunoastere, pe ei ii freaca grija de paginile FB. Sa iasa bota insotit de 100-200 de avocati, sa stea toata iarna in fata MJ facand greva foamei si locuind in corturi. Asta poate ar rezolva ceva..

# avi avi date 23 noiembrie 2017 11:58 0

Da,ar rezolva ceva:ar raci cu totii,mai ale ca unii idntre ei ai fixul slapilor.

Adauga comentariu

Nume*
Email*
Website
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

    • VERDICTUL ZILEI - Trebuie revocata Kovesi pentru ca si-a incalcat juramantul si nu s-a prezentat in fata Parlamentului?

    • VOTEAZA

Vorbe de fumoar – 22.11.2017 – Luluta s-a intalnit cu sorosistii, tefelistii iar ies in strada pentru Legile lui Macovei

+ DETALII

ALTE VORBE DE FUMOAR

FACEBOOK

ULTIMELE COMENTARII

CELE MAI CITITE

LUMEA JUSTITIEI

ARHIVA

NEWSLETTER