18 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

BLOCAJ IN LEGEA CSM – Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii contine o eroare care da peste cap mecanismul de concurs pentru numirea in functia de inspector judiciar, pe motiv ca nu iese socoteala la media aritmetica a notelor. Inspectia Judiciara cere inca din martie corectarea legii. Desi au trecut 4 luni si jumatate de la solicitarea Inspectiei via CSM, Ministerul Justitiei nu a facut niciun demers legislativ (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

19 July 2023 16:04
Vizualizari: 3738

Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii contine o serie de erori care dau peste cap concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar. Iar problema persista inca din noiembrie 2022 (asadar, de opt luni), de cand a intrat in vigoare actul normativ.Problemele au fost depistate de catre Inspectia Judiciara – condusa de judecatoarea Roxana Petcu (foto dreapta) si procuroarea Mihaela Focica (foto stanga) – si semnalate presedintelui CSM, judecatorul Daniel Gradinaru, inca de la 1 martie 2023. Mai exact, Inspectia a cerut Consiliului sa sesizeze Ministerul Justitiei pentru elaborarea unui proiect de lege sau de ordonanta de urgenta in vederea corectarii actului normativ. Desi au trecut patru luni si jumatate de la adresa IJ, ministerul, sesizat de CSM, nu a anuntat nicio initiativa de act normativ in acest sens.

Pe scurt, este vorba in primul rand despre o eroare in formula de calcul a punctajului de concurs continuta in noua Lege CSM. Celelalte nereguli tin de procedura de organizare a concursului, dupa cum veti citi mai jos.

Subiectul a aparut in data de 3 iulie 2023, cand Comisia nr. 2 reunita a Consiliului (Comisia de resurse umane si organizare) a decis informarea Inspectiei Judiciare cu privire la raspunsul primit de la MJ (vezi facsimil 1).

 Mai exact, IJ reclama forma art. 80 alin. 4, 7 si 12 din Legea nr. 305/2022:


(4) In cadrul probei interviului, comisia de examinare evalueaza aspecte referitoare la integritatea si conduita morala si profesionala a candidatului, pe baza raportului intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la aceste aspecte si a raspunsurilor la intrebarile adresate de membrii comisiei, in baza acestui raport. Inregistrarea interviului prin mijloace tehnice audio-video este obligatorie. Fiecare membru al comisiei de examinare evalueaza si noteaza candidatii in baza grilei de evaluare elaborata de comisie, prin acordarea unui punctaj de maximum 30 de puncte. Nota pentru proba interviului reprezinta media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Grila de evaluare in baza careia se face aprecierea probei se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii dupa incheierea probei. (…)

(7) Pentru proba scrisa tip grila, comisia de examinare elaboreaza subiectele de concurs si baremul de evaluare si notare si stabileste timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila. Timpul stabilit pentru rezolvarea intrebarilor se comunica candidatilor odata cu subiectele. Baremul de evaluare si notare se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii dupa incheierea probei. Evaluarea si notarea lucrarilor la proba scrisa tip grila se realizeaza prin procesare electronica. Punctajul maxim ce poate fi obtinut la proba scrisa tip grila este de 70 de puncte. Pentru verificarea cunostintelor privind materiile prevazute la art. 79 alin. (5) lit. b) si c), intrebarile din testul-grila si baremul de evaluare si notare se stabilesc de toti membrii comisiei, iar pentru verificarea cunostintelor la materiile prevazute la art. 79 alin. (5) lit. a), intrebarile din testul-grila si baremul de evaluare si notare se stabilesc de catre membrii comisiei specializati in drept procesual civil, respectiv in drept procesual penal. (…)

(12) Nota finala obtinuta de candidat este media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe. Sunt declarati admisi la concurs candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte”.


Nu doar punctajul e problema, ci si organizarea si tematica


Si mai exact, Inspectia Judiciara este nemultumita de felul in care pasajul de mai sus din lege impune calcularea punctajului pentru candidatii la IJ.

La solicitarea formulata de Lumea Justitiei in baza Legii nr. 544/2001 (privind liberul acces la informatiile de interes public), Inspectia Judiciara ne-a comunicat adresa trimisa la 1 martie 2023, prin care cerea ca CSM sa sesizeze MJ pentru modificarea art. 80 alin. 12 din Legea 305/2022.

In plus, IJ reclama ca alineatele 4 si 7 ale aceluiasi articolul 80 prezinta probleme in ceea ce priveste tematica si procedura de organizare a concursului pentru Inspectia Judiciara, dupa cum veti citi mai jos.


Iata cum explica IJ caracterul eronat al formulei de calcul al punctajului:


Astfel, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (12) din Legea nr. 305/2022, nota finala obtinuta de candidat este media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe. Sunt declarati admisi la concurs condidatii care au obtinut minimum 70 de puncte.

Or, in conditile in care legiuitorul a prevazut imperativ punctajul maxim pentru probele de concurs ca fiind 30 de puncte la interviu si 70 de puncte la testul-grila, chiar si in ipoteza in care candidatii ar obtine 100 de puncte, media aritmetica ar reprezenta doar 50 de puncte – aspect de natura a crea un impediment procedural de declarare a candidatilor ca fiind admisi la concurs”.


86 de senatori au votat noua lege, dintre care 9 juristi. Niciunul n-a observat problema


Inainte de a va lasa sa cititi adresa IJ catre seful CSM Daniel Gradinaru, mentionam ca in forma initiala a proiectului care avea sa devina Legea nr. 305/2022, articolul 80 avea doar doua alineate. Amendamentul privind introducerea alineatelor 4-12 nu exista in prima camera sesizata (Camera Deputatilor), ci a aparut in Senat, in Comisia juridica reunita, la propunerea parlamentarilor PSD-PNL-UDMR-minoritati. Apoi, proiectul a trecut de plenul Senatului (camera decizionala) cu 86 de voturi „pentru”, 37 „impotriva” si 3 abtineri. Dintre cei 86 de senatori care au votat pentru noua Lege CSM (cu tot cu problemele pe care le-ati vazut mai sus), 9 sunt membri in Comisia juridica a Senatului, avand pregatire de specialitate.


Iata nemultumirile Inspectiei Judiciare (vezi facsimil 2):


Ca urmare a adresei Consiliului Superior al Magistraturii nr. 521/2023 din data de 27.01.2023 prin care s-a solicitat Inspectiei Judiciare intocmirea si inaintarea propunerii de regulament privind Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar, in acord cu dispozitiile art. 79 alin. 3 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, va supunem atentiei urmatoarele impedimente de natura legala, care pot conduce la imposibilitatea obiectiva de elaborare si ulterior de adoptare a normelor regulamentare.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (12) din Legea nr. 305/2022, nota finala obtinuta de candidat este media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe. Sunt declarati admisi la concurs condidatii care au obtinut minimum 70 de puncte.

Or, in conditile in care legiuitorul a prevazut imperativ punctajul maxim pentru probele de concurs ca fiind 30 de puncte la interviu si 70 de puncte la testul-grila, chiar si in ipoteza in care candidatii ar obtine 100 de puncte, media aritmetica ar reprezenta doar 50 de puncte – aspect de natura a crea un impediment procedural de declarare a candidatilor ca fiind admisi la concurs.

Fata de aceasta situatie, consideram ca se impune sesizarea Ministerului Justitiei in vederea declansarii unei proceduri de modificare legislativa a art. 80 alin. (12) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anterior elaborarii si aprobarii Regulamentului privind Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar.

In plus, consideram necesara modificarea art. 80 alin. (4) si alin. (7), raportat la art. 79 alin. (5) care stabileste imperativ ordinea in care se desfasoara probele de concurs, dat fiind faptul ca la art. 80 nu s-a indicat similar punctajului maxim si un punctaj minim pentru a fi declarat admis la fiecare dintre probe, aceasta cu atat mai mult cu cat legiuitorul a operat cu doua notiuni distincte, respectiv punctaj si note (ex. barem de evaluare si notare, nota pentru proba interviului).

Totodata, va rugam sa observati ca, desi nu s-a constituit separat o comisie pentru elaborarea subiectelor la testul grila, atribuind aceasta competenta comisiei de examinare a candidatilor, legiuitorul a introdus in componenta acesteia din urma, cu titlu generic, un formator din cadrul Institutului National al Magistraturii, fara a realiza o particularizare a conditilor minime pe care trebuie sa le indeplineasca. Or, atata timp cat formatorul face parte obligatoriu din comisia de examinare, care pe langa elaborarea subiectelor si a baremului de evaluare si notare la testul grila, intocmeste inclusiv grila de evaluare la proba interviului (potrivit art. 80, alin. 4, teza a ill-a din lege) si solutioneaza contestatiile formulate pe parcursul concursului, consideram ca fiind oportuna cel putin stabilirea unor cerinte minime de specializare, daca nu si a unei vechimi in functie.

In plus, potrivit art. 80 alin. 7 din lege intrebarile la testul grila vizand reglementarile specifice activitatii Inspectiei Judiciare si cele aferente organizarii si functionarii instantelor de judecata/parchetelor sunt intocmite de toti membrii comisiei de examinare, respectiv de un formator din cadrul Institutului National al Magistraturii si 2 judecatori ai inaltei Curti de Casatie si Justitie sau 2 procurori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Directiei Nationale Anticoruptie sau a Directia de Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fara a fi prevazuta o specializare anume in cazul judecatorilor sau a procurorilor, spre deosebire de situatia intrebarilor la testul grila din materlile drept procesual civil / drept procesual penal, unde s-a mentionat sintagma 'membrii comisiei specializati', desi o astfel de cerinta nu este indicata pentru componenta comisiei. Avand in vedere acestea, consideram ca se impune clarificarea situatiei privind componenta comisiei de examinare, cu luarea in considerare a aspectelor anterior redate.

In ceea ce priveste tematica de concurs mentionata la art. 79 alin. 5 lit. a) din lege consideram ca sintagma in functie de specializarea candidatilor nu este una oportuna, dat fiind faptul ca magistratii care participa la concurs au posibilitatea de a opta pentru materia la care aleg sa sustina testul grila, iar prin indicarea notiunil de specializare, s-ar putea deduce o limitare a acestora de a opta. Nu in ultimul rand, consideram ca este necesara clarificarea procedurii de numire a Inspectorilor judiciari, prin delimitarea clara a atributiilor inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, raportat la dispozitiile hotararii de validare a concursului emisa de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Referitor la acest aspect, aratam ca art. 81, alin. 3, teza a doua din actul normativ stabileste imperativ criteriile de clasificare a candidatilor in caz de egalitate a punctelor, fara a se avea in vedere ca procedura de numire in functie este ulterioara celei de validare a concursului, iar dosarele candidatilor din care s-ar putea extrage date privind vechimea in profesie sau detinerea unui titlu de doctor sunt in evidenta Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mult, insasi procedura de validare a concursului presupune indicarea candidatilor declarati admisi inclusiv din perspectiva numarului de locuri scoase la concurs.

Fata de toate cele anterior mentionate, va solicitam sa analizati posibilitatea formularii unei solicitari de modificare a Legii nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anterior aprobarii Regulamentului privind Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar, in sensul celor anterior mentionate”.Comentarii

# DODI date 19 July 2023 19:08 +1

Nici o problemă: miniștrii liberali (pupincuristul Perdoiu sau habarnista actuală) vor răspunde ”grabnic” (adică la anul și la mulți ani) doleanțelor înDREPTățite ale specialșiștilor din COTEȚsm. Adicăla aceeași dată cu propunerea pentru legea răspunderii materiale a magistraților. Adică... în veci AMIN!

# santinela date 20 July 2023 07:15 0

Cine sa fi facut Predoiu ? Astuia ii iesea la fix "calculul" matematic -ha,ha,ha. Apoi Gorghiu ?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.05.2024 – Procuror cu demisia trimisa la CSM

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva