22 septembrie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

JUDECATORII AMENINTA CU BLOCAREA INSTANTELOR – Sute de magistrati o someaza pe ministresa Justitiei Raluca Pruna sa emita ordinul de salarizare: „Refuzul Ministrului Justitiei va atrage un nou val de litigii... Neplata drepturilor salariale restante, inechitatile din sistemul de salarizare... au constituit premisele declansarii protestului din 2009, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricarei activitati judiciare” (Memoriul)

Scris de: A.P. | pdf | print

22 august 2016 13:24
Vizualizari: 25178

Refuzul ministresei Justitiei Raluca Pruna (foto centru) de a emite ordinul de salarizare pentru judecatori ar putea arunca in aer intreaga activitate din sistemul judiciar. Nu mai putin de 723 de judecatori si 19 procurori au semnat, iar numarul lor este in crestere, un memoriu pentru aplicarea nediscriminatorie a OUG nr. 20/2016 prin care a fost modificata Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016. Documentul a fost transmis, luni 22 august 2016, Guvernului Romaniei, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Magistratii ameninta cu blocarea activitatii la instante in cazul in care ministerul condus de Raluca Pruna nu va intelege sa respecte legea, asa cum a procedat Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar (foto dreapta), care, in calitatea sa de ordonator principal de credite, a semnat ordinul pentru recunoasterea drepturilor salariale cuvenite procurorilor si personalului de specialitate juridica din cadrul parchetelor incepand cu 1 august 2016:


Starea de subfinantare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechitatile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunta la parghiile financiare privind instantele judecatoresti, prin trecerea administrarii bugetului acestora la Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestarea tot mai frecventa a celor mai importante elemente privind statutul judecatorilor si procurorilor au constituit premisele declansarii protestului magistratilor din 2009, eveniment fara precedent pentru sistemul judiciar din Romania, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricarei activitati judiciare”.

Semnatarii memoriului solicita totodata trecerea bugetului instantelor de la MJ la ICCJ si someaza Consiliul Superior al Magistraturii sa se implice imediat.

Prezentam in continuare memoriul pentru aplicarea nediscriminatorie a OUG nr. 20/2016 si lista judecatorilor si procurorilor semnatari:

Catre

Guvernul Romaniei,

Ministerul Justitiei,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Inalta Curte de Casatie si Justitie

MEMORIU PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016

I. PROBLEME RECURENTE IN CEEA CE PRIVESTE STABILIREA SI PLATA REMUNERATIEI MAGISTRATILOR

In Romania, gestiunea bugetului instantelor reprezinta o atributie a Ministerului Justitiei, in calitate de ordonator principal de credite. Fundamentarea porneste de la comunicarea ierarhica tribunale-curti de apel-Ministerul Justitiei, bugetul fiind supus spre aviz consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

Solutia legislativa actuala, aflata in contradictie cu recomandarile Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE), pune o problema serioasa de independenta a justitiei, cat timp bugetul este controlat de puterile executiva si legislativa.

Resursele financiare pot constitui pentru Ministerul Justitiei, respectiv puterea executiva, un element de presiune asupra corpului magistratilor si oricand o modificare peste noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independentei magistratilor.

Refuzul platii drepturilor salariale lunare la nivelul stabilit prin lege reprezinta o incalcare flagranta a principiului independentei judecatorilor, constituind un mijloc de presiune exercitat asupra acelor magistrati care nu beneficiaza de un tratament echitabil si nediscriminatoriu in raport cu alte categorii apartinand aceluiasi corp profesional.

Starea de subfinantare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechitatile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunta la parghiile financiare privind instantele judecatoresti, prin trecerea administrarii bugetului acestora la Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestarea tot mai frecventa a celor mai importante elemente privind statutul judecatorilor si procurorilor au constituit premisele declansarii protestului magistratilor din 2009, eveniment fara precedent pentru sistemul judiciar din Romania, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricarei activitati judiciare.

II. OBSERVATII ASUPRA DISCRIMINARII/ INECHITATILOR DETERMINATE DE APLICAREA DISPOZITIILOR OUG nr. 20/2016

Salarizarea personalului bugetar este reglementata prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere diferentele salariale rezultate in urma aplicarii acestei legi, astfel cum a fost ea limitata prin legi anuale de salarizare, legiuitorul a intervenit pentru inlaturarea acestor inechitati.

Astfel, a fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 20/2016, prin care a fost modificata Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, in anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/ soldelor functiei de baza/ salariilor functiei de baza/ indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin O.U.G. nr. 20/2016 s-a introdus un nou articol in cuprinsul O.U.G. nr. 57/2015, respectiv art. 3 ind. 1, care la alin. (1) prevede ca prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu luna august 2016, personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza/ indemnizatiilor de incadrare mai mic decat cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare functie, grad/ treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/ indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Aceasta derogare este una fireasca, absolut necesara fata de realitatile din sistemul bugetar, intrucat ea are drept scop evitarea discriminarilor salariale intre titularii functiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu consecinta egalizarii, la nivelul cel mai inalt in plata, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate in situatii similare in cadrul aceluiasi ordonator de credite.

Ca este asa, reiese chiar din expunerea de motive din cuprinsul O.U.G. nr. 20/2016, legiuitorul exceptional tinand cont de faptul ca, in prezent, pe de o parte, exista niveluri diferite de salarizare pentru aceeasi functie in cadrul aceleiasi institutii, iar pe de alta parte, cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a condus la stabilirea aceluiasi nivel de salarizare pentru personal cu atributii si nivel al studiilor diferite, in cadrul aceleiasi institutii.

De asemenea, Nota de fundamentare a O.U.G. nr. 20/2016 retine ca, in functie de conjunctura macro-economica si de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, 'inghetate' sau reduse, in ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a facut ca in sistemul public de salarizare sa apara o serie de disfunctionalitati, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitand aceeasi functie si aceleasi atributii, in cadrul aceleiasi institutii ori in institutii de acelasi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitand aceeasi functie si aceleasi atributii, dar cu vechime in munca diferita. Totodata, apreciaza ca, din cauza lipsei de date privind salariile in plata ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfunctionalitatile salariale existente si nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor masuri pentru toate familiile ocupationale.

Prin urmare, aplicand actul reparator din perspectiva salariala, ordonatorii de credite trebuie sa emita noi ordine de salarizare care sa corespunda ratiunii de egalizare, in interesul salariatului, a castigurilor de natura salariala.

Trebuie subliniat ca art. 3 ind. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin O.U.G. nr. 20/2016, nu se refera la coeficienti de ierarhizare si nici la valori de referinta, intrucat acestea nici nu au fost aplicate, dupa cum reiese chiar din primul paragraf al preambulului celei din urma Ordonante de Urgenta. Elementul de referinta in indreptarea discrepantei salariale il constituie, astfel cum rezulta expressis verbis din cuprinsul acestei dispozitii legale, cuantumul salariilor de baza/ indemnizatiilor de incadrare care, pentru a atrage aplicarea actului reparator, trebuie sa fie mai mic decat cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare functie, grad/ treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate.

Indreptarea consta, conform aceluiasi articol, in stabilirea la nivelul maxim al salariului de baza/ indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca titularul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Acesta fiind contextul, subliniem ca in cadrul aceluiasi ordonator de credite, respectiv Ministerul Justitiei, exista judecatori carora li s-a recunoscut, prin hotarari judecatoresti irevocabile, dreptul la majorarea indemnizatiilor de baza cu indexarile de 5%, 2% si 11% prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, cu modificarile ulterioare, sume puse in plata prin emiterea corespunzatoare a unor ordine de salarizare, inca din anul 2011.

La data de 23 iunie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Alba Iulia-Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale in Dosarul nr. 7340/97/2013, obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila, a stabilit ca hotararile judecatoresti prin care au fost acordate aceste cresteri salariale nu au fost anulate printr-o alta hotarare judecatoreasca ori prin vreun act normativ ulterior, deoarece atunci cand s-a dorit suprimarea unui drept, chiar dobandit printr-o hotarare judecatoreasca, legiuitorul a facut-o prin legiferarea expresa. Pierderea unui drept nu se poate deduce pe cale de interpretare, ci se impune prin legiferare expresa.

Asadar, hotararile irevocabile prin care s-a recunoscut unor judecatori dreptul la majorarea indemnizatiei de incadrare cu indexarile prevazute de O.G. nr. 10/2007 trebuie sa se bucure in continuare de atributele conferite de lege unui titlu executoriu, acest drept existand efectiv si permanent, luna de luna.

In consecinta, instanta suprema a stabilit in mod obligatoriu ca drepturile acordate prin hotarari judecatoresti irevocabile privind cresterile salariale de 2%, 5% si 11% prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, cu modificarile ulterioare, se includ in sintagma de 'indemnizatie avuta'.

Prin urmare, aceste majorari ale indemnizatiei nu au fost pierdute niciodata de cei carora li s-au recunoscut si, in temeiul art. 3 ind. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin pct. 1 al O.U.G. nr. 20/2016, ele vor trebui acordate tuturor judecatorilor care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Mentionam ca exista deja hotarari judecatoresti - de tipul celor mentionate chiar in preambulul O.U.G. nr. 20/2016 - prin care s-a recunoscut dreptul la obtinerea unor ordine de salarizare care sa stabileasca indemnizatiile de incadrare care includa aceste majorari, cu consecinte si asupra celorlalte drepturi de natura salariala.

Se impune a fi subliniat, pe de alta parte, ca aceste aspecte au fost luate, in mod corect, in considerare cu ocazia emiterii unor ordine de salarizare de catre alti ordonatori principali de credite din domeniul justitiei.

Astfel, cel putin in cadrul Inspectiei Judiciare si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt emise ordine pentru salarizarea in conformitate cu cele expuse mai sus.

Refuzul Ministrului Justitiei de a solutiona favorabil prezenta cerere va atrage un nou val de litigii intemeiate pe o noua forma de discriminare intre judecatori si procurori desi, astfel cum reiese din considerentele Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 866/2006, judecatorii si procurorii se afla in conditii similare de statut si cariera, iar legile de salarizare ii trateaza similar.

Discriminarea va exista si in raport cu ceilalti ordonatori principali de credite din domeniul justitiei, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii si Inspectia Judiciara.

Intr-o astfel de ipoteza, ratiunea adoptarii O.U.G. nr. 20/2016 ar fi flagrant incalcata si tot astfel principiul constitutional al obligativitatii respectarii legilor, cuprins in art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala.

III. REVENDICARI

Avand in vedere principiile expuse anterior, precum si constatarile legate de bugetul justitiei, solicitam urmatoarele:

1. Trecerea bugetului instantelor la titularul de drept al gestionarii bugetului puterii judecatoresti, respectiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

2. Eliminarea imediata de catre Ministerul Justitiei si ceilalti ordonatori de credite a anomaliilor din domeniul justitiei legate de aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 20/2016 si emiterea unor ordine de salarizare care sa satisfaca in mod real si efectiv rigorile art. 3 ind. 1 alin. (1) din O.U.G. 57/2015, respectiv sa stabileasca o indemnizatie de incadrare bruta care sa cuprinda si indexarile de 5%, 2% si 11% prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007, in sensul Deciziei ICCJ nr. 23/2015, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu toate consecintele.

3. Implicarea imediata a Consiliului Superior al Magistraturii in obtinerea acestor rezultate, avand in vedere atributia sa de a apara corpul magistratilor si membrii acestuia impotriva oricarui act de natura sa aduca atingere independentei sau impartialitatii magistratului in infaptuirea justitiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea.

LISTA MAGISTRATILOR CARE SUSTIN MEMORIUL PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016

1. Dragos Calin, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
2. Bogdan Mateescu, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
3. Ionut Militaru, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
4. Claudiu Dragusin, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
5. Maria Constantinof, judecator, Tribunalul Giurgiu
6. Anca Codreanu, judecator, Tribunalul Covasna
7. Carmen Cadea, judecator, Tribunalul Brasov
8. Robert Cadea, judecator, Tribunalul Brasov
9. Carmen Camelia Baila, judecator, Tribunalul Arad
10. Roxana Maria Calin, judecator, Tribunalul Bucuresti
11. Gabriel Mustata, judecator, Judecatoria Constanta
12. Georgeta Ciungan, judecator, Judecatoria Focsani
13. Balan Laurentiu Mihai, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
14. Barbulescu Codrut Marian, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
15. Chiper Janica, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
16. Gita Ana-Maria, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
17. Bartha Kinga Agota, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
18. Danca Oana Ecaterina, judecator, Judecatoria Sf. Gheorghe
19. Neagoe Corina Diana, judecator, Judecatoria Bacau
20. Miruna Petru, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
21. Toma Elena Mihaela, judecator, Judecatoria Targoviste
22. Cirstea Marcu Aurelian, judecator, Judecatoria Balcesti
23. Uce Laura, judecator, Tribunalul Valcea
24. Dan Danaila, judecator, Judecatoria Reghin
25. Octavian Grozav, judecator, Judecatoria sectorului 6 Bucuresti
26. Dobre Stefanita, judecator, Judecatoria Buzau
27. Diaconaru Iulia, judecator, Tribunalul Iasi
28. Diaconaru Ciprian judecator, Tribunalul Iasi
29. Chisbora Mircea Cristian, judecator, Judecatoria Bistrita
30. Croitoriu Catalin, judecator, Judecatoria Bistrita
31. Marius Nicolau, judecator, Judecatoria Alba Iulia
32. Oana Stroiu, judecator, Judecatoria Brasov
33. Ancuta Raluca, judecator, Judecatoria Craiova
34. Bran Catalina, judecator, Judecatoria Craiova
35. Sorbala Ruslana, judecator, Judecatoria Craiova
36. Aurelia Grejdeanu, judecator, Judecatoria Craiova
37. Lavinia Talpasanu, judecator, Judecatoria Craiova
38. Motarlichie Luminita, judecator, Judecatoria Craiova
39. Daiana Nicolita, judecator, Judecatoria Craiova
40. Ioana Spiridonescu, judecator, Judecatoria Craiova
41. Florin Grecu, judecator, Judecatoria Craiova
42. Nicoleta Gutescu, judecator, Judecatoria Craiova
43. Zorila Elena, judecator, Judecatoria Craiova
44. Duta Raluca, judecator, Judecatoria Craiova
45. Balan Lidia, judecator, Judecatoria Craiova
46. Cirlogea Angelica, judecator, Judecatoria Craiova
47. Mota Simona, judecator, Judecatoria Craiova
48. Badulescu Gabriel, judecator, Judecatoria Craiova
49. Dana Corina, judecator, Judecatoria Craiova
50. Zglimbea Izabela, judecator, Judecatoria Craiova
51. Birau Cristina, judecator, Judecatoria Craiova
52. Popa Cristian, judecator, Tribunalul Dolj
53. Barbuti Adela, judecator, Tribunalul Dolj
54. Mariusciac Lelia, judecator, Tribunalul Dolj
55. Nicolae Adriana, judecator, Judecatoria Buzau
56. Marin Marieta, judecator, Judecatoria Buzau
57. Uta Marcela, judecator, Judecatoria Buzau
58. Dragulescu Leontin, judecator, Judecatoria Buzau
59. Nastasoiu Nelu, judecator, Judecatoria Buzau
60. Moldovan Anca, judecator, Curtea de Apel Cluj
61. Mihaela Bunaiasu, judecator, Judecatoria Slatina
62. Ciausescu Carmen Florina, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
63. Constantinescu Felicia, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
64. Frunza Aurelia, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
65. Chirvasiu Mihaela, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
66. Fulga Violeta, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
67. Raluca Isepciuc, judecator, Judecatoria Iasi
68. Andone Madalina, judecator, Judecatoria Fetesti
69. Iancu Corina Gabriela, judecator, Judecatoria Fetesti
70. Popescu Iulia, judecator, Judecatoria Fetesti
71. Chirita Dorian, judecator, Judecatoria Fetesti
72. Florin Lupascu, judecator, Tribunalul Specializat Mures
73. Corina Etcu, judecator, Judecatoria Iasi
74. Cristiana Enache, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
75. Adrian Morar, judecator, Judecatoria Reghin
76. Nicoleta Dogariu, judecator, Tribunalul Bucuresti
77. Vizitiu Elena Laura, judecator, Tribunalul Bucuresti
78. Bogdan Zdrenghea, judecator, Tribunalul Cluj
79. Cosareanu Daniela, judecator, Tribunalul Bucuresti
80. Tudor Corina, judecator, Tribunalul Bucuresti
81. Constantin Epure, judecator, Curtea de Apel Brasov
82. Nica Adrian, judecator, Judecatoria Fetesti
83. Danut sendrescu, judecator, Judecatoria Novaci
84. Iancu Ioana-Cristina, judecator, Judecatoria Galati
85. Muncioiu Cristina, judecator, Judecatoria Craiova
86. Gheorghe Birdau, judecator, Tribunalul Bucuresti
87. Trifan Irena, judecator, Tribunalul Teleorman
88. Dobrin Mariana Nuti, judecator, Tribunalul Teleorman
89. Rotaru Gabriela, judecator, Tribunalul Teleorman
90. Maidanuc Violeta, judecator, Tribunalul Teleorman
91. Mitroi Cosmin Radu, judecator, Tribunalul Teleorman
92. Bozesan Vasile, judecator, Tribunalul Teleorman
93. Iatan Marius Costinel, judecator, Tribunalul Teleorman
94. Virdol Mihaela Narcisa, judecator, Tribunalul Teleorman
95. Stelescu Cristina, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
96. Ilina Carmen, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
97. Georgescu Felicia Carmen, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
98. Lumineanu Marius Alexandru, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
99. Constantinescu Alina, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
100. Floricioiu Maria Smaranda, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
101. Dragan Mitu, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
102. Dragan Diana Cerasela, judecator, Judecatoria Rm. Valcea
103. Constantinescu Bogdan Florin, judecator, Tribunalul Valcea
104. Bratu Nicoleta-Monica, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
105. Rogoz Ramona Oana, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
106. Ionescu-Lupeanu Cristina, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
107. Rotaru Ligia, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
108. Netoiu Andreea Elena, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
109. Costache Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
110. Bolla Sabina, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
111. Trifan Andreea, judecator, Tribunalul Iasi
112. Madalina Chircu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
113. Ciprian Tita, judecator, Tribunalul Ilfov
114. Barea Brezae Alexandra Luiza, judecator, Judecatoria Sector 6 Bucuresti
115. Nicolau Bogdan, judecator, Judecatoria Braila
116. Nicolau Alina Aurora, judecator, Judecatoria Braila
117. Carbunaru Ionica, judecator, Judecatoria Braila
118. Constantin Mihaita, judecator, Judecatoria Braila
119. Ioana Ciobanu, judecator, Judecatoria Braila
120. Deniz Diana, judecator, Judecatoria Braila
121. Vlad Tari, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
122. Mindru Luminita-Mirela, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
123. Bogdan-Alex Arghir, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
124. Roxana Duma, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
125. Lilica Viulet, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
126. Lucian Mihali-Viorescu, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
127. Maria Cristina Fintoc, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
128. Ioana Bogdan, judecator, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
129. Voicu Puscasu, judecator, Judecatoria Deva
130. Elena Andreea Netoiu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
131. Cristian Monenci, judecator, Tribunalul Bihor
132. Gulutanu Alina, judecator, Tribunalul Bucuresti
133. Lavinia Circiumaru, judecator, Tribunalul Bucuresti
134. Ungureanu Cosmin, judecator, Judecatoria Slatina
135. Diana Epure, judecator, Judecatoria Brasov
136. Luis Constantin, judecator, Judecatoria Slatina
137. Padeanu Petruta Catalina, judecator, Judecatoria Slatina
138. Popa Cristina Mirela, judecator, Judecatoria Slatina
139. Scarlatescu Ovidiu Stefan, judecator, Judecatoria Lugoj
140. Cordos Carmella, judecator, Judecatoria Lugoj
141. Cret Alina, judecator, Judecatoria Lugoj
142. Mihai Simona, judecator, Judecatoria Lugoj
143. Parfin Eugen Cosmin, judecator, Judecatoria Lugoj
144. Pascu Valentin Marian, judecator, Judecatoria Lugoj
145. Sterfenitu Fulvia, judecator, Judecatoria Lugoj
146. Varluga Ion Radu, judecator, Judecatoria Lugoj
147. Sergiu Cosoreanu, judecator, Judecatoria Brasov
148. Ioana Cosoreanu, judecator, Judecatoria Suceava
149. Andrei-Radu Dinca, judecator, Judecatoria Alexandria
150. Marius-Ionut Mihalascu, judecator, Judecatoria Alexandria
151. Alexandra Voinea, judecator, Judecatoria Alexandria
152. Simona-Elena Podea, judecator, Judecatoria Alexandria
153. Daniela-Cristina Ivan, judecator, Judecatoria Alexandria
154. Rafaela Neaga, judecator, Judecatoria Alexandria
155. Labis Alina Marcela, judecator, Judecatoria Bicaz
156. Marian Raluca Elena, judecator, Judecatoria Bicaz
157. Guluta Cristian Romica, judecator, Judecatoria Sighetu Marmatiei
158. Vasi Ana Maria, judecator, Tribunalul Vrancea
159. Claudiu Daniel Falcan, judecator, Tribunalul Mehedinti
160. Catalina Irina, judecator, Judecatoria Piatra-Neamt
161. Ioan-Paul Chis, procuror, PJS5 Bucuresti, detasat SNG
162. Cristina Craciunoiu, judecator, Curtea de Apel Craiova
163. Claudia Bodean, judecator, Tribunalul Constanta
164. Iarina-Ioana Prelipceanu, judecator, Curtea de Apel Cluj
165. Florentina Sandu, judecator, Judecatoria Oradea
166. Dan Pislaru, judecator, Judecatoria Pogoanele
167. Aneta Beatrice Birau, judecator, Judecatoria Cluj Napoca
168. Sirbu Teodor Calin, judecator, Judecatoria Cornetu
169. Cruceru Catalina, judecator, Judecatoria Ploiesti
170. Ramona Gratiela Milu, judecator, Curtea de Apel Brasov
171. Ioana Malaescu, judecator, Tribunalul Gorj
172. Radu Cristina, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
173. Radu Raisa, judecator, Judecatoria Ploiesti
174. Carla Anghelescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
175. Catalina Marcu, judecator, Curtea de Apel Suceava
176. Manescu Alina, judecator, Judecatoria Focsani
177. Nicolau Marilena, judecator, Judecatoria Focsani
178. Mirza Alina, judecator, Judecatoria Focsani
179. Boicu Delia, judecator, Judecatoria Focsani
180. Manea Danut Catalin, judecator, Tribunalul Bucuresti
181. Prilogan Claudia, judecator, Tribunalul Bucuresti
182. Militaru Evda-Serena, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
183. Andrada Roxana Penciuc, judecator, Judecatoria Deva
184. Loredana Alexandrescu, judecator, Judecatoria Iasi
185. Dinu Rebecca Zinca, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
186. Laura Moroiu, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
187. Natalia Monica Laura Gherman, judecator, Judecatoria Oradea
188. Cirstea Florina Izabela, judecator, Tribunalul Bucuresti
189. Neculai Maria Alina, judecator, Judecatoria Botosani
190. Maga Mihaela, judecator, Judecatoria Botosani
191. Ilie Marioara, judecator, Judecatoria Botosani
192. Baciu Adimi Emanuela, judecator, Judecatoria Botosani
193. Miron Constantin Ciprian, judecator, Judecatoria Botosani
194. Ceica Liviu, judecator, Judecatoria Botosani
195. Pintilei Silvia, judecator, Judecatoria Botosani
196. Buha Nicoleta Elena, judecator, Judecatoria Botosani
197. Bicu Ilie, judecator, Judecatoria Botosani
198. Lungu Lucian, judecator, Judecatoria Botosani
199. Bandol Elena, judecator, Judecatoria Botosani
200. Bandol Ionut Daniel, judecator, Judecatoria Botosani
201. Corduneanu Daniel, judecator, Judecatoria Botosani
202. Barbieru Ionel, judecator, Judecatoria Botosani
203. Isac Anamaria Iulia, judecator, Judecatoria Botosani
204. Reftu Ramona Nicoleta, judecator, Judecatoria Botosani
205. Avieritei Veronica, judecator, Judecatoria Botosani
206. Mihalache Mihaela, judecator, Judecatoria Botosani
207. Corduneanu Anamaria, judecator, Tribunalul Botosani
208. Florin Zeres, judecator, Judecatoria Deva
209. Venczel Ramona, judecator, Judecatoria Tg Carbunesti
210. Ioana-Maria Cimpean, judecator, Judecatoria Timisoara
211. Maria Virginia Barascu, judecator, Judecatoria Cornetu
212. Stanculescu Catalin-Nicolae, judecator, Judecatoria Strehaia
213. Enescu Emilia Elena, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
214. Pauna Maria Magdalena, judecator, Judecatoria Rosiorii de Vede
215. Dehenea Constantin, judecator, Judecatoria Medgidia
216. Roescu Ioana-Andreea, judecator, Judecatoria Dragasani
217. Oprisan Vica, judecator, Judecatoria Calarasi
218. Samoila Octavian, judecator, Judecatoria Dragasani
219. Predescu Daniela, judecator, Judecatoria Dragasani
220. Liciu Ioana-Hermina, judecator, Judecatoria Dragasani
221. Stilpeanu Luminita, judecator, Judecatoria Dragasani
222. Coserea Constantin, judecator, Judecatoria Dragasani
223. Calin Camelia-Silvana, judecator, Judecatoria Calarasi
224. Enescu Dana Elena, judecator, Judecatoria Calarasi
225. Stanciu Mariana, judecator, Judecatoria Calarasi
226. Stamate Octavian, judecator, Judecatoria Calarasi
227. Iugan Andrei Viorel, judecator, Judecatoria Sector 5 Bucuresti
228. Ilisie Teofil procuror, PT Satu Mare
229. Marian Virgil, procuror, PJ Satu Mare
230. Stoian Daniela, judecator, Judecatoria Segarcea
231. Gosa Nicolae, judecator, Judecatoria Segarcea
232. Otel Simona, judecator, Judecatoria Segarcea
233. Otel Daniel, judecator, Judecatoria Segarcea
234. Monica-Oana Zaharciuc, judecator, Judecatoria Alexandria
235. Livia Brates, judecator, Judecatoria Alexandria
236. Anca-Maria Banica, judecator, Judecatoria Videle
237. Ruxandra Dinca, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
238. Luciana Aydin, judecator, Tribunalul Giurgiu
239. Monica Cornea, judecator, Tribunalul Giurgiu
240. Achim Istratescu, judecator, Tribunalul Giurgiu
241. Florentina Raducu, judecator, Tribunalul Giurgiu
242. Ion Nicula, judecator, Tribunalul Giurgiu
243. Gherghita Popescu, judecator, Tribunalul Giurgiu
244. Camelia Cazacu, judecator, Tribunalul Giurgiu
245. Zina Mirela Udrea, judecator, Tribunalul Giurgiu
246. Gheorghe Tudorache, judecator, Tribunalul Giurgiu
247. Ion Mares Cercel, judecator, Tribunalul Giurgiu
248. Marius Dragut, judecator, Tribunalul Giurgiu
249. Macsinoiu Alexandru, judecator, Judecatoria Giurgiu
250. Neghina Ionel, judecator, Judecatoria Giurgiu
251. Andreea Alexandra Sipos, judecator, Judecatoria Giurgiu
252. Antonia Agneta Lazar, judecator, Judecatoria Giurgiu
253. Dumitru Cristian, judecator, Judecatoria Giurgiu
254. Craitoiu Genica, judecator, Judecatoria Giurgiu
255. Stefanescu Anca Elena, judecator Judecatoria Giurgiu
256. Andreea Oprea, judecator Judecatoria Giurgiu
257. Tuca Luiza Elena, judecator Judecatoria Giurgiu
258. Delcea Sergiu, judecator Judecatoria Giurgiu
259. Jelea Oana, judecator, Judecatoria Focsani
260. Stefana Valentina Pascaru, judecator, Judecatoria Iasi
261. Mariela Dibus, judecator, Tribunalul Vrancea
262. Elena Blidaru Mateescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
263. Codruta Alb, judecator, Tribunalul Maramures
264. Mihaela Oltean, judecator, Tribunalul Brasov
265. Vlad Marian, judecator, Tribunalul Bihor
266. Roxana Zamfir, judecator, Tribunalul Bihor
267. Corina Maria Florea, judecator, Judecatoria Oradea
268. Alina Loredana Popescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
269. Cristina Ardeleanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
270. Meceanu Cristi, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
271. Lucian Manoloiu, judecator, Judecatoria Slatina
272. Monica Sortan, judecator, Curtea de Apel Cluj
273. Rares Serban, judecator, Tribunalul Bihor
274. Risantea Gagescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
275. Grecescu Cristian-Marius, judecator, Tribunalul Dolj
276. Mihai Ghica, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
277. Burlacu Adriana, judecator, Judecatoria Buzau
278. Pirlog Bogdan-Ciprian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 Bucuresti
279. Irina Dumitru, judecator, Tribunalul Specializat Mures
280. Cristina Dicu, judecator, Tribunalul Galati
281. Razvan Dicu, judecator, Tribunalul Galati
282. Pavelescu Alina, judecator, Judecatoria Curtea de Arges
283. Purice Ciprian Cristian, judecator, Judecatoria Slobozia
284. Carmen-Simona Noja, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
285. Calina Crisan, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
286. Iustina Jora-Boerosu, judecator, Judecatoria Bacau
287. Loor Vlad-Alexandru, judecator, Judecatoria Turda
288. Claudia Toma, judecator, Judecatoria Tg.-Mures
289. Maria Verdes, judecator Judecatoria Oradea
290. Ovidiu Ciuma, judecator, Judecatoria Oradea
291. Dirzeanu Iulian, judecator, Tribunalul Bucuresti
292. Larisa Munteanu, judecator, Tribunalul Ialomita
293. Sapariuc Irinel, judecator, Judecatoria Botosani
294. Daniela Mihaela Telescu, judecator, Judecatoria Vaslui
295. Ioan Octavian Ovac, judecator, Judecatoria Vaslui
296. Florina Puscasu, judecator, Judecatoria Faget
297. Apostol Marina, judecator,Tribunalul Vaslui
298. Cepes Mihai, judecator, Judecatoria Timisoara
299. Cristian Nicolae Iliescu, judecator, Presedinte- Judecatoria Bals
300. Oana-Maria Matei, judecator, Judecatoria Alexandria
301. Cosmin-Gabriel Pirjol, judecator, Judecatoria Alexandria
302. Ana-Maria Chirila, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
302. Anca Duica, judecator, Tribunalul Prahova
303. Adrian Gogan, judecator, Judecatoria Brasov
304. Flavia Florenta, judecator, Curtea de Apel Timisoara
305. Mara George, judecator, Judecatoria Alba Iulia
306. Miron Simona Elena, judecator, Judecatoria Liesti
307. Dumitrache Costela, judecator, Judecatoria Liesti
308. Alexandra Manescu, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
309. Besu Ionel Laurentiu, judecator, Judecatoria Giurgiu
310. Gabi Ungureanu, judecator, Judecatoria Dr.Tr.Severin
311. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecator, Tribunalul Bucuresti
311. Anamaria Cristina Hambetiu, judecator, Presedinte-Judecatoria Ludus
312. Victor Vaduva, judecator, Judecatoria Constanta
313. Pop Anghel Marian, judecator, Tribunalul Salaj
314. Siman Corina Mihaela, judecator, Tribunalul Salaj
315. Alinel Bodnar, judecator, Judecatoria Satu Mare
316. Petrescu-Galetuse Bianca-Florina, judecator, Judecatoria Drobeta Turnu Severin
317. Visinescu Ionut-Gabriel, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
318. Ciulei Raluca Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
319. Dobre Corina Teodora, judecator, Judecatoria Targu Carbunesti
320. Szoke Andrea, judecator, Judecatoria Baia Mare
321. Marin Liana-Georgiana, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
322. Tabacu Ioana, judecator, Judecatoria Vanju Mare
323. Bara Ana Melinda, judecator, Judecatoria Bolintin Vale.
324. Draghici Oprean Florenta, judecator, Judecatoria Orsova
325. Volintiru Alexandru Nicolae, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
326. Borta-Iacob Livia Nicoleta, judecator, Judecatoria Sighetu Marmatiei
327. Graur Matei Ciprian, judecator, Judecatoria Ineu.
328. Tiliciu Alexandru, judecator, Judecatoria Petrosani
329. Cataranciuc Codruta, judecator, Judecatoria Petrosani
340. Deac Bogdana, judecator, Judecatoria Huedin
341. Gabor Cristina, judecator, Judecatoria Braila.
342. Tira Livia Adriana, judecator, Judecatoria Bistrita
343. Leas Alin Ionut, judecator, Judecatoria Oradea
344. Sarmasan-Radu Alina Rodica, judecator, Judecatoria Tulcea
345. Branzaru Ioana Alexandra, judecator, Judecatoria Galati
346. Ionescu Irina, judecator, Judecatoria Galati
347. Ciocoiu Adrian Ovidiu, judecator, Judecatoria Targu Jiu
348. Tiu Alexandra, judecator, Judecatoria Focsani
349. Georgescu Georgia Gabriela, judecator, Judecatoria Calarasi
350. Graur Ioana Roxana, judecator, Judecatoria Ineu
351. Vorniciasa Cristian, judecator, Judecatoria Falticeni
352. Costras Ana-Maria, judecator,Judecatoria Falticeni
353. Matei Christian, judecator, Judecatoria Campeni
354. Zene Flavius, judecator, Judecatoria Zalau
355. Telescu Iuliana Gabriela, judecator, Judecatoria Vatra Dornei
356. Crihana Anca, judecator, Judecatoria Galati
357. Ungureanu Ancuta Georgeta, judecator, Judecatoria Ploiesti
358. Georgescu Diana, judecator, Judecatoria Corabia
359. Sauciuc Andrei, judecator, Judecatoria Dorohoi
360. Miclescu Camelia, judecator, Judecatoria Constanta
361. Opris Elisabeta, judecator, Judecatoria Alba Iulia
362. Biculescu Lotee Maria, judecator, Judecatoria Craiova
363. Docuz Mariana Isabela,judecator,Judecatoria sector 3 Bucuresti
364. Vintu Ana Maria, judecator, Judecatoria Nasaud
365. Tarhon Diana Raluca, judecator, Judecatoria Onesti
366. Ioana Nora Boiciuc, judecator, Tribunalul Cluj
367. Sebastian Olteanu, judecator, Tribunalul Prahova
368. Sirbu Ioana-Adriana, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
369. Ianos Vrgil Constantin, judecator, Judecatoria Buzau
370. Mihaila Adriana, judecator, Judecatoria Buzau
371. Paun Felicia Nicoleta, judecator, Judecatoria Buzau
372. Margarit Simona, judecator, Judecatoria Buzau
373. Enache Iulia, judecator, Judecatoria Bacau
374. Enache Catalin, judecator, Judecatoria Bacau
375. Lupascu Sergiu, judecator, Judecatoria Bacau
376. Agafitei Stefan, judecator, Judecatoria Bacau
377. Jercan Petronela, judecator, Judecatoria Bacau
378. Nedelcu Giulio-Costel, judecator, Judecatoria Galati
379. Virginia Pop, judecator, Tribunalul Maramures
380. Roxana Petrariu, judecator,Tribunalul Maramures
381. Diana Stef, judecator, Judecatoria Baia Mare
382. Cristina Stan, judecator, Judecatoria Baia Mare
383. Ilie Eugenia Ramona, judecator, Judecatoria Videle
384. Sofia Crisan, judecator, Tribunalul Bucuresti
385. Gabriela Ciontu, judecator, Tribunalul Dolj
386. Cristiana Tudor Olteanu, judecator, Tribunalul Dolj
387. Alexandroiu Gabriela, judecator, Tribunalul Dolj
388. Ramona Zglimbea, judecator, Tribunalul Dolj
389. Nicola Maria, judecator, Tribunalul Dolj
390. Gabriela Filimon, judecator, Tribunalul Dolj
391. Lelia Marusciac, judecator, Tribunalul Dolj
392. Elvis Florea, judecator, Tribunalul Dolj
393. Gabriela Nicula, judecator, Tribunalul Prahova
394. Cristina Putere, judecator, Tribunalul Prahova
395. Draica Laura Maria, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
396. Ganii Rodica, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
397. Ghica Alexandra Nicoleta, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
398. Sandu Ioana, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
399. Sorin Ivanciuc Vasile, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
400. Valentin Badita, judecator, Tribunalul Bucuresti
401. Vasile Cristea Mirela Simona, judecator, Tribunalul Bucuresti
402. Munteanu Raluca, judecator, Tribunalul Bucuresti
403. Dragomir Luisa Emanuela, judecator,Tribunalul Bucuresti
405. Trofin Monica, judecator, Tribunalul Cluj
406. Bujor Francesca, judecator, Tribunalul Cluj
407. Claudia Stinga, judecator, Judecatoria Pogoanele
408. Georgeana Viorel, judecator, Tribunalul Bucuresti
409. Enescu George, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
410. Cristian-Nicolae Luca, judecator, Judecatoria Bicaz
411. Mihaela Iuliana Savu, judecator, Tribunalul Olt
412. Iulia Gabriela Lulciuc, judecator, Curtea de Apel Suceava
413. Solomon Marian, judecator, Judecatoria Buzau
414. Petre Alexandra, judecator, Judecatoria Timisoara
415. Abutaritei Andreea-Ionela, judecator, Judecatoria Zarnesti
416. Oana Codina, judecator, Tribunalul Vaslui
417. Tomozei Adrian, judecator, Judecatoria Onesti
418. Ionut Borlan, judecator, Judecatoria Dej
419. Nicoleta Batranu, judecator, Tribunalul Bucuresti
420. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1
421. Ionut Calina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova
422. Craciun Andreea, judecator, Judecatoria Craiova
423. Iancu Traian Laurentiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Galati
424. Anca Mihaela Trofin, judecator, Judecatoria Focsani
425. Profir Mihaela, judecator, Judecatoria Targu Jiu
426. Bojin George-Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe langa Judecatoria Carei
427. Barbu Lavinia-Elena, judecator, Judecatoria Targoviste
428. Baron Alina-Gabriela, judecator, Judecatoria Buzau
429. Chiutu Diana, judecator, Judecatoria Braila
430. Stefan Roxana, judecator, Judecatoria Calafat
431. Balutoiu Andreea Corina, judecator, Judecatoria sector 1 Bucuresti
432. Albescu Andrada, judecator, Judecatoria Novaci
433. Margineanu Anca, judecator, Judecatoria sector 1 Bucuresti
434. Andrei Simona Maria, judecator, Judecatoria Resita
435. Darlea Delia Adina, judecator, Judecatoria sector 3 Bucuresti
436. Toma Andreea Alina, judecator, Judecatoria Drobeta Turnu Severin
437. Mihai Andreea Roxana, judecator, Judecatoria Motru
438. Bogdan Voinescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
439. Carmen Voinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
440. Dan Lixandru, judecator, Judecatoria Slatina
441. Ana-Maria Lixandru, judecator, Judecatoria Slatina
442. Nicoleta Soare, judecator, Judecatoria Slatina
443. Chircusi Nicolae Catalin, judecator, Judecatoria Slatina
444. Arabelea Fanel Gabriel, judecator, Judecatoria Slatina
445. Ciobanu Melania Elena, judecator, Judecatoria Slatina
446. Oltean Camelia, judecator, Judecatoria Slatina
447. Stamatoiu Petronela, judecator, Judecatoria Slatina
448. Vaduva Maria Valentina, judecator, Judecatoria Slatina
449. Iancu Claudia, judecator, Judecatoria Slatina
450. Riza Livia Constanta, judecator, Judecatoria Bailesti
451. Popescu Dumitru, judecator, Curtea de Apel Timisoara
452. Popescu Stefania Emanuela, judecator, Curtea de Apel Timisoara
453. Camelia Iova, judecator, Judecatoria Oradea
454. Georgiu Ioana Liliana, judecator, Judecatoria Gherla
455. Anca Duica, judecator, Tribunalul Prahova
456. Georgiu Ioan, judecator, Judecatoria Gherla
457. Marusca Bogdana, judecator, Judecatoria Brasov
458. Ruxandra Grecu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
459. Anca Maria Rad, judecator, Judecatoria Brasov
460. Tanasescu Irina, judecator, Tribunalul Hunedoara
461. Grozavescu Anuta, judecator, Tribunalul Hunedoara
462. Mugescu Viorica, judecator, Tribunalul Hunedoara
463. Timisan Mihaela, judecator, Tribunalul Hunedoara
464. Serbanut Irina Victoria, judecator, Judecatoria Focsani
465. Robert Cristian Burlacu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
466. Raluca Perianu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
467. Maria Timoasca, judecator, Judecatoria Constanta
468. Carmen Duta, judecator, Judecatoria Constanta
469. Loredana Mesrobian, judecator, Judecatoria Constanta
470. Stefania Pirlogea, judecator, Judecatoria Constanta
471. Elisabeta Crihana, judecator, Tribunalul Constanta
472. Florentina Chiriac, judecator, Judecatoria Buzau
473. Dordea Alina Maria, judecator, Judecatoria Blaj
474. Anca Elena Dobre, judecator, Judecatoria Buzau
475. Laura Opariuc-Dan, judecator, Tribunalul Constanta
476. Radu Ionescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
477. Suciu Sorana, judecator, Judecatoria Beclean
478. Carmen Layet, judecator, Judecatoria Buftea
479. Liviu Draganescu, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
480. Madalina Vartopeanu, judecator, Judecatoria Timisoara
481. Valentina Petrescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
482. Tatiana Birta, judecator, Judecatoria Craiova
483. Achim Ana Maria, judecator, Judecatoria Ploiesti
484. Lica Mihaela Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
485. Popa Irina, judecator, Judecatoria Ploiesti
486. Tilvescu Antoaneta Lotica, judecator, Tribunalul Gorj
487. Pena Cristina, judecator, Tribunalul Gorj
488. Bolovan Dana, judecator, Tribunalul Gorj
489. Pulbere Laura, judecator, Judecatoria Tg-Jiu
490. Calin Tatar, judecator, Judecatoria Huedin
491. Irina Cioponea, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
492. Ioana Fodor, judecator, Judecatoria Brasov
493. Ocneanu Ilona Silvia, judecator, Judecatoria Craiova
494. Soare Bianca Catalina, judecator, Judecatoria Satu Mare
500. Lavinia Tomuletiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Deva
501. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Targu-Mures
502. Monica Florentina Giol, judecator, Judecatoria Macin
503. Adrian Domniteanu, judecator, Judecatoria Macin
504. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
505. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
506. Nicoleta Curtman, judecator, Tribunalul Bucuresti
507. Alina Diaconu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
508. Bianca Elena Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
509. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
510. Stela Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
511. Mihnea Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
512. Vladu Crevon Madalina Elena, judecator, Tribunalul Gorj
513. Andreea Maria Dumbraveanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
514. Alexandru Marian Statescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
515. Voinea Ion, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
516. Sacerdoteanu Corina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
517. Andrei Paun, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
518. Poeana Iuliana Madalina, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
519. Goloiu Ionut, judecator, Judecatoria Ploiesti
520. Delia Elena Holbocianu, judecator, Tribunalul Suceava
521. Liliana Dorina Raducu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
522. Grig Emilian Lupulescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
523. Daniela Androhovici, judecator, Curtea de Apel Suceava
524. Ana Savu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
525. Ancuta Duca, judecator, Judecatoria Reghin
526. Vladucu Marinela Cornelia, judecator, Tribunalul Gorj
527. Aurelia Schnepf, judecator, Curtea de Apel Timisoara
528. Carmen Fit, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia
529. Marin Ana Corina, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
530. Constantin Manoliu, judecator, Tribunalul Bihor
531. Patrascu- Duma Diana, judecator, Curtea de Apel Timisoara
532. Florea Nela Adelia, judecator, Curtea de Apel Timisoara
533. Sarcina Laura, judecator, Tribunalul Gorj
534. Morie Carina, judecator, Tribunalul Gorj
535. Titerlea Andreea, judecator, Tribunalul Gorj
536. Puianu Minodora, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
537. Cornescu Daniel, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
538. Roxana Elena Stanciu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
539. Simona Taus, judecator, Judecatoria Zarnesti
540. Irina Olivia Calinescu, judecator, Tribunalul Dolj
541. Liviu Mihai Urziceanu, judecator, Judecatoria Arad
542. Anamaria Tranca, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
543. Balaban Costica, judecator, Judecatoria Buzau
544. Dogariu Nicoleta, judecator, Tribunalul Bucuresti
545. Roman April Mihaela, judecator, ‎Judecatoria Oradea
546. Margineanu Ioan Alexandru, judecator, Judecatoria Alba Iulia
547. ‎Ciobanu Tudor Cristian, judecator, Judecatoria Podu Turcului
548. Cristina Pop, judecator, Judecatoria Turda
549. Dogaru Alina, judecator, Tribunalul Bacau
550. Asanica Andra Monica, judecator, Tribunalul Bucuresti
551. Delia Gherasim, judecator, Judecatoria Constanta
552. Stoica Marian Bogdan, judecator,Judecatoria Brad
553. Sas Remus Vasile, judecator, Curtea de Apel Suceava
554. Ivascu Teodora Loredana, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
555. Necula Radu-Mihai, judecator, Tribunalul Prahova
556. Necula Carmen-Andreea, judecator, Tribunalul Prahova
557. Bic Iustin, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia
558. Keresztes Maria, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia
559. Alina Mitroi, judecator, Tribunalul Prahova
560. Cristina Vlad, judecator, Judecatoria Buzau
561. Constantina-Monica Turcu, judecator, Judecatoria Constanta
562. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia
563. Salar Felix Lucian, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
564. Veronica Gavris Todinca, judecator, Judecatoria Dragomiresti
565. Chitu Victor, judecator, Curtea Militara de Apel Bucuresti
566. Macovei Adina-Eugenia, judecator, Judecatoria Lehliu-Gara
567. Joga Mihaela-Daniela, judecator, Judecatoria Lehliu-Gara
568. Chelcea Constantin, judecator, Tribunalul Dambovita
569. Patrascu Marius, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
570. Deaconeasa Maria Mirabela, judecator, Judecatoria Horezu
571. Adrian-Tiberiu Virgolici, judecator,Tribunalul Brasov
572. Anca-Anamaria Mihai, judecator, Judecatoria Strehaia
573. Ioana Dragusanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
574. Bobeica Chirita Dorina Georgiana, judecator, Judecatoria Racari
575. Ene Alin-Vasile, judecator, Judecatoria Ploiesti.
576. Austrianu Alina, judecator, Judecatoria Campulung
577. Nicolescu Violeta, judecator, Judecatoria Campulung
578. Roibu Georgeta, judecator, Judecatoria Campulung
579. Popescu Iuliana, judecator, Judecatoria Campulung
580. Visoiu Otilia, judecator, Judecatoria Campulung
581. Codreanu Alexandru, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov
582. Bic Denisa-Maria, judecator, Tribunalul Bihor
583. Sanda Diaconescu, judecator, Judecatoria Campulung
584. Marinas Sorina, judecator, Curtea de Apel Craiova
585. Zavalasi Doina, judecator, Tribunalul Olt
586. Ilenuta Badiceanu, judecator,Tribunalul Arges
587. Verciuc Florin, judecator, Tribunalul Suceava
588. Basamac Loredana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
589. Voinea Sebastian, judecator, Judecatoria Targu Mures
590. Radu Florea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Turda
591. Iulian Topalea, judecator, Judecatoria Suceava
592. Sersea Oana-Georgiana, judecator, Judecatoria Costesti
593. Dinicu Andreia Georgiana, judecator, Judecatoria Ploiesti
594. Ungureanu Cristian, judecator, Judecatoria Vatra Dornei
595. Roxana Stoenescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
596. Patru Razvan, judecator, Curtea de Apel Timisoara
597. Carstea Adrian Mihai, judecator, Judecatoria Buzau
598. Barbura-Turcu George, judecator, Tribunalul Salaj
599. Maria Adriana Caimac, judecator, Tribunalul Dolj
600. Rodica Guzu, judecator, Tribunalul Cluj
601. Oana Stoenescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
602. Sonia Vaga, judecator, Tribunalul Harghita
603. Tertis Liliana Maria, judecator, Judecatoria Bistrita
604. Candale Laura Camelia, judecator, Judecatoria Bistrita
605. Birau Vladimir, judecator, Judecatoria Bistrita
606. Mitrofan Iuliana Floarea, judecator, Judecatoria Bistrita
607. Jirghiuta Anamaria, judecator, Judecatoria Bistrita
608. Botu Mugurel Arin, judecator, Judecatoria Bistrita
609. Vranceanu Voichita, judecator, Judecatoria Bistrita
610. Moldovan Nicoleta Laura, judecator, Judecatoria Bistrita
611. Bruma Oana, judecator, Judecatoria Bistrita
612. Lari Maricica, judecator, Judecatoria Bistrita
613. Moldovan Liana Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
614. Stana Anca Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
615. Laslea Petruta Diana, judecator, Judecatoria Bistrita
616. Mihai Elena Mihaela, judecator, Judecatoria Bistrita
617. Nemet Doina Monica, judecator, Judecatoria Bistrita
618. Luciu Mariana Nicoleta, judecator, Judecatoria Ineu
619. Bogdan Cozgarea, judecator, Judecatoria Targu Mures
620. Cristina Mihail, judecator, Judecatoria Deva
621. Iulian Minaev, judecator, Judecatoria Constanta
622. Gabriel Neacsu, judecator, Judecatoria Constanta
623. Andreea-Georgiana Baltag, judecator, Judecatoria Constanta
624. Cristian Lungu, judecator, Judecatoria Constanta
625. Doina Dumitru, judecator, Judecatoria Constanta
626. Monica Vieru, judecator, Judecatoria Constanta
627. Octavia-Isabela Lupascu, judecator, Judecatoria Constanta
628. Ana Ilies, judecator, judecator, Judecatoria Iasi
629. Monica Popovici, judecator, Judecatoria Oradea
630. Bozga Marian, judecator, Judecatoria Marghita
631. Buboi Dana-Florica, judecator, Judecatoria Marghita
632. Gal Ioan, judecator, Judecatoria Marghita
633. Onita Delia Anca, judecator, Judecatoria Marghita
634. Salajan Madalina, judecator, Judecatoria Marghita
635. Oana Elena Rugina, judecator, Judecatoria Oradea
636. Daniela Tiriteu, judecator, Judecatoria Arad
637. Iulia Lacramioara Manea, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
638. Ani Teodorescu, judecator, Judecatoria Alba Iulia
639. Luminita Vasile, judecator, Judecatoria Alba Iulia
640. Marilena Neacsu, judecator, Tribunalul Bucuresti
641. Daniela Calinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
642. Nistor Andrei, judecator, Judecatoria Sibiu
643. Elena Diana Dumitru, judecator, Judecatoria Costesti
644. Dumitru Cristian Bogdan, judecator, Judecatoria Costesti
645. Ionela Claudia Gurau, judecator, Tribunalul Bucuresti
646. Ghindar Daniela, judecator, Tribunalul Bucuresti
647. Gabriela Nicoleta Chihaia, judecator, Judecatoria Ploiesti
648. Ogrean Virgil, judecator, Tribunalul Mures
649. Mihaela-Aurelia Conta, judecator, Tribunalul Hunedoara
650. Ionela Valeanu, judecator, Judecatoria Brasov
651. Dorin-George Predut, judecator, Judecatoria Constanta
652. Anca-Ramona Parleteanu, judecator, Judecatoria Constanta
653. Marius Nastasia, judecator, Judecatoria Constanta
654. Claudia Bojin, judecator, Judecatoria Constanta
655. Raluca Lupu, judecator, Judecatoria Constanta
656. Geta Lilioara Mihalciuc, judecator, Curtea de Apel Suceava
657. Schiopu Florica, judecator, Tribunalul Alba
658. Ciobanu Radu, judecator, Judecatoria Ludus
659. Orzata Maria Manuela, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
660. Rus Alin Marinel, judecator, Judecatoria Tarnaveni
661. Tanase Valentin, judecatoria, Judecatoria Tarnaveni
662. Joita Marius Iulian, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
663. Fesan Paula-Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
664. Fesan Catalina-Loredana, judecator, Tribunalul Bacau
665. Rusu-Donighievici Dana, judecator, Tribunalul Bacau
666. Pruteanu Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
667. Danaila Cornelia, judecator, Tribunalul Bacau
668. Velescu Aurica, judecator, Tribunalul Bacau
669. Dorneanu Geanina-Carmen, judecator, Tribunalul Bacau
670. Maftei Smaranda, judecator, Tribunalul Bacau
671. Budeanu Sorin, judecator, Tribunalul Bacau
672. Danila Codrina, judecator, Tribunalul Bacau
673. Aurelia Snepf, judecator, Curtea de Apel Timisoara
674. Dascalu Cornelia Maria, judecator, Curtea de Apel Timisoara
675. Mihaela-Ramona Cretu, judecator, Curtea de Apel Tg. Mures
676. Alina Camelia Topan, judecator, Tribunalul Cluj
677. Ramona Mornaila, judecator, Tribunalul Cluj
678. Luminita Maria Firicel, judecator, Tribunalul Cluj
679. Simona Trestian, judecator, Tribunalul Cluj
680. Ramona Corina Vasile, judecator, Tribunalul Cluj
681. Liana Anisoara Cocis, judecator, Tribunalul Cluj
682. Iolanda Bejenaru, judecator, Tribunalul Vrancea
683. Elena Sandu, judecator, Tribunalul Vrancea
684. Gina Ignat, judecator, Curtea de Apel Galati
685. Mariana Badulescu, judecator, Curtea de Apel Constanta
686. Raluca Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
687. Daniel – George Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
688. Adrian Pacurar, judecator, Tribunalul Bucuresti
689. Mangu Florin, judecator, Judecatoria Ludus
690. Mirlogeanu Mariana, judecator, Judecatoria Giurgiu
691. Miklós Erzsébet, judecator, Tribunalul Covasna
692. Andrei Camelia, judecator, Tribunalul Covasna
693. Irina Ghiduc, judecator, Judecatoria Falticeni
694. Mariana Pascariu, judecator, Judecatoria Falticeni
695. Nicolae Sepelea, judecator, Judecatoria Falticeni
696. Maria Rusu, judecator, Judecatoria Falticeni
697. Ileana Apopi, judecator, Judecatoria Falticeni
698. Coralia Constantina Iacob, judecator, Tribunalul Bucuresti
699. Staiculescu Costinel, judecator, Judecatoria Slatina
700. Anghel Monica, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
701. Jica Antonela Alis, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
702. Dinu Bianca, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
703. Balan Danut Cristian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
704. Voinea Traian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
705. Dorica Aghescu, judecator, Tribunalul Caras-Severin
706. Codruta Strimb, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
707. Cojocariu Marius Florentin, judecator, Judecatoria Faurei
708. Padurean Verginica Angela, judecator, Judecatoria Faurei
709. Bunea Catalin, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
710. Voiculescu Gabriela, judecator, Judecatoria Giurgiu
711. Niculina Corduneanu, judecator, Judecatoria Hunedoara
712. Loredana Costantea, judecator, Judecatoria Hunedoara
713. Banica Tudor Adrian, judecator, Judecatoria Zimnicea
714. Catalina Croitoriu, judecator, Tribunalul Dolj
715. Verginica Stanila, judecator, Tribunalul Dolj
716. Popa Petrica Marius, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
717. Doina Segarceanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
718. Munteanu Adina Dumitrita, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
719. Isopescu Melania Carmen, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
720. Tentiuc Ellzica, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
721. Mormoe Catalin, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
722. Chitas Vasile, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
723. Vasiliu Claudia, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
724. Dumitriu Cristina, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
725. Ionescu Florina, judecator, Jud. Piatra Neamt
726. Rotea Teodora Elena, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia
727. Carp Dimitrie-Gheorghe, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
728. Manuela Filip, judecator, Curtea de Apel Brasov
729. Lorenta Butnaru, judecator, Curtea de Apel Brasov
730. Nicoleta Grigorescu, judecator, Curtea de Apel Brasov
731. Simona Gavrila, judecator, judecator, Curtea de Apel Brasov
732. Muresan Cardonel Felix, judecator, Tribunalul Satu Mare
733. Iuliana Lucacel, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
734. Franguloiu Simona, judecator, Curtea de Apel Brasov
735. Dicu Razvan, judecator, Curtea de Apel Brasov
736. Serban Mirela, judecator, Curtea de Apel Brasov
737. Ghigheci Costel Cristinel, judecator, Curtea de Apel Brasov
738. Duta Silva Gabriela, judecator, Tribunalul Vrancea
739. Popescu Octavian Adrian, judecator, Judecatoria Pucioasa
740. Muraru Georgiana, judecator, Judecatoria Pucioasa
741. Munteanu Oana Octavia, judecator, Judecatoria Pucioasa
742. Neatu Viorica-Stefania, judecator, Judecatoria Strehaia

Comentarii

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 22 august 2016 13:33 -1

CA LA CURBA DE SACRIFICIU!!!!!!!!!!!! ASTIA FAC GREVA DOAR CIND ESTE VORBA DE SALARIUL LOR!!!!!!!!BA!!!!!!!JUDECATORILOR DAR DACA CUMVA NOI JUSTITIABILII FACEM GREVA IMPOTRIVA VOASTRA CA DEJA AVETI SALARII NESIMTITE PENTRU CEEA CE JUDECATI???!!!!!!!

# ADEVARUL date 23 august 2016 09:09 -1

LISTA ACESTOR CREATURI CU NUME DE OAMENI ESTE MAI LUNGA,CHELTUIELILE FIINDU-LE MULT MAI MARI DECAT FIRESCUL,AU RATE SI OBLIGATII,OBRAZ SUBTIRE,FAPTUL CA SUNT IRESPONSABILI SI MARIONETE,CA AU DEVENIT O TAGMA MAI SCARBOASA DECAT JUDECATORII LUI CEAUSESCU...PE CINE MAI INTERESEAZA...ROMANIA A FOST DEJA PUSTIITA,RUSII,PRIN BASISTI AU DEVALIZAT-O,DE MULT...NU MAI PUTETI CIUPI NIMIC,SCARBELOR...EVENTUAL SA VA MAI IMPRUMUTATI IN NUMELE ROMANIEI...MIZERABILILOR.

# un oarecare date 22 august 2016 13:42 0

Nu văd semnătura vreunui judecător de la Judecătoria Rm. Sărat pe acea petiție! De ce? Întrebare retorică...

# Doina date 22 august 2016 13:57 0

La placinte inainte, la razboi inapoi! Cam asa e si cu judecatorii "discriminati". Daca e sa comparam salariile lor cu ale celor din invatamant, de exemplu, constatam ca nu-s deloc discriminati, ba chiar au un salariu satisfacator. Depinde la ce ne raportam. Oare de ce nu militeaza pentru taierea sau diminuarea salariilor procurorilor, pentru a ajunge la cele de la nivelul judecatorilor?

# pruna scoate banu. pruna date 22 august 2016 13:58 +7

hai bobocule ca-i rivulutie :cry:

# CLUJ date 22 august 2016 14:41 +1

LASA CA AVETI BANI CACALAU

# Invatator date 22 august 2016 14:48 +5

Dar la 6 luni de vacanta pe an,4 ore pe zi ,1 zi libera pe saptamana...copii meditati din clasa doua si culmea la invatatorul de la clasa,bacalaureat promovat 50%,lipsa oricarei raspunderi....ce salariu ai vrea in invatamant?

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 22 august 2016 16:29 0

PTR ASA ZIS INVATATOR// bai judecatorule TIE CINE TI/A PUS CREIONUL IN MINA? VASILICA ,PRUNA,KOIVESI SAU SPRINCENATA?

# Gica Sculieru date 22 august 2016 15:20 +1

Mai bine, dragii nostri juzi, v-ati citi dosarele inainte de a tipa dupa salarii. Toti muncesc in tara asta si majoritatea muncesc de 2x mai mult pentru a ajunge la banii care-i luati voi. Mai mult deacat atat, sunteti platiti din munca fraierilor pe care-i umiliti in instante. Si sa nu uit si poate pricepeti si voi... cei care sunt masa muta si imbecila ce va tin cu salarii si pensii au si ei studii, poate de multe ori mai multe ca ale vostre; diferenta este majora insa: noi, fraierii, raspundem pentru calitatea muncii noastre.

# Gabriel date 22 august 2016 15:24 +2

De fiecare dată când sunt aduse în discuție salariile magistraților, calpuzanii scot la înaintare tot felul de frustrări habarniste, care transpar cu precădere din comparațiile cu alte tagme, în speță învățământul. În realitate, singura asemănare rezidă în faptul că atât salariile din învățământ, cât și cele din magistratură sunt plătite din bugetul de stat. Diferențele de responsabilitate, dificultate de accedere în profesie/promovare, volum de muncă și uzură psihică sunt însă colosale. Deloc întâmplător, înverșunarea apare, de cele mai multe ori, la inși care muncesc substanțial mai puțin și superficial, la dușmani ai meritocrației și ai elitei intelectuale.

# Gica Sculierul date 22 august 2016 16:56 +2

Un desen ne-ar prinde bine. Poate intelegem si noi "calputanii". Banuiesc ca este pluralul unui cuvant. Este cu "ţ", cu "z" sau cu tz?! :lol:

# Edelweiss date 22 august 2016 18:08 -2

Ingata la el unde stătea mediocratul melcilor. Gavriil, dă o adresă de contact să-ți trimit câteva tîmpenii de-ale colegilor tăi: „proces verbal” scris fără cratimă, „revoluția din decembrie 1989” scris cu minuscule, 19 pagini ale unei Încheieri care are câteva sute de greșeli de exprimare și acord. Asta ca să mă refer doar la forma în care înfăptuiți actul de justiție, voi mediocrații Licențiați de Ziua a Șaptea de la Spiru Haret, care ați negat definitiv conceptul de „meritocrație”, înlocuindu-l cu cel de „mediocrație” și „zerocrație” (nulocrație). Pentru faptul că ați stat la băut câte 2 ore sabbathice la crâșma de lângă localul Spiru Haret, pentru faptul că ați fușărit admiterea în magistratură sau INM pentru 25.000 de euro, asta nu înseamnă că sunteți intelectuali și nu înseamnă să sunteți titularii conceptului fenomenologic denumit „meritocrație”. Mai detaliem despre „fondul” actului de justiție? Cred că nu ajung câteva mii de ani ca să enunțăm exemplificativ potlogăriile tipice.

# Mihail date 22 august 2016 18:51 +3

@Edelweiss Du-te in baie, priveste-te bine in oglinda si trage-ti doua palme, ca doar prostii ai scris. Ma uimeste siguranta absoluta cu care trantiti ineptii. Nu ai fost in stare sa faci 70 de grile si sa treci de un interviu, iar acum vorbesti despre absolventi de spiru haret, mite de 25.000 de euro etc. 

# Edelweiss date 22 august 2016 19:17 -2

Băi cocoloșule înfuriat, ar trebui să șterg cu tine pe jos însă ia de aici: „L303/2004 - Art. 90 (1) Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate.” Așadar, băi magistratule, de când îți permiți să compromiți demnitatea profesiei de magistrat prin afirmațiile tale, enunțate pe site-urile unde-și exprimă opiniile cetățeni aflați în deplinătatea dreptului constituțional și european la liberă exprimare? Nu ți-e rușine, neobrăzatule? P.s. N-am susținut niciodată examen de admitere la INM și nici nu voi face acest lucru în viața asta. Eu, ca un cetățean etalon, neimplicat în cârdășiile voastre, nu fac altceva decât să-mi cunosc drepturile la nivel de alineat, virgulă și punct și să-mi exercit, cu bună credință, exercițiul drepturilor procedurale și procesuale în scopul asigurării unei apărări eficiente împotriva unor scelerați de magistrați care voiesc să pună botnița,

# Edelweiss date 22 august 2016 19:24 0

să aplice ciubota în gură, să instituie Omerta supremă și să se pishe cu boltă peste art. 10 CEDO și 30 Constituție. Ai înțeles ceva, cocoloșule? Vezi poate te goniometrează serviciile, îți ginesc IP-ul, apoi te trezești că rămâi fără bunătate de cozonac și vei fi nevoit să pleci în Germania, la strâns sparanghel.

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 22 august 2016 19:50 -3

PTR MIHAI// bai transpiratule!!!!!!sau poreclitule in MINJITUL STATULUI.......voi ati avea dreptul sa vorbiti NUMAI DUPA CE S/AR ADUCE JUDECATORI SI PROCURORI DIN STRAINATATE .!!!!!!!IMEDIAT(la max 6 luni) s/ar vedea cit de buna investitie s/a facut

# Aleister Crowley date 22 august 2016 19:25 +3

Eu am auzit ca spaga este de 30.000 de euro. Sunt convins ca Edelweiss este invidios pe tine Mihail. Ar fi dat si el, dar nu stia cui. Eu insa sunt absolut sigur ca asa ceva este imposibil. Lumea vorbeste. Tot asa spuneau acum cativa ani ca spaga la notari este de 300.000 euro. Cred ca si zvonurile astea rautacioase au dus la nivel de incredere de 35% in justitie. Ce popor cleventitor si nerecunoscator. Vinovata este numai mass-media. Eu nu mai citesc ziare, nu mai ma uit la televizor, ma reecrez citind LUJU. Sunt un om fericit si am MARE INCREDERE IN JUSTITIE. Edelweiss, invidia dauneaza grav sanatatii.

# Edelweiss date 22 august 2016 20:48 0

Baphomet, vezi mai gios răspuns exhaustiv. :P

# pentru Mihai date 22 august 2016 21:31 +1

Verzi ,mai Mihai,ca Edelweiss nu este singurul cu examenele spaguite.Mai sunt vreo cativa pe aici care nu au putut intra in avocatura si acum vorbesc dsspre acelasi fel de examen spaguit.

# Relu date 22 august 2016 15:37 +6

O poza face cat o mie de cuvinte : madam Pruna arata expresiv si explicit in poza !

# jude date 22 august 2016 15:45 +3

Unde sau cum se semneaza memoriul?

# manifest date 22 august 2016 17:10 -2

Alo, Inspecția Judiciară, unii de la Gorj ar trebui cercetați și dați afară dacă nu stau în grevă până la pensionare. Norocul lor că nu vă țineți de treabă, cum să refuzi să citezi părțile la proces, să treci în fals în hotărârea judecătorească, să refuzi să pui în discuția părților cereri și excepții și să ai tupeu să ceri mărire de salariu.

# Neli date 22 august 2016 19:53 +1

Domnule Manifest (probabil avocat suparat si din pacate coleg cu mine), nu ati auzit de cai de atac? Sunt in codurile de procedura..

# unul din lumea cea mare date 22 august 2016 20:12 0

ptr neli// pe pariu ca esti minjita statului!!!!!!!MANIFEST AI TOTALA DREPTATE!!!!!!!!

# manifest date 22 august 2016 20:47 0

Asta se întâmplă în căile de atac și codurile de procedură sunt încălcate. În justiție nimic nu mă mai uimește, unii judecători au plecat din sală spunând că dau termen după care se pronunță pe două cereri în birou. Încredere nu mai am în justiție pentru că am fost judecat la ordin.

# DODI date 22 august 2016 20:31 +7

Decât petiții (care sunt folosite de prună pe post de hârtie igienică, la obrazul ei gros), mai bine acțiune. Așa că puneți de o GREVĂ!

# Edelweiss date 22 august 2016 23:27 +2

Taci, uăi, nu vorbi în DODIi ! :lol: Cum să fackă grevă magiștrii? Păi numa în septembrie am 4 termene: unul în cameră preliminară - penal după 2 ani de la ÎUP, unul primul termen pe fond - tot penal (după 2 ani de la ÎUP), unul - al ț+1-lea termene în civil (1,5 ani de-amproasta) și altul tot în penal - contestație 340 N.C.p.p. după 1,5 ani de la plângere. Și n-am zâs nimică despre cele 2 acțiuni în contencios, pe Legea 544/2001, în care am chemat premaru și milițiea care nu voiesc să răspundă mumos la cereri de informați publice. Kum să facă grevă magistrații? Păi, pe mine, cu dosare manufacturate de niște infecți, demenți și scelerați „magistrați”, cine mă mai judecă? :cry:

# Edelweiss date 23 august 2016 00:24 +3

'Aidicapumeu! Abia amu mă uit că cele 2 coconițe din completul de la CA [beep], care or să judece plângerea mea pe 340 împotriva netrimiterii ]n judecată a unei judecătoare, a unui procuror și a unui milițean, SUNT SEMNATARE ALE SCRISORII DE MAI SUS. Vaileu! :cry: 1. dacă fack kukonițele grevă, cine mamuța draaqului mai judecă plângerea? Lulutza basketbalista? 2. dacă iele sunt semnatare ale scrisorii deschise prin care cer parale multe și plăcinte așijderea de la bugetul de stat (degeaba) iară eu postăcesc în subsolul articolului, la rubrica celor ce urlă (ca un țârcovnic sodomizat de un episcop pedofil) ca să nu le mai deie nici un fel de parale la magiștri, că le ajunge, asta vra să însemne că este întrunită o suspiciune rezonabilă prin care imparțialitatea magistratului poate fi afectată? Pot să fack cerere de recuzare pe art. 67 rap. la art. 64 lit. f) ? Domnii ceia care au luat egzamenul de admitere la INM contra a 75.000 de euro (rectificare), ce părere își împing? :lol:

# Edelweiss date 22 august 2016 20:41 +2

Buey „invidioșilor”, ia stai așă să priponim punctul pe i și umlautul pe ä ë ï ö și ü. Prima la mânuță: să fie KLAR că pe acest site comentează DOAR cetățenii aflați ÎN DEPLINĂTATEA DREPTURILOR FUNDAMENTALE. Adică cei care au pensii med de 890 de lei și salarii minime de 1.200 de lei. Spre deosebire de acești guralivi, magistrații Republicii Omertice Rroemenica au o mare particularitate: AU RESTRÂNS EXERCIȚIUL UNOR DREPTURI. Printre ele fiind restrâns și dreptul la liberă exprimare, cel puțin sub forma afirmaților și manifestărilor publice care pot aduce atingere demnității profesiei de magistrat. Așadar, este arhicunoscut din graiul vulgului cel slobod la gură și nerușinat paradoxalele și utopicele paradigme prin care: - Nu poți fi și cu în fundul gol și cu mâinile în buzunare - Nu te poți poziționa nici cu phalusul introbăgat în partea dorsală a corpului, iar simultan să fi cu ochi în Bagdad meditând transcendental la nemurirea sufletului.

# Edelweiss date 22 august 2016 20:42 +2

Acestor paradigme de mai sus li se alătură încă una, a cărei indubitabilă evidență rezidă din prevederile LEGI ORGANICE 303/2004: NU POȚI FI NICI MAGISTRAT SALRIZAT CU 150.000 – 250.000 DE RON ANUAL ȘI SĂ AI GURIȚA SLOBODĂ PE FEL DE FEL DE FORUMURI. Adicătelea ori / ori. Ori ești plebeian și ai DREPTUL de a grăi slobod și nestingherit, ori ești asistat social de lux, beneficiar al venitului minim garantat pe Ministerul Justiției sau Ministerul Public. Și cu traista plină și cu clonțul mare pe forumuri, NU SE POATE, STIMAȚILOR MAGISTRAȚI AI MELCILOR. pentru că dreptul la liberă exprimare, în anumite circumstanțe VĂ ESTE RESTRICȚIONAT! ALLES SIND KLAR JETZT? E klar de ce voi trebuie să faceți ciocul mic și să nu încercați în veci să vă impuneți „dreptatea” voastră deșucheată în plenul agorei cele inepte și destrăbălate. Pentru că voi aveți 150.000 – 250.000 de galbini valahi / anual, plătiți din taxele noastre,

# Edelweiss date 22 august 2016 20:43 +2

pungi cu galbeni funcție de care ați achiesat la ținerea clonțului mititel, scoborât în țărna gliei și mai ales tăcut. Așadar, adminul LUJU, vă rog ca de acum înainte, în mod similar argumentelor invocate în procesele în care ați fost târâți, în mod analog, de fiecare dată când apare pe site-ul LuJu un comentariu formulat de un magistrat și care încalcă prevederile art. 90 din legea magistraților, acest comentariu să FIE ȘETRS fără avertisment iar IP-ul comentatorului să fie necondiționat marcat ca o sursă spam. Căci acesta este SITE-ul unde comentăm NOI – cei 65% având pensii medii de 890 de lei și salarii de 1.200 de lei. Iar dacă tot am mai stricat câteva calupuri de postări, ar fi timpul de replicat definitiv și irevocabilo fanfaronilor sistemului judiciar care consideră accederea în magistratură ca fiind evenimentul epocal, excepțional al existenței lor anoste și modeste de sărmani cu duhul, avându-și clasa intelectuală situată undeva după moroni și înaintea imbecils&idiots.

# Edelweiss date 22 august 2016 20:44 +2

Băi sărmanilor, ceea ce vouă vi se pare de-a dreptul excepțional, pentru mulți dintre cei 65% li se pare a fi un scop mediu și o realizare aidoma de mediocră. E ca și cum i-ai propune unui condor imperial, obișnuit cu aerul rarefiat al înălțimilor etice, să fie nevoit să se coboare la nivel „ground zero”, loc în care să-și întineze penajul aristocratic călcând în urmele imunde de mucus fetid, lăsate în urmă de melcii croiți din clei de muci din sistemul judiciar românesc. Așa că nu vă mai împăunați cu maximala sforțare a palierului cognitiv rarefiat al neamului vostru de sărăntoci cu duhul care ați aplicat examenul de 6 ori cu insucces și a șaptea oară cu 25.000 de euro. Între cei 65% ai eurobarometrului sunt cohorte în stare să treacă examenul cu succes de 7 ori din 7 încercări, dar acest țel părându-li-se gregar. Apoi, nu vă mai împăunați țâfnoșenia „pă persoană” fizică, referitoare la „responsabilitatea muncii prestate.

# Edelweiss date 22 august 2016 20:46 +2

Asta sună ca draaqu și aduce aminte de principiul comunistoid, ce vă este atât de drag vouă și-l perpetuați comportamental: „cantitatea, calitatea și importanța social a munci prestate” – parcă așa era sloganul. Ia să analizăm - cantitatea munci magistraților: o justiție în „acord global” evaluată la nivel de lădiță cu rechizitorii întocmite și paleți de hotărâri pronunțate; - calitatea – d’oh! (yahoo emoticons). Să nu intrăm în amănunte că ne apucă viitoarea glaciațiune și tot nu isprăvim subiectul calitativ al unui act de justiție EFECTUAT CU GRAȚIA UNUI ELEFANT SCĂPAT ÎNTR-UN MAGAZIN DE PORȚELANURI, cu finețea unei batoze de cereale rusăști, care pufăie pâclă groasă de naftă caucaziană și icnește din toate încheieturile în scrâșnet strident de tinichele ruginite. - importanța socială a muncii magistraților – poate fi cuantificată eficient doar în momentul substituirii acestora cu magistrați de import.

# Edelweiss date 22 august 2016 20:47 +2

Surprizele ar fi ULUITOARE, având drept concluzie faptul indubitabil că „NIMENI NU ESTE DE NEÎNLOCUIT, NICI MĂCAR ACTUALI MAGISTRAȚI! Pentru ca în loc de final, să curm și o altă tendință constatată în argumentația acestor gulere albe de grefă: nu toți cei 65% sunt pârnăiași. Nu toți cei 65 % sunt cei ce au căzut la examenul de admitere la INM sau în magistratură. Iar dacă îndrăznește careva să pronunțe vreun cuvânt din familia lexicală „frustrat / frustrare” – primește automat block și ignore. Căci, în alte zone ale Internetului se afirmă fără putință de tăgadă că „folosirea termenului frustrat / frustrată constituie fenoftaleina prostiei pă persoana vorbitorului” Nu este absolut nimeni invidios că NU ESTE MAGISTRAT. DIN CONTRĂ!

# Lozinca date 22 august 2016 21:34 0

Neli,dragoste,Manifest nu este avocat.A vrut sa fie si a dat-0 in bara.

# Gica Sculierul date 23 august 2016 09:08 +1

Aici cititi lista rusinii. Ce rapid s-au strans peste 700 de semnaturi. Insa, cand i-au fabricat lui Neacsu celebrul dosar, n-am vazut decat unul-doi magistrati care sa comenteze. Atunci de ce nu ati facut greva, cand v-au mazilit unul dintre cel mai bun dintre voi? Ala a fost proces si motiv de condamnare? Daca credeti ca da, atunci 95% dintre voi puteti fi condamnati! Sa va mai dau exemple? Erata CCR, vrajeala cu Rarinca s.a.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.09.2021 – 30 milioane euro, spaga la oamenii lui Iohannis

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva