4 iulie 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Gruparea PETROMSERVICE va fi judecata la TMB pentru infractiuni economice grave. Acuzatul de top este Mihai Sorin, director general al rebotezatei PSV Company SA (Rechizitoriu)

Scris de: Adina A.STANCU - R.SAVALIUC | pdf | print

23 iunie 2011 16:37
Vizualizari: 23821

Tribunalul Bucuresti va solutiona dosarul ”Petromservice” care a fost inaintat, in 23 iunie 2011, de catre procurorii DIICOT spre judecare. Anchetatorii au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati, in sarcina carora se retine savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional, delapidare si evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In fapt, se retine ca inculpatul Mihai Sorin, in calitate de director general al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), impreuna cu alte persoane, o parte dintre acestea avand functii de conducere in cadrul societatii, au constituit un grup infractional, urmarind diminuarea patrimoniului societatii, prin retragerea in mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societatii.


Conform anchetatorilor, inculpatii, sub coordonarea inculpatului Mihai Sorin, au procedat la incheierea mai multor contracte fictive, cu un numar de 18 societati comerciale, special infiintate in acest scop, in care aveau calitatea de asociati/administratori/imputerniciti pe cont si au efectuat plati in baza acestor contracte, fara obtinerea unei contraprestatii pentru sumele platite. In aceasta modalitate, inculpatii au traficat si si-au insusit sume de bani din conturile societatii, cauzand patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro).In sarcina inculpatilor se mai retine ca, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, intocmind si depunand la organele fiscale bilanturi anuale, deconturi de TVA si declaratii privind obligatiile de plata falsificate, in vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.

In aceasta maniera, inculpatii au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de circa 2.400.000 lei. Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism si a mai multor imobile, situate in municipiile Bucuresti, Ploiesti si in localitatile Corbeanca, Domnesti, Sinaia si Campina, precum si indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile inculpatilor.

Acuzatiile procurorilor

Conform rechizitoriului, in cursul anului 2005, SC Petromservice SA impreuna cu Siveco Romania SA si asociati persoane fizice au infiintat SC Union Oil Software SA, societate care,in baza contractului nr. 7/12.01.2006, a realizat un audit al sistemului informatic integrat din cadrul SC Petromservice SA, precum si un audit privind calitatea sistemului integrat implementat la aceasta societate comerciala si a serviciilor asociate si definirea strategiei de informatizare a societatii corelata cu directiile de reorganizare ale acesteia. Astfel, prin Hotararea nr. 9/15.09.2006 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, s-a aprobat participarea SC Petromservice SA la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Union Oil Software SA, validarea actelor juridiceincheiate/aprobate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatiiincepand cu 01.01.2006 si panain 15.09.2006, modificarea structurii organizatorice a SC Petromservice SA siimputernicirea directorului general executiv sa aprobe prin decizie structurile organizatorice ale entitatilor din cadrul noii structuri organizatorice a SC Petromservice SA.

Plata contractului in suma totala de 2.065.267 RON s-a facut in perioada 21.04.2006 – 21.06.2006, ordinele de plata fiind semnate de catre directorul economic Anagnastopol Zizi si directorul adjunct Nache Emil. Ordinul de plata din data de 21.06.2006 a fost semnat de catre directorul economic Anagnastopol Zizi si directorul adjunct de productie Tache Ion Antonio. Pe facturile fiscale emise de MCI Consult SRL viza „bun de plata” a fost data de catre Supeala Gheorghe,in calitate de responsabil contract.

Materialul intocmit de SC Mci Consult ca obiect al contractului nu justifica sub nici o forma valoarea de ordinul milioanelor de lei ,avand in vedere faptul ca acesta contine parti din studii si cursuri disponibile in mod gratuit pe internet, iar trimiterile concrete la SC Petromservice SA sunt informatii de uz general puse la dispozitie de societate, pe site-ul acesteia.

Din raportul de constatare tehnico-stiintificaintocmit la data de 08.03.2011, de catre specialistii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au rezultat urmatoarele:

În baza contractului nr. 17/2006 si a actului aditional la contract au fost emise de catre SC MCI Consult SRL, facturi de prestari servicii consultanta,in suma totala de 2.065.267,06 ron, facturi care au fost achitate de catre SC Petromservice SA, astfel:

-factura nr. 3863064/28.03.2006,in valoare totala de 600.000 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 3995 din 21.04.2006.

-factura nr. 3863067/31.03.2006,in valoare totala de 625.000 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 3971/21.04.2006.

-factura nr. 3863068/21.03.2006,in valoare totala de 471.150 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 4081/27.04.2006.

-factura nr. 5683852/20.06.2006,in valoare totala de 369.117,06 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 6342/21.06.2006.

Efectuarea de plati prin virament de catre SC Petromservice SA catre SC MCI Consult SRL,in baza contractului nr. 17/2006, a influentat activul patrimonial al primei societati cu sumele platite, respectiv 2.065.267,06 ron,in sensul diminuarii acestuia.

C. La data de 23.01.2006, intre SC Criso Consult SRL, reprezentata de administratorul Chitu Cristinel Ion si SC Petromservice SA, reprezentata de Mihai Sorin,in calitate de director general si Supeala Gheorghe, in calitate de responsabil contract, a fostincheiat contractul nr. 29/2006, avand ca obiect consultanta in vederea elaborarii strategiei schimbarii structurii organizatorice si procedurii deintocmire a planului industrial, concretizatain rapoarte sau studii efectuate si trimise pe cale scrisa sau electronica la beneficiar. Subliniem ca obiectul acestui contract estein totala contradictie cu obiectul contractului nr. 17/2006, in care invinuitul trebuia sa elaboreze „strategia schimbarii structurii organizatorice”, in timp ce in contractul nr. 29/2006 asigura „consultanta”in vederea elaborarii aceleiasi strategii.

Contractul a fost incheiat pe o durata de 6 luni cu posibilitate de prelungire, iar pretul acestuia a fost stabilit la 578.750 RON, la care se adauga TVA, platibil in termen de 10 zile de la emiterea facturii.

Prestatorul se obliga sa:

a) asigure consultanta beneficiarului;

b) sa acorde consultantain vederea elaborarii strategiilor privind structura organizatorica a societatii;

c) sa acorde consultanta in vederea elaborarii procedurilor deintocmire a planului industrial.

Pentru beneficiar contractul a fost semnat de catre Tache Antonio,in locul directorului general Mihai Sorin, nu a fost semnat de catre supeala Gheorghe,desi este mentionat printre reprezentantii SC Petromservice SA si a fost semnat de catre directorul economic Anagnastopol Zizi.

La data de 01.04.2006 a fostincheiat un act aditional la contractul nr. 29/2006, prin care se mareste tariful prestatiei cu suma de 218.144 lei, fara TVA. Actul aditional a fost semnat de catre Ditulescu Catalin pentru directorul general, de catre directorul economic Zizi Anagnastopol si de catre reprezentantul SCA „Mircea Andrei & Asociatii”, pentru beneficiar.

În baza acestui contract la dosarul cauzei a fost depus de catre SC Petrommservice SA ca obiect al contractului Raportul „Programul de restructurare -Planul industrial- Sumarul initiativelor Potentiale” (29 file), document semnat pe fiecare fila de catre administratorul Chitu Cristinel.

Fiind examinate rapoartele tradusein limba romana, depuse de catre Accenture Central Europe BV – Haga-Olanda si raportul depus de catre SC Criso Consult SRL la SC Petromservice SA, se observa identitatea, cel de-al doilea document fiind practic o copie a traducerilor efectuate de societate de pe rapoartele intitulate: migration plan (fila 6, 8, 10, 11, 12, 25, 15, 27, 36, 34, 21), strategia organizatorica (fila 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40) si plan industrial (fila 13, 12, 14, 8, 9, 15, 16, 2, 3, 4-10).

Subliniem ca raportul intitulat „Propuneri privind stabilirea obiectivelorin vederea schimbarii structurii organizatorice si elaborarea procedurilor deintocmire a planului industrial” ce a fost ridicat de la SC Criso Consult SRL, si realizat pentru a se justifica executarea aceluiasi contract, contine informatii generale care se regasescin toate manualele de profil. Din totalul celor 52 file, singurele referiri la SC Petromservice SA sunt celein care este preluata o schema a structurii organizatorice a societatii (1 fila) si o caracterizare a societatii (1 fila) cu observatii generale, care nu necesitau consultanta de specialitate. Faptul ca si aceste oservatii sunt preluate dintr-un matrial mai vechi se probeaza prin faptul ca la cea de a doua mentiune (vol. 125, fila 63) se face trimitere la SNP Petrom SA,in conditiilein care societatea se privatizaseinca din anul 2004, cand si-a schimbat si denumireain SC Petrom SA.

Plata contractuluiin suma totala de 796.894 RON (fara TVA) s-a facutin zilele de 21.04.2006 si 22.06.2006, ordinele de plata fiind semnate de catre directorul adjunct Nache Emil, directorul economic Zizi Anagnastopol, iar ordinul de plata emis la 22.06.2006, a fost semnat de catre directorul adjunct de productie Tache Ion Antonio si directorul economic Zizi Anagnastopol. Pe facturile fiscale emise de SC Criso Consult SRL figureaza mentiunea „bun de plata” si semnatura numitului supeala Gheorghe.

Din raportul de constatare tehnico-stiintificaincheiat la 08.03.2011, de catre specialistii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au rezultat urmatoarele:

În baza contractului nr. 29/2006 si a actului aditional la contract au fost emise de catre SC Criso Consult SRL facturi prestari servicii consultanta,in suma totala de 905.934, 62 ron (cu TVA) facturi achitate de catre SC Petromservice SA, astfel:

-factura nr. 6560487/17.04.2006,in valoare totala de 343.910 ron, achitata cu ordinul d eplata 3970/21.04.2006.

-factura nr. 6560489/19.04.2006,in valoare totala de 343910 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 3996/21.04.2006.

-factura nr. 6560497/20.06.2006,in valoare totala de 218.114,62 ron, achitata cu ordinul de plata nr. 6340/22.06.2006.

Efectuarea acestor plati prin viramente de catre SC Petromservice SA catre SC Criso Consult SRL au influentat activul patrimonial al primei societati cu suma de 905.934,62 ron,in sensul diminuarii acestuia.

Ulterior efectuarii platilor de catre SC Petromservice SA catre SC Criso Consult SRL, din documentele bancareinaintate de catre BRD – Societe Generale, au rezultat urmatoarele:

-la data de 23.06.2006 SC Criso Consult SRL a virat suma de 152.838 RON catreinv. Chitu Cristinel Ion cu explicatia „restituire creditare”. Cea mai mare parte a acestei sume (89.750 RON) a fost retrasain numerar de catreinvinuitin aceeasi zi.

-la data de 26.06.2006,inv. Chitu Cristinel Ion a virat suma de 33.200 RON catre SC Taverna Lupilor SA, cu explicatia „creditare”.

-la data de 03.07.2006,invinuitul a virat suma de 30.000 ron catre SC Taverna Lupilor, cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 07.07.2006 SC Criso Consult SRL a virat suma de 29.500 RON catreinv. Chitu Cristinel Ion cu explicatia „restituire creditare firma”. In aceeasi zi invinuitul a virat suma de 29.100 ron catre ... cu explicatia „împrumut”.

-la data de 19.07.2006 SC Criso Consult SRL a virat suma de 359.000 ron catreinv. Chitu Cristinel Ion cu explicatia „restituire creditare”.in aceeasi ziinvinuitul a virat suma de 80.000 ron catre SC House of Wolf SRL cu explicatia „creditare firma” si suma de 230.000 ron catre SC Taverna Lupilor SA cu aceeasi explicatie.

-la data de 20.07.2006,invinuitul retragein numerar suma de 180.000 ron din contul sau personal.

-la data de 20.07.2006, SC Criso Consult SRL a virat suma de 180.000 ron catreinv. Chitu Cristinel Ion cu explicatia „restituire creditare”. La data de 21.07.2006invinuitul a virat suma de 48.000 ron catre Sc Taverna Lupilor cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 25.07.2006invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat suma de 100.000 ron catre SC Criso Consult SRL cu explicatia „creditare firma” .

-la data de 03.08.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion retragein numerar, din contul sau personal suma de 30.000 ron, cu explicatia „restituiri persoane fizice”.

-la data de 28.07.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat suma de 30.000 ron, catre beneficiarul SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma”.in perioada 03.08.2006-07.08.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat suma de 100.000 ron, respectiv 75.500 ron, catre beneficiarul SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 17.08.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a retrasin numerar suma de 91.000 ron din contul sau personal.

-la data de 21.08.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat suma de 130.000 ron catre SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 24.08.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a ridicatin numerar din contul sau personal suma de 101.250 ron.

-la data de 01.09.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat suma de 206.032 ron catre SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 08.09.2006,invinuitul Chisu Cristinel Ion a virat suma de 13.470 ron catre Sc Profimax Invest SA cu explicatia „aport fizic capital social”.

-la data de 15.07.2006,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat catre SC Taverna Lupilor SA suma de 50.000 ron cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 16.10.2006, SC Criso Consult SRL a virat catre beneficiarul Chitu Cristinel Ion suma de 264.390 ron cu explicatia „restituireimprumut”, iarin aceeasi ziinvinuitul a virat suma de 200.000 ron catre SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma” si suma de 2.000 ron catre SC House Of Wolf SRL cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 19.10.2006, SC Criso Consult SRL a virat catreinvinuitul Chitu Cristinel Ion suma de 200.000 ron cu explicatia „restituireimprumut”, iar la aceeasi datainvinuitul a virat suma de 250.000 ron catre beneficiarul SC Taverna Lupilor SA cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 30.10.2006, SC Criso Consult SRL a virat catre invinuitul Chitu Cristinel Ion suma de 19.800 ron cu explicatia „restituireimprumut”, la aceeasi datainvinuitul virand suma de 15.000 ron catre SC MCI Consult SRL cu explicatia „creditare firma”.

-la data de 24.05.2007,invinuitul Chitu Cristinel Ion a virat catre beneficiarul Supeala Gheorghe suma de 327.850 ron cu explicatia restituireimprumut, conform contract din 28.06.2006.

-la data de 15.06.2007, SC Criso Consult SRL a virat suma de 229.000 ron catre invinuitul Chitu Cristinel Ion cu explicatia „contravaloare restituireimprumut”. La data de 02.07.2007, SC Criso Consult SRL, a virat catre Chitu Cristinel Ion suma de 9.000 ron cu explicatia „restituireimprumut”, la aceeasi data invinuitul virand din contul sau personal catre inculpatul Mihai Sorin suma de 470.000 ron cu explicatia „contravaloare teren conform contract de vanzare-cumparare”. Facem precizarea ca la data de 08.06.2007, a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare cu garantie imobiliaraintre numitii Mihai Sorin si Mihai Cristina Elena,in calitate de vanzatori si SC Criso Consult SRL,in calitate de cumparator si garant ipotecar, avand ca obiect terenu lin suprafata de 10.000 m.p., amplasat in intravilanul localitatii Zarnesti la pretul de 670.000 ron.

-la 28.06.2007,intre numitii Mihai Sorin si Mihai Cristina Elena,in calitate de vanzatori si numitii Chitu Cristinel Ion si Chitu Madalina Alisa,in calitate de cumparatori a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare, avand ca obiect terenul pasune in suprafata de 10.000 m.p., situat in intravilanul localitatii Zarnesti la pretul de 670.000 ron.

- la data de 16.07.2007, SC Criso Consult SRL a virat catre invinuitul Chitu Cristinel Ion suma de 134.950 ron cu explicatia „restituire creditare firma”.

Ulterior, din probele administrate a rezultat ca inc. Mihai Sorin i-a determinat cu intentie pe invinuitii Tache Ion Antonio, Nache Emil si Ditulescu Catalin si pe faptuitorul Nache Emil la savarsirea infractiunii de delapidare, realizata prin incheierea contractelor si plata contravalorii facturilor emisein baza contractelo rincheiateintre SC Petromservice SA, pe de o parte si respectiv SC Criso Consult SRL si SC Mci Consult SRL, persoanele mentionate actionand fara vinovatie.

Astfel, inculpatul i-a determinat, cu buna–stiinta, sa semnezein calitate deimputerniciti,in locul directorului general executiv, functie detinuta de acesta, contractele de prestari servicii consultanta nr. 17/2006 si 29/2006, actele aditionale la contracte, prin care se convenea majorarea pretului stabilit initial, precum si ordinele de plata prin care s-au efectuat platile, avand cunostinta ca obiectul acestor conventii este nereal. Suma finala a celor doua contracte a fost stabilita de inculpatul Mihai Sorin aleatoriu,in cauza neexistand vreun document care sa fundamenteze utilitatea acestor rapoarte pentru SC Petromservice SA sau fundamentarea pretului platit prestatorului. Mai mult, inculpatul cunosteaimprejurarea ca aceste contracte seincheiau pe fondul analizarii activitatii societatii si elaborarii unei structuri organizatorice noi realizata de firma Accenture , unul dintre liderii de piatain Europa pe acest segment. Cei do iinvinuiti sus mentionati nu au purtat discutii in legatura cu obiectul contractelor cuinv. Chitu Cristinel, asa cum ar fi fost obligatoriu avand in vedere functiile detinute, respectiv director de operare si director de productie, si nu au avut posibilitatea urmaririi celor doua contracte.

Fiind audiat invinuitul Ditulescu Catalin, a declarat urmatoarele: „În ultima parte a anului 2005 SC Petromservice SA a demarat actiunea de implementare a unei structuri de management, moderne prin reorganizarea societatii…..in cadrul relatiilor cu Accenture am avut discutii cu consultantii privind prezentarea modulu iin care societateaisi desfasura activitatea. Ulterior, am fost nominalizat de Supeala Gheorghe, ca responsabil cu implementarea sistemului ERP, care presupunea introducerea unui sistem informatic Oracle, care sa monitorizeze functiunile societatii (începutul anului 2006). Concret, eu asiguram coordonarea intre personalul de specialitate din Petromservice SA, consultantii Accenture si consultantii Romsoft SA. Proiectul s-a desfasuratin sediul din Bucuresti…… la nici una dintreintalnirile organizateintre Accenture Petromservice SA si Romsoft SA nu a participat MCI Consult SRL si Criso Consult SRL. De altfel, nu am auzit de aceste societati comerciale decat de la organul de urmarire penala. Arat ca intalnirile se desfasurau zilnic de mai multe ori si pentru operativitate echipelor de consultanti li s-au pus la dispozitie spatii din cladirea de pe strada Grivitei etajul 6……. M-am ocupat de proiect pana la data de 01.10.2007, cand am fost numit manager al Diviziei de mentenanta,in vederea transferului de activitate la SC Petrom SA …… Referitor la actele aditionale nr. 84/28.02.2006 si nr. 142/01.04.2006 semnate de mine pentru directorul general Mihai Sorin, arat ca le-am citit pentru prima data cu ocazia acestei audieri. La momentul semnarii acestor acte aditionale nu am avut posibilitatea sa le citesc, deoarece ori mi-au fost date spre semnare alaturi de numeroase alte documente oriin regim de urgenta de catre un reprezentant al departamentului juridic. De asemenea le-am semnat la fel ca toate documentele pe care le-am semnatin locul directorului general, dupa confirmarea ca directorul general,in locul caruia semnam este la curent si doreste semnarea urgenta a actului respectiv. (declaratie data la data de 09.03.2011).

Fiind audiatinvinuitul Tache Ion Antonio, a declarat urmatoarele: „La data semnarii documentului ocupam functia de director adjunct al departamentului productie,in cadrul Petromservice SA ….. Nu imi amintesc deimprejurarilein care au venit la semnat contractele si ordinele de platain discutie, dar cu siguranta conform procedurilor din societate au ajuns la mine deja semnate de catre directorul financiar, Zizi Anagnastopol……imi amintesc ca lainceputul anului 2006, directorul general Mihai Sorin a convocat directorii de departamente si directorii de sucursale din tara la sediul societatii din Bucuresti din Calea Grivitei nr. 8-10,in vederea prezentarii de catre reprezentantii Accenture a proiectului de plan de imbunatatire a performantei….. stiu ca reprezentantii Accenture isi desfasurau activitatea la etajul 6 al cladirii, unde mai tarziu au venit si reprezentantii Romsoft. Nuimi amintesc de prezenta unor reprezentanti ai altor societati la intalnirile care s-au desfasuratintre reprezentantii Petromservice, Accenture si Romsoft. Fac completarea cain perioadain care eram director de sucursala la Ploiesti, aminceput sa implementam un sistem informatic integrat cu consilierea firmei M&M COMPUTERS SRL. La intalnirile la care am participat eu nuimi amintesc sa fi participat domnul Chitu Cristinel Ioan. …….Directorul financiar impreuna cu directorul general stabileau prioritatile de plata si ce plati sa se execute….. Dupa semnarea de catre directorul financiar mapa cu ordine de plata era transmisa catre secretariatul directorului general. Secretara directorului general le transmitea pentru semnare la directorul general sauin lipsa acestuia catre persoaneleimputernicite,in ordinea ierarhica.În acest fel, semnarea ordinelor de plata conform acestor proceduri reprezenta o formalitate si nu implica o decizie…. desi dupa cum am aratat anterior nuimi amintesc nici un aspect cu privire la semnarea acestor contracte, doresc sa fac precizarea cain toate cazurilein care am semnat contracte pentru directorul general Mihai Sorin prin care se angaja raspunderea SC Petromservice SA, discutam cu acesta cu privire la contracte,in sensul ca, fie eram contactat de acesta siimi spunea caimi va fi transmisa mapa la care se afla un contract, solicitandu-mi sa-l semnez, fiein momentulin care primeam mapa daca erau si contracte ce trebuiau semnate euil contactam telefonic pe Mihai Sorin,ilintrebam daca stie despre acel contract, iar dupa ce primeam aprobarea sail semnam. Îmi amintesc ca a existat o situatiein care directorul general Mihai Sorin nu a raspuns la telefon, am semnat un contractin numele acestuia, iar a doua zi, cand l-amintalnit i-am spus despre acest lucru, confirmandu-mi ca respectivul contract avea aprobarea sa. ……Nu am discutat niciodata cu Chitu Cristinel Ion cu privire laincheierea si derularea contractelor cu MCI Consult si Criso Consult SRL. Cu privire la Chitu Cristinel mi s-a spus ca este unul dintre auditorii societatii, fara a putea indica perioada cand am aflat acest lucru, fiind prieten cu directorul general executiv Mihai Sorin. La un moment dat, Mihai Sorin m-a rugat sa-l ajutam pe Chitu Cristinel Ion pentru proiectarea si constructia unei scene la un hotel al acestuia din Bran…… Stabilirea platilor ce urmau a fi efectuate in cursul unei zile se realiza de catre directorul economic si directorul general, si nu s-a pus niciodata problema sa se efectueze plati fara stiinta directorului general…...Cu privire la studiile prezentate de organul de urmarire penala ce au fost intocmite de MCI Consult si Criso Consulting baza celor doua contracte, arat ca, cel intitulat Programul de restructurare-planul industrial –sumarul initiativelor potentiale, are o terminologie cunoscuta mie din rapoartele Accenture, iar cu privire la celelalte doua nu le-am vazut niciodata anterior si nu cunosc nici un aspect cu privire laintocmirea acestora…..În ceea ce-l priveste pe Chitu Cristinel Ion, imi amintesc de o discutie pe care am avut-o cu Anagnastopol Zizi, ocazie cu care acesta m-a intrebat de posibilitatea subcontractarii unor lucrari catre firme ale acestei persoane. …..”(declaratie data la 10.03.2011).

Fiind audiat martorul Luca Liviu,membru in C.A. al SC Petromservice SA a declarat urmatoarele:”Nu am avut cunostinta de contractele incheiate de Petromservice cu Criso Consult si MCI Consult, dar dupa ce mi s-a spus de catre organul de urmarire penala ca domnul Chitu Cristinel Ion este asociat si administratorin cadrul acestora, arat ca stiu ca acesta a fost consultant financiar la Petromservice, dar nu cunosc ce activitati a prestat efectiv. Am aflat acest lucru din discutiile avute cu angajatii Petromservice, iar pe Chitu Cristinel Ion l-am cunoscut personal in anul 2007 sau 2008”.

Parti civile in acest dosar s-au consitutit PETROMSERVICE prin RVA Insolvency Specialists SPRL - Bucuresti, si A.N.A.F.- Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti – Bucuresti, str. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2.

* Cititi aici rechizitoriul procurorilor DIICOT in extenso pe cazul PETROMSERVICE

Comentarii

# alooooo date 23 iunie 2011 19:41 -1

da nenea Luca? S-a salat pe maini ca Pilat din Pont...verry interesting!

# Luminita date 24 iunie 2011 12:46 0

Ei domnilor consilieri care ati pledat in teritoriu , respectiv in judetele din nord vestul tarii si ati impartit muncitorilor COPII A SENTINTELOR REDACTATE DE DOMNIILE VOASTRE -falsul se vede -prin care compania a avut castig de cauza in litigiile privind drepturile salariale si ati capacitat oamenii sa restituie banii pe care i-au incasat, ba mai mult i-ati capacitat sa si renunte la litigiile pe care le au pe rolul Tribunalului Bihor.POATE PE ACEASTA CALE SE AUTOSESIZEAZA, desi m-as mira, Parchetul General de abuzurile pe care le fac acesti micimani care incaseaza salariile ale valominoase , iar muncitorii de la OMV (halal Austria oare la ei s-ar permite asa ceva ?) iar saarii de 800-1000 lei !!!!!!!!!! Sa vedem rolul activ al Parchetarilor !!!!!

# Cu ce se mai ocupa Sorin Mihai ? date 31 august 2011 10:50 -1

Ca o ironie pot spune ca acesta se ocupa in continuare de afaceri si ceea ce a invatat, chiar daca acesta a fost acuzat de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata. A infintat mai multe firme ca: Serapis Consulting SA, Str. BUJORULUI 49A, Brasov cu activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale; Win Media Marketing Srl, Str. Zborului 7 Otopeni, judetul ILFOV sau Str. Nicolae G. Caranfil,nr.22 A.Bucuresti. SC MEGA CONSTRUCT SA, Str. Bujorului 49A Brasov, judetul BRASOV, INREGISTRAT din data de 8 octombrie 2002 Cod Fiscal: 14933239 Numar Registrul Comertului J08/1344/2002 Capital social: 90.000,00 RON Activitati de:societate ce functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, este una dintre companiile importante ce activeaza in domeniul distributiei de gaze naturale, ocupand un loc semnificativ pe piata romaneasca de distributie si furnizare. "S.C. MEGACONSTRUCT functioneaza in baza contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale incheiate cu Ministerul Economiei si autoritati locale si in baza licentelor si autorizatiilor eliberate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)". denumita in continuare: SC MBM FACILITIES SA, Str. ZIZINULUI nr. 30 , BRAªOV sau Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 61-63, ap 10 etj.3, sector 1, Bucuresti,Cod Unic de Inregistrare 14933239,Nr. Inmatriculare J08/1344/2002. Data infiintarii 2002, reprezentata de Victor Paunescu Constantin in calitate de "Administrator",cu activitati de: Produse si Servicii. Servicii profesionale de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje. In anul 2011, SC MBM FACILITIES SA, dupa schimbarea denumirii, a incheiat doua contracte de Facility Management cu SC GDF SUEZ Energy SA ( distrigaz vest si centru )contractele cu nr. 7485 si 7485 - 900503 pentru prestarea servicilor de intretinere tehnica, curatenie , toaletari defrisari, DD la toate locatiile GDF atribuite acerstei firme. In concluzie acest Sorin Mihai impreuna cu ceilalti asociati au profitat si vor profita din plin de naivitatea celor de la GDF prin distributia gazelor naturale cat si oferirea de servicii FM. Sa nu ne mire cand in lunile urmatoare preturile gazelor vor creste si o mare parte din angajatii GDF vor fi dati afara. Mare parte din asociatii lui Sorin Mihai, fosti angajati in Petrom ocupa acum functii de conducere in GDF SUEZ.

# ama date 21 februarie 2012 20:09 0

de ce DNA nu cerceteaza toate afacerile Petromservice si toti fostii directori ca sa vada adevarata dimensiune a excrocheriilor facute.De ce nu se spune nimic de domeniile lui Luca din toata tara facute pe banii societatii?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 3.07.2022 – Stati cu ochii pe Bobita

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva