12 August 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

STOP POLITIEI POLITICE DIN SRI SI MARILE PARCHETE – ALDE cere adoptarea in regim de urgenta a legii pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor, organism independent care va permite ascultarea cetatenilor numai pe baza de mandat judecatoresc. Autoritatea va garanta inviolabilitatea comunicatiilor si va elimina monopolul SRI pe interceptari, care asculta fara baza legala dintr-o unitate inexistenta juridic (Proiectul)

Scris de: R.S. | pdf | print

9 October 2016 13:22
Vizualizari: 7151

Alianta Liberalilor si Democratilor – ALDE a depus la Parlament un proiect de lege a carui adoptare o solicita in regim de urgenta, care sa institutie cadrul legal prin care sa se poata efectua interceptarile comunicatiilor in Romania, cerinta europeana neindeplinita de Romania de foarte multi ani din cauza influentei nefaste a SRI asupra Parlamentului. In prezent, nu exista o lege care sa reglementeze cadrul legal in care se efectueaza interceptarile comunicatiilor. Afara de Codul de procedura penala care vorbeste de dreptul procurorului de a asculta, pe baza de mandat judecatoresc, nu exista nicio lege care sa explice cine si cum asculta din punct de vedere tehnic.


Cu toate acestea, SRI detine in afara legii intregul sistem de interceptari (reteaua nationala legata la toti operatorii de telefonie fixa si mobila, si internet) “cartierul general” al retelei aflandu-se intr-o unitate secreta aflata in afara oricarui control civil si institutional, unitate numita pompos Centrul Tehnic pentru Securitatea Nationala. De asemenea, mai exista cateva mari parchete care au acces la reteaua nationala a SRI (in special DNA), insa indiferent cine ar face azi interceptarile, o expertiza pe voce si vorbire a comunicatiilor interceptate este imposibila intrucat niciun expert nu poate avea acces la serverele SRI, care se ascunde in spatele secretului de stat. Aceasta stare de fapt anacronica, neeuropeana, nu a putut fi indreptata intrucat politia politica a reusit pana in prezent sa blocheze mai multe proiecte de lege depuse la Parlament in ultimii 10 ani, privind infiintarea unei autoritati nationale independente de orice serviciu sau parchet. Este motivul pentru care SRI a iesit practic de sub orice control, comisia parlamentara de control a activitatii sale fiind una de forma, de un ridicol absolut. In aceste conditii, cazurile de politie politica, de interceptari abuzive, falsificate si imposibil de expertizat exista cu duiumul, insa clasa politica controlata de servici nu a a gasit resursele de a legifera cadrul in care se efectueaza interceptarile si nici cum se poate expertiza o interceptare pe care acuzatii o neaga ca fiind originala si autentica.

Grupul parlamentar ALDE a introdus in regim de urgenta un nou proiect, a carui expunere de motive si continut integral il publicam in continuare:

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor

Prezenta propunere legislativa are ca obiect infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor. Potrivit art. 28 din Constitutia Romaniei „secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al altor mijloace de comunicare este inviolabil”.

Conditiile si cazurile de interceptare a convorbirilor sau comunicarilor efectuate prin telefon sau orice alt mijloc de comunicare sunt prevazute de Art. 91 indice 1 din Codul de Procedura Penala.

Curtea Constitutionala a Romaniei prin Decizia nr. 51 din data de 16 februarie 2016 a hotarat ca „nici o reglementare din legislatia nationala in vigoare, cu excepia Art. 142 alin. 1 din Codul de Procedura Penala, nu contine vreo norma care sa consacre expres competenta unui alt organ al statului in afara organelor de urmarire penala de a efectua interceptari, respectiv de a pune in executare un mandat de supraveghere tehnica”.

Propunerea legislativa urmareste sa creeze un echilibru intre necesitatea de a lupta impotriva terorismului, a criminalitatii organizate si a coruptiei si necesitatea de a asigura respectarea libertatilor fundamentale si a libertatii private a cetatenilor Romaniei. In acest scop, ea propune crearea unei Autoritati unice de reglementare, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate a administratiei publice, supusa controlului Parlamentului, cu competenta nationala, unica si exclusiva, in domeniul interceptarii comunicatiilor.

In exercitarea atributiilor sale, Autoritatea raspunde solicitarilor de interceptare ale organelor de cercetare abilitate in domeniul crimei organizate si coruptiei si ale autoritatilor informative si de protectie ce fac parte din comunitatea nationala de informatii.

Infiintarea acestei Autoritati are ca efect cresterea credibilitatii serviciilor de informatii, care nu vor mai putea fi suspectate ca realizeaza interceptari ilegale. Fata de cele prezentate mai sus, s-a intocmit prezenta propunere legislativa pe care o supunem Parlamentului spre dezbatere si adoptare, in procedura de urgenta.

PARLAMENTUL ROMANIEI

LEGE

Pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Interceptarea Comunicatiilor,

denumita in continuare Autoritatea, ca autoritate informativa, cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate a administratiei publice, supusa controlului Parlamentului, cu competenta pe teritoriul Romaniei, unica si exclusiva in domeniul interceptarii comunicatiilor.

(2) Autoritatea are drept obiectiv supravegherea, interceptarea, inregistrarea, ascultarea, verificarea primara, stocarea si transmiterea datelor si informatiilor ce au interes pentru securitatea nationala, prevenirea si combaterea terorismului si a criminalitatii organizate si coruptiei, cat si prevenirea, descoperirea si contracararea interceptarilor ilegale a comunicatiilor, in colaborare cu celelalte autoritati informative si de protectie.

(3) Punerea in aplicare a autorizarii de interceptare si inregistrare a convorbirilor sau comunicarilor efectuate prin orice mijloc electronic de comunicare se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Interceptare a Comunicatiilor, cu respectarea prevederilor art. 91 indice 1 - art. 91 indice 6 din Codul de Procedura Penala.

(4) In domeniul securitatii nationale a Romaniei, pentru punerea in aplicare a actelor de autorizare a interceptarii comunicatiilor, potrivit legii, Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii:

a) asigura organizarea, dotarea si functionarea structurilor specializate in domeniul punerii in aplicare a actelor de autorizare a interceptarii comunicatiilor si asigura necesitatile tehnice pentru toti titularii autorizarilor emise;

b) stabileste relatii de cooperare cu operatorii si furnizorii de comunicatii in vederea punerii in aplicare a actelor de autorizare a interceptarii;

c) asigura realizarea operatiunilor de interceptare si obtinere a datelor si informatiilor din sistemele de comunicatii pentru titularii actelor de autorizare acordate in conditiile prevazute de lege;

d) aplica procedurile de secretizare, minimalizare, anonimizare, stergere si radiere necesare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor tertilor care intra in legaturi de comunicatii cu persoanele care fac obiectul autorizarilor de interceptare;

e) efectueaza activitati de productie, import si export de aparatura si tehnica specifica obiectului de activitate al Autoritatii, precum si de asigurare a asistentei tehnice corespunzatoare, potrivit legii;

(5) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti.

Art. 2. (1) Autoritatea are rolul de a stabili echilibrul intre necesitatea de a lupta impotriva terorismului, a criminalitatii organizate si a coruptiei si nevoia de a asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale si a vietii private a cetatenilor.

(2) In exercitarea atributiilor sale, Autoritatea raspunde solicitarilor de interceptare ale autoritatilor informative si de protectie care fac parte din Comunitatea Nationala de Informatii si ale organelor de cercetare abilitate in domeniul crimei organizate si coruptiei.

(3) Autoritatea nu poate fi supusa nici unui mandat imperativ sau reprezentativ si nu poate fi obligata sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor altei autoritati.

(4) Autoritatea este supusa reglementarilor prevazute de lege cu privire la protectia informatiilor clasificate si la cele privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie.

Art. 3. (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de ministru.

(2) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii si o reprezinta in fata Senatului si a Camerei Deputatilor, in raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autoritati ale administratiei publice, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.

(3) In activitatea de conducere a Autoritatii, presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.

(5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii obligatorii pentru toate entitatile, publice ori private, la a caror activitate se refera.

(6) Entitatile publice ori private sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia Autoritatii, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile care au fost adresate acesteia, in vederea exercitarii depline a atributiilor sale.

Art. 4. (1) Activitatea autoritatii este supusa controlului Parlamentului prin intermediul unei Comisii de supraveghere a Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor, formata din 9 membri:

-3 judecatori desemnati de Inalta Curte de Casatie si Justitie

-3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor, respectiv Asociatia Magistratilor din Romania, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania

-1 reprezentant desemnat de Avocatul Poporului

-2 membri ai Parlamentului, unul desemnat de Camera Deputatilor si unul de Senat

(2) Modalitatea de functionare a Comisiei va fi stabilita prin lege.

Art. 5. (1) Presedintele Autoritatii prezinta, anual, sau ori de cate ori este solicitat, rapoarte de activitate. In sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii relevante cu privire la activitatea Autoritatii.

(2) Informatiile clasificate sunt prezentate in plenul Comisiei de supraveghere a activitatii Autoritatii Nationale pentru interceptarea comunicatiilor si nu sunt incluse in rapoartele de activitate.

Capitolul II

Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii

Art. 6 (1) Presedintele si vicepresedintele Autoritatii sunt numiti de Senat si Camera Deputatilor in sedinta comuna, pentru un mandat cu durata de 6 ani. Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui nu poate fi reinnoit.

(2) Poate fi numita in functia de presedinte sau vicepresedinte al Autoritatii orice persoana de cetatenie romana, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, in conditiile legii, independenta politic, cu o solida competenta profesionala, o vechime de minimum 15 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior, o buna reputatie si care se bucura de o inalta probitate civica.

(3) Presedintele si vicepresedintele trebuie sa detina certificat de acces la secrete de stat de importanta deosebita.

(4) Calitatea de presedinte sau vicepresedinte al Autoritatii este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice.

(5) Pe perioada in care ocupa aceste functii, presedintele si vicepresedintele Autoritatii nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice si nu au dreptul sa fie implicati, in orice fel, in activitati comerciale ori sa detina, direct sau indirect, actiuni sau parti sociale la societati comerciale.

(6) Presedintele si vicepresedintele sunt obligati sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, privind:

a) apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al politiei politice comuniste.

b) faptul ca nu au fost si nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai autoritatilor informative sau de protectie.

(6) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este autoritatea care verifica cu celeritate declaratiile mentionate la alin. (5) lit. a), iar rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul profesional.

Art. 7. (1) Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Autoritatii se fac de catre Birourile Permanente ale Senatului i Camerei Deputatilor, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.

(2) Candidatii depun la Comisia comuna permanenta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru exercitarea controlului parlamentar cu privire la interceptarile comunicatiilor, actele prin care dovedesc ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau vicepresedinte al Autoritatii. Candidatii vor fi audiati de Comisia comuna permanenta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru exercitarea controlului parlamentar cu privire la interceptarea comunicatiilor.

(3). Numirea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritatii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii situati pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.

Art. 8. - (1) Mandatul de presedinte, respectiv vicepresedinte al Autoritatii incepe pe data numirii si dureaza pana la instalarea in functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.

(2) Inainte de inceperea exercitarii mandatului, presedintele si vicepresedintele Autoritatii vor depune in fata plenului Camerei Deputatilor si Senatului urmatorul juramant: „Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu constiinciozitate, onoare si fara partinire indatoririle ce-mi revin in calitate de presedinte/vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor. Jur sa pastrez secretul informatiilor de care voi lua cunostinta, direct ori indirect, si care privesc siguranta nationala, atat pe durata exercitarii mandatului, cat si dupa incetarea acestuia. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(3) Formula religioasa de incheiere a juramantului va respecta libertatea convingerilor religioase.

(4) Refuzul depunerii juramantului conduce la infirmarea numirii in functie a presedintelui, respectiv vicepresedintelui Autoritatii si deschide procedura pentru o noua numire in functie.

Art. 9. (1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritatii inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.

(2) Revocarea din functie a presedintelui, respectiv vicepresedintelui Autoritatii intervine ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor sau in cazul neindeplinirii corespunzatoare a atributiilor si se face la propunerea Birourilor Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, pe baza raportului Comisiei comune permanente a Senatului si Camerei Deputatilor pentru exercitarea controlului parlamentar cu privire la interceptarea comunicatiilor, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Birourile Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.

Capitolul III Organizarea si functionarea Autoritatii

Art. 10. (1) Atributiile presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(2) In cazul in care presedintele, din diferite motive nu isi poate exercita atributiile curente, vicepresedintele exercita aceste atributii, cu instiintarea Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Art. 11. (1) Autoritatea este sprijinita in activitatile sale de un Consiliu consultativ.

(2) Consiliul consultativ este condus de presedintele Autoritatii si este compus din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) vicepresedintele Autoritatii;

b) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;

c) un reprezentant al Ministerului Justitiei;

d) un reprezentant desemnat de Presedintele Romaniei;

e) un reprezentant desemnat de Primul-ministru.

(3) Membrii de la alin. (2), lit. b) - e) sunt persoane independente politic, trebuie sa indeplineasca conditiile art. 5, alin. (3) - (6) si se asimileaza, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4) Numirea, eliberarea din functie si durata mandatului membrilor este aceeasi ca si pentru presedintele/vicepresedintele Autoritatii.

(5) Consiliul consultativ se intruneste, la convocarea presedintelui, lunar, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare.

(6) Atributiile Consiliului consultativ se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii.

Art. 12. - Consiliul consultativ al Autoritatii isi stabileste strategia de activitate dupa urmatoarele principii:

a) institutiile abilitate din domeniul securitatii nationale si a combaterii coruptiei si crimei organizate au acces la toate datele, informatiile si comunicarile pastrate/stocate de Autoritate pe baza mandatelor aprobate de judecator.

b) pe durata mandatului interceptarii, Autoritatea realizeaza o capacitate de monitorizare completa si continua.

c) pe durata mandatului interceptarii, Autoritatea realizeaza un cadru sigur, astfel incat subiectul interceptat sau o alta persoana in afara celor abilitate sa nu poata actiona in asa fel incat mandatul de interceptare sa nu poata fi adus la indeplinire. Art. 13. - Mandatul de interceptare a comunicatiilor se obtine de catre autoritatile legal abilitate pe durata si in baza procedurilor stabilite de lege si se pune in aplicare de indata ce autorizarea activitatilor de interceptare este adusa la cunostinta Autoritatii.

Art. 14. - (1) Pe baza cererilor de autorizare a interceptarii, formulate de autoritatile informative si de protectie sau pe baza cererilor formulate de autoritatile nationale ale altor state. In cadrul protocoalelor de interoperabilitate cu comunitatile de informatii ale statelor membre NATO si Uniunii Europene, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Consiliul de coordonare formuleaza recomandari catre presedinte in temeiul carora acesta dispune, prin decizie scrisa, autorizarea si realizarea interceptarilor solicitate.

(2) In situatiile in care presedintele, la recomandarea Consiliului Consultativ, considera ca solicitarile de interceptare nu intrunesc elementele de legalitate sau toate datele necesare, le poate returna pentru completare institutiei care a solicitat interceptarea.

(3) In cazul in care, in termen de 48 de ore, autoritatile care solicita interceptarea comunicatiilor nu comunica datele solicitate, presedintele poate decide suspendarea interceptarii.

(4) In situatiile flagrante care impun inlaturarea unor pericole iminente pentru securitatea nationala a Romaniei, la cererea conducatorului autoritatii solicitante, activitatile de interceptare a comunicatiilor pot fi efectuate timp de 48 de ore in absenta mandatului de autorizare, in baza cererii de autorizare inaintate judecatorului, din dispozitia presedintelui Autoritatii, numai sub supravegherea procurorului si fara a putea constitui probe in justitie.

(5) Dupa verificarea primara, inregistrarile care contin date cu privire la viata personala, fara legatura cu motivele solicitarii interceptarii comunicatiilor, se distrug sub autoritatea presedintelui Autoritatii, in cel mult 30 zile de la realizare.(6) Presedintele Autoritatii organizeaza evidenta centralizata a interceptarilor autorizate si asigura arhivarea lor.

Art. 15. - (1) Structura organizatorica a Autoritatii se aproba de presedintele Autoritatii, cu avizul Birourilor Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.

(2) Regulamentul de organizare si functionare se intocmeste de Autoritate si se aproba de Birourile Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.

(3) Numarul de posturi, statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba de presedintele Autoritatii, este informatie clasificata strict secret de importanta deosebita, nu se comunica si nu se evidentiaza distinct in bugetul de stat.

Art. 16. (1) Personalul Autoritatii este format din ofiteri de informatii, functionari publici, sau, dupa caz, personal contractual si se incadreaza prin examen sau concurs, in conditiile legii.

(2) Personalul Autoritatii trebuie sa intruneasca conditiile de acces la informatiile strict secrete.

(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii se stabilesc prin fisa postului, pe baza Regulamentului de organizare si functionare.

(4) Angajarea, avansarea, precum si modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, de munca ale personalului din aparatul Autoritatii se fac prin ordin al presedintelui, in conditiile legii.

(5) Personalul Autoritatii este independent politic si nu are dreptul sa fie implicat, in nici un fel, in activitati comerciale ori sa detina actiuni sau parti sociale la societati comerciale.

(6) Nu pot fi angajate in cadrul Autoritatii persoane care au suferit condamnari penale pentru infractiuni savarsite cu intentie sau care nu indeplinesc conditiile de acces la informatiile clasificate, potrivit legii.

(7) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementeaza domeniul de activitate al Autoritatii sau ale Regulamentului de organizare si functionare atrage raspunderea administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 17. (1) Autoritatea inainteaza Guvernului bugetul propriu, in vederea aprobarii si includerii in bugetul de stat.

(2) La elaborarea, aprobarea si executia bugetului Autoritatii, cheltuielile de personal si de bunuri si servicii se vor detalia la toate capitolele bugetare, la nivel de alineat bugetar.

(3) Bugetul Autoritatii se detaliaza pe clasificatia functionala si economica stabilita pentru bugetul de stat, conform legii finantelor publice.

(4) In programul de investitii publice al Autoritatii, obiectivele de investitii se prevad in pozitii globale.

(5) Pozitiile globale ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (4) se detaliaza pe liste separate de catre ordonatorul principal de credite.

(6) Este interzisa implicarea, de orice natura, a persoanelor angajate in cadrul Autoritatii in orice activitate comerciala, cu exceptia celor delegate sa deruleze activitatile prevazute la art. 1), al. 4), punctul e).

(7) Cladirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica si celelalte mijloace materiale necesare Autoritatii se asigura prin hotarare a Guvernului sau se achizitioneaza in conditiile legii.

Art. 18. (1) Salarizarea personalului Autoritatii se realizeaza corespunzator legii salarizarii ofiterilor de informatii, ori, dupa caz, functiilor similare din aparatul Administratiei Prezidentiale, in conditiile legii.

(2) Serviciile medicale pentru personalul Autoritatii se realizeaza prin structurile medicale apartinand institutiilor din sistemul securitatii nationale a Romaniei sau prin cele ale Ministerului Sanatatii Publice.

Capitolul IV Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 19. (1) Sistemele, echipamentele si dispozitivele de interceptare, bazele de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de toate entitatile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, referitoare la activitatea de interceptare a comunicatiilor se preiau de catre Autoritate, cu titlu gratuit, pe baza de protocol de predare - primire, incheiat in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Autoritatea preia, eu titlu gratuit, pentru buna desfasurare a activitatii de la alin. (1), spatiile si dotarile aferente.

(3) La implinirea termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea preia integral activitatea de interceptare a comunicatiilor de la entitatile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(4) Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), Guvernul va pune la dispozitia Autoritatii spatiul si dotarile necesare desfasurarii activitatii acesteia.

(5) Dupa adoptarea Regulamentului prevazut la art. 14 alin. (2), dar nu mai tarziu de termenul prevazut la alin.(l), Autoritatea va incadra personalul necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.

(6) Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), activitatile de interceptare a comunicatiilor se realizeaza de Centrul Tehnic pentru Securitate Nationala, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, sub autoritatea presedintelui Autoritatii

Comentarii

# DODI date 9 October 2016 15:38 +12

Principalul adversar: marioneta SRI numită ciolanis. Faptele, atitudinea și poziția de slugă o dovedesc din plin (chiar dacă uneori are gesturi de stăpân șunt doar palide imitări ale mai marilor lumii).

# Vaai date 9 October 2016 20:48 +2

:lol: ce stupizenie.... :lol: situatiile flagrante care impun inlaturarea unor pericole iminente pentru securitatea nationala a Romaniei, la cererea conducatorului autoritatii solicitante, activitatile de interceptare a comunicatiilor pot fi efectuate timp de 48 de ore in absenta mandatului de autorizare, in baza cererii de autorizare inaintate judecatorului, din dispozitia presedintelui Autoritatii, numai sub supravegherea procurorului si fara a putea constitui probe in justitie...

# DOREL date 10 October 2016 09:12 +3

Mai draga, ai dreptate, de vina sunt excesele DNA care s-a folosit de SRI ca de o carpa cu care poti sa faci orice, dupa care SRI e numai bun de luat la impins vagoane (ex., Paltin Sturdza, unde DNA a dat vina pe SRI degeaba) ! Pentru ca, in ultimii 10 ani nu s-a facut decat politie politica, securitatea nationala a devenit paravan pentru abuzuri si atrocitati, mai ceva ca in vremea lui Draghici, diferenta e ca atunci veneau in crucea noptii cu masini negre, acu' se vine cu transcrieri care nu au nici o legatura cu autenticitatea. Alo, dle Coldea alo, ofiteri de intelligence, cand veti face ceea ce trebuie sa faceti pentru biata tara care va plateste soldele ?? Si, b): tocmai asta e problema, trebuie despartite apele, interceptarile pentru culegere de informatii sunt una si trebuie extins cat se poate cadrul legal, probele pentru procesul penal sunt alta si trebuie facute dupa reguli stricte, astfel incat sa fie garantata certitudinea probei ! Parerea mea ...

# Camp tactic date 10 October 2016 11:01 +3

Ce informatii dragule? SRI trebuie reformata si ofiterii care au facut politie politica, s-au implicat in alegerile locale, au lichidat mediul afaceri local sa ajunga in puscarie!!!!!

# Flori date 10 October 2016 11:11 +1

Am niste observatii de facut: Lipseste indice 6 din art.91 Cod procedura penala mentionat Art.13, Cap.III contravine Art.1 par.4 alin (c) Cap.I Art.14- Autoritatea trebuie sa incheie in prealabil protocoale cu statele membre NATO si Uniunea Europeana, dar fara a se limita la acestea Arhivarea interceptarilor sa se faca conform unui Regulament intern aprobat de Presedinte si CSAT

# Taranu de la Tara date 10 October 2016 11:16 +3

Cu acest proiect publicat inainte de alegeri, ALDE si-a adus mari prejudicii. Si nu numai lor... Trebuia sa aiba un pic de rabdare, pana dupa alegeri... Asa, vor fi lucratzi in foi de vitza. Mare, f.mare risc!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 11.08.2022 – Buda si-a dorit purtatoare de cuvant

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva