13 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

SUPARAREA LUI PIRLOG – Prim-procurorul Parchetului Militar Bucuresti, Bogdan Pirlog, a cerut modificarea art. 139 si art. 147 din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, acuzand ca ROI le confera sefilor de parchete militare mai multe atributii decat permite Legea 304/2022 privind organizarea judiciara. CSM l-a refuzat: „Nu pot fi epuizate la nivelul legislatiei primare toate situatiile posibile... Atributiile sunt o expresie a principiului controlului ierarhic” (Hotararea)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

15 November 2023 14:32
Vizualizari: 2401

Procurorul Bogdan Ciprian Pirlog (foto) – seful Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti – are o suparare: faptul ca Regulamentul de ordine interioara (ROI) al parchetelor le-ar conferi sefilor de parchete militare mai multe atributii decat permite Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara – indiferent ca vorbim despre prim-procurorii parchetelor militare teritoriale (Bucuresti, Cluj, Iasi Timisoara) sau despre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Militara de Apel.De aceea, la 15 septembrie 2023, Pirlog a depus la Consiliul Superior al Magistraturii o plangere prealabila, solicitand modificarea articolelor 139 si 147 ale regulamentului. Atentie: vorbim despre noul ROI (aprobat prin Hotararea Sectiei pentru procurori a CSM nr. 1106/2023), adoptat pentru punerea in aplicare a actualelor legi ale justitiei.

La randul ei, in data de 7 noiembrie, Sectia pentru procurori a CSM a respins demersul locotenent-colonelului Pirlog, Hotararea nr. 1386/2023 fiind publicata marti, 14 noiembrie 2023.

Mai precis, procurorii CSM explica faptul ca legislatia primara (compusa din legi si ordonante, adaugam noi) nu poate epuiza toate situatiile care pot fi intalnite in practica. Asadar, nu este nimic in neregula ca un act infralegal – un regulament, in cazul de fata – sa contina prevederi mai detaliate decat norma legala in baza careia a fost elaborat.

Concret: Bogdan Pirlog s-a plans de faptul ca procurorul general militar (adica seful Parchetului de pe langa Curtea Militara de Apel) are atributii mai intruzive decat omologii sai de la parchetele curtilor de apel civile. La polul opus, prim-procurorul parchetelor militare de pe langa tribunale are atributii mai restranse decat procurorii care conduc PT-urile civile.

In replica, procurorii CSM sustin ca atributiile din art. 139 si 147 ale ROI au fost reglementate in aplicarea principiului constitutional al controlului ierarhic – principiu care face din Ministerul Public un sistem piramidal.

 

 

O avea legatura cu dosarele disciplinare?


Inainte de a va lasa sa cititi hotararea CSM, amintim ca procurorul militar Bogdan Pirlog a fost recent trimis in judecata disciplinara in trei dosare, doua dintre ele vizand presupusa insubordonare a locotenent-colonelului fata de procurorul ierarhic superior. Mai exact, Inspectia Judiciara sustine ca Pirlog nu ar fi respectat ordinele emise de conducatorul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel – fapta care constituie abaterea disciplinara prevazuta de art. 271 lit. f) din Legea 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor: „nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea” (click aici pentru a citi). De aceea, apare intrebarea daca nu cumva nemultumirea lui Bogdan Ciprian Pirlog legata de atributiile sefilor de parchete militare isi are originea in cele doua cauze disciplinare privind presupusa lui insubordonare.


Redam pasajele din regulament criticate de Pirlog:


- art. 139:

Atributiile procurorului general militar

Procurorul general militar al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea personalului din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel si a celorlalte parchete militare din circumscriptie, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, raspunzand de indeplinirea sarcinilor ce revin unitatii;

b) organizeaza, coordoneaza si exercita controlul la sectiile si Compartimentul de documente clasificate din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti si din celelalte parchete militare, potrivit legii;

c) urmareste si controleaza, direct sau prin procurori anume desemnati, modul in care procurorii militari si celelalte categorii de personal isi indeplinesc atributiile de serviciu, potrivit legii;

d) elaboreaza semestrial programul de activitate al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti, asigura corelarea programelor de activitate ale parchetelor militare din subordine si aproba, cand este cazul, propunerile de modificare ori de inlocuire a unor obiective;

e) examineaza trimestrial datele statistice si operative, in ansamblu si pe structuri, iar semestrial, analizeaza cu toti procurorii militari activitatea Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti, stabilind masurile necesare inlaturarii deficientelor constatate;

f) evalueaza anual activitatea parchetelor militare din subordine si prezinta un raport procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

g) asigura controlul si raspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

h) dispune convocarea colegiului de conducere al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti si prezideaza sedintele acestuia, convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie adunarea generala a procurorilor militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti;

i) conduce compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant; organizeaza, ori de cate ori este necesar, conferinte de presa;

j) reprezinta unitatea in relatiile de serviciu cu alte parchete, institutii si autoritati publice, mass-media, organisme si organizatii neguvernamentale;

k) asigura implementarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul justitiei, precum si functionarea sistemului informational, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

l) atributii prevazute in Codul penal, in Codul de procedura penala si in legi speciale;

m) repartizeaza procurorilor spre solutionare dosarele penale si celelalte lucrari inregistrate, potrivit dispozitiilor art. 25 alin. (3) lit. b), care se aplica in mod corespunzator;

n) organizeaza impreuna cu procurorul militar sef sectie activitatea de urmarire penala proprie, precum si pe aceea desfasurata de catre parchetele militare de pe langa tribunalele militare;

o) dispune masurile necesare pentru pastrarea in conditii de confidentialitate a Registrului de evidenta privind metodele speciale de supraveghere si cercetare (R-6), a Registrului special privind masurile de protectie a persoanelor vatamate, partilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor si a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care contin rezultatul activitatilor de supraveghere tehnica, precum si a altor documente care impun pastrarea in astfel de conditii;

p) dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii corespunzatoare si participa la sedintele de analiza a solutiilor pronuntate de Curtea Militara de Apel Bucuresti;

q) evalueaza periodic calitatea actelor de urmarire penala si a celor privind activitatea judiciara si, acolo unde se impune, dispune masuri urgente pentru inlaturarea deficientelor constatate;

r) organizeaza activitatea de relatii cu publicul;

s) repartizeaza procurorii militari pe sectii sau alte compartimente de activitate, in functie de pregatirea, specializarea, aptitudinile acestora, precum si de necesitatea asigurarii functionarii corespunzatoare a parchetului militar;

ș) formuleaza propuneri de delegare in functii de executie si in functii de conducere, in conditiile prevazute de lege;

t) formuleaza propuneri de detasare, in conditiile prevazute de lege;

ț) formuleaza, in conditiile legii, propuneri de numire in functiile de conducere, altele decat cele care se ocupa prin concurs sau examen;

u) formuleaza, in conditiile legii, propunere de revocare din functiile de conducere din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti;

v) organizeaza formarea profesionala continua descentralizata a procurorilor militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;

w) repartizeaza personalul in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate si exercita alte atributii privind personalul auxiliar de specialitate, conform legii;

x) face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget anual al parchetelor militare si asigura transmiterea acestora la Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

y) conduce activitatea de protectie a documentelor clasificate, potrivit legii si desemneaza personalul care desfasoara activitatile de gestionare si de protectie a documentelor clasificate;

z) desemneaza un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal este subordonat direct conducatorului parchetului;

aa) exercita orice alte atributii prevazute de lege si regulamente sau stabilite prin dispozitia procurorului militar sef al Sectiei parchetelor militare ori a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”;


- art. 147:

Atributiile prim-procurorului militar

Prim-procurorul militar al parchetelor militare de pe langa tribunalele militare are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea parchetului militar de pe langa tribunalul militar, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, raspunzand de indeplinirea sarcinilor ce ii revin;

b) elaboreaza semestrial programul de activitate al parchetului militar pe care il conduce, asigura si urmareste realizarea integrala a obiectivelor si a actiunilor in termenele prevazute;

c) examineaza trimestrial datele statistice si operative in ansamblu si pe structuri, iar semestrial analizeaza cu toti procurorii militari rezultatele activitatii parchetului militar pe care il conduce, stabilind masurile necesare inlaturarii lipsurilor;

d) dispune convocarea colegiului de conducere al parchetului militar de pe langa tribunalul militar si prezideaza sedintele acestuia;

e) convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie adunarea generala a procurorilor militari din cadrul parchetului militar pe care il conduce;

f) asigura controlul si raspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

g) conduce compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant; organizeaza, ori de cate ori este necesar, conferinte de presa;

h) reprezinta parchetul militar de pe langa tribunalul militar in relatiile de serviciu cu alte parchete, institutii si autoritati publice, mass-media, organisme si organizatii neguvernamentale;

i) atributii prevazute in Codul penal, in Codul de procedura penala si in legi speciale;

j) repartizeaza procurorilor militari spre solutionare dosarele penale si celelalte lucrari inregistrate, potrivit dispozitiilor art. 25 alin. (3) lit. b), care se aplica in mod corespunzator;

k) organizeaza, impreuna cu procurorul militar sef sectie urmarire penala, activitatea de urmarire penala proprie;

l) dispune masurile necesare pentru pastrarea in conditii de confidentialitate a Registrului de evidenta privind metodele speciale de supraveghere si cercetare (R-6), a Registrului special privind masurile de protectie a persoanelor vatamate, partilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor si a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care contin rezultatul activitatilor de supraveghere tehnica, precum si a altor documente care impun pastrarea in astfel de conditii;

m) dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii corespunzatoare;

n) participa la sedintele de analiza a solutiilor pronuntate de tribunalul militar;

o) evalueaza periodic calitatea actelor de urmarire penala si a celor privind activitatea judiciara si, acolo unde se impune, dispune masuri urgente pentru inlaturarea deficientelor constatate;

p) organizeaza activitatea de relatii cu publicul;

q) repartizeaza procurorii militari pe sectii, in functie de pregatire, specializare, aptitudinile acestora si necesitatea asigurarii functionarii corespunzatoare a parchetului;

r) formuleaza propuneri de delegare in functii de executie si in functii de conducere, in conditiile prevazute de lege;

s) formuleaza propuneri de detasare, in conditiile prevazute de lege;

ș) formuleaza, in conditiile legii, propuneri de numire in functiile de conducere din cadrul parchetului militar de pe langa tribunalul militar, altele decat cele care se ocupa prin concurs sau examen;

t) formuleaza, in conditiile legii, propuneri de revocare din functiile de conducere din cadrul parchetului militar de pe langa tribunalul militar;

ț) organizeaza formarea profesionala continua descentralizata a procurorilor din cadrul parchetului militar de pe langa tribunalul militar, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;

u) repartizeaza personalul in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;

v) conduce compartimentul documentelor clasificate, potrivit legii;

w) exercita orice alte atributii prevazute de lege si regulamente sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior”.


Prezentam principalul pasaj din Hotararea 1106/2023 a Sectiei pentru procurori din CSM (vezi facsimil):


„Legealitatea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor se evalueaza in raport cu reglementarile cuprinse in actele normative de nivel superior, situatie fata de care Sectia pentru procurori apreciaza ca nu exista nicio neconcordanta intre dispozitiile atacate din Regulament si legislatia primara.

Orice legislatie primara trebuie sa cuprinda o reglementare cu un grad mare de generalitate, neputand fi prezentate sau epuizate la nivelul legislatiei primare toate situatiile posibile carora li s-ar aplica norma. De aceea, in principiu, legea primara se refera la acele situatii tipice, in care se regasesc, de obicei, majoritatea destinatarilor normei.

In ceea ce priveste solicitarea domnului prim-procuror Bogdan Ciprian Pirlog referitoare la eliminarea, respectiv modificarea din cuprinsul art. 139 lit. a) d) si n) din Regulament a unor atributii ale procurorului general militar care vizeaza activitatea parchetelor militare din subordine, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii retine ca, in exercitarea atributiilor sale legale prevazute de dispozitiile art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a dat eficienta unor principii si dispozitii legale in vigoare, dezvoltand la nivel de legislatie secundara aspecte ce se impuneau in vederea punerii in aplicare a acestora.

In acest context, Sectia apreciaza ca prevederile regulamentare contestate sunt in acord cu reglementarea de la nivel primar, atributiile procurorului general militar stabilite prin Regulament fiind o expresie a principiului controlului ierarhic consacrat atat la nivel constitutional, cat si la nivelul legislatiei primare.

Principiul controlului ierarhic, consacrat de Constitutie si detaliat de Legea nr. 304/2022, apare ca o garantie a unitatii de actiune a Ministerului Public, in sensul indeplinirii functiei acestuia de reprezentare a intereselor intregii societati. Potrivit acestui principiu, Ministerul Public este conceput ca un sistem piramidal in cadrul caruia procurorii din fiecare parchet sunt subordonati conducatorului acelui parchet, iar conducatorul unui parchet este subordonat conducatorului parchetului ierarhic superior. Esenta acestui principiu consta, pe de o parte, in exercitarea de catre procurorii cu functii de conducere a unui control asupra actelor, masurilor si solutiilor adoptate de procurorii din subordine, iar pe de alta parte, in exercitarea unui control de tip administrativ, care imbraca forma subordonarii ierarhice.

In aceste conditii, Sectia retine ca principiul subordonarii ierarhice se aplica in egala masura parchetelor civile si militare, iar acest aspect rezulta din faptul ca legiuitorul a prevazut acest principiu in Titlul III – Capitolul I (cu denumirea marginala 'Atributiile Ministerului Public') –, care reglementeaza activitatea acestui minister in ansamblul sau; asadar, a tuturor procurorilor din subordine, fara deosebire daca acestia sunt civili sau militari.

De altfel, reglementarea activitatii parchetelor militare din cuprinsul Legii nr. 304/2022 este o reglementare cu caracter special si se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legale in ceea ce priveste organizarea parchetelor civile, inclusiv sub aspectul referitor la atributiile conducatorilor acestor parchete.

Avand in vedere principiul constitutional al controlului ierarhic si dispozitiile Legii nr. 304/2022, activitatea desfasurata de Ministerul Public in exercitarea rolului constitutional de reprezentare a intereselor generale ale societatii si de aparare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor poate fi supusa unor forme de organizare, coordonare si verificare reglementate prin Regulament, ca act normativ cu caracter secundar care detaliaza pas cu pas modul in care legea trebuie sa fie aplicata.

Faptul ca Legea nr. 304/2022 nu contine referiri exprese la atributiile de control ale procurorului general militar nu inseamna ca acestea nu pot fi dezvoltate in cuprinsul Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, acesta fiind tocmai scopul adoptarii acestui act administrativ cu caracter normativ.

Astfel, Sectia pentru procurori retine ca prin Regulamentul de ordine interioara al parchetelor au fost reglementate parghii adecvate de verificare si control a activitatii parchetelor militare de pe langa tribunalele militare de catre procurorul general al Curtii Militare de Apel Bucuresti, toate aceste mecanisme fiind in deplin acord cu principiul controlului ierarhic consacrat la nivel constitutional si legal, inclusiv in ceea ce priveste subordonarea ierarhica, ca expresie a controlului de tip administrativ exercitat de procurorul ierarhic superior.

In ceea ce priveste criticile referitoare la nelegalitatea dispozitiilor regulamentare din perspectiva stabilirii unor atributii mai intruzive in sarcina procurorului general militar prin comparatie cu cele stabilite in sarcina procurorului general civil, Sectia retine ca desi anumite atributii ale procurorului militar general prezinta un caracter mai vast decat cele ale procurorului general civil, o astfel de reglementare este justificata de specificul parchetelor militare, a caror activitate este caracterizata de o rigoare sporita ce decurge din calitatea acestora de unitati militare. Raportat la aspectele mai sus invederate, Sectia pentru procurori apreciaza ca atributiile procurorului militar general enumerate in cuprinsul art. 139 lit. a), b), c), d) si n) din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor reprezinta o dezvoltare a dispozitiilor legale primare, transpunand in mod corespunzator principiul subordonarii ierarhice, acestea identificandu-se in mare parte cu cele ale procurorului general civil.

In ceea ce priveste solicitarea domnului prim-procuror Bogdan Ciprian Pirlog referitoare la adaugarea in cuprinsul art. 147 din Regulament a doua noi atributii ale prim-procurorului militar, Sectia constata ca aceasta nu este motivata, nefiind justificata in cuprinsul plangerii prealabile necesitatea completarii Regulamentului de ordine interioara al parchetelor cu cele doua atributii propuse.

De altfel, fata de continutul art. 147 din Regulament, raportat la dispozitiile legale primare, Sectia observa ca acesta detaliaza in mod corespunzator si necesar atributiile prim-procurorului militar, neputand fi consacrate normativ toate situatiile care pot interveni in practica.

Deopotriva, Sectia subliniaza ca in adoptarea actelor normative ce intra in sfera de competenta a Consiliului Superior al Magistraturii, acesta beneficiaza de o marja de apreciere, iar orice act normativ trebuie sa aiba un anumit grad de suplete pentru a facilita aplicarea sa cat mai multor situatii care pot aparea in concret.

In ceea ce priveste completarea art. 147 din Regulament in sensul atribuirii prim-procurorului militar a prerogativei asigurarii administrarii corespunzatoare a sediilor parchetului militar de pe langa tribunalul militar, Sectia retine ca o astfel de activitate tine de gestiunea economico-financiara si administrativa a parchetului, atributie care ii revine managerului economic, potrivit art. 138 lit. g) din Legea nr. 304/2022.

Pe de alta parte, Sectia mai retine ca Regulamentul de ordine interioara al parchetelor confera prim-procurorului civil din cadrul parchetului de pe langa tribunal atributia de a asigura administrarea corespunzatoare a sediului parchetului unde functioneaza, precum si a parchetelor din circumscriptie, astfel cum este prevazut la art. 123 alin. (1) lit. z) din Regulament, intrucat acesta, spre deosebire de prim-procurorul militar, este ordonator de credite, astfel cum rezulta din prevederile art. 104 din Legea nr. 303/2022.

In mod similar, procurorului general civil ii este atribuita prerogativa administrarii sediilor parchetului de pe langa curtea de apel, precum si a sediilor parchetelor din circumscriptia acestuia, insa si acesta detine calitatea de ordonator de credite, astfel cum rezulta din prevederile anterior citate.

In schimb, atributia privind asigurarea administrarii corespunzatoare a sediilor parchetului militar nu este reglementata in cadrul sectiunii care priveste atributiile procurorului general militar, intrucat acesta, la fel ca si prim-procurorul militar, nu detine calitatea de ordonator de credite.

In acest sens, Sectia retine ca in sistemul parchetelor militare, procurorul militar sef sectie sau, dupa caz, procurorul militar sef serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este ordonator tertiar de credite pentru parchetele militare, potrivit art. 110 alin. (4) din Legea nr. 304/2022.

Referitor la solicitarea de completare a prevederilor art. 147 din Regulament cu atributii privind controlul modului in care procurorii militari si celelalte categorii de personal din cadrul parchetului militar de pe langa tribunalul militar isi indeplinesc atributiile de serviciu, Sectia observa ca o astfel de atributie de control nu era reglementata nici in cuprinsului Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Hotararea Sectiei pentru procurori nr. 947/2019.

Cu toate acestea, aceasta atributie se regaseste sub alte formulari in diferite prevederi ale Regulamentului de ordine interioara al parchetelor [cu titlu de exemplu, art. 10 si art. 147 lit. a) din acest act normativ], care, in esenta, reglementeaza atributia prim-procurorului militar de control al modului in care procurorii militari si celelalte categorii de personal din cadrul parchetului militar de pe langa tribunalul militar isi indeplinesc atributiile de serviciu. In acest context, Sectia apreciaza ca, desi atributia de control pretinsa nu este expres prevazuta in cuprinsul art. 147 din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, aceasta decurge din prevederile art. 10 din Regulament, care nu disting dupa cum conducatorii parchetelor sunt procurori civili sau militari.

Fata de aspectele mai sus relevate, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciaza ca Regulamentul de ordine interioara al parchetelor a fost emis cu respectarea legislatiei primare, dezvoltand la nivel de legislatie secundara aspecte ce se impuneau in vederea punerii in aplicare a acesteia, urmand a respinge ca neintemeiata plangerea prealabila”.

 


Comentarii

# pt linistea noastra date 17 November 2023 08:31 0

Tribunalul militar(parchetul militar), este sau nu unitate militara? Apartine de cine? Are legatura cu MApN sau asa este denumirea institutiei? Ma intreb cum se dobandesc gradele militare in cadrul acestor institutii? Asa o fii si in celelealte tari NATO? Legile 303;304;307 primeaza in STRUCTURA NATO ,IN institutiile militare si civile deopotriva? Armata are "politicieni"care depun "JURAMANTUL MILITAR" in justititia ei. Apropos; dansii merg la razboi? ROI in armata sau sunt perimate ca si actul de comanda, ierarhia (situatia de fata)? Se dau ordine in armata ,exista subordonare ori e voluntariat pe functii? CICA am intrat in NATO, cu o gramada de institutii care protesteaza SI in strada. Cu armata suntem in NATO? Apropos, serviciul operativ in armata -24 de ore-/ ziua de munca echivaleaza tot cu -8- ore/ ziua de munca.Ca sambata si duminica sunt zile libere garantate si in MApN, pt calculul pensiei, asa pt "echitate" 8).

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 12.06.2024 – Solomon o vrea pe “Veverita” la PICCJ

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva