12 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

AROGANTA UNIVERSITARA – Cititi decizia prin care CA Suceava a anulat definitiv hotararea Senatului Universitatii „Stefan cel Mare” de a le interzice accesul in camine studentilor nevaccinati si netestati anti-COVID: „Senatul s-a substituit legiuitorului, impunand conditii suplimentare la cazare, ce nu se regasesc in nicio lege in vigoare”. Judecatoarea Ioana Posteuca inca nu si-a motivat opinia separata. Art. 426 CPC impune motivarea opiniei separate in acelasi termen cu cea majoritara

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

7 March 2022 15:04
Vizualizari: 6321

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava s-a transformat cu de la sine putere intr-un organ legiuitor, introducand restrictii pentru studentii nevaccinati si netestati anti-COVID pe care Parlamentul nu le prevazuse in lege.Este principala idee a deciziei nr. 50 din 13 ianuarie 2022, prin care judecatorii Gabriel Florariu si Diana Grigorean de la Curtea de Apel Suceava au anulat definitiv Hotararea nr. 29 din 22 aprilie 2021, prin care Senatul Universitatii „Stefan cel Mare” din oras le-a interzis accesul in camine studentilor nevaccinati si netestati. Amintim ca prin aceasta hotarare, CA Suceava a mentinut sentinta judecatoarei Dorina-Cristina Nicoara de la Tribunalul Suceava, care i-a dat dreptate studentului Florin Calus (foto) – cel care atacase in instanta hotararea senatului universitar.

In plus (dupa cum veti citi mai jos), Curtea de Apel Suceava a invocat Conventia de la Oviedo (privind drepturile omului si biomedicina), care stipuleaza ca orice restrictii la exercitarea drepturilor omului nu pot fi prevazute decat prin lege, si trebuie sa constituie masuri necesare intr-o societate democratica pentru siguranta publica, prevenirea infractiunilor penale, ocrotirea sanatatii publice sau protectia drepturilor si libertatilor altora.

Nu in ultimul rand, hotararea senatului universitar incalca dreptul la educatie si ii discrimineaza pe studentii nevaccinati si netestati, mai arata judecatorii Florariu si Grigorean.


Amintim minuta CA Suceava din dosarul nr. 3384/86/2021:


Respinge recursul ca nefondat. Definitiva.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

Cu opinia separata a doamnei judecator Ioana Posteuca in sensul:

Admite recursul. Caseaza in parte sentinta atacata. Respinge actiunea, ca nefondata. Mentine celelalte dispozitii care nu sunt contrare prezentei.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei”.


Opinia separata inca n-a venit


De asemenea, mentionam ca decizia Curtii de Apel Suceava a fost pronuntata in complet de trei judecatori, insa magistrata Ioana-Loredana Posteuca a facut opinie separata, in sensul admiterii recursului declarat de universitate si, pe cale de consecinta, respingerea actiunii lui Calus (click aici pentru a citi).

Insistam asupra opiniei separate a judecatoarei Posteuca, intrucat ea nu a fost redactata pana la momentul scrierii acestui articol. Nici petentul nu a primit-o si nici in Ecris nu apare ca fiind motivata, dupa dupa cum a confirmat pentru Lumea Justitiei biroul de presa al Curtii de Apel Suceava. Totusi, instanta a transmis pentru Luju.ro ca opinia separata este in curs de motivare.

Acest lucru ne-a atras atentita, intrucat art. 426 alin. 5 din Codul de procedura civila impune ca opinia separata sa fie motivata in acelasi termen cu opinia majoritara (redactata, in acest caz, in ziua de joi, 3 martie 2022).


Redam intregul articol 426 CPC:


Redactarea si semnarea hotararii

(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesul. Cand in compunerea completului de judecata intra si asistenti judiciari sau magistrati-asistenti, presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea.

(2) In cazul in care unul dintre judecatori sau asistenti judiciari a ramas in minoritate la deliberare, el isi va redacta opinia separata, care va cuprinde expunerea considerentelor, solutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. De asemenea, judecatorul care este de acord cu solutia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurenta.

(3) Hotararea va fi semnata de membrii completului de judecata si de catre grefier.

(4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea, ea va fi semnata in locul sau de presedintele completului, iar daca si acesta ori judecatorul unic se afla intr-o astfel de situatie, hotararea se va semna de catre presedintele instantei. Cand impiedicarea priveste pe grefier, hotararea se va semna de grefierul-sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.

(5) Hotararea se redacteaza si semneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii, urmand ca, in cazuri temeinic motivate, acest termen sa fie prelungit cu cate 30 de zile, de cel mult doua ori. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate, precum si, cand este cazul, opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen.

(6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale, dintre care unul se ataseaza la dosarul cauzei, iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei”.


Prezentam cel mai important fragment din motivarea Curtii de Apel Suceava:


Pe fond, recurenta-parata sustine ca hotararea atacata a fost data cu aplicarea gresita a normelor de drept material, respectiv a prevederilor art. 7 din OUG 141/2020, a art. 11 din HG 432/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021 precum si stabilirea masurilor ce se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, prevederile art. 1 alin. 3 si art. 2 din Ordinul comun emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii nr. 3235/93 din 4.02.2021, art. 76 alin. 2 din Regulamentul Senatului USV, prevederile art. 2 din Hotararea Senatului Universitatii nr. 29/22 aprilie 2021. Criticile recurentei parate nu sunt intemeiate.

Potrivit art. 7 din OUG 141/2020 (1) In functie de situatia epidemiologica si de specificul fiecarei institutii de invatamant superior, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice si cu respectarea calitatii actului didactic, modalitatea de desfasurare a activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se stabileste prin hotarare a senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordinul prevazut la art. 2 si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana privind minimul orelor de practica.

(2) Modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice poate fi stabilita astfel:

a) prezenta fizica a studentilor la toate activitatile didactice;

b) prezenta fizica a studentilor la anumite activitati didactice, stabilite conform hotararii senatului universitar;

c) suspendarea activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior.

(3) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant, suspendate in conditiile alin. (1) si alin. (2) lit. b) si c), in conditii de siguranta sanitara, se dispune prin hotarare a senatului universitar, dupa obtinerea avizului directiei judetene de sanatate publica/Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, emis in termen de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care certifica indeplinirea conditiilor de siguranta epidemiologica pentru reluarea activitatii'.

Conform HG nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in vigoare la data adoptarii hotararii Senatului USV, art. 11: 'In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. activitatea in crese si after-school-uri este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant sunt permise activitatile didactice si alte activitati specifice, precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. la aparitia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor, se instituie masura inchiderii cladirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studentii care nu au posibilitatea deplasarii la domiciliu sau o alta locatie se asigura de catre unitatea/institutia de invatamant responsabila cazarea in conditii de carantina, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza'.

Prin Ordinul comun emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii Nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 au fost aprobate masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 1 alin. (3) se prevede ca modalitatea de desfasurare a activitatilor ce presupun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior se decide in conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 2 - (1) Directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DSPJ/DSPMB informeaza, inainte de reluarea cursurilor, dupa vacantele scolare/universitare, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al institutiei de invatamant superior, comitetul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, denumite in continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, in vederea stabilirii scenariului de incepere a cursurilor.

(2) ISJ/ISMB transmite unitatilor scolare/conexe informarea DSPJ/DSPMB referitoare la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, pentru stabilirea scenariului de functionare.

(3) Scenariul de functionare al unitatii/institutiei de invatamant, pe parcursul anului scolar/universitar, se va actualiza in functie de situatia epidemiologica, prin raportare la prevederile art. 3, cu exceptia situatiei in care localitatea intra in carantina'.

Din coroborarea normelor legale enuntate rezulta ca institutiile de invatamant superior pot hotari asupra masurilor privind prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS-Cov-2 numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile si avand la baza situatia epidemiologica de la nivelul localitatii comunicata de catre Directia de Sanatate Publica.

Este cert ca prin Constitutia Romaniei sunt reglementate, incepand cu art. 22 pana la art. 52, drepturile si libertatile fundamentale, iar prin art. 53 se arata ca '1 Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.'

Actul administrativ individual litigios are un efect de limitare a exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, desi se sustine ca premisa esentiala sub acest aspect se regaseste in Legea nr. 55/2020, care constituie temeiul legal primar al respectivei restrangeri, adoptata pentru apararea sanatatii publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor si pentru prevenirea consecintelor unui sinistru deosebit de grav.

In cuprinsul considerentelor Deciziei nr. 457/2020, Curtea Constitutionala, in solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 a retinut ca potrivit art. 53 din C onstit uti e , exercitiul unor drepturi fundamentale poate fi restrans numai prin lege si cu respectarea conditiilor prevazute de acelasi text constitutional. In contextul situatiei de criza generata de pandemia de Covid-19, numai Parlamentul, prin lege, poate proceda la adoptarea unor masuri restrictive, cu caracter esentialmente temporar si, dupa caz, gradual, proportionale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor iminente la adresa drepturilor la viata, integritate fizica si psihica.

Este dincolo de orice dubiu ca art. 26 din Constitutia Romaniei atesta ca 'Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.' alin.1, respectiv ca 'Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.' (alin.2). In aceste conditii, oricarei persoane fizice i se asigura dezvoltarea, fara interferente exterioare, a personalitatii sale, inclusiv in relatie cu alte fiinte umane, implicand si o zona de interactiune a persoanei cu ceilalti membri ai societatii. Totodata, orice persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi.

Este adevarat ca drepturile si libertatile fundamentale nu prezinta in principiu un caracter absolut, ci sunt susceptibile de limitari. In plus, toate drepturile si libertatile fundamentale se pot gasi la un moment dat in concurs de exercitare de catre titulari diferiti, asa cum este situatia persoanei ce isi doreste a fi protejate drepturile sale la viata, la integritate fizica si la sanatate, respectiv a persoanei ce doreste sa dispuna de ea insasi ori sa isi exercite viata privata.

Insa pentru astfel de situatii, este necesara asigurarea unui just echilibru in exercitarea fiecarei categorii de drepturi si libertati fundamentale aflate in potential conflict.

Or, intrucat prin lege nu s-au impus limitari/conditionari de felul celor regasite in actul administrativ individual contestat, curtea retine ca Senatul Universitatii s-a substituit legiuitorului, impunand conditii suplimentare la cazare, ce nu se regasesc in nicio lege in vigoare la momentul adoptarii hotararii contestate.

Autonomia universitara garantata de Constitutia Romaniei prin art. 32 alin. 6 si de art. 123 din Legea nr. 1/2011 nu da dreptul niciunei institutii de invatamant sa incalce legislatia in vigoare si sa stabileasca limitari de drepturi, fapt ce poate fi realizat doar prin lege, conform art. 53 din Constitutie si doar de catre Parlament. Raportat la competentele pe care le au organele de conducere si executie din cadrul unei universitati conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ne aflam in mod evident in fata unei depasiri a competentelor legale ale Universitatii Stefan cel Mare Suceava prin impunerea unor conditii suplimentare la cazarea in camin.

Mai mult, o astfel de masura ar incalca si art. 26 al Conventia privind drepturile omului si biomedicina din 1997 (Conventia de la Oviedo), care presupune ca orice restrictii la exercitarea drepturilor omului nu pot fi prevazute decat prin lege, si trebuie sa constituie masuri necesare intr-o societate democratica pentru siguranta publica, prevenirea infractiunilor penale, ocrotirea sanatatii publice sau protectia drepturilor si libertatilor altora.

In plus, decizia Senatului Universitatii incalca si principiul echitatii – in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare, principiul asigurarii egalitatii de sanse, principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia (pe student), principiul fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare si principiul respectarii dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului de invatamant, precum si principiul transparentei si al autonomiei universitare, garantate de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.

Pe cale de consecinta, avand in vedere cele anterior mentionate, Curtea apreciaza recursul ca nefondat, urmand a-l respinge ca atare.


* Cititi aici intreaga decizie de recurs a CA Suceava

Comentarii

# Bravo judecatorilor Gabriel Florariu si Diana Grigorean ! date 7 March 2022 18:00 +73

Toata stima ! Nu se mai poate ca un Arafat araboc sa impuna inchizitia in Romania ! ce e cu nazismul acela de inoculare obligatorie ? Doborati-l cu pietre , dar si pe Citu si Baciu care insista in programul de depo******re a Terrei a lu` Bill Gates. "Inche" ceva , dati cu geana aici sa vedeti "ce contine vaccinul" :-) https://dailyexpose.uk/2022/03/04/russia-distracts-uk-gov-reveal-vaccinated-more-likely-to-die-covid/?fbclid=IwAR3OnzVF0FRlNHL-TzSleGrvJMaqhEPVE3Hg-u54BNUKfyErhVYHFZ7SDN4

# vali date 7 March 2022 21:07 -2

cum ii cu autonomia, adica are dreptul sa isi stabileasca reguli suplimetare ....la suceava focar rosu nu mi se pare bizara. doar asa ca sa mai desfintam ceva. imho. dar eu nu stunt nici antivaxer. nici antiamenzi nici anti certificat . dimpotriva. le sustin, pe toate trei . protestez la maniera de trecere prin cameri legislative si implementare dupa bunul plac.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 11.06.2024 – Paraditorul Andreei Cosma si procurorul „Talpa Iute”, reciclati de DIICOT

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva