2 March 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

AVIZ AVOCATILOR – Onorariile de succes din contractele de asistenta juridica devin ilegale, daca ascund un profit garantat avocatului. Inalta Curte a emis un precedent pentru avocatii care camufleaza quota litis: “Pentru a fi considerat onorariu de succes partile ar fi trebuit sa convina asupra unui onorariu care sa indeplineasca conditia proportionalitatii in raport de natura si complexitatea cauzei"

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

25 September 2013 19:03
Vizualizari: 44487

Decizia extrem de importanta a Inaltei Curti care vizeaza avocatii din Romania. Instanta suprema a mentinut hotararile date de Tribunalul Dolj si Curtea de Apel Craiova, stabilind ca este interzis ca avocatii sa isi fixeze onorariile, camuflandu-le intr-un pact de quota litis, inainte de a fi pronuntata o hotarare definitiva intr-o cauza. Inalta Curte a decis astfel ca un contract de asistenta juridica care cuprinde un pact de quota litis este nul, fiind necesar ca onorariul de succes sa fie stipulat intr-un conract aleatoriu in care sa existe atat posibilitatea unui castig cat si riscul unei pierderi intr-o cauza. Instanta suprema a precizat ca de cele mai multe ori in contractele de asistenta juridica se confunda onorariul de succes cu pactul de quota litis.


Totul a inceptut printr-o decizie a Tribunalului Dolj prin care a stabilit ca onorariul Cabinetul de avocatura Anca Patru - care i-ar fi revenit ca urmare a reprezentarii Alexandrei Rochas la Consiliului Local Simnicu de Sus - Comisia de Aplicare a Legii nr.247/2005 si la Comisia Judeteana din cadrul Prefecturii, pentru depunere de cereri, contestatii in vederea punerii in posesie si a eliberarii titlului de proprietate asupra unui teren, in baza hotararilor judecatoresti prin care aceasta obtinuse anterior restituirea dreptului de proprietate - nu poate fi incasat intrucat nu a fost prevazut in contract. Potrivit sentintei civile nr. 424 din 4 noiembrie 2011 a Tribunalului Dolj, la articolul 5 din contractul de reprezentare a Alexandrei Rochas de catre Cabinetul de avocatura Anca Alexandru se preciza ca “in cazul in care se va obtine punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate pentru 30 ha, doamna … va achita onorariu de succes de 125.000 de euro”. Instanta a stabilit la acea data ca, contractul de asistenta juridica incheiat intre Cabinetul de avocatura Anca Patru si Alexandra Rochas este lovit de nulitate absoluta pe motiv ca a fost incalcat art.135 alin. 1 si 2 din Statutul profesiei de avocat, intrucat continea un pact de quota litis in privinta onorariul fixat, dat fiind ca a fost stabilit in mod exclusiv si in integralitatea sa onorariul cuvenit avocatului in functie de rezultatul demersului legal de reconstituire a dreptului de proprietate funciara.

Curtea de Apel Craiova: “Onorariul de succes se confunda grosolan cu pactul de quota litis”

Decizia a fost atacata de Cabinetul de avocatura Anca Patru la Curtea de Apel Craiova, sustinand ca hotararea Tribunalului Dolj a fost data cu incalcarea dispozitiilor legii avocaturii, a Statutului profesiei de avocat si a dispozitiilor Codului civil, si reclamand faptul ca instanta a interpretat gresit notiunea “nulitatii act”, intrucat Statutul profesiei nu interzice inserarea clauzei in contract a “onorariului de succes”. Instanta a respins ca nefondat apelul Cabinetului de avocatura Anca Patru, retinand ca “onorariul de succes nu se stabileste in raport de natura si complexitatea cauzei, ci in functie de rezultatul judiciar al cauzei, valoarea insumata a onorariilor trebuie sa fie totusi echitabila si justificata”: “Onorariul de 125.000 Euro, convenit intre parti, pentru punerea in posesie si obtinerea titlului de proprietate pentru 30 ha teren, conform amplasamentului indicat in cuprinsul sentintei civile nr. 81/12 ianuarie 2007, nu indeplineste aceste cerinte, reprezentand un pact de „quota litis” deoarece inainte de solutionarea definitiva a cauzei - faza executarii fiind o faza a procesului -, la art. 5 din contract au fost fixate totalitatea onorariilor (pentru toate operatiunile necesare ducerii la indeplinire a obligatiilor mentionate in contract ce vizau punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate) sub forma unei sume globale, exclusiv in functie de rezultatul judiciar al cauzei.

Curtea a retinut ca acest onorariu a fost stabilit cunoscand ca nu exista riscul unei pierderi si nu indeplineste conditia proportionalitatii raportat la natura si complexitatea cauzei si nici a echitabilitatii, pentru a putea fi considerat onorariu de succes (…) Onorariul de succes se confunda grosolan cu pactul de quota litis, interpretandu-se abuziv art. 134 cu art. 135 si dandu-se o interpretare contrara normelor de drept imperativ – legea avocaturii si a Statutului, dar si normelor internationale, in domeniu.

Art. 5 din contractul nr. 23/2008 nu s-a incheiat printr-o conventie, ci in contractul de asistenta juridica si odata cu incheierea contractului de asistenta juridica inainte de inceperea oricaruia dintre demersurile stipulate la art. 1, efectuate de Cabinet in interesul d-nei P.J.A., si nu inainte de „solutionarea definitiva a cauzei”.

ICCJ: “Onorariul avocatului pentru munca depusa nu a fost incasat deoarece acesta nu a fost prevazut in contract, deci nu putea fi platit, atat timp cat singura suma de bani prevazuta in contract a fost quota litis, ceea ce este interzis de lege”

Si aceasta din urma decizie a Curtii de Apel Craiova a fost atacata de Cabinetul de avocatura Anca Patru, cu recurs si formand dosarul nr. 10873/63/2011, judecat la Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Judecatorii supremi au decis la randul lor respingerea recursului ca nefondat, motivand ca nu se poate retine sustinerea cabinetului de avocatura Anca Patru in ceea ce priveste faptul ca instanta de apel a incalcat dreptul avocatului de a-si incasa onorariul pentru munca depusa, intrucat onorariul nu a fost incasat deoarece acesta nu a fost prevazut in contract, deci nu putea fi platit, atat timp cat singura suma de bani prevazuta in contract a fost quota litis, ceea ce este interzis de lege. ICCJ a mai stabilit si ca „este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile in baza unui pact „de quota litis”, care este o conventie incheiata intre avocat si clientul sau, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze.

Prezentam in continuare decizia instantei supreme:

"Analizand recursul prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, Inalta Curte a apreciat ca acesta este nefondat si a fost respins pentru urmatoarele considerente:

In cauza nu sunt intrunite cerintele art. 304 pct. 1 C. proc. civ., instanta fiind alcatuita in conformitate cu dispozitiile legale in materie din doi judecatori, care au pronuntat atat incheierea de la 23 mai 2012, cat si decizia de la 30 mai 2012.

Din incheierea de la 23 mai 2012 nu rezulta ca recurenta a solicitat instantei de apel sa-si verifice competenta fata de intrarea in vigoare a noului Cod civil. Nu exista consemnari in acest sens. Pe de alta parte, litigiul a fost corect solutionat de Sectia I civila a Tribunalului Dolj si respectiv de Sectia I Civila a Curtii de Apel Craiova, astfel ca nu au fost incalcate dispozitiile legale in materie de competenta si nici de compunere a instantei.

In cauza nu sunt intrunite cerintele art. 304 pct. 4 C. proc. civ., instanta nu a depasit atributiile puterii judecatoresti. Aceasta deoarece obiectul actiunii introductive il constituie constatarea nulitatii absolute a contractului de asistenta juridica nr. 23/17 martie 2008, deci nulitatea absoluta a unui act juridic si, nicidecum, astfel cum sustine recurenta, contestarea onorariului, care este de competenta decanului Baroului.

Intimata-reclamanta a contestat contractul de asistenta juridica avand in vedere dispozitiile acestuia raportat la stabilirea unei quota litis.

In ceea ce priveste art. 304 pct. 6, respectiv „instanta a dat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut”, Inalta Curte a apreciat ca acesta nu este aplicabil in cauza. Pe de alta parte, recurenta nu precizeaza ce anume a dat instanta mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut, iar, pe de alta parte, hotararea dispune numai cu privire la criticile invocate in apel fata de sentinta pronuntata de tribunal.

Decizia recurata cuprinde motivele pe care se sprijina, iar considerentele acesteia sunt in deplina concordanta cu dispozitiile art. 261 pct. 5 C. proc. civ., fiind mentionate motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor.

In ceea ce priveste identitatea reclamantei, Curtea de apel s-a pronuntat asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active facand trimitere la probele administrate.

Aprecierea probelor nu constituie un motiv de nelegalitate care sa se regaseasca in dispozitiile art. 304 pct. 1- 9 C. proc. civ., astfel ca, Inalta Curte a considerat ca, in ceea ce priveste critica asupra inscrisurilor care demonstreaza identitatea reclamantei cu persoana cu care a incheiat contractul de asistenta juridica, aceasta priveste netemeinicia deciziei recurate si nu poate fi analizata in calea de atac a recursului.

Nu se poate retine sustinerea recurentei in ceea ce priveste faptul ca instanta a incalcat dreptul avocatului de a-si incasa onorariul pentru munca depusa.

In cauza, onorariul avocatului pentru munca depusa nu a fost incasat deoarece acesta nu a fost prevazut in contract, deci nu putea fi platit, atat timp cat singura suma de bani prevazuta in contract a fost quota litis, ceea ce este interzis de lege.

Curtea de apel a facut o corecta analiza paralela a „onorariului de succes” si a „pactului de quota litis” avand ca reper art. 135 alin. (1) si (2), art. 132 precum si art. 134 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat.

Astfel, „este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile in baza unui pact „de quota litis”, care este o conventie incheiata intre avocat si clientul sau, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze, conventie care fixeaza exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, in functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau intr-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare.

S-a retinut in mod corect de catre Curtea de apel ca pentru a fi considerat onorariu de succes partile ar fi trebuit sa convina asupra unui onorariu care sa indeplineasca conditia proportionalitatii in raport de natura si complexitatea cauzei in care a fost acordata asistenta juridica, la care se adauga onorariul de succes cu titlu complementar raportat la atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat.

Intre parti nu a fost incheiat un contract aleatoriu in care sa existe atat posibilitatea unui castig cat si riscul unei pierderi, existand certitudine asupra obtinerii rezultatului, in conditiile in care reclamanta detinea un titlu executoriu prin care obtinuse reconstituirea dreptului de proprietate pe un amplasament indicat chiar in titlu.

Asa fiind, in mod corect s-a constatat nulitatea contractului de asistenta juridica, astfel ca in cauza nu sunt intrunite cerintele art. 304 pct. 8 si 9 C. proc. civ.

Nu poate fi primita nici critica privind cheltuielile de judecata, instanta de apel facand o corecta aplicare a dispozitiilor art. 274 C. proc. civ.

Fata de aceste considerente, Inalta Curte a apreciat ca in cauza nu exista motive de nelegalitate care sa impuna modificarea sau casarea deciziei recurate si, pe cale de consecinta, potrivit dispozitiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., recursul a fost respins ca nefondat".

* Cititi aici decizia nr. 2131 din 30 mai 2013 a Sectiei a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Comentarii

# Dictator date 25 September 2013 20:21 +5

Iarăşi luju o daţi în bară, în loc să puneţi mâna să citiţi. Soluţia este legală, întrucât quota litis înseamnă stabilirea EXCLUSIVĂ a unui onorariu de succes, prostie pe care distinsa avocată Pătru nuştiucum a considerat de cuviinţă să o efectueze. Dacă convenea şi un onorariu fix, atunci nu mai se punea această problemă întrucât nu se stabiliea EXCLUSIV un onorariu de succes. Într-adevăr, materialul poate folosi ca aviz avocaţilor de mâna-şaptea care fac asemenea tâmpenii stipulând onorarii exclusive de succes şi care, pentru prostia lor, zău că-şi merită soarta. :zzz

# Alt avocat date 25 September 2013 20:46 +4

Mai bine taceai. Vezi ca in codul deontologic al avocatilor e interzisa quota litis

# Pol date 26 September 2013 09:30 +2

Nu ai inteles nimic din cele descrise de CA si ICCJ...Vreti doar onorarii de succes, in funcite d ecare dati spagile....Asa a facut si Dinel Staicu si a bagat la bulau \"magistratele alea doua?...Quota litis nu e totuna cu onorariul de succes, acesta aplicandu-se proportional cu onorariul perceput pentru indeplinirea contractului, indifferent de rezultatul procesului, fiind conditionat de obtinerea unui anumit rezultat raportat la valoarea litigiului...Dictator nestiutor!

# cutumiari tolerati date 25 September 2013 20:48 0

Tataia kermit numara spaga, sau de ce sta cu fata aia de muratura in pamant? Ii e rusine ca sunt desfiintati din 1948? Basescu oricum nu-si da seama de sensul legal al chestiunii...

# Marza Laurentiu date 25 September 2013 22:10 +4

o decizie de bun simt, si conforma cu  legea 51/1995..... motivarea ICCJ  e binevenita

# www.unbr.eu date 25 September 2013 22:38 +1

www.unbr.eu www.unbr.eu www.unbr.eu

# COMUNICAT date 27 September 2013 00:19 0

SITE-UL PE CARE IL TOT VEDETI PE LUJU, www.unbr.eu, ESTE A LUI BOTA CONDAMNATUL, CARE NU MAI FACE PARTE DIN UNBR 2004. NU VA LASATI PACALITI SA APELATI LA EL, DEOARECE BOTA, NU MAI ARE DREPTUL SA ORGANIZEZE EXAMENE DE INTRARE IN PROFESIE SI SA INCASEZE BANI. HIRTIILE EMISE DE EL (DECIZII) SUNT FALSE SI NU AUNICI O VALOARE. UNBR 2004, ARE ACEST SITE OFICIAL, www.unbr-legal.ro

# time ! date 27 September 2013 03:43 0

Betivo, it,s time for medication ! ,,SITE-UL A LUI,, ,,HIRTIILE,, ! ,,UNBR-UL,, VOSTRU UNDE SI CAND ORGANIZEAZA EXAMENE ?

# NIMERNICU BETIVU date 27 September 2013 03:45 -1

,,UNBR-UL,, VOSTRU UNDE SI CAND ORGANIZEAZA EXAMENE ?

# Tudor Raneti date 26 September 2013 06:19 +3

1 intrebare. Daca principiul de drept spune ca toata lumea stie legea, de ce nu e dreptul disciplina obligatorie in scoli, adica invatamantul obligatoriu, barem de cultura generala

# Magistrati DATI-I WAR RANULUI =EXACT ATAT CAT MARITA date 26 September 2013 10:19 +1

Magistrati DATI-I WAR RANULUI =EXACT ATAT CAT MARITA ! Nici o zi in plus , nici o zi in minus ! Magistrati ridicati-va la inaltimea MISIUNII ISTORICE PE CARE O AVETI ! PUTETI FACE ISTORIE ! Sentinta voastra nu inseamna numai pedepsirea unui bandit ( CEL mai mare BANDIT CARE A TRAIT PE ACEST PAMANT !), ci inseamna DESPARTIREA DE O LUME ! INSEAMNA DESPARTIREA DE BOLSEVISM ! INSEAMNA INTRAREA IN EUROPA ! DAND O SENTINTA ABSOLUT CORECTA VOI PUTETI STERGE UMILINATA SUFERITA 23 DE ANI DE ACEST POPOR ! EL ESTE CEL CARE a otravit sistematic acest popor ! El a adus haosul in tara ! Magistrati , VOI PUTETI SA REDATI SPERANTA UNUI INTREG POPOR ! Voi putesti sterge rusinea pe care a suportat-o acest popor din partea celui mai mare bandit ,santazist si mincinos din intoria Europei.

# de ce desfiintati in 1948? avem 182 ani de functionare date 26 September 2013 11:14 -7

http://www.adsa.ro/aniversarea_a_182_de_ani_de_avocatura_bucuresteana.html

# adsa date 26 September 2013 12:21 +1

adsa,  asociatie infiintata de avocati de mina a 7a, care nu au treaba cu dreptul. cum naiba au ajuns avocati daca ei nu inteleg principiile generale de drept.

# de ce desfiintati... date 26 September 2013 18:03 +8

aveti 182 de ani de functionare... si inca n-ati pierit? cred ca de aia sunteti ramoliti la cap si nu pricepeti ca sunteti desfiintati din 48. apropo, adsa e compusa din strungari, maturatori, frizeri etc si in nici un caz din avocati. daca ar fi compusa din avocati astia ar fi cunoscut macar reguli elementare de drept, orice desfiintare presupune reinfiintare, principiul simetriei. dar daca habarnistii se dau avocati asta e. cine angajeaza avocati de la adsa ca diaconescu sa pateasca, desfiintat si  inchis. eu v-as recomanda dusmanilor, insuccesul profesional va este asigurat.

# asa e date 26 September 2013 18:32 +14

asa e: Sentinţa penală definitivă nr. 1251 din 15.12.2010 a Judecătoriei Sect. 1 Bucureşti:       -,,Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948 a desfiinţat vechile barouri şi U.N.B.R.”        - ,,actele normative ulterioare legii 3/1948 trebuiau să prevadă în mod expres înfiinţarea barourilor şi a uniunii barourilor”         - ,,în mod logic singura concluzie care se impune este că prin aceste acte normative nu s-a înfiinţat nici o nouă structură a avocaţilor din România.”        - ,,nici Legea 51/1995 nu conţine prevederi referitoare la înfiinţarea de noi structuri ale avocaţilor.”       - ,,Baroul Bucureşti şi U.N.B.R. ( Bota) sunt înfiinţate legal din anul 2004, nu au fost desfiinţate, s-au organizat şi funcţionează în baza Legii 51/1995.”       - ,,la cererea U.N.B.R. - Bota, parchetul a solicitat U.N.B.R. (Florea) să înainteze în fotocopie documentele de înfiinţare, însă aceasta nu a putut prezenta documentele respective.”

# avocatteodorescunicusor date 26 September 2013 20:42 +23

http://teodorescunicusor.files.wordpress.com/2013/09/actiune-nulitate-absoluta-barou-valcea-uar-si-unbr-gheorghe-florea-tribunal-valcea.pdf

# nea gheorghe date 1 October 2013 00:43 0

Un mare fas !!

# LEGEA 3/48 date 26 September 2013 11:21 +1

E simplu: ati functionat legal pana la 17 ianuarie 1948 si ILEGAL, prin barouri desfiintate (inexistente de jure), din 48 pana in prezent !

# Totti date 26 September 2013 12:41 0

\"Traditionalii\" au functoinat legal pana la intrarea in vigoare a decretului-lege 90/1990, aleatoriu- de la acest decret pana la Legea 51/1995 si ilegal- de la legea anterior mentionata pana in prezent.

# erata date 26 September 2013 12:42 0

erata:\"functionat\"

# titi date 26 September 2013 14:38 +2

Au functionat ilegal mai totti.pai daca lg.3/1948 a desfiintat baroul cum naiba functiona legal pins la decr 90/1990? Cu atitea facult.particulare si cu un specialist ca nea florea nu e de mirare va avocatura este practicats de analfabeti juridici care au dat spaga unor sarlatani ai avocaturii.ati vazut ce profesionisti de toata jena sunt in rindurile acestor traditionali.

# avocatteodorescunicusor date 26 September 2013 20:46 +12

Din 48 și din 90, avocatii care l-au ACUZAT pe CEAUSESCU, au functionat, ATENTIE: PE JUDETE nu IN JUDETE. Au fost la ETAJ.

# Totti pt titi date 26 September 2013 20:50 0

Las-o mai moale. Repet, \"traditionalii\" au functionat legal doar pana la intrarea in vigoare a Decretului-lege 90/1990, data pana la care au exercitat profesia de avocat in cadrul colegiilor de avocati. Abia dupa aceea si pana in prezent casta mafiota-flocea a functionat si functioneaza ilegal intrucat profesia de avocat se poate exercita doar in cadrul barourilor care nu s-au mai (re)infiintat(exceptand barourile-Bota) nici prin decretul sus-amintit, nici prin Legea 51/1995.

# oarecare date 26 September 2013 14:58 0

Geniule, bravo ! Ai descoperit apa calda, mersul pe jos si gaura de la covrig. Traiasca BOTA ca te-a luminat !!!!

# oarecare adica nimeni date 26 September 2013 19:12 0

Traiasca, ne-traiasca bota, treaba e ca cutumiarii sunt tolerati, inclusiv de tovarasu basescu., presedintele \'tuturor\' romanilor. Halal! Sper sa scapam definitiv de ciuma baseasca. Cacofonia e intentionata ca se potriveste cu contextul.

# florea date 26 September 2013 19:32 +1

deci, ce se intrevede din hotararea instantelor este ca banii nu au fost pentru avocat, ci pentru spagi. Daca este asa, de ce nu se duc si dupa autoritati? Nu se intreaba nimeni de ce persoana aia a stat cu hotararea judecatoreasca din 2007 pana acum fara sa poata puna in executare hotararea? Daca banii au fost pentru trafic de influenta, de ce nu intra nimeni la puscarie? Daca avocatul insa a gasit o solutie desteapta, de ce sa nu fie platit? Ce conteaza quota litis, onorariu de succes? Asta este pentru ca firmele mari de avocatura au interesul sa nu existe avocati care sa ia clienti cu onorarii initiale mici, sau fara onorarii initiale si chiar sa faca treaba buna. Clientul cand a semnat, nu a stiut? De ce a acceptat conditiile acestea? Toti fac asa?

# mihnirea date 26 September 2013 22:44 +4

cu mihnire va aduc la cunostinta ca regele cioaba cel mic stie mai mult drept decat toti avocatii lui florea la un loc. asa ca mai traditionalilor lasati meseria in pace ca o chinuiti.

# Sadoveanu mahnit date 30 September 2013 20:46 0

Eu cu mahnire constat si totodata condamn faptul ca Sadoveanu la vremea respectiva nu v-a spanzurat pe toti in padurea lui, daca o facea atunci, acum poate eram mai inainte, ashea... am ajuns sub curu\' brostii din toata Europa, defilam cu mahniti

# PROMETEU date 1 October 2013 09:38 0

Sunteti toti niste absolventi de drept care prqactica ilegal avocatura,fraieriti de bota ca sunteti in legalitate.Va dati mari si tari in alte dreptului dar nici macar 10% din voi nu sunt cat de cat cunoscatori de carte.Maturatori,strungari ori frizeri aveti voi in hilara si ridicola voastra unbr bota.Doar un singur lucru sa va dea de gandit:noi suntem avocatii admisi in instante iar voi sunteti ,,avocatii,,tolerati prin 2-3 instante.iar aceasta tolerare se va termina cat de curand.Nici nu stiti ce va asteapta.

# esti imbecil date 1 October 2013 12:09 0

Analfabetule, cati bani ai dat pentru a ingrosa randurile castei mafiote-flocea ?! Structura voastra, care e inexistenta juridic, e tolerata de catre uriasul sistem corupt al (in)justitiei din Romania. In plus, casta voastra e compusa din securisti, militieni, tot felul de borfasi, intr-un cuvant: din mii de analfabeti ca tine.

# Pompilica date 1 October 2013 12:20 0

tot cu mafiotii te lupti...

# anal-fabetii date 1 October 2013 13:35 0

bota nu se lupta cu mafiotii, ci cu agramatii frustrati !

# prommeteului anal-fabet date 1 October 2013 12:17 0

prometeule, tu nu ai nici scoala primara: ,,prqactica,, ,,in alte dreptului dar,, Ăi, promo, maturatorii scriu mai bine decat tine !

# PROMETEU date 1 October 2013 13:53 0

1.Analfabet esti tu pentru xca se scrie cu majuscula P si nu cu doi de mm.Daca ai vrtut sa faci rebusisme te inseli.Esti primul analfabet al castei mafiote bota.2.probabil ca maturatorii scriu mai buine decat mine,de asta sunt in casta mafioto/inculto/nelegalei unbr bota. 3.la scoala primara nu am invatat dactilografia asa ca scuteste-ma de ironiile tale prostesti.Auzi avocat la bota!Sa mori de ras nu alta.

# pro meteului agramat date 1 October 2013 14:21 0

prometeule, de ce nu pui mana pe gramatica ? ,,pentru xca,,  ,,doi de mm,, ,,ai vrtut,,  ,,mai buine,, ai tacea !!!

# neatent date 7 December 2013 23:58 0

Salutare,am platit unei avocate un onorariu  convenit in cuantum de 3000 mii lei iar mai jos unde scrie : ,,alte mentiuni cu privire la onorariu\"  este scris : \"la finalizarea litigiului cu un succes este 5000 de lei\" Intrebarea mea este daca suma finala de plata in cazul unui litigiu cu succes este de 5000 de lei sau 8000 mii de lei? Va multumesc anticipat!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 1.03.2024 – Milu si Gluga au zambit pentru poza de grup, dar au stat separati

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva