22 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

AVOCATII INFIEREAZA CODURILE – Barourile arondate Curtii de Apel Bucuresti au formulat amendamente la NCP si la NCPP. Avocatii vor modificarea art. 276 din NCP: “Avocatul, jurnalistul, politicianul, inculpatul si justitiabilul pot fi trasi la raspundere penala si pedepsiti cu inchisoarea... Pentru egalitate de tratament ca subiect activ trebuie inclus si magistratul”. Aflati cum se doreste modificarea NCPP pentru stoparea proliferarii avocaturii clandestine!

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

25 August 2014 17:48
Vizualizari: 7302

Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat sau Statutul profesiei de avocat nu sunt singurele acte normative pe care avocatii arondati Curtii de Apel Bucuresti le discuta in cadrul intalnirilor pe care le au la Baroul Bucuresti. Conform informatiilor pe care le avem, avocatii urmeaza sa discute in cadrul Consiliului UNBR organizat in zilele de 6-7 septembrie 2014, in statiunea Mamaia, si propunerile de modificare si completare a unor articole din Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala, propuneri care au fost formulate de avocati.


In sedinta care a avut loc, in data de 21 august 2014, in Sala de consiliu a Baroului Bucuresti si la care au luat parte alaturi de Baroul Bucuresti si reprezentati ai Baroului Ilfov, Baroului Calarasi, Baroului Telorman si Baroului Giurgiu s-a discutat intens despre propunerile care trebuie facute la NCP si NCPP, fiind supuse dezbaterii mai multe articole care vizeaza direct avocatii. Propunerile formulate de avocati si analizate in cadrul acestei intalniri urmeaza sa fie aprobate in Consiliul UNBR de la Mamaia, iar ulterior transmise Parlamentului Romaniei spre dezbatere si aprobare.

Astfel, pe lista articolelor din Noul Cod penal amendate de avocati si propuse spre modificare se regaseste art. 269 - Favorizarea faptuitorului, art. 271 – Obstructionarea faptuitorului, art. 276 – Presiuni asupra Justitiei, 278 – Incalcarea solemnitatii sedintei. In ce priveste Noul Cod de procedura penala, avocatii propun modificarea art. 88 – Avocatul, art. 90 – Asistenta juridica obligatorie a suspectului sau a inculpatului, art. 91 – Avocatul din oficiu, art. 92 – Drepturile avocatului suspectului si inculpatului, art. 241 – Incetarea de drept a masurilor preventive.

Prezentam in continuare pasaje din modificarile propuse de avocati la articolele din Noul Cod penal:

Art. 269 alin.(1) NCP

Acest text de lege se refera la 'ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate'. Deoarece textul de lege nu defineste in ce consta ajutorul dat, avand drept scop ingreunarea tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate, genereaza confuzii. (…) Ambiguitatea textului se refera si la neprecizarea de catre legiuitor a notiunii ajutorului si anume daca el trebuie sa fie legal sau ilegal. In lipsa unei asemenea mentiuni, ajutorul poate fi legal sau ilegal. Neclaritatea dispozitiilor art. 269 din Noul Cod penal reprezinta o carenta care afecteaza principiul legalitatii incriminarilor si pedepselor. Principiul legalitatii incriminarilor si pedepselor impune descrierea exacta a faptei incriminate.

Regretabila eroare de a nu preciza caracterul ajutorului dat va creea in cazul aplicarii sale veritabile ajutoare date de catre avocati in cauze penale.”

Art. 271 alin. (2) NCP

Din cuprinsul alin. (2) din art. 271 din Noul Cod penal trebuie exclusa incriminarea avocatului care asigura asistenta juridica sau reprezentarea persoanei urmarite sau judecate pentru infractiunea care formeaza obiectul procesului penal. (…) Nu are nicio finalitate dispozitia cuprinda in cadrul alin. (2) din art. 271 din Noul Cod penal in ipoteza inmanarii avocatului, de catre persoana urmarita sau judecata, a inscrisurilor solicitate explicit de organele de urmarire penala si instanta penala.”

Art. 276 NCP

(...) Avocatul, jurnalistul, politicianul, inculpatul si justitiabilul pot fi trasi la raspundere penala si pedepsiti cu inchisoarea daca vor face vreun comentariu sau vor emite judecati de valoare deoarece judecatorul sau organul de urmarire penala port oricand sa se planga ca declaratiile publice au fost nereale, fiind facute cu scopul de a ii influenta sau intimida.

Textul de lege nu este conform cu garantiile unui proces echitabil in instrumentarea unei cauze in conditiile in care se refera, in mod discretionar numai la persoanele indicate in cuprinsul acestui articol, fara sa se aiba in vedere si declaratiile nereale facute de magistrati pe durata unei proceduri judiciare. Magistratul investit cu efectuarea urmaririi penale (…) trebuie sa se abtina sa declare public ca o persoana este pusa sub acuzare sau ca este vinovata de savarsirea unei infractiuni. Din aceasta perspectiva, pentru egalitate de tratament in cuprinsul acestui text de lege, ca subiect activ trebuie inclus si magistratul. (…)

Libertatea presei si libertatea de exprimare vor fi dizolvate in conditiile in care sunt incriminate declaratiile publice facute de avocati privind plangerea oricarui magistrat. (…)

Judecatorul sau organele de urmarire penala constata imprejurarea ca s-au facut declaratii publice nereale, sesizand organele de urmarire penala competente. In practica, declaratiile publice nereale au fost facute, in diverse cauze, de reprezentanti ai organelor de urmarire penala sub aspectul vinovatiei unui inculpat, pentru ca ulterior, cu referire la aceasta persoana, sa se pronunte o hotarare definitiva de achitare. Dreptul la libertatea de exprimare se refera si la libertatea de opinie si libertatea de informare. (…)

Consider ca se impune, cu puterea evidentei, revizuirea continutului acestui text de lege in sensul exceptarii avocatului din categoria persoanelor care fac declaratii publice nereale cu privire la savarsirea de catre judecator sau de catre organele de urmarire penala a unmei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze. Pentru identitate de ratiune, intr-o alta varianta, apreciez ca art. 276 din Noul Cod penal trebuie sa se refere si la protectia avocatului... “.

Art. 278 NCP

Aceasta sanctiune penala apare ca nejustificata in conditiile in care este dublata de aplicarea amenzilor judiciare prevazute la art. 283 din Noul Cod de procedura penala (…). In ipoteza in care ele se refera la cuvinte sau gesturi jignitoare sau obscene, prevederea legala din cadrul art. 278 din Noul Cod penal trebuie sa cuprinda exceptarea avocatilor de la aceasta sanctiune penala. Sanctionarea cu amenda pentru “manifestari ireverentioase fata de judecator” nu se refera si la procurorul de sedinta care poate avea un asemenea comportament. (…) Raportat la argumentele aduse, consider ca se impune revizuirea art. 278 din Noul Cod penal in sensul excluderii avocatilor din categoria persoanelor care perturba activitatea instantei prin actiunile prevazute de lege. Apreciez ca sunt suficiente sanctiunile pecuniare in Noul Cod de procedura penala fata de un asemenea comportament al avocatilor” .

Art. 88 NCPP

Art. 88 trebuie completat cu urmatorul aliniat: Alin. (5) – asistenta juridica acordata in procesul penal unui suspect sau inculpat de catre o persoana care nu a dobandit calitate de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata si completata prin Legea nr.270/2010, echivaleaza cu lipsa de aparare”.

O asemenea prevedere se impune a fi introdusa in Noul Cod de procedura penala, in conditiile proliferarii avocaturii clandestine. Noul Cod de procedura penala trebuie sa dea un raspuns la efectele asistarii sau reprezentarii partilor in cadrul procesului penal, de persoane care nu au dobandit calitatea de avocat in conditiile legii profesiei de avocat.

Art. 90 alin. (1) lit. c) NCPP

Art. 90 din Noul Cod de procedura penala prevede printre altele ca asistenta juridica a suspectului sau a inculpatului este obligatorie in cursul judecatii in cauzele in care legea prevede pentru infdractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. Aceasta prevedere nu instituie o asemenea obligatie pentru faza de urmarire penala pentru acelasi gen de infractiuni. Din aceasta omisiune a legii procesual penale reiese ca suspectul sau inculpatul acuzat de infractiuni grave pentru care legea penala prevede pedeapsa detentiei pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani nu ar fi necesara asistenta juridica obligatorie si in faza de urmarire penala. (…) A interpreta dispozitiile art. 90 din Noul Cod de procedura penala prin prisma textului actual inseamna sa admitem ca toate persoanele suspectate sau inculpatii cercetate respectiv cercetati de organele de urmarire penala in cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedepse mai mari de 5 ani sau detentia pe viata sa nu beneficieze in mod obligatoriu de asistenta juridica deoarece finalitatea urmarita de legiuitor este aceea a asigurarii asistentei juridice, in mod obligatoriu, numai pentru faza judecatii.”

Art. 91 alin. (2) NCPP

Acest articol lasa nesolutionata modalitatea desemnarii unui avocat din oficiu de catre organul judiciar sau instanta de judecata. Sintagma folosita de legiuitor privind luarea masurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu creeaza confuzii.

In practica actuala, avocatul din oficiu este desemnat dintre avocatii de bara care asigura la o anumita data asistenta judiciara in alte cauze, fara ca acesta sa cunoasca continutul dosarului penal in care este numit. O asemenea practica nu echivaleaza cu asigurarea unei aparari corespunzatoare a suspectului sau inculpatului. Consider ca in cuprinsul textului trebuie inclusa referirea la necesitatea sesizarii de catre magistrati a serviciilor de asistenta juridica din cadrul barourilor in vederea desemnarii unui avocat. Se da, astfel, eficienta respectarii principiului dreptului la aparare”.

Art. 92 alin. (2) NCPP

Este necesara schimbarea continutului acestui text de lege in sensul ca avocatul trebuie incunostintat de data si ora efectuarii actului de urmarire penala ori a audierii realizate de catre judecatorul de drepturi si libertati. Avocatul nu are posibilitatea cunoasterii actelor de urmarire penala ce urmeaza a fi efectuate ori a posibilitatii cunoasterii actelor de urmarire penala ce urmeaza a fi efectuate ori a audierii ce se va efecuta intr-o anumita perioada de timp de jujdecatorul de drepturi si libertati. Intr-un asemenea context, avocatul nu poate sa formuleze o cerere prin care sa solicite sa fie incunostintat de data si ora efectuarii actului de urmarire penala ori a audierii realizate de judecatorul de drepturi si libertati.”

Art. 241, alin. (11), lit. a) si b) din NCPP

Durata detentiei preventive, potrivit dispozitiilor Art. 241, alin. (11), lit. a) si b) din NCPP nu se incadreaza intr-un termen rezonabil. (…) Noua reglementare sustine ca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii in prima instanta, arestarea preventiva inceteaza de drept la implinirea duratei maxime prevazute de lege, si anume, conform art. 239 alin. (1) din NCPP, nu poate fi mai mare de jumatatea maximului prevazut de lege pentru infractiunea care face obiectul sesizarii instantei de judecata si in toate cazurile ea nu poate depasi 5 ani.

In calea de atac a apelului, masura arestarii preventive inceteaza de drept daca ea a atins durata pedepsei pronuntate in hotararea de condamnare. Ca atare la durata arestarii preventive de 5 ani din cursul judecatii se adauga in calea de atac a apelului o alta durata a arestarii preventive care poate sa fie destul de mare raportata, de la caz la caz, la durata pedepsei pronuntate in hotararea de condamanare, ajungandu-se la transformarea detentiei preventive intr-o hotarare de condamnare. Din aceasta perspectiva, legiuitorul nu tine seama de pronuntarea unei hotarari definitive de achitare a unui inculpat care a suportat detentia preventiva o asemenea perioada indelungata de timp.”

 

Comentarii

# ADEVARUL date 25 August 2014 21:33 +1

PENIBILELE FANTOME FLOREA AMENINTA JUDECATORII CU DEGETUL MIJLOCIU,CA NU MAI APELEAZĂ OAMENII LA JUSTITIE...PĂI DACĂ NU SUNT PROȘTI AU OBSERVAT ȘI EI CĂ NU ESTE JUSTITIE CI LICITAȚIE :-*

# unu date 25 August 2014 22:55 0

DNU LICITATIE SE ZICE !!!!! , CONVINGERI PROPRII CICA .

# dodo date 25 August 2014 23:02 0

Si de pe la cat pornesc convingerile ??? , cam cate oua pe cap de vita sa-i luceasca pielea????. In sfarsit au iesit si avocatii din borta , s-au saturat sa umble-n subteran cu coada "ntre picioare.

# Lolo date 26 August 2014 01:41 0

Care avocatura clandestina, stimata Elena Dumitrescu ?! Faci, mai nou, propaganda entitatii mafiote-flocea ? Faptul ca membrii legalei(singura) UNBR-Bota, au dobandit calitatea de avocat tocmai in conditiile Legii 51/1995 a fost confirmat prin sute de hotarari judecatoresti definitive !! Ai uitat cumva ?! Nu mai bate campii. Daca erai corecta, trebuia sa inserezi si opinia lui Bota cu privire la acest aspect.

# avi avi date 26 August 2014 06:56 0

Ce vorbesti mai acesta?Casta mafiota,legala unbr -bota,ute de hotarari judecatoresti?Tu unde crzei ca postezi,pe tbla scolii pimare de pe meleagurile dacice?Ce opinie trebiia sa insereze autoarea articolului?Bota nu are opinii,el are tipare pe care le zice precum tonomatul.Dupa moartea lui Bulumac,bota nu a venit cu nimic nou in afara de circ mediatic 

# @avi date 26 August 2014 12:46 +3

Mai avi zis hopa mitica a dreptului , ai aparut zdreanta flocista?

# pentru agramatus festitus nationalis date 28 August 2014 16:07 0

vezi mai tembelule ca se zice si se scrie ,,al dreptului,,fiind vorba despre un substantiv de genul masculin.Esti jenant mai zdreanta botista,esti jenant.

# avi coco stirbu agramaticus date 26 August 2014 08:01 0

Oare va invata vreodata CW Victor Constantin cocosatu stirb sa scrie? Eu nu cred! ,,bota,ute de,, ,,nde crzei,, ,,pe tbla,, ,,trebiia sa,, !

# BI date 26 August 2014 09:07 +1

Adormitul de Bota unde este? Care este pozitia UNBR-Structura Bota legat de aceste chestiuni? Vedeti ce inseamna sa nu ai organe colective de conducere a structurii. Bota in sus Bota in jos si iata rezulatul. TACERE. Nu veti fi recunoscuti niciodata.

# BI = avi date 26 August 2014 09:49 -1

avi, BI, CW Ctin cocostirbu, am vb cu Bota; a zis ca nu sta de vorba cu analfabetii exclusi din profesie!

# avi avi date 26 August 2014 17:24 0

dar cu tine de ce sta de vorba,mai tembelule?

# CW Constantin cocosatu fara dinti date 26 August 2014 17:43 0

Simplu, Bota sta de vb cu mine pt ca stiu sa scriu si sunt avocat. (nu pt ca nu am nici dinti, nici cocoasa).

# avi avi date 26 August 2014 21:11 -1

iar ai dat cu bota in balta,mai festeala nationala.Asa cum ai c onceput propozitia din  paranteza deducem ca tu nu ai nici dinti si nici cocoasa.Adica bota sta de vorba cu tine chiar daca nu ai dinti .Ha ,ha, hi,hi ce jenibil poti sa fii.

# crustaceu date 26 August 2014 09:44 +1

ce inseamana sa fi recunoscut? cred ca trebuie sa impunem recunoasterea! cineva te recunoaste numai daca ai argumente si daca le trece cu vederea i le bagi in ochi! cred ca piata lucreaza pentru noi, cu timpul o sa ne impunem! Eu caren pana acum nu am mai luat penale, am cereri si nu stiu daca sa intru in aceste dosare sau nu. Apoi, nici nu imi vine sa imi las clientii vechi pe mana unuia de la florea sa ii ia banii si sa ii piarda dosarul...

# tipatescu date 26 August 2014 11:37 -2

Ai curaj si ia dosare; impune-te tu singura; nu mai astepta confirmarea superiorilor pentru ca nu cred ca o vei obtine. Cauta sa argumentezi si sa te sustii singura cu dovezi clare si ai sa vezi ca o sa reusesti. Bafta.

# pt crustaceu date 26 August 2014 12:40 0

Judecatorii corecti si competenti ne permit sa pledam, recunoscandu-ne calitatea de avocat, indiferent ca e vorba de cauze civile sau penale. Problemele pot aparea, indiferent de materie, exclusiv din partea judecatorilor mafioti, care protejeaza casta ultracorupta-flocea si carora nu le pasa de legalitatea actelor noastre, stiind ca nu vor pati nimic oricate abuzuri ar savarsi fata de avocatii legalei UNBR-Bota. Aici trebuie sa se schimbe ceva, in sensul pedepsirii acestor magistrati corupti si aroganti, al caror comportament e demn de tari africane !!

# chichi date 26 August 2014 16:03 -1

Ai dreptate tipatescu, va reusi in mod sigur. Sa se aleaga cu plangeri penale iar apoi cu cel putin amenzi penale. Plus ca se va face de cacao fata de clienti, ajungand tot pe mana unora de la Florea. Deci dai inainte crustaceu, plateste macar niste amenzi, statul are nevoie de bani. Inclusiv sa plateasca oficii. Sic !

# priviti foto date 26 August 2014 12:48 +3

Priviti cu atentie foto de la articol. Acolo e locul lui avi, dupa "perdeaua" de metal.

# @ date 26 August 2014 12:56 +4

E clar. Mesterul florea vrea sa iasa in evidenta, nu are clientela si atunci cu ce sa atraga atentia tirgului si a fraierilor? Hai sa se lege de avocati. A inceput cu proprii avocati marindu-le darile si interzicindu-le anumite drepturi. A terminat cu astia dar a iesot cam şifonat asa ca isi incearca norocul cu bota. Stie ca nu are acte de infiintare si hotul ce face? striga ca hotii sunt cei cu acte. Manevre de tip securist dobindite in vremea comunismului.

# make - pt ,,pt crustaceu'' date 26 August 2014 15:09 +2

Ai perfecta dreptate! judecatorii impartiali si cei corecti nu au nicio problema. Coruptii si cei cu interese, mai au- e de inteles.Dar nu mult timp.Septembrie se apropie cu pasi repezi, ,,octombrie rosu'' va fi rosu, rabdareeeee.

# oarecare date 26 August 2014 18:12 0

Aveti rabdare, bla-bla-bla, de 10 ani va spune asta. Nu ati fost si nu sunteti avocati. Peste 10 ani veti auzi acelasi lucru, sa aveti rabdare ...

# premonitie date 26 August 2014 18:49 +2

Bai asta cu 7 nickuri luate de la scoala de handy -avi, presimt ca in curind o sa-ti tragi un glonte in cap cind mascarada lui florea va lua sfirsit si imbecilii si sfertodoctii nu vor mai fi primiti in avocatura pe bani. Cati dintre voi ati dat examen mai rapandula? Nu vezi ca sunteti o adunatura de cocote analfabete si flacai de dorobanti? Tembel te-a facut ****** avi sau cum naiba iti spui. 

# avi cocostirbu date 26 August 2014 18:59 0

CW Ctin cocosatu fara dinti, ce-i spui comisarului Varban cand iti pune catusele, ca esti avocat ? hahaha !!!

# avi avi date 26 August 2014 21:16 -1

omisarul Varban are alte treburi decat si faca chestiile alea marlanesti ale tale...De fapt el mu ma cunoaste i nici eu nu-l cunoasc.Daca sifonezi la el e treaba ta,dar indiferent cum pui problema tot un turnator ordinar ramai,.La Clonda cum sifonai?

# avi cocostirbus agramaticus date 26 August 2014 22:05 0

omisarul decat si faca el mu ma cunoaste i nici eu !! hahaha !!!!

# albastru date 26 August 2014 21:00 +2

Ne avand parinti (acte de nastere), numim copii "din flori", sau ai lu` Florea.

# pt elena dumitrache date 26 August 2014 21:37 +5

Codurile sunt in vigoare de 1 an si 6 luni. La codurile astea de rahat au contribuit geniile avocati traditionali precum era ginerica a lu'zamfirescu nimeni altul de  peltic predoiu fost ministrel de "giustitia". Marele guru florea impreuna cu celebrul ex -milițist iordachescu nu au avut ce comenta la aceste coduri. Grija lor a fost sa raspunda penal cei care critica sistemul. Acum ciocu mic. Asa ca stimata jurnalista avocatii maninca ciuperci. Cat priveste avocatura clandestina , cei care nu respecta legea avocaturii sunt cei care nu sunt infiintati. Ei fiind multi si prosti nu va asteptati ca legile da iasa cum trebuie. Sunt legi de interes personal.

# avi avi date 26 August 2014 23:59 -2

ce vorbesti mai fraiere,codurile sunt legi de interes personal?Mai pune ma mana si citste si apoi vino pe net sa p/r/ost/est/zi.

# @avi date 27 August 2014 09:50 +2

Bai avi- ricius esti mai prost decat prevede legea. Bai tolomacule, toate modificarile facute la legea avocarurii cu scopul de a da in cap avocatilor cum sunt? Florea impartea in doua avocatii, numai smecherii ar fi avut dreptul sa pledeze

# avi agramaticus date 27 August 2014 16:01 +2

Avi te-ai scremut mult ca sa scrii codificat ? Ne-ai dat pe spate cu inteligenta ta. Ia mai scrie tu codificat ca esti prost ca sa vada su florea ce mutant are in consiliu.

# pol date 27 August 2014 09:04 +1

S-au scremut atata timp si au avortat niste coduri basite,pline de lipsuri si de posibilitati de eludare a legilor....Asta au facut cei neinfiintati, iar acum incearca sa sa impuna si judecatorilor,9 unii dintre ei fiind inca obedienti sau inscrisi pe tabloul celor fara incompetenti) sa ii sprijine sa ramana in piata cu flori a muncii ILEGALE....sunteti ca floraresele sau tarabagiii care fac evaziune fiscala zilnic....poate avocatul public Ponta reuseste sa-i faca sa inteleaga si pe procurori ca ei nu sunt magistrati, ci doar judecatorii!

# barourile libere date 27 August 2014 17:33 +3

Sesizata fiind de catre desfiintatul "barou" Dolj, nemultumit de faptul ca Judecatoria Calafat i-a respins definitiv plangerea, ca nefondata, formulata impotriva avocatului, Gioanca Bobby(UNBR-Bota), pentru exercitarea fara drept a unei profesii, iata formidabilul raspuns, din 29 iulie 2014, pe care Inspectia Judiciara a CSM i l-a dat asa-zisului barou : "Legalitatea si temeinicia solutiilor pronuntate de instantele judecatoresti nu pot fi analizate in cadrul verificarilor efectuate de Insp.Jud., iar in masura in care au fost pronuntate hotarari definitive,cum e cazul in speta de fata,Insp.Jud. e datoare a respecta AUTORITATEA DE LUCRU JUDECAT" !!! "oarecare", "BI", faceti-va hara kiri !!

# vreti sa vedeti cine este procurorul Bujorean de la Suceava? date 27 August 2014 17:43 +2

http://bota.ro/procurorul-urmarit-penal-bujorean-vrea-sa-fuga-in-avocatura-fara-acte/

# o mica corectura, Colega date 27 August 2014 19:02 +1

erata: in loc de ,,cine este'' se va folosi: ,,cine mai este''> mult timp nu va mai fi deorece si-a dat foc valizei.

# intrebare date 28 August 2014 09:10 +3

Avi avi tu cind te inscrii sa dai examen de intrare in avocatura? Ai sa vezi ce diferenta este intre examenul pecuniar de tip florea si examenul corect de tip bota.

# oarecare date 28 August 2014 11:05 -1

Ai scos poanta secolului, examenul de la Bota !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Esti tare, o sa te iau cu mine la petreceri, sa ne distram ! Auzi, examen la Bota !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# oarecareeeee date 28 August 2014 14:43 +1

Ma iei la petrecerile tale cu florea mai homalaule?

# avi CW coco stirbu date 28 August 2014 12:42 0

Bota l-a primit de mila pe avi (v C Constantin cocosatu fara dinti), dar dupa ce a escrocat 30 de batrani l-a dat afara! Nu il mai credeti ca e avocat; are n dosare de inselaciune etc. Nu scapa!

# ada date 28 August 2014 14:26 0

http://bota.ro/csm-recunoaste-ca-trebuie-sa-respecte-hotararile-care-ne-atesta-legalitatea

# avi avi date 28 August 2014 15:08 -2

nu examen bota ete de rasu/plansu ci examenul corect tip bota.Ati vazut temele de examen la bota?Stie sa raspunda studentul de anul intai.Daca mai adaugi faptul ca se da examen cu cartile pe masa ,ai imaginea completa a parodiei de eamen. Mai festeala nationala,hotaraste-te:daca sun V Constantin nu pot fi consilier al UNBR Florea iar daca nu sunt V Constantin raspunde-mi intrebarilor puse.Apararea ta de a ocoli problemele serioase si a te ocupa de greseli de scriere e una de om fara caracter.Asa esti tu?

# manifest date 28 August 2014 20:46 0

Dacă CSM e obligat să respecte autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti, se impune de urgenţă să dea afară din magistratură judecătorii care au încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti. Trimit eu o listă pentru început.

# avi avi date 28 August 2014 21:25 0

vei mai paralel cu dreptul ca o hotarare judecatoreasca definitiva se raporteaza doar la speta dedusa si nu are efecte in alte dosare la alte instante.Si apoi,este treaba CSM sa respecte autoritatea de lucru judecat a unei hotarai.Numai deciziile ICCJ (unele) sunt obligatorii pentru toate instantele.Care sunt alea,puhe mana si citeste.Si nu gte grabi cu lista magistratilor.Mai bine pregateste lista donatorilor ca ti-o va cere ,cat de curand,parchetul.

# avi CW coco stirbu agramaticus date 28 August 2014 15:21 +1

De unde stii avi cum e examenu la Bota? Lb romana nu o stii, alta? ,,ete,, ,,de eamen,, ,,daca sun V C,, ! Agramatismul tau ne preocupa acum; trebuie sa te alfabetizam cu forta! Iti punem si dintii, iti operam si cocoasa. Tot cu gramatica va fi mai greu! Cum sa raspunda Bota unui retardat mintal? hahaha!

# chichi date 28 August 2014 15:36 0

RETARDÁT, -Ă, retardați, -te, adj., s. m. și f. 1. Adj. Care a rămas în urmă. 2. Adj., s. m. și f. (Persoană) care nu s-a dezvoltat normal din punct de vedere intelectual; înapoiat mintal. — V. retarda. Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită). Gogule, mana pe carte, nu exista retard fizic ci doar mintal ....

# afi avi date 28 August 2014 16:01 -1

pai mai twmbelule,festitus nationalis,daca eu sunt V Constantin,eu am intrat,de mila ta,fara ,,examen,, astfel incat sa nu stiu ce parodie faci dupa ce incasezi donatiile?

# twembelule de avi date 28 August 2014 16:06 0

ce e aia ,,twembelule,, ? analfabeticus ?

# avi avi date 28 August 2014 16:10 0

este o greseala de scriere.Dar pentru tembel.consulta Dex/Vai ce bine ti se potriveste!

# coco stirbu date 28 August 2014 16:16 +1

Mie mi-e mila de avi, a avut o copilarie grea, parintii nu au avut bani sa-l tina la scoala nici sa-l trimita la Socola. Acum e obsedat de avocatura, de Bota si sufera ca nu se poate exprima. Avi, draga, prima data sa-ti vezi de sanatate. Scrisul, cititul, dantura si avocatura mai pot sa astepte !

# avi avi date 28 August 2014 15:54 -1

bine ca stii tu sa citesti din Dex.Si vezi, mai festitule, ca folosesti gresit cuvantul retard.Daca ne raportam la stiinta ta de carte,oare cum putem folosi cuvantul retardat?Ma refer inclusiv la stiinta de carte tehnica,la aia de drept nici nu se pune problema.Esti alien/at de natura cosmica.Vedeti mai ,,legalilor,,ca va pregatim ceva iar lui Bota ceva special.

# pentru avi pregatim ceva special date 28 August 2014 19:28 +2

Avi daca tot ne ameninti eu iti sugerez ca impreuna cu tot consiliul tau sa-i  pu.pa.ti in k.o.u.r. pe toti avocatii lui bota.

# avi avi date 28 August 2014 21:03 -1

Derbedeul tot derbedeu.Astea-s expresii de ,,avocat,,?Vai de capul vostru mai festitilor.Iar tu mai festeala nationala hotaraste-te:sunt membru in Consiliul UNBR sau sunt V Constantin?Nu vrei asta,pentru ca mergand la doua maini iti etalezi frustrarile folosindu-te de acelasi vechi vocabular de derbedeu.PS unde am scris eu  ca sunt memvru al consiliului?Am scris doar ca merg si eu la Mamaia.Vai de mintea ta paradita de atata CH3CH2OOO00000000000H ha,ha,.

# pentru avi ha ha haitul date 28 August 2014 21:49 +2

Avi sa stii ca in cinstea ta noi nu vom face baie vreo 2 luni.  :P :P :P

# oau date 28 August 2014 21:52 +2

Iti mai plac glumele scursura de avi? Cred ca tu si gloata aia de neispraviti pe care o venerezi ati valora mai mult ca hirtii igienice.  :P :P

# avi avi date 28 August 2014 22:15 -1

Dar ce,pana acum faceati mai des?Acelasi derbedeu,aceleasi expresii de neam prost.Mai stii si alte expresii?De om civilizat nu de golan si de  derbedeu .De astea cred ca ai o tolba.De fapt ne-am lamurit ce iti poate capul.Esti jalnic mai,esti jalnic.PS Oare cine iti da la secunda cartonase verzi pe marlaniile astea?Probabil tot niste marlani.

# pt avi gogonatul date 28 August 2014 23:31 +2

Avi esti suparat ca ti-am scris sa p.u.p.i in p.o.po.u toti avocatii de la bota? Scuze, am vrut sa scriu toti abocatii din ambele barouri. Tu esti un pacalici care merita scuipat de toti avocatii, esti un libidinos care mergi ca o sluga dupa florea. Ce treaba ai gu cu avocatii? Te-a pus cineva sa scrii timpenii? Te-a pus cineva sa maninci rahat impotriva propriilor colegi nemultumiti de idioteniile parsive pentru a baga bete-n roate avocatilor din ambele tabere? Nu gi se pare ca esti un dobitoc care se baga aiurea in seama? De aia tu ai voturi rosii si noi verzi. 

# avi avi date 29 August 2014 00:17 -1

nu dobitocule,nu de aia am cartonase rosii ci pentru ca  esti omul luju iar servantii de acolo dau in nestire  cartonase cum li se pare lor ca este in favoarea tampeniilor voastre/tale.Pacalici te-a facut ****** si asa ai ramas pana in prezent.In popoul tau dintre urechi poate o sa-ti dau un sarut  ori poate palme,depinde de conjunctura.Si sa mai stii mai fecior a lu pigus ca in avocaturanu sunt tabere.Exista doar o tabara UNBR(Florea).Voi sunteti niste impostori si din pacate multi fraieriti cu cele donatii ,,benevole,,/Esti jalnic mai acesta,esti jalnic.Si tot derbedeu ai ramas.

# esti nerusinat date 29 August 2014 00:41 +1

Mai "avi avi", bolsevicule, ai dreptate doar atunci cand afirmi ca exista doar o singura tabara UNBR, cu diferenta ca e vorba despre cea al carei presedinte e Bota ! Desi esti carcotas, tot timpul am avut senzatia ca esti, totusi, mai putin veninos decat "oarecare" sau "BI". Insa, faptul ca ne faci impostori ma face sa cred ca nu esti cu nimic mai bun decat cei anterior amintiti.

# pacaliciul avi?? date 29 August 2014 06:29 +1

Avi nu e prost, el asa este din nastere retard. Ar vrea el sa fie prost, ca prostia se poate corecta. Saracul, el e fericit in lumea lui, fie-i țărîna usoara magarului flocos!

# o fi kiki date 28 August 2014 15:58 +1

asa o fi kiki, da cum sa ii explici lu avi analfabetu ca mintea e in urma si fizicu se dezvolta doar in cocoasa?

# avi coco satu fara dinti date 28 August 2014 16:01 0

CW CTIN COCOSATU FARA DINTI, ce sa mai pregatesti tu cand te cauta cu cainii 5 IPJ - uri si 7 sectii de politie ? Nu stiu daca vei fi lasat cu Iorgulescu in celula! http://bgarecuperari.ro/alexandru-iorgulescu-fals-avocat-retinut-in-incinta-judecatoriei-pitesti 

# crustaceu date 29 August 2014 09:50 0

sigur la florea, copierea la examen e pe bani, sau poate de banii aia iti scrie cineva lucrarea fiindca tu nu stii unde sa cauti in carte? edaca e asa atunci munca trebuie platita sigur banii se justifica, 300 eur pe litera!

# CHIHUAHAUA date 30 August 2014 16:07 0

DOAMNE DA-MI RABDARE!!!!! MAI OAMENI BUNI, DA VOI NU VEDETI CA AVOCATURA S-A DUS DE RIPA!!!???? CU FLOREA UN BOLSEVIC POLITRUC IAR BOTA UN ESCROC ORDINAR CUM VRETI DOMNILOR CA AVOCATII SA FIE LIBERI SA PROFESEZE???!!!!! TOTI SUNTETI O APA SI UN PAMINT!!!!! ASERVITI, UNII LUI FLOREA ALTII PACALITI DE VOPSITUL BAUTOR DE ****** BOTA!!! IN TIMP CE VOI VA DUSMANITI SI VA CERTATI ASTIA FAC BANI PE SPINAREA VOASTRA SI SE IMBOGATESC RIZINDU-VA IN NAS SI EPLOATINDU-VA!!!! TINETI-O TOT ASA SI IN DOI ANI MAXIM NU VA MAI EXISTA NICI UN AVOCAT LIBER IN ROMANIA CI DOAR O MINA DE PRIVILEGIATI  DIN GASCA LUI TATUCUL FLOREA....RESTUL....FIE SUSPENDATI PENTRU NEPLATA BIRULUI FIE ACUZATI PE NEDREPT DE EXERCITARE FARA DREPT A PROFESIEI....... :zzz

# Sylagy date 2 September 2014 20:05 0

Daca il fac si pe basescu avocat poate le va fimai bine dupa ce va castiga Iohanis. ponta ne-a convins ce stie el despre lege si constitutie dupa referendumul de inlaturare a lui basescu. predoiu si el este un om fara stiinta juridica dar sa ridicat datorita socrului sau Zamfirescu, fost presedite al unbr fara documente de infiintare si totusi la sustinut prin acolitii lui pe ginere pana la nivelul de Ministru  al Justitiei.  Ar vrea el prim-ministru, insa tot nu va face ce vrea in acea functie, daca castiga iohanis. Doar in situatia in care va reusi sa faca un pact de coabitare cu Iohanis referitor la clanurile din avocatura traditionala, dar exclud orice fel de intelegeri de genul celor asemantoare coabitarii ponta -basescu.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.05.2024 – Minune mare: Bosoc a dat pronuntare!

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva