28 January 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

AVOCATII, LA DATORIE SI IN STAREA DE URGENTA – Deciziile UNBR dupa convocarea Comisiei Permanente si a decanilor: „Activitatea avocatilor va continua, cu respectarea normelor sanitare impuse de decret si a restrangerilor generate de reducerea activitatii in domeniul justitiei... A fost decisa constituirea unei comisii de lucru... Comisia va prelua toate propunerile avocatilor privind masuri pe care le-ar dori adoptate si le va pune in dezbaterea Comisiei Permanente a UNBR”

Scris de: V.B. | pdf | print

18 March 2020 14:58
Vizualizari: 3058

Instituirea starii de urgenta prin decretul prezidential (click aici pentru a citi) nu inseamna ca justitiabilii vor ramane fara asistenta juridica. Avocatii vor continua sa le fie alaturi – desigur: cu respectarea normelor dictate de decretul prezidential si a restrangerilor in activitatea instantelor.Anuntul a fost facut marti, 17 ianuarie 2020, de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – condusa de avocatul Traian Briciu (foto) – dupa convocarea unei videoconferinte cu Comisia Permanenta a UNBR si decanii barourilor in seara zilei precedente.

Participantii la sedinta au hotarat ca fiecare barou sa ia masurile necesare pentru asigurarea permanentei serviciilor de asistenta judiciara, in cauzele prevazute in Decretul Presedintelui Romaniei la art. 42 si 43 din Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justitie. De asemenea, a fost constituita o comisie de lucru care va evalua impactul starii de urgenta asupra avocaturii si masurile care trebuie luate la nivelul profesiei in aplicarea decretului prezidential. Aceeasi comisie va prelua toate propunerile avocatilor privind masuri profesionale si guvernamentale, urmand sa le puna in dezbaterea Comisiei Permanente a UNBR din data de 18 martie 2020, in sistem videoconferinta.


Redam pasajele din decret invocate mai sus:


Art. 42 - (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.

(2) Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.

(3) In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(4) Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

(5) Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.

(6) In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1) se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.

(7) Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele prevazute la alin. (6), aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (6) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

(8) Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (6) se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

Art. 43 - (1) Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:

a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;

b) actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;

c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.

(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor;

(3) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura;

(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte;

(5) Termenele de comunicare a solutiilor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Fac exceptie cele judecate potrivit prezentului decret.

(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(7) Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.

(8) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda”.


Prezentam comunicatul UNBR:


Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) isi manifesta intreaga disponibilitate de a colabora cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu autoritatile competente si cu ceilalti parteneri ai justitiei in vederea punerii in aplicare a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justitie.

Avand in vedere ca dispozitiile prevazute de Capitolul V, Anexa 1 din Decretul sus mentionat presupun concursul avocatilor si al celorlalti parteneri ai justitiei, consideram ca este nevoie solidaritate si cooperare coordonata la nivelul factorilor implicati.

In contextul emiterii Decretului prezidential de instituire a starii de urgenta, UNBR a convocat Comisia Permanenta si decanii barourilor in cadrul unei videoconferinte extraordinare, care a avut loc in seara zilei de 16 martie 2020, in care s-a hotarat ca fiecare barou sa ia masurile necesare pentru asigurarea permanentei serviciilor de asistenta judiciara, in cauzele prevazute in Decretul Presedintelui Romaniei la art. 42 si 43 din Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justitie.

Activitatea avocatilor va continua in reprezentarea si asistenta juridica a clientilor, cu respectarea normelor sanitare impuse de Decretul sus-mentionat si a restrangerilor generate de reducerea activitatii in domeniul justitiei in aceleasi conditii normative.

Pentru contracararea dificultatilor generate de aplicarea in concret, in domeniul justitiei, a masurilor dispuse prin Decretul Presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta dar si a posibilelor efecte economice globale, semnalate de decanii care au participat la videoconferinta de aseara, a fost decisa constituirea unei comisii de lucru, privind evaluarea impactului starii de urgenta asupra avocaturii si a masurilor care trebuie luate la nivelul profesiei in aplicarea Decretului prezidential.

Intrucat aplicarea masurilor cu privire la justitie din Decretul prezidential presupune o comunicare mai stransa, mai rapida si mai interactiva a UNBR cu avocatii, comisia de lucru va prelua toate propunerile acestora privind masuri pe care le-ar avea in vedere si pe care le-ar dori adoptate la nivel profesional si guvernamental si le va pune in dezbaterea Comisiei Permanente a UNBR din data de 18 martie 2020, in sistem videoconferinta.

Avocatii raman alaturi de justitiabili si de ceilalti parteneri ai actului de justitie, pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor”.


Iata si Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 85 din 17 martie 2020:


In baza dispozitiilor art. 67 alin. (1) lit. a), h) si alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Pentru punerea in aplicare a prevederilor Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 (in continuare Decretul),

In considerarea faptului ca suntem in prezenta un context exceptional care nu putea fi previzionat, care vizeaza interesul public general si care constituie o situatie extraordinara, ce impune masuri exceptionale,

Avand in vedere ca, pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita, precum si, in cauzele prevazute in decret, continua si activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati,

Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR)

DECIDE:

Art. 1. – Barourile vor lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea permanentei functionarii pentru a asigura, pe durata starii de urgenta, desfasurarea actului de justitie, in conditiile prevazute de decret.

(2) Barourile vor lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea regulilor de disciplina sanitara si pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Departamentul IT al UNBR va acorda suport tehnic tuturor barourilor care solicita in vederea implementarii unui sistem videoconferinta.

(3) UNBR va continua masurile corespunzatoare pentru asigurarea regulilor de disciplina sanitara si pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, astfel cum sunt mentionate in Anuntul din 11 martie 2020, dar si altele suplimentare:

- dezinfectarea in conditii speciale a spatiilor de la sediul UNBR in care au acces avocatii si personalul angajat;

- suspendarea activitatilor cu publicul pana la finalizarea starii de urgenta; cei interesati pot remite solicitari/adrese catre adresa de email: unbr@unbr.ro sau la fax nr. 021-313-4880;

- lucrul la domiciliu al personalului care are posibilitatea de a-si desfasura activitatea de acasa;

- decalarea programului de lucru al personalului UNBR care va fi prezent la sediul Uniunii, in 3 intervale orare (08.00, 09.00, 10.00), pentru aceeasi perioada.

Art. 2. – (1) Barourile vor dispune masurile corespunzatoare, in limita posibilului, pentru a asigura, la cererea avocatilor, comunicarea prin mijloace la distanta cu instantele si parchetele, pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 42 si 43 din Anexa 1 la Decret.

(2) Barourile vor monitoriza si vor informa UNBR asupra modului de aplicare a art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la Decret, cu referire la cauzele de urgenta deosebita, pentru a se asigurarea caracterul uniform al acestora.

(3) Barourile vor avea in vedere ca in comunicarea cu avocatii sa atraga atentia cu privire la urmatoarele:

1. Formele de exercitare a profesiei nu isi vor inceta activitatea. Desi  prezenta in spatiile reprezentand sediul profesional este de asteptat sa fie mai redusa decat in mod normal, este important ca in aceasta perioada semnalul sa fie in sensul continuarii activitatii. In pofida reducerii activitatii instantelor, activitatea juridica va avea o pondere semnificativa in societate si in aceasta perioada, iar avocatii trebuie sa sustina aceasta nevoie sociala.

2. Cu respectarea stricta a regulilor de concurenta prevazute in Statutul profesiei de avocat, se recomanda ca avocatii sa ramana in stransa legatura cu clientii, fiind incurajata discutarea cu clientii curenti despre problemele juridice intampinate in aceasta perioada, cum ii afecteaza starea de urgenta activitatea sau ce anume planuri de organizare au in vedere si daca pot fi ajutati.

3. Se recomanda ca formele de exercitare a profesiei sa adopte din timp masuri suplimentare pentru:

a) protejarea documentelor pentru situatia in care cladirea sediului profesional ar face obiectul unei interventii pentru dezinsectie;

b) facilitarea accesului la documentele pentru activitatea curenta in cazul imposibilitatii accesului in cladirea sediului (scanarea documentelor; documentele confidentiale tinute in dulapuri inchise etc.).

Aceste scenarii sunt posibile si fiecare forma de exercitiu a profesiei trebuie sa aiba un plan care sa ii permita desfasurarea activitatii in aceste situatii.

4. Se recomanda ca formele de exercitare a profesiei sa adopte norme clare privind masuri de disciplina sanitara si de organizare a activitatii, precum:

a) Avocatii colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei, precum si personalul de suport vor lucra de acasa, in masura in care prezenta lor la birou nu este strict necesara; se vor stabili norme interne pentru o buna comunicare in echipele de lucru.

b) Pentru cei care lucreaza de la domiciliu:

- sa fie disponibili in acelasi regim ca si in timpul activitatii anterioare starii de urgenta;

- sa fie utilizate mijloacele de comunicare on-line; se pot institui, acolo unde este cazul, retele care sa sustina conectarea simultana a mai multor utilizatori;

- este important ca avocatii care isi desfasoara activitatea in cadrul unei forme de exercitare a profesiei sa comunice proactiv iar nu numai atunci cand sunt solicitati de coordonatori; perioada aceasta reprezinta o trecere in alt registru de lucru iar nu o vacanta.

c) In cazul in care este strict necesara prezenta la sediul profesional/sedii secundare:

- in cazul in care exista riscul minim sau sporit de infectie (din cauza unor contacte cu persoane infectate etc.) sa fie anuntat avocatul coordonator, fiind interzisa prezenta la birou;

- pastrarea unei distante de minimum 2 metri unul fata de celalalt;

- folosirea, in masura in care aspectele logistice permit, a unei singure incaperi pentru fiecare persoana;

- intalnirile cu clientii se fac numai daca este strict necesar; este recomandabil ca numarul persoanelor prezente la aceste intalniri sa fie restrans, intalnirile sa se faca de principiu, intr-o singura incapere.

Comentarii

# Botomei Vasile, doctor in drept, fondator UNBR, 0744191717; date 18 March 2020 18:00 0

Botomei Vasile, doctor in drept, sugereaza dlui presedinte UNBR sa initieze un proiect de hotarare prin care sa se modifice legea avocaturii in sensul implementarii conceptului de pluralism de Uniuni Nationale a Barourilor din Romnania_UNBR astfel cum la nivel stiintific si academic a fost aprobata siu autorizata teze de doctorat in drept a autorului dr.Botomei Vasile.Ca element de noutate a fost publicat si autorizat conceptul de pluralism de UNBR-uri inregistrate la nivel national, potrivit caruia fiecare UNBR inregistrat sa detina cate un unic barou inregistrat in fiecare resedinta de judet inclusiv inh mun.Bucuresti.In titlui V din paginile 56-66 din teza, este publicata teoria ca necesitate a aplicarii pluralismului in organizarea si functionarea profesiei de avocat, iar in anexele tezei numerotate de la 28 la 45 sunt publicate actele de infiintare ale noului UNBR-presedinte dr.Botomei Vasile,ale noului Barou Bucuresti-decan dr.Botomei Vasile,care fac dovada adevarului stiintific.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 27.01.2023 – Judecatorul Goagal

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva