22 April 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

AVOCATURA FARA SECURISTI – Maestrul Corneliu Liviu Popescu apara profesia de ofiterii acoperiti si da clasa UNBR. Camera Deputatilor este somata sa reintroduca in Lege interdictia avocatilor de a fi ofiteri acoperiti sau colaboratori ai serviciilor de informatii: "Votarea unei astfel de interdictii legislative exprese reprezinta un simbol ca Parlamentul ramane o institutie esentiala a democratiei... Avocatul liber si independent este ultima linie de aparare a drepturilor omului" (Petitia)

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

6 June 2016 16:51
Vizualizari: 8995

Eliminarea din noua Lege a avocaturii a interdictiei impuse avocatilor de a fi ofiteri acoperiti sau colaboratori ai serviciilor secrete starneste reactii inedite si spunem noi firesti in randul avocatilor. In urma cu doar doua zile, in sedinta Consiliului UNBR la care a participat si ministresa Justitiei Raluca Pruna, fostul vicepresedinte al UNBR avocatul Ionel Hasotti sustinea raspicat ca adevarata miza a modificarii Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat o constituie eliminarea amendamentelor referitoare la excluderea ofiterilor acoperiti din avocatura. Ceea ce nu este departe de adevar! Sustinerile lui Ionel Hasotti vin in continuarea unui demers inceput inca din 2014 de avocatul Corneliu Liviu Popescu din Baroul Bucuresti, prin care cerea sa se completeze proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 in sensul obligarii avocatilor de a depune anual la baroul din care fac parte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu fac parte din cadrul organelor Statului cu atributii in domeniul securitatii nationale si ca nu colaboreaza cu o alta identitate decat cea reala cu aceste organisme.


Intrucat cererea avocatului Liviu Popescu nu a fost luata in seama de UNBR, lucru care reiese chiar din modificarile facute la Legea avocaturii in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, unde a fost eliminata obligativitatea depunerii unor declaratii anuale care sa ateste ca avocatii nu detin si calitatea de ofiteri acoperiti, avocatul Popescu a decis sa continue demersurile sale in asa fel incat Legea avocaturii sa nu permita lucratorilor sau colaboratorilor serviciilor secrete accesul in avocatura.

In acest sens, avocatul Corneliu Liviu Popescu a depus in data de 6 iunie 2016 o petitie la Camera Deputatilor in care a facut un apel pentru votarea proiectului de Lege a avocaturii in forma adoptata de Senat, unde era prevazuta interdictia avocatilor de a fi ofiteri acoperiti.

Demersul avocatului Corneliu Liviu Popescu a fost adus la cunostinta decanului Baroului Bucuresti, avocatul Ion Dragne, fiind incunostiintat cu privire la acest demers si presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR), avocatul Gheorghe Florea.

Actiunea este una laudabila, in conditiile in care UNBR inca bajbaie pe modificarile aduse Legii avocaturii, si dat fiind ca obligativitatea avocatului de a face dovada ca nu detine si calitatea de ofiter acoperit serveste, in primul rand, justitiabililor care apeleaza la serviciile acestei profesii.

Iata cererea adresata de avocatul Corneliu Liviu Popescu presedintelui UNBR avocatul Gheorghe Florea:

"Stimate Domnule Presedinte, Stimate Confrate,

Subsemnatul, Corneliu-Liviu POPESCU, avocat in Barourile Bucuresti si Paris, dosar profesional 1030,

Am onoarea sa va aduc la cunostinta petitia (anexata in copie) pe care am expediat-o electronic Camerei Deputatilor la data de 06.06.2016 si prin care am facut un apel pentru votarea in forma adoptata de Senat a amendamentului la propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, in sensul mentinerii solutiei legislative de introducere expresa a interdictiei ca avocatii sa fie agenti (membri, colaboratori, informatori) ai serviciilor de informatii.

Va rog sa binevoiti sa informati Comisia permanenta si Consiliul UNBR despre aceasta petitie si despre solicitarea mea ca acestea sa efectueze demersuri institutionale in sensul celor continute in respectiva petitie.

Precizez ca imi mentin nemodificate solicitarile continute in cererea mea inregistrata la UNBR sub nr. 285-DIV-2014/16.10.2014, si anume ca, si in absenta unei dispozitii legislative exprese, o asemenea interdictie sa fie introdusa expres in Statutul profesiei de avocat.

De asemenea, va rog sa binevoiti sa aprobati postarea prezentei cereri si a petitiei anexate pe site-ul oficial al UNBR, prin aceasta eu lansand public un apel catre Consore si Confrati sa faca orice demersuri legale considera de cuviinta in sprijinul acestei solutii legislative.

Am onoarea a va ruga, Stimate Domnule Presedinte si Stimate Confrate, sa binevoiti a primi asigurarea inaltei mele consideratiuni profesionale".

Prezentam pasaje din petitia depusa luni, 6 iunie 2016, la Camera Deputatilor de avocatul Corneliu Liviu Popescu:

"Mai multi deputati si senatori au depus la Senat o propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, inregistrata sub nr. L149/2015.

In dezbaterile din cadrul Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului, Domnul Senator Ioan CHELARU, membru al acestei Comisii (si, in acelasi timp, avocat si vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania), a formulat un amendament vizand introducerea art. 141, conform caruia avocatii nu pot fi lucratori, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

Amendamentul a fost insusit si adoptat de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului prin pct. 17 din anexa nr. 1 la Raportul nr. XIX/105/22.06.2015.

In sedinta Plenului din 29.06.2015, propunerea legislativa a fost adoptata de Senat, incluzand art. 141, conform caruia avocatii nu pot fi lucratori, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

Propunerea legislativa adoptata de Senat a fost transmisa Camerei Deputatilor, fiind inregistrata sub nr. PL-x 555/2015.

Prin pct. 7 - 12 din anexa nr. 1 la Raportul nr. PL-x 555/2015/08.03.2016 si prin pct. 7 - 12 din anexa nr. 1 la Raportul suplimentar nr. PL-x 555/2015/04.05.2016, Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor a adoptat un amendament in sensul eliminarii art. 141, conform caruia avocatii nu pot fi lucratori, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

La 17.05.2016, Plenul Camerei Deputatilor a decis sa trimita propunerea legislativa la Comisia juridica, de disciplina si imunitati, pentru un raport suplimentar, fixand ca termen de depunere a acestuia data de 15.06.2016.

Arat si faptul ca personal, in calitate de avocat, am facut incepand cu anul 2014 demersuri publice pentru formalizarea juridica a interdictiei exprese ca avocatii sa poata fi agenti al serviciilor secrete sau politienesti.

Astfel, prin cererea inregistrata la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sub nr. 285-DIV-2014/16.10.2014, am solicitat adoptarea de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a unei hotarari prin care acest organ al ordinului profesional al avocatilor:

1. sa interpreteze dispozitiile Statutului profesiei de avocat ca interzicand unui avocat sa fie membru al personalului care isi desfasoara activitatea acoperit in cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sau al structurilor ministeriale interne de informatii, politist lucrand sub acoperire, investigator sub acoperire, ca lucrator operativ din cadrul politiei judiciare sau al organelor de stat care desfasoara activitati de informatii, colaborator cu o alta identitate decat cea reala al organelor de urmarire penala, informator al organelor de urmarire penala sau informator al politiei;

2. sa oblige toti avocatii aflati in exercitarea profesiei sa depuna anual la baroul din care fac parte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu fac parte din categoriile enumerate la pct. 1, sub sanctiunile neinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei si excluderii din profesie;

3. sa propuna Congresului avocatilor adoptarea de acesta din urma a unei hotarari pentru modificarea Statutului profesiei de avocat, in sensul introducerii in mod expres in Statut a interdictiei de la pct. 1 si a obligatiei si sanctiunilor de la pct. 2;

4. sa propuna Congresului avocatilor adoptarea de acesta din urma a unei hotarari prin care sa propuna Guvernului initierea unui proiect de lege prin care sa se completeze Legea nr. 51/1995, in sensul introducerii in mod expres in Legea nr. 51/1995 a interdictiei de la pct. 1 si a obligatiilor si sanctiunilor de la pct. 2.

De asemenea, din proprie initiativa si in absenta unei indatoriri legale ori statutare, am depus la Baroul Bucuresti o declaratie ca nu am fost - nici inainte, nici dupa 22 Decembrie 1989 - si ca nu sunt nici in prezent membru al personalului descoperit sau acoperit (ofiter, cadru, agent sau orice altceva), colaborator descoperit sau acoperit ori informator descoperit sau acoperit al niciunui serviciu secret, serviciu sau organ de informatii, serviciu special, serviciu de securitate, serviciu de siguranta, structura politieneasca ori organ judiciar, nici din Romania, nici din strainatate, inregistrata sub nr. 10509/C/20.10.2014. Prin respectiva declaratie am imputernicit Baroul Bucuresti sau orice alt organ al profesiei de avocat sa efectueze orice demersuri considera necesare pentru verificarea continutului sau si am acceptat sa fiu supus unui test privind detectarea comportamentului simulat (test poligraf).

In drept

Potrivit Constitutiei Romaniei si angajamentelor internationale asumate in cadrul Consiliului Europei si al Uniunii Europene, democratia, statul de drept si drepturile omului sunt valori fundamentale ale statului roman.

Dreptul la aparare prin intermediul unui avocat (ales sau din oficiu) este o componenta a dreptului la un proces echitabil, drept fundamental al omului - consacrat conventional, jurisprudential, unional si constitutional -, esential intr-un stat de drept si democratic. Fara un avocat liber si independent, baza a relatiei de incredere dintre acesta si client, dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil, precum si statul de drept si regimul democratic devin teoretice si iluzorii, iar nu reale si efective.

Avocatul liber si independent, supus numai legii, regulilor statutare si deontologice si propriei constiinte, este ultima linie de aparare a drepturilor omului, fara de care nu exista stat de drept si regim democratic.

Este evident ca libertatea si independenta avocatului si ale profesiei, garantii esentiale ale dreptului la aparare si ale dreptului la un proces echitabil, se opun ca un avocat sa fie agent (lucrator, colaborator, informator) al unui serviciu secret. Calitatea de agent al unui serviciu de informatii, care presupune esentialmente subordonarea fata de o structura statala, anihileaza independenta si libertatea avocatului si ale profesiei. Rolul unui agent al unui serviciu secret, de a obtine si transmite informatii structurii din care face parte, se afla in contradictie manifesta cu obligatia avocatului de pastrare a secretului profesional si cu privilegiul confidentialitatii raporturilor dintre client si avocat, alte garantii esentiale ale dreptului la aparare si ale dreptului la un proces echitabil. Nu numai ca transmiterea de avocatul agent, catre un serviciu secret, a informatiilor aflate de la client face ca acesta sa nu mai beneficieze de un proces echitabil, dar insasi ideea fundamentala de aparare este subminata, prin pierderea increderii justitiabililor in avocati. Un avocat care este agent al unui serviciu secret, fiind obligat prin aceasta a doua calitate sa transmita imediat structurii de represiune din care face parte informatiile confidentiale primite de la client, tradeaza increderea clientului sau (esentiala in raporturile client - avocat si pentru exercitarea normala a profesiei), violeaza drepturile acestuia, deci se comporta in mod josnic si demn de dispret, nobletea profesiei de avocat fiind terfelita.

Securitatea nationala este foarte importanta pentru un stat, dar statul se afla in slujba cetatenilor sai si nu trebuie sa abdice de la valorile democratiei, preeminentei dreptului si drepturilor omului. Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, serviciile de informatii nu trebuie sa submineze democratia sub pretextul ca o apara. Securitatea nationala este o valoare care trebuie sa coexiste cu valorile democratiei, statului de drept si drepturilor omului, iar nu sa le inlature pe acestea din urma. Prin urmare, serviciile secrete trebuie sa utilizeze alte metode de aparare a securitatii nationale decat recurgerea la avocati ca agenti ai lor, de principiu o asemenea posibilitate fiind grav si disproportionat vatamatoare pentru drepturile omului si, prin aceasta, pentru democratie si statul de drept. In plus, in concret, experienta personala ca avocat ma determina sa fiu neincrezator in adeziunea sincera a conducerilor succesive ale serviciilor secrete la valorile democratiei, statului de drept si drepturilor omului.

Pentru toate aceste motive, in continuarea demersurilor mele publice de avocat incepute din anul 2014, prin prezenta petitie, in calitate de cetatean si alegator, fac apel la toti membrii Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si la toti deputatii sa voteze propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in forma adoptata de Senat, adica incluzand art. art. 141, conform caruia avocatii nu pot fi lucratori, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

Nu sunt atat de naiv incat sa-mi imaginez vreo clipa ca un simplu text de lege, fara organe independente si proceduri de control si fara sanctiuni penale, va impiedica pe viitor serviciile secrete sa recurga la agenti care formal sa fie si avocati. Totusi, votarea unei astfel de interdictii legislative exprese reprezinta macar un simbol ca Parlamentul ramane o institutie esentiala a democratiei, in serviciul natiunii, al statului de drept si al drepturilor omului."

*Cititi aici petitia depusa de avocatul Corneliu Liviu Popescu la Camera Deputatilor

Comentarii

# aviuțăăă date 6 June 2016 17:07 +4

avi paraseste sistemul ca daca te prind ai tai e jale. bulau 15 ani te asteapta!

# da' oare date 6 June 2016 17:19 +9

de ce or fi scos stimatii parlamentari aceasta interdictie din lege? :D :D :sigh:

# Mulder, agentul mulder date 6 June 2016 19:42 +10

Ideea este buna. Problema mult mai grava o reprezinta sau este ridicata de faptul ca nu se pot dovedi ca sunt sau au fost ofițeri acoperiți,  agenți sau surse ale serviciilor de informații. Ce dracu e nebun sa deconspire sursele din rândul avocațiylor?  Coldea, Dumbrava, Ciocârlia?! Sa fim serioși. Din rândul magistraților au recunoscut vreun acoperit?!  Chiar și indicați de ofițeri SRI (vezi cazul Liviu Tudose de la Pca Ploiești)?! 

# Aparatorul date 7 June 2016 08:44 -5

Ar merge, si aici, o istorie a situatiei. Scrieti-o repejor.

# remember date 7 June 2016 19:20 +4

Mulder, ai dreptate.In conditiile date, cand serviciile sunt stat deasupra statului, legea este inaplicabila dar "incetul cu incetul se face otetul".Exista semne ca si in unii parlamentarii a incoltit dorinta de a sti mai multe despre activitatile serviciilor si prin legi adecvate sa-i trimita in banca lor iar daca actualul parlament nu mai are timpul necesar pentru corectia imenselor brese facute in legi de fostii si actualii acoperiti din guvern si parlament, printr-o alegere atenta, speram sa avem un parlament cat mai curat si hotarat sa indrepote greselile trecutului. Dar ce voiam sa te intreb: pentru procurori,judecatori si parlamentari exista vre-o astfel de lege??? Daca nu exista, parlamentarii cu asta ar trebui sa inceapa si cu marire pedepsei in caz de sperjur, de la 15 la 25 de ani, si-atunci cu siguranta "Curatenia" ar incepe. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: <img src=ops:' /> <img src=ops:' /> <img src=ops:' />

# Mulder, agentul mulder date 7 June 2016 19:29 +5

Nu au și nu vor avea. Eu nu cred în dorința "la vedere" a parlamentarilor pe care ii invoci, asta pentru simplul motiv ca AU LA ÎNDEMÂNĂ TOT CE LE TREBUIE CA SA AIBA INIȚIATIVE LEGISLATIVE SI, PRIN FUNCȚIILE DEȚINUTE, AU INCLUSIV CAPABILITĂȚILE NECESARE PT PUNEREA IN SCENA.....

# Gigi date 7 June 2016 09:39 +2

Cu tot respectful insa aceasta propunere mi se pare o prostie fara margin. Se stie foarte bine ca atunci cand interzici prin lege ceva, nu faci decat sa incurajezi.....Daca se aproba, nu exista nicio garantie si stiti de ce ? pentru ca poti avea surse fara a-i face acoperiti sau ai inregistra...simplu, nuInca ceva....rusii, evreii si americanii au voie sa recruteze avocati romani sau le este interzis si lor !!!!!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.04.2024 – Acuzatiile impotriva judecatoarei din cazul Pascu

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva