8 December 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CLOTILDE, UN NOU PROCES DIN CAUZA GUNOIULUI – Consilierii locali PNL S1 cer Tribunalului Bucuresti s-o oblige pe primareasa Clotilde Armand sa deblocheze 5 proiecte de hotarari. Unul dintre ele vizeaza serviciul de salubritate din sector: „Rapoartele si avizele trebuie intocmite in 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare... Paratii nu si-au indeplinit atributiile de a nominaliza compartimentele de resort si comisiile de specialitate competente sa emita rapoartele si avizele”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

7 August 2022 12:18
Vizualizari: 3695

Primarita Sectorului 1, Clotilde Armand (foto 1), a ajuns din nou in instanta din cauza eternei probleme a gunoiului din zona. De data aceasta, reclamantul nu este compania de salubritate Romprest, ci chiar fosti aliati ai USR-istei.Ne referim la toti cei sase consilieri locali ai PNL S1 – condusi de viceprimarita Ramona Porumb (foto 2) –, care o acuza pe Clotilde ca refuza sa deblocheze cinci proiecte de hotarari, dintre care una vizeaza chestiunea gunoiului. Mai exact, este vorba despre „constituirea Comisiei mixte de identificare a solutiei pentru asigurarea prestarii serviciului de salubritate, in forma continua, pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si a reducerii costurilor achitate de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru acest serviciu”.

Liberalii sustin ca administratia Armand a depasit termenul legal de 30 de zile in care era obligata sa puna pe ordinea de zi cele cinci proiecte de hotarari de consiliu local.

Actiunea a fost depusa joi, 4 august 2022 la Tribunalul Bucuresti, formandu-se dosarul nr. 21320/3/2022.


Iata ce vizeaza cele 5 proiecte de HCL:


- constituirea Comisiei mixte de identificare a solutiei pentru asigurarea prestarii serviciului de salubritate, in forma continua, pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si a reducerii costurilor achitate de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru acest serviciu;

- dezvoltarea infrastructurii de incarcare a autoturismelor electrice in vederea incurajarii mobilitatii electrice;

- solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru imputernicirea Consiliului Local Sector 1 sa achizitioneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti, terenul situat in Bucuresti, sector 1, str. Cluj, nr. 120 si transmiterea acestuia in administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administratia Domeniului Public Sector 1;

- majorarea capitalului social al Companiei de Investitii si Dezvoltare Sector 1 S.A.;

- aprobarea demararii procesului de digitalizare in administratia publica a Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti, denumit Sectorul 1 DIGITAL si aprobarea contractarii, din surse externe, a unui serviciu IT pentru implementare.


Prefectul a somat-o pe Clotilde


In actiunea depusa la TMB (vizand-o nu doar pe Clotilde Armand, ci si pe Lavinia Ionescu, secretarul general al primariei), cei sase reclamanti (Ramona Porumb, Dinu Nicolae Gheorghe, Daniel Constantin Ciungu, Raluca Nicoleta Halit, Adrian Viorel Oianu si Dan Niculae Podaru) invoca art. 136 din Codul administrativ, care impune ca orice proiect de hotarare de consiliu local sa fie insotit de rapoartele compartimentelor de specialitate din primarie si de avizele consultative ale comisiilor de specialitate din consiliu local. In plus, aceste rapoarte si avize trebuie intocmite in maximum 30 de zile. Or, acest termen a fost depasit fara ca macar primaria Clotildei Armand sa nominalizeze compartimentele si comisiile de specialitate competente sa emita rapoartele si avizele, acuza PNL-istii.

Vazand asa, cei sase consilieri liberali i s-au adresat prefectului Bucurestilor, Toni Grebla, care a trimis controlul la Primaria Sectorului 1 si astfel a confirmat neregulile semnalate de Ramona Porumb si colegii ei de partid. In consecinta, Prefectura Capitalei a somat-o pe Clotilde Armand sa-si indeplineasca obligatiile legale.

 

Redam intregul articol 136 din Codul administrativ:


„Proiectele de hotarari ale consiliului local
(1) Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.
(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.
(6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.
(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevazute de legislatia speciala.

(9) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.

(11) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia”
.


Prezentam principalul pasaj din actiunea consilierilor locali impotriva edilului USR (vezi facsimil):


I. Situatia de fapt (...)


Mentionam ca proiectele de hotarari pe care le-am atasat la prezenta actiune in Anexele 2 - 6 au fost redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa, cu respectarea prevederilor art. 136 alin. (2) din Codul administrativ, fiind insotite de referatele de aprobare si de alte documente de prezentare si motivare.

In conformitate cu art. 136 alin. (8) din Codul administrativ, fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit, printre altele, de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Rapoartele si avizele trebuie intocmite, potrivit art. 136 alin. (10) din Codul administrativ in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local.

In cazul de fata, mentionam ca pana in prezent, desi au trecut cu mult peste 30 de zile de la data inregistrarii proiectelor de hotarare initiate de catre subsemnatul, Paratii nu si-au indeplinit atributiile de a nominaliza compartimentele de resort si comisiile de specialitate competente sa emita rapoartele si avizele necesare potrivit legii.

Sesizand aceasta problema, la data de 19.05.2022 am depus o sesizare la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti (Anexa 7), prin care l-am sesizat cu privire la faptul ca Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti nu ia masurile necesare, stabilite de lege, pentru a nominaliza compartimentele de resort si comisiile de specialitate in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate si refuza sa inregistreze proiectele de hotarare propuse de catre consilierii locali ai Partidului National Liberal, neindeplindu-si atributiile stabilite de lege.

La data de 30.05.2022 am primit raspuns din partea Prefectului Municipiului Bucuresti (Anexa 8), prin care, in urma controalelor efectuate la institutia Primariei Sectorului 1 Bucuresti s-a constatat faptul ca nu s-au indeplinit o serie de obligatii instituite de lege in sarcina primarului de sector si i s-a pus in vedere Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti „sa aiba in vedere obligatia punerii in aplicare a legilor si sub aspectul desemnarii compartimentelor de resort din subordinea acestuia si a comisiilor de specialitate ale consiliului in vederea analizarii proiectelor de hotarari si redactarii/emiterii rapoartelor si a avizelor de specialitate, atributie prevazuta in sarcina primarului (...)”.

La data de 06.06.2022 am depus o notificare adresata Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin care am solicitat, printre altele, inscrierea pe Ordinea de zi suplimentara a sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a proiectelor de hotarare mentionate in obiectul actiunii (Anexa 9), aceasta avand si rol de plangere prealabila. Desi au trecut peste 30 de zile de la data inregistrarii plangerii prealabile, nu am primit pana in prezent niciun raspuns.

Neavand alte mijloace la dispozitie pentru a ne putea indeplini atributiile legale de a initia proiecte de hotarare in calitate de consilieri locali, unicul remediu legal care ne-a ramas la dispozitie este calea contenciosului administrativ in instanta.


II. Cu privire la incalcarea drepturilor consilierilor locali si procedura legislativa


Din interpretarea sistematica a art. 136 alin. (1) si alin. (2) coroborat cu art. 211 din Codul Administrativ, proiectele de hotarari pot fi initiate de consilierii locali. Participarea consilierilor la luarea deciziilor administrative la nivel local reprezinta o parte componenta a democratiei locale si un mijloc esential pentru realizarea interesului colectivitatii. Fara posibilitatea implicarii in procesul decizional al autoritatii administrative, rolul consilierilor locali ar fi redus la niste simpli spectatori ai exercitarii unei puteri discretionare din partea primarului si executivului din aparatul administrativ.

Elaborarea proiectelor se face de consilierul care propune proiectul, acesta beneficiind de sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Totodata, in conformitate cu art. 136 alin. (4) si alin. (3) din Codul Administrativ, primarul impreuna cu secretarul general al Primariei Sectorului 1, face nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectul de hotarare initiat de subsemnatul. Ulterior nominalizarii, secretarul general transmite proiectul de hotarare insotit de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare, de motivare si, dupa caz, de gestionare si directionare a resurselor financiare necesare, catre: compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru analiza si intocmirea rapoartelor de specialitate si comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.

In absenta instituirii unor compartimente de resort si a unor comisii de specialitate la nivelul Primariei Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti si a refuzurilor repetate din partea Paratilor de a pune pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local a proiectelor de hotarare initiate, nu avem posibilitatea legala de a urma toate demersurile legale necesare instituite prin Codul Administrativ, lipsind total de eficienta activitatea noastra de legiferare in calitate de consilieri locali, incalcandu-se astfel si principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, prevazut de art. 1 alin. (4) din Constitutia Romaniei.


III. Referitor la incalcarea de catre parati a obligatiilor instituite prin lege


In conformitate cu art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei, „respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”. Potrivit art. 154 alin. (1), „primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local (...)”.

In plus, in conformitate cu dispozitiile art. 222 din Codul administrativ, „primarii (...) au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales”.

Avand in vedere faptul ca structurile care au obligatia de a oferi sprijin consilierilor locali initiatori ai proiectelor de lege sunt in subordinea functionala a Primarului Sectorului 1, in persoana doamnei primar Armand Clotilde Marie Brigitte, precum si faptul ca relatia dintre consilierul local initiator si primar este una de colaborare si nu una de subordonare, avand ca scop gestionarea resurselor in vederea imbunatatirii conditiilor de locuire si dezvoltare a cetatenilor Sectorului 1, rezulta ca obligatia stabilita prin lege de sprijin este opozabila in egala masura si primarului sectorului 1.

In consecinta, Primarul si aparatul din subordinea sa au obligatia legala de sprijin a consilierilor care initiaza proiecte de hotarari.

Asa cum am explicat si mai sus, conform art. 136 alin. (4) din Codul administrativ, „nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente (...) se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”. In plus, primarul este cel care convoaca in sedinte ordinare sau extraordinare consiliul local si pune la dispozitie materialele inscrise pe ordinea de zi, cu ajutorul aparatului sau de specialitate.

Obligatiilor legale individualizate mai sus pentru primar, pentru aparatul sau de specialitate si pentru secretarul general al Primariei Sector 1, li se stabileste un termen maximal de 30 de zile de emitere a rapoartelor si avizelor prevazute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, prin art. 136 alin. (10) din actul normativ invocat.

Dupa cum lesne se poate observa, termenul legal imperativ stabilit de lege nu a fost respectat nici de primar, nici de aparatul sau de specialitate si nici de secretarul general, care individual sau impreuna, au obligatii legale de pregatire a proiectului de hotarare initiat de subsemnatii, prin nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se trimite proiectul si emiterea rapoartelor de specialitate si a avizelor.

Incalcarile au persistat si dupa controalele efectuate de catre Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, precum si dupa notificarile adresate de catre grupul consilierilor locali ai Partidului National Liberal si anticipam ca acestea vor continua pe toata durata mandatului doamnei primar Armand Clotilde Marie Brigitte, lipsind total de eficienta activitatile noastre.

Paratii refuza in mod nejustificat si sistematic sa nominalizeze compartimentele de resort si comisiile de specialitate competente sa emita rapoartele si avizele necesare potrivit legii, si sa inscrie pe ordinea de zi proiectele de hotarare initiate de catre consilierii locali ai Partidului National Liberal, manifestand un veritabil exces de putere. Refuzul de a pune in dezbatere proiectele de hotarare este cu atat mai abuziv, cu cat acestea indeplinesc toate elementele de tehnica legislativa si servesc interesului general al comunitatii locale. De asemenea, prin selectarea discretionara a proiectelor de hotarare propuse de consilierii locali, numai in favoarea consilierilor membri ai altor partide, se incalca inclusiv autonomia consiliului local si, implicit, art. 121 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Amintim faptul ca din interpretarea art. 2 alin. (1) lit. n) si r) din Legea nr. 554/2004 rezulta faptul ca Paratii afecteaza, prin exces de putere, un interes legitim public al comunitatii locale prin faptul ca refuza sa puna in dezbatere proiecte de hotarare de importanta mare pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, proiecte initiate de alesii locali ai cetatenilor”.


Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 7.12.2022 – Judecatori noi la Inalta Curte

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva