21 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CORBU PREVINE PROCESELE PENTRU OCHELARI – Presedinta ICCJ Corina Corbu a emis ordinul prin care a stabilit un plafon de 3.000 lei pentru decontarea ochelarilor necesari judecatorilor, din care 2.500 lei pentru lentile si 500 lei pentru rame. Decontul se face o data la doi ani daca diagnosticul nu se schimba. Corbu a dat ordinul „in vederea preintampinarii unui fenomen litigios referitor la decontarea aparatelor de corectie speciale, precum si pentru stingerea litigiilor aflate pe rol” (Ordinul)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

1 April 2024 15:17
Vizualizari: 6953

Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu (foto), si-a luat masuri de precautie pentru ca instantele sa nu fie inundate cu procese in care judecatorii solicita decontarea ochelarilor de vedere.In acest sens, Corbu a trimis tuturor curtilor de apel din Romania luni, 1 aprilie 2024, Ordinul nr. 128 din 26 martie 2024, prin care a stabilit un plafon de 3.000 de lei pentru decontarea ochelarilor de vedere necesari judecatorilor care lucreaza in fata unui monitor, din care 2.500 de lei pentru lentile si 500 de lei pentru rame. De asemenea, ordinul Corinei Corbu prevede decontarea examenului medical si a manoperei necesare pentru confectionarea ochelarilor. In aceste ultime doua cazuri, nu este prevazut vreun plafon. Daca diagnosticul ramane neschimbat, decontarea va fi facuta o data la doi ani. Sefa ICCJ precizeaza ca toate decontarile vor fi calculate cu TVA inclus. Aceleasi prevederi se aplica lentilelor de contact.

Printre altele, presedinta instantei supreme isi bazeaza ordinul pe Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 22 decembrie 2022, pronuntata in cauza nr. C-392/21. Aceeasi decizie a CJUE a fost invocata de catre magistrata Daniela-Ioana Stancioi de la Curtea de Apel Bucuresti (purtatoarea de cuvant a Consiliului Superior al Magistraturii) in dosarul nr. 3393/109/2023, in care, la 6 decembrie 2023, a obtinut in prima instanta – din partea judecatoarei Anca-Georgiana Radulescu del a Tribunalul Arges – obligarea CAB la decontarea celor 2.331 de lei cheltuiti pe ochelarii de vedere (incluzand, bineinteles, atat lentilele, cat si ramele lor) – click aici pentru a citi.


Corbu sufla si-n iaurt


Faptul ca Ordinul nr. 128/2024 a fost emis cu titlu preventiv (pentru evitarea avalansei de procese) o spune insasi sefa ICCJ Corina Corbu, in preambulul actului normativ, presedinta instantei supreme precizand ca a semnat ordinul „in vederea preintampinarii unui fenomen litigios referitor la decontarea aparatelor de corectie speciale, precum si pentru stingerea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata cu acest obiect”. Un astfel de litigiu este cel pornit de judecatoarea Ioana Stancioi (a se vedea linkul de mai sus).


Curtile trebuie sa elaboreze procedurile si pentru tribunale


Incheiem, mentionand ca presedinta ICCJ a trimis curtilor de apel doar cele patru pagini de mai jos, fara anexa, intrucat anexele vor fi elaborate de catre fiecare curte in parte, pentru propria circumscriptie. Deci nu doar pentru curtea insasi, ci si pentru tribunalele si judecatoriile din circumscriptia ei.


Iata ordinul (vezi facsimil):


Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

In temeiul art. 6 si 7 din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, precum si al Directivei 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind conditiile minime de securitate si sanatate pentru lucrul la monitor, astfel cum a fost aceasta transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

Luand act de interpretarea articolului 9 din Directiva 90/270/CEE data de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-392/21 (TJ impotriva Inspectoratului General pentru Imigrari);

Retinand ca in virtutea principiului interpretarii conforme, astfel cum a fost acesta consacrat prin jurisprudenta CJUE, instantele nationale, au obligatia ca 'la aplicarea dreptului intern, (...), in masura posibilului, sa interpreteze dispozitiile acestuia in lumina textului si a finalitatii directivei in cauza pentru a atinge rezultatul urmarit de aceasta si, prin urmare, sa se conformeze articolului 288 al treilea paragraf TFUE' (Cauza Amia SpA impotriva Provincia Regionale di Palermo, C-97/11);

Retinand, de asemenea, ca, in jurisprudenta sa, CJUE a aratat ca nu numai instantele nationale, ci si organele statale si organele administrative care nu poarta nici un rol in implementarea directivelor comunitare sunt obligate sa aplice in practica prevederile acestora (Cauza Cooperativa Agricola Zootecnica v. Amministrzione delle finanze dello Stato, C246-249/94), astfel incat Inalta Curte de Casatie si Justitie – nu doar ca instanta de judecata, ci si ca autoritate publica – are obligatia de a interpreta in lumina Directivei 90/270/CEE normele legale in materia securitatii si sanatatii pentru lucrul la monitor, aplicabile raporturilor juridice avute cu propriul personal;

Vazand si dispozitiile art. 210 alin. (4) si (5) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cele ale art. 25 din Ordonanta de urgenta nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, cele ale art. 67 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, prevederile art. 422 si 423 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si cele ale art. 6, art. 39 alin. (1) lit. f), art. 175 si 177 din Legea nr. 52/2003 privind Codul muncii;

Tinand cont de dispozitiile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei, art. 244 alin. (2) si (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Sectiunea a 5-a din Hotararea Guvenului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si Anexa 38 din Ordinul nr. 1.857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

Avand in vedere ca prevederile art. 9 lit.g) din Hotararea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei se interpreteaza, in lumina deciziei pronunate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-392/21 si a principiului efectului direct al deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in sensul ca este permisa decontarea unor materiale necesare corectarii vazului din bugetul ordonatorilor de credite din sistemul justitiei;

Tinand cont de principiile reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei, printre care fiind si decontarea supusa unui plafon, ceea ce implica rambursarea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea aparatelor de corectie speciale de o calitate medie, cu excluderea cheltuielilor voluptoare;

Vazand factorii avuti in vedere la incadrarea locurilor de munca in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, prevazuti de dispozitiile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 118/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare 'Justitie' si Curtea Constitutionala;

Tinand seama de preambulul Ordinului nr. 191 din 10 iulie 2023, prin care s-au constatat indeplinite conditiile legale pentru acordarea in contiuare a sporului pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, pentru categoriile de personal mentionate in Ordinul nr. 359 din 22.12.2022;

In vederea preintampinarii unui fenomen litigios referitor la decontarea aparatelor de corectie speciale, precum si pentru stingerea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata cu acest obiect,

In temeiul prevederilor art.30 alin. (1) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciara si al celor prevazute art. 9 alin. (2) si (5) si art. 10 pct. 4 lit. g) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

Emite urmatorul:

ORDIN

Art. 1 Se aproba procedura operationala privind decontarea contravalorii aparatelor de corectie speciale necesare protectiei ochilor si vederii angajatilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 (1) Personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a carui activitate implica utilizarea unui echipament cu monitor beneficiaza, la recomandarea medicului oftalmolog si in baza prescriptiei emise de acesta, de aparate necesare corectiei vizuale, in conditiile prezentului ordin si a procedurii operationale prevazute la art. 1.

(2) Decontarea in cazul preschimbarii lentilelor necesare corectiei vizuale se face la modificarea diagnosticului initial.

(3) In cazul in care diagnosticul ramane neschimbat, decontarea preschimbarii ochelarilor de vedere se face o data la 2 ani, iar a lentilelor de contact recomandate expres de medicul oftalmolog prin prescriptia eliberata, integral sau succesiv, pentru intervalul de 2 ani, cu incadrarea in suma maxima prevazuta la art. 3 lit.a).

Art. 3 (1) Suma maxima care se suporta din bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru aparatele necesare corectiei vizuale include taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) plafon maxim de 2.500 lei, pentru lentilele aferente aparatelor necesare corectiei vizuale;

b) plafon maxim de 500 lei, pentru ramele aferente ochelarilor de vedere;

c) costul manoperei;

d) contravaloarea examenului medical, dupa caz.

(2) In situatia in care valoarea facturii este mai mica decat plafonul prevazut la alin. (1), se deconteaza valoarea facturii, iar in situatia in care valoarea facturii este mai mare decat plafonul prevazut la alin. (1), se deconteaza valoarea acestuia.

(3) In toate cazurile, decontarea aparatelor necesare corectiei vizuale vizeaza specificatiile si caracteristicile produsului, astfel cum este acesta descris in prescriptia emisa de medicul oftalmolog.

Art. 4 Compartimentul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca tine evidenta angajatilor care beneficiaza de decontarea aparatelor de corectie speciale in vederea respectarii conditiilor si termenelor de preschimbare a acestora.

Art. 5 Prezentul ordin se comunica Compartimentului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si Departamentului economico-financiar si administrativ si se aduce la cunostinta personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 6 (1) Se recomanda ordonatorilor secundari de credite sa intocmeasca proceduri operationale pentru decontarea contravalorii aparatelor de corectie speciale care sa fie aplicabile si ordonatorilor tetiari de credite.

(2) Decontarea cheltuielilor determinate de achizitionarea aparatelor de corectie speciale se face cu incadrarea in plafoanele prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 7 - Departamentul economico-financiar si administrativ al Inaltei Curti de Casatie si Justitie va intocmi si va comunica ordonatorilor secundari de credite o procedura de alocare a sumelor destinate decontarii aparatelor de corectie speciale”.


Comentarii

# DODI date 1 April 2024 18:10 +8

În sfârșit s-a prins șefa ICCJ de ce justiția română nu... vedea cu ochi buni aplicarea LEGII fără ingerințe din afară. Cauza era lipsa decontării ochelarilor ceea ce reprezenta o periodică și enormă cheltuială, imposibil de suportat de magistrați din leafa lor de mizerie. În atari condiții ar trebnui să li se deconteze și trusoul, pantofii și benzina pentru că nu vor judeca de acasă. A trecut vremea pandemiei. Se poate, și trebuie, să se deplaseze la serviciu...

# santinela date 2 April 2024 08:00 +2

R-ati ai dracului cu casta voastra ! Nu vreti sa va fie decontata si hartia igienica fiindca este scumpa pentru salariile voastre de mizerie ?

# # ASISTATII SOCIAL !!! date 3 April 2024 06:56 +15

RUSINEEEEEEEEEEEEEE !!! MILOGILOR !!!!!!!!!!!!!! Pe cind o sa se deconteze tampoanele, pampersii (sint multi CICACIOSI IN SISTEM !!!), DROGURILE, ALCOOLUL??? JALNICA SPETA, CU ZECI DE MII SALARII... :eek: <img src=ops:' /> :-x

# adrian date 3 April 2024 07:37 +15

nu mai aveti nicio frana, cat tupeu porcesc; cat de jos sa fi ca om sa stai la miloaga statului sa iti faca ochelari, cand tu ai salariu de zeci de mii de lei??!! sa vedeti ce firme de optica o sa rasara peste noapte, se lanseaza o noua afacere; ai sau n-ai probleme cu vederea prost sa fi sa nu iei banutu

# Poate asa vor vedea mai bine, ca nu strica putina luciditate date 3 April 2024 11:59 0

Magistratii nu ar trebui sa fie usor de mani******t. Si totusi, iti pui mainiele in cap cand auzi de la unii propaganda de la TV. Nici nu conteaza canalul TV. Ideea e ca le preiau pe nemestecate si ne mai miram....

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva