22 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

DENUNT PE CLOTILDE IN SCANDALUL GUNOIULUI – Primarita S1 Clotilde Armand, acuzata de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si uzurpare de calitati oficiale: „Conform art. 157 din Codul administrativ, delegarea atributiilor primarului se face exclusiv prin dispozitie, nu prin imputernicire, ca in cazul de fata. Imputernicirea nu a fost nici datata, nici inregistrata... Sectorul 1 a fost amendat cu 30.000 lei, platiti din bugetul S1 fara just temei” (Denuntul)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

4 January 2023 14:07
Vizualizari: 4060

Primareasa Sectorului 1, USR-ista Clotilde Armand (foto 1), s-a ales cu o noua sesizare penala, la nici doua luni dupa ce Agentia Nationala de Integritate a dat-o pe mana Parchetului General.Totusi, de data aceasta sesizarea penala nu mai vizeaza presupuse fraude cu fonduri europene (ca in speta cu ANI), ci mult mai cunoscutul scandal al gunoiului.

Marti, 3 ianuarie 2023, Asociatia pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – condusa de urbanistul Alexandru Panisoara (foto 3) – a depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 un denunt impotriva Clotildei si a altui USR-ist din aceeasi primarie. Este vorba despre Dan Milea (foto 2), consilier al viceprimarului USR Oliver Paiusi. Denuntul are in vedere presupuse fapte de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si uzurpare de calitati oficiale.

Mai exact, ADU o acuza pe Clotilde ca l-a imputernicit pe Milea sa reprezinte Primaria Sectorului 1 in fata Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC). Este vorba despre un control neplanificat efectuat de catre ANRSC in februarie 2022 la sediul Primariei Sectorului 1 in legatura cu respectarea reglementarilor legate de serviciul de salubrizare.


Posibil prejudiciu de zeci de mii de lei


Iar in acest punct a aparut o tripla problema, acuza ONG-ul lui Panisoara. In primul rand, conform art. 157 din Codul administrativ, primarita Clotilde Armand ar fi trebuit sa semneze o dispozitie de delegare, nu o imputernicire (care nici macar nu a fost datata sau inregistrata). In al doilea rand, potrivit aceluiasi text legal, Dan Milea nu avea nicio calitate in acea speta, cata vreme el nu este nici viceprimar, nici secretar general al Sectorului 1, nici sef de institutie ori serviciu public de interes local, nici conducator al vreunui compartiment din aparatul de specialitate al primariei. In al treilea rand, in urma controlului din luna februarie a anului trecut, ANRSC a amendat Primaria S1 cu 30.000 de lei – suma care a fost platita din bugetul Sectorului 1, iar nu din buzunarele persoanelor vinovate, mai arata ADU.

Deci in primul rand a fost incalcata o norma legala (respectiv Codul administrativ), iar in al doilea rand a existat un prejudiciu – conditii cerute de catre jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei in legatura cu infractiunea de abuz in serviciu.


Redam mai intai pasajele din Codul penal si din Codul administrativ invocate in denunt:


I. Codul penal:

- art. 258:

Uzurparea de calitati oficiale

(1) Folosirea fara drept a unei calitati oficiale care implica exercitiul autoritatii de stat, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta functionarului public care continua sa exercite o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii”;

- art. 297:

Abuzul in serviciu

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica”;

- art. 298:

Neglijenta in serviciu

Incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda”.

II. Codul administrativ:

- art. 5 lit. g: „aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean - totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii / subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum si secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, presedintele consiliului judetean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepresedintele consiliului judetean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate”;

- art. 5 lit. y: „functia publica - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice”;

- art. 157:

(1) Primarul poate delega, prin dispozitie, atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unitatii / subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.

(2) Dispozitia de delegare trebuie sa prevada perioada, atributiile delegate si limitele exercitarii atributiilor delegate, sub sanctiunea nulitatii. Dispozitia de delegare nu poate avea ca obiect toate atributiile prevazute de lege in sarcina primarului. Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a persoanei careia i se deleaga atributiile.

(4) Persoana careia i-au fost delegate atributii in conditiile alin. (1) si (2) raspunde civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite cu incalcarea legii in exercitarea acestor atributii”;

- art. 370 alin. 2 lit. e: „Activitatile cu caracter general care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, de catre autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 369, sunt urmatoarele: (...) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea”.


Prezentam principalul pasaj din denuntul penal depus de ADU la PJS1:


Impotriva faptuitorilor:

- Doamna Armand Clotilde in calitate de Primar al UAT Sector 1 pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si uzurpare de calitati oficiale,

- Domnul Milea Dan in calitate de persoana fizica pentru infractiunea de uzurpare de calitati oficiale,

Cu sediul savarsirii infractiunilor in municipiul Bucuresti, sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9.

In fapt,

In data da 25.11.2020 Primarul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, Doamna Clotilde Armand a emis un mandat, fara numar si fara data, pe care l-a transmis Autoritatii Nationale de Supraveghere pentru Serviciile Comunitare de Interes Public (ANRSC), prin care il mandata pe Domul Dan Milea sa reprezinte autoritatea in fata organelor de control.

ANRSC a efectuat o actiune de control neplanificat la sediul Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, avand ca obiect verificare respectarii reglementarilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, documentul in baza caruia s-a efectuat aceasta actiune este Mandatul de control inregistrat la registratura Primarului Sectorului 1 sub nr. 9667/25.02.2022.

La momentul efectuarii controlului de catre inspectorii ARNSC la sediul Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, subdiviziunea administrativ-teritoriala Sector 1 a fost reprezentata de Domnul Milea Dan, in baza unei imputerniciri fara numar si fara data, transmis la sediul ANRSC in data de 25.11.2020, astfel cum a fost mentionat in Nota de control incheiata in data de 15.03.2021 la sediul Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti si inregistrata sub nr. 13721/15.03.2021 (Nota de control).

In urma actiunii desfasurate de inspectorii ANRSC, au fost incheiate Nota de control din 15.03.2021 si Procesul-Verbal seria B nr. 0000036 de constatare si sanctionare a contraventiilor din data de 15.03.2021 (Proces-Verbal).

Actele sus-mentionate au fost incheiate cu incalcarea legii fiind insusite prin semnatura Domnului Milea Dan, persoana care nu avea capacitatea de reprezentare a subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 dupa cum vom arata in cele ce urmeaza.

Totodata, prin faptele celor doua persoane, Doamna Clotilde Armand si Domnul Milea Dan, s-au incheiat acte prin care subdiviziunea administrativ-teritoriala a fost prejudiciata, in urma sanctionarii, pe de o parte, iar pe de alta parte, interesele colectivitatii locale sector 1 nu au fost reprezentate in conditiile legii.

Astfel, potrivit art. 106 din Codul administrativ, primarul este autoritatea executiva care reprezinta administratia publica la nivel local, in cazul nostru fiind administratia publica Sector 1 din Bucuresti. Tot potrivit Codului administrativ, in temeiul art. 157, primarul poate sa isi delege atributiile de reprezentare, precum cea in fata organelor de control cum a fost in cazul actiunii de control desfasurata de ARNSC, numai in conditiile impuse de textul normativ indicat. (...)

Asadar, dupa cum bine se poate observa din textul actului normativ, norma care opereaza in sfera dreptului public si care in acest sens este de stricta interpretare, delegarea atributiilor Primarului se poate face exclusiv prin dispozitie care trebuie sa prevada perioada, atributiile si limitele exercitarii atributiilor delegate, sub sanctiunea nulitatii si nu prin imputernicire astfel cum s-a intamplat in cazul de fata, inscrisul nu a fost nici datat si nici inregistrat.

Pe langa faptul ca inscrisul prin care Domnul Milea Dan a fost imputernicit sa reprezinte subdiviziunea administrativ-teritoriala in actiunea de control a ANRSC nu indeplineste conditiile legale prin care sa i se fi putut delega asemenea atributii, in egala masura acesta nu avea calitate. Conform art. 157 alin. (1) din Codul administrativ, atributiile Primarului, precum si cea de reprezentare, se pot delega exclusiv „viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local”.

De altfel, tot din interpretarea sistemica a prevederilor Codului administrativ rezulta ca reprezentarea autoritatii publice in relatia cu alte autoritati, precum ANRSC, este o activitate generala prin care se exercita prerogativa de putere publica. (...)

Iar prerogativa de putere publica este atribut care nu poate fi exercitat decat de functionarii publici si/sau alesii locali, in conformitate cu dispozitiile Codului administrativ.

Conform Notei de control incheiate in data de 15.03.2021 la sediul Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, inregistrate sub nr. 13721/15.03.2021, „in urma desfasurarii alegerilor locale din 27 septembrie 2020 si alegerea in functia de primar a Doamnei Clotilde Armand, Sectorul 1 este reprezentat de dl. Dan Milea, […], mandatat de primar Clotilde Armand prin imputernicirea fara numar si fara data, transmisa la ANRSC in data de 25.11.2020”, ne este indicat inscrisul administrativ prin care in mod nelegal a fost mandatat Domnul Milea Dan, de catre primarul in functie, Doamna Clotilde Armand, sa reprezinte Primaria Sectorului 1 si interesele subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 in cadrul actiunii de control desfasurata de ANRSC, respectiv imputernicirea fara numar si fara data transmisa la ANRSC in 25.11.2020.

Domnul Milea Dan nu facea parte din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, nu era ales local al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, neavand nicio calitate in cadrul autoritatii publice locale Sector 1, fiind un simplu cetatean.

Aratam ca desi in luna ianuarie 2021 Domnul Milea Dan a fost angajat in functia de consilier al Viceprimarului Sectorului 1, Domnul Oliver Paiusi, aceasta calitate nu ii confera capacitate de reprezentare, neindeplinind conditiile prevazute de Codul administrativ.

Astfel, consilierii sau personalul din cabinetul primarului / viceprimarului nu fac parte din aparatul de specialitate potrivit art. 5 lit. g) din Codul administrativ. (...)

In consecinta, Domnul Milea Dan nu avea nicio calitate de reprezentare a subdiviziunii administrativ teritoriale sector 1 Bucuresti, precum nici inscrisul prin care acesta a fost imputernicit, emis de Primarul Clotilde Armand, nu respecta dispozitiile legale.

In ceea ce priveste prejudiciul si vatamarea unor interese

Prin actiunea de control desfasurata de ANRSC, subdiviziunea administrativ-teritoriala sector 1 a fost sanctionata cu amenda in valoare de 30.000 lei, suma ce a fost platita din bugetul sectorului 1 fara just temei atata timp cat intreaga procedura de control si incheiere a actelor de constatare si sanctionare erau viciate, autoritatea nefiind reprezentata.

De asemenea, actele premergatoare contraventiei si cel de constatare si sanctionare au fost insusite de o persoana fara calitate, respectiv Domnul Milea Dan, acestea fiind lovite de nulitate. Cu toate acestea, Primarul Clotilde Armand nu a luat nicio masura de indreptare a acestei situatii si a ordonantat plata sanctiunii fara just temei si fara sa exercite caile de atac in fata instantelor de judecata competente.

Interesele autoritatii nu au fost reprezentate corespunzator, subdiviziunea administrativ-teritoriala sector 1 suferind un prejudiciu de 30.000 lei fata de care nu s-au luat masuri de contestare.

Fata de acestea, va solicitam sa dispuneti efectuarea cercetarilor penale pentru savarsirea infractiunilor de:

- Uzurpare de calitati oficiale, prevazuta de art. 258 Cod penal de catre Domnul Milea Dan, pentru reprezentarea, semnarea si insusirea inscrisurilor fara drept in fata organelor de control ale ANRSC si in urma carora subdiviziunea administrativ-teritoriala sector 1 a fost sanctionata contraventional cu suma de 30.000 lei;

- Abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 Cod penal de catre Doamna Clotilde Armand, pentru emiterea de inscrisuri nelegale in urma carora subdiviziunea administrativ-teritoriala sector 1 nu a fost reprezentata si a fost sanctionata contraventional cu suma de 30.000 lei si de uzurpare de calitati oficiale desemnand o persoana in mod nelegal, care nu avea capacitatea juridica de a reprezenta Sectorul 1 prin acte nelegale.

- Neglijenta in serviciu, prevazuta de art. 298 Cod penal de catre Doamna Clotilde Armand, pentru nereprezentarea intereselor subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 in calitatea domniei sale de Primar, pe de o parte, iar pe de alta parte pentru neluarea masurilor legale de contestare si aparare a autoritatii fata de sanctiunea dispusa de ANRSC, in urma carora a fost sanctionata contraventional cu suma de 30.000 lei”.


* Cititi aici intregul denunt penal


sursa foto Armand: Jurnalul National

Comentarii

# DODI date 6 January 2023 20:41 -28

Aceste lucruri se întâmplă din cauză că SRI (prin acoperiții săi) adună toate gunoaiele Europei și le depozitează în locuri cu rezonanță istorică și electorală: sectorul 1 și Timișoara.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.05.2024 – Minune mare: Bosoc a dat pronuntare!

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva