21 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

EXISTA O CAMERA DE CONTURI MAI PRESUS DECAT INSTANTA – Scandalos! Camera de Conturi Hunedoara a amanat pana la prescriptie punerea in executare a unei hotarari definitive pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia. Instanta obligase recuperarea prejudiciului de 2,5 milioane lei cauza bugetului local, dupa ce s-a constatat ca Primaria Deva a pus pe tava contracte paguboase. Atat CNSC cat si auditorii Curtii de Conturi au sesizat grozavia. Primaria a facut recurs fara succes

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

24 May 2021 16:46
Vizualizari: 8298

Notiuni precum "decizie definitiva" sau "hotarare executorie" devin abstracte la Camera de Conturi Hunedoara despre care aflam cu stupoare ca, printr-o decizie interna, a stabilit suspendarea efectelor unei hotarari judecatoresti definitive pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia intr-o speta care avea ca obiect modul in care s-a desfasurat o licitatie si pagubele care se ridica la 2 ,5 milioane lei, produse bugetului local prin atribuirea unui contract. Vorbim despre servicii cuprinse intr-un contract obtinut printr-o procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare care au ajuns sa coste de doua ori mai mult decat pretul oferit in cadrul unei licitatii deschise de catre alti operatori. Practic pentru un contract pe un an s-a platit pretul serviciilor pentru 4 ani. Culmea, licitatia a fost anulata de administratia publica locala pe motiv ca pretul e prea mic! Trei luni mai tarziu insa, a fost incheiat un contract fara licitatie la care pretul era de doua ori mai mare decat pretul pietei!


 

Cand totul a iesit la iveala, iar Curtea de Apel Alba Iulia a decis definitiv recuperarea prejudicului produs bugetului local, Curtea de Conturi Hunedoara, prin pixul directorului Danciu Roman, a decis amanarea platii prejudiciului, contrar deciziei CA Alba Iulia, pana la... prescriptie!


Primaria Deva nu vrea oferte la pret mic


Grozavia de mai sus se petrece in orasul Deva, pastorit de la acea data de primarul Mirica Muntean, si are la baza un contract din 2016 cu efecte pana in 2021.

Concret, in aprilie 2016, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului (UATM) Deva a lansat o licitatie deschisa avand ca obiect delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiul Deva, pe o perioada de 4 ani, la care s-au inscris 4 ofertanti, respectiv SC Coral Impex SRL, Compania Romprest Service SA, SC DD Chim SRL si SC Deraton SRL.

Deraton a fost eliminat intrucat nu a constituit garantia de participare la licitatie conform normelor din HG 71/2007, fiindu-i returnata oferta nedeschisa, Romprest a fost clasat ca a avut un pret prea mare (de circa 4,5 milioane lei), iar in joc au ramas ofertele Coral Impex (de 1,95 milioane lei) si DD Chim (2,5 milioane lei). Sumele oferite de Coral Impex au fost respinse de Primaria Deva fiind considerate "inadmisibile deoarece se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut", "neconforme pentru ca raspunsurile transmise de ofertanti nu au fost concludente" si "inacceptabile pentru ca oferta nu indeplineste una sau mai multe cerinte de calificare stabilite in documentatia de atribuire".


Una peste alta, cu aceasta motivatie a fost anulata licitatia deschisa si, atentie, fara a fi intocmit un raport al procedurii de licitatie deschisa derulata in aprilie 2016 care sa arate cum s-a finalizat aceasta procedura, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva a notificat Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) cu privire la faptul ca in data de 15 iulie 2016 se va desfasura o procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului privind prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, invocand anularea de catre comisia de evaluare a procedurii de licitatie deschisa (fara ca anularea sa se fi realizat in fapt) si prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 care prevede ca negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se poate aplica ca o masura strict necesara, cand perioadele de aplicare a altor proceduri nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoareaza unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.


Contractul cu DD Chim pe un an, comparativ la pret cu contractul cu Corla Impex. Numai ca pe 4 ani!


Astfel, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva a demarat procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru un contract pe o perioada de un an la suma de 1.781.814 milioane lei, fara TVA. Practic, dupa ce a anulat licitatia deschisa motivat de preturile prea scazute pentru 4 ani, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva a facut o procedura pentru semnarea unui contract de servicii pe un an la un cost similar celui avansat de ofertantul cu cea mai mica oferta de pret, Coral Impex, de 1,95 milioane lei, dar pentru 4 ani.


Pentru valoarea de pret avansata de Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva s-a tinut cont de contractul anterior avut de Primaria Deva cu DD Chim SRL, incheiat in 2008 pe o perioada de 7 ani si 6 luni.

In aceasta procedura Primaria a transmis invitatii de participare la negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare catre DD Chim SRL si Deraton SRL, insa oferta a depus doar DD Chim SRL. In urma negocierilor, a fost astfel semnat contractul nr. 26990/15.07.2016 in valoare totala de 1.526.342 lei, fara TVA/an, inainte chiar de anularea procedurii de licitatie deschisa lansata in aprilie 2016. Atentie, aceasta in conditiile in care la licitatia deschisa demarata cu 3 luni inainte, DD Chim prezentase o oferta de 628.753 lei/an, fara TVA. Adica de 2,43 ori mai mica decat oferta depusa la procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare.


Coral Impex a stricat ploile la Primarie


Si de aici se demasca grozavia! La circa o luna de la semnarea contractului intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva si DD Chim, in 22 august 2016, Coral Impex SRL a depus contestatie la Comisia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) solicitand anularea raportului procedurii pentru licitatia deschisa, CNSC a admis contestatia, a anulat raportul procedurii si a cerut reevaluarea ofertei SC Coral Impex cu respectarea intocmai a documentatiei de atribuire si a legislatiei aplicabile privind achizitiile publice, emitand Decizia nr. 1744/C8/1819/13.10.2016.

Solutia a fost motivata inclusiv de faptul ca pentru a respinge initial oferta Coral Impex (sub motivatia ca a oferit un pret neobisnuit de scazut) Primaria Deva trebuia sa faca dovada ca societatea Coral Impex nu poate asigura indeplinirea contractului la parametri cantitativi si calitativi solicitati in caietul de sarcini, lucru care nu s-a intamplat.

In urma deciziei CNSC, de anulare a raportului si de reevaluare a ofertei SC Coral Impex, Primaria Deva a depus plangere la Curtea de Apel Alba Iulia, instanta respingand aceasta plangere la 16 noiembrie 2016 si obligand UATM Deva sa puna in aplicarea hotararea CNSC.


Un nou contract pentru DD Chim SRL, chiar si dupa decizia CA Alba Iulia


In ciuda acestor decizii, ale CNSC si ale Curtii de Apel Alba Iulia, care obligau Primaria Deva sa reevalueze oferta Coral Impex, administratia din Deva a anuntat, in mai 2017, prin semnatura viceprimarului Ovidiu Mos, ca urmeaza sa desfasoare procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de servicii privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din Deva si pentru anul 2017 la aceeasi suma precum cea din 2016, de 1.781.814 milioane lei, fara TVA. De aceasta data a transmis invitatii catre SC Deratex Chim SRL, SC Deraton SRL si SC DD Chim SRL, insa la fel ca anul precedent, singura societate care a depus oferta a fost DD Chim SRL care a si castigat procedura la valoarea de 1.519.164 lei fara TVA. Astfel, la 31.05.2017 Primaria Deva a incheiat un nou contract, nr. 18865/31.05.2017, cu DD Chim SRL.


Ulterior, in ianuarie 2018, Coral Impex a notificat Primaria Deva cu privire la purtarea abuziva, sesizand in acelasi timp Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Hunedoara referitor la platile efectuate catre DD Chim si cu privire la faptul ca administratia locala refuza sa puna in executare hotararea Curtii de Apel Alba Iulia care statua, conform deciziei CNSC, ca oferta de pret din cadrul licitatiei deschise a Coral Impex SRL a fost respinsa nefondat, cerand reluarea procedurii.


Ca atare, Primaria Deva, prin noul primar Nicolae Florin Oancea, a decis in 2018 punerea in executare a Deciziei nr. 1744/C8/1819/13.10.2016, a anulat raportul procedurii licitatiei deschise din 2016, a emis un nou raport prin care a atribuit contractul privind prestarea serviciului de salubrizare pentru activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Deva pentru SC Coral Impex SRL, la pretul de 1.950.456 lei, fara TVA, pentru o perioada de 4 ani.


In acelasi timp, intr-un Raport intocmit de Camera de Conturi Hunedoara s-a concluzionat inclusiv faptul ca Primaria Deva a anulat incorect, in 2016, procedura de licitatie deschisa, alegand procedura netransparenta de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare prin care a atribuit doi ani consecutiv contractele de salubrizare catre compania DD Chim la un pret mai mare decat pretul de piata, prin actiunile autoritatii locale fiind produs un prejudiciu buhetului locale de 2.456.120 lei.


Ca atare, pentru recuperarea prejudiciului cauzat de DD Chim catre Primaria Deva si pentru intrarea in legalitate, Camera de Conturi Hunedoara a emis Decizia nr. 18/16.09.2018.

Deciza 18/6.09.2018 mentinuta prin Decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr. 342/2020 prin care s-a solicitat ordonatorului principal de credite, in speta UATM Deva, sa precedeze la stabilirea exacta a intinderii prejudiciului produs bugetului local, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, inregistrarea in contabilitate si demararea procedurilor legale pentru recuperarea integrala a acestuia, in contextul abaterii de la legalitate prezentate la pag 13-27 din procesul verbal de constatare nr. 1238/64439/27.07.2018.

Prin Decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr. 342/2020 pronuntata in dosarul nr.4543/97/2018 a fost respins recursul UAT Municipiul Deva ca fiind nefondat, stabilindu-se astfel definitiv ca abaterea de la norma si masura dispusa de auditorii Curtii de Conturi au fost legale, fiind astfel necesara implementarea masurii dispuse prin Decizia 18/2018 a Camerei de Conturi Hunedoara.


Iata ce s-a retinut in minuta pronuntata la 10 iunie 2020 in dosarul nr. 4543/97/2018 al Curtii de Apel Alba Iulia:

"Respinge ca nefondat recursul declarat de parata Unitatea Administrativ Teritoriala Deva si recursul intervenientei SC DD CHIM SRL impotriva SentinTei nr.1185/CA/2019 pronunţata de Tribunalul Hunedoara – Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ. Obliga in solidar recurentele la plata sumei de 7.389,86 lei cu titlu cheltuieli de judecata in favoarea intervenientei intimate SC Coral Impex SRL. Definitiva. Pronuntata conform art.402 din Cod de Procedura Civila, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea Grefei, la data de 10 iunie 2020".


Curtea de Conturi Hunedoara a amanat recuperarea prejudiciului pana la prescriptie


Stupoare insa, chiar si dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia a decis definitiv respingerea recursului UATM Deva, ca fiind nefondat, la 6 ianuarie 2021, adica la 6 luni de la hotararea instantei, Camera de Conturi Hunedoara condusa de Danciu Roman a emis Decizia nr. 18/2/2021 prin care, atentie, a prelungit termenul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Deciza 18/6.09.2018 pana la data de 20 iunie 2021 privind recuperarea prejudiciului.

Cu alte cuvinte, Camera de Conturi Hunedoara, de la sine putere, a stabilit printr-o hotarare intinderile efectelor unei dispozitii judecatoresti, dispunand amanarea acestora pana la, atentie, prescrierea termenului de recuperare a banilor de la societatea DD Chim SRL.


Care a fost motorul acestor decizii, nu stim, insa consecintele sunt nefaste nu doar pentru administratia locala, ci si pentru cetatenii comunitatii. Singurii castigatori par insa sa fie reprezentatii companiei DD Chim SRL, companie infiintata la data de 28 noiembrie 1992, si patronata de asociatul unic Csaba Veres, care, pur intamplator, in anul 2016, an care a coincis cu atribuirea contractului de deratizare fara licitatie, a inregistrat una dintre cele mai mari cifre de afaceri din istoria companiei, de 3.415.625 lei si un profit net de 1.030.444 lei, la un numar de 35 de angajati. De atunci si pana in prezent, numarul anagajatilor, la fel ca si profitul au variat, cifra de afaceri situandu-se in jurul valorilor de 3 milioane lei.


Pe de alta parte, trebuie precizat ca in prezent, Camera de Conturi Hunedoara desfasoara o actiune de audit financiar asupra conturilor de executie bugetara pe anul 2020 a UATM Deva, ocazie cu care va verifica si modul de realizare a masurilor dispuse prin Deciza 18/6.09.2018, mentinute prin Incheierea nr. 82/2018. Verificarile la de Primaria Deva se vor finaliza in in perioada 25 iunie 2021.


Lumea Justitiei va prezenta in editiile urmatoare noi detalii despre modul in care s-au obtinut alte contracte similare in alte localitati si care au fost efectele acestora.

Comentarii

# Gica contra sistemului date 24 May 2021 19:10 +15

Cine e vinovat ca nu a pus în executare o hot jud, sa plătească. Se dovedește iarăși ca dintr-o instituție care-și câștigase o oarecare credibilitate Curtea de Conturi a devenit un cimitir al politrucilor gen Busuioc, Sârbu, Badalau și alții dar și un loc cu sinecuri bine plătite pentru mulți pilosi, nulități profesionale, alunecosi, pentru care timpul trece leafa merge. Uitați-vă în declarațiile lor de avere sa vedeți ce dotați cu imobile sunt băieții. A fost singura instituție de control care a aplicat răspunderea civila delictuala dar au făcut-o Năstase și Băsescu praf și a devenit ceea ce este acum adică o instituție bugetofaga, inutila, plina cu nulități în materie de Drept. Soluția, desființarea și angajarea de profesioniști în locul nulitatilor!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva