24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

FORMELE DE CONTROL ALE EXECUTORILOR JUDECATORESTI – Presedintele UNEJ, Cristian Jurchescu, demonstreaza ca ministrul Justitiei, dar si Consiliul de conducere al UNEJ pot exercita controlul profesional al activitatii executorilor. Jurchescu despre “specialistii UNEJ”: “Manifesta o grava confuzie intre notiunea de conduita profesionala a executorului judecatoresc si cea de onoare, probitate si prestigiu profesional”

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

24 July 2014 18:36
Vizualizari: 20982

Controlul de legalitate si de conformitate a actelor intocmite si a activitatilor desfasurate de executorul judecatoresc poate fi exercitat, pe de o parte, de ministrul Justitiei, iar pe de alta parte, de catre Consiliul Uniunii, direct sau prin Colegiile directoare ale Camerelor. Prima forma de control se refera la calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti, in timp ce a doua vizeaza desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti. Precizarea este facuta de catre Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania, condusa de executorul judecatoresc Cristian Mihai Jurchescu (foto), care in urma aparitiei unor articole pe Lumeajustitiei.ro, in care anumiti "specialisti UNEJ" sustineau ca singura in masura sa faca aprecieri cu privire la legalitatea unui act de executare este instanta de judecata, a remis redactiei noastre un drept la replica in care aduce precizari fata de modul in care se exercita formele de control in materia actului de executare. Astfel, potrivit dreptului la replica al UNEJ, in ce priveste formele de exercitare a controlului activitatii generale a executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente actele executorului judecatoresc, iar in cazul constatarii unor abateri disciplinare, in urma formularii unor contestatii la executare, ministrul justitiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabila, promovand actiunea disciplinara. In acelasi timp, controlul profesional al activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre ministrul justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere.


In opinia presedintelui UNEJ, Cristian Mihai Jurchescu, “specialistii UNEJ” “manifesta o grava confuzie intre notiunea de "coduita profesionala a executorului judecatoresc", care are o acceptiune foarte larga privind atitudinea si comportamentul general al executorului judecatoresc in cadrul profesiei sale si cea de "onoare, probitate si prestigiu profesional", care reprezinta doar o componenta a celei dintai, valoare a carei atingere atrage, de asemenea, raspunderea disciplinara a executorului”.

Conducerea UNEJ precizeaza ca cele doua forme de control coexista si nu se exclud reciproc, intrucat prima forma de control are ca scop ocrotirea intereselor particulare, iar cea de-a doua forma vizeaza strict atitudinea executorului judecatoresc si conduita juridica a acestuia, cu ocazia efectuarii actului de executare si a desfasurarii activitatii respective, fara a fi vizat in mod direct actul intocmit si fara a se tinde spre anularea acestuia, fara evidentierea vatamarilor sau intereselor aduse partilor/interesatilor.

Prezentam in continuare dreptul la replica al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania:

"Avand in vedere documentul publicat pe site-ul www.luju.ro referitor la afirmatiile unor specialisti din cadrul UNEJ, care au atras atentia ca o buna parte dintre cei care se simt nedreptatiti de hotararile cu titlu executoriu nu contesta la Consiliile de Disciplina ale CEJ posibila maniera defectuoasa in care executorul judecatoresc si-ar fi exercitat atributiile in instrumentarea dosarului, ci ataca, in mod nejustificat, legalitatea actelor de executare, sustinand ca singura in masura sa faca aprecieri cu privire la legalitatea unui act de executare este instanta de judecata", Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin reprezentantul legal, domnul executor judecatoresc – Cristian Mihai Jurchescu, in calitate de Presedinte al UNEJ, doreste sa aduca urmatoarele clarificari menite sa informeze corect orice cetaten interesat de reglementarile in materia actului de executare.

Luand in considerare afirmatiile mentionate mai sus, apreciem ca acestea nu ar putea emana de la un "specialist" din cadrul UNEJ, fiind total eronate si nefundamentate din punct de vedere legal, motiv pentru care ne indoim de capacitatile profesionale ale persoanelor care au prezentat actul de executare in liniile mentionate mai sus.

Din eleganta si fara a face supozitii cu privire la identitate presupusilor "specialisti" din cadrul UNEJ, consideram afirmatiile acestora nefondate cel putin pentru urmatoarele considerente de fapt si de drept:

-Invocarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1339/09.12.2008 s-a facut intr-un mod tendentios, intrucat aceasta nu are legatura cu sustinerile mentionate mai sus, ci se refera la constitutionalitatea operatiunii de actualizare a creantelor cu rata inflatiei si la faptul ca cei nemultumiti de modul de efectuare a acestei operatiuni au la dispozitie calea contestatiei la executare, ceea ce este real, pe deplin justificat si de necontestat din punct de vedere legal. Curtea Constitutionala nu apreciaza ca acesta este singurul mod de verificare a legalitatii operatiunii, ci circumstantiaza aceasta verificare strict doar la modalitatea de anulare a actului de actualizare pentru repunerea partilor in situatia anterioara.

-In aceeasi asa-zisa "argumentatie juridica" se mai invoca Decizia civila nr. 5822/16.12.2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, desi acesta reprezinta un caz singular, iar hotararea respectiva nu constituie izvor de drept si nu este general obligatorie, in conditiile in care in peste 90% dintre hotararile prin care au fost solutionate actiunile disciplinare prin admiterea sau respingerea acestora ori a cailor de atac, au avizat aspecte de legalitate si au fost mentinute de catre Curtile de Apel teritoriale, inclusiv de Curtea de Apel Bucuresti, devenind definitive si irevocabile.

In realitate, avand in vedere cadrul normativ in vigoare referitor la controlul activitatii executorilor judecatoresti si raspunderea acestora, care nu a suferit modificari semnificative de la intrarea in vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, pentru a combate afirmatia eronata mentionata mai sus, si care este de natura a aduce grave prejudicii atat profesiei de executor judecatoresc, cat si justitiabililor in general, vom prezenta, pe scurt, procedura exercitarii controlului asupra activitatii executorului judecatoresc si atragerea raspunderii disciplinare corelative, procedura care cuprinde dispozitii clare si referiri evidente cu privire la exercitarea controlului de legalitate asupra intregii activitati a executorilor judecatoresti, inclusiv asupra actelor intocmite de acestia.

In ceea ce priveste formele de exercitare a controlului activitatii generale a executorilor judecatoresti, actele normative incidente de vigoare instituie un sistem dual de control respectiv:

a)potrivit dispozitiilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 100 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr.210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente actele executorului judecatoresc, iar potrivit art. 61 din lege "cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila", urmand ca, potrivit art. 101 alin. 3 din Regulament, "in cazul constatarii de abateri disciplinare, ministrul justitiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, sa efectueze cercetarea prealabila, promovand actiunea disciplinara".

b)pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti si ale art. 100 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, "activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile prezentei legi", iar "controlul profesional al activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre ministrul justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere"; Potrivt art. 62 alin. (2) din lege "Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului in ceea ce priveste calitatea actelor si lucrarilor efectuare de executorii judecatoresti si comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si personale". Totodata, Consiliul Uniunii exercita si actiunea disciplinara, dupa caz.

In ceea ce priveste obiectul controlului profesional, consideram ca o componenta importanta a acestuia este si exercitarea controlului de legalitate si de conformitate a actelor intocmite si a activitatilor desfasurate de executorul judecatoresc, avand in vedere continutul expres al unor norme legale, dupa cum urmeaza:

-referitor la controlul profesional exercitat de catre ministrul justitiei, potrivit dispozitiilor art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 si ale art. 101 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000, aceasta va avea in vedere: "calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti", ..."respectarea legii in activitatea profesionala a executorilor judecatoresti", ... "si conduita executorului judecatoresc in indeplinirea atributiilor sale, in raport cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice".

-referitor la controlul profesional exercitat de catre Consiliul Uniunii, direct sau prin Colegiile directoare ale Camerelor, potrivit dispozitiilor 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000, ale art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 si ale art. 21 lit. k) din Statutul UNEJ, aceasta va urmari "... desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti, ... calitatea lucrarilor, ... precum si orice alte probleme", "legalitatea lucrarilor executorilor judecaroresti ... si conduita executorilor judecatoresti in indeplinirea atributiilor profesionale", k) ... verificand si calitate actelor executionale...".

Fata de reglementarile mentionate mai sus, ne permitem sa tragem concluzia potrivit careia "specialistii UNEJ" manifesta o grava confuzie intre notiunea de "coduita profesionala a executorului judecatoresc", care are o acceptiune foarte larga privind atitudinea si comportamentul general al executorului judecatoresc in cadrul profesiei sale si cea de "onoare, probitate si prestigiu profesional", care reprezinta doar o componenta a celei dintai, valoare a carei atingere atrage, de asemenea, raspunderea disciplinara a executorului.

In ceea ce priveste circumscrierea legala a faptelor retinute cu ocazia verificarii aspectelor mentionate mai sus, constand in nelegalitatea actelor intocmite si a lucrarilor efectuate, constatate cu ocazia exercitarii controlului profesional si incadrarea juridica a acestora intre abaterile disciplinare expres si limitativ prevazute de lege, a caror savarsire poate fi retinuta in sarcina executorului judecatoresc, este evident faptul ca, dand eficienta corespunzatoare prevederilor legale, aceste fapte pot consta in abaterile prevazute la:

1.art.47 lit. c), e), f), si g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, constand in: savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri, intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor, absenta nejustificata de la birou, si respectiv omisiunea de a efecuta publicitatea vanzarii prin Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite;

2.dar si la art. 56 Statutul UNEJ, potrivit caruia "nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara".

Din aceasta perspectiva, pentru a putea fi stabilita sfera larga de nereguli care pot forma elementul material al acestei abateri si care atrag raspunderea disciplinara, ca urmare a nerespectarii prevederilor/obligatiilor statutare, este obligatorie si necesara aplicarea coroborata a acestor prevederi cu:

-cele ale art. 54 lit. a) si b) din Statutul UNEJ, potrivit carora membrii Uniunii sunt obligati: a) sa respecte dispozitiile legii, precum si ale regulamentului; b_ sa respecte dispozitiile statului si hotararile Uniunii si ale Camerelor;

-cele ale art. 55 alin. (1) din Statutul UNEJ, potrivit carora "executorul judecatoresc raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile, disciplinar sau civil, in conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut", in conditiile in care ne raportam la atributiile executorului judecatoresc prevazute expres de art. 7 din Legea nr. 188/2000, inclusiv aceea de punere in executare a dispozitiilor titlurilor executorii.

3.precum si dupa caz, la art. 25 din Anexa nr. 2 din Statutul UNEJ – Codul deontologic al executorului judecatoresc, potrivit caruia "nerespectarea normelor deontologice atrage raspundere disciplinara a executorului judecatoresc".

In sensul celor de mai sus, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 810/27.09.2007 – general obligatorie, prin care au fost rezolvate controversele existente in raport cu aceasta disputa juridica, decizie pe care insa "specialistii din cadrul UNEJ" o ignora din necunoasterea acesteia – se retine si se statueaza ca activitatea executorului judecatoresc, investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, este firesc sa fie supusa controlului profesional, care bineinteles are ca obiect aspectele mentionate mai sus, iar in cazul in care sunt constatate abateri, acestia sa raspunda disciplinar pentru fapte expres si limitativ prevazute de lege, putand sa-si formuleze aparari in acest sens. Fata de cele prezentate mai sus, toate aceste prevederi legale constituie garantii ale desfasurarii unui proces echitabil, drept pentru care Curtea nu va putea retine incalcarea dispozitiilor constitutionale.

In concluzie, conducererea UNEJ apreciaza ca ratiunea juridica a coexistentei celor doua forme de control, care nu se exclud reciproc, poate fi doar aceea ca, daca prima forma de control are ca scop ocrotirea intereselor particulare, constand in apararea drepturilor persoanelor vatamate sau interesate de actele de executare silitata nelegale, efecutate de executorii judecatoresti, si priveste strict actul de executare intocmit sau efecutat de executorul judecatoresc in cauza, ajungandu-se chiar la anularea acestuia si la restabilirea situatiei anterioare actului, cea de-a doua forma vizeaza strict atitudinea executorului judecatoresc si conduita juridica a acestuia, cu ocazia efectuarii actului de executare si a desfasurarii activitatii respective, fara a fi vizat in mod direct actul intocmit si fara a se tinde spre anularea acestuia, fara evidentierea vatamarilor sau intereselor aduse partilor/interesatilor.

Exercitarea acestei forme a controlului are drept scop cresterea prestigiului profesiei de executor judecatoresc, si a calitatii serviciului de interes public prestat de catre acesta, pentru ocrotirea interesului general social.

Dincolo de toate aspectele prezentate mai sus, pentru evitarea aparitiei unor posibile controverse juridice pe tema interpretarii reglementarilor in materia exercitarii profesiei de executor judecatoresc, Uniunea Nationala e Executorilor Judecatoresti va transmite toate opiniile oficiale numai sub semnatura reprezentantului legal, in persoana Presedintelui, domnul executor judecatoresc Cristian Mihai Jurchescu, sau sub semnatura persoanei anume imputernicite in acest sens.

Pe cale de consecinta, orice articol va fi furnizat pe viitor, sub semnatura anumitor asa-zisi "specialisti UNEJ" nu reprezinta punctul de vedere al UNEJ, motiv pentru care va adresam rugamintea de a indica exact numele persoanelor respective pentru a se putea trage concluzia, fara putinta de tagada, ca aceea opinie transmisa este una persoanala si nu cea oficiala a Uniunii.

Comentarii

# PALAVRE date 24 July 2014 19:39 +5

Vorbe vorbe vorbe

# sursa date 27 July 2014 08:51 0

Nu sunt doar vorbe, impotriva doamnei presedinte Gont si compania au fost declansate doua actiuni disciplinare una de Ministerul Justitiei si una de UNEJ plangerile fiind facute chiar de executori din Bucuresti. Asa cel putin va explicati de unde interesul ca doar instanta sa faca controlul de legalitate si nu si organismele profesionale. Problema de drept este instanta poate face legalitatea actelor de executare dar poate ea sa initieze actiuni disciplinare sau sa analizeze in asamblu activitatea unui executor ?

# g(l)ont date 29 July 2014 20:00 +4

Normal ca e interes din partea presedintii Gont sa face asemenea interpretare. Ea umble cu crucea in san si cu dracu in inima! Doamna presedinta din Bucuresti, daca nu iti place noroi, nu te ruga pentru ploae! Sa stii ca cine fuge de judecata, dreptate nu are! Vine vremea si va lasa toti din brate cand vor citi ce se intampla in anumite dosare ale companiei dumneavostra!(pacatul vechi aduce rusine noua!) Chiar si prietenii dumneavostra, anumiti judecatori si procurori va vor abandona. Nu mai merge zicala ca judecatorul e ca osia de la car, cum il ungi nu mai scartaie! Si stiti din cauza cui? Din 3 si din 5. Ambele incepe cu D. Prima se termina in A si a doia in T. Concluzionem cu Hai gaina la culcare ca ti e gusa plina. In rest, din dosar copiate: "se atesta fara echivoc existenta faptelor imputate in sarcina fiecarei persoane, cat si savarsirea cu vinovatie a acestora de catre toate persoanele indicate"

# g(l)ont date 29 July 2014 20:13 +4

G.D a initiat si participat efectiv la simularea organizarii licitatiei publice din data de .........., finalizata cu adjudecarea bunului imobil de catre ............... In aceasta etapa a activitatii infractionale a antrenat si pe numitii XXX si XXX precum si pe numitul XXXXXXX impreuna cu care a participat la falsificarea procesului verbal de licitatie din data de XXXXXX...... ...exercitarea abuziva de catre susnumita a atributiilor de serviciu s-a materializat de asemenea in aceea ca a intocmit  in fals 15 inscrisuri oficiale ( acte de adjudecare)................. Gravitatea faptelor este data de pluralitatea actelor de executare intocmite in fals care dovedesc perseverenta infractionala a numitei G.D, aceasta prezentand un grad de pericol social generic si concret extrem de sporit, fiind incalcata grav ordinea de drept legala si anihilate valori sociale insemnate.

# g(l)ont date 29 July 2014 20:22 +3

..... faptul ca anterior comiterii faptelor aveau o buna reputatie si pregatire profesionala peste medie sunt aspecte care sunt irelevante deoarece acestia au profitat de aceste realitati pentru a-si disimula comportamentul infractional si a-si asigura realizarea scopului ilicit propus........ Si capetele de acuzare, sa iti pregatesti apararea: - abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial; - fals intelectual, in legatura directa cu o infractiune asimilata celor de coruptie; - spalare de bani, in legatura directa cu o infractiune asimilata celor de coruptie; - abuz in serviciu contra intereselor publice si abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial; - fals intelectual, in legatura directa cu o infractiune asimilata celor de coruptie, in forma continuata, (cincisprezece acte materiale); - evaziune fiscala - Constit

# g(l)ont date 29 July 2014 20:26 +1

 - Constituirea unui grup infracţional organizat Se lucreaza stimabili, incet incet, dosarele cresc, se strang informatii.  In mod firesc ar urma demisia dumneavostra! Nu va fi placut ca televiziunile sa dea o stire ca erati in functie la data......

# sursa date 29 July 2014 21:23 0

Sa ramanem in acelasi registru eu cred ca "specialistii UNEJ", intre noi fie vorba nu stim in ce sunt specialisti, nu o sa mai recunoasca nici controlul parchetelor singurii competenti de altfel sa cerceteze "specialisti". Ce va putem promite decat tuturor tineti aproape ca nici nu stiti ce urmeaza :)))

# Vyky date 24 July 2014 20:02 +9

Trebuie exercitat control periodic asupara activitatii executorilor ca prea s-au imbogatit si nu-si fac treaba in domeniu. Au existat reclamatii insa predoiu nu a fost interesa sa ia masuri asupra abuzurilor.

# centaurul luminos date 25 July 2014 22:40 0

[quote name="Vyky"]Trebuie exercitat control periodic asupara activitatii executorilor ca prea s-au imbogatit si nu-si fac treaba in domeniu. Au existat reclamatii insa predoiu nu a fost interesa sa ia masuri asupra abuzurilor. ba foamea ti s a tocit gresia luata cu credit? Nu mai ai bani de revizii la logan? Mars i p $#a mea si mai ia ti un job sau da i limbi lui maruta! Munceste sclavule ca fudulia se plateste. Jurchescu e dupa concediu in ibiza, ignorati l.

# un oarecare date 25 July 2014 01:25 +1

Domnule Jurchescu,iti pun in atentie un caz...la ultimele alegeri din acest an, constat cu cea mai mare parere de rau ca a fost "reales" in functia de presedinte al asociatiei pe zona Curtii de Apel Ploiesti, l-am numit pe AILINCAI ALEXANDRU! Parerea mea de rau va fi vaqlabila pana la proba contrarie! Pe acest om il cunosc de multa vreme, cunosc si vreo trei cazuri de pe urma carora a incasat o gramada de bani si clientii sai au ramas cu paguba din cauza acestui executor judecatoresc si au incercat pe alte cai sa-si recupeeze banii, nu neaparat de la numitul de mai sus. Domnule Jurchescu, in calitate de presedinte ce veti face?

# un informator lepadat date 25 July 2014 13:37 +1

D-nu Presedinte sunteti cel mai tare!Sunteti cea mai buna echipa impreuna cu Morari zis si Strategul!Permiteti sa va raportez:Opozitia e bulversata!Chiar daca nu am reusit sa inteleg nimic,recunosc ca mi-a placut!Permiteti sa raportez:Pot pleca de post?!...Stau de 2zile la terasa de la Picadelli

# Fram date 29 July 2014 19:29 +5

Traiti! Raportez ca azi am reparat 3 frigidere in curte la Picadelli! :zzz. Tovarasu' director, va rog sa ma iertati pentru ca nu stiu sa scriu si n-am taiat nici azi factura. Sper sa nu afle cei de la finante despre aceasta mica evaziune.Obisnuinta veche monsieur! ( adica domnule, pe limbajul tau) Hotia merge mana-n mana cu domnia! Este un semn de noblete mentala sa stii sa admiri ceea ce te depaseste.Altii au plantat ceea ce eu mananc, eu plantez ceea ce altii vor manca. Prea profund domnule Fram, prea profund pentru tine. Daca vrei sa te ineci singurel, fa-o macar intr-o apa adanca.

# BREVIC date 25 July 2014 17:09 0

Băi figurantule ce esti! Spui numai prostii! Legalitatea actelor de executare o verifica DOAR INSTANTA, ai inteles frustratule? Daca esti șmecher fă-te judecător! Daca nu, taci dracu si nu mai spune prostii! Pe când un DARKO BREVIC și la noi să va scoată figurile astea din cap???!!!

# Mariana Varga date 25 July 2014 17:58 +2

Dacă autoritățile administrative precum Ministerul Justitiei si UNJR au competenta sa verifice legalitatea actelor de executare precum în Evul mediu, atunci de ce să nu emită și legi?! Ha, ha, ha! 

# vikkktor date 26 July 2014 02:20 -3

Adevarul este ca nimeni nu verifica cu obiectivitate activitatea executorilor. Acestia fac niste abuzuri incredibile, bazandu-se pe lipsa de pregatire juridica a executatului si mai ales pe propria ignoranta si necunoastere a legii, excluzand reaua vointa...Mai ales de cand au facut niste banali angajati ai unor SRL-uri, entitati bancare, executori bancari, peste noapte, veselia si incompetenta este in floare...Pana acuma, nu am vazut un executor trimis in judecata si slava domnului, motive sunt suficiente, dar, procurorul, nu are timp si chef sa le vada...mai ales daca marea majoritate sunt ,,hand in hand,,...

# vova date 26 July 2014 09:41 +2

Cel mai usor mod de a fura !!!!!! . Cine a pus ochii pe firma ta , pe bunurile tale , si baleste cu gura cascata la tine , te vaneaza , si cu ajutorul unui astfel de calau te face praf. Cu ajutorul unor metode cu ap\renta de legalitate au ajutat la spalarea banilor unor infractori transferand munca unor omeni in patrimoniul infractorilor.

# Fiscalul date 30 July 2014 11:16 +3

Vi se pare control de legalitate pentru: 1.din sumele consemnate in dosarele de executare, o parte se vireaza creditorului iar diferenta se reconsemneaza, fara a credita contul curent al biroului si fara a se emite factura fiscala. Ulterior banii se retrag in numerar din contul de consemnare fara document fiscal  :o

# Cinez date 30 July 2014 11:20 +1

Eu am auzit de una mai buna de la un client de-al meu ( sunt avocatul lui). Aceasta doamna ii vinde imobilul pe recipise care au data si ora ulterioara datei si orei licitatiei. Adica la ora si data licitatiei nu se prezinta nimeni, nu exista oferte si cautiuni depuse si ulterior imobilul se vinde, recipisele avand ora ulterioara licitatiei.

# Gaman Elisabeta date 30 July 2014 11:25 +2

Am eu una si mai interesanta. Participi la licitatie, pretul urca foarte mult, te retragi, pleci. Ulterior cand verifici observi ca aceeasi persoana a castigat dar la un pret modic, nu la pretul la care s-a dus licitatia cand erai tu acolo. Tot control de legalitate s-ar face in aceasta situatiune?  :-x

# Lisa date 5 August 2014 10:06 0

Toata lumea stie ca acesti GONT sunt niste mari infractori. Justitia ar trebui sa functioneze si in aceasta directie.

# Lucian date 28 November 2016 14:52 0

Buna ziua, Va rog sa imi spuneti, daca judecatorul de la o contestatie de executare silita, ii cere executorului copie dupa dosarul pe baza caruia a instituit poprirea iar la urmatorul termen (dupa 40 de zile) executorul nu depune acest dosar, este rea intentie ? Executorul poate fi tras cumva la raspundere? Intreb atata timp cat executorii au un termen limita de a pune la dispozitia persoanelor executate copie dupa dosar - atata timp cat platesc taxe de copiere. Mie mi se pare un mare abuz acest lucru , nu mai vorbesc de facptul ca executorul poate pune poprire fara a analiza tot dosarul, iar in prealabil sa ceara un punct de vedere executatului.

# Elena date 23 May 2017 18:57 +1

Buna ziua, va rog sa-mi spuneti ce parere aveti de executorii judecatoresti care la executarea clientului, pun poprire pe toate conturile ( ok, asa e procedura), clientul este executat silit de o banca, executorul nu trimite la timp ( sau deloc) adrese de deblocare a conturilor si te trezesti ca aceeasi suma se mai vireaza inca o data in contul BEJ....de la o alta banca, iar acesta intarzaie sa returneze banii popriti a doua oara..... ce parere aveti, vi se pare corect? Acum judecatorul nu mai raspunde la mail/telefon si intarzaie returnarea banilor. Care este termenul legal de virare a banilor in contul clientului in acest caz? Va multumesc pentru raspuns.

# Eugenia date 27 June 2017 11:42 0

Da vi se pare corect ca executorii sa-si puna din start onorariu maxim admis si instanta sa aprobe aceste sume? Nu ar fi mai corect sa se plece de la onorariu minim si ulterior sa se adauge motivat la onorariu doar daca executarea a mers pana la capat si a fost una deosebit de grea sau cu probleme.De ce la noi se merge pe invers? Eu am platit datoria dupa 30 zile de la somatie si a trebuit sa achit onorariu maxim desi nu a avut loc executarea imobiliara.Degeaba am facut contestatie ca sotia executorului era judecator si nu a micsorat cu nimic onorariul maxim pt o munca minima...... Sacalii, hienele se imbogatesc calcand peste cadavre!

# Galea Ermina date 20 May 2020 18:53 0

Scopul nu e acela de a aglomera Instanțele de Judecată pentru executari care azi mâine vin la stranepoti adica la a treia generație sub formă de abuz doar ca sa incasezi comisioane si cheltuieli de judecata de la persoanele cu handicap profitand de situatia in care acestia se afla. Se incalca dreptul la propietate Convenția Cedo Eu cred ca astfel de executori trebuie să fie suspendați definitiv din funcție și să meargă pe piata forțelor de munca si sa se recalifice profesional

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva