luju luju luju

Trimiteţi link-ul unui prieten prin e-mail

Nume prieten
Email prieten
Numele dvs.

CUM L-A FACUT IOHANNIS PE HORIA GEORGESCU – Judecatorii ICCJ Hincu, Milasan si Trestianu au motivat hotararea prin care i-au dat castig de cauza presedintelui Romaniei in procesul cu ANI: "Recurenta-parata sustine starea de incompatibilitate prin prezumarea existentei calitatii de reprezentant in AGA... In opinia Inaltei Curti, aceasta abordare si aplicare a normelor legale invocate este gresita... Intimatul-reclamant a actionat pentru un interes social si nu unul personal (Decizia)

Miercuri, 22 aprilie 2015 16:59 | Scris de Alex PUIU | pdf | print | email

Inalta Curte de Casatie si Justitie a motivat hotararea care a consfintit definitiv victoria lui Klaus Iohannis (foto) in procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Este vorba despre Decizia nr. 163 din 21 ianuarie 2015, prin care judecatorii Cezar Hincu, Zoita Milasan si Viorica Trestianu de la Sectia de contencios administrativ si fiscal au respins recursul declarat de ANI impotriva sentintei din septembrie 2013 a Curtii de Apel Alba Iulia, solutie de asemenea favorabila noului presedinte al Romaniei. Iohannis a fost acuzat de incompatibilitate pe motiv ca a detinut simultan functia de primar al Sibiului si calitatea de reprezentant al Municipiului Sibiu in Adunarea Generala a Actionarilor in cadrul societatilor Piete SA Sibiu si Apa Canal SA Sibiu, situatie care, in viziunea inspectorilor de Integritate condusi pana de curand de Horia Georgescu, ar fi contravenit dispozitiilor art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice.


Examinand raportul de evaluare intentat de ANI fostului primar al Sibiului, ICCJ a considerat ca ambele capete de acuzare sunt nefondate. Referitor la pretinsa stare de incompatibilitate atrasa de calitatea lui Iohannis de reprezentant al Municipiului Sibiu in AGA societatii Piete SA Sibiu, instanta suprema a constatat, in esenta, ca Agentia Nationala de Integritate a aplicat gresit legea si a sustinut starea de incompatibilitate prin prezumare, fara a proba acuzatia. Cei trei judecatori au explicat ca la dosar nu exista o hotarare a Consiliului Local din care sa reiasa ca primarul Klaus Iohannis a fost desemnat sa reprezinte municipalitatea in AGA societatii Piete SA Sibiu si nici procesele-verbale din care sa rezulte ca acesta a participat la sedintele AGA in calitate de reprezentant al Sibiului. In ceea ce priveste a doua acuzatie, Inalta Curte a ajuns la concluzia ca Iohannis a actionat "pentru un interes social", judecatorii supremi apreciind ca nu poate fi retinut "vreun interes propriu al primarului intr-o entitate cu caracter regional insarcinata cu indeplinirea unui serviciu public", in conditiile transformarii SC Apa Canal SA Sibiu, dintr-o societate comerciala de interes local, intr-un operator regional.

Prezentam in continuare pasaje din motivarea Deciziei nr.163/21.01.2015 a ICCJ (hotararea poate fi citita integral la finalul articolului):

I. Pretinsa incompatibilitate raportata la detinerea simultana a functiei de primar al Sibiului si a calitatii de reprezentant al Municipiului Sibiu in AGA societatii Piete SA Sibiu

"In privinta incompatibilitatii intimatului-reclamant raportata la SC Piete Sibiu SA, in criticile formulate recurenta-parata sustine starea de incompatibilitate prin prezumarea existentei calitatii de reprezentant in AGA in baza reglementarilor de drept comun, facand trimitere la prevederile art. 125 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, dispozitii care reglementeaza posibilitatea persoanelor juridice actionari de a fi reprezentate in AGA prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru reprezentarea actionarilor. Cum actionarul majoritar Municipiul Sibiu nu a desemnat o alta persoana in acest organ de conducere al SC Piete Sibiu SA, intimatul-reclamant in calitate de primar al Municipiului Sibiu a dobandit in mod automat calitatea de reprezentant al Unitatii Administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor societatii respective.

In opinia Inaltei Curti, aceasta abordare si aplicare a normelor legale invocate este gresita. (...)

Entitatea care exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute de unitatea administrativ-teritoriala la societati reglementate de Legea nr. 31/1990 este Consiliul local, care in exercitarea atributiilor sale printr-o hotarare a acestuia poate imputernici persoanele care sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitare si alte organisme de cooperare sau parteneriat.

Este vorba asadar despre un mandat legal conferit Consiliului local de unitatea administrativ-teritoriala si de un mandat conventional ce poate da autoritatea deliberativa altei persoane pentru reprezentarea intereselor unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, mandat ce poate fi acordat numai printr-o hotarare. (...)

La dosar nu exista o hotarare a Consiliului local din care sa rezulte ca a fost desemnat reclamantul-intimat pentru reprezentarea unitatii administrativ-teritoriale in AGA si nici procesele-verbale ale AGA din care sa rezulte ca intimatul-reclamant a participat la sedintele AGA ale SC Piete Sibiu SA in calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu.

Declaratia pentru specimenul de semnatura nu poate avea valoarea juridica a unei procuri, deoarece in materia societatilor comerciale referitor la reprezentarea in cadrul AGA nu se poate vorbi de un mandat general sau de unul presupus ca derivand dintr-un alt raport juridic de reprezentare si se impune imputernicire pentru fiecare AGA.

Avand in vedere faptul ca incompatibilitatea in analiza este generata exclusiv de cumularea calitatii de primar cu cea de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in Adunarile Generale ale societatilor comerciale de interes local, iar in speta nu s-a demonstrat ca intimatul-reclamant a detinut aceasta din urma calitate, criticile recurentei-parate pe acest aspect apar nefondate".

II. Pretinsa incompatibilitate raportata la detinerea simultana a functiei de primar al Sibiului si a calitatii de reprezentant al Municipiului Sibiu in AGA societatii Apa Canal Sibiu

"Cu privire la cazul de incompatibilitate ce vizeaza SC Apa Canal SA Sibiu, Inalta Curte constata ca in raportul de evaluare contestat, inspectorul de integritate din cadrul ANI retine, raportat la prevederile art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003, existenta unei stari de incompatibilitate in cazul de fata motivat de faptul ca reclamantul-intimat a detinut simultan atat functia de primar al Municipiului Sibiu, cat si pe cea de reprezentant al Unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu in cadrul AGA a societatii comerciale Apa Canal SA Sibiu.

(...) Institutia juridica a operatorului regional a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare este distincta de institutia juridica a societatii comerciale de interes local, iar interesul propriu al primarului intr-o astfel de entitate cu caracter regional insarcinata cu indeplinirea unui serviciu public nu poate exista, din moment ce intr-o astfel de entitate sunt reprezentate interesele fiecarui asociat din cadrul entitatii care a participat la capitalul entitatii respective, asociatii participa in egala masura in organele de conducere ale acesteia si unitatile administrativ-teritoriale asociate exercita prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara un control direct asupra operatorului regional, similar controlului pe care il exercita asupra departamentelor proprii, cu influenta dominanta asupra tuturor deciziilor strategice si/ sau semnificative ale operatorului.
Transformarea SC Apa Canal Sibiu dintr-o societate comerciala de interes local intr-un operator regional in scopul ce a fost evidentiat determina neincadrarea acesteia in ipoteza de reglementare a art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 deoarece functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in Adunarile Generale ale societatilor comerciale de interes local este incompatibila cu functia de primar, in acceptiunea legii, numai in situatia in care exista posibilitatea utilizarii votului de actionar intr-un scop personal sau luarea de catre primar a unor hotarari in detrimentul intereselor societare, situatie exclusa avand in vedere caracterul acestei societati de entitate cu caracter regional in care sunt reprezentate interesele fiecarui asociat din cadrul entitatii care a participat la capitalul entitatii respective si care participa in egala masura in organele de conducere ale acesteia, exercitand un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii.

Starea de incompatibilitate a fost reglementata de legiuitor pentru prevenirea conflictului de interese definit prin art. 70 din Legea nr. 161/2003 ca fiind 'situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative'.

Prin urmare, incompatibilitatea reprezinta interdictia de a cumula doua sau mai multe functii/ atributii care prin exercitarea lor simultana ar putea altera obiectivitatea cu care oficialul public are obligatia sa isi indeplineasca sarcinile de serviciu.

Pornind de la aceasta definitie si avand in vedere caracteristicile operatorului regional al serviciilor de apa si canalizare, asa cum sunt definite prin Legile nr. 51/2006 si nr. 241/2006, identificate in actul constitutiv al operatorului regional SC Apa Canal Sibiu SA, dar si in celelalte documente care atesta reorganizarea societatii, se poate concluziona ca in speta nu sunt intrunite elementele constitutive ale starii de incompatibilitate reglementate de art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003, intimatul-reclamant in calitate de primar al Municipiului Sibiu si reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in AGA a SC Apa Canal SA Sibiu a actionat pentru un interes social si nu unul personal si pentru realizarea acestui obiectiv regional ce corespunde scopului urmarit prin reorganizarea societatii si care depaseste sfera de interes local a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.

Dincolo de particularitatile oricarei situatii de fapt 'nu se poate afirma de plano' ca functia de primar este incompatibila cu functia de reprezentant legal al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de repezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national, calificarea de facto urmand a se stabili in raport de circumstantele fiecarei cauze, aspect retinut si de Curtea Constitutionala in deciziile pronuntate.

Pentru toate aceste considerente recursul paratei este nefondat, urmand a fi respins".

*Cititi aici integral Decizia nr.163/21.01.2015 pronuntata de judecatorii supremi Cezar Hincu, Zoita Milasan si Viorica Trestianu, in procesul pe care ANI i l-a intentat lui Klaus Iohannis

Accesari:5332

Comentarii

# outsider date 22 aprilie 2015 19:00 +10

Cam slab pregatit bietul H. G. de pierdu procesul. De cind s-a incapatinat sa-l dea de-a dura pe candidatul independent la UE tot bine i-a mers  :P

# Valeriu Mangu date 22 aprilie 2015 20:01 +6

 Articolul "A riscat președintele Senatului dosar penal semnând astăzi "hotărârea" Senatului în cazul Dan-Coman Șova? Sau: o hotărâre a Senatului care nu există", pe: http://ascunzisuri-constitutionale.eu 

# Tîrtan-Untertan date 22 aprilie 2015 20:51 +4

Daca ai pasaport strain se respecta si legea. Ale naibii vremuri. Oare tîrtan provine din Untertan - supus strain (recomand romanul cu acelasi nume scris de H Mann)? Ne lămurim în curând.

# obiectiva date 23 aprilie 2015 07:37 +2

cine are pasaport strain ??? werner klaus iohannis ??? in acest caz, NU PUTEA CANDIDA LA PRESEDINTIA ROMANIEI , nici sa devina presedinte ........ANULATI ALEGERILE ........ :P

# brrc date 22 aprilie 2015 22:32 +7

Sa radem cu Chaplin, Stan si Bran sau Inalta Scamatorie de Casatie si Justitie.

# obiectiva date 23 aprilie 2015 07:49 +1

DE CAND ERAM NOI ```ALIATI``` CU CIA IN 2002-2003 ???`fostul președinte Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu acordat Der Spiegel că el a aprobat "în principiu", în perioada 2002-2003, o solicitare a SUA privind crearea unui centru al CIA în România, fără a şti că urma să fie vorba de vreo unitate pentru detenţie. "Aliaţii americani ne-au cerut să oferim o locaţie", afirmă Ion Iliescu într-un interviu acordat revistei Der Spiegel, explicând că a aprobat solicitarea "în principiu", detaliile fiind stabilite de Ioan Talpeş, care fusese director al Serviciului de Informaţii Externe, iar atunci era şef al Administraţiei prezidenţiale şi şef al Departamentului prezidenţial pentru Securitatea Naţională, relatează Mediafax în pagina electronică.``SURSA COTIDIANUL.RO

# LASII SUNT CRUZI date 23 aprilie 2015 15:29 +3

Cel care s-a ocupat de detaliile legate de sediul CIA din România a fost şeful din acea vreme al SIE. Ioan Talpeş a adăugat pentru Der Spiegel că autorităţile române nu au vrut să ştie ce se întîmpla în sediul CIA din Bucureşti. Serviciile secrete nu fac parte din autoritatile romane? Desigur va urma o carte, similara cu The Midnight House a lui Berenson, de ce nu - chiar un film horror, ca noul SECU + SIE + consilierii lui Iliescu se dadura discreti, neavind habar ca nazistii au beneficiat de un proces desi s-au limitat doar la executarea ordinelor. Nu s-au rusinat sa-si incaseze lefurile, imaginea Romaniei nefiind problema lor.

# ipse date 24 aprilie 2015 21:22 +1

De ce schimbi vorba? Parca aici tema este Iohannis si hotararea ICCJ.

Adauga comentariu

Nume*
Email*
Website
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

    • VERDICTUL ZILEI - Vor reusi magistratii activisti sa obtina desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie?

    • VOTEAZA

Vorbe de fumoar – 26.06.2019 – "Dictatul" Comisiei de la Venetia uneste Opozitia si rezistentii din Justitie. Ban si Barna, prietenie de tinut sub lupa

+ DETALII

ALTE VORBE DE FUMOAR

FACEBOOK

ULTIMELE COMENTARII

CELE MAI CITITE

LUMEA JUSTITIEI

ARHIVA

NEWSLETTER