23 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

MAI MULTI BANI PENTRU AVOCATII DIN OFICIU – UNBR propune un nou protocol cu Ministerul Justitiei privind remuneratiile acordate pentru asistenta juridica. Onorariile cresc in unele cazuri de zece ori fata de protocolul din 2008. In materie penala, cel mai mic onorariu va fi de 300 lei. Cititi cu cat se majoreaza remuneratiile acordate avocatilor din oficiu (Proiectul)

Scris de: George TARATA | pdf | print

27 July 2014 11:45
Vizualizari: 10803

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, condusa de Gheorghe Florea (foto), modificarea onorariilor pentru avocatii din oficiu. UNBR a facut public proiectul unui nou protocol care urmeaza sa fie incheiat cu Ministerul Justitiei “privind stabilirea remuneratiilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala”.

Dupa cum se va putea observa, onorariile cresc semnificativ fata de protocolul din din 2008, uneori chiar si de cinci ori, asa cum este, de exemplu, cazul asistentei juridice acordate victimei violentei in familie, sau chiar de zece ori pentru reprezentarea in fata comisiilor prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si in fata altor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale.

In ceea ce priveste asistenta juridica in materie penala, cel mai mic onorariu va fi de 300 de lei. Este vorba despre remuneratia acordata pentru asistenta judiciara acordata pentru fiecare suspect sau inculpat in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor preventive sau a masurilor de siguranta cu caracter medical, dar si pentru asistenta judiciara la solutionarea contestatiilor impotriva incheierilor pronuntate cu privire la aceste masuri.


Prezentam cateva din onorariile prevazute in noul proiect privind stabilirea remuneratiilor si cu cat cresc acestea fata de protocolul din 2008:

Valorile remuneratiilor care se cuvin avocatilor pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale sunt urmatoarele:

Procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani, precum si procese si cereri in materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor:

Pentru cererile privind incuviintarea purtarii numelui:

Protocol 2014: 300 lei

Protocol 2008: 150

Pentru cererile privind impartirea provizorie a locuintei sau stabilirea domiciliului minorului:

Protocol 2014: 400 lei

Protocol 2008: 150

Pentru cererile privind acordarea personalitatii juridice, autorizarea functionarii si inregistrarea asociatiilor si fundatiilor:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 250

Pentru cererile privind exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: (pentru cererile privind incredintarea sau reincredintarea minorului) 300

Pentru cererile privind obligatia de intretinere:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru cererile privind punerea sub interdictie:

Protocol 2014: 600 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru cererile privind plasamentul sau orice alta masura de protectie a minorului:

Protocol 2014: 400 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru cererile de divort, cand se solicita si exercitarea autoritatii parintesti privind copii minori:

Protocol 2014: 700 lei

Protocol 2008: 400 lei

Pentru actiunile in stabilirea paternitatii, actiunile in contestarea recunoasterii paternitatii si actiunile in tagaduirea paternitatii:

Protocol 2014: 600 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru cererile pentru incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei:

Protocol 2014: 400 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru orice alte procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani, precum si pentru orice alte procese si cereri in materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor:

Protocol 2014: 600 lei

Protocol 2008: 200 lei

Procese si cereri al caror obiect este evaluabil in bani:

Pentru cererile privind ordonanta de plata:

Protocol 2014: 400 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.000 lei

Protocol 2008: 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei

Pentru procesele si cererile in materia restituirii proprietatilor imobiliare, formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si a altor dispozitii legale aplicabile in materie:

Protocol 2014: 600 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.500 lei

Protocol 2008: 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei

Pentru actiunile in revendicare:

Protocol 2014: 500 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.200 lei

Protocol 2008: 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei

Pentru orice alte procese si cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul litigiului:

Protocol 2014: 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.000 lei

Protocol 2008: 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei

Pentru procesele si cererile in materia contenciosului administrativ:

Protocol 2014: 600 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru procesele si cererile in materie de asigurari sociale:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 300 lei

Pentru procesele si cererile in materie de proprietate intelectuala si proprietate industriala:

Protocol 2014: 500 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 1.500 lei

Protocol 2008: 300 lei

Remuneratiile care se cuvin avocatilor pentru asistenta extrajudiciara acordata in cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt urmatoarele:

Pentru acordarea de consultatii juridice:

Protocol 2014: 200 lei

Protocol 2008: 150 lei

Pentru formularea plangerilor prealabile in cadrul procedurii contenciosului administrativ si a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale:

Protocol 2014: 300 lei

Protocol 2008: 150 lei

Pentru formularea de cereri, petitii si sesizari in materie de asigurari sociale:

Protocol 2014: 300 lei

Protocol 2008: 150 lei

Pentru formularea altor cereri, petitii si sesizari:

Protocol 2014: 100 lei

Protocol 2008: 100 lei

Pentru asistenta judiciara acordata la dobandirea sau redobandirea cetateniei romane:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 150 lei

Pentru asistenta judiciara acordata victimei violentei in familie:

Protocol 2014: 500 lei

Protocol 2008: 100 lei

Pentru asistenta judiciara a refugiatilor si a azilantilor:

Protocol 2014: 300 lei;

Protocol 2008: 100 lei

Pentru reprezentarea in fata comisiilor prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si in fata altor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale:

Protocol 2014: 1.000 lei

Protocol 2008: 100 lei

Remuneratiile pentru asigurarea activitatilor de asistenta judiciara in materie penala

-600 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, in cadrul procedurii in camera preliminara – 400 lei si in cursul judecatii 500 lei, separat pe fiecare faza procesuala;

-700 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, in cadrul procedurii in camera preliminara – 500 lei si in cursul judecatii – 600 lei, atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;

-800 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, in cadrul procedurii in camera preliminara – 600 lei si in cursul judecatii – 700 lei, atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;

-300 lei pentru asistenta judiciara acordata pentru fiecare suspect sau inculpat in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor preventive sau a masurilor de siguranta cu caracter medical (Titlul V din noul Cod de procedura penala – N.C.P.P.). Aceeasi remuneratie urmeaza a fi acordata si pentru asistenta judiciara la solutionarea contestatiilor impotriva incheierilor pronuntate cu privire la aceste masuri;

-500 lei pentru asistenta judiciara sau reprezentarea in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii a persoanei vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda cumulat pentru fiecare persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente. Atunci cand in cauza exista mai mult de cinci astfel de parti cu aceeasi calitate instanta trebuie sa acorde o remuneratie cumulata, in mod rezonabil, in functie de complexitatea cauzei, aceasta neputand fi mai mica de 1.500 lei;

-500 lei pentru asistenta judiciara acordata in caile extraordinare de atac (contestatie in anulare, recursul in casatie, revizuire, redeschidere proces penal (conform Titlul III, Cap. V din N.C.P.P.); cheltuielile justificate legate de executarea obligatiilor ce revin avocatului in aceasta calitate si avansate de acesta se evidentiaza si se deconteaza distinct de onorariu, in limita sumei de 150 lei; decontul trebuie confirmat de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata

-500 lei pentru asistenta judiciara acordata in cazul cererii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata;

-500 lei pentru asistenta judiciara in procedura de incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei (art.480, 484, N.C.P.P.);

-400 lei pentru asistenta judiciara in procedura de solutionare a contestatiei cu privire la durata procesului (art.4884 alin. 2, N.C.P.P.);

-500 lei pentru asistenta judiciara a condamnatului in procedura de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii (art.586 alin. 3, N.C.P.P.);

-500 lei pentru asistenta judiciara a inculpatului arestat in procedura de efectuare a comisiei rogatorii (art. 200 alin. 8, N.C.P.P.);

-400 lei pentru asistenta judiciara acordata in alte cazuri exceptionale (altele decat cele mentionate anterior), la solicitarea instantelor, a organelor de urmarire penala sau a locurilor de detentie, in conditiile legii penale;

-400 lei pentru asistenta judiciara acordata in procedura plangerii impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului dispuse in cursul urmaririi penale, separat de onorariul stabilit la urmarirea penala;

Spre comparatie, in protocolul din 2008, onorariile in materie penala erau urmatoarele:

-200 lei pentru fiecare faptuitor, invinuit sau inclupat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecvatii

-300 lei pentru fiecare faptuitor, invinuit sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de faptuitor, invinuit sau inculpat in cauza

-400 lei pentru fiecare faptuitor, invinuit sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de faptuitor, invinuit sau inculpat in cauza

-100 lei pentru asistenta juridica acordata pentru fiecare invinuit sau inculpat in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor preventive

-150 lei pentru asistenta juridica gratuita acordata, in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, partii vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda pentru fiecare parte vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de parte vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente

-200 lei pentru asistenta juridica acordata in caile extraordinare de atac

-100 lei pentru asistenta juridica in cazul cererii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata, inlocuirii tratamentului medical, mentinerii, inlocuirii sau incetarii masurii internarii medicale, precum si in celelate cazuri prevazute in Titlul III si Titlul IV din Partea speciala a Codului de procedura penala

-100 lei pentru asistenta juridica acordata in cauzele intemeiate pe prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

-150 lei pentru asistenta juridica acordata in procedura plangerii in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata

*Cititi aici proiectul Protocolului privind stabilirea remuneratiilor cuvenite avocatilor

*Cititi aici protocolul din 2008

Comentarii

# Gogu date 27 July 2014 13:54 +2

Nimic mai dureros pentru tara.  Sunt avocati care ar face servicii gratuite ,,pentru tara", sa nu saraceasca. Printre acestia sunt insa multi de la UNBR (Constitutional). Ce sa-i faci ?! Speram sa se trezeasca sistemul, sau CINEVA sa nu se mai interzica accesul avocatilor de la UNBR (Constitutional) singurul legal constituit.  Multumim 

# POLO.NICU date 27 July 2014 20:12 +1

De la Lehadusu - consilier baroul dolj - citire ''80% din avocatii nostri traiesc din oficii''. Asa ca nu va mirati de miscarea lui Florea. Cozonacu-i tot mic, statul mafiot e cel mai bun platnic.

# Alexandru Manole date 12 December 2014 09:29 +1

Nu vreți dvs. sa vedeți ce înseamnă sa fii avocat de penal? Sa pierzi ore la secții de politie, parchete si judecătorii, sa studiezi sute de pagini per dosar. Protocolul din 2008 e o rușine pentru meseria de avocat. 

# gigi date 27 July 2014 13:56 0

astora de la bota nu le este aplicabil protocolul. ei sunt juristi, nu si avocati.

# avi avi date 27 July 2014 14:36 +2

De acord cu gogu,dar mai intai trebuie schimbata gasca de pe Academiei in frunte cu bota.Cand veti avea o conducere serioasa cu inteligenta negocierilor si ,mai ales ,a comportamentului,poate veti reusi.Cel putin jumatate din avocatii traditionali nu au nimic impotriva botistilor.Strategia lui bota a fost una dezastruoasa si nu a corepuns cerintelor actuale.Mai reflectati baieti,mai reflectati.Dar daca  la congresul vostru merg doar 20/30 din camarila lui bota nu veti face nimic.Obligati-l pe bota sa respecte legea av ocaturii si sa conv oace asa cum scrie acolo congresul.Din pacate nu veti reusi fara a forta lucrurile.Fortati-le!

# justo date 27 July 2014 14:59 0

Bucura-te avi bucura-te ca tara asta de rahat plateste incompetentii, borfasii si curvarii in timp ce oamenii cinstiti sunt batjocoriti. Hotii si lichelele se bucura de protectie ca idiotii cu tatici basadori. Stii ceva? Ma pis pe boii ca tine.

# justo translate date 27 July 2014 15:18 +1

Si ca sa inteleaga tot prostul inclusiv avi dobitocus. De fapt mu sunt mai multi bani pentru avocati ca fraierii nu cistiga nimic din oficii. Toti acesti bani sunt spre folosul gurului din avocatura si mieluseii de pe linga el. Prostimea tot prostime ramine, munca in folosul lui guru si a unor handicapati ca avi care pupa c...rul lui guru ca altfel mor de foame. Bota nu e prost,  vedem noi cine cistiga  in final. 

# avi avi date 27 July 2014 15:25 +1

Daca nu integeti,e treaba voastra.Dar derbedei tot derbedei ramaneti.Asa ca ,fratilor,putini dintre voi vor pupa avocatura.

# avi...pigus date 27 July 2014 15:32 -2

Cinta la alta masa avi ...pigus

# Ai Bota... date 28 July 2014 13:20 +1

...daca tot o dai de gard ca vrei binele avocatilor tai convoaca un congres si vedem atunci cum se aleg apele.

# Balsoi date 27 July 2014 17:12 0

Se propun si sanctiuni pentru cei care nu-si fac treaba ? Cand primesc numai onorariu si clientul nu este multumit ce trebuie facut sa dea banii inapoi statului ?  Cine ii controleaza daca duc procesul cu profesionalism respectand dreptul la aparare al justitiabilului  ?

# Al-Din date 27 July 2014 20:14 -1

Acesti impostori la varf, sau deturnatori de fonduri de la bugetul Ministerului justitiei - impreuna cu cei din urma mentionati - mai bine spus spala bani in acest mod deoarece apararile din oficiu sunt o farsa detinutilor de drept comun sa  cada in plasa justitiei pe mana lor hoata. Oricum nu-si fac ei treaba pe acesti bani fata de unii detinuti, ci doar pun anumite inscrisuri sa-si justifice numai activitatea,  doar nu rezulta clar ce fac ei in sprijinul apararii detinutilor in spata. Mai exact, isi platesc darile la Barou pentru castele si rubedeniile lor, pompand bani in acea casa de pensii fara fund. Curtea de Conturi stie de aceste sume necontrolate niciodata, din bugetul de stat, derulate prin Ministerul de justitie impartite printr-o mare deturnate de fonduri trantorilor din toata tara fara personalitate juridica ? Ca si UNBR fara acte de infiinatre care spala bani albi pentru zile negre ! Birocratii lor isi fac pensii de bubuie si impart bani pe spinarea noastra, stiti asta ?

# avi avi date 27 July 2014 21:15 -2

nea popa,tot asa ai ramas?Esti in aceeasi gasca de neispraviti ca justo etc.S-a spus ca ar trebui sa mi se blocheze IP-ul.Dar astora care scriu abjectii sa le ramana ? Zicea oarecare acum vreun an ca daca i se blocheaza IP-ul i se iau caii de la bicicleta.Eu nu am nimic de pierdut daca nu mai am acces la luju.Sunt destule siteuri la care pot apela.Dar atunci fata de cine va mai dati voi avocati?Accept sa fiu facut in toate felurile,eu si parintii mei (tata nu este ambasador) dar postarilor mele de bun simt am pretentia sa li se raspunda la fel.Nu vreti,este treaba voastra.Tot treaba voastra este si ca il mai acceptati pe bota,capul rautatilor si artizanul esecurilor voastre.Acceptati postarea  la ora 14:36 si va fi bine

# hai sictir date 27 July 2014 21:57 -2

Oricum avocatii sunt in marea lor majoritate inutili deci nici nu-i de mirare de ce in tara lui tonta banii pentru niste loaze se majoreaza.

# avi avi date 27 July 2014 22:28 +1

mai hai sictir,procurorule.Daca avocatii sunt inutili de ce va este frica de ei?De ce incercati sa dati sfaturi inculpatior/suspectilor ca nu are rost sa angajeze avocati?Va este teama ca abuzurile voastre si  ale politistiolor sa nu fie demontate?Esti un jalnic reprezentant al procurorilor si este destul cu tine sa putem spune ca in parchete ceva nu merge bine.Din pacate ca tine sunt foarte multi.La INM ai invatat cuvantul loaza?Parca te vad peste cativa ani cum te rogi de avocati sa te primeasca la ei.Si cei care  nu te cunosc bine ,te vor primi.Hai sictir,mai procurorule!

# hai sictir date 28 July 2014 09:13 -1

Nu cred ca vreunui procuror sau judecator ii este frica de vreun avocat ci doar se intreaba pentru ce naiba isi iau avocatii o gramada de bani cand oricum nu fac nimic.

# avi avi date 28 July 2014 14:20 -1

eti tu educat in sensul de mai sus si,fiind mai redus la bibilica,,gandesti in felul asta.Ni-e rusine ca tu ca procuror(in fond coleg cu noi) gandesti asa.Esti un  jeg mai hai sisctir si nu faci  cinste procurorilor.Ar trebui Luluta sa te dibuiasca si sa iti dea palme si  suturi.

# Av. Popa T. Nicolae - Baroul Tulcea date 27 July 2014 22:12 +1

Greseala garva tovarsi,traditionali, impostori, acum e popa mai avi ! Cat despre sfatul tau, este prea sec si contrar statutului entitatii din care a izvorat dreptul UNBR infiintat legal de dl Bota . Constitutia si legea e clara, dar voi si acolitii vostri n-o respectati, cat timp probele ar trebui sa-si indeplineasca rolul lor principal in cadrul oricarui proces, insa unii judecatori corupti pana la varful institutiilor CSM va sustin orbeste numai pe voi, inacalda norma fundamentala (art 4 din Constitutie) si legile aceste tari pe salarii foarte mari platite de noi cetatenii acestei tari. Ei, sunt cei care incalca ori nesocotesc drepturile subiective civile si situatiilor proteguite de lege. E treaba ta, ce vorbesti tu ! Opinia ta e falsa si incalca obiectul reprezentat de acele fapte juridice care tind la doveditea raportului juridic civil concret, anume actele juridice si faptele juridice in sens restrans, care au creat, modofocat si nu a stins acel raport juridic valabil pana azi .

# avi avi date 27 July 2014 22:32 0

daca nu ai fost cel de mai sis ,ci altul,e grav mai nea popa.Inseamna ca mai sunt unii ca tine.Mergi mai omule la scoala de soferi si lasa-ne in pace.Iti dau un sfat.Mai invata limba romana(mai ales partea de gramatica raportata la topica) aprofundeaza problemele si da-ti mai frate un doctorat.Pe bune,iti admir consecventa dar las-o pentru alta data si nu aici pe luju.

# Marco date 28 July 2014 15:32 0

:D :D :D da te-ai molipsit de la Bota cu corecturile gramaticale - cand nu ai argumente - mai pinguinule- chiar te obsedeaza omul asta...Iar cu doctoratul las-o mai moale :P

# avocata date 28 July 2014 16:52 +1

Deci numai Bota corecteaza erorile gramaticale ? Doar el stie gramatica ? Atunci nu mai postati pana nu invatati scrisul si cititul !!!

# n date 27 July 2014 22:34 0

Avi prostul.

# mak date 27 July 2014 23:56 0

Na bota mai zi ceva.. traditionali castiga pe cand noi nu avem voie nici in sali.. te o facut florea iar ca la carte

# WC Constantin agramaticus date 28 July 2014 00:30 0

****** Ctin, te-am pune pe tine sef la unbr, dar esti cocosat, chior, fara dinti si analfabet ! ,,traditionali castiga,, ! Cum sa ai tu acces in sali daca nu esti avocat ?

# WC CTIN coco stirbu date 28 July 2014 00:27 +1

****** Ctin, cocosatu fara dinti, zilele tale sunt numarate ! Analfabetii vor fi reeducati la sbarna ! Lobotomiei si Nimernicu iti vor fi colegi de celula ! Luni intra Lobotomiei - Suceava ultraj la politista !!

# chichi date 28 July 2014 14:06 +1

Bai nea Bota, in afara de obsesia ta cu ****** constantin, mai ai si altceva in cap ? Oamenii te intreaba cate ceva pe aici, in interesul celor carora le-ai luat banii si i-ai inselat iar tu, ca o moara stricata, debitezi mereu aceleasi tampenii. Tu nu vezi ca te faci singur-singurel de kakao ? Arati cat de limitat intelectual esti si ca nu ai absolut nicio legatura cu profesia de avocat. Este evident ca ce spune "avi avi" e adevarat, nu mai ai sustinatori nici macar pe aici, faci de unul singur galagie cu ineptiile tale. Poate da Dumnezeu si Bujorean va scapa lumea de tine, un sordid personaj.

# avi avi date 28 July 2014 14:26 +1

corect mai chichi.Daca bota nu ar avea sprijinul logistic al luju nimeni nu ar mai stii ceva despre el. A ramas singur si acum incearca sa abureasca.Daca fraieritii lui si-ar alege un consiliu si un presedinte hotarat,poate ar obtine multe.Asa,circ in  media si lipsa paine la botisti.

# avi avi date 28 July 2014 00:51 0

ha,ha,ha,

# tipatescu date 28 July 2014 09:18 -2

Este interesant cum o organizaie progesionala poate impune statului sa majoreze onorarii printr-un protocol. Mai interesant ar fi sa ne comunica care este temeiul de fapt - cum se justifica aceste onorarii majorate si un temei de drept - de unde rezulta dreptul unei persoane juridice de drept privat  - de interes public sa impuna un astfel de protocol.

# dreptul unei persoane nonjuridice date 28 July 2014 10:26 -1

Propun preluarea serviciilor de asistenta juridica din oficiu de catre Avocatul Poporului nu de o persoana nonjuridica care de fapt mimeaza actul de asistenta juridica.Bataia de joc la adresa justitiabilului e sustinuta de sistemul mafiot care accepta deturnarea de fonduri de la buget catre o persoana nonjuridica,fara capacitate de folosinta si exercitiu care nu va raspunde penal.De asta e tolerata, sa faca ce vrea si sa nu raspunda. 8) 8) 8) 8) 8) 8)

# avi avi date 28 July 2014 14:17 +2

mai cititi mai legile si veti vedea care sunt temeiurilempentru existenta apararii din oficii,cum se face aceasta aparare,ce entitati au fost ninfiintate si cum sunt remunerate aceste servicii.Protocolul este uirmarea unor dispozitii legale. Va este ciuda ca voi nu aveti acces in instante si,deci,la onorariile din oficiu?Puneti mana pe carte,invatati si intrati in avocatura.Stiti de ce nu faceti asta?pentruca 90%l dintre voi aveti alte slujbe si nu traiti prin avocatura bota.In acest sens bota se lupta de fatada,este neinteresat de reuzltate si urmareste  doar donatiile de la ultimii fraieri.V-a  spus cineva si eu personal sunt de acord,sa va asimilam dar cu conditia desfasurarii timp de doi ani a activitatii de avocatura efectiva.Desigur bota si gasca de pe Academiei (daca mai exista cineva) nu au acces.

# Ultimul Charlot date 28 July 2014 14:03 -1

Din partea MJ v semna probabil madam Onaca ( fosta avocata traditionala ) si ministrul Cazancuc ( sogoru lui Ponta )  :roll:  Urmeaza denuntul la DNA privind alocarea banilor publici unei structuri infiintata in baza unui protocol cu Curtea de Apel Bucuresti.

# Gogu date 28 July 2014 17:43 0

Hotararea judecatoreasca de infiintare a UNBR zis si Constitutional, este data de o instanta romana, din Romania, deci nu este nevoie de recunoastere, stimabililor juristi ! Dorim un stat puternic, nu o entitate denumita uniunea x, sau y, UNBr sau alte forme mai mult sau mai putin drepte.  Este normal sa ajutam statul, sa ii dam, nu sa ii luam. Concurenta unor entitati duce la dezvoltarea statului.  Sa ne dea cine mai poate intelepciune.

# Av. Popa T. Nicolae - Baroul Tulcea date 28 July 2014 19:15 -1

Avi, lasa prostia ca nu tine. Eu imi corectez lucrarile unde trebuie. Pe luju, chiar nu am timpul necesar ! Pune tu mana pe gramatica sau/si pe carte, daca crezi ca poti corecta pe cine vrei si nu te duce capul la alceva. Or, forma actului juridic civil este guvernata de principiul consensualismului reprezentand o aplicare a principiului libertatii (art 30 alin 2, 7 din Constitutie). Forma actului juridic civil poate avea trei cerinte : forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic a carei nerespectare atrage nulitatea absoluta ; forma ceruta pentru probarea actului juridic a carei nerespectare atrage imposibilitatea divedirii si forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti. Voi, din barourile traditionale fara acte de infiintare a persoanei juridice, care din cerintele enuntate le indepliniti pentru a dovedi modalitaea manifestarii vointei exprimata intr-un act juridic civil cu intentia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil dupa izvorul lor ? 

# pt. Gogu date 29 July 2014 10:40 +2

Măi Gogule dacă tu crezi că o hotărâre judecătorească echivalează cu o lege, ești în eroare juridică. Dacă vrei să iei apărarea lui Bota, este treaba ta, dar vei avea de așteptat foarte mulți ani ca lucrurile să se întâmple așa cum vrea acest om fără demnitate. Pur și simplu nu se poate. Gândește-te un pic dacă nu îți cade greu la stomac și spune-mi și mie despre organizarea internă a structurii lui Bota. Numește unul din decanii barourilor sau orice persoană care participă la luarea unei decizii în cadrul acestei structuri. Totul se rezumă la Bota și Luju. Un om condamnat pt. exercitarea fără drept a profesiei de avocat conduce o structură fantomă (propria creație) de unul singur și în afara oricărei legi. Mai gândiți-vă și vă recomand să mergeți la examen dacă vreți să fiți cu adevărat avocați.

# SPUSE vICTORAS cTIN COCO STIR BU date 30 July 2014 10:31 0

Victoras Constantin, daca nu iti place UNBR-ul nostru de ce te-ai agitat (fara succes, evident) sa anulezi excluderea ta din profesie ?

# crustaceu date 29 July 2014 11:03 0

n-am intrat mai multe luni pe luju fiindca nu am avut timp, insa vad ca nu s-a schimbat nimic, dam cu noroi in stanga si in dreapta si nu facem nimic constructiv, apoi ne plangem

# fane date 30 July 2014 09:48 0

Ce s-ar putea face constructiv cu unul ca Bota in fruntea uniunii ? In rest nu exista nimic si nimeni.

# Ultimul Charlot date 2 August 2014 18:36 0

Sa mori tu...ca nu mai exista...

# Gaga date 29 July 2014 21:51 0

Usor, usor, vom intelege ca este o mare mafie in toate institutiile de stat care ne conduc prin intermediul unor interlopi, combinati la nivel national cu politisti, magistrati si cu sefi de stat ex. Ponta si basescu au incheiat protocol impotriva referedumului si impotriva propriului popor acesti iondivizi par mari oameni politici, dar nu sunt si indeamna la abuzuri din institutiile pe care le conduc impreuna cu justitia si nu numai prin oameni de mare anvergura conducad tara, ci si cu interlopi exprimandu-si fortele fiecare care-i mai tare, duc o lupta de forta asemanatoare celor ce lupta ca si stat in stat avand granite separate si bine delimitate nefiind subordonate decat la momentul numirii prin protocoale politice si mafiote, ci nu pe baza unor raporturi de subordonare a unor instituii fata de  stat.

# De jus jure judis date 9 February 2015 09:48 0

Am citit ambele protocoale, precum si articolul, in toata splendoarea sa. Ca sa transam pe scurt: 1. Cuantumul noilor onorarii, este pe deplin justificat. Cele vechi sunt o bataie de joc. Cei care nu profeseaza in domeniu sunt rugati sa se abtina, din motive lesne de inteles. 2. Sanctiuni exista atat in L.nr.51/1995 cat si in C.P.P. sau C.P.C. 3. Activitatea avocatiala este supravegheata atat de organele de u.p., instantele de judecata, cat si de organele profesiei (vezi legislatia aplicabila!). 4.In ceea ce priveste cele 2 pretinse forme de avocatura: - UNBR - clasic, este infiintat si funct. in baza legii. - UNBR- Bota/Constitutional functioneaza in baza dr. la libera asociere. Daca privim constitutia, L. avocaturii si nu in ultimul rand acea celebra hot.CEDO, deducem concluzia ca oricine este liber sa se asocieze, dar in conditiile legii; 5. Va multumesc pt. intelegere si pt atentia cu care ati lecturat.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 22.05.2024 – Belea pe capul lui Florenta

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva