13 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Mai este posibila intreruperea cursului prescritiei raspunderii penale dupa decizia 297/2018 a CCR?

Scris de: Asistent univ. dr. avocat Razvan DOSEANU | pdf | print

19 October 2018 11:55
Vizualizari: 22450

La data de 25.06.2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei decizia nr. 297/26 aprilie 2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de catre Coriolan Secara si Nela Mirela Secara, prin avocat Razvan Doseanu din cadrul Baroului Bihor, in Dosarul nr. 2635/111/2014 al Curtii de Apel Oradea – Sectia penala si pentru cauze cu minori si s-a constatat ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza”, din cuprinsul dispozitiilor art. 155 aliniat 1 din Codul penal este neconstitutionala.


Curtea Constitutionala a Romaniei constata in mod expres in considerentele de la pct. 34 al deciziei ca’solutia legislativa anterioara, prevazuta la art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969, indeplinea conditiile de previzibilitate impuse prin dispozitiile constitutionale analizate in prezenta cauza, intrucat prevedea intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale doar prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, in cauza in care persoana vizata avea calitatea de invinuit sau inculpat’.

Deosebit de important este dispozitivul deciziei nr. 297/2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei, deoarece in primul rand se hotaraste ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este fondata si se dispune admiterea acestei exceptii de neconstitutionalitate.

In al doilea rand, Curtea Constitutionala a Romaniei nu constata ca sintagma’indeplinirea oricarui act de procedura’ este neconstitutionala, ci constata ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza, din cuprinsul dispozitiilor art. 155 alin. 1 din Codul penal este neconstitutionala.

La pct. 31 din considerentele deciziei 297/2018 se statueaza ca‚’prevederile art. 155 alin. 1 din Codul penal sunt lipsite de previzibilitate si totodata, contrare principiului legalitatii incriminarii, intrucat sintagma oricarui act de procedura’ din cuprinsul acestora are in vedere si acte ce nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermitandu-i acestuia sa cunoasca aspectul intreruperii cursului prescriptiei si al inceperii unui nou termen de prescriptie a raspunderii penale.

Conform articolului 147 alineat 1 din Constitutia Romaniei‚ „Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.

Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, conform articolului nr. 31 aliniat 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

Potrivit articolului 31 aliniat 1 din Legea nr. 47/1992, decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.

Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor (articolul 147 aliniat 4 din Constitutia Romaniei).

Aplicarea pentru viitor a deciziilor Curtii Constitutionale vizeaza in primul rand aplicarea deciziei in cauza in care aceasta a fost ridicata.

De asemenea, aplicarea pentru viitor a deciziilor Curtii Constitutionale vizeaza aplicarea acestora in toate cauzele pendinte, adica in toate cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti la momentul publicarii acesteia. Prin admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, efectele deciziei Curtii Constitutionale se produc erga omnes.

Consideram ca decizia nr. 297/2018 nu este o decizie interpretativa, atata timp cat stabileste in mod expres prin dispozitivul acesteia ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea „oricarui act de procedura in cauza”, din cuprinsul articolului 155 aliniat 1 din Codul penal este neconstitutionala.

Decizia nu este una interpretativa deoarece Curtea Constitutionala nu a admis o exceptie de neconstitutionalitate prin care sa stabileasca ca textul este constitutional in masura in care intreruperea cursului general al prescriptiei penale se poate face prin indeplinirea unui act de procedura care se comunica cu invinuitul sau inculpatul.

De asemenea, Curtea Constitutionala nu interpreteaza sintagma ‘indeplinirea oricarui act de procedura’, asa cum a procedat in alte situatii (spre exemplu in cazul infractiunii de abuz in serviciu), ci o declara neconstitutionala, aspect ce genereaza consecinta suspendarii acestui text de lege pe o perioada de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, iar in continuare iesirea lui din vigoare intrucat organul legislativ nu a oferit o noua solutie legislativa la expirarea acestei perioade.

Practic, art. 155 alin. (1) nu se mai regaseste in Legea 286/2009 privind Codul Penal ca urmare a conduitei pasive a legiuitorului national.

In alta ordine de idei, spre exemplu, prin Decizia nr. 405/2016 referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, Curtea Constitutionala a dispus in felul urmator: ‘Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art. 246 alineat 1 din Codul penal din 1969 si ale articolului 297 alineat 1 din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma ‘indeplineste in mod defectuos’ din cuprinsul acestora se intelege ‘indeplineste prin incalcarea legii’, pronuntand practic o decizie de interpretare.

In cadrul acestei decizii, Curtea Constitutionala constata ca textul supus controlului de neconstitutionalitate este constitutional numai in masura in care prin indeplinire defectuoasa se intelege indeplinire prin incalcarea legii, interpretand inclusiv ce se circumscrie notiunii de lege, interpretand ca in aceasta sintagma de lege se includ doar legile, ordonantele de Guvern sau ordonantele de urgenta ale Guvernului) (a se vedea in acest sens punctele 55 si urmatoarele din decizia nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale).

Revenind la decizia nr. 297/2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei, prin punctual 34 din considerente, se retine ca vechea solutie legislativa prevazuta la art. 123 aliniat 1 din Codul penal din 1969, indeplinea conditiile de previzibilitate, intrucat prevedea intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale doar prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat in cauza in care persoana vizata avea calitatea de invinuit sau inculpat.

Consideram ca sub nici o forma nu se poate interpreta ca, prin decizia nr. 297/2018, Curtea Constitutionala, admitand exceptia de neconstitutionalitate ridicata a si modificat textul cuprins in art. 155 alineat 1 din Codul penal, astfel ca in prezent acesta sa aiba un alt continut in lipsa unei interventii legislative, respectiv, „cursul prescriptiei penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura care se comunica cu suspectul sau inculpatul”.

Astfel, faptul ca in considerentele prezentei decizii regasim admiratia Curtii Constitutionale fata de vechea solutie legislativa cuprinsa in Vechiul Cod Penal (iesit din vigoare la 1 februarie 2014) nu se poate sustine ca aceasta solutie va ultraactiva.

In acest sens, Curtea a dat un simplu exemplu de solutie legislativa care s-ar afla in consonanta cu valorile constitutionale, ramanand exclusiv in apanajul legiuitorului national daca va reveni la o asemenea solutie legislativa sau va reglementa institutia intreruperii prescriptiei raspunderii penale printr-o norma substantiala inovatoare, ori se va ralia din aceasta perspectiva la legislatiile europene.

Conform art. 61 aliniat 1 din Constitutia Romaniei, ‘Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii’.

Prin considerentele cuprinse la punctul 23 din Decizia nr. 629/2014 a Curtii Constitutionale, s-a retinut ca ‘Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa ca nu are competenta de a se implica in domeniul legiferarii si a politicii penale a statului’.

La punctul 25 al aceleiasi decizii se retine ca ‘modificarea continutului unei norme juridice, cu consecinta sanctionarii unor fapte penale, in sensul adaptarii ei la realitatile sociale, este o prerogative exclusive a autoritatii legislative in lumina dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii’.

In concluzie, apreciem ca in prezent nu mai este posibila intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale in temeiul art. 155 alineat 1 Cod penal, fiind necesara interventia legiuitorului in sensul oferirii unei solutii legislative in acord cu valorile constitutionale pentru a opera vreo cauza de intrerupere a acestei prescriptii.

Astfel, in prezent, sunt devin operabile doar termenele generale de prescriptie a raspunderii penale, fara a putea fi intrerupte conform articolului 155 alineat 1 Cod penal, intrucat solutia oferita de legiuitor prin Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, nesocotind valorile constitutionale si conventionale a fost suspendata de drept, iar ulterior abrogata de drept ca urmare a pasivitatii legiuitorului national in a reglementa o noua solutie legislativa in acel interval de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Legiutorului national ii revine obligatia procedural pozitiva de a pune in acord textul prev. de articolul 155 alineat 1 Cod penal cu decizia Curtii Constitutionale nr. 297/2018, adica sa faca exact ceea ce prevede expres Curtea Constitutionala in dispozitivul deciziei, respective sa adopte o noua solutie legislativa.

Practic, legiuitorul va trebui sa adopte un nou text de lege in care sa se prevada in mod expres ca intreruperea cursului prescriptiei penale se realizeaza prin indeplinirea oricarui act de procedura care se comunica cu suspectul sau inculpatul sau prin indeplinirea oricarui act de procedura de care suspectul a luat cunostinta in mod direct sau indirect (prin raportare inclusiv la solutile legislative din alte tari analizate expres de catre Curtea Constitutionala la punctul 33 din considerentele deciziei 297/2018).

Comentarii

# Bota Pompiliu date 20 October 2018 00:00 0

Vezi DECIZIA CCR Nr.486/1997: ,,Desigur, ar fi necesară o intervenţie a legiuitorului, prin care să se reglementeze dreptul persoanei...,, Similar, pana la interventia legiuitorului decizia CCR 297/2018 urmează să se aplice în mod direct.

# Garibaldi date 20 October 2018 16:30 0

Domnule Bota, cu toata admiratia...e nevoie de timp pentru ca un slujitor al organizatiei cutumiare tolerate de mizeria de justitie romaneasca, sa aiba o reactie 'juridica' fata de articolul prezentat. Cred mai degraba, ca cei mai multi desfiintati nici macar nu inteleg despre ce este vorba.

# Simon Bolivar date 20 October 2018 22:53 +1

Oare cum e mai bine:sa fii desfiinat (s-o crezi tu), dar sa profesezi sau sa fii infiintat (s-o crezi tu), dar sa nu ai dreptul sa profesezi?Pe de altga parte,s-o crezi tu ca noi nu stim despre ce este vorba in articol.

# avi date 21 October 2018 16:29 -1

Bolivare, ai prea multe greseli gramaticale ca sa fii bagat in seama.

# Simon Bolivar date 21 October 2018 21:24 +1

Mai,avi,postand chestia asta de prost gust, implicit m-ai bagat in seama.

# @avi date 22 October 2018 22:49 0

sa intelegem avi ca ai descoperit gramatica in prag de pensionare? ia-o de nevasta!!! :D

# alfa date 21 October 2018 00:49 0

Avocatii adevarati nu se tem de concurenta. In mod normal ar trebui ca orice persoana care are 4 clase sa fie lasata sa profeseze ca avocat (intrucat clientul are dreptul sa aleaga si implicit sa faca selectia) !

# Baran Gheorghe date 22 October 2018 22:56 +2

Este adevărat ca nu poate fi pus în discuție dispozitivul fără sa iei în seama considerentele. Ceea ce spuneți dumneavoastră aici este similar cu decizia CC privitor la 301 NCP coroborat cu 175 și 308.CC a interpretat o sintagma"... si în cadrul oricărei persoane juridice... "ca fiind neconstituțională, în legătură cu 301 și doar cu 301, acest aspect fiind explicat în considerente, dar.... In media și pe siturile de specialitate a fost conexata și cu 295.. Mai fals de asa nu se poate. De aceea cred ca interpretarea dumneavoastră este generatoare de o intrebare:cind unim dispozitivul cu considerentele și cind luam doar dispozitivul ca jurisprudența? Dubla măsură nu s a aplicat și în deciziile CC, țintind cont de faptul ca multe decizii au fost aplicate direct și rapid fără sa se țina cont de considerente, deși considerentele su canalizat deciziile, iar cind considerentele au excedat deciziei au creat dispute care au dus la decizii neaplicarea. Site-ul CC e plin de exemple.

# Suceveanu date 9 December 2018 18:11 +1

Produce efecte legea în instanta

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 13.06.2024 – Buda nu se da dus

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva