22 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ORDONANTA PENTRU BANII GREFIERILOR – Guvernul a emis OUG 93/2024, prin care a stabilit ca in acest an grefierii isi pastreaza drepturile salariale aflate in plata in 12 iulie 2024, cand intra in vigoare Legea nr. 11/2024 privind statutul grefierilor. Executivul a dat ordonanta din cauza ca desi Legea 11/2024 introduce noi functii de grefieri, ea nu contine prevederi privind salarizarea acestora, „ceea ce ar putea conduce la un vid legislativ si la disfunctionalitati in activitatea judiciara”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

5 July 2024 13:51
Vizualizari: 4465

Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu (foto) a emis in 28 iunie 2024 Ordonanta de Urgenta nr. 93/2024, prin care a stabilit ca in acest an grefierii isi pastreaza drepturile salariale aflate in plata la 12 iulie 2024, cand intra in vigoare noul lor statut (Legea nr. 11/2024).Executivul a emis ordonanta din cauza ca desi Legea 11/2024 introduce noi functii de grefieri (grefier judiciar, grefier de sedinta si grefier principal), ea nu contine prevederi privind salarizarea acestor noi functii, „ceea ce ar putea conduce la un vid legislativ si la disfunctionalitati in activitatea judiciara”.


Iata intregul text al OUG 93/2024:


Ordonanta de Urgenta nr. 93 din 28 iunie 2024

pentru aprobarea unor masuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor si a altor categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, a personalului de instruire de specialitate juridica propriu si a personalului de instruire de specialitate juridica colaborator din cadrul Scolii Nationale de Grefieri, precum si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice

Avand in vedere necesitatea de a asigura functionarea eficienta si continua a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea, in contextul infiintarii de noi functii potrivit prevederilor Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice,

avand in vedere ca Legea nr. 11/2024, care prevede infiintarea de functii noi, si anume grefier judiciar, grefier de sedinta si grefier principal, precum si desfiintarea si transformarea functiilor de grefier documentarist, grefier statistician, grefier arhivar si grefier registrator in functii de grefier, precum si desfiintarea gradelor si treptelor profesionale pentru unele functii, intra in vigoare la data de 12 iulie 2024,

in contextul in care este esential ca reglementarea in materia salarizarii sa fie adoptata inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024, pentru a asigura continuitatea si eficienta activitatii instantelor de judecata,

tinand cont de faptul ca Legea nr. 11/2024 nu contine prevederi privind salarizarea acestor noi functii, ceea ce ar putea conduce la un vid legislativ si la disfunctionalitati in activitatea judiciara,

luand in considerare necesitatea de a asigura o tranzitie coerenta si fara intreruperi la noile prevederi legale, astfel incat personalul afectat sa beneficieze de un cadru salarial adecvat,

avand in vedere necesitatea asigurarii unei salarizari adecvate pentru noile functii infiintate, salarizare care sa nu aiba insa un impact financiar negativ asupra bugetului general consolidat pe anul 2024,

tinand cont ca adoptarea acestor masuri este necesara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice,

luand in considerare necesitatea clarificarii legislative in ceea ce priveste plata cu ora a formatorilor colaboratori ai Scolii Nationale de Grefieri si plata personalului de instruire propriu al Scolii Nationale de Grefieri, provenit din randul grefierilor cu studii superioare juridice, si efectele negative ale acestei deficiente de reglementare asupra functionarii institutiei,

avand in vedere ca atat formatorii proprii proveniti din randul magistratilor, cat si cei proveniti din randul grefierilor desfasoara aceeasi activitate in cadrul Scolii Nationale de Grefieri, respectiv activitate de formare, este necesara salarizarea unitara a acestora, pentru respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii consacrate de art. 6 lit. b) si c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 11/2024, nu mai este posibila reglementarea aspectelor anterior mentionate prin promovarea unui proiect de lege si finalizarea procedurii legislative parlamentare,

avand in atentie faptul ca elemente de detaliu pentru implementarea normei primare urmeaza a fi incluse in reglementari secundare si tertiare, iar acestea nu au fost inca edictate, este necesar sa fie stabilit cadrul de aplicare in continuare a regulamentelor, ordinelor si altor acte normative emise in temeiul vechii reglementari, in masura in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Legii nr. 11/2024.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1

(1) In anul 2024, personalul reincadrat potrivit cap. VIII din Legea nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice isi mentine drepturile salariale aflate in plata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si personalului prevazut la art. 257 din Legea nr. 11/2024, nou-incadrat, numit/incadrat pe functii de acelasi fel, inclusiv promovat potrivit Legii nr. 11/2024, prin raportare la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul instantelor sau parchetelor.

(3) In anul 2024, grefierul judiciar se salarizeaza prin raportare la nivelul de salarizare pentru functia de grefier, gradul I, vechime in functie peste 20 de ani, in raport cu gradatia avuta si instanta unde functioneaza.

(4) In anul 2024, cursantii Scolii Nationale de Grefieri beneficiaza de o indemnizatie lunara de cursant in cuantum egal cu salariul de baza prevazut de legislatia salarizarii pentru functia de grefier debutant, astfel cum este stabilita prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2

(1) Salarizarea personalului de instruire de specialitate juridica colaborator al Scolii Nationale de Grefieri prin plata cu ora se face in functie de numarul de ore sustinute si in raport cu indemnizatia bruta lunara a functiei de executie de judecator de curte de apel, cu vechimea cea mai mare in munca si in functie.

(2) Salarizarea personalului de instruire de specialitate juridica propriu al Scolii Nationale de Grefieri se face in raport cu indemnizatia prevazuta la art. 11 lit. j) teza II din sectiunea 1 de la cap. VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3

(1) Pana la adoptarea actelor normative secundare si tertiare prevazute de Legea nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice, regulamentele si actele normative secundare si tertiare emise in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare in masura in care nu contravin prevederilor Legii nr. 11/2024.

(2) Persoanele reincadrate pe functia de grefier de sedinta si grefier principal, potrivit Legii nr. 11/2024, care indeplinesc atributiile specifice functiei de grefier in sensul Legii nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024, continua sa indeplineasca aceste atributii pana la data intrarii in vigoare a regulamentelor prevazute la art. 261 alin. (1) si (2) din Legea nr. 11/2024.

Articolul 4

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice.


Prezentam principalul pasaj din nota de fundamentare:


Potrivit art. 264 din Legea nr. 11/2024, nivelul de salarizare pentru functiile nou-infiintate prin aceasta lege se stabileste prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezent, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este in proces de elaborare a noii legislatii care va reglementa unitar salarizarea personalului platit din fonduri publice, in acord cu Reforma 4, „Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil si unitar in sectorul public”, asumata de Guvernul Romaniei in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

In acest context, pana la elaborarea si la aplicarea noii legi de salarizare pentru personalul din sistemul public, lege care va viza si categoria personalului din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, adoptarea prezentei reglementari este necesara pentru a implementa in mod eficient si echitabil prevederile Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal de specialitate, sub aspectul salarizarii personalului aflat in functie sau reincadrat. Acest demers asigura o tranzitie eficienta si stabila, contribuind la mentinerea continuitatii si eficientei activitatilor instantelor si parchetelor.

Totodata, Legea nr. 11/2024 si Legea nr. 153/2017 nu contin dispozitii care sa reglementeze salarizarea personalului de instruire propriu, provenit din randurile grefierilor detasati in cadrul Scolii Nationale de Grefieri, si a personalului de instruire colaborator al Scolii Nationale de Grefieri la plata cu ora, context in care, prezentul proiect de act normativ trebuie sa reglementeze si aspecte care tin de salarizarea acestor categorii profesionale.

In cadrul Scolii Nationale de Grefieri, functiile de personal de instruire propriu (formator cu norma intreaga) sunt ocupate, prin detasare, de judecatori, procurori ori grefieri cu studii superioare juridice, in acord cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 567/2004, care au corespondent in art. 165 din Legea nr. 11/2024.

In ceea ce-i priveste pe formatorii cu norma intreaga proveniti din randurile magistratilor, salarizarea acestora a fost stabilita, sub imperiului vechiului Statut al profesiei de grefier, in conformitate cu dispozitiile art. 1 lit. a), coroborat cu art. 11 lit. j) teza II, Sectiunea 1, Capitolul VIII, Anexa V din Legea-cadru nr. 153/2017. Insa, in ceea ce ii priveste pe formatorii cu norma intreaga proveniti din randurile grefierilor cu studii superioare juridice, salarizarea acestora a fost stabilita, sub imperiul vechiului Statut, in baza dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 567/2004, potrivit carora grefierii cu studii superioare care desfasoara activitati de instruire in cadrul Scolii Nationale de Grefieri sunt incadrati potrivit functiei corespunzatoare din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Dispozitiile speciale ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 nu mai au corespondent in Legea nr. 11/2024, si tinand cont de faptul ca atat formatorii proprii proveniti din randul magistratilor, cat si cei proveniti din randul grefierilor desfasoara in cadrul Scolii Nationale de Grefieri aceeasi activitate, respectiv activitate de formare, salarizarea unitara a acestora, propusa prin prezentul proiect, reprezinta o manifestare a principiilor nediscriminarii si egalitatii din art. 6 lit. b) si c) din Legea-cadru nr. 153/2017.

In ceea ce-i priveste pe formatorii colaboratori care desfasoara activitati didactice (de predare si evaluare, de intocmire a materialelor didactice etc) atat la formarea initiala, cat si la formarea continua fara a fi detasati in cadrul Scolii, sub imperiul vechiului Statut al profesiei de grefier remunerarea lor pentru aceasta activitate didactica s-a realizat dupa sistemul platii cu ora, conform dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 567/2004. In baza dispozitiilor art. 19, la acest moment, Scoala Nationala de Grefieri realizeaza salarizarea la plata cu ora a judecatorilor si procurorilor care au calitatea de personal de instruire prin raportare la indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator de curte de apel, corespunzator vechimii in munca si in functie a fiecarei persoane, iar plata cu ora a celorlalte persoane care au calitatea de personal de instruire, intre care si grefierii, prin raportare la indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator de curte de apel, corespunzator nivelului minim al vechimii in functie, dar si vechimii in munca a fiecarei persoane.

Dispozitiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 567/2024 nu mai au insa corespondent in Legea nr. 11/2024, context in care este absolut necesar ca prezentul proiect de act normativ sa contina dispozitii exprese, care sa reglementeze remunerarea formatorilor colaboratori ai Scolii Nationale de Grefieri pentru activitatea lor didactica principala, cea de predare.

Nu in ultimul rand, avand in vedere faptul ca elemente de detaliu pentru implementarea normei primare urmeaza a fi incluse in reglementari secundare si tertiare, iar acestea din urma nu au fost elaborate inca, proiectul de act normativ propune o solutie tranzitorie, de principiu, potrivit careia toate regulamentele, ordinele si alte acte normative care au fost emise anterior si care reglementeaza aspectele vizate de noua lege vor continua sa fie aplicabile, in masura in care nu intra in conflict cu prevederile noii legi. Prin aceasta dispozitie tranzitorie, se asigura continuitatea normativa, pentru o tranzitie fluenta catre noul cadru legal, astfel incat sa nu fie perturbata activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.

Avand in vedere timpul scurt ramas pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 11/2024, respectiv mai putin de o luna, nu mai este posibila reglementarea aspectelor anterior mentionate prin promovarea unui proiect de lege si respectiv finalizarea procedurilor parlamentare de adoptare a acestuia.

Toate argumentele anterior expuse descriu o situatie extraordinara si obiectiva in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, a carei reglementare nu poate fi amanata, iar o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa nu ar fi de natura sa inlature de indata consecintele negative care s-ar produce in absenta unei reglementari privind masurile pentru stabilirea salarizarii grefierilor si a altor categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Pe cale de consecinta, se impune o interventie legislativa de urgenta, prin adoptarea unei ordonante de urgenta a Guvernului care sa stabileasca salarizarea categoriilor profesionale mentionate anterior, in caz contrar, lipsa unei reglementari in regim de urgenta a avea ca efect imposibilitatea salarizarii personalului din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 11/2024, ceea ce ar afecta in mod negativ activitatea instantelor si a parchetelor cu un impact greu de cuantificat asupra drepturilor si libertatilor cetatenilor.

2.3. Schimbari preconizate

Pentru a asigura continuitatea si stabilitatea functionarii instantelor si parchetelor, prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salarizarea personalului aflat in functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024 si a celui care este reincadrat in urma transformarii functiilor in acord cu prevederile Legii nr. 11/2024. Astfel, prin prezentul proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului se propune ca salarizarea functiilor rezultate in urma transformarilor prevazute de Legea nr. 11/2024 sa mentina nivelurile de salarizare actuale, astfel incat sa nu se produca majorari de cheltuieli salariale care ar putea destabiliza bugetul.

De asemenea, proiectul prevede salarizarea formatorilor cu norma intreaga proveniti din randurile grefierilor cu studii superioare juridice si a personalului de instruire colaborator al Scolii Nationale de Grefieri la plata cu ora. Reglementarea propusa acopera un vid legislativ creat prin nepreluarea in cuprinsul Legii nr. 11/2024 a dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 567/2004 care reglementa plata formatorilor cu ora, deficienta de reglementare ce ar avea drept consecinta imposibilitatea salarizarii acestora, dupa data de 12 iulie 2024 (data intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024).

Masurile propuse de prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului sunt in concordanta si cu jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la dreptul la munca”.


* Cititi aici intreaga nota de fundamentare

Comentarii

# maxtor date 5 July 2024 15:57 -3

-neconstitutional in raport cu art 115.6,"Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul INSTITUTIILOR FUNDAMENTALE ALE STATULUI, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. " -ciolacu si restu exercita suveranitatea in nume propriu(s-a semnat sau a delegat),in materie penala asta intra la inselaciune.(doar CSM lipseste din porcaria asta,tace)

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva