25 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Politica Guvernului Boc - Ministrul Predoiu vrea sa reduca drastic bugetul alocat onorariilor avocatilor din oficiu. MJ a facut un studiu asupra metodelor de ciuguleala a onorariilor

Scris de: L.J. | pdf | print

17 August 2011 16:09
Vizualizari: 5754

Initiativa in buna-traditie a Guvernului Boc de reducere prin orice mijloace a cheltuielilor din banul public. Ministerul Justitiei a ajuns la concluzia ca onorariile avocatilor din oficiu au crescut nejustificat de la an la an si cauta modalitati de limitare a cheltuielilor la acest capitol. Pe langa cresterea anuala a numarului de „cauze eligibile”, printre „manoperele” identificate de MJ ca au contribuit, pe cale de exceptie, la cresterea sumelor aferente onorariilor avocatilor din oficiu se numara solicitarea de aparatori din oficiu dupa orele 20.00 sau in zile nelucratoare, situatii in care onorariile sunt majorate cu 100%; usurinta cu care magistratii desemneaza aparatori din oficiu in situatii in care nu s-ar impune acest lucru; rocadele si substituirile continue de avocati etc. MJ a facut si un studiu asupra fenomenului cresterii onorariilor avocatilor din oficiu, pe care il publicam integral in continuare. Amintim ca sefii Executivului ai anuntat in mai multe randuri ca ministrii care nu vor reduce cheltuielile publice risca sa fie demisi.


Document referitor la pozitia institutionala a Ministerului Justitiei privind eficientizarea cheltuirii fondurilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar si asistenta juridica din oficiu in cauzele penale

I. SCOPUL, OBIECTUL SI NATURA MATERIALULUI

Prezentul constituie un document de pozitie si politica publica a Ministerului Justitiei privind eficientizarea cheltuirii fondurilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar si asistenta juridica din oficiu in cauzele penale. Pornind de la contextul economico-financiar actual, radical diferit de cel avut in vedere la momentului elaborarii OUG nr.51/2008, precum si de la o serie de deficiente semnalate privind aplicarea actului normativ mentionat, Ministerul Justitiei a elaborat acest document prin care intentioneaza sa supuna dezbaterii publice modul de cheltuire a fondurilor alocate platii onorariilor pentru ajutorul public judiciar si asistenta juridica din oficiu in cauzele penale, cat si cuantumul acestora.

II. FORMULAREA PROBLEMEI. CAUZE

In cadrul Strategiei de dezvoltare a justitiei ca serviciu public 2010-2014, document asumat de conducerea Ministerului Justitiei si supus dezbaterii publice in anul 2010, unul dintre obiectivele specifice ale obiectivului general 4.7 Modernizarea statutului unor profesii juridice si conexeil constituie obiectivul specific 2 Furnizarea unor mecanisme apte a sustine garantarea procesului echitabil (accesul la justitie, durata procedurilor, calitatea hotararilor judecatoresti) al carui termen de finalizare se implineste in anul 2012. Unul dintre aspectele avute in vedere pentru atingerea acestui obiectiv il reprezinta perfectionarea legislatiei in domeniul ajutorului public judiciar si asistentei juridice din oficiu in cauzele penale, inclusiv din perspectiva experientei dobandite ca urmare a aplicarii legii in perioada 2008 – 2010, cat si a noilor realitati economice si bugetare. Acest deziderat, coroborat cu solicitarile adresate Ministerului Justitiei de unele barouri de avocati, privind restantele la plata serviciilor de asistenta juridica acordate de avocati in cursul anului 2011, precum si cu informatiile punctuale primite de la instante si unitati de parchet, a determinat realizarea de catre Ministerul Justitiei a unei analize interne asupra evolutiei institutiei asistentei juridice in cauzele penale si in materie civila, pentru perioada 2008 – 2011. Analiza efectuata evidentiaza urmatoarele aspecte:

1. Cresterea relativ importanta a necesarului de fonduri pentru finantarea ajutorului public judiciar si a asistentei juridice din oficiu in cauzele penale

1.1. In anul 2009 a crescut substantial necesarul de fonduri destinate ajutorului public judiciar: de la 15.846 mii lei - in anul 2008 (ordonanta 51/2008 a intrat in vigoare in data de 21 aprilie 2008), la 28.599 mii lei - in anul 2009 - respectiv o crestere de 80%, in anul 2009 fata de anul 2008.

In anul 2010, s-a inregistrat o crestere de 16%, respectiv de la 28.599 mii lei, la 33.198 mii lei.

Anul 2008 este considerat an de referinta, fiind anul intrarii in vigoare a OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila si a Protocolului privind stabilirea onorariilor avocatilor nr.113928/2008, care stabileste un anumit nivel al onorariului avocatilor.

1.2. Aceasta crestere substantiala a cererii de finantare s-a grefat pe scaderea surselor bugetare destinate satisfacerii solicitarilor de asistenta prin avocat, atat in materie civila, cat si in materie penala, pe de o parte din cauza situatiei economico-financiare generale, iar, pe de alta parte, din cauza schimbarii, prin modificari legislative, a destinatiei unor sume prevazute initial sa finanteze aceasta forma de asistenta.

Printre cauzele care au dus la cresterea fondurilor destinate ajutorului public judiciar, enumeram:

- cresterea numarului de cereri de asistenta, proportional cu cresterea numarului de actiuni promovate la instante;

- diseminarea si asimilarea, in randul justitiabililor, a informatiilor referitoare la institutia ajutorului public judiciar;

- cresterea numarului de cereri eligibile in perioada 2009-2011.

2. Constatarea unor probleme aparute in aplicarea OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila si a Protocolului nr.113928/MJ/2008 cu privire la acordarea asistentei specializate prin avocat, in materie penala. Astfel:

2.1 Prin exceptie de la regula generala, s-au semnalat situatii in care, in faza de urmarire penala si cercetare judecatoreasca, la fiecare termen s-a prezentat un alt avocat, in asa fel incat nu numai ca invinuitul sau inculpatul nu cunoaste, de fapt, cine il apara, dar calitatea asistentei acordate are de suferit din cauza discontinuitatii.Acelasi efect nedorit il are emiterea unor delegatii succesive de substituire. Procedeul astfel utilizat reprezinta o veritabila deturnare a scopului legii in discutie;

2.2 De asemenea, s-au constatat cazuri in care se solicita prezenta avocatului din oficiu dupa ora 20:00 sau in zile nelucratoare, dat fiind ca, in aceste situatii, protocolul prevede majorarea onorariului cu 100%;

2.3 Alte situatii semnalate, specifice fazei de urmarire penala, se refera la acordarea artificiala a unor onorarii majorate, aparatorilor din oficiu, pentru „loturi” mai mari de invinuiti, fara ca pentru toate persoanele audiate sa se justifice aceasta incadrare si care, ulterior, sunt transformati, din punct de vedere procesual, in martori.

Printre cauzele identificate enumeram:

- neexercitarea cu responsabilitate, de catre organul judiciar, a atributiilor de evaluare a nivelului onorariului provizoriu si a onorariului definitiv, rezultate din art. 82 din Legea nr.51/1995;

- desemnarea avocatilor din oficiu, fara a se tine seama de incarcatura de cauze a fiecaruia si fara a exista un sistem public, transparent, de desemnare a acestora; permisivitatea prevederilor legale si statutare in privinta delegatiilor de substituire a avocatilor in cauzele judiciare.

3. S-au constatat, cu ocazia numirii avocatilor care acorda asistenta juridica in etapele procesului penal - in faza de urmarire penala si in faza de judecata - unele discrepante intre numarul de cauze atribuite anumitor avocati, raportat la numarul de cauze deja atribuite acestora, cu consecinta supraaglomerarii unora dintre acestia si cu utilizarea excesiva a delegatiilor de substituire, de natura a pune in discutie calitatea serviciilor de asistenta acordate.

Printre cauzele identificate, enumeram:

- lipsa de publicitate a unor reguli clare, privind criteriile de desemnare a avocatilor, in functie de numarul de cauze deja atribuite, de natura sau obiectul cererii (specializarea), de complexitatea dosarelor; lipsa de transparenta a modului de aplicare a criteriilor existente.

4. Acestor chestiuni de aplicare a legii li se adauga unele aspecte ce tin de calitatea reglementarilor in materie

4.1. Suportarea, dintr-o sursa bugetara unica - bugetul Ministerului Justitiei - a tuturor cheltuielilor cu ajutorul public judiciar si cu asistenta juridica din oficiu in materie penala, efectuate in intregul sistem judiciar, cu consecinta suprasolicitarii bugetului Ministerului Justitiei.

Desi, legea (Codul de procedura penala – art. 189, Legea 146/1997 - art. 25) prevede plata cheltuielilor generate de procesul penal, din bugetul Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului Administratiei si Internelor, in fapt sunt platite din fondurile puse la dispozitia tribunalelor de Ministerul Justitiei, inclusiv onorariile avocatilor pentru servicii de asistenta juridica prestate in fata politiei ori parchetelor, chiar si atunci cand, respectivele dosare se finalizeaza cu solutii de netrimitere in judecata si nu ajung niciodata la instanta. Aceste cheltuieli ar trebui suportate de Ministerul Public si de Ministerul Administratiei si Internelor. Totodata, sarcina suportarii acestor cheltuieli trebuie directionata si catre bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), atunci cand ajutorul public judiciar si asistenta juridica din oficiu in materie penala se acorda la aceasta instanta.

O cauza importanta o reprezinta perpetuarea unei practici, potrivit careia se lasa doar in sarcina bugetului Ministerului Justitiei suportarea tuturor costurilor in materie, fara o responsabilizare institutionala, sub aspect bugetar, a altor autoritati si organe, din a caror activitate se genereaza astfel de cheltuieli, care au, la randul lor, buget propriu, fiind ordonatori principali de credite, si care sunt responsabile, la nivel normativ, de asigurarea garantiilor procesuale ale procesului echitabil si ale liberului acces la justitie, respectiv Ministerul Administratiei si Internelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa ICCJ.

4.2 Mentinerea nivelului ridicat al unora dintre onorariile stabilite la nivel maximal, in anul 2008, prin Protocolul nr.113928/MJ/2008, cu ignorarea conditiilor economico-financiare prezente.

Ministerul Justitiei, in exercitarea atributiilor legale, a initiat un proiect de lege pentru modificarea OUG 51/2008, in sensul reducerii plafonului de venit si a sumei maxime destinate APJ/persoana/an; in prezent, acest proiect a fost dezbatut in Comisia juridica a Camerei Deputatilor (camera decizionala), urmand sa intre in dezbaterea Plenului acestei Camere.

III. MASURI

1. Instituirea unui mecanism interinstitutional de gestionare mai eficienta a fondurilor destinate onorariilor pentru ajutorul public judiciar, in materia ajutorului public judiciar si al asistentei juridice din oficiu, in materie penala si interventii punctuale asupra reglementarilor aplicabile in materia ajutorului public judiciar si a asistentei juridice din oficiu, inclusiv la nivel secundar.

2. Actiunile de la punctul A pot fi dublate de intensificarea exercitarii atributiilor de auditare, din punct de vedere managerial si financiar si, respectiv, de control, prin Corpul de control, si, daca este cazul, de initierea modificarilor legislative necesare pentru suplimentarea atributiilor de control ale Ministerului Justitiei si chiar implicarea acestuia in procedura de selectie a avocatilor care sa acorde asistenta din oficiu si ajutor public judiciar, prin stabilirea unor criterii suplimentare de calificare profesionala: vechime in profesie, urmarea cursurilor de perfectionare continua, specializare, evaluari profesionale cu privire la calitatea asistentei, etc.

3. Constituirea unui sistem de statistica judiciara distinct pentru problema asistentei juridice, si integrat (inclusiv date de la MP), care sa ofere date complete si sa permita analize coerente asupra politicii Ministerului Justitiei in domeniu, pe termen mediu si lung.

Procesul de consultare

Organizatii, institutii cu care urmeaza sa aiba loc consultari: UNBR, CSM, ICCJ, Ministerul Public, Ministerul Administratiei si Internelor, instante „

Comentarii

# Botazatu date 17 August 2011 22:20 0

oare baroul lui BOTA dă avocați la oficiu? 

# raspuns date 17 August 2011 22:37 0

Va salut Da. Sunt judete in care baroul are inregistrat tabloul avocatilor la instante si sunt inscrisi colegi pt. oficii.  Cu stima

# avocat date 17 August 2011 22:44 0

In ce judete stimabile?

# avocat date 18 August 2011 11:09 0

Afla si singur! 

# avocat date 17 August 2011 22:38 +4

... gratis ... ;-)

# misu date 18 August 2011 08:04 +2

:D avocat.... fara clientela, fugi la mama sa-ti dea un ban ca altfel mori de foame. noroc de oficii ca mai luati si voi un ban.

# gogu date 18 August 2011 09:10 +2

Institutia aparatorului din oficiu este o gluma... Onorariile sunt intre 100-300 lei pentru un dosar;in cazuri exceptionale sunt mai mari. Mai toate oficiile sunt acordate stagiarilor si oricum exista judete unde sunt cenzurate( reduse sub minimul stabilit in Protocol). Nici plata, nici aparare! O pura formalitate!

# morarescu date 21 August 2011 21:55 +1

In numai doua zile, intr-un singur dosar aflat in faza de cercetare penala, am vazut cum desi unul din inculpati avea avocati alesi prezenti (3), au mai fost chemati 2 avocati din oficiu ( unul intr-o zi iar celalalt in urmatoarea zi ) . Pentru faptul ca s-au prezentat si au zabovit circa 5 minute au incasat in total 800 de lei. Delegatiile avocatilor alesi erau depuse  la dosarul cauzei de cateva saptamani. Nici nu stiu cum sa numesc asta : risipa, nepasare, cinism sau lipsa de bun simt.

# avocat din oficiu date 21 August 2011 22:09 -1

va rog sa va abtineti atat timp cat habar nu aveti despre ce e vorba ! aveam pretentii de la dvs, sau sunteti mai infractor decat clientii dvs ! abia asteapta invinuitul sau inculpatul sa nu fie niciun avocat din oficiu prezent ! sigur va lipsi avocatul ales si nu poate fi judecat inculpatul. va prefaceti ca nu stiti sau pregatiti asemenea tertipuri pentru clientii dvs ? rusine pt acest post al dvs, nu asa cu smecherii de-astea ieftine se castiga dosarele si se elibereaza inculpatii ! RUSINE !!!

# pt morarescu date 21 August 2011 22:30 +1

astia sunt golanii pe care-i aparati d-le morarescu. cum te atingi de ei incep insultele. de aia se opun concurentei si nu accepta existenta de jure si de facto a celui de al doilea barou.

# Cristi P. Sturzu date 22 August 2011 12:59 +2

Nu mai intereseaza pe nimeni ca "ceilalti" accepta sau nu ceva. Barourile noastre EXISTA ca entitati juridice legal infiintate prin vointa legiuitorului, si cu asta punct. Ce si mai ales cat latra unii, e doar un can-can ieftin de bravada si epatare. Cu privire la "oficii", sunt de parere ca aceasta chestiune va fi la fel de bine lamurita in viitorul apropiat, cu sau fara un Predoi ginerica si ministru de carton la fraiele unui minister care merita la conducere un om mult mai priceput si mult mai putin lingau.

# morarescu date 22 August 2011 15:32 +2

Dragul meu "avocat din oficiu" : Faptul ca spui despre mine ca sunt mai infractor decat clientii mei, arata ca nu esti un avocat din oficiu in acceptiunea acestei institutii ci mai degraba un "avocat de serviciu" , dedulcit la castiguri nemuncite . Am aratat ca avocatii alesi ai inculpatului, in numar de 3, erau prezenti in momentul in care organul de urmarire penala a solicitat, inutil procedural, prezenta si a unui avocat din oficiu. Ca sa fiu mai clar, am avut senzatia ca s-a urmarit doar devalizarea bugetului alocat si probabil perceperea unui "comision de chemare" . Institutia avocatului din oficiu, dealfel respectabila, devine prin aceste manevre doar un mijloc de colaborare financiara intre avocat si politist sau procuror. Bineinteles ca aceasta colaborare se rasfrange si asupra persoanei asistate in faza de urmarire penala sau a "infractorului" asa cum, in calitatea dvs. de avocat din oficiu, va place sa il considerati si sa il numiti.

# pt morarescu date 24 August 2011 17:03 0

spune-mi ce prieteni ai ca sa-ti spun cine esti. te-ai inscris in tabara gresita stimate domn. daca respecti legea si vrei dreptate si adevar risti sa devii inamicul public nr.1 pt. colegii care s-au invatat cu spaga si nu cu, cartea.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 24.07.2024 – DNA nu e de nasul lui Ardelean

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva