29 noiembrie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

PRIMUL PAS PENTRU INLATURAREA ANOMALIEI – AUR a depus un proiect de lege pentru obligarea instantelor sa stabileasca termene rezonabile, astfel incat actiunile impotriva restrictiilor starii de alerta sa poata fi solutionate definitiv rapid, inainte de emiterea unei HG privind prelungirea starii de alerta. Initiativa legislativa prevede si posibilitatea de a cere suspendarea executarii actelor administrative inainte de solutionarea definitiva a cererilor de anulare (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

26 octombrie 2021 14:17
Vizualizari: 3510

In sfarsit, Parlamentul a facut primul pas pentru ca romanii sa poata contesta rapid actele emise in starea de alerta – fie ca vorbim despre hotarari de Guvern sau de CNSU ori de ordine de ministri. Nu tot Parlamentul, ci doar partidul Alianta pentru Unirea Romanilor – avandu-i drept copresedinti pe deputatul George Simion (foto dreapta) si senatorul Claudiu Tarziu (foto stanga).



Luni, 25 octombrie 2021, 33 de deputati si senatori AUR au depus la Camera Deputatilor un proiect de lege privind modificarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si a OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. In primul rand, proiectul pune in acord Legea 55/2020 cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 392/2020, in care CCR a impus existenta unor termene rezonabile, astfel incat instantele sa poata solutiona rapid actiunile impotriva restrictiilor din starea de alerta, inainte ca Guvernul sa apuce a emite noi hotarari privind prelungirea restrictiilor. De altfel, acesta este principalul argument din expunerea de motive a proiectului AUR.


Dreptate rapida


De asemenea (foarte important), initiativa de act normativ le permite justitiabililor sa ceara in instanta suspendarea actelor normative pana la solutionarea definitiva a actiunilor privind anularea lor. Amintim ca interdictia privind suspendarea unor acte normative emise in context epidemiologic a fost introdusa abuziv de catre Parlament in 2018 in Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (la art. 5 alin. 3), in ciuda Deciziei nr. 302/2011, prin care Curtea Constitutionala impunea ca si actele administrative emise pentru combaterea epidemiilor sa poata fi supuse controlului complet al instantelor – deci inclusiv pe latura de suspendare. Nu doar noi amintim acest lucru, ci si judecatoarea Mihaela Meauca de la Tribunalul Bucuresti, cea care a atacat la CCR art. 5 alin. 3 din Legea 554/2004 (click aici pentru a citi).

Nu in ultimul rand, justitiabilii vor putea ridica exceptii de nelegalitate in cadrul proceselor de contestare a amenzilor sau a altor acte emise in contextul starii de alerta, proiectul ridicand interdictia de la art. 4 alin. 4 din Legea contenciosului administrativ.


Justitiabilii trebuie sa se miste repede


Asa cum se stie regimul Iohannis-Citu-Arafat a prelungit in ultimul an si jumatate starea de alerta prin hotarare de Guvern emisa in fiecare luna. Iar instantele, neexistand o obligatie in acest sens, au stabilit termene indepartate, de multe ori dupa ce actul administrativ atacat isi incetase efectele, fiind emis altul nou, de prelungire a restrictiilor.

Acum, proiectul de lege al AUR le impune celeritate judecatorilor, dar si persoanele care ataca in instanta actele administrative trebuie sa actioneze rapid, intrucat initiativa legislativa le acorda instantelor maximum 22 de zile pentru solutionarea proceselor (fond + recurs), dupa cum urmeaza:

- maximum 10 zile pentru solutionarea fondului (calculate de la data instiintarii instantei);

- maximum o zi pentru amanarea pronuntarii sentintei;

- maximum doua zile pentru motivarea ei;

- maximum o zi pentru comunicarea ei;

- maximum doua zile pentru depunerea recursului;

- maximum 5 zile pentru solutionarea lui;

- maximum o zi pentru publicarea hotararii definitive in Monitorul Oficial.


Prezentam intregul text al proiectului de lege (vezi facsimil):


Art. I – Ordonanta de urgenta 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

'(3) Hotararile prevazute la alin. (1) pot fi atacate oricand, de orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie'.

2. La articolul 42, dupa alineatul (3) se introduc 15 noi alineate, alin. (4) - (18), cu urmatorul continut:

'(4) Interesul persoanelor care formuleaza cereri prin care se solicita anularea actelor administrative prevazute la alin. (1) se prezuma absolut.

(5) Competenta de solutionare a cererii prin care se solicita anularea hotararilor prevazute la alin. (1) si a cererii de suspendare a executarii actelor administrative prevazute la art. 42/2 revine in prima instanta sectiei de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul reclamantului, in complet de 3 judecatori, iar recursul se judeca de Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in complet de 5 judecatori.

(6) La solutionarea cererii nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligativitatea procedurii plangerii prealabile si necesitatea anexarii la cerere a actului administrativ atacat.

(7) La solutionarea cererii, atat in prima instanta, cat si in recurs, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 61 si urm., referitoare la alte persoane care pot lua parte la judecata, dispozitiile art. 139, privind conexitatea, precum si dispozitiile art. 200, respectiv ale art. 490 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In ziua inregistrarii cererii de chemare in judecata, judecatorul dispune prin rezolutie comunicarea cererii, precum si a inscrisurilor depuse catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare si dosarul care a stat la baza emiterii hotararilor prevazute la alin. (1) in cel mult 2 zile de la comunicarea cererii.

(9) Paratul are obligatia de a depune dosarul care a stat la baza emiterii hotararilor prevazute la alin. (1) in termenul indicat la alin. (8), sub sanctiunea aplicarii unei amenzi judiciare in cuantum de 5.000 de lei conducatorului emitentului actului administrativ, sanctiune ce va fi indicata in mod expres in actul de procedura al instantei.

(10) Intampinarea si dosarul mentionat se vor comunica reclamantului cu cel putin 2 zile inainte de primul termen de judecata.

(11) Citarea si comunicarea actelor de procedura se vor realiza cu precadere prin mijloace electronice, reclamantul avand obligatia de a indica in cerere adresa sa de corespondenta electronica, in masura in care detine o astfel de adresa, cat si adresa de corespondenta a paratului, daca o cunoaste. Se prezuma ca adresa de corespondenta electronica a paratului este cea afisata pe pagina de internet a acestuia. Citarea va putea fi efectuata inclusiv prin nota telefonica.

(12) Cererea se judeca de urgenta si cu precadere si se solutioneaza intr-un termen ce nu va depasi 10 zile de la data sesizarii instantei.

(13) Primul termen de judecata nu poate fi stabilit mai tarziu de a cincea zi de la data inregistrarii cererii, iar termenele ulterioare vor putea fi stabilite de la o zi la alta si chiar de la o ora la alta, cu conditia de a nu depasi termenul maxim de solutionare a cererii prevazut la art. (12).

(14) Instanta poate dispune, din oficiu, administrarea oricarei probe necesare solutionarii cauzei si va analiza indeplinirea conditiilor legale pentru emiterea si adoptarea actului administrativ atacat, inclusiv in ceea ce priveste proportionalitatea masurilor adoptate prin care sunt afectate drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vatamate.

(15) Pronuntarea hotararii judecatoresti poate fi amanata pentru cel mult 24 de ore, iar redactarea, motivarea si semnarea hotararii judecatoresti se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. Comunicarea hotararii judecatoresti se va efectua in maximum 24 de ore de la redactarea hotararii.

(16) In situatia in care in cererea prin care se solicitata anularea actului administrativ prevazut la alin. (1) reclamantul a formulat si un capat de cerere privind repararea pagubei ce i-a fost cauzata prin actul administrativ a carui anulare se solicita, aceasta pretentie va fi solutionata potrivit prezentei ordonante de urgenta numai in masura in care este solicitata doar administrarea probei cu inscrisuri. In caz contrar, instanta va proceda la disjungerea capatului respectiv de cerere.

(17) Persoana vatamata poate introduce cererea de reparare a pagubei ce i-a fost cauzata si printr-o cerere separata.

(18) Cererile prevazute la alin. (16) si (17) vor fi solutionate potrivit dispozitiilor din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare'.

3. Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, art. 42/1, ce va avea urmatorul continut:

'Art. 42/1 - (1) Hotararea judecatoreasca pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs in termen de 2 zile de la comunicare.

(2) In vederea solutionarii recursului, dosarul se inainteaza in aceeasi zi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in format scris sau electronic. Inalta Curte de Casatie si Justitie comunica in aceeasi zi recursul catre intimat, cu mentiunea ca are obligatia de a depune intampinare in termen de maximum 2 zile de la comunicare. Citarea si comunicarea actelor de procedura se vor realiza cu precadere prin mijloace electronice, in conditiile prevazute la art. 42 alin. (11). Citarea va putea fi efectuata inclusiv prin nota telefonica.

(3) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra cererii de recurs in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

(4) Hotararea definitiva prin care se dispune anularea actului administrativ, in tot sau in parte, se va publica in termen de cel mult 24 de ore de la pronuntare in Monitorul Oficial al Romaniei'.

4. Dupa articolul 42/1 se introduce un nou articol, art. 42/2, cu urmatorul cuprins:

'Art. 42/2 - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu formularea cererii de chemare in judecata prin care se solicita anularea actelor administrative prevazute la alin. (1), in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana care a introdus cererea poate solicita instantei competente suspendarea executarii actului administrativ atacat pana la solutionarea definitiva a cauzei. Judecata cererii de suspendare are loc in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de maximum 3 zile de la data inregistrarii acesteia. Intampinarea nu este obligatorie. Instanta se va pronunta asupra cererii de suspendare prin incheiere interlocutorie. Incheierea va fi redactata, motivata si semnata in termen de 24 de ore de la pronuntare si se va comunica partilor in aceeasi zi.

(2) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata separat cu recurs in termen de 24 de ore de la data comunicarii ei, dosarul urmand a fi inaintat in aceeasi zi Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in format scris sau pe cale electronica. In ziua inregistrarii lui la Inalta Curte de Casatie si Justitie, instanta comunica intimatului recursul impotriva incheierii prin care curtea de apel competenta s-a pronuntat asupra cererii de suspendare. Intampinarea nu este obligatorie. Judecata recursului are loc in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de 48 de ore de la de la data inaintarii dosarului la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta se pronunta prin incheiere definitiva care se motiveaza, se redacteaza si se semneaza in termen de 24 de ore de la pronuntare si se va comunica partilor de indata.

(3) Incheierea definitiva prin care s-a dispus suspendarea executarii actului administrativ prevazut la alin. (1) se publica in termen de cel mult 24 de ore de la pronuntare in Monitorul Oficial al Romaniei'.

5. Articolul 42/1 se renumeroteaza si devine art. 42/3 si se modifica si va avea urmatorul continut:

'(3) Hotararile Comitetului National prevazute la alin. (1) si (2) pot fi atacate potrivit art. 42 alin. (3)-(18), 42/1 si 42/2 din prezenta ordonanta de urgenta'.

6. Articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

'(2) Actele administrative emise pe timpul sau in legatura cu situatiile de urgenta, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate potrivit art. 42 alin. (3)-(18), 42/1 si 42/2 din prezenta ordonanta de urgenta'.

Art. II – Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(1) Dispozitiile art. 42-42/2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile tuturor actelor administrative emise sau adoptate in temeiul prezentei legi'.

2. Dupa articolul 72 se introduce un nou articol, art. 73, care va avea urmatorul continut:

'Dispozitiile art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in litigiile care au ca obiect anularea actelor administrative cu caracter individual sau plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, emise in temeiul prezentei legi'.

 



* Cititi aici expunerea de motive

Comentarii

# Eugen Ciontu date 26 octombrie 2021 16:50 +60

Felicitări ,AUR!Legea trebuie sa fie în acord cu Legea Fundamentală.

# maxtor date 26 octombrie 2021 17:03 -29

-au uitat de procedura ordonantei presedentiale;"aur" are comportament diversionist,vezi modificarea propusa pentru L55 prin care de drept se urmareste prelungirea masurilor PESTE "starea de alerta"(sosoaca a avut dreptate:zero incredere in AIA!).

# Foarte bine ! date 26 octombrie 2021 17:10 +16

Trebuie o lege care sa condamne explicit la ani de inchisoare orice amestec al serviciilor in justitie ! :-)

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 28.11.2021 – Nici Chis nu il mai suporta pe Mateescu

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva