24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

PROIECT PENTRU BAROUL BUCURESTI – Candidata la functia de decan, avocata Laura Voicu si-a lansat platforma electorala: “Organizarea profesiei are nevoie de linii noi de dezvoltare... Adoptarea de decizii care sa faciliteze exercitarea profesiei in conditii dintre cele mai bune... Regandirea nivelului taxelor necesare in cazul modificarilor formei de exercitare, astfel incat acestea sa se situeze la un nivel suportabil... Sprijinirea avocatilor care doresc sa-si extinda activitatea pe teritoriul

Scris de: George TARATA | pdf | print

7 April 2015 14:37
Vizualizari: 8621

Avocata Laura Voicu (foto) si-a lansat platforma electorala prin care spera sa-si convinga colegii sa o voteze in functia de decan al Baroului Bucuresti. Vazuta de multi ca avand sanse reale sa devina noul decan al Baroului Bucuresti si bucurandu-se de simpatie si sustinere in randul avocatilor, lucru demonstrat de sprijinul de care a avut parte in momentul abuzului comis de procurorii DNA la adresa sa, Laura Voicu propune un program electoral bazat pe trei puncte. Este vorba despre “Organizarea administrativa a Baroului Bucuresti”, “Organizarea profesiei de avocat” si “Exercitarea profesiei de avocat”.

Laura Voicu atrage atentia ca, in momentul de fata organizarea profesiei de avocat are nevoie de linii noi de dezvoltare si, in acelasi timp, considera ca este nevoie de proiecte viabile care sa asigure o mai mare vizibilitate profesiei de avocat. De asemenea, Laura Voicu sustine ca este necesara adoptarea de decizii si hotarari care sa faciliteze membrilor Baroului Bucuresti exercitarea profesiei in conditii dintre cele mai bune. Nu in ultimul rand, Laura Voicu acorda o importanta deosebita si categoriei avocatilor din oficiu. Astfel, Voicu precizeaza ca, din punctul ei de vedere, corpul avocatilor inscrisi in programul asistentei juridice obligatorii (oficii sau gratuitati, precum si a curatorilor) are nevoie de reformare, de o schimbare pe termen lung, predictibila si usor de asimilat.


Prezentam in continuare fragmente din proiectul Laurei Voicu, acesta fiind atasat integral la finalul articolului:

1. Organizarea administrativa a Baroului Bucuresti.

1.1. Organizarea administrativa a Baroului Bucuresti. Serviciul de Asistenta Juridica.

Baroul Bucuresti este compus in linii mari in cateva servicii majore (asistenta judiciara, disciplinar, cancelarie, resurse umane, administrativ) in compunerea carora intra mai multe compartimente.

Succesiunea in timp a legilor si a decanilor a determinat restructurari impuse de atingerea unor obiective pe termen scurt dar nu a urmarit o strategie pe termen lung coerenta.

Este de notat ca ultimii ani si noile reglementari procesuale au extins categoriile de activitati pentru care este fie obligatorie, fie facultativa, participarea avocatilor care se inscriu in programul de asistenta juridica din oficiu.

in acest context dinamica acestui domeniu este departe de a fi rezolvata, desi au fost facuti pasi importanti in materie, inclusiv prin adoptarea de Protocoale intre UNBR, Baroul Bucuresti si autoritatile publice, fie instantele de judecata, fie Ministerul Public sau Ministerul Justitiei.

Corpul avocatilor inscrisi in programul asistentei juridice obligatorii (oficii sau gratuitati, precum si a curatorilor) are nevoie de reformare, de o schimbare pe termen lung, predictibila si usor de asimilat.

Dorim sa propunem un proiect multianual care sa acopere intregul mandat de patru ani astfel incat vom milita in obtinerea rezultatelor optime asupra urmatoarelor activitati:

A. Cresterea gradului de operativitate a activitatii derulate prin programul de asistenta juridica obligatorie (inclusiv gratuitatile si curatorii);
B. Cre
sterea nivelului activitatilor derulate prin programul de asistenta juridica obligatorie prin elaborarea unui chestionar detaliat al activitatii desfasurate;
C. Cre
sterea gradului de colectare si de repartizare a sumelor acordate prin programul de asistenta juridica obligatorie;

Detalii ale Proiectului:

Proiectul nostru propune reformarea fundamentala a sistemului existent, preluand toate imbunatatirile de pana acum, dar cu o crestere mult accelerata a etapelor de modernizare.

In acest sens vom urmari introducerea SAJ in cadrul unui Program, care sa capete protectie juridica din punct de vedere administrativ si operational, sa capete stabilitate si sa poata dobandi si absorbi surse de finantare externe resurselor financiare din prezent.
Reformarea sistemului judiciar romanesc nu se poate realiza total f
ara modernizarea componentei asistentei juridice obligatorii.
Avand in vedere c
a este necesara realizarea unui Program de asistenta juridica obligatorie, care sa poata absorbi finantari nerambursabile, sa beneficieze de structura tehnica si informatica integrata, de personal calificat si de un management corespunzator noi ne propunem sa aducem in atentia avocatilor nevoia de reasezare a acestei activitati pe baze noi, care sa permita refacerea increderii in profesia de avocat si recapatarea prestigiului profesiei.
Pentru a atinge obiectivele asumate noi propunem:
- adoptarea unei Hot
arari a Consiliului Baroului Bucuresti de initiere a Programului de Asistenta Juridica Obligatorie (PAJO), care sa aiba ca autoritate de implementare un Manager de Proiect care va coopera cu Serviciul de Asistenta Juridica existent la data emiterii Hotararii.
- adoptarea unei Hot
arari a Consiliului Baroului Bucuresti privind adoptarea unui Plan de Masuri in vederea implementarii PAJO, care sa contina structura tehnica, strutura de personal, planul de compatibilizare cu sistemele existente in cadrul autoritatilor judiciare, sarcini, termene, responsabilitati, precum si proiectul de buget necesar.

O asemenea masura de reforma administrativa va putea aduce beneficii in conditiile in care va genera cresterea gradului de operativitate a activitatii derulate prin programul de asistenta juridica obligatorie, va genera o scurtare a timpului de transmitere a solicitarii autoritatii publice catre Serviciul de Asistenta Juridica, prin utilizarea unui sistem automat de trimitere si de repartizare a avocatului desemnat, va genera o simplificare a sistemului de transmitere/confirmare a Referatului de activitate, a sistemului de decontare si a asigurarii transparentei repartizarii si a asigurarii echilibrului repartizarii avocatilor in cadrul Programului.

1.2. Modernizarea tehnologica. Investitii. Surse de finantare.

Pentru a pune in practica cele afirmate mai sus este necesara o continuare a modernizarii tehnologice a Baroului Bucuresti, prin cresterea capacitatii administrative.
Pan
a in prezent au fost informatizate toate compartimentele existente in cadrul Baroului Bucuresti, dar cu exceptia accesului de la distanta a contului avocatului oferit de pagina de internet a Baroului Bucuresti pana in prezent nu s-a proiectat si pus in aplicare un proiect care sa ofere acces integrat de la distanta asupra operatiunilor solicitate de avocati.

Pentru a putea obtine o asemenea capacitate administrativa este nevoie si de resurse financiare (ele pot fi obtinute) dar si de vointa si de viziune.

Pentru a intelege diferenta dintre cele doua sisteme, cel existent si cel propus a fi implementat aratam ca in prezent exista un sistem informatic intranet implementat, dar nu exista o platforma de acces de la distanta a avocatului, cu alte cuvinte, orice solicitare adresata institutiei prin acces la distanta, de fapt doar prin e-mail, este procesata manual de destinatarul solicitarii, astfel incat raspunsul este remis in acelasi mod, adica fizic prin deplasare la sediu, prin posta, sau prin posta electronica.

Vremurile moderne impun masuri moderne si noi credem ca implementarea unui sistem automat integrat de prelucrare va spori confortul avocatului, va servi la debirocratizare si va creste timpul alocat exercitarii profesiei.

Sistemul informatic integrat poate fi implementat foarte usor, este insa nevoie de viziune si de vointa, iar trecerea la era digitala ne impinge in aceasta directie.

Interconectarea sistemului integrat al Baroului Bucuresti cu sistemele integrate ale autoritatilor judiciare si administrative (instante si parchete, primarii, autoritati fiscale, Ministerul Justitiei) va trebui sa se realizeze cat mai rapid pentru a oferi siguranta, rapiditate in actiune, transparenta, o circulatie rapida a informatiei si a documentelor electronice, o procesare directa efectuata de emitent si destinatar, cu arhivarea in cadrul unui dosar profesional PAJO atasat dosarului profesional al fiecarui avocat (detinut de Barou) pentru a putea dovedi oricand activitatea derulata si fluxul administrativ si financiar, toate aceste fiind necesare pentru a degreva activitatea personalului administrativ al Baroului Bucuresti.

Exista inca multe avantaje ale acestui proiect propus de noi, si el ar putea sa primeasca functionalitate si asupra celorlalte compartimente ale Baroului Bucuresti (financiar, cancelarie, resurse umane, arhiva, biblioteca), dar si asupra organizarii fluxului administrativ dintre Compartimentul Sesizari, Petitii – Decan – Consiliul Baroului - Comisia de Disciplina, inclusiv prin constituirea unei baze de date care sa cuprinda jurisprudenta disciplinara, si in baza careia sa se poata propune si dezvolta programe de perfectionare profesionala si propuneri legislative si de reglementare a profesiei.

2. Organizarea profesiei de avocat.

Organizarea profesiei de avocat are nevoie de linii noi de dezvoltare.

In mod sintetic ele pot fi rezumate astfel:

- Profesionalizarea corpului avocatilor prin adoptarea si punerea in aplicare de Hotarari ale Consiliului Baroului Bucuresti prin care sa se stabileasca un calendar privind planul de aplicare a conceptului european de perfectionare continua, independenta Barourilor permitand o larga libertate de actiune asupra acestei componente.

- Crearea unui Consiliu Onorific stiintific, pe baza de voluntariat, format din membri activi si pensionari ai Baroului Bucuresti care sa aiba in vedere urmarirea procesului legislativ si reglementator, atat cel central (Parlament, Guvern, ministere, etc) cat si cel de la nivel local (Consilii Judetene, Consilii Locale, Primarii) pentru a putea constata impactul pe care il poate avea acesta la nivelul profesiei de avocat, inaintarea propunerilor catre Comisia Permanenta a UNBR, publicarea acestor rapoarte pe pagina de internet a Baroului Bucuresti in format securizat (acces pe baza de cont si parola) astfel incat membrii Baroului sa poata fi la curent in timp real cu noile tendinte si oportunitati ale profesiei, cresterea nivelului de venituri si implicit a gradului de confort al membrilor Baroului.

- Crearea unui Corp de Avocati Voluntari care sa activeze sub autoritatea Decanului Baroului Bucuresti si care sa participe intr-un program permanent, pe baza de optiune, in care pot asigura asistenta juridica gratuita permanenta membrilor Baroului Bucuresti care sunt implicati in proceduri judiciare penale si/sau administrative, care vor avea si obligatia intocmirii unui raport sumar al situatiei pe care il vor aduce de indata la cunostinta Decanului.
-
Promovarea de proiecte care sa asigure o mai mare vizibilitate profesiei de avocat in viata sociala, cum ar fi: participarea la evenimente culturale, sociale, educationale, sportive menite sa ofere o vizibilitate sporita participantilor si sa consolideze prestigiul profesiei in randul membrilor societatii.

3. Exercitarea profesiei de avocat.

Exercitarea profesiei de avocat are nevoie de o mai larga implicare a fiecaruia dintre membrii Baroului Bucuresti, prin aplicarea principiilor care guverneaza profesia.
In vederea imbun
atatirii exercitiului profesiei consideram ca este necesara adoptarea de decizii si hotarari care sa faciliteze membrilor Baroului Bucuresti exercitarea profesiei in conditii dintre cele mai bune.

Chiar daca pot parea masuri populiste totusi vom considera necesar ca Baroul, prin Decan, sau prin Consilul, dupa cum se va decide, sa se implice in dialogul cu actorii vietii economice promovand interesele avocatilor in vederea obtinerii de acces mai facil la:
-
Resurse financiare oferite de institutii financiare incluzand aici credite, finantari, asigurari de viata si de bunuri, pensii private, urmarind crearea unor standarde minimale pe baza carora sa se poata facilita obtinerea de asemenea resurse;
-
Resurse de personal, prin promovarea avantajelor vietii de avocat si standardelor ridicate de acces in profesie in randul viitorilor absolventi pentru a creste gradul de pregatire a aspirantilor/candidatilor, dar si in randul personalului cu studii medii care poate fi absorbit de catre activitatea avocatiala;
-
Regandirea nivelului taxelor necesare in cazul modificarilor formei de exercitare, astfel incat acestea sa se situeze la un nivel suportabil care sa permita o dinamica mai ridicata in vederea respectarii standardului european al mobilitatii fortei de munca;
-
Sprijinirea institutionala a avocatilor care doresc sa isi extinda activitatea pe teritoriul Uniunii Europene sau in afara spatiului comunitar prin intensificarea dialogului, promovarea de evenimente si prin adoptarea de Protocoale intre Baroul Bucuresti si Barourile Europene, dar si cele extracomunitare, avand in vedere calitatea Baroului Bucuresti de membru al organizatiilor profesionale internationale – Consiliul Barourilor Europene (CCBE), American Bar Association (ABA), Uniunea Internationala a Avocatilor (UIA).

Considerand ca toate aspectele prezentate constituie doar criterii rezumative ale unei noi viziuni despre profesia de avocat si modul ei de implementare ne adresam membrilor Baroului Bucuresti sa se prezinte la vot, sa decida, si sa promoveze schimbarea pe care si-o doresc”.

*Cititi aici integral proiectul avocatei Laura Voicu pentru functia de decan al Baroului Bucuresti

Comentarii

# Sa te vedem:) date 7 April 2015 15:24 +3

Merita o sansa. Sa vedem cum propune colaborarea cu UNBR2004. Ce se aude de dosarul ei? Trebuie sa dovedeasca ca dl. Learciu este avocat, inscris intr-un barou....

# Catalin Racaceanu date 7 April 2015 15:52 +11

Gandire de procuror. Dna Voicu nu trebuie sa dovedeasca nimic. Sa probeze procurorii ca Learciu nu-i avocat. Cel ce face o afirmatie trebuie sa o si probeze.

# balbeck date 7 April 2015 15:33 +6

Daca puteam ii dadeam 500 de voturi.:)))

# abc date 7 April 2015 15:35 +2

nu am gasit in programul electoral al "doamnei" avocat, "colaborarea cu membrii baroului constitutional".

# @abd date 7 April 2015 15:58 +3

Nici nu vei gasi.  
Citeza pe abc
nu am gasit in programul electoral al "doamnei" avocat, "colaborarea cu membrii baroului constitutional".

# Iubi date 7 April 2015 17:20 +2

Dovada ca d-soara este desteapta, merita tot respectul nostrum pentru proiectul lansat. Ceilalti candidati au si ei proiecte bazate pe spaga si nu indraznesc sa le publice ca cer prea mult.

# Gieru date 7 April 2015 17:27 +6

Daca Learciu nu ar fi fost avocat nu detinea acte identice cu ale voastre. Faptul ca actele prezentate de Learciu sunt la fel cu cele detinute de traditionali, a fost si temeiul de drept indeplinit pentru a fi angajat de Voicu Lauta.

# unul date 7 April 2015 17:32 +2

Daca tot vrea sa modernizeze ceva sa inceapa cu legislatia privind organizarea si exercitarea profesiei, adaptarea acesteia la realitatile socio-economice de pe piata (publicitate, independenta, instituirea titlului profesional de "avocat", regandirea sanctiunilor disciplinare, o mai mare autonomie a baroului, etc .... etc .....). Profesia de avocat se circumscrie, in prezent, in sfera serviciilor, deci este mai aproape de activitatile economice. Prin urmare trebuie tratata legislativ ca atare.

# justitia date 7 April 2015 18:33 +9

ce o sa-mi placa sa-l vad pe iordachescu si pe florea dati afara la munca de jos. au scurs bani de la avocati fara pic de jena si au inventat un razboi imaginar cu bota ca sa prosteasca tot felul de papagali slabuti la minte gen  avi avi. ce mai ridicau ei , fraierimea cu spiru haret exceptia exceptiilor inventata ad hoc, "domnu presedinte X nu e avocat in baroul nostru." rau e sa fii mic in lumea asta.

# avi avi date 7 April 2015 21:18 -1

Florea nhju a prostit pe nimenmi.este unul care umbla in slapi si isi festeste parul care a fraierit mii de oameni cu donatiile lui.Atacurile la adresa noastra(numai pe LUJU) sunt niste anemice incercari de a va legitima ca avocati.La 10 ani de bal,majeala nu mai aveti nici o sansa,in zadar veniti cu toto felul de jigniri si minciuni.Nu va mai crede nimeni.Iar tu mai bota,zis justitie,vezi-ti de calculele privind anii de pensie.esti terminat.

# nhju cred date 8 April 2015 05:33 +2

nhju cred. Iorgulescule, iar ti-ai pierdut ochelarii ?

# justitia date 8 April 2015 14:58 0

Tov.avi avi, tu esti dovada vie si incontestabila a naivilor inselati de florea. Tu inca te crezi avocat desi legea prevede ca trebuie sa faci parte dintr-un barou. Ori barou nu este, unbr nu este, totul e in mintea voastra. Din fericire exista legea 3/1948 pe care voi nu o recunoasteti.

# unbfdrers date 7 April 2015 20:17 0

http://bota.ro/wp-content/uploads/2015/04/ADRESA.pdf  si www.unbr.eu 

# Erwen Ormell date 7 April 2015 21:01 +1

As vrea sa vad cum vor conducatorii profesiei de avocat, indiferent care sunt ei, conlucrarea cu profesia sora de consilier juridic. Daca in Franta s-au putut unifica profesiile surori, ma gandesc ca poate si in Romania e posibil acest lucru.

# Luli date 7 April 2015 21:18 +3

Vreau s-o vad si pe asta!.....

# E concurs de miss ? date 7 April 2015 23:18 -3

Participa la miss avocata sau prezinta modelul de roba pe care il propune pt a fi aleasa decan ?

# Raul date 8 April 2015 10:02 +2

Ar fi logic sa se intample, daca nu au alte interese. Unificarea profesiilor fie jurist, fie avocat e acelasi lucru, ca si meseria de magistarat : numiti de Basescu fara examen.

# Unificarea barourilor date 8 April 2015 13:31 +2

http://www.replicaonline.ro/un-avocat-din-baroul-lui-bota-trimis-in-judecata-pentru-inselaciune-192069/

# @Unificarea barourilor date 8 April 2015 14:43 -1

Mai traditionalule, voi faceti inselaciuni zilnic. Nu ati ff, chitanta, luati banii pe oficii de la oameni etc.
Citeza pe Unificarea barourilor
http://www.replicaonline.ro/un-avocat-din-baroul-lui-bota-trimis-in-judecata-pentru-inselaciune-192069/

# Suleiman date 8 April 2015 14:38 +3

Cndidata la baroul Bucuresti sa nu-si faca iluzii ca nu ea aproba legile de modificare in ce priveste prifesia de avocat, ci Parlamentul, iar in Parlament sunt avocati destul de convingatori, asa incat sa nu schimbe bunul mers al UNBR traditional cum vrea ea.

# Incet incet date 8 April 2015 16:15 -2

10.12 10.12. Decizia nr. 392/25.03.2008[82] valorifică decizia CEDO privind cazul Bota vs România[83] şi consacră expres că „dizolvarea asociaţiilor prin care s-a admis înfiinţarea barourilor altfel decât prin lege este corectă”, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 164 din 27 februarie 2007[84] şi Decizia nr. 392 din 25 martie 2008 http://juridice.ro/essentials/159/doua-decenii-de-la-intrarea-in-vigoare-a-legii-nr-511995-pentru-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-avocat-aspecte-privind-controlul-constitutionalitatii-prevederilor-sale

# dezinformezi date 8 April 2015 17:37 +3

Esti un simplu dezinformator de-a lui Florea, fara cunostinte elementare de drept. Dupa revolutie, cand avocatura s-a desprins total de MJ, circumscriindu-se sferei dreptului privat, barourile desfiintate prin Legea 3/1948, trebuiau (re)infiintate prin dobandirea personalitatii juridice, urmandu-se procedura specifica oricarei persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial. Pentru un diletant ca tine e mai greu de inteles faptul ca barourile(persoane juridice de drept privat) nu se puteau (re)infiinta prin lege. Legea infiinteaza doar persoanele juridice de drept public !

# @dezinformezi date 8 April 2015 19:22 0

Imi pare rau ca ai inteles gresit. Asta este articolul publicat pe juridice. Eu vroiam sa arat ca face orice sa ne "desfiinteze." Este primul articol cand constat ca vorbeste mult de Bota. Nu-mi convine situatia, stai linistit/a.

# infringment date 8 April 2015 17:51 +2

A venit vre-un raspuns privitor la infringement? Stie cineva ceva?

# CICA DA date 8 April 2015 18:37 +1

Se pare ca Bota are ceva, dar inca nu vrea sa spuna nimic

# nicolae date 8 April 2015 18:59 +2

Totul este o mascarada, numai paliative.Unde sunt luarile de pozitie impotriva incompatibilitatilor de genul"MAMA/TATA MAGISTRAT,FIUL AVOCAT-SAU INVERS, NU POATE FUNCTIONA TIM DE 10 ANI,PE RAZA UNEI CURTI DE APEL. ACESTA ESTE un mare, mare deziderat. Restul e numai......tacere.

# ce are bota despre infringement date 8 April 2015 18:59 0

Daca are ceva si  nu spune nimic inseamna ca e transata definitiv chestiunea: baroul bota e ilegal

# @ce are bota despre infringement date 8 April 2015 19:27 0

Ilegal nu are cum sa fie, oricat ar vrea traditionalii. Este contrar UE. De ce crezi ca italienii au reclamat la UE daca nu aveau castig de cauza?
Citeza pe ce are bota despre infringement
Daca are ceva si  nu spune nimic inseamna ca e transata definitiv chestiunea: baroul bota e ilegal

# invers date 8 April 2015 19:03 0

e ceva de bine si vrea sa faca o conferinta de presa dupa Pasti !

# @invers date 8 April 2015 19:24 0

Doamne ajuta! Desi dansul spunea pe facebook sa iesim in strada. Ce sa mai credem?
Citeza pe invers
e ceva de bine si vrea sa faca o conferinta de presa dupa Pasti !

# @invers date 9 April 2015 05:45 0

Ce conferinta? Nu a fost invitat niciodata de nimeni. Cica presa e fara lacat, e uite ca nu-I asa. La Mircea Badea a sunat cineva? Sa intre in direct la radiozu.
Citeza pe invers
e ceva de bine si vrea sa faca o conferinta de presa dupa Pasti !

# tremura de frica date 8 April 2015 19:46 +1

tremura de frica la cele 1700 de infractiuni de care e acuzat, nici gand sa iasa in strada

# @tremura de frica date 8 April 2015 22:19 -2

Ne lasi cu placa asta...............
Citeza pe tremura de frica
tremura de frica la cele 1700 de infractiuni de care e acuzat, nici gand sa iasa in strada

# ALBERTO date 9 April 2015 03:01 -2

ce intelegi tu 1700 de infractiuni ? 1700 de complicitati, adica daca Base a numit 1700 de judecatori el e vinovat de tot ce fac ei ? ori esti infiltrat, ori esti mai prost decat Bujorean !

# mircea date 8 April 2015 23:05 +2

,, En outre, la Cour note que les membres de l’association « Bonis Potra » peuvent exercer la profesion d’avocat, à condition de satisfaire aux exigences prévue par la loi n.° 51/1995” ,,În plus, Curtea apreciază că membrii asociaţiei « Bonis Potra » pot exercita profesia de avocat, în condiţiile Legii nr. 51/1995”

# @mircea date 9 April 2015 05:43 +1

Se stie. Daca oligofrenii sunt multi.....[quote name="mircea"],, En outre, la Cour note que les membres de l’association « Bonis Potra » peuvent exercer la profesion d’avocat, à condition de satisfaire aux exigences prévue par la loi n.° 51/1995” ,,În plus, Curtea apreciază că membrii asociaţiei « Bonis Potra » pot exercita profesia de avocat, în condiţiile Legii nr. 51/1995” [/quote]

# asa e date 9 April 2015 03:04 0

de ce sa-i fie frica sa iasa in strada ? frica sa nu fim prea putini !

# mircea date 9 April 2015 09:49 +1

Daca Asociatia a fost desfiintata de instanta, ea deja decisese infiintarea baroului, chestiune pe care instanta nu a desfiintat-o , iar modificarea ulterioara acestui moment a legii 51/1996 nu poate retroactiva, asa ca " C'est la vie" si mai usor cu jignirile, nu fac parte din pertinenta...

# @mircea date 9 April 2015 11:06 +2

Ai dreptate Mircea, dar cand ii asculti de 11 ani cu aceiasi placa, ca au fost infiintati prin lg 51 te apuca toate alea..............
Citeza pe mircea
Daca Asociatia a fost desfiintata de instanta, ea deja decisese infiintarea baroului, chestiune pe care instanta nu a desfiintat-o , iar modificarea ulterioara acestui moment a legii 51/1996 nu poate retroactiva, asa ca " C'est la vie" si mai usor cu jignirile, nu fac parte din pertinenta...

# oarecare date 9 April 2015 11:47 -2

Ce este nul, nu a existat niciodata. Asociatia nu a existat niciodata, tot ce a infiintat este nul. Actele accesorii urmeaza celor principale. Asta se intampla daca nu ati deschis niciodata vreo carte de drept, va fraiereste Bota cum vrea el. Puneti mana pe carte si la examen cu voi daca vreti avocatura. Numai habarnisti, Guy, Popa, Nicusor Teodorescu, Mircea, Kurtyan, etc. La scoala cu voi !!!

# Vieri date 9 April 2015 12:54 +4

"oarecare", tu nu esti doar un pseudo-avocat, ci si un pseudo-jurist. Stiinta dreptului ramane pentru tine o enigma. Asociatia careia i s-a admis prin hotarare judecatoreasca irevocabila dreptul de a infiintat barouri, s-a dizolvat, la cererea noastra, dupa infiintarea barourilor, persoane juridice distincte de drept privat cu scop nepatrimonial, organizate conform Legii 51/1995. Asadar, noi am solicitat instantei sa constate dizolvarea asociatiei. Nu poate fi vorba de vreo nulitate, in afara de nulitatea absoluta care esti tu.

# GUY FAWKES date 9 April 2015 14:06 +1

Subiectul a fost transat de instanta TB ! 

# unul date 10 April 2015 11:55 0

Detalii ?
Citeza pe GUY FAWKES
Subiectul a fost transat de instanta TB ! 

# belmondo date 9 April 2015 23:39 +1

dau meditatii la drept, gratuit pentru avi avi zis oarecare. incepem cu gramatica lb romane. :-*  

# oarecare date 10 April 2015 19:54 -2

https://baroulparalel.wordpress.com/2015/04/02/bota-pompiliu-taraste-unbr-paralela-intr-un-scandal-urias-de-pornografie-infantila/

# oarecare avi date 11 April 2015 09:49 +1

da mai avi, bota face ceea ce trebuie sa faca orice avocat, apara un client implicat intr-o infractiune. dupa parerea ta clientul nu are voie sa fie aparat? si mai vezi mai delatorule ca i s-a admis recursul ceea ce demonstreaza ca si-a aparat clientul cu brio ceea ce tu nu esti si nu o sa fii capabil vreodata. minti ca un nerusinat in saptamina mare, asa sa-ti mearga toata viata de acum inainte.

# oarecare date 10 April 2015 21:10 0

https://baroulparalel.wordpress.com/

# Nik date 10 April 2015 22:58 +2

"oarecare", observ ca, mai nou, de cand denigreaza legala UNBR-Bota, ii faci reclama agitatorului, fara scrupule, Kurtyan. Iti garantez ca, desi a fost, de la inceput, calul troian al uniunii noastre(in curand va fi exclus), nu va reusi sa elimine de pe piata avocatii acesteia. Chiar daca, la inceput, Bota nu a crezut, scopul acestui escroc a fost sa distruga din interior UNBR-ul care si-a propus eradicarea mafiei din avocatura "traditionala".

# oarecare date 11 April 2015 00:13 0

Dosar nr.5857/271/2012* decizia penala nr.401/R/2014-Curtea de apel Oradea.In atentia reprezentantului Sindicatului juristilor

# @belmondo date 11 April 2015 08:42 0

auzi mestere,unde vrei sa ne dai lectiile:la gasca de pe Academiei ori la domiciliul nostru?Daca e vorba despre Academiei va trebui inainte sa ducem o firma de curatenie.Daca vrei la domiciliul nostru, nu te primim in slapi si nici cu pachet de fast-food.Stiu ca nu prea ai carti,asa ca le punem noi la dispozitie.

# Alberto Kurtyan date 11 April 2015 06:50 -1

Loialitatea mea este fata de Baroul paralel, nu fata de Bota Pompiliu. Nu mai am incredere in acest om, care a transformat organizatia noastra intr-un teatru cu prosti. Noi ii cerem sa ne arate acte, documente, facem cereri, el ne ignora pe toti. Baroul paralel nu are acte, documente, arhiva, registre, contabilitate, tablou. Este o mare gaura neagra prin care se sifoneaza sume de bani; organizatie folosita in scopuri ilegale. Degeaba ne batem cu pumnii in piept cand la carma baroului este un infractor dovedit, un om neinstruit, lipsit de onoare si capacitate intelectuala. Faceti o cerere legala catre Baroul paralel si veti vedea ce mare scuipat in fata veti primi de la Bota. M-am saturat de acest specimen de om. Este o rusine.

# @Alberto date 11 April 2015 14:31 -1

CORECT,Alberto.Omul este terminat dar se mai crede inca mare avocat si combatant pe frontul justitiei.Locul lui este la fast-food,in slapi si cu vechea lui cravata.

# @oarecare date 11 April 2015 09:41 +1

Mai avi oarecare anunta-l pe guru tau sa pregateasca protocolul ca apare harta cu avocatii adevarati. Vezi ca smecheria cu sinistrul justitiei nu mai tine, de data asta trebuie sa depuneti actele de infiintare ca sa va ia in considerare. Plingi ciocoflendere, plingi.... :D

# oarecare date 11 April 2015 14:34 0

noi nu avem guru ci un presedinte doctor in drept si un maestru al avocaturii.Dupa ce iti vei lua doctoratul mai discutam.Cat despre harta aia va fi cu avocati traditionali.Nu cred ca ai curajul sa te treci acolo.Iar de plans,plang fraieritii tai iar tu razi.Inca.

# PASTE FERICIT date 11 April 2015 09:50 +1

acest ,,oarecare,, este ALBERTO KURTYAN, care prin link-uri mascate face trimitere la grupurile lui mafiote ! nu ii faceti jocul !

# oarecare date 11 April 2015 10:45 +2

Izvoarele drepturilor cabinetelor individuale de avocatura din cadrul UNBR infiintat legal de Bota au caracterul general pentru ca provin din hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, entitate profesionala legal cosnstituita in baza unui statut propiu (abstract) conform legilor in vigoare la acel moment.

# oarecare date 11 April 2015 12:21 +2

Avocatii din UNBR infiinta legal de Bota, sa vada Conventia nr. 151 din anul 1978 asupra relatiilor de munaca in functia publica (chiar si cea de avocat intr-un barou legal constitutit de Bota in baza unui statut); Conventia nr. 87 din anul 1948 privind libertatea sindicala si protectia dreptului individual; Conventia nr. 111 din anul 1958 privind discriminarea (in munca si in profesie) reprezinta drepturi in competenta instantelor Internationale ale muncii; ale Curtii Permanente de Justitie Internationala de la Haga si poate sa se pronunte prin solicitarea unui aviz consultativ asupra interpretarii ce trebuie data textelor Constitutiei, in ce priveste indrituirea organizatiei profesionale UNBR infiintat legal de Bota reglementata de legile interne, altele decat cele in vigoare, discriminate de organele judecatroresti nationale care nu respecta relatiile muncii nostre independent si individual in raport cu structurile traditionale neinfiintare legal in tara noastra pana in present.

# oarecare date 11 April 2015 13:02 +1

Conventia nr.11 din 1958 privind discriminarea este adoptata de Romania prin Decretul nr. 284/1973 (publicat in Buletinul oficial nr. 81 din 06 iunie 1973); Conventia nr. 87 pribind prevede dreptul fundamental si liber de a exercita orice profesie (Ratificata si publicata prin Decretul nr. 213/1957, Buletinul oficial nr.4 din 18 ianuarie 1957); Conventia 151 este neratificata de Romania. Totodata, nu ramane dupa srbatorile Pascale, decat sa va adresati Consiliului de Administratie, Biroului Internatinal al Muncii din cadrul Ministerului de Externe al Romnaiei cu rugamintea de a face un studiu comparativ cu statele membre privind legislatia si practica de infiintare a persoanelor juridice din acele state si comparandul cu cel din Romania referitor la profesiunea de avocat exercitata inainte de 1989 si dupa decembrie 1989, apoi sa se pronunte asupra acestor probleme solicitare de Bota urmand sa inaintati oficial forurilor internationale respunsul daca este negativ si discriminatoriu.

# oarecare date 11 April 2015 15:52 -1

Nea Popa, te tii de sotii scriind in numele meu ? Paste fericit !

# oarecare date 11 April 2015 14:29 -1

mai nea Popa,ne lesi?Indreapta-ti si mata energiile in alta parte.Acolo unde te pricepi.de exemplu la o scoala de soferi!??!

# Av. Popa T. Nicolae - Baroul Tulcea - UNBR (Bota) date 11 April 2015 14:57 +1

Sarbatori fericite de Paste, daca aveti putina credinta in Isus Hristos, traditionalilor, care ne contesta si care nu ne contesta calitatea de avocat in cadrul barourilor din UNBR infiintate de catre dl. Bota in mod legal. Lepadati-va de Satana!...

# Harta avocati-noutati date 13 April 2015 13:21 +1

https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-02-13/20-de-avocati-din-Baroul-Bota-inclusiv-cel-care-le-a-dat-robele-urmariti-penal-pentru-sute-de-infractiuni-si-acte-materiale

# ia tratamentul date 13 April 2015 20:12 -2

Vere, ne-ai plictisit ingrozitor repetand, la infinit, aceleasi elucubratii din monitorulsv. Iti recomand sa consulti un psihiatru!

# oarecare date 14 April 2015 22:40 +2

veniti la Bota la examen, priviti ce va asteapta : https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-02-13/20-de-avocati-din-Baroul-Bota-inclusiv-cel-care-le-a-dat-robele-urmariti-penal-pentru-sute-de-infractiuni-si-acte-materiale

# Marcel Sforaru date 15 April 2015 01:08 -1

E veche, lasa tampeniile.

# oarecare date 15 April 2015 12:46 0

Iar il injur pe ala care te-a mintit ca te-a facut avocat. Ar fi fost veche daca s-ar fi dispus clasarea in cauza. "tu-i mama aluia care te-a facut " avocat" si nu te-a pus sa inveti ceva de prin penal...

# lache date 15 April 2015 16:24 -1

injura birjarule, injuraaa...atita stii , atita poti mai aviuta !! ambasadorul comunist in uganda ce sa te invete? comportamentul de tip tribal, de aia ai ajuns la florea care-ti asigura o paine din oficii ca altfel ai fi mort de foame. <img src=ops:' />  

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva