6 February 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

PROPUNERI LA LEGEA AVOCATURII – Societatea Avocatilor din Bucuresti a transmis UNBR, Baroului Bucuresti si Comisiei juridice din Camera Deputatilor punctul de vedere privind proiectul de modificare si completare a Legii 51/1995. Legea a fost adoptata de curand de Senatul Romaniei si contine mai multe prevederi prin care se doreste stoparea oricaror abuzuri ce pot fi comise impotriva avocatilor (Documente)

Scris de: L.J. | pdf | print

8 July 2015 14:09
Vizualizari: 10231

De curand, Senatul Romaniei a adoptat Legea privind modificarea si completarea Legii 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. O lege care a nemultumit Directia Nationala Anticoruptie, din cauza prevederilor menite sa stopeze orice forma de abuz din partea procurorilor. Legea urmeaza sa fie discutata in Camera Deputatilor, iar in cazul in care ea va fi votata, va ajunge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Pana atunci, avocatii continua sa formuleze propuneri in ceea ce priveste legea avocaturii.

Astfel, Societatea Avocatilor din Bucuresti, al carui presedinte este avocatul Bardan – Raine Danny Gabriel (foto), a formulat un punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind modificarea Legii 51/1995, punct de vedere trimis Baroului Bucuresti, UNBR si Comisiei juridice din Camera Deputatilor.


Iata propunerile Societatii Avocatilor din Bucuresti:

1. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune o completare a Art. I pct. 14 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou aliniat, mai exact art. 40 alin. (3) cu urmatorul continut:

Avocatul este obligat sa se abtina de la asistarea si sfatuirea unui client in realizarea de catre acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infractiuni.”

Completarea presupune ca art. 40 alin. (3) sa prevada ca:

Avocatul este obligat sa se abtina de la asistarea si sfatuirea unui client in realizarea de catre acesta de acte sau fapte cu privire la care exista indicii temeinice ca ar putea constitui infractiuni.”.

In aceste conditii, consideram ca se stabileste prin lege un criteriu obiectiv de apreciere si stabilire a unei situatii juridice.

2. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune modificarea Art. I pct. 15 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou aliniat, mai exact art. 46 alin. (11) cu urmatorul continut:

Orice contact dintre avocat si o persoana cu interese contrare in cauza in care avocatul este angajat, reprezentantul acesteia sau un tert care se dovedeste ca este interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, nu poate fi realizat decat cu acordul expres, prealabil, al clientului, in prezenta clientului sau a persoanei desemnate de acesta.

Modificarea presupune ca art. 46 alin. (11) sa prevada ca:

Intrarea in contact de catre avocat cu o persoana cu interese contrare in cauza in care avocatul este angajat, reprezentantul acesteia sau cu un tert care se dovedeste ca este interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, cu exceptia avocatului persoanelor mentionate, nu poate fi realizat decat cu acordul expres, prealabil, al clientului, in prezenta clientului sau a persoanei desemnate de acesta”.

In aceste conditii, apreciem ca se clarifica ipoteza in care intr-o imprejurare neprevazuta avocatul se va afla in contact cu vreuna din persoanele mentionate in textul de lege.

De asemenea, apreciem ca se clarifica situatia in care avocatul intra in contact cu un alt avocat care reprezinta vreuna din persoanele mentionate in textul de lege si care poate fi considerat un tert care se dovedeste ca este interesat de solutia ce se va pronunta in cauza.

3. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune eliminarea Art. I pct. 16 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou aliniat, mai exact art. 46 alin. (41) cu urmatorul continut:

Persoana care face publica in mod ilegal o informatie confidentiala din sfera privata a unei alte persoane sau care deconspira un secret operational sau comercial care i-a fost divulgat in calitate de avocat sau despre care au aflat in alt mod, dar in legatura cu calitatea sa de avocat, este pedepsita de lege. Pedeapsa prevazuta de lege se aplica si in situatia in care avocatul divulga secretul tertului si dupa decesul persoanei vizate. Este agravanta situatia in care avocatul divulga secretul profesional pentru un folos personal sau cu intentia de imbogatire personala sau a unui tert sau de a prejudicia clientul.” Apreciem ca se evidentiaza urmatoarele erori de tehnica legislativa in sensul ca:

-Nu sunt definite notiunile si expresiile juridice precum: „face publica in mod ilegal”, „informatie confidentiala”, „secret operational”, „secret comercial”.

-Se face trimitere la o pedeaspa prevazuta de lege, motiv pentru care se poate concluziona ca reprezinta o varianta de specie a unei infractiuni, dar care nu este mentionata (nominalizata) in cuprinsul textului de lege. De asemenea, nu este determinata pedeapsa prevazuta de lege si nici macar determinabila prin trimitere la o norma legala.

-In teza finala se reglementeaza o norma juridica care se doreste a fi o varianta agravata a unei presupuse infractiuni, dar fara a se clarifica daca se aplica sau nu o pedeapsa corespunzatoare, fiind de asemenea aplicabile criticile privind omisiunile prezentate anterior.

-Expresia juridica „despre care au aflat in alt mod” este in contradictie cu terminologia utitlizata la singular si anume „Persoana”.

4. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune eliminarea Art. I pct. 17 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou articol, mai exact art. 481 alin. (1) cu urmatorul continut:

Avocatul raspunde daca, cu intentia de a obtine un avantaj patrimonial ilegal in beneficiul sau ori al unui tert, prejudiciaza patrimoniul unui client prin disimularea de imprejurari false sau prin denaturarea sau ascunderea de imprejurari reale, genereaza sau mentine o eroare propriului client de natura sa produca o paguba acestuia.”

Apreciem ca se evidentiaza urmatoarele erori de tehnica legislativa in sensul ca:

-Nu este precizata forma raspunderii (civila, penala, disciplinara).

-Nu sunt definite expresiile juridice precum: „avantaj patrimonial ilegal”, „disimularea de imprejurari false”, „denaturarea sau ascunderea de imprejurari reale”. Nu se clarifica ce fel de „imprejurari” se au in vedere de catre norma juridica.

-Nu se stabileste in cadrul caror activitati desfasurate de avocat se „prejudiciaza patrimoniul unui client prin disimularea de imprejurari false sau prin denaturarea sau ascunderea de imprejurari reale”, sau se „genereaza sau mentine o eroare propriului client de natura sa produca o paguba acestuia.

5. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune eliminarea Art. I pct. 17 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou articol, mai exact art. 481 alin. (2) cu urmatorul continut:

Avocatul raspunde daca percepe, in beneficiul sau, taxe sau alte remuneratii pentru masuri oficiale, in masura in care percepe taxe sau remuneratii despre care cunoaste ca nu sunt datorate de catre platitor sau ca sunt datorate numai intr-o pondere mai redusa.”

Apreciem ca se evidentiaza urmatoarele erori de tehnica legislativa in sensul ca:

-Nu este precizata forma raspunderii (civila, penala, disciplinara).

-Nu sunt definite notiunile si expresiile juridice precum: „taxe”, „remuneratii”, „masuri oficiale”.

6. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune eliminarea art. I pct. 17 din proiectul de Lege care prevede introducerea unui nou articol, mai exact art. 481 alin. (3) cu urmatorul continut:

Se interzice unui avocat sa reprezinte concomitent mai multi invinuiti implicati in aceeasi fapta. in cadrul unei cauze, un avocat nu este autorizat sa reprezinte mai multi invinuiti implicati in fapte diferite.”

Apreciem ca acest articol reprezinta o eroare legislativa care aduce o grava atingere dreptului la aparare al justitiabilului si independentei profesiei de avocat. in primul rand se remarca urmatoarele erori de tehnica legislativa in sensul ca:

-In Codul de procedura penala in vigoare nu exista notiunea de „invinuit”.

-Din interpretarea logica a articolului rezulta ca se interzice doar reprezentarea concomitenta a mai multor invinuiti implicati in aceeasi fapta, nu si asistarea concomitenta a mai multor invinuiti implicati in aceeasi fapta, aceasta din urma nefiind supusa vreunei restrictii.

-Nu este reglementata aplicarea in timp a dispozitiei legale in sensul ca nu se stabileste daca aceasta va produce efecte si cu privire la cauzele aflate in curs de solutionare si cu privire la care un avocat „reprezinta concomitent mai multi invinuiti implicati in aceeasi fapta”, fara sa existe un conflict de interese intre partile reprezentate.

De precizat faptul ca in practica se ivesc numeroase cauze penale in care doua sau mai multe persoane savarsesc aceeasi fapta penala si cu privire la care nu exista niciun conflict de interese intre faptuitori si nici nu exista un risc real de a interveni un astfel de conflict de interese.

In astfel de situatii, faptuitorii considera ca pot beneficia de o aparare eficienta doar in conditiile in care sunt reprezentati si asistati de acelasi avocat pentru a exista o strategie comuna privind apararea in cauza respectiva.

In aceste conditii se constata faptul ca textul de lege mentionat aduce o grava atingere dreptului la aparare al persoanelor cercetate intr-o cauza penala pentru aceeasi fapta, fiind prevazuta o restrictie lipsita de fundament juridic, reprezentand inclusiv o ingerinta a dreptului la un proces echitabil in lumina dispozitiilor art. 6 par. 3 lit. c) a Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale care stabilesc ca: „Orice acuzat are, in special, dreptul sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el (...)”.

De asemenea, notiunea de „autorizat” din teza a II – a textului de lege mentionat este incompatibila cu profesia de avocat si contravine principiilor prevazute in art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 in sensul ca: „Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonome (...)”.

7. Analizand continutul proiectului de act normativ, apreciem ca se impune eliminarea art. I pct. 37 din proiectul de Lege care prevede modificarea art. 85 alin. (3) cu urmatorul continut:

Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocatilor, fiecare barou isi constituie un fond prin retinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate si efectiv varsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Retinerea procentului de 2% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul indreptatit.”

Apreciem ca o astfel de modificare nu este oportuna in masura in care nu s-a efectuat un audit prin care sa se stabileasca in concret care au fost cheltuielile necesare functionarii serviciului de asistenta juridica pe un an de zile si care a fost cuantumul sumelor incasate prin retinerea procentului actual de 1% din onorariul fiecarui avocat indreptatit pe parcursul anului respectiv. De lege ferenda, apreciem ca aceste cheltuieli se impun a fi decontate de catre Ministerul Justitiei, deoarece serviciile prestate de catre Serviciul de Asistenta Juridica sunt de interes public pentru justitiabil si pentru o buna administrare a actului de justitie”.

*Cititi aici propunerile Societatii Avocatilor din Bucuresti

*Cititi aici legea adoptata de Senat

*Cititi aici forma actuala a Legii 51/1995

Comentarii

# ??? mare minune date 8 July 2015 14:36 -3

cine face legi domnule si pentru ce? eu nu inteleg, avocati care nu exista din punct de vedere juridic deoarece nu sunt infiintati fac legi si paralegi care nu le folosesc. pai daca baroul traditional nu exista cum naiba sa beneficieze de o lege de organizare si sa o modifice? asta e un paradox pe care numai cei care stiu carte pot realiza absurdul.

# !!! date 8 July 2015 15:17 -3

Iar bagi bota pe sub gard ???

# Pruteanu date 8 July 2015 15:41 0

Oare cine a conceput si formulat aceasta ,,lege" ?

# corodel molaru date 9 July 2015 12:50 +1

Cred ca Gelu Menumorut, dar nu asta e baiul, ci cum de se accepta de niste minti care se pretind luminate, ca aceasta organizatie cutumiara sa nu aiba niciun act de infiintare CONFORM LEGII. Singura explicatie ar fi mizeria din sistemul romanesc de drept, care nu seamana cu nimic din ceea ce este in tarile civilizate.

# Givan date 10 July 2015 02:50 0

Victimele lui Bota Pompiliu si-au facut grup pe FB. Sa vezi tambalau mare.

# avi avi date 8 July 2015 15:45 +3

mai bota,mare minune!Daca noi nu avem acest drept,faceti voi propuneri,din moment ce numai voi sunteti infiintati legal.De ce nu propui niste modificari ale legii care sa va garanteze drepturile?Nu stii,nu vrei,nu poti ori nu te intereseaza subiectul?

# avi avi date 8 July 2015 15:47 +2

BRAVO!!!!! Mi-au placut si accept fara rezerve propunerile voastre.Sa vedem, cei cu putere de decizie ce vor zice.

# avocat BB 54 date 8 July 2015 16:07 0

Liberalizati concret avocatura MAFIOTILOR si nu o mai tineti monopolizata ptr. voi si neamurile voastre de mafioti. Lasati toti tinerii licentiati in drept sa practice profesia ptr. care s-au pregatit nu ii mai tineti voi sa va care gentile comunistilor care unii dintre voi nici licenta nu a-ti dat cand ati terminat dreptul si acum va dati mari profesori

# Danut date 8 July 2015 16:39 -1

Cica modificarile astea stopeaza abuzurile procurorului...eu vad ca modif favorizeaza abuzurile avocatului fata de client...ce e greu sa intelegi ca avocat ca daca minti clientul  sa i iei onorariul tre sa raspunzi...adicatelea....i spune grefierul ca minuta a iesit cu suspendare...avocatu se duce la client si s spune...acu iti fac cartile pt suspendare dar te costa 10 mii euro...asta era incriminat de lege..de ce oare vor avocatii sa se abroge dispozitia? :lol:

# Ney date 8 July 2015 19:39 +2

Poate s-a nascut un tanar care doreste cu adevarat democratie si libertatea profesie de avocat. Sa ne dea Dumnezeu tinri cu mintea curate si luminata.

# constantin date 9 July 2015 10:41 +2

pe la p.neamt senatorul chelaru se bate cu caramida(de bani) in piept si spune ca el este initiatorul modificarii legii avocatilor.cu aceasta bravura a obtinut functia de sef al baroului neamt.secretarul de stat de la justitie,tot romascan spune ca si el s-a implicat.in mai multe comentarii aratam ca senatorul nu merita atata importanta fiindca ca pregatire juridica e subtirel.degeaba l-au numit sef la redactarea noii constitutii,fiindca nu poate duce.el mai impresioneaza pe la primariile comunale din colegiu lui unde automat are contracte de asistenta juridica.iata ca un tanar avocat,baiat citit si pregatit vine si confirma prin propunerile facute ca modificarile trecute prin senat sunt aiurea.senatul e o gasca unde fiecare isi face legi.s-a sfatuit chelaru cu serban sustinuti de sova si hai cu initiativa.rog avocatii care stiu carte sa-i inlature pe avocatii facuti la apelul de seara si sa propuna legi destepte.

# Propunere legislativa Pentru a elimina mafia din avocatura date 9 July 2015 18:27 0

Art. 1 (1) Orice absolvent in Stiinte Juridice sa fie primiti in avocatura fara examen pe langa un avocat cu Cabinet Individual avand vechime de peste doi ani in profesie. (2) Absolventii unei Faciltati de Drept cu Licenta potrivit art. 1 alin.(1) dobandesc calitatea profesionala de avocat parcurgand stagiul de practica in profesie cel putin un an si sase luni si nu mai mult de doi ani. (3) Dovada examenului de Licenta - Diploma obtinuta dupa absolvirea unei Facultati de Drept constitutie dreptul si libertatea oricarui individ, cetatean roman, de a profesa avocatura fara examen in conditiile art. 1 alin. (1) si (2) din prezenta lege.

# oarecare date 9 July 2015 19:15 -1

Vedeti ca examenul e problema voastra ? Puneti mana pe carte si nu cersiti admiterea in profesie !

# @oarecare date 9 July 2015 21:45 +1

da tu ai dat examen oarecare? am auzit ca tata ambasador si mama profesoara au dat ...si au dat... in locul tau.  :eek:

# avi avi date 10 July 2015 07:48 -1

cum sa te facem avocat,mai bota,cand memoria ta nu face doi bani?!?.Ti s-a mai spus de n ori ca oarecare e oarecare,avocat traditional e avocat traditional iar eu sunt avi avi,Amicul meu,avocat traditional, este fiu de diplomat si de cadru didactic universitar.

# @avi avi date 10 July 2015 14:01 +1

ce gindire jalnica ai...infantil, cica "amicul meu" . hai ba lasa postarile si mergi la mamica ta si la taticul tau florica sa-ti stearga nasul.  :P

# Totti date 9 July 2015 23:24 +1

"oarecare", ai ramas acelasi impostor - propagandist de 2 bani. Tu si cei de teapa ta ne stimulati sa luptam cu si mai mare inversunare pentru eradicarea mafiei din avocatura !

# avi avi date 10 July 2015 21:15 0

mai ,,botti,, ai ramas acelasi om mic si fara bun simt.Tot timpul, cand ai articole adecvate,scrii sub n pseudonime si injuri (atata stii).In rest,lupta si lupta,miscarea fiind benefica pentru minte.Stii ceva?Vezi-ti de slapi,cravate antice ,de sefa de pe Academiei si lasa-ne pe noi .Nici nu stii ce bine ne faci,totusi,atacandu-ne marsav.Se lamuresc tot mai multi de ai tai(cati au mai ramas,vreo 10-20)ce om esti.Si se mai aduna date la dosarele tale.Oare nu ti-am scris ce te asteapta?Daca nu tii vei afla,daca stii,pregateste-te.

# Totti date 11 July 2015 01:16 0

Mai "avi avi" alias "avocat traditional", etc, nu sunt Bota, dar stiu ca esti obsedat de acesta. Ai stat o perioada linistit, insa observ ca ai inceput din nou sa bati campii. O perioada, chiar am crezut ca, desi denigrai UNBR-2004, nu te-ar deranja prea mult concurenta avocatilor acesteia. Din pacate, m-am inselat. Esti la fel de nociv precum "oarecare", "BI" si altii.

# avi avi date 11 July 2015 10:35 0

mai botti,daca nu esti tu ala,cu atat mai rau.Ai acelasi limbaj necorespunzatr(eufemism),aceleasi idei absurde,acelasi stil.Da,am renuntat la a mai scrie ,chiar daca v-ati legat mereu de noi.Da,in aceeasi idee a ta ca nu ma deranjeaza existenta voastra si nu imi este frica de concurenta vostra.Ca sunt nociv,este parerea ta.sunt nociv pentru voi,botistii,ca va mai zic uneori de sanatate.In rest,luptati in continuare,inca 10 ani si apoi vom mai vedea.Pana atunci,daca ai ceva in capatana,las-o mai moale cu jignirile la adresa noastra.Intereseaza-te,totusi,cum sta traba cu intrarile la noi.Vei afla lucruri pe care,in rautatea specifica botistilor, nici nu le banuiesti.

# Salvamar date 10 July 2015 07:59 0

Nu se poate intra intr-un barou de avocatura fara un examen. In SUA de exemplu examenul este mult mai dificil decat la noi. Ce ma mira este faptul ca avocatii nu lupta sa ia de la notari activitatile care tin de avocatura. Aceste activitati au fost date notarilor pentru ca multe neveste, fiice si amnate de sefi politici s-au facut ~notarite~. Azi fie esti acoperit de vreun stab politic, fie ai vreo 50.000 de euro ca sa intri in meseria de notar. Mai bine ati lupta, uniti, cele doua baroruri sa va recastigati importanta meseriei si sa va luati inapoi de la notari activitati care in tarile civilizate le realizeaza avocatii. In Romania avocatura a fost ciuntita si golita in mare de continutul ei.

# Nelu date 9 July 2015 19:43 0

Interesant de sustinut intr-un astfel de proiect cum ar fi si vechimea in profesia de jurist sa fie considerate practica in profesie si sa fim admisi in avocatura fara examen. Asa ar fi corect ca doar toti suntem juristi de fapt.

# unul date 9 July 2015 19:50 0

Foarte de bun simt observatiile. Dovada ca tinerii avocati dau lectii asa zisilor "profesori" in ale avocaturii. Totusi nu a observat nimeni aparitia unui nou capitol (VIII 1 - pedepse si infractiuni) care se cam bate cap in cap cu Codul penal !! Si pentru care comisia juridica din Senat a formulat obiectiuni !!

# Maran date 9 July 2015 20:12 0

Toate textile din Legea nr. 51/1995 privind examinarea pentru intrerea in profesia de avocat, liberal, autonoma si independenta sa fie abrogate. Parlametul Roamniei sau deputatii inscrisi in barourilel Bota de ce nu promoveaza un asemenea proiect de lege?..... E geru?....

# @Maran date 10 July 2015 05:21 0

Care deputati? Am auzit ca I se pregateste ceva lu'paralelu'prin septembrie, asa ca fugiti cat puteti....

# Ion date 10 July 2015 02:54 0

Avocatul Sova s-a intalnit in secret cu Bota Pompiliu. Vrea sa se mute la paraleli. Dupa care s-a pus la cale un plan de unificare a profesiei prin construirea unei cladiri noi a baroului la Jilava.

# ...ion date 11 July 2015 20:40 +1

Iar in cladirea asta noua o sa-l cazeze pe oarecare.

# intrebare pt capii traditionali date 10 July 2015 07:46 +2

Este dovedit ca baroul traditional isi recruteaza membrii doar prin frauda. Un exemplu concret este intrarea in avocatura feudala traditionala a premierului prin scutire de examen datorita unei teze de doctorat dovedita plagiata. Intrebare: de ce trebuie sa dam examen pentru a profesa in conditiile in care in aceasta breasla examenul este doar o afacere pentru ca unii sa se umple de bani? De ce se plateste 1000 de lei taxa de examen, suma destul de exagerata pentru un abdolvent? Sunt curios sa vad un raspuns competent, exclus  raspunsul postacului traditional permanent asa zisul oarecare avi.

# @intrebare pt capii traditionali date 10 July 2015 09:39 0

Pentru ca isi permit sa faca asa ceva. Acel "examen" este o bataie de joc, nici nu il poti numi examen. Nimeni niciodata nu o sa le faca nimic. Se da parandarat niste sume frumusele....

# cata magarie din partea unora date 10 July 2015 20:00 0

intrati pe site-ul lui Bota sa vedeti cata mizerie este in justitia romana. au depus acel RIL in baza catorva hotarari judecatoresti irelevante, in timp ce exista sute de hotarari care scriu clar ca baroul traditional NU ESTE INFIINTAT, NU EXISTA!!!  BRAVO BOTA!! DEMASCA-I PE HOTI!!!

# @cata magarie din partea unora date 11 July 2015 11:24 0

De 11 ani tipa si degeaba. DIn pacate si UE e manjit. Au dat un raspuns de ******t la reclamatiile avocatilor italieni "Inca verifica" :eek: Pacat de el ca a trebuit sa indure multe si multi din uniunea lui il vorbesc asa urat.....Nu are cu cine lupta........

# Mare magarie dna-ule date 10 July 2015 21:02 0

Examenul este doar pretextul, smecheria mafiotilor este mare, oricum intra cine vor ei, dupa refacerea lucrarile se face cheta ori cum dau spaga, printr-un avocat cu legaturi de incredere. Adica, cei care isi doresc profesia o castiga dar nu oricum, ci cu spaga grasa frate. Nu intra oricine la traditionali si o recunosc chiar ei public, selectia este riguroasa, vedeti avocatii lor in instante sa va convingeti cata carte stiu. Nu generalizam, dar unii chiar sunt prosti si te intrebi cum au intrat in avocatura, daca lucrurile satu chiar asa cum spun Florea si nu numai el?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 5.02.2023 – Numirea sefilor PICCJ si DNA intra in linie dreapta

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva