4 March 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

REGULI PENTRU DNA – CSM a lansat in dezbatere publica proiectul de metodologie a concursului pentru intrarea in DNA. Procurorii care doresc sa lucreze in parchetul anticoruptie trebuie sa prezinte cel putin 10 rechizitorii si: „sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, sa aiba o conduita morala ireprosabila, sa aiba o buna pregatire profesionala, sa aiba o conduita morala ireprosabila” (Proiectul)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

24 October 2018 16:10
Vizualizari: 4722

Consiliul Superior al Magistraturii, condus de judecatoarea Simona Marcu (foto stanga), a lansat in dezbatere publica miercuri, 24 octombrie 2018, proiectul de metodologie a concursului pentru intrarea in Directia Nationala Anticoruptie, in fruntea careia se afla interimar procuroarea Anca Jurma (foto dreapta).


Cele mai importante prevederi ale proiectului elaborat de CSM le impun procurorilor interesati de accederea in DNA sa nu aiba nicio sanctiune disciplinara, sa aiba o buna pregatire profesionala si o conduita morala ireprosabila, precum si detina in palmares cel putin 10 rechizitorii-beton, cu care sa convinga comisia de concurs.

Aceste prevederi se gasesc in articolele 3, 4 si 5 ale proiectului de metodologie:

Art. 3 Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa nu fi fost sanctionati disciplinar;

b) sa aiba o buna pregatire profesionala;

c) sa aiba o conduita morala ireprosabila;

d) sa aiba vechimea prevazuta de lege in functia de procuror sau judecator;

e) sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs sustinut in fata Sectiei de procurori a CSM.

Art. 4 – Concursul consta in:

a) un interviu;

b) o proba avand ca obiect evaluarea a 10 rechizitorii alese aleatoriu, precum si a altor acte intocmite de candidati si considerate relevante de acestia, din ultimii 5 ani de activitate.

Art. 5 – (1) Procurorii isi depun candidaturile termen de 10 zile de la data anuntarii concursului, la CSM.

(2) Candidatii vor depune un curriculum vitae, declaratiile prevazute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o declaratie pe proprie raspundere, potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt si nu au fost lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, precum si maxim 10 acte intocmite in ultimii 5 ani de activitate, pe care le considera relevante.

(3) Candidatii vor depune si documente din care sa rezulte cunoasterea unei limbi straine si cunostinte de operare pe calculator, in masura in care detin astfel de documente, ori o declaratie pe propria raspundere in sensul ca au asemenea cunostinte.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, pe fax, la nr. 021 311 6937 sau la adresa de e-mail legislatie@csm1909.ro.

Redam textul integral al proiectului de metodologie supus dezbaterii publice:

Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1 – Procurorii din cadrul DNA sunt numiti prin ordin al procurorului-sef al Directiei, la propunerea Sectiei pentru procurori a CSM, in urma concursului organizat in acest sens, in limita posturilor scoase la concurs.

Art. 2 - (1) Concursul se organizeaza de Consiliul Superior al Magistraturii, ori de cate ori este necesar, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei metodologii, la solicitarea procurorului sef sau a Colegiului de conducere al Directiei Nationale Anticoruptie ori din oficiu, la initiativa Sectiei pentrun procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Organizarea concursului se anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea interviului, prin publicare pe pagina de internet a CSM si DNA.

(3) Prezenta Metodologie se publica pe pagina de internet a celor doua institutii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.

Art. 3 - Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa nu fi fost sanctionati disciplinar;

b) sa aiba o buna pregatire profesionala;

c) sa aiba o conduita morala ireprosabila;

d) sa aiba vechimea prevazuta de lege in functia de procuror sau judecator;

e) sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs sustinut in fata Sectiei de procurori a CSM.

Art. 4 – Concursul consta in:

a) un interviu;

b) o proba avand ca obiect evaluarea a 10 rechizitorii alese aleatoriu, precum si a altor acte intocmite de candidati si considerate relevante de acestia, din ultimii 5 ani de activitate.

Capitolul II

Inscrierea la concurs

Art. 5 – (1) Procurorii isi depun candidaturile termen de 10 zile de la data anuntarii concursului, la CSM.

(2) Candidatii vor depune un curriculum vitae, declaratiile prevazute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o declaratie pe proprie raspundere, potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt si nu au fost lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, precum si maxim 10 acte intocmite in ultimii 5 ani de activitate, pe care le considera relevante.

(3) Candidatii vor depune si documente din care sa rezulte cunoasterea unei limbi straine si cunostinte de operare pe calculator, in masura in care detin astfel de documente, ori o declaratie pe propria raspundere in sensul ca au asemenea cunostinte.

Capitolul III

Organizarea si desfasurarea concursului

Art. 6 - (1) Comisia de organizare a concursului este condusa de un presedinte, care este secretarul general al CSM. In cazul imposibilitatii indeplinirii functiei de catre acesta, comisia este condusa, in ordine, de secretarul general adjunct al CSM, de directorul DRUO sau de directorul adjunct al acestei directii.

(2) Membrii comisiei de organizare se desemneaza de catre presedintele acesteia dintre judecatorii si procurorii detasati, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, cu functii de conducere si executie, functionarii publici si personalul contractual din cadrul CSM.

Art. 7 - Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:

1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor referitoare la vechimea in functie, la lipsa unor sanctiuni disciplinare si la depunerea documentelor ori a declaratiei din care sa rezulte cunoasterea unei limbi straine si cunostinte de operare pe calculator, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc aceste conditii si afiseaza lista finala a candidatilor;

2. indeplineste toate activitatile necesare pentru organizarea si desfasurarea concursului, cu exceptia celor date in competenta comisiilor de concurs.

Art. 8 – Comisia de concurs pentru proba constand in evaluarea unor acte intocmite de candidati in ultimii 5 ani de activitate este desemnata de Sectia pentru procurori a CSM si este formata din 2 procurori de la DNA propusi de procurorul-sef al directiei, 2 procurori de la PICCJ propusi de procurorul general si un formator propus de Institutul National al Magistraturii.

Art. 9 - Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii are componenta prevazuta pentru comisia de evaluare si este desemnata in aceleasi conditii si prin aceeasi hotarare a Sectiei pentru procurori.

Art. 10 – (1) Comisia de concurs pentru proba constand in evaluarea unor acte intocmite de candidati in ultimii 5 ani de activitate si comisia de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii sunt conduse de cate un presedinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotararea Sectiei pentru procurori a CSM de numire a comisiilor.

(2) In componenta comisiilor sunt desemnati si membri supleanti, care ii vor inlocui, de drept, in ordinea stabilita prin hotararea Sectiei pentru procurori a CSM, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor are loc in termen de cel mult 5 zile de la publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs.

(4) Nu pot fi numite in comisia de organizare a concursului sau in comisiile de concurs persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor.

(5) Persoanele care sunt sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al patrulea nu pot face parte din aceeasi comisie.

(6) Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa ii comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.

(7) Situatiile de incompatibilitate a membrilor comisiei de organizare si a membrilor comisiilor de concurs sunt solutionate de presedintele comisiei respective, iar situatiile de incompatibilitate a presedintilor acestor comisii sunt solutionate de Sectia pentru procurori a CSM.

Art. 11 – (1) In termen de 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile de participare la concurs se publica pe pagina de internet a CSM si DNA.

(2) Candidatii respinsi pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicarea acestor liste, la CSM. Contestatiile vor fi solutionate de Sectia pentru procurori a CSM.

(3) Dupa solutionarea contestatiilor se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se publica pe pagina de internet a CSM si DNA.

Art. 12 – (1) Pentru realizarea evaluarii, de indata dupa afisarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, comisia de organizare solicita parchetelor de unde provin candidatii listele rechizitoriilor intocmite de candidati in ultimii 5 ani, pe care le anonimizeaza, astfel incat sa nu fie posibila identificarea candidatului.

(2) In termen de 5 zile de la primirea listelor anonimizate cu rechizitorii de la comisia de organizare, comisia de evaluare stabileste criterii unitare pentru selectarea aleatorie a 10 rechizitorii pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluarii.

(3) Selectia rechizitoriilor se realizeaza de comisia de evaluare, pe baza acestor criterii.

(4) Rechizitoriile selectate sunt solicitate de comisia de organizare parchetelor de unde provin candidatii, care vor transmite aceste documente in termen de 5 zile de la primirea solicitarii. Rechizitoriile transmise CSM sunt certificate de institutia emitenta, ele urmand a fi inaintate si in format electronic, in masura in care exista in acest format.

(5) Dupa primirea rechizitoriilor, comisia de organizare a concursului procedeaza la anonimizarea acestora, astfel incat sa nu fie posibila identificarea candidatului si inainteaza toate aceste documente comisiei de evaluare.

(6) In situatia in care comisia de evaluare apreciaza ca nu toate rechizitoriile selectate sunt reprezentative pentru activitatea candidatului, acestea vor realiza, in completare, o singura data, o noua selectie, pe baza aceleaisi proceduri.

Art. 13 – (1) Evaluarea va privi si cele maxim 10 acte intocmite de candidati in ultimii 5 ani de activitate si considerate relevante de acestia, depuse la momentul inscrierii la concurs.

(2) Constituie acte intocmite de candidati: actele intocmite de procurori in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, punctele de vedere care contin abordarea unor probleme de drept intocmite in cadrul diverselor atributii, redactarea motivelor de apel sau de contestatie, proiectele de recurs in interesul legii, referatele in dosarele in care s-au pronuntat solutii definitive de achitare sau restituire, lucrari de cooperare internationala, alte lucrari realizate pentru organisme si organizatii internationale, precum si orice alte acte intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu. Printre acestea se pot regasi si acte ale procurorului confirmate/infirmate ori urmate de hotarari judecatoresti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri admise/respinse, daca este cazul.

(3) Actele intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora trebuie sa fie reprezentative pentru activitatea profesionala a candidatului si sa aiba obiecte diferite.

(4) Comisia de organizare a concursului procedeaza la anonimizarea acestor acte, astfel incat sa nu fie posibila identificarea candidatului, si inainteaza toate aceste documente comisiei de evaluare.

Art. 14 - (1) Evaluarea se va realiza de comisia de evaluare prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmatoarelor aspecte: capacitate de analiza si sinteza, coerenta in exprimare, argumentatie din punctul de vedere al claritatii si logicii, respectarea termenelor rezonabile de solutionare a lucrarilor.

(2) Punctajul maxim total ce poate fi acordat ca urmare a evaluarii unor acte profesionale intocmite de candidati din ultimii 3 ani de activitate este de 40 de puncte.

(3) Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa obtina un punctaj de minim 25 de puncte.

(4) Comisia de concurs calculeaza media obtinuta de fiecare candidat ca urmare a notarii efectuate de fiecare membru al comisiei. Punctajul obtinut la aceasta proba reprezinta media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de evaluare.

Art. 15 – (1) Rezultatele probei se publica pe pagina de internet a CSM si DNA, prin grija comisiei de organizare, dupa sustinerea probei de catre toti candidatii, mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins, in functie de punctajul obtinut.

(2) Impotriva punctajului obtinut la evaluare, candidatul poate face contestatie in termen de 24 ore de la publicare, expunand argumentele pentru care critica punctajul acordat. Contestatia se inregistreaza la CSM.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor se pronunta asupra acestora in termen de 48 ore.

(4) Ca urmare a contestatiei, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decat cel obtinut la evaluarea initiala.

(5) Rezultatele contestatiilor se publica pe site-ul CSM si DNA.

Art. 16 – (1) Candidatii declarati admisi la proba evaluarii sustin un interviu in fata Sectiei de procurori a CSM, care se transmite in direct.

(2) Sustinerea orala a interviului se inregistreaza cu mijloace audio-video, inregistrarile pastrandu-se o perioada de un an de la data desfasurarii probei.

Art. 17 – (1) Interviul va urmari verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, a rezistentei la stres, existenta unei conduite morale ireprosabile, precum si a altor calitati specifice.

(2) In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. In acest sens, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:

a) cunostinte teoretice necesare functiei;

b) comportament in situatii de criza;

c) abilitati de comunicare;

d) capacitate de analiza si sinteza.

(3) Sectia pentru procurori poate stabili si alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate in cadrul interviului, cum ar fi:

a) complexitatea si diversitatea activitatilor;

b) judecata si impactul deciziilor;

c) influenta, coordonare si supervizare;

d) abilitati si cunostinte impuse de functie;

e) motivatia candidatului;

f) initiativa si creativitate.

Art. 18 – (1) Membrii Sectiei pentru procurori primesc pentru fiecare candidat cate o fisa de notare nominala, care cuprinde si numele si prenumele membrului care a efectuat notarea si semnatura acestuia.

(2) - Punctajul maxim total ce poate fi acordat la proba interviului este de 60 de puncte.

(3) Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa obtina un punctaj de minim 45 de puncte.

(4) Punctajul obtinut de fiecare candidat la proba interviului este media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Sectiei pentru procurori.

Art. 19 – (1) Rezultatele probei interviului se publica pe pagina de internet a CSM si DNA, dupa sustinerea probei de catre toti candidatii, mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins, in functie de punctajul obtinut.

(2) Rezultatele sunt definitive si nu pot fi contestate.

Art. 20 – (1) Comisia de organizare a concursului calculeaza punctajele finale ale candidatilor si intocmeste listele cu rezultatele finale.

(2) Punctajul final obtinut la concurs reprezinta suma punctajelor obtinute la cele 2 probe.

(3) Rezultatele finale ale concursului se publica pe pagina de internet a CSM si DNA.

Art. 21 – (1) Rezultatele finale ale concursului se prezinta Sectiei pentru procurori, in vederea validarii.

(2) Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida concursul, in tot sau in parte, in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de prezenta metodologie cu privire la organizarea concursului sau ca exista dovada savarsirii unei fraude.

Art. 22 – (1) Sectia pentru procurori a CSM propune procurorului-sef al DNA numirea in functie a candidatilor declarati admisi la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale obtinute, in limita posturilor scoase la concurs.

(2) La punctaje egale au prioritate, in urmatoarea ordine: candidatii care au vechime mai mare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetul de pe langa Curtea de Apel, la parchetul de pe langa Tribunal sau, dupa caz, vechime mai mare in functia de procuror sau judecator, candidatii care au detinut anterior functii de conducere, candidatii care au titlul stiintific de doctor in drept.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art. 23 - Toate documentele intocmite pentru concurs se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.

Art. 24 - Toate termenele stabilite in cadrul prezentului regulament se calculeaza potrivit art. 181 si urmatoarele din Codul de procedura civila”.

* Cititi aici proiectul de metodologie pentru concursul de la DNA

Comentarii

# Io* - jeneral de mucava, tremurici ajent 0,07 date 24 October 2018 17:41 +2

addensum esoteric: art. 3, lit. f) „- Să aibă cel puțin gradul de locotenent-colonel într-un serviciu secret (indiferent care o fi acela: SRI, SIE, MOSSAD, GRU, BND, DGSE, CIA, FBI etc.)

# Florins date 24 October 2018 21:11 +3

Astia de la CSM n-au auzit de concurs pentru ocuparea posturilor ? Tot cu interviuri, cu intrebari dedicate pentru unii?

# KANT date 24 October 2018 21:40 0

Din ciclul " 10 ... de la cele 10 porunci ..." dar despre gradele de competență acumulate anterior... nimic ?!

# basicuta date 25 October 2018 11:35 0

pai ce-ati facut mă nene, mă, astea is conditii, nu se mai califica nimeni! păi cum sa mai faca omul o delegare sa-l tina de năsău pe delegat cu comanda de dosar! păi la conditiile astea mai raspunde la comanda vreunul...zic si eu...

# p0etre date 27 October 2018 16:30 0

Corect.In DNA sa intre cei ce cunosc legile si sunt si oameni corecti.Nemernicii din DNA ,vezi Uncheselu ,Porrtocala si seful sau,sa mearga la Jilava.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 3.03.2024 – Avertismentul DIICOT: copiii au devenit tinte

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva