2 October 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

REVIZUIRE IN TELEPATIA – Fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis cere anularea pedepsei de 7 ani, din cauza incompatibilitatii judecatoarei Camelia Bogdan: „Camelia Bogdan a afirmat ca impartialitatea se prezuma. Tot astfel, si nevinovatia se prezuma, dar nu cel acuzat o judecata, dupa cum nici un judecator recuzat nu poate sa isi judece propria recuzare, asa cum a facut instanta, pe care, pe buna dreptate am recuzat-o pentru lipsa impartialitatii!” (Cererea)

Scris de: G.P. | pdf | print

8 June 2017 15:30
Vizualizari: 6261

Fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis (foto) a cerut Curtii de Apel Bucuresti revizuirea sentintei primite in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare, cunoscut ca dosarul „Telepatia”, prin care a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare. Motivul invocat in cererea de revizuire adresata instantei este situatia de incompatibilitate in care s-ar fi aflat judecatoarea Camelia Bogdan de la Curtea de Apel Bucuresti, care a dispus condamnarile in dosarul "Telepatia", alaturi de colegul ei Alexandru Mihai Mihalcea.


Mai precis, Sorin Pantis invoca Hotararea CSM din 8 februarie 2017, prin care forul superior al magistraturii arata ca judecatoarea Camelia Bogdan a incasat, in perioada 17 iulie 2014-2 august 2014, sume de bani pentru activitati prestate in interesul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), MADR fiind la acel moment parte civila dosarul “Telepatia”, aflat in judecata la completul pe care il prezida Camelia Bogdan si in favoarea caruia judecatoarea a si pronuntat hotararea de condamnare. Astfel, mai argumenteaza fostul ministru al Comunicatiilor in solicitarea adresata instantei, problema incompatibilitatii invocate in cererea de revizuire trebuie analizata prin prisma prev. art. 64 alin. (1) lit.f) C.proc.pen., respectiv ca (1) Judecatorul este incompatibil daca: (f) exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea judecatorului este afectata.”

CAB se va pronunta asupra admisibilitatii cererii de revizuire formulata de Sorin Pantis in 4 iulie 2017.

Iata fragmente din cererea de revizuire depusa de Sorin Pantis la Curtea de Apel Bucuresti in data de 12 mai 2017:

”Subsemnatul Pantis Sorin, condamnat prin Decizia Penala ce face obiectul prezentei contestatii in anulare, aflat in prezent in executarea pedepsei la Penitenciarul Ploiesti, jud. Prahova, unde va solicit sa ma citati conform art 364 alin 1 Cod proc pen, cu indicarea datelor de stare civila, in temeiul prev. art. 452 si urm. C.proc.pen., formulez si depun prezenta

CERERE DE REVIZUIRE conform art 453 alin. (1) lit. a) Cod proc pen cu privire la latura penala a Deciziei Penale nr. 532 din 2 aprilie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala pronuntata in dosarul nr. 5270/2/2014 (3055/2014)

Solicit Onoratei Instante ca, in conformitate cu art. 459 din Noul Cod de procedura penala, sa examineze in camera de consiliu si cu citarea subsemnatului admisibilitatea in principiu a prezentulei cereri de revizuire, si sa o admita in principiu, conform prev. art. 459 alin. (4) NCPP, in conditiile in care:

a) cererea de revizuire a fost formulata in termen (in speta putand fi facuta oricand, conform prev. art. 457 alin. (1) NCPP)1 si de o persoana dintre cele prevazute la art. 455, subsemnatul-condamnat incadrandu- ma in categoria partilor din proces, in sensul prev. art. 455 alin. (1) lit. a) NCPP;

b) cererea a fost intocmita cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) si (3), respectiv este formulata in scris, este motivata, cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza si a mijloacelor de proba in dovedirea acestuia (art. 456 alin. (2) NCPP) si la cererea de revizuire am alaturat copii de pe inscrisurile de care inteleg a ma folosi in proces, certificate pentru conformitate cu originalul (art. 456 alin. (3) NCPP);

c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale, respectiv prev. art. 453 alin. (1) lit. a) NCPP coroborat cu art. 453 alin. (4) NCPP, hotararea fiind nelegala si netemeinica;

d) faptele si mijloacele de proba in baza carora este formulata cererea nu au fost prezentate intr-o cerere anterioara de revizuire care a fost judecata definitiv;

e) faptele si mijloacele de proba in baza carora este formulata cererea conduc, in mod evident, la stabilirea existentei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;

f) ma oblig sa ma conformez cerintelor instantei, ce vor fi dispuse potrivit art. 456 alin. (4) NCPP.

In consecinta, va rog sa pronuntati o incheiere definitiva de admitere in principiu a prezentei cereri de revizuire, conform prev. art. 459 alin (7) NCPP, si dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire si trimiterea cauzei in vederea judecarii acestia, conf.prev.art. 459 alin. (4) NCPP si art. 461 NCPP, solicitam admiterea in tot a acesteia, urmand a se dispune, pe baza ce veti incuviinta si vor fi probelor administrate:

1. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii

de revizuire, tinand cont ca s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei;

2. Administrarea probei esentiale in cauza, respectiv Hotararea 1J din 8 februarie 2017, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii in Dosarul 14/J/2016;

si dupa rejudecare

3. Anularea Deciziei penale nr. 532 din 2 aprilie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala,

4. Rejudecarea pe fond a contestatiei in anulare, tinand cont de noile imprejurari, si cu respectarea dreptului la un proces echitabil, judecat de judecatori impartiali (inclusiv completarea probatoriului cu probele necesare, legale si utile, pertinente cauzei);

5. Anularea Deciziei penale nr.888/08.08.2014 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala, si a Sentintei Penale nr. 701/26.09.2013 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Penala, ambele pronuntate in dosarul nr. 25497/3/2012**, conf.prev.art. 462 alin. (1) teza I NCPP;

4. Pronuntarea unei noi hotarari potrivit dispozitiilor art. 395-

399 NCPP, care se aplica in mod corespunzator, conf.prev.art. 462 alin. (1) teza finala NCPP.

In temeiul prev. art. 460 alin. (1) NCPP, odata cu admiterea in principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia, rog instanta sa suspende motivat, in tot sau in parte, executarea hotararii, dispunand respectarea de catre subsemnatul condamnat a unora dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (1) si (2) NCPP.

De asemenea, in temeiul prev. art. 462 alin. (3) NCPP, rugam Onorata Instanta sa ia masuri pentru restabilirea situatiei anterioare, dispunand, daca este cazul, restituirea amenzii platite si a bunurilor confiscate, a cheltuielilor judiciare pe subsemnatul nu era tinut sa le suporte sau alte asemenea masuri.

(...)

EXPUNEREA CRITICILOR:

A. REFERITOR LA TEMEIUL DE DREPT AL PREZENTEI CERERI DE REVIZUIRE (art. 453 alin. (1) lit. a) NCPP), mentionez ca in data de 8 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a pronuntat Hotararea 1J/2017, in Dosarul 14/J/2016.

In aceasta hotarare se retine de catre CSM ca unul dintre judecatorii a caror lipsa de impartialitate a fost criticata de mine in dosarul a carui revizuire o cer, respectiv Camelia Bogdan, a incasat aferent in perioada 17.07.2014-02.08.2014, sume de bani pentru activitati prestate in interesul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), MADR fiind la acel moment parte civila intr-un dosar penal aflat in judecata la completul pe care il prezida Camelia Bogdan si in favoarea caruia Camelia Bogdan a si pronuntat o hotarare prin care m-a condamnat.

B. PE FONDUL CERERII DE REVIZUIRE:

B.1. PREMIZA LEGALA:

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale stipuleaza in art. 6 paragraful 1: “Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala.” Curtea de la Strasbourg a hotarat in cauza De Cubber c. Belgia (26 octombrie 1984) ca “judecatorul nu trebuie doar sa fie impartial, ci,

in egala masura, trebuie sa se vada ca este impartial”.

(...)

B.2. PREMIZA DIN CAUZA:

In Decizia care face obiectul prezentei revizuiri, la pag. 27 parag. 3 infra, se retine:

In speta, Curtea apreciaza ca lipsa de impartialitate a judecatorilor ce au compus completul de apel nu poate fi retinuta, neexistand elemente de factura obiectiva care sa fundamenteze o asemenea ipoteza, iar sustinerile contestatorului reflecta doar nemultumirile acestuia legate de masurile adoptate de instanta in vederea solutionarii cauzei.

B.3. PE FONDUL CONTESTATIEI IN ANULARE, IN CARE S-A PRONUNTAT DECIZIA SUPUSA PREZENTEI REVIZUIRI, ARAT:

Analiza motivului de admisibilitate retinut de Curtea de Apel Bucuresti, astfel cum este acesta prevazut de art. 426 lit. d) C.proc.pen. (“cand instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate”), va releva temeinicia contestatiei noastre in anulare.

Astfel, referitor la motivul prev. de art. 426 lit. d) teza a doua C.proc.pen., respectiv ca a existat un caz de incompatibilitate:

Aceasta problema, a incompatibilitatii, trebuie analizata prin prisma prev. art. 64 alin. (1) lit.f) C.proc.pen., respectiv ca „(1) Judecatorul este incompatibil daca:

f) exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea judecatorului este afectata.”

Aceasta suspiciune:

- s-a format in momentul in care, pe de o parte, cei doi judecatori ai cauzei s-au antepronuntat prin extinderea nejustificata a masurilor asiguratorii (sechestru) si

- s-a dovedit a fi intemeiata prin:

solutionarea cu „respingere” a cererilor de recuzare, chiar de membrii completului recuzat;

respingerea cererii de audiere a martorului propus

Dacian CIOLOS ca nerelevanta, desi sub semnatura acestuia, in calitate de Ministru, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale s-a constituit nelegal parte civila, fara viza departamentului juridic si a celui de buget-finante, invocand Legea nr. 268/2000, care nu mai era in vigoare la data privatizarii ICA (in mod normal numai Ministerul Finantelor Publice ar fi putut fi parte civila). In plus, a fost invocat un prejudiciu in baza expertizei intocmita de exp. PAPASTERI Mihai, expertiza care nu stabileste niciun prejudiciu! Nu in ultimul rand, a fost invocat un prejudiciu de 222 milioane RON, desi conform art. 1.386 alin. (2) din Codul civil, prejudiciul este cel de la data producerii acestuia (16.07.2003) si nu cel din 15.05.2008, data aleatorie, fara vreo importanta juridica. Consider ca dl. Dacian CIOLOS a comis un grav abuz in serviciu;

respingerea cererii de incuviintare a probei cu expertiza de specialitate, in combaterea Raportului Suplimentar intocmit de specialistul DNA Aurelia NICOLAE, desi noul Cod de procedura penala, prevede expres la art. 172 alin. (12): „Dupa finalizarea raportului de constatare, cand organul judiciar apreciaza ca este necesara opinia unui expert sau cand concluziile raportului de constatare sunt contestate, se

dispune efectuarea unei expertize.”

(...)

Strict in ceea ce ma priveste, instanta nu retine, intentionat si cu rea-vointa, pentru a-si sustine solutia, ca eu am fost angajat la GRIVCO S.A. din luna mai 2003, data la care toate documentele asa-zis nelegale fusesera intocmite, metoda de privatizare si evaluarea in cadrul ADS

fusesera deternimiate si finalizate, eu neputand avea vreo legatura cu cele intamplate anterior de angajarea mea.

Instanta nu retine nici declaratiile mele si nici documentele care atesta ca nu am fost membru PUR!

Instanta nu retine ca eu am participat la licitatie ca mandatar al GRIVCO S.A., in baza unei Hotarari AGA (fiind imputernicit impreuna cu presedintele C.A. GRIVCO S.A., dl. Lazar MIHAI). Eu nu l-am cunoscut pe dl. MENCINICOPSCHI Gheorghe decat in anul 2004, iar pe dl. SANDU Jean- Catalin doar in anul 2006.

(...)

Am formulat cerere de recuzare pentru ca nu a fost admisa administrarea unei probe obligatorii (expertiza judiciara in combaterea Raportului suplimentar din data de 17.09.2008), document esential al acestui proces.

Dna. Judecator Camelia BOGDAN a afirmat ca impartialitatea se prezuma. Tot astfel, si nevinovatia se prezuma, dar nu cel acuzat o judecata, dupa cum nici un judecator recuzat nu poate sa isi judece propria recuzare (fie chiar si pe cale de exceptie), asa cum a facut instanta, pe care, pe buna dreptate am recuzat-o pentru lipsa impartialitatii!”

*Cititi aici cererea de revizuire formulata de Sorin Pantis la Curtea de Apel Bucuresti

Comentarii

# eee.. date 8 June 2017 15:40 -5

cam greu cu admiterea cererii dlui Pantis pe motiv de incompatibilitate ... trebuia sa citeasca cu mai multe atentie hot CSM de excludere din magistratura a CB ...

# DOREL date 8 June 2017 16:06 +1

Dimpotriva, as zice cererea de revizuire e gresita pentru ca nu arata ca incompatibilitatea a existat deoarece C. Bogdan a fost remunerata in timpul procesului de MADR care avea interese contrare cu ale revizuientului ! Parerea mea ...

# unul din lumea cea mare date 8 June 2017 17:13 +4

dragnea!!!!!! vezi cum ne/ai prostit si aiurit ca si ponta(in fond si tu ai fost sold la sold cu el)cu dreptate pina la capat,tu ne/ai prostit cu legea raspunderii magistratilor.bai dragnea pentru prosteala pe care ne/ai dat/o cu legea raspunderii minjitilor statului SPER SA TE CONDAMNE ASTIA ASA NEVINOVAT CUM ESTI.VEZI DRAGNEA CITE NENOROCIRI AU FACUT MINJITII STATULUI,VEZI DE CE NU/S BANI LA BUGET SI DE CE OMORI LUMEA CU TAXE?PENTRU CA SE VOR PLATI DESPAGUBIRI ENORME!!!!!!DE UNDE DRAGNEA??? SI MAI AI TUPEUL SA NE SPUI CA ,,MAGISTRATII TREBUIESC BINE PLATITI,, BAAAAA DRAGNEA BA!!!!!!! MINJITII STATULUI AU FACUT PE LINGA POLITIE POLITICA SI JUSTITIE POLITICA SI SPER SA O SIMTI PE PIELEA TA SI SA/TI ADUCI AMINTE DE MINCIUNILE SPUSE,CU LEGILE JUSTITIEI(PE CARE SINT SIGUR CUM AM SA MOR CA LE/AI INGROPAT SI LE/AI FACUT SI DE 6 LUNI.DE CAP SA/TI FIE DRAGNEA CA IAR M/ATI PROSTIT CA PE O TARA INTREAGA.DRAGNEA!!!!!!IMI PARE RAU CA TE/AM SUSTINUT SI VOTAT,A FOST SI ULTIMA DATA!!!!!

# cica tocmai date 12 July 2017 16:52 0

a venit Solutia ... cererea de revizuire respinsa ... told u so 8) 8) 8)

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 30.09.2022 – Premiu pentru procurorul Nita, palma pentru judecatoarele Panioglu si Gulutanu (Galerie foto)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva