21 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

S-A MOTIVAT RIL-UL LUI NITU - Completul ICCJ condus de Ionut Matei: „Singura modalitate legala de exercitare a profesiei de avocat este cea prevazuta de Legea nr. 51/1995 si este conditionata de inscrierea in tabloul unui barou component al UNBR, forma de organizare profesionala unica si exclusiva. Aceasta conditie nu este indeplinita in cazul persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati paralele” (Decizia)

Scris de: Alex PUIU | pdf | print

4 November 2015 13:26
Vizualizari: 15569

Decizia in interesul legii privind infractiunea de exercitare fara drept a profesiei de avocat, pronuntata la 21 septembrie 2015 de un Complet de 26 de judecatori supremi condus de vicepresedintele ICCJ Ionut Matei, a fost redactata si publicata, marti 3 noiembrie 2015, in Monitorul Oficial. Asa cum stim deja din minuta, punctul de vedere exprimat de Procurorul General al PICCJ, Tiberiu Nitu, cel care a promovat recursul in interesul legii pentru interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 348 Cod penal, a fost in esenta insusit de Inalta Curte, care a statuat ca „fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati”.


Atat avocatii din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania condusa de Gheorghe Florea (foto dreapta), cat si cei din Uniunea condusa de Pompiliu Bota (foto stanga), au asteptat cu sufletul la gura considerentele deciziei, in speranta ca solutia ICCJ va clarifica o data pentru totdeauna problema barourilor paralele, dupa tentativa din 2007, cand, tot printr-o decizie in interesul legii, instanta suprema a mai incercat, in zadar, sa dezlege aceasta chestiune.

O Uniune Nationala a Barourilor din Romania „unica si exclusiva”

Astfel, Inalta Curte a stabilit ca, din succesiunea in timp a actelor normative care au reglementat avocatura in ultimii 150 de ani, ar reiesi ca formele de organizare la nivel teritorial a profesiei de avocat, indiferent daca acestea au fost denumite „barouri” sau „colegii”, nu au fost niciodata desfiintate in Romania, ci transformate: „Prin acelasi act normativ s-a prevazut desfiintarea persoanelor juridice existente, concomitent cu infiintarea in locul acestora a unor alte persoane juridice, ca succesoare in drepturi si obligatii ale celor dintai”.

In acest context, se arata in continuare in motivarea deciziei ICCJ, Legea nr. 51/1995 reglementeaza forme unice si exclusive de organizare profesionala a avocatilor in Romania, in sensul ca aceasta profesie poate fi exercitata numai de avocati inscrisi in barou (existand si functionand cate un singur barou in fiecare judet), component din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), ca unica structura nationala a ordinului profesional al avocatilor din Romania”.

Entitatile paralele” nu pot organiza examen de accedere in profesia de avocat

In opinia Completului condus de judecatorul Ionut Matei, aceasta conditie nu este indeplinita in cazul persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati paralele cu cele care fiinteaza in mod legal si sunt succesoare in drepturi ale celor existente anterior, chiar daca aceste entitati ar utiliza, contrar dispozitiilor legale exprese, denumiri identice. Simpla invocare a dispozitiilor Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in deciziile emise de aceste entitati, nu poate sa conduca la concluzia dobandirii calitatii de avocat in mod legal, in conditiile in care emitentul nu are abilitatea conferita de lege de a organiza examenul de accedere in profesia de avocat, fiind in realitate doar o structura paralela infiintata pentru eludarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 255/2004”.

Prezentam motivarea deciziei in interesul legii nr. 15/21.09.2015:

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost legal sesizata, fiind indeplinite cerintele impuse de dispozitiile art. 471 din Codul de procedura penala, referitoare la titularul sesizarii si la depunerea hotararilor definitive ce atesta existenta unei jurisprudente neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretata.

Practica neunitara ce formeaza obiectul recursului in interesul legii a fost generata de interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior) in ipoteza exercitarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.

In esenta, aspectele care au condus la o jurisprudenta neunitara au vizat, pe de o parte, latura obiectiva a infractiunii, cu referire la conditia savarsirii faptei 'fara drept', iar pe de alta parte, latura subiectiva a acesteia, cu referire la forma de vinovatie cu care au actionat persoanele cercetate pentru comiterea acestei infractiuni.

Potrivit art. 348 din Codul penal, constituie infractiune 'exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale'.

Textul de lege are corespondent in legislatia penala anterioara in cuprinsul art. 281 din Codul penal si nu a suferit modificari de natura a influenta problema de drept ce constituie obiectul recursului in interesul legii.

Din economia normelor de incriminare sus-mentionate rezulta ca pentru a fi intrunita latura obiectiva a infractiunii este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

-profesia sau activitatea pentru care legea cere autorizatie sa fie exercitata fara drept sau in alte conditii decat cele legale;

-legea speciala sa prevada expres ca savarsirea unei astfel de fapte (exercitarea fara drept a acelei profesii) se sanctioneaza potrivit legii penale.

Reglementarea art. 348 din Codul penal are caracterul unei norme cadru ('norme in alb'), intrucat nu indica profesiile sau activitatile a caror exercitare fara drept, sau in alte conditii decat cele legale, constituie infractiune; aceste profesii sau activitati sunt reglementate prin legi speciale extrapenale care, stabilind pentru fiecare in parte conditiile si limitele de exercitare, completeaza in acest fel prevederile-cadru ale art. 348 din Codul penal.

In acest sens se retine ca art. 26 din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, stipuleaza ca: 'Exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si prevazuta la art. 3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.'

In ce priveste verificarea indeplinirii conditiei exercitarii 'fara drept' a profesiei de avocat, aceasta presupune analiza modului in care sunt reglementate organizarea si exercitarea profesiei de avocat in Romania.

Organizarea profesiei liberale de avocat s-a realizat pentru prima data in Romania prin Legea nr. 1.709 din 4 decembrie 1864 pentru corpul de advocati.

Prin Legea din 12 martie 1907 pentru organizarea corpului de advocati (publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 12 martie 1907), structurile teritoriale ale ordinului avocatilor au dobandit personalitate juridica.

Conform legii, exercitarea profesiei de avocat se facea de persoane inscrise in tabloul avocatilor (art. 1), fiind interzis oricarei persoane care nu avea calitatea de avocat sa aiba un birou de avocatura (art. 31).

Denumirea utilizata a continuat sa fie cea de 'corpul advocatilor', iar corpul avocatilor din fiecare district (notiunea privita in sens restrans) era persoana juridica (art. 35), nu si corpul privit in sens larg (totalitatea avocatilor din Romania).

Corpurile avocatilor, care preexistau, au dobandit personalitate juridica, direct prin dispozitia legii.

Legea din 21 februarie 1923 pentru organizarea si unificarea corpului de avocati (publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 februarie 1923) a utilizat, ca sinonime, expresiile 'corpul advocatilor' (in sens restrans, la nivel teritorial) si 'baroul'.

Potrivit legii, exercitarea profesiei de avocat se facea de membrii corpului avocatilor (art. 1). Corpul avocatilor sau baroul din fiecare district (notiunea privita in sens restrans) era persoana juridica (art. 55). Potrivit acestei legi s-a infiintat la nivel national 'Uniunea Advocatilor din Romania', persoana juridica, ca organ general al barourilor (corpurilor) de avocati din Romania.

Legea din 28 decembrie 1931 (Decret nr. 4.221) pentru organizarea Corpului de Advocati a fost modificata si completata in 1932, in 1934, in 1936, in 1938, in 1939 si republicata in 30 martie 1939.

Prin aceasta lege, barourile si Uniunea Avocatilor din Romania devin, pentru prima data, 'persoane juridice de drept public' (art. 6).

Prin Decretul-lege din 26 octombrie 1939 pentru numirea si functionarea comisiunilor interimare la Uniunea avocatilor si la Barourile avocatilor din tara (publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 26 octombrie 1939) au fost dizolvate organele alese de conducere ale acesteia, care au fost inlocuite cu organe numite, acestea devenind organele de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania, care a continuat sa existe, nefiind in niciun fel afectata existenta structurilor ordinului profesional al avocatilor.

In anul 1940 a fost adoptata Legea nr. 509 din 5 septembrie 1940 pentru organizarea Corpului de avocati din Romania (publicata in Monitorul Oficial nr. 205 din 5 septembrie 1940). Actul normativ prevedea existenta Uniunii Barourilor din Romania, alcatuita din toate barourile din tara (art. 5). Aceasta era persoana juridica de drept public (art. 6).

Ca dispozitii tranzitorii si finale, erau prevazute alegeri pentru constituirea organelor centrale ale corpului de avocati (art. 291) si organe interimare la conducerea Uniunii Barourilor din Romania (art. 292).

A fost introdusa o noua denumire a structurii centrale a ordinului avocatilor, si anume Uniunea Barourilor avocatilor din Romania, in loc de Uniunea Avocatilor din Romania. Uniunea Barourilor avocatilor din Romania a continuat sa fie compusa din barouri (iar nu din avocati) si sa aiba personalitate juridica, legea prevazand expres natura de persoana juridica de drept public.

Prin Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiintarea Barourilor si infiintarea Colegiilor de Avocati din Romania (publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din 17 ianuarie 1948), barourile, ca si Uniunea Barourilor avocatilor din Romania au fost desfiintate, iar in locul lor au fost infiintate, prin efectul legii, colegii de avocati in fiecare judet, respectiv Uniunea Colegiilor de Avocati din Romania, calificate ca fiind persoane juridice de drept public, care au preluat de drept patrimoniile fostelor barouri, respectiv al Uniunii Barourilor (a se vedea art. 1—3).

Este evident astfel ca asociatiile denumite 'colegii', respectiv 'Uniunea Colegiilor' sunt succesoarele universale si de plin drept, in temeiul legii, ale fostelor 'barouri', respectiv a 'Uniunii Barourilor' mentionate in legislatia anterioara.

Prin Decretul nr. 39/1950 privitor la profesiunea de avocat (publicat in Buletinul Oficial nr. 11 din 14 februarie 1950), Uniunea Colegiilor de Avocati din Romania a fost desfiintata, insa colegiile de avocati au continuat sa existe, ca singura forma de structurare - la nivel teritorial - a ordinului avocatilor, cu personalitate juridica si aflate sub indrumarea si controlul Ministerului Justitiei (art. 3).

Prin Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea avocaturii in Republica Populara Romana (publicat in Buletinul Oficial nr. 34 din 21 iulie 1954), a fost infiintat Colegiul Central al Colegiilor de Avocati din Republica Populara Romana, cu personalitate juridica, pentru organizarea, conducerea si indrumarea activitatilor avocatiale din Romania (art. 19), conducerea generala a avocaturii fiind exercitata in continuare de Ministerul Justitiei (art. 25).

Prin Decretul-lege nr. 90/28.02.1990 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 1 martie 1990), s-a revenit la denumirea anterioara a formei de organizare a profesiei de avocat, respectiv 'barou' in loc de 'colegiu', si s-a reinfiintat Uniunea Avocatilor din Romania, compusa din toti avocatii inscrisi in barouri, avand (ca si acestea din urma) personalitate juridica (art. 3 si art. 12).

Acest act normativ a fost urmat de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995), care a suferit de-a lungul timpului numeroase modificari, prin care s-a urmarit clarificarea statutului profesiei de avocat si a conditiilor in care se poate accede in profesie.

Din succesiunea in timp a actelor normative enumerate mai sus rezulta ca formele de organizare la nivel teritorial a profesiei de avocat, indiferent de denumirea acestora ('barouri', 'colegii'), nu au fost niciodata desfiintate in Romania, operatiunea juridica utilizata de legiuitor fiind aceea a transformarii persoanei juridice, in sensul ca prin acelasi act normativ s-a prevazut desfiintarea persoanelor juridice existente, concomitent cu infiintarea in locul acestora a unor alte persoane juridice, ca succesoare in drepturi si obligatii ale celor dintai.

Aceeasi este situatia si in privinta formelor de organizare la nivel national ('Uniunea Avocatilor din Romania', 'Uniunea Barourilor din Romania', 'Uniunea Colegiilor de Avocati din Romania' 'Consiliul Central al Colegiilor de Avocati', 'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania'), cu singura mentiune ca pentru o scurta perioada de timp, intre 14 februarie 1950 (data publicarii in Buletinul Oficial a Decretului nr. 39/1950) si 21 iulie 1954 (data publicarii in Buletinul Oficial a Decretului nr. 281/1954), profesia de avocat a ramas fara o structura organizatorica la nivel national.

Din aceasta perspectiva, se poate spune ca in Romania a existat o continuitate a organizarii si exercitarii profesiei de avocat, iar infiintarea persoanelor juridice succesoare s-a facut direct in temeiul legii, fara nicio alta formalitate ulterioara.

Organizarea exercitarii prin lege a profesiei de avocat, ca, de altfel, a oricarei activitati ce reprezinta interes pentru societate este fireasca si necesara in vederea stabilirii competentei, a modului si mijloacelor in care se exercita profesia, precum si a limitelor dincolo de care s-ar incalca drepturile altor persoane sau categorii profesionale.

Legiuitorul a reglementat prin legi speciale toate activitatile care contribuie la realizarea interesului public, organizandu-le in asociatii profesionale ce dobandesc personalitate juridica in temeiul acestor legi.

In acest context, Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementeaza forme unice si exclusive de organizare profesionala a avocatilor in Romania, in sensul ca aceasta profesie poate fi exercitata numai de avocati inscrisi in barou (existand si functionand cate un singur barou in fiecare judet), component din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), ca unica structura nationala a ordinului profesional al avocatilor din Romania [a se vedea art. 1 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 60 alin. (1) din lege].

Mai mult, desi acest lucru era de domeniul evidentei, prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, s-a interzis in mod expres constituirea si functionarea de barouri in afara U.N.B.R., sub sanctiunea nulitatii de drept a actelor de constituire si de inregistrare a acestora [a se vedea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare].

Totodata, art. 82 alin. (1) si (2) din aceeasi lege (devenit art. 113 dupa republicarea legii) statueaza ca 'la data intrarii in vigoare a legii persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative ori au fost incuviintate prin hotarari judecatoresti sa desfasoare activitati de consultanta, reprezentare sau asistenta juridica, in orice domenii, isi inceteaza de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activitati constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.'

De asemenea, de la aceeasi data 'inceteaza de drept efectele oricarui act normativ, administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute ori incuviintate activitati de consultanta, reprezentare si asistenta juridica contrare dispozitiilor prezentei legi'.

Asa cum rezulta din expunerea de motive a initiativei legislative, devenita ulterior Legea nr. 255/2004, o parte dintre modificarile propuse si adoptate au vizat:

'-asezarea barourilor la baza organizarii, functionarii si realizarii’activitatii avocatiale, ca unica si exclusiva forma de organizare si functionare a profesiei de avocat;

-insumarea tuturor barourilor in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, fara putinta de a exista si de a functiona barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.' Realitatea sociala care a impus aceste modificari a constat in 'practicarea activitatilor avocatiale de catre persoane fara calitate legala', mentionandu-se in acest context ca 's-au inregistrat chiar cazuri in care instante judecatoresti au incuviintat prin hotarari infiintarea si functionarea de asemenea practici ilegale'.

Chestiunea referitoare la modul de exercitare a profesiei de avocat in Romania a format obiectul analizei Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, Curtea Constitutionala a statuat ca 'avocatura este un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege. Aceasta optiune a legiuitorului nu poate fi considerata ca neconstitutionala, avand in vedere ca scopul ei este asigurarea unei asistente juridice calificate, iar normele in baza carora functioneaza nu contravin principiilor constitutionale, cei care doresc sa practice aceasta profesie fiind datori sa respecte legea si sa accepte regulile impuse de aceasta. Astfel se explica de ce conditiile de organizare si exercitare a profesiei de avocat sunt prevazute intr-o lege speciala si nu se supun normei generale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare.' (Decizia nr. 195 din 27 aprilie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 14 iunie 2004) Totodata, s-a retinut ca: 'desi avocatura este o profesie liberala si independenta, exercitarea sa trebuie sa se desfasoare intr-un cadru organizat, in conformitate cu reguli prestabilite, a caror respectare trebuie asigurata inclusiv prin aplicarea unor masuri coercitive, ratiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare si prohibirea constituirii in paralel a altor structuri destinate practicarii aceleiasi activitati, fara suport legal.' (Decizia nr. 260 din 12 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 28 iunie 2005) La randul sau, Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectiile Unite, avand a se pronunta asupra asistentei juridice acordate in procesul penal unui invinuit sau inculpat de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata si completata prin Legea nr. 255/2014, a retinut ca: 'cata vreme dispozitiile din actul normativ aratat, avand caracter de lege speciala cu privire la modul de exercitare a profesiei de avocat, contin anumite cerinte imperative, este de la sine inteles ca nu este posibila indeplinirea unei asemenea profesii in afara cadrului institutionalizat de acea lege', astfel incat asistenta juridica acordata de catre o asemenea persoana echivaleaza cu lipsa de aparare a invinuitului sau inculpatului (Decizia in interesul legii nr. XXVII din 16 aprilie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 14 noiembrie 2007).

De asemenea, declarand inadmisibila cererea ce i-a fost adresata de o asociatie din Romania, care a reclamat incalcarea libertatii de asociere prevazuta de art. 11 din Conventia Europeana, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca 'printre obiectivele statutare ale asociatiei figura crearea de barouri, ceea ce contravenea prevederilor Legii nr. 51/1995 care interzice crearea de barouri si exercitarea profesiei de avocat in afara Uniunii Avocatilor din Romania', aceasta din urma neputand fi analizata ca o asociatie in sensul art. 11 din Conventie, caci 'ordinele profesiilor liberale sunt institutii de drept public, reglementate de lege si care urmaresc scopuri de interes general' (Decizia din 12 octombrie 2004 cu privire la admisibilitatea cererii nr. 24.057/03 prezentata de Pompiliu Bota impotriva Romaniei, tradusa si publicata pe www.ier.ro).

Prin urmare, apare ca fiind evident faptul ca singura modalitate legala de exercitare a profesiei de avocat este cea prevazuta de Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si este conditionata de inscrierea in tabloul unui barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, forma de organizare profesionala unica si exclusiva.

Aceasta conditie nu este indeplinita in cazul persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati paralele cu cele care fiinteaza in mod legal si sunt succesoare in drepturi ale celor existente anterior, chiar daca aceste entitati ar utiliza, contrar dispozitiilor legale exprese, denumiri identice.

Simpla invocare a dispozitiilor Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in deciziile emise de aceste entitati, nu poate sa conduca la concluzia dobandirii calitatii de avocat in mod legal, in conditiile in care emitentul nu are abilitatea conferita de lege de a organiza examenul de accedere in profesia de avocat, fiind in realitate doar o structura paralela infiintata pentru eludarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 255/2004.

Intr-o asemenea ipoteza, este indeplinita cerinta exercitarii 'fara drept' a activitatilor specifice profesiei de avocat, esentiala pentru existenta laturii obiective a infractiunii prevazute de art. 348 din Codul penal.

Sub aspectul laturii subiective, infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii se comite cu intentie directa (cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea faptei) sau indirecta (cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui).

Or, asa cum s-a aratat, Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementeaza in mod explicit conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a profesa avocatura in Romania, iar prin modificarile aduse odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 a fost instituita in mod expres interdictia de a se constitui si de a functiona barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, cu referire, de asemenea, explicita la activitatile desfasurate anterior intrarii in vigoare a legii, a caror continuare dupa aceasta data 'constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale'.

Prin urmare, persoanele care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor barouri paralele cu cele care fiinteaza in temeiul legii, indiferent daca acestea au fost/vor fi (fost) constituite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 ori au existat si anterior, dar si-au continuat activitatea ulterior acestei date, au reprezentarea subiectiva a faptului ca actioneaza dincolo de cadrul legal in vigoare, caci acesta are suficienta precizie si claritate pentru a permite destinatarilor ei sa il inteleaga si sa-si conformeze conduita dispozitiilor sale, fiind astfel exclusa posibilitatea invocarii erorii, ca o cauza de neimputabilitate prevazuta de art. 30 din Codul penal.

Cu alte cuvinte, latura subiectiva a infractiunii analizate se afla in stransa legatura cu latura ei obiectiva, mai precis cu cerinta esentiala a exercitarii 'fara drept' a activitatilor specifice profesiei de avocat, a carei indeplinire conduce la concluzia ca o persoana aflata intr-o asemenea situatie actioneaza cu intentia de a leza valorile sociale ocrotite prin norma juridica incriminatoare, urmand ca organele judiciare sa analizeze in concreta vinovatia fiecarei persoane cercetate pentru savarsirea acestei infractiuni.

In considerarea celor expuse, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 348 din Codul penal, fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati prevazuta de art. 348 din Codul penal”.

*Cititi aici integral Decizia nr. 15/21.09.2015

Comentarii

# Francisc date 4 November 2015 14:04 +23

Prima țară din lume care admite fără acte o entitate inexistentă de iure că totuși există fără să aibă la bază cele trei puteri de stat : jurisdicțional , executiv, legislativ ! Bravo reființare !

# Ada date 4 November 2015 14:04 +16

Deci !!!! NITU ........poti pleca linistit acasa ...GUVERNUL A CAZUT ..... DRUM BUN ..... NU AI REZOLVAT ABSOLUT NIMIC CU ACEST RIL........ UNBR BOTA |FUNCTIONEAZA IN BAZA LEGII 51/95 . |PA 

# Ion date 4 November 2015 14:07 +13

RIl ul  NU A REZOLVAT PROBLEMA UNBR -euri :lol:

# NITU -DEMISIA .........RUSINE date 4 November 2015 14:17 +11

RUSINEA ROMANIEI ...ABUZUL  .....CORUPTIA  ,,GOLANEALA PE FATA ....dar vor fi trasi la raspundere penala toti   mafiotii justitiei

# BOTAREL BOTOMIEL NIMEREL date 4 November 2015 14:18 -1

In sfarsit a fost rezolvata   si aceasta Asociatie a trioului Bota Botomei Nimerincu.

# Eu. date 4 November 2015 14:22 +12

Cu aceasta motivare si fara ea, suntem exact in situatia anterioara RIL-ului. Baroul Constitutional a fost legal infiintat, si functioneaza in baza Legii 51/1995, In vreme ce baroul traditional a tot functionat organizandu-se dupa prevederile legii 51/1995,fara sa fie fost infiintat, prin nimic. Cine-i legal infiintat, si cine-i paralel?

# Fridolin Boacsa date 8 November 2015 00:06 0

Bota continua, sub diferite nume, campania de minciuni si dezinformare. Cititi RIL-ul. Entitatile paralele ale lui Bota sunt declarate ilegale, fara dubiu. Entitatile lui Bota, UNBR 2004 sau alte denumiri create cu rea-credinta, au fost, in sfarsit, eliminate. 

# ? date 4 November 2015 14:28 +8

Care UNBR? Tot in aer, dar cam periculos. Daca vine Predoiu prim-ministru e nasol.......

# ce facem ? date 4 November 2015 15:01 +5

Pentru orice jurist mediocru, este evidenta mani******rea ordinara(spalarea creierelor) conceputa de caracatita din ICCJ in cardasie cu entitatea mafiota-florea. Problema care se pune e urmatoarea: ce se mai poate face ?? mi se pare incredibil ca dupa 11 ani s-a putut ajunge in aceasta situatie. Pentru a repara o nedreptate colosala, Parlamentul ar trebui sa adopte o lege prin care avocatii legalei UNBR-2004 sa fie primiti in entitatea pe care o protejeaza.

# Jenel Copilau date 8 November 2015 00:07 0

Sa nu mai aveti tupeu vreun botist sa folositi numele de avocat ca "puscarie" scrie pe voi.

# av cu capul mare date 4 November 2015 14:47 +7

am gasit deja solutia d maine o aplicam si vau de traditionali!

# tomasito date 4 November 2015 16:56 +3

P-asta cum o aplicati ? "Din succesiunea in timp a actelor normative enumerate mai sus rezulta ca formele de organizare la nivel teritorial a profesiei de avocat, indiferent de denumirea acestora ('barouri', 'colegii'), nu au fost niciodata desfiintate in Romania, operatiunea juridica utilizata de legiuitor fiind aceea a transformarii persoanei juridice, in sensul ca prin acelasi act normativ s-a prevazut desfiintarea persoanelor juridice existente, concomitent cu infiintarea in locul acestora a unor alte persoane juridice, ca succesoare in drepturi si obligatii ale celor dintai. Aceeasi este situatia si in privinta formelor de organizare la nivel national"  "Din aceasta perspectiva, se poate spune ca in Romania a existat o continuitate a organizarii si exercitarii profesiei de avocat, iar infiintarea persoanelor juridice succesoare s-a facut direct in temeiul legii, fara nicio alta formalitate ulterioara."

# Obiectivul date 5 November 2015 15:44 +5

''NU AU FOST NICIODATA DESFIINTATE...'' INSEAMNA CA TOTI PROCURORII CU NUP-URILE SI JUDECATORII CU CONFIRMARILE NUP SI ACHITARI TREBUIE DATI AFARA IN SECUNDA 1...BAI MA LASI

# manifest date 8 November 2015 08:32 +1

Situația este identică cu a persoanelor căsătorite care nu au certificat de căsătorie, deci nu sunt legal căsătorite, au statutul de concubini și nu de soți. Barourile tradiționale au statutul de paralele față de barourile Bota. De ce judecătorii refuză să analizeze excepția lipsei capacității de folosință a barourilor tradiționale? De ce judecătorii refuză să analizeze legalitatea barourilor tradiționale? Cetățenii au dreptul de a cunoaște cum au fost înființate barourile tradiționale.

# Ion Ion date 4 November 2015 15:10 +15

Situatia este cat se poate de clara. Dictatura neo-stalinista si neo-nazista din Romania nu doreste sa existe avocati care sa isi apere cu adevarat clientii, ci doreste niste sclavi care sa se prefaca a fi avocati si care sa ajute pretinsii procurori, niste infractori, sa condamne oameni nevinovati la puscarie in conformitate cu planul american de santaj dictat de Ambasada SUA in Romania.

# replica unui om din sistemul schilod date 4 November 2015 16:35 +22

Cine sunt barourile paralele? Alea care s-au infiintat prin hotarare sau alea despre care ICCJ foloseste sintagma "recunoscute"? Legea 225 se aplica retroactiv fara sa mai tinem seama de principiile de drept? Baaa voi va bateti joc de tara asta pe banii nostri? Unde ati facut scoala? Sunteti toti juristi de CAP si procedati ca" cu Curtea "lui zegrean la refendum? Ar trebui sa punem mina si sa iesim sa va ciomagim pe toti hotilor? Oricum RIL ul vostru e fix un rahat pe care nimeni nu-l baga in seama. Toti magistratii stiu ca unbr-ul legal este cel infiintat si care are acte. Ce este unbr recunoscut? Scrie in lg51 ca recunoaste unbr ul lui florea? Scrie undeva in lege ce unbr se recunoaste? Cred ca ati schilodit dreptul tovarasi securisti! RUSINoS! Ati asteptat tragedia nationala ca niste lasi ca sa publicati aceasta pacaleala nedemna de o curte de justitie.RUSInE!

# cutumeria nationala date 4 November 2015 17:09 +12

Trecand peste penibilul situatiei ca floraria cutumiara NU are nicio continuitate si nu a fost supusa niciunei infiintari CONFORM LEGII, ma intreb ca un umil idiot platitor de taxe si impozite, ce anume il califica poe nitzu pentru 'scaunul' de pegheu, cand el nici macar nu stie sa formuleze corect o fraza juridica, daramite sa o mai si exprime. Este limpede cat de putred de corupt e sistemul, este limpede cat de adanca este infectia generata de aceste triumvirate malefice crescute de taica florea cu atata daruire, este limpede ca mamutzii comunismului sunt inca in viata.

# dank date 4 November 2015 17:15 -10

asta ati inteles voi din ril botistilor?ca sunteti legali?ha ha ha..halal avocati

# pt dank avi date 4 November 2015 17:40 +10

iertare marite dank ca nu avem capacitatea lui Nitu de intelege dreptul in mod manelist? tu ce ai inteles? florea a dat bani grei si trafic de influenta cat casa poporului ca sa pricepi si tu la fel ca Nitu. uite noi restul juristilor din Romania am inteles ca RIL-ul e o magarie care compromite toate principiile dreptului, inclusiv cele de bun simt.  Dar RIL -ul de ce nu spune nimic de infiintarea voastra ci doar foloseste termenul recunoastere? Parsivenia asta se pare ca nu am inteles-o si nici nu o vom intelege vreodata, dankule !! 

# dank date 4 November 2015 19:37 -6

nenisorule dak stii ca florea a dat bani.lu nitu de ce nu i denunti la dna?ha ha.....la revedre pseudo avocatura....dati examen la barou la florea...hai sa va vad cati promovati?

# dank date 4 November 2015 22:26 +1

intelegi..nu intelegi tre sa respecti rilul...ha ha ha...nici nastase nu intelege de ce a fost condamnat..dar a stat la mititica

# dank gang bang date 6 November 2015 08:10 +1

Arata-mi legea care re-infiinteaza cutumeria desfiintata. Dar nu zice si tu Legea 51/1995, ca-mi vine sa vars.

# Ionut Matei "ridicat in slavi" date 4 November 2015 17:57 +5

Nici macar judecatorul Ionut Matei, ridicat de atatea ori in slavi de Bota nu a facut OPINIE SEPARATA. :lol:

# fabio date 4 November 2015 18:29 +6

ROMANIA PAESE MAFIOSO E DI MERDA!

# dana date 4 November 2015 18:34 +6

intrebare : din moment ce actiunea penala NU se pune in miscare exclusiv la plangerea prealabila, inseamna ca oricine ma poate denunta ca am un cabinet de avocat inregistrat legal la ANAF si pt care platesc impozite si taxe, aceasta fiind implicit considerata o activitate specifica profesiei de avocat? fara ca eu, de exemplu, sa exercit efectiv activitati de tip consultanta sau reprezentare?

# Radu date 4 November 2015 21:17 +2

Raspunsul e DA, oricine va poate face denunt. Dar veti raspunde penal doar daca realizati vreuna din activitatile de la art. 3 din Legea 51/1995.

# dana date 4 November 2015 21:37 +1

adica insusi faptul ca am un cabinet inregistrat nu e act specific profesiei? stiu ca intrebarea e trasa de par insa nu vad ce va putea face ANAF-ul spre a ne "radia"

# Mircea date 4 November 2015 23:39 +1

Dana, da-mi te rog datele cabinetului (macar CIF-ul) si ma ocup eu de denunt! E placerea mea!

# dana date 5 November 2015 00:46 0

esti destept ... cauta-l ... munceste un pic daca tot vrei lauri ... si placeri, pe deasupra ... sorry! nu intra in obiectul de activitate al cabinetului :(

# Xxx date 4 November 2015 18:57 -7

By by botanistilor. Putem face plingeri penale la discretie, gata cu achitari pe latura subiectiva.

# abracadabra date 5 November 2015 11:15 +3

La cat sunt de inflacarati botistii de noua revolutie, nu m-ar mira sa-i convinga si pe protestatari ca numai Bota trebuie sa fie prim-ministru. Asa, ca sa dea Bota si guvernul lui cu OUG-ul in Decizia RIL; s-o anuleze si sa se faca lumina si dreptate. Sa instaureze el adevarata lege. JOS CENZURA!!!

# Leu date 4 November 2015 19:35 +5

Am vazut rilul si reprezinta o favorizare a infractorilor din barourile traditionale care nu pot prezenta atul reprezentand titlu de succesiunte a entitatii de la drepturi anterioare la cele ulterioare ,a dica la dreptul pretins in ril. Or, art. 14 din Decretul nr. 90/1990 este clar, dar nu si pentru judecatorii in speta ai rilului. Sa inteleg ca, nu respecta hotararea judecatoreasca ramasa definitiva de infiintare legala a barourilor Bota?... Ce treaba are rilul cu asta?.... UNBR traditional nu detine acte de infiinatre si este constatat de organe de cercetare penala ale statului si de Perchete din tara; nu are o contunuitate in respectarea legii si rilul nu vorbeste de asa ceva ex. actul de succesoare a entitatii juridice in dreptul de a parctica avocatura, intrucat nicio lege nu se aplica automat si exclusiv lor, taditionistilor.                 

# Generatia Y care citeste date 4 November 2015 20:14 +6

Art 1 alin 3 legea 255/2004 constituirea si functionarea de barouri in afara UNBR sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare ale acestora sunt nule de drept. Tinand cont ca anterior acestei legi a luat fiinta Baroul 2004 printr –o hotarare judecatoreasca care incuviinta Asociatiei Figaro Potra infiintarea de barouri intelegem ca art.1 alin 3 legea 255/2004 ”doreste anularea acestei hotarari judecatoresti”, printr-o norma juridica care aduce atingerie principiului separatiei puterii in stat, deoarece nu poti da o norma juridica cu caracter generalimpotriva unei hotarari judecatoresti. De asemenea, art. 82. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi*) persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie

# Generatia Y care citeste date 5 November 2015 12:04 +1

Asociatia Figaro Potra,Baroul 2004, Avocatul”2004” nu sunt acele persoane fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii. Asociatia Figaro Potra : nu inregistra obiect de activitate- activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii Baroul 2004 : organizatie profesionala a avocatilor Avocatul : persoana care pe baza calificarii si a profesiunii sale are calitatea de a acorda asistenta juridica. Legea nu face referire nici la Asociatia respectiva , nici la Baroul 2004 implicit nici la avocatii ce fac parte din Baroul 2004. Niciuna dintre aceste forme nu a fost recunoscuta ori încuviinţata sa desfasoare activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică pentru ca apoi sa devina contrare dispozitiilor prezentei legi si sa raspunda penal.

# Generatia Y care citeste date 5 November 2015 12:05 0

Baroul 2004 este organizat si functioneaza in baza legii 51/1995 iar avocatii ce fac parte din acest barou sunt organizati si functioneaza in baza aceleasi legi.

# iobagul date 4 November 2015 22:21 0

Cred ca va fi o noua revolutie. Nu veti nimeri gardurile hotilor cind va vom cere socoteala. Gata cu gasca de hoti care ati furat tara si ati confiscat meseriile. Dankule, aviule s.a vom vedea cati dintre voi meritati sa traiti in tara asta. Ati alungat oamenii din tara, v-ati facut legi nedrepte care sa va acopere hotiile. Vine tavalugul neispravitilor .

# pesimist date 5 November 2015 09:34 +1

S-a furat prea mult și s-au distrus uzinele, am devenit o piață de desfacere a gunoaielor produse prin beciuri și subsoluri din materiale dubioase. Cerem socoteala și rămîne cum am vorbit...

# @MIRCEA si RADU date 5 November 2015 08:08 +1

Sunteti si voi prezenti in Piata U. faceti semn cu steagul,pancarta ceva....de restul ma ocup EU.

# av cu capul mare date 5 November 2015 08:38 +2

avem solutie, stati linistiti, o juma de noapte am stat sa citesc solutiile de pe site de la noi sa le pun cap la cap, cand termin trimit la barou, cei de acolo forjeaza si completeaza si la congres avem ceva tare, cu denuntul e simplu, denuntul calomnios, luam ceva daune... adica ceva ca la somaj pana lucram iar

# Albastru date 5 November 2015 08:47 +2

Victorie disperata a KGB-ului...

# Bota este vinovatul date 5 November 2015 09:02 +1

Bota este principalul vinovat. Şi-a înlăturat, prin excludere şi cu ajutorul unor slugi, pe toţi avocaţii care ştiu carte sau sunt de buna credinţă dar nu erau de acord cu el şi, în felul asta, a dezbinat oamenii din propria lui structura. Ce credeţi că Înalta Curte nu ştia asta ? Principiul "dezbină şi stăpâneşte" nu a funcţionat în cazul lui. Nimerincu a câştigat procesul cu el şi, iată, până în final nu a mai fost preşedintele UNBR-Bota. Pentru asta, astăzi este verde :-x de supărare.

# dank date 5 November 2015 09:55 -2

iobagule da de ce te feresti sa dai examen la barou?vrei sa fii avocat in baxa unei hot judecatoresti?

# iobagul date 5 November 2015 13:35 +7

Hai sa-ti spun ceva mai dank-ule. Voi vreti sa ma examinati pe mine? Voi care ati ajuns avocati pe bani si pile si care ati absolvit facultati second hand gen spiru haret? Voi care aveti niste sfertodocti care nici gramatica nu stiu? Ai vazut ce intrebari penibile si ce greselu gramaticale ati publicat? Cine sa ma examineze? Niste lichele parvenite? Vrei sa vorbim cati ati intrat prin false doctorate scutiti de examene? Vrei sa te compari cu mine care am luat licenta la univ.de stat bucuresti? Eu pot fi coleg cu un ciocoflender care a facut scoala cu traista? Ia vezi cati aveti scoli adevarate la baza si cati ati dat examen fara spaga pe bune. 1-2% mai dank?

# avi avi date 5 November 2015 15:09 -2

Mai iobagule,eu as vrea sa fii coleg cu mine.Indeplinesc toate cerintele tale.Dar tu le indeplinesti ?Intra in avocatura si apoi mai vorbimPoate te luam asociat,daca zici ca esti asa bun.

# iobagul date 5 November 2015 16:31 +4

ori avi avi ori dank. nu am nevoie sa intru in baliga aia pe care voi o numiti avocatura. ma descurc destul de bine si am destui clienti si fara sa ma prezint. hartiile vorbesc. eu nu ma umilesc ca altii, sa ma caciulesc ca sa fiu primit intr-o casta unde imi provoaca scirba personajele care se mindresc cu apelativul decan. pentru mine decan traditional = spagar ordinar, pricepi? mie imi place meseria in sine si caut mereu sa vin cu spete noi pe care le abordez un pic mai altfel, ca judele sa vada ca nu are in fata un banal avocatel de doua parale. eu urmaresc sa fiu corect si profesionist si de aia nimeni nu o sa ma arate cu degetul ca i-am luat banii degeaba. stii ce-mi place cel mai mult? este ca reusesc sa obtin solutii favorabile acolo unde marii avocati traditionali isi prind urechile. cel mai mult imi place cind colegii tai din baroul traditional, se umilesc si cersesc sa le spun cum am procedat . si ca mine sunt multi  la Bota care va dau clasa si va umilesc "pe instanta" . 

# Liniste ? date 5 November 2015 11:53 +1

Alo, cei care conduceti UNBR-2004, nu aveti nicio reactie publica de combatere a pseudo-deciziei ICCJ ? macar, asa, pentru incurajarea avocatilor acestei uniuni. Pana acum, sunteti precum boxerii facuti KO de adversari.

# manifest date 5 November 2015 13:23 0

Nu este deloc linişte, RIL-ul stabilește că s-au reînființat barourile, problema este CINE LE-A ÎNFIINȚAT? CUM LE-A ÎNFIINȚAT? PRIN CE ACT LE-A ÎNFIINȚAT? Actele la control. 

# Obiectivul date 5 November 2015 15:40 +3

E simplu - s-au infiintat prin RIL. cE N-AI INTELES???!!!!!!!!!!!!!!! :cry:

# manifest date 5 November 2015 15:53 +1

E :lol: ste după apariția legii 255/2004 care interzice expres înființarea de barouri.

# membru consiliu unbr bota date 5 November 2015 13:20 -3

Urmariti pe site-ul nostru, pe la ora 15 vom posta programul de primit cereri pentru restituirea banilor, doar pentru cei care au platit cu cel mult 1 an in urma. rezonabil totusi, de atunci a devenit situatia clara. Totusi, e preferabil sa sunati pana la acea ora, se pot face programari si telefonic si orice alte detalii referitoare la subiectele congresului.

# abracadabra date 5 November 2015 14:07 +1

Eu zic sa va organizati treaba mai rational. In mod sigur ca aveti deja 2 cozi. Una cu cei care acum se inghesuie si mai tare sa se inscrie in UNBR 2004 iar cealalta a celor care vor banii donati inapoi. Ii puneti pe cei din prima coada sa plateasca pt. UNBR 2004 direct la cei din a doua coada si ati rezolvat problema fara inghesuiala, tipete sau programari.

# membru consiliu entitatea florea date 5 November 2015 15:21 +2

Motivarea misto a ICCJ ne-a surprins si pe noi, intrucat stiam ca entitatea noastra nu a dobandit personalitate juridica, motiv pentru care ne aflam in afara cadrului legal. Noi o tot abuream ca ne-a infiintat Legea 51/1995, desi ne-am inregistrat la fisc in 1993(!), ba ca am fost autorizati printr-o adresa a CABucuresti din 2006, ba prin decretul 90/1990, etc. Tocmai de aceea, le multumim judecatorilor ICCJ pentru sprijinul pe care ni l-au acordat, decizia acestora reprezentand, in sfarsit, actul nostru de infiintare. Inca o data, multumiri din inima tovarasilor judecatori ai ICCJ !!

# membru consiliu unbr bota date 5 November 2015 13:48 +1

Urmariti pe site-ul nostru, pe la ora 15 vom posta programul de primit cereri pentru restituirea banilor, doar pentru cei care au platit cu cel mult 1 an in urma. rezonabil totusi, de atunci a devenit situatia clara. Totusi, e preferabil sa sunati pana la acea ora, se pot face programari si telefonic si orice alte detalii referitoare la subiectele congresului.

# Marius Întrebare date 5 November 2015 15:17 0

 Am o întrebare. Rilul se aplică unei perosne trimise în judecată în 2014 sau 2013 sau căreia i s-a făcut plângere penală mai demult și încă nu are o soluție? Sau numai de aici înainte? Mulțumesc.

# avocat unbr-b date 5 November 2015 15:50 +3

Ril ul se aplica pentru faptele (actele materiale) comise dupa publicarea aacestuia in M.Of. si se aplica persoanelor care nu exercita profesia conform legii 51/1995. acele persoane sunt cele care nu sunt membri intr un barou ce poarta denumirea de Baroul x si nu sunt in cadrul UNBR   detalii pe www.unbr.eu

# Radio Erevan Raspunde date 5 November 2015 17:54 0

GHINION. Am aflat pe surse ca "dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I". Insa il puteti ruga pe dl. Bota sa va reprezinte, ca avocat, la parchet ori la urmatoarele termene de judecata. Dansul stie cel mai bine sa va apere de ce-i rau.S-ar putea ca sursele noastre sa ne fi informat gresit.

# manifest date 5 November 2015 19:00 +1

Art 518 cpc Decizia în interesul legii își încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării neconstituționalității dispoziției legale ce a făcut obiectul interpretării.

# Marius date 5 November 2015 16:14 0

 Domnule avocat UNBR cu primul aspect parțial de acord dar nu poți spune că nu se aplică rilul lui Bota și celor afiliați la el, e clar acest aspect, entitățile înființate prin hotărâri judecătorești. Așa că e clar......., posibil că cei ce au dosare pe rol să scape.

# George date 5 November 2015 16:33 +2

AU NENOROCIT DE TOT JUSTITIA DIN ROMANIA !!! Traducerea motivarii rilului: Toti cei care exercită activităţi specifice profesiei de avocat in cadrul unei entitati infiintate printr-o HOTARARE DEFINITIVA SI IREVOCABILA (UNBR ) nu profeseaza legal !?!

# Alberto Kurtyan date 8 November 2015 00:22 0

Hotararea judecatoreasca spune "infiintarea de barouri". In niciun caz nu spune infiintarea de barouri de avocati. Barourile pot fi barouri de studenti la drept, baroul consilierilor fiscali, al baroul consilierilor de taxe de proprietate, baroul practicienilor din colectare de debite. Barou inseamna organizatie (asociatie) in general. Nu inseamna barou de avocati. Mai citeste Bota ce inseamna "BAROU". Bota nu a avut niciodata o hotarare care sa ii permita "infiintarea de barouri de avocati". Niciodata. 

# George date 5 November 2015 16:34 +3

DUPA 11 ANI S-A CONCLUZIONAT NU SE TINE CONT de nici o hotarare judecatoreasca pronuntata in favoarea avocatilor din UNBR(paralel) si sunt SUTE de sentinte definitive si irevocabile!!! Astfel a nu ne putem plange de faptul ca a ajuns tara noastra in starea in care este, fara justitie corecta, fara respect fata de avocati, notari,doctiri(nu mai spun doctori) .... etc!!!

# iobagul date 5 November 2015 16:56 +7

ICCJ a reusit sa insulte 1000 de magistrati care au constatat ca actele sunt perfect legale si ca singurul care este infiintat este unbr-ul creat de Bota. Practic cei peste 1000 de judecatori si procurori corecti, au fost insultati in modul cel mai ordinar posibil de niste indivizi care si-au dat cinstea pe rusine. acest complet va ramine in istoria dreptului cu numele de COMPLETUL RUSINII !! Acesti vajnici slujbasi ai dreptatii au constatat ca unbr-ul care nu are acte este recunoscut de legea 51 si nu este nevoie sa se infiinteze. Deci degeaba a fost desfiintat baroul spagar cu subiect si predicat de lg.3/1948, ei sunt ca pasarea phoenix, nu mor niciodata ca securistii au puteri paranormale iar procurorii generali sunt specialisti in reanimare. cred ca arsenie boca e mic copil fata de Nitu care a reanimat un cadavru din 1948 la sugestia magicianului iosefini traditionalul. cica au uniformizat practica, 2 hotarari de instante inferioare au contat in fata a 1000 de hotarari corecte.  :-*

# Egidiu Condac date 8 November 2015 00:23 0

Niciuna din cele 1000 de sentinte nu a validat vreodata Baroul lui Bota.

# Marinescu de la Monitorul Oficial date 8 November 2015 05:10 0

oho, sute de hot au ,,validat,, barourile noastre, iar zeci de hotarari chiar au ,,invalidat,, barourile desfiintate mafiote: http://www.luju.ro/avocati/barouri/explozie-in-razboiul-barourilor-pompiliu-bota-il-someaza-pe-gheorghe-florea-sa-prezinte-actele-de-infiintare-ale-uniunii-sale-in-baza-unei-sentinte-penale-definitive-a-judecatoriei-sectorului-1-care-a-desfiintat-plangerea-unbr-florea

# membru consiliu unbr bota date 5 November 2015 17:00 +3

Avand in vedere imposibilitatea tehnica de a mai publica anunturi pe cele 2 site-uri, va rugam sa contactati telefonic, nr. de fix sau nr. personal al D-lui Bota pentru a va informa cu privire la : 1. modalitatea concreta de returnare a donatiei achitate incepand cu 01.11.2014; 2. subiectele ce vor fi dezbatute la congresul extraordinar; 3. modalitati concrete de atacare a solutiei din RIL; 4. modalitati actiune cu privire la informarea ambasadelor straine asupra nerespectarii hotararilor judecatoresti definitive din Romania. Sunati incepand de maine, ora 9 pe telefonul fix sau orice ora ( 24/24 ) pe nr. privat al Domnului Presedinte de Onoare Bota Pompiliu.

# Generatia Y citeste si iar citeste date 5 November 2015 17:23 +4

Analizand motivarea Deciziei 15/2015, in acceptiunea ICCJ, trag urmatoarele concluzii: 1. O hotarare judecatoreasca poate fi anulata printr-o norma juridică, ceea ce face tot mai greu recunoasterea unui drept in fata instantei: 2. Persoana juridica se poate infiinta prin transformare. Oare ce se va intampla cu persoana fizica daca va fi nevoie de o alta interpretare si aplicare unitara a legii? Se va putea oare transforma si ea? In ceva? 3. Pentru a organiza un examen de primire in profesie/ etc, trebuie sa iei avizul de la ICCJ. Oare cele 26 de somitati de la ICCJ au fost competente, material, teritorial si profesional sa judece acest RIL? Oare cele 26 de somitati sunt avocati suspendati, sau transformati?

# abracdabra date 5 November 2015 18:23 0

Generatia Y ar trebui sa ia o pauza de la atata citit si studiu. Si sa mearga la joaca , cu cercul. Generatiei Y ii iese deja fum din creier de la atata citit...degeaba. Toate ca toate, dar pct.3 cu competenta ICCJ, in special teritoriala, a fost ca cireasa torturista. N-ar fi mai bine, totusi, sa te axezi doar pe beletristica?

# Generatia Y citeste date 5 November 2015 20:51 +1

simtul umorului este o calitate a celor inteligenti carora le iese fum pt. ca au cu ce sa il faca, care se joaca cu cercul in care sunt prizoniere "oile ", citind beletristica poti intelege sensul comentariului meu si in special pct.3

# abracdabra date 5 November 2015 21:56 0

Tocmai pt ca apreciez simtul umorului, in conditii de ospiciu se impun si anumite clarificari suplimentare. Prea ai exagerat la toate punctele iar la 3 ai excelat/explodat de-a dreptul. In niciun caz Bota n-ar avea ceva sa-ti reproseze, avand chiar motive de mandrie in privinta concluziilor tale. Insa eu mi-am permis sa-ti ofer varianta normala a unei pauze pt. joaca.

# manifest date 5 November 2015 17:33 +4

Decizia ÎCCJ arată care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească barourile legale: fiintează în mod legal si sunt succesoare în drepturi ale celor existente anterior. Care uniune ființa în mod legal la apariția legii 51/1995? Proba cu acte! există o hotărâre judecătorească definitivă care obligă un barou tradițional să prezinte actul constitutiv, ril-ul nu o anulează. Aștept argumente de la profesioniști.

# oarecare date 5 November 2015 17:39 -3

RIL-ul nu desfiinteaza nimic. Spune doar ca veti fi condamnati daca veti continua circul cu avocatura. Nu e treaba unui RIL sa desfiinteze ceva, puneti putin mana pe carte, nu musca !

# Generatia Y care citeste date 5 November 2015 17:53 +5

CORECT! Treaba unui Ril este sa infiinteze prin transformare ceva nicidecum sa desfiinteze! Cand citim e necesar sa avem mintea ”libera”. :-*

# manifest date 6 November 2015 09:00 +1

În comentariul ce nu a fost postat am arătat că, prin decizia ÎCCJ se termină tortura din sălile de judecată, parchetele trebuie să cerceteze cum au fost înființate barourile, prin ce acte, să cerceteze în concret vinovăția fiecărei persoane în raport de actele pe care le are.  Decizia ÎCCJ urmează a fi interpretată cu respectarea Constituției României și a dreptului comunitar și nu cu eludarea acestora.  

# Creanga date 5 November 2015 17:54 +5

Stimati colegi, am citit Decizia ICCJ (RIL) si asa cum e dat, nu ne afecteaza sub nicio forma, intrucat instantele de orice grad nu dau legi ci le apliuca. Mai mult , nu pot modifica art. 53 alin. 2 din Constitutia Romaniei.

# CIU date 5 November 2015 17:57 +5

Pe cine sa condamne mai nene oarecare ori esti bolnav la minte ori te faci. Pai noi din UNBR Bota nu exercitam dreptul in afara Legii nr. 51/1995.

# Criveanu date 5 November 2015 18:00 +12

Mie Curtea de Apel Craiova mi-a zis ca sunt avocat; merg inainte !

# xxx date 5 November 2015 21:26 -4

ai dreptate, este o chestie foarte desteapta sa stai prin parchete si sa dai cu subsemnatul si sa ajungi in sala de judecata ca inculpat. macar asa ai sa vezi si tu cum arata o sala de judecata :) RIL v-a ingropat si ofera parchetelor un temei perfect sa va jumuleasca si barourilor noastre sa va umple de plingeri penale. sper sa va placa noua voastra viata juridica plina de neprevazut si trepidanta.

# Alberto Kurtyan date 8 November 2015 00:15 -1

Mergi inainte! La puscarie!

# Crivene date 5 November 2015 18:21 -3

 Pe tine te-a achitat, mâine mergi la instanță și dacă nu ai procură te saltă, dar ia stai hoppppaaaaa Tulus...........hopppppaaaaaaa, se apropie condamnarea ca la Iași hoppppppaaaaaaaa.

# oarecare date 5 November 2015 18:27 +2

Exact asa stimate coleg. Suntem avocati si vom merge inainte fara probleme!...

# Gandac date 5 November 2015 18:33 +4

Domnul Francisc are perfecta dreptate. Numai in Romania se paote asa ceva. Sa dai hotarari in afara prevederilor art. 8 alin. 1, art. 40 alin. 1 combinate cu art. 53 alin. 2, raportate la art. 2 alin. 2 din  Constitutia Romaniei.

# coloana oficiala date 5 November 2015 18:53 +6

ce bine imi pare ca a luat teapa Nitu. auzi ba la asta, toti umbla cu antemergatori. ba ce vip-uri ati ajuns toti, pina si patriarhul are urgente. cred ca mortul se grabea la groapa si Nitu la pomana de la RIL. se zvoneste ca e coliva traditionalilor dupa ce va afla lumea ultima isprava a completului extraterestru care au insultat magistratii acestei tari. 

# Legalis date 5 November 2015 19:03 +6

MOTIVAREA R.I.L. A ICCJ, O INEPTIE, ECULUBRATIE..........!!!!!!!!!!!!!! Barourile din Romania, nu, nu este o greseala, asa dupa cum bine se stie exista in acest moment, in fapt de mai bine de 10 ani o dualitate in ceea ce priveste forma de organizare a corpurilor de avocati din tara noastra. Astfel avem Uniunea Nationala a Barourilor din Romania “traditionala” (fara acte) si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania varianta Bota ( dr.av. Pompiliu Bota)- in care sunt inscrise singurele Barouri Legale din Romania, ce detin acte de infiintare conform legislatiei in vigoare. Astfel la aceasta ora exista cate doua barouri in fiecare judet al tarii: unul legal infiintat , iar altul , asa zis “traditional”. Intre aceste barouri bineinteles ca exista o mare concurenta, in primul rand datorita conditiilor de admitere si a contributiilor care trebuiesc platite lunar. Conform Constitutiei Romaniei natura juridica a oricarei persoane juridice in Romania este data de natura proprietatii sa

# iobagul date 5 November 2015 20:00 +9

revin pentru avi dank. bai avi, nici macar nu sunt avocat in vreun barou. sunt doar un simplu jurist, un pic mai istet decat voi. de ce sa muncesc ca sa va platesc voua tribut in loc sa-mi fac eu viata frumoasa? voi credeti ca eu sunt prost  ca sa faca florica avere pe pielea mea? nu baieti, stati la florea si cotizati. vorbim la pensie fratioare, cind o sa va dea florea ciulini si nu o sa aveti bani de medicamente. baga avi bine la cap, Bota nu a fost si nu e prost, v-a deschis ochii, dar voi credeti ca ati cistigat ca nitu v-a dat un RIL de doi bani.  

# avi avi date 5 November 2015 21:34 -1

mai iobagule,nu sunt dank.Asta este o gagica si nu este avocat ci magistrat .Daca esti un simplu jurist,bravo tie.Ai o meserie.Fa-ti tu viata frumoasa precum o vrei si lasa-ne pe noi cu problemele noastre.Pensiile la nivelul actual ajung si la 5000 de lei si nu e putin.Poate peste vreo suta de ani sa avem probleme,dar cred ca asta nu te mei intereseaza.Cat despre bota,mai bine vorbim despre altceva.Sa stii ca Nitu nu ne-a dat,noua,rilul ci botistilor.Asa ca pot ei sa ramana avocati ca nu vor putea exercita profesia.Voi chiar nu aveti ochi sa cititi si creier sa intelegeti ?PS: mai acesta,asa le zici incat am impresia ca spusele ti-au fost dictate de unul din gasca de pe Academiei.

# iobagul date 5 November 2015 23:27 +3

Ce vrajeala mai avi. Dank e gagica ta? :cry: <img src=ops:' /> ajung pensiile voastre la 5000 de lei. Hai taie macaroana ca bati campii. Problema voastra este ca va e frica de Bota si de avocatii lui. Mari lasi sunteti, e clar ca v-au facut de cacao in instanta. Erati in stare sa sa faceti orice sa inlaturati concurenta. V-au spalat scutecele corupti din sistem. Oricum Ril -ul e fix pix. Putem fi avocati de acasa, hartiile vorbesc. Si ce o sa faceti? Razboiul continua , nu ne puteti opri.

# Alex date 5 November 2015 23:43 0

Mai vorbim noi peste cateva saptamâni sa vedem ce se fce florea fara guvernul lui si fara Nițu ! Abia astept Mișcările de strada sa Isa dracu odata corupția din voi ! A ti uitat de bun simt de educație de mama de tata si sunteti sclavi ai banilor ... O sa mai vedem noi cu cuvânt are dr zis strada si sa vedem cine vine la justiție șmecherilor , o sa ma vorbim noi 

# Dan date 5 November 2015 23:48 0

Am dat examen la tradiționali si la scris se aranjau , se cere bani si etc ! (La Timișoara ) am intrat in unbr 2004 si din bani ce mi am scos din avocatura exercitata cu chiu cu vai mi-am deschis 2 afaceri din care multumesc si in zi de aZi la Dumnezeu câștig cat 8 magistrați la un loc... Tin sa precizez ca am colegi daca pot sa i numesc asa , la tradiționali care se cred mari avocați si vin cu espero, Cielo, Dacia si super nova ... Nu am vazut un avocat tânăr sa conducă un x6 sa aibă o vila sau viata buna ... Se hrănesc cu iluzii si cu poze ! Multumesc din suflet bunului Dumnezeu pentru aceasta alegere pe care am facut o si nu regret !  PS: am un fost coleg mare magistrat cu filme de mare justițiar ce merge pe jos , nu o iubita, o casa cei mai de preț pe lumea asta, dar flendura o mapa :)))) mult noroc dragilor si tine ti minte NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLATOR 

# Radu date 6 November 2015 14:57 0

Vai slab poti sa fii, moral si probabil intelectual. X6 si vila = tare, mersul pe jos = te face de ras. Te rugam, du-te plimba-te cu 6 matale prin aleile kilometrice ale palatului tau si lasa-ne pe noi, muritorii de rand.

# Germanu date 8 November 2015 00:25 0

UNBR 2004 este noua denumire sub care se incearca perpetuarea inselatoriei denumita Baroul paralel.

# Generatia Y calculeaza date 5 November 2015 23:55 +1

aprox.4000 candidati x 1000 lei = ? pensii- :-) aplicand teoria aprox.400 admisi  :-)

# membru consiliu unbr bota date 6 November 2015 08:15 +1

Avand in vedere imposibilitatea tehnica de a mai publica anunturi pe cele 2 site-uri, va rugam sa contactati telefonic, nr. de fix sau nr. personal al D-lui Bota pentru a va informa cu privire la : 1. modalitatea concreta de returnare a donatiei achitate incepand cu 01.11.2014; 2. subiectele ce vor fi dezbatute la congresul extraordinar; 3. modalitati concrete de atacare a solutiei din RIL; 4. modalitati actiune cu privire la informarea ambasadelor straine asupra nerespectarii hotararilor judecatoresti definitive din Romania. Sunati incepand cu ora 9 pe telefonul fix sau orice ora ( 24/24 ) pe nr. privat al Domnului Presedinte de Onoare Bota Pompiliu.

# Dute baa in ..... date 6 November 2015 08:41 +1

@avi avi, dle/dna ai spus multe prin comentariul facut la ora 21.34; ,,Asta este o gagica si nu este avocat ci magistrat" va cunoasteti bine intre voi postacilor casta mafiota , poti sa injuri cat vrei,,dar ai spus adevarul....CONCURENTA de asta va este frica de muriti....in rest niste SUPUSI ...regelui....

# oarecare date 6 November 2015 09:13 0

A se vedea OUG nr. 44/2008 M. Of. nr. 328 privind iregistrarea persoanei juridice, cum este si UNBR infiitat de dl. Bota, in calitate de presedinte, cat si barourile din UNBR 2004 care sunt persoane morale denumite traditional stabilimente publice menite sa dea o mai buna satisfacere interesului general al oamenilor simpli absolventi in Stiinte Juridice printr-o persoana juridica morala de interes public cu drepturi depline conform legii. Acest mod de organizare a unor asociatii profesionale corespund exigentelor ueni reprezentari armonioase a functiilor intre diferitele ramuri ale autoritatilor jurisdictionale, pluralismului democratic conform art. 8 alin.1 din Constitutie si autonomiei persoanei juridice de interes public prevazuta de art. 47 alin. 1 din Legea nr.51/1995 "Profesia de avocat organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in limitele competentelor prevazute in prezenta lege". Or, Legea nr. 51/1995 nu are nimic absolut si nu poate fi aplicata automat lor.

# oarecare date 6 November 2015 09:20 -1

Art. 25 alin.1 din Legea nr. 51/1995 "exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si prevazuta de art. 3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul acelui barou constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale". Or, ce intelegi tu avi avi, mavi mavi din acest text de lege ori esti baut crita si dormi in papuci?...

# iobagul translate RIL / RIF date 6 November 2015 10:19 +2

ICCJ  a dat examenul rusinii. Impreuna cu parchetul general au decis : CORUPTIA SI HOTIA ESTE LEGALA IN ROMANIA!  Acest sistem mafiot trebuie dat jos de urgenta. Revolutia continua. Nu o sa acceptam o tara de securisti tradatori mafioti indiferent de amenintarile occidentului. Cineva trebuie sa plece , sa vina oameni pregatiti nu hoituri imbuibate care maninca banii publici. Voi coloane oficiale si noi traim in mizerie si promiscuitate. De ce sa platim taxe? Ca sa o duca bine feciorasii securistilor? Vedeti bine ca nu sunteti orbi ce indivizi bolnavi si mediocri sunt pusi in functii! 

# Generatia Y date 6 November 2015 11:25 +2

In loc sa isi smulga parul din cap cand observa ca Baroul din care fac parte si pe care il slujesc nu le poate pune la dispozitie acte de infiintare ei se bucura ca au fost numiti in bataie de joc TRANSFORMERS de catre ICCJ. Nu va ganditi ca voi sunteti cei care le platiti pensiile celor ce va pacalesc ca plantatia este a lor, a voastra? Oare cine o sa plateasca  pensia voastra? Cei 3000 de candidati care au picat examenul? Cei care au picat cu notele 2,3,2,4 iar mai apoi in contestatie s-au TRANSFORMAT ca si Baroul in avocati cu note de 8,9,7,9.JENANT, voi chiar sunteti mandri de ceea ce prezinta si reprezinta Baroul vostru? Este pacat si dureros ca suntem pacaliti cu totii, ca nu suntem uniti si ca nu luptam pentru un viitor ci doar pentru ziua de maine. Aceasta motivare a ICCJ este o bataie de joc la adresa tuturor, la adresa cetatenilor acestui stat. Sa le fie rusine!

# avocat BB 54 date 6 November 2015 12:25 +6

Mare jigodeala motivarea acestui RIL. Mare jigodeala in promovarea lui de catre Nitu ruda lui Ponta. Nitu despre care unii spun ca a tras la revolutie sii ca era un simplu soldat sau sofer in armata este marele "specialist" al procuraturii din Romania  :D Poate o sa-i vaina si lui randul sa-i dovedeasca cineva aceste ilegalitati. Unde a vazut acest NITU ca intr-o tara din U.E o activitate sau o profesie  sa fie practicatata in exclusivitate numai de o entitate fara acte, fara personalitate juridica cu multi condamanati in randul ei. Una singura? Pai am uitat de  legea concurentei? care impune ca aceiasi activitate sa fie desfasurata de mai multe entitati ca sa se poata vorbii de "concurenta" Sarlatanilor a-ti motivat in RIL-ul acela numia aberatii. O sa iesim in strada si va vine randul si voua . D-nule BOTA a-ti vazut ca daca nu am iesit in strada desi eu v-am solicitat acest lucru cu cativa ani in urma acesti pseudo-magistrati si-au facut de cap cu acest  RIL.  

# Zumby date 6 November 2015 12:29 +1

Invederand faptul ca descentralizarea profesiei de jurist (avocat) conform art. 14 din Decretul-lege nr. 90/1990 presupune existenta unor persoane morale de drept public distincete notiunii de functie publica sau/si "afacerile" (porblemele) institutiilor publice ale statului roman care reprezinta puteri exercitate in cadrul aparatului guvernamental central si in structurile administratiei teritoriale investite cu atributii in cadrul unui organ de stat, urmare a detinerii unei functii publice (art. 124 alin. 1 "Justitia se infaptuieste in numele legii" art. 26 lit. e) din Decretul nr. 31/1954 reglementa ca "orice organizatie care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc" pentru a defini clar realitatea numita "persoana juridica" elementele constitutive trebuie intrunite in scopul precis de a face din aceasta organizare un subiect distinct de drept, elementul central nu este aici patrimoniul distinct. 

# jurist date 6 November 2015 12:46 +2

Inteleg realitatea calitatii de subiect distinc de drept pe care UNBR cu sediul in Palatul de Justitie nu si-au dobandit-o cum nici personalitatea juridica in temeiul legilor speciale : Decretul nr.31/1954 si Legea nr. 21/1924 sau Legea nr.51/1995 din 09 iunie 1995,intrucat nu colectivul de persoane care se asociaza pentru a crea o persoana juridica apare ca subiect de drept,ci persoana juridica insasi in calitatea sa de drept individual inregistrat in Registrele tinute special de Jjudecatorii in acest sens. Or, colectivele profesionale nu au drepturi, ci doar personalitatea lor juridica creeaza drepturi,dar nu ale grupului, ci ale organizarii care capata personalitate diferita de a membilor grupului si nu e cazul sa vorbim de succesoarea unor drepturi distincte si clar prevazute de art.28 din Decretul nr.31/1954. Cand vorbim de subiectul dreptului el trebuie sa fie titularul dreptului, cel care "are" un drept. Cand vorbim de persoane fizice sau juridice vorbim de drepturi subiective. 

# Armando date 6 November 2015 13:02 +1

Drepturile subiective nu exista decat prin consacrarea lor juridica, iar ordinea juridica in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva cu drept de infiintare barouri ceeaza drepturi in sens subiectiv, naturale, morale, care asigura validitatea sistemului juridic insusi de la revolutia din decambrie 1989, toate legile sunt constitutionale pana astazi, iar ordinea juridica este subordonata ordinii morale cat timp normele au fost respectate pe timpul cat ele au fost in vigoare. A se vedea Decizii ale Curtii Constitutionale si in acest sens, dar despre care ICCJ nu a binevoit sa vorbeasca. Or, potrivit modului de intelegere gresita a prevederilor legale care au ca scop asigurarea unei autonomii individuale si a unei sefre de actiune a indivizilor conform art.1 alin.3 si 5, art.2 alin.2, art.8 alin.1, art.30 alin.4 art.40 alin.4 si art 53 alin.2 din Constitutia Romaniei ce nu pot fi atinse de nico autoritate, nu pun de fapt limite dreptului UNBR Bota si nici nu arbitreaza discrimi.

# justitiabil date 6 November 2015 13:17 0

In dosarul nr. 7265/55/2007, Curtea de Apel Suceava, Sectia penala, Decizia nr. 324/08.09.2008, definitiva, cu autoriatate de lucru judecat s-a statuat ca mebrii "Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania" Str. Academiei nr. 4-6, Sc.B, ap.31, Sector 3, Bucuresti al carei presedinte era Bota Pompiliu, au fost admisi si inscrisi cu respectarea criteriilor legale admise (acte, studii, exemen, juramant), iar decizia de inscriere ca avocat s-a emis in baza Legii nr. 51/1995, cu modificarile ulterioare. Or, "fapta avocatului care a respectat intreaga procedura reglementata de lege pentru admiterea si numirea sa in barou, aflandu-se in posesia unei decizii de inscriere emisa in baza Legii nr. 51/1995 nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii, lipsind intentia sub ambele forme". Or, daca elementul central devine dreptul subiectiv si, prin acesta, persoana careia ii este propriu, relatia, raportul este un element al dreptului UNBR Bota.

# ce asteptam ? date 6 November 2015 13:19 +2

Trimiterea in tarile UE a deciziei de achitare a colegului avocat Buha, nu cred ca va schimba ceva. Comisiei Europene i s-au pus la dispozitie zeci de hotarari judecatoresti definitive, fara niciun rezultat. Solutia este doar Parlamentul Romaniei. Parlamentarii ar putea adopta o lege prin care avocatii UNBR-2004 sa fie absorbiti de entitatea-florea. Nu mai conteaza faptul ca aceasta n-a dobandit personalitate juridica, atat timp cat este protejata de statul roman mafiot. Putinii parlamentari inscrisi in uniunea noastra, ar putea sa-si convinga colegii de necesitatea adoptarii unei asemenea legi care sa repare nedreptatea produsa. Sunt constient ca nu va fi simplu, din cauza rezistentei numarului mare de parlamentari inscrisi in entitatea-florea. Insa, pe fondul protestelor de strada din orasele Romaniei, dreptatea ar putea triumfa si in cazul avocatilor legalei UNBR-2004.

# Lucius date 6 November 2015 13:26 0

A se vedea Decizia nr. 90, M. Of. nr. 161 din 03 martie 2008 a Curtii Constitutionale referitoare la art. 11 pct. 1 din declaratia Universala si art.14 din pactul cu privire la prezumtia de nevinovatie vizeaza exclusiv procesele cu caracter penal. Decizia 790, M. of. nr. 801 din 23.11.2007 si dceizia nr. 548, M. Of. din 14.08.2007

# membru consiliu unbr bota date 6 November 2015 13:32 -3

Avand in vedere imposibilitatea tehnica de a mai publica anunturi pe cele 2 site-uri, va rugam sa contactati telefonic, nr. de fix sau nr. personal al D-lui Bota pentru a va informa cu privire la : 1. modalitatea concreta de returnare a donatiei achitate incepand cu 01.11.2014; 2. subiectele ce vor fi dezbatute la congresul extraordinar; 3. modalitati concrete de atacare a solutiei din RIL; 4. modalitati actiune cu privire la informarea ambasadelor straine asupra nerespectarii hotararilor judecatoresti definitive din Romania. Sunati incepand cu ora 9 pe telefonul fix sau orice ora ( 24/24 ) pe nr. privat al Domnului Presedinte de Onoare Bota Pompiliu.

# decizia CACraiova date 6 November 2015 15:00 +3

Dle Bota, daca tot vreti sa trimiteti UE hotarari judecatoreti definitive, in locul deciziei CA Cluj-Napoca, e mai buna decizia CA Craiova, prin care s-a statuat si lipsa laturii OBIECTIVE si totodata s-a constatat calitatea de avocat a colegului nostru. Desi e buna si decizia CA Cluj-Napoca, totusi aceasta insista prea mult pe lipsa elementului intentional, motiv pentru care nu va prea inteleg.

# Bota date 6 November 2015 16:31 +4

Cine ti-a zis ca numai hot. asta o trimitem ?

# Achitare CLUJ date 6 November 2015 17:11 +2

Mai e ceva: citeste hot de condamnare a Jud Cluj (desfiintata la Curtea de Apel Cluj): este copy paste RIL ul lui Nițu !!! Buha nu mai poate fi condamnat pe aceleasi considerente pt care a fost achitat !

# RAducu date 6 November 2015 18:59 -3

Atentie, prieteni! Mr. Bota a scos de pe site-ul bomba tabloul avocatilor. Ma intreb de ce?: http://bota.ro/tabloul-avocatilor-unbr-2/

# ce vorbesti ? date 6 November 2015 20:34 0

RAducule, ai vrut sa fii smecher, dar nu ti-a iesit. Tabloul se poate consulta usor, intrucat e postat pe unbr.eu. Da' las' ca-ti trece.

# Generatia Y date 6 November 2015 20:43 0

De chichi bambus ;-)

# Justitiabil date 6 November 2015 19:45 +1

Se ignora prevederile legii generale Decret 31/1954 in vigoare la momentul fiintarii barourilor Bota si art. 2 alin. 2, raportat la art.53 alin.2 Constitutie sunt incalcate. Justitia este supraputere in Romania - RIL este dovada cerata.

# Bercea date 6 November 2015 19:55 +1

Nu cumva rand pe rand s-au abrogat intentionat toate legile ignorate de traditionali in cardasie cu parlamentarii si acum profita de interpretari aberante ale Justitiei al distruge pe Bota si muti oamni nevinovati desi au iteles ce insemna hotararea judecatoresca ramasa definitiva de infiintare baroui nu mai au ce face impotriva RIL neconstitutional cu valoare de norma superioara Constitutiei Romaniei (modificatoare) textelor ei?.....

# Vica date 6 November 2015 20:05 +1

E clar ca rilul intra in vigoare de la publicare, nu se aplica retroactiv impotriva hotararilor si dreturilor castigate. Or, principiul dreptului castigat nu poate fi ignorat cum nici autoritatea lucrului judecat pentru cine detine hatarea individuala.

# George date 6 November 2015 22:39 0

Vorbind la propriu, acea caracterizare data prin RIL de grupul de magistrati in nume propriu exercitand puterea judecatoreasca au interpretat prevederile Legii nr. 51/1995 privind persoanele juridice sub denumirea de "Barou" si U.N.B.R., traditionale si chiar si asa interpretarea este prea larga si excesiva, in ril referindu-se la norma speciasla, desi toate normele subiective invocate i ril nu reprezinta marea majoritate din dreptul priva sau privind dreptul privat dupa decembrie 1989 ori pana la urma vorbim tot de acest drept si nu de altul, astfel nu ar fi obligatorii pentru autorii actelor juridice respective si au fost ignorate de ICCJ in iterpretarea sa urmarindu-se discriminarea fata de entitatea legal infiintata de Bota. Or, asta este opinia concreta si reala a mai multor instante si Parchete din Roamnia, baroruile traditionale nu sunt inregiste si nici nu detin personalitate juridica pana in prezent, cu toate astea ICCJ incalca Constitutia Roamniei prin publicarea rilului.

# Forvyngher date 6 November 2015 22:54 -1

Rilul este dovada ca ne vom lovi continuu de barbaria concretului ce reprezinta actiuni sau inactiuni ilicite ale unor magistrati sau unor judecatori corupti, astfel vom deveni inamicii lor in dispretul prevederilor Constitutiei Romaniei democrate si trebuie sa fim foarte atenti de azi inainte ca entitatea Bota va fi blocata imediat ce va aparea bazaconia de ril in Monitorul oficial al Romaniei care nu este de gasit in fizic in nici o institutie publica, dar pare ca va fi public decat dupa 20 de zile si asteptam sa vedem negru pe alb rilul in Monitor. Este clar ca acesta publicat pe luju. ro pare cat mai real ca asa a fost interpretat ceea ce este incredibil intr-un stat de drept democratic sa se urmareasca decizii al caror rezultat reprezinta exercitarea puterii judeactoresti in nume propriu (de un grup de judecatori contar art. 2 alin. 2 din Conatiturie) urmarindu-se interesele unor grupuri de falsificatori si evazionisti denumiti avocati traditionali. Urmariti chitantele barourilor.

# RADU date 7 November 2015 09:49 +3

Bai, bazaconie, cand vrei sa fie publicat RILU daca matale ai citit deja motivarea. E publicat, daaaa. Acum vedem cat drept stii. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 03/11/2015

# manifest date 7 November 2015 08:23 0

RIL-ul stabilește că, UNBR abilitat să atribuie calitatea de avocat este cel care ”ființează în mod legal”, sutele de hotărâri judecătorești ale lui Bota statuează care este UNBR-ul legal. Problema este unde găsim judecători, procurori și polițiști fără rude și interese care să nu încalce hotărârile judecătorești pentru a apăra interesele lor și a rudelor lor. 

# RAdu date 7 November 2015 09:50 +3

RILUL e publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 03/11/2015

# XXL date 7 November 2015 13:29 -3

Radule, nu te impacienta ca Monitorul nu s-a pulicat. Or, decizia este data spre publicare si nu exista documentul oficial si public.

# RAdu date 9 November 2015 12:05 +1

Talica, ultimu monitor publicat in format fizic e ala de azi (M. Of. nr. 0834 din 09 Noiembrie 2015). Ca tu nu stii de unde sa il cumpari, e problema ta. Ia si citeste pe site-ul Regiei Autonome si la tipografie - http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--Publica%C8%9Biile_oficiale--102.html.

# Nevyzer date 7 November 2015 13:50 -1

Va rog sa scoate-ti chitantele de prin toate dosarele sustinute in instante de avocatii tarditionali pana prin 2005 si 2007, cand ve-ti constata de toate aceste chitante false in ce priveste sediul principal al tuturor barourilor din teritoriu avand resedinta de judeat ce coincid cu adresa Tribunalelor ori judecatoriilor. Este fals grosolan organizat doarece in realitate nu coincid cu sediile institutiilor de stat, iar legea nr.51/1995 nu prevede unde au sediul principal fiacere barou, decat cum ca sunt persoane juridice, insa fara documente. Or, sedii ale institutiilor statului au fost folosite umbrela hotilor din sistemul de justitie si avocatura traditionala. Este inadmisibila aceasta mafie organizata in scop infractional pana la cel mai inalt nivel in justitie. UNBR tarditional cu sediul fals in Palatul de Justitie, adica sub aripa lor, este ocrotit de inclusiv de ANAF, adica rilul este dovada certa a favorizarii infractorilor evazionisti: dovedim ca sediile lor fictive-false.

# Valodea date 7 November 2015 13:57 +1

Avocati care am sustinut exemenele la traditionali, cel putin pana in 2005 si dupa aceasta perioada avem aceste chitante false despre care vorbiti mai sus. Cu-i folosesc, le putem punem la dispozitie daca doriti si sa se stie pe cine favorizeaza NItu prin ril in grup organizat dand o decizie discriminatorie prin interpretare abuziva si excesiva fata de barourile legale din UNBR Bota.

# Astept solicitari pe aceasta cale, doriti?... Da sau Nu date 7 November 2015 14:03 -1

Avem si adrese oficiale de la instante din teritoriu, care confirma ca sediul barourlui teritorial in cauza nu coincide cu adresa tribunalului sau judecatoriei. Cand doriti va pot pune la dispozitie dovada certa de fals in inscrisuri savarsit de personalul angajat de barouri taditionale sa incaseze taxe de examen folosind acele chitante cu adresa falsa la momentul incasarii sumelor pentru exemen de itrare in profesie.

# Rely date 7 November 2015 16:50 -1

S-a depus plangeri impotriva celor de atunci vinovati de falsuri si nu s-au luat masuri, insa nu se poatre contunua prin favorizarea sccesiunii unor ifractiuni in continuu chiar de cei care sunt indrituiti sa aplice legea si Constitutia. Trebuie puse plangeri de indata impotriva judecatorilor care au judecat rilul pentru abuz si favorizarea infractorilor care nu detin acte de infiintare si CSM sa reactioneze imediat in baza dovezilor certe.

# Corina date 7 November 2015 18:30 0

E clar ca interesul sistemului judecatoresc si canurilor din Justitie e acela de a favoriza acest gen de infractoti traditionali. Se pare ca  au legaturi foarte stranse de rubedenie pan si la cel nivel. Copii lor si rubedeniile sunt avocati in barourile traditiopnale sau in sistemul clanurilor din Justitie. Ei conduc mafia in sistem. Nu conteaza ca favorizeaza acest gen de infractori evazionisti.

# GRAMATICUS date 7 November 2015 18:52 0

Nea Bota,citeste comentariile lui Volodea,Rely,Astept solicitari,Nevyzer si comenteaza-le in stilu-ti caracteristic:agramati si inculti in ale dreptului si trimite-i la scoala primara.Angajeaza=te acolo si invata-i limba gramatica.Astia-s si asa-s oamenii tai,botisti cum li se zice.

# oarecare date 8 November 2015 00:14 +1

Unul singur este autor, Popa din Tulcea.

# Demn date 8 November 2015 01:32 0

Macar ei fac economie la limba romana , dar NITU? NITU mai? NITU? PROCURORUL ? NITU face economie la lege mai!!!! Din economia legii s-a infiintat baroul traditional, RUSINE! Pacat de voi dei care sustineti aceste mizerii.

# Povesti nemuritoare date 7 November 2015 18:54 0

Baroul  care a luat nastere in Romania, intr-o zi prin anul 2004 nu a putut fi desfiintat in 12 ani de "elita" formata din 10.000 de avocati care sustineau ilegalitatea acestuia, 12 ani s-au chinuit ...si s-au chinuit..si nimic. Pana intr-o zi cand ca prin minune, un procuror, pe nume Nitu a strigat RIL! Si toti s-au luminat. RIL! RIL! RIL! Si RIL a fost. Nitu s-a apucat numai de cat de treaba si in 3 zile a fost gata. Solutia in schimb era una din adancul mintii lui, unde era intuneric si unde fortele malefice pusesera stapanire.  Cand ICCJ a auzit de o asa grozavie si cum acest Nitu dupa 12 ani de chin, a luminat  cei 10000 de avocati s-a inchinat in fata acestuia recunoscandu-i maretia. Fara sa tina cont, din frenezia ce ii cuprinsese pe cei 26 de judecatori, orbiti totodata de stralucirea lucrarii, au decis : Baroul nu este legal iar cei 5000 de avocati sunt infractori. Si vai ce nenorocire!! A doua zi cand s-a trezit..ICCJ.... va urma.....

# Nitzu Panaritziu date 7 November 2015 19:01 +1

O mai mare gafa nici ca nu putea sa emane dintr-o asa cumetrie comunisto-bolsevico-monopolista...'unica si exclusiva' ...auzi...cat de tampit sa fii sa pui botul la o asemenea ineptie???? Alooooo, Romaniaaaaa, trezeste-teeeeeee!!!

# Dumitru date 7 November 2015 21:01 -1

Citind cu atentie art. 1 din Ordonanta nr.26/30.01.2000 "Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general",inteleg acea manifestare exterioara ce nu pune in pericol valorile sociale de a caror siguranta si integritate ICCJ poate conditiona desfasuraea normala a relatiilor sociale exercitate de entitatea legal infiinata de Bota, cat timp, art. 80 din aceeasi norma arata ca :"Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si juridice se aplica, in mod corespunzator,".Or, sensul formal al exceptiei "izvor de drept civil" sensul material desemneaza conditiile de existenta a dreptului de infiinatre de "barouri si notariate"care au generat normele acesatei ramuri de drept, raportandu-ne principiilor de drept consacrate expres in art.14 din Decretul-lege nr.90/1990. Or,trebuie sa se aplice in calitatea lor de dispozitii obligatorii in raport cu legea fundamentala.Rilul nu poate fi eficient plecand de la o dispozitie generala

# Silviu date 7 November 2015 21:34 0

Vorbind de art.14 din Decretul-lege nr.90/1990in sensul unei dispozitii legale tinundu-se seama de finalitatea urmarita de legiuitor la adoptarea acelei norme, in acel contex istoric dat, ICCJ trebuia sa tina cont  de expunerea de motive si prevederile din preambulul actului normativ respectiv, de forma initiala a proiactului actului normativ, intrucat dezbaterile parlamentare sprijinindu-si dreptul pe faptul ca statul creeaza regulile, in timp ce individul inauntrul unei sfere proprii, actioneaza prin intermediul actelor private. Or, aceasta analiza a ICCJ prin ril ignora o relatie sociologica importanta fata de corporatii cu caracter social fiintate legal: faptul ca exista, intre stat si individ multitudinea de formalitati sociale pe care Legea nr. 51/1995 nu le numeste concret si obiectiv,astfel s-a convenit a le ignora principiul multor libertatii fundamentale ale corporatiilor intr-un stat de drept - democratic ; incalcand art. 2 alin.2, raportat la art. 53 alin.2 din Constitutie.

# Gheorghita date 7 November 2015 22:03 -1

Corporatiile autonome nu sunt suverane chiar daca au o ordine juridica interna, aceste entitati sunt supuse ordinii juridice impuse de stat si nu fac ce vor intr-o democratie, fie si instantele, trebuie sa respecte art.1 alin.3 si 5 din Constitutie ce reprezinta fundamentul sau ansamblul normelor care reglementeaza orice regula din sistemul juridic de conformitate si nicio norma nu poate fi juridica, daca nu respecta procedura stabilita de constitutie pentru producerea ei. Or,ce nu retine ICCJ in dispozitivul deciziei e ca: intreaga ordine juridica este subordonata constitutiei, ci nu normele la care se refera incat ar fi subordonate Legii nr.51/1995. Or, limitarea puterii judecatoresti trebuie sa treaca prin norma juridica fundamentala :tocmai prin transformarea in drepturi subiective vor fi pastrate libertatile individulale, iar prin proclamarea suveranitatii de la art.1 alin.1 din Constitutie va fi garantat principiul democratic si nediscriminator.

# Radu date 7 November 2015 22:25 -1

Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc astazi barourile traditionale prin organele sale sunt supuse, prin asemanre regulilor ce nu s-a prevazut altfel prin Legea nr.51/1995, adica acelor reguli prin asemanarea normelor de trimitere,cat timp,nu s-a prevazut prin legea speciala pentru organizarea si exercitarea  profesiei de avocat,foarte clar,despre actul si modul de infiinatre (contract sau statut), intrucat normele de trimitere cum sunt prevederile art. 14 ale Decretuleui-lege nr.90/1990 nu sunt lacune ale legii, ci indica textele de lege aplicabile ex.prescriptia extintiva si nu trebuie sa omitem faptul ca gardul de pericol social este determinat de valoarea relatiei lezate,valoarea cauzala a actiunii-inactiunii,marimea si natura urmarilor produse sau care s-ar fi putut produce la un moment dat prin nerespectarea art.14 decret-lege nr.90/1990 si pe care barourile traditionale trebuie sa si le asume prin persoana care nu le-a reprezentat interesele dupa 1989.

# avi avi date 7 November 2015 23:24 +1

mai nea Popa,ne lesi?Nu te-ai saturat sa scrii prostii sub enspe nume?

# Gică contra sistemului date 8 November 2015 16:47 +2

În baza art. 12 din Decretul 90/1990 barourile tradiţionale din aripa Florea a UNBR sunt continuatoarele fostelor colegii de avocaţi înfiinţate de regimul comunist! La această concluzie ajunge şi dl judecător Ionuţ Matei în Decizia nr. 15/2015 din 21/09/2015, în a cărei motivare susţine că prin decretul în cauză s-a revenit la denumirea de barouri. Printr-o astfel de decizie ICCJ recunoaşte dacă mai era nevoie, că prin actul normativ în cauză nu s-a înfiinţat nimic ci numai s-a revenit la o denumire anterioară: „În această formă a colegiilor, avocatura a funcţionat până la apariţia Decretului-lege nr. 90/1990 prin care s-a revenit la denumirea de barouri” Pe de altă parte chiar la art. 3 din Decretul 90/1990 s-a prevăzut în mod expres operaţiunea juridică a constituirii barourilor ca persoane juridice: ”……Baroul este constituit pe judeţ sau municipiul Bucureşti şi are sediul în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în Bucureşti. …..” Unde sunt actele de constituire pentru barourile „tradiţionale” domnilor judecător Ionuţ Matei şi avocat Gheorghe Florea? Semnat Gică contra sistemului

# oarecare date 8 November 2015 16:49 +1

Care popa mai? Cel de la televizor cu biseriaca neramului?

# iobagul date 8 November 2015 20:11 +1

avi , m-am hotarat sa ma asociez cu tine. scrie adresa ta pe site si numarul de telefon. cred ca te stiu cam cine esti, Coman sau Comanescu?  Eu nu am avut norocul tau ca tata sa fie ambasador. Iar cu sarlatanii astia care conduc tara si justitia e clar ca  hotii au protectie de la hotii mai mari. hotii de avocati din parlament le-au dat lefuri mari hotilor din justitie. super tara  bananiera. noi taxe si impozite ca sa o duca bine hotii. huuuuuuuoooooooooo!!!!!

# avi avi date 8 November 2015 23:24 0

Nu tatal meu a fost ambasador ci avocat traditional are un astfel de tata(acum pensionar).Nu vreau sa ma asociez cu tine pentru ca am alti asociati iar tu nu esti avocat.Tu stii cand s-au marit lefurile la judecatori si procurori?Iti spun eu:pe vremea cand ministru de justitie era Valeriu Stoica.Gandeste acum cine avea majoritatea in Parlament (deci nu cei care conduc acum) si afla cati parlamentari sunt avocati.

# iobagul date 9 November 2015 14:24 0

mestere nu ai logica si esti incoerent, basca ca nu le ai de nici o culoare. nentu stoica nu a marit lefurile precum au facut hotii de pdl-isti care si-au atras serviciile si justitia momindui pe fraieri cu bani multi ca sa nu mai respecte legea. vezi litigiile de munca solutionate favorabil doar pentru cei din justitie, restul adio. o gramada de indivizi care au intrat pe usa din dos in avocatura si care nu au vocatie(pentru ca sunt analfabeti si au absolvit scoala cu traista) s-au bagat in parlament cu scopul de a se imbogati. faptul ca florea le-a permis intrarea cu scutire de examen a fost conditionat de legi care sa fie favorabile castei mafiote si de protectie. asta e justitia, ia vezi mai fecioras, cati judecatori si procurori murdari sunt pe liste de incompatibili. listele cu suspendati nu sunt date publicitatii. de ce? fiindca sunteti murdari, corupti, santajisti. sistemul judiciar roman a ajuns o mizerie, o latrina, prin care care hotii sunt declarati legali.

# Leonida date 8 November 2015 20:48 0

Justitia nu pare exagerat de corupta. Apreciez ca judecatori de bun simt sau de buna-credinta sunt unul maximum 2 in orice instanta din Romania, la orice grad de instanta. Restul sunt corupti ori supusi mafiotilor din sistem.

# oarecare date 8 November 2015 21:13 0

Avand in vedere ca pluralismul impune independenta asociatilor de la nivelul societatii civile fata de stat, presupune libertatea infiintarii lor in cadrul limitelor stabilite de art. 53 alin.2 si art. 40 alin.1 din Constitutie, reprezentand particulariutatea pluralismului impus de art.8 alin.1 "conditie" democratica a democratiei constitutionale. Or, democratia este un principiu normativ in baza art.1 alin.3 coroborat cu alin.5 din Constitutie; inseamna ca art.8 nu face o constatare, ci el impune judecatorilor respectare pluralismului. Asadar, personalitatea juridica a organizarilor de persoane nu este creata de catre stat, ci de catre asociati. Statul,in general prin intemediul instantei de judecata, doar constata indeplinirea conditiilor legale. Or, art.1 alin.1 din Legea nr.51/1995 intarit de interpretarea obligatorie a Curtii Constitutionale prin decizia nr. 1576, M. Of. nr. 60 din 25.01.2011 cu privire la art.1 alin.1 din Legea nr. 51/1995 nu e numai un deziderat frumos domnilor.

# coruptia date 8 November 2015 21:52 0

ce dovada mai buna ca traim intr-un stat profund corupt mai vreti decat acest RIL promovat de un procuror la ordinul avocatilor neinfiintati  si ratificat de o gasca de judecatori? deci legea spune clar ca sunt desfiintati si ca trebuie sa se infiinteze conform principiului simetriei, si vine acest procuror care ii recunoaste si gata smecheria. nu trebuia infiintare fiindca va recunosc eu, procurorul.  Ce parere aveti de cazul Rarinca? avem sau nu avem cu ce ne mindri? suntem tari la coruptie, nici macar nu ne mai ascundem, le aruncam fraierilor tot ce vor muschii nostri. asa-i mai avi avi? te facem procuror general? ce spui? in loc sa catigi 1000 de lei ca postac la nea florea, statul iti plateste prostia cu 15000 lei/lunar. super nu? 

# justitiabil date 8 November 2015 22:32 -1

Ati priceput ceva pana acum din cele sus mentionate tovarasi traditionali prostaci pe luju.ro?....

# avi avi date 8 November 2015 23:18 0

sa-ti spun drept,mi bota,nu prea am inteles.Mai ales comentariile lui nea Popa si ale tale prin interpusi.Ca postac nu castig nimic dar ca avocat castig binisor,asa incat daca intri in avocatura te iau la mine sa imi cari geanta,Si iti dau si o leafa de vreo 1000 de euro.Nu meriti atat,dar trebuie sa imi respect conditia.Desigur,te voi lasa sa ai clientela proprie.Poate mai faci de o bere si o masa la terasa.Dar atentie:ai interdictie la slapi!!

# @avi oarecare date 8 November 2015 23:45 +3

ba nene, daca dai 1500 de euro batem palma. promit sa-ti car mapa. lasa nr de telefon si te sun.

# membru consiliu unbr bota date 9 November 2015 11:43 0

Avand in vedere imposibilitatea tehnica de a mai publica anunturi pe cele 2 site-uri, va rugam sa contactati telefonic, nr. de fix sau nr. personal al D-lui Bota pentru a va informa cu privire la : 1. modalitatea concreta de returnare a donatiei achitate incepand cu 01.11.2014; 2. subiectele ce vor fi dezbatute la congresul extraordinar; 3. modalitati concrete de atacare a solutiei din RIL; 4. modalitati actiune cu privire la informarea ambasadelor straine asupra nerespectarii hotararilor judecatoresti definitive din Romania. Sunati incepand de maine, ora 9 pe telefonul fix sau orice ora ( 24/24 ) pe nr. privat al Domnului Presedinte de Onoare Bota Pompiliu.

# ptr, membrul in consiliul unbr bota date 9 November 2015 12:51 0

Dar TU domnule membru in consiliul unbr bota ce solutii si initiative concrete propui? Sau esti membru doar cu numele si atat?

# @membru consiliu unbr bota date 9 November 2015 14:25 0

Alooo, se posteaza foarte bine pe unbr.eu. Si ieri au fost postate documente.

# dana M. date 11 November 2015 17:29 +1

Degeaba se posteaza...daca BOTA nu returneaza banii. Trage de timp si cauta motive, ca e donatie , ca vrea nu stiu ce declaratie,...

# Zenit date 9 November 2015 12:57 -1

Motivul pentru care Luju publica articole despre Bota, este acela ca au nevoie si de divertisment in program, cu personaje de desene animate. Botistii nu s-au prins si nici nu se vor prinde vreodata, fiind extrem de "intelijenti" si de solemni in enunturi cand e vorba despre botism, credinta lor nezdruncinata. :lol: Se simt ocrotiti aici ca in adapostul Asociaţiei "Cuţu, cuţu". :lol:

# membrul Kurtian date 9 November 2015 15:54 +1

Kurtiene, nu vii cu ceva mai nou ? Nu te-ai prins ca nu pacalesti pe nimeni? Da tu un exemplu si du-te la Bota si cere-i banii; daca esti barbat...

# Riche date 10 November 2015 00:24 +2

Cei din Bucuresti,membrii UNBR-2004 iesiti in strada cu ceilalti  protestatari si cereti demisia lui Nitu iar avocatului poporului sa sesizeze CCR.Urmariti solutionarea procedurii de infrigement daca a fost declarata la sesizarea avocatilor din Italia.Nu clociti pe oaule lui Flocea?|...Sesizati CEDO si alte foruri competente

# Zenit date 10 November 2015 10:05 -2

Ghinion,botistilor! De Sf Mihail & Gavril ati ratat ocazia sa-i furati sapca lui Iohannis, profitand de inghesuiala. Ca sa se "bucure" sepepistii impreuna cu voi.

# pentru clownul de serviciu date 10 November 2015 11:15 +1

Ce nostim esti tovarase Zenit. Cred ca esti asa de spiritual din cauza taxelor colectate de la colegi. Se zvoneste ca namolul de la techirghiol afecteaza grav neuronul, cica toti cei care au facut tratament au ramas fara neuron. Asa se explica RIL-ul ! Partea proasta este ca RIL--ul nu se poate aplica, este autoritate de lucru judecat. Cu alte cuvinte Nitu v-a furat sapca si ati ramas si cu banii dati si cu teapa numita RIL. Noi vom profesa oricum, hotararile definitive sunt certificatele noastre de RECUNOASTERE! 

# avi avi date 10 November 2015 16:10 0

bai incult botist,pune ,mai,mana pe carte si citeste ce inseamna RIL.Dupa aceea sa vorbesti despre  autoritate de lucru judecat.Si voi credeti ca ne faceti concurenta?Mi-ar fi rusine sa am un concurent ca tine.

# oarecare date 16 November 2015 15:01 +3

 oau, ia priviti ce examen se da la traditionali ... asa se explica motivatia RIL-ului...  http://www.jurnalulbtd.ro/

# vasile date 28 November 2015 15:45 0

avi si cu oarecare, doi pic si poc ai pacalelii numita avocatura traditionala. mai clownilor , adica clownule, vezi ca florea nu te mai plateste ca postac. iar o sa maninci seminte in parc.

# ALEXANDRU date 30 November 2015 17:02 +2

Inițiatorul Baroului Bota și alte opt persoane trimiși în judecată pentru peste 3.000 de infracțiuni .Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus, joi, trimiterea în judecată a nouă membri ai aşa-numitului Barou Bota acuzaţi de folosirea fără drept a denumirilor de Barou şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, practicarea unei profesii fără drept, înşelăciune şi fals. Aceștia sunt acuzați de săvârşirea a 3.244 de infracţiuni şi acte materiale ale infracţiunilor.

# iliesi date 30 November 2015 17:04 +2

Pompiliu Bota a fost trimis în judecată pentru folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei şi purtarea robei de avocat, 646 acte materiale ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei şi purtarea robei de avocat, 646 acte materiale ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, 162 infracţiuni de complicitate la înşelăciune, 28 infracţiuni de complicitate la tentativă la înşelăciune, 120 de infracţiuni de complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri

# iliesi date 30 November 2015 17:06 +2

Practic, Pompiliu Bota a iniţiat şi coordonat asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni la care au aderat ceilalţi inculpaţi, asigurând structura organizatorică privind entitatea ilegală intitulată UNBR, înfiinţată în baza unor înscrisuri contrafăcute. De asemenea, contra unor sume de bani încasate cu titlu de donaţie, a produs şi pus la dispoziţia celorlalţi inculpaţi mijloacele frauduloase necesare inducerii în eroare a părţilor vătămate, (înscrisuri fictive: procese – verbale privind susţinerea examenului de admitere, procese verbale de depunere a jurământului, decizii de înscriere pe tabloul avocaţilor şi de înfiinţare de cabinete de avocat etc., toate imitând documentele ordinului profesional al avocaţilor din România şi în baza cărora au fost săvârşite actele materiale ale infracţiunilor), atestând calitatea inexistentă de avocat :lol:

# iliesi date 30 November 2015 17:07 +2

A fost identificat un complex de activităţi frauduloase, prin intermediul cărora inculpatul a urmărit şi a reuşit crearea unei organizări infracţionale ieşite din comun prin amploarea sa (peste 3.300 persoane implicate, acţionând la nivelul întregii ţări şi în Uniunii Europene), dar mai ales prin domeniul specific de acţiune, acela al justiţiei”, susține prim procurorul Dragoș BujoreaN :lol:

# ALEX date 30 November 2015 17:09 +2

n intervalul 2002 – 2004, folosind o pretinsă incoerenţă legislativă în ceea ce priveşte exercitarea profesiei de avocat în România, a luat decizia de pune în funcţiune o structură infracţională amplă, care în esenţă urmărea „clonarea” structurilor organizaţionale şi funcţionale ale ordinului avocaţilor din România, în scopul obţinerii de beneficii materiale. Bota a aplicat o tehnică infracţională complexă, cunoscută în special în domeniul informatic, specifică infracţiunilor de înşelăciuni prin intermediul Internet – ului, cunoscută sub denumirea de „phishing”. :lol:

# alex date 30 November 2015 17:17 +2

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a finalizat cercetările în cel mai complex dosar instrumentat vreodată la nivel local, celebrul „dosar Bota”, al avocaţilor acuzaţi că au profesat ilegal în cadrul unui barou care a „clonat” practic baroul tradiţional al avocaţilor. Anchetatorii au adunat date despre un prejudiciu de trei milioane de euro, aici fiind incluse şi sumele provenite din evaziune fiscală, pentru care cercetările vor fi disjunse în cadrul altor dosare la parchetele competente.

# uluesi date 30 November 2015 17:19 +2

Pompiliu Bota, omul acuzat că a mani******t întregul sistem judiciar din România Primul pe lista celor trimişi în judecată este Pompiliu Bota, nimeni altul decât „părintele” acestui barou, cel care este acuzat că a mani******t întregul sistem judiciar din România. Vezi dosarul de trimitere in judecata !!!

# pt.ilici si tot nemul lui... date 30 November 2015 18:57 0

puteti manca.... coco pana vi se face rau. Tot aceeasi valoare aveti. Uita-te in oglinda, floreanule !!

# Kurti, Lazar, Alex date 30 November 2015 21:43 -1

De la Socola adunati: Kurtian, Popescu Lazar, Alex Ionita, Bujorean. A mani******t sistemul judiciar, adica a obtinut sute de hotarari judecatoresti ! Bravo Bota, dos de la Suceava nascut mort !

# ora 17 Kurtian date 30 November 2015 21:58 -1

Saracu Kurti, l-a bagat pe Bujorean in cea mai mare ratare a parchetului Suceava !

# Sauciuc Aurelia Carmen date 19 March 2018 16:49 0

ANUNT PENTRU TOTI AVOCATII DIN U.N.B.R. -2004 BAROUL BUCURESTI! MIERCURI 21.03.2018 LA TRIBUNALUL PRAHOVA LA ORA 8.30 SE JUDECA DOSARUL NR.8984/105/2017 SECTIA LITIGII DE MUNCA AVAND CA OBIECT ACTIUNE DE CONSTATARE A INCALCARII DREPTULUI LA MUNCA PRIN EFECTUL RIL-ULUI INITIAT DE FOSTUL PROCUROR GENERAL NITU TIBERIU.RECLAMANT SAUCIUC AURELIA CARMEN AVOCAT DEFINITIV IN BAROUL BUCURESTI U.N.B.R.-2004 VERSUS PARAT NITU TIBERIU FOSTUL PROCUROR GENERAL AL ROMANIEI.VENITI SA FIM IMPREUNA!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva