12 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

SCANDAL PE STATUTUL GREFIERILOR – Curtile de apel cer Guvernului si Parlamentului sa amane intrarea in vigoare a Legii 11/2024 privind statutul grefierilor pana la corectarea ei: „Imposibilitate de aplicare... Solutii legislative confuze si contradictorii... Mai multe atributii ale grefierului se suprapun cu cele ale asistentului judecatorului prevazute prin Legea 393/2023... Lipsa de capacitate organizatorica a SNG pentru a face fata noilor atributii de recrutare / promovare a grefierilor”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

31 May 2024 17:44
Vizualizari: 5470

Este scandal in instantele din Romania din cauza noului statut al grefierilor (Legea nr. 11/2024).Intr-o scrisoare deschisa publicata vineri, 31 mai 2024, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, presedintii curtilor de apel din intreaga tara (toate cele 15 curti civile plus Curtea Militara de Apel) solicita Guvernului si Parlamentului sa amane intrarea in vigoare a actului normativ pana la corectarea neregulilor pe care le contine. De asemenea, presedintii CA-urilor subliniaza ca la pozitia lor se raliaza sefii tuturor judecatoriilor si tribunalelor romanesti.

Mentionam ca Legea nr. 11/2024 (privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice) va intra in vigoare la 12 iulie 2024.

In scrisoarea deschisa publicata vineri, 31 mai 2024, cei 16 sefi de curti acuza ca, in actuala forma, legea este imposibil de aplicat, din cauza numeroaselor solutii legislative „confuze si contradictorii” pe care le contine. Concret, presedintii de CA-uri reclama faptul ca mai multe atributii ale grefierului se suprapun cu cele ale asistentului judecatorului (asa cum a fost introdus el in sistem prin propriul statut: Legea nr. 393/2023).

De asemenea, art. 258 alin. 1 din Legea 11/2024 prevede in felul urmator: „Numarul posturilor de grefier judiciar nu poate depasi 10% din numarul total al posturilor de grefier in cadrul instantelor judecatoresti si nu poate fi mai mic de 1 grefier judiciar la 5 judecatori in cadrul fiecarei instante judecatoresti”. Or, nu este clar daca cele zece procente se raporteaza la numarul total al posturilor din sistemul instantelor judecatoresti, la posturile de la fiecare instanta sau la totalul de posturi de la nivelul fiecarei curti de apel si al instantelor din circumscriptia acesteia, explica presedintii de CA-uri. In acelasi context, presedintii se plang ca, „in lipsa unei majorari corespunzatoare a schemelor actuale de personal auxiliar de specialitate, transformarea a 10% din posturile existente de grefier in posturi de grefier judiciar va afecta major desfasurarea activitatii judiciare, in conditiile in care nici in prezent numarul grefierilor de sedinta nu este suficient, fiind departe de raportul optim judecator-grefier de sedinta”.

Alte nemultumiri ale sefilor de instante au in vedere gestionarea carierei grefierilor (selectia, promovarea, evaluarea, sanctionarea si salarizarea lor), precum.

Nu in ultimul rand, presedintii curtilor sunt revoltati de faptul ca legea muta avizarea transferului de la seful CA-ului la cel al instantei de la care grefierul solicita sa plece. Altfel spus: acest din urma judecator isi avizeaza singur propria masura.


Iata scrisoarea deschisa (vezi facsimil):


Presedintii curtilor de apel, reuniti la Constanta in perioada 30 – 31 mai 2024, solicita ferm puterii executive si celei legislative sa adopte de indata masurile necesare in vederea amanarii intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice, retinand consecintele dezastruoase pe care aceasta le-ar genera in ceea ce priveste organizarea administrativa a instantelor, cu efecte directe asupra dreptului de acces la justitie al cetatenilor.

Solicitarea presedintilor de curti se alatura celor exprimate anterior, in acelasi sens, de catre presedintii tribunalelor si judecatoriilor care au atras atentia, punctual si argumentat, cu privire la deficientele majore ale legii amintite.

A rezultat din discutii ca preconizata intrare in vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice genereaza ingrijorari profunde, prin imprecizia normelor juridice si prin solutiile legislative confuze si contradictorii, care afecteaza caracterul clar si previzibil pe care trebuie sa il aiba orice reglementare la nivel de lege, potrivit art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei, cu consecinte imediate in efectuarea serviciului public pe care instantele sunt obligate sa il asigure.

In concret, s-a reliefat imposibilitatea obiectiva de punere in aplicare a legii, cel putin in ceea ce priveste solutiile legislative care sunt prezentate in anexa la prezenta scrisoare deschisa.

In consecinta, Presedintii curtilor de apel solicita Consiliului Superior al Magistraturii, precum si Ministerului Justitiei si Parlamentului, sa initieze procedurile si demersurile necesare pentru amanarea intrarii in vigoare a Legii nr. 11/2024 pana la corectarea acesteia si armonizarea ei cu ansamblul actelor normative care reglementeaza functionarea sistemului judiciar.

Exemple de norme care reliefeaza imposibilitatea obiectiva de punere in aplicare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelorjudecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice:

1. Reglementarea referitoare la atributiile grefierilor judiciari, grefierilor de sedinta, grefierilor si ale specialistilor IT are un caracter profund deficitar, evidentiat:

pe de o parte, de inexistenta unor dispozitii de principiu care sa statueze cu privire la aspectele esentiale vizand atributiile si continutul functiilor de grefier de sedinta, grefier si specialist IT, iar

pe de alta parte, de faptul ca mai multe dintre atributiile grefierului judiciar se suprapun cu cele ale asistentului judecatorului prevazute prin Legea nr. 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului, iar altele au o reglementare neclara.

In acelasi timp, modul necorespunzator in care sunt reglementate aceste atributii face ca legea sa conduca la dificultati evidente de aplicare, susceptibile la randul lor sa genereze disfunctionalitati in activitatea instantelor si nemultumiri inevitabile din partea personalului vizat.

Totodata, si persoanele care exercita in prezent functiile de grefier documentarist, grefier statistician, grefier arhivar si grefier registrator sunt expuse unei incertitudini nepermise, de vreme ce, potrivit art. 256 alin. (2) din Legea nr. 11/2024, aceste functii vor fi desfiintate si transformate in functii de grefier, fara ca legea sa contina nici cel mai mic indiciu cu privire la natura atributiilor pe care le-ar putea indeplini un grefier sub imperiul noii reglementari.

2. Dispozitiile art. 258 din aceeasi lege au un caracter neclar, nerezultand daca procentul de 10% se raporteaza la numarul total al posturilor din sistemul instantelor judecatoresti, la posturile de la fiecare instanta sau la totalul de posturi de la nivelul fiecarei curti de apel si al instantelor din circumscriptia acesteia.

In acelasi timp, nu se poate stabili care dintre cele doua criterii ('10% din numarul total al posturilor de grefier in cadrul instantelor judecatoresti', respectiv '1 grefier judiciar la 5 judecatori in cadrul fiecarei instante judecatoresti') este prioritar in situatia in care nu ar fi posibila respectarea lor concomitenta.

Totodata, trebuie avut in vedere si faptul ca in lipsa unei majorari corespunzatoare a schemelor actuale de personal auxiliar de specialitate, transformarea a 10% din posturile existente de grefier in posturi de grefier judiciar va afecta major desfasurarea activitatii judiciare, in conditiile in care nici in prezent numarul grefierilor de sedinta nu este suficient, fiind departe de raportul optim judecator-grefier de sedinta.

Tot neclare sunt si dispozitiile alin. (2) si (3) ale aceluiasi articol, care folosesc sintagma 'grefier', fara a se preciza daca se refera la functia de grefier din reglementarea Legii nr. 567/2004 sau la functia de grefier prevazuta in Legea nr. 11/2024, complet diferita de cea din reglementarea anterioara.

3. Lipsa de capacitate organizatorica a Scolii Nationale de Grefieri pentru a face fata noilor atributii de recrutare / promovare a grefierilor la nivel national.

4. Dispozitiile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 11/2024 – care ar urma sa fie aplicate de indata dupa intrarea in vigoare a legii, in situatia in care numarul grefierilor care solicita reincadrarea pe noile functii de grefier de sedinta este mai mare decat numarul de posturi prevazute pentru aceste noi functii – au o valoare pur declarativa, fara nicio aplicabilitate practica, in conditiile in care legiuitorul a omis reglementarea unor aspecte esentiale referitoare la procedura si la probele concursului vizat de aceste dispozitii.

5. Reglementarea referitoare la ocuparea pe perioada determinata a posturilor temporar vacante, cuprinsa in art. 58 din aceeasi lege, este deficitara, nefiind clar – in conditiile in care, pe de o parte, se face trimitere doar la art. 32-40, care prevad procedura de concurs pentru selectia grefierilor, agentilor procedurali si soferilor, dar, pe de alta parte, se prevede aplicarea, fara nicio distinctie, la toate categoriile de personal prevazute la art. 2 alin. (1) din lege – daca aceste dispozitii ar putea constitui temei si pentru organizarea unor concursuri la nivelul curtilor de apel pentru ocuparea posturilor temporar vacante de grefier judiciar si grefier de sedinta. In mod similar, se pune problema si in privinta posibilitatii aplicarii acestor dispozitii pentru ocuparea posturilor temporar vacante de specialist IT.

In acelasi timp, aceeasi lege prevede, prin art. 259, o alta procedura pentru ocuparea posturilor vacante temporar, dar de aceasta data pe durata nedeterminata, fara insa a fi stabilite criterii obiective si transparente pentru alegerea uneia dintre cele doua modalitati de ocupare a posturilor.

6. In Legea nr. 11/2024 nu se mai regaseste o reglementare similara celei din art. 36 din Legea nr. 567/2004, care permite ocuparea posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate prin concurs organizat la nivelul curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie.

In conditiile in care reglementarea actuala a constituit de multe ori un instrument esential pentru atenuarea deficitului de personal auxiliar cu care s-au confruntat instantele judecatoresti, este evident ca omisiunea Legii nr. 11/2024 de a prevedea posibilitatea ocuparii posturilor vacante de grefier judiciar sau grefier de sedinta si prin concursuri organizate de curtile de apel constituie un regres in reglementare.

7. Desi in conceptia legii gestionarea carierei categoriilor de personal vizate de aceasta se realizeaza de presedintele curtii de apel, in mod inexplicabil art. 157 alin. (1) din aceeasi lege scoate masura transferului din competenta de dispozitie a presedintelui curtii de apel si o atribuie in competenta presedintelui instantei de unde se transfera personalul. In acelasi timp, tot acesta din urma este abilitat de lege sa-si avizeze propria masura, fapt care este profund criticabil.

8. O alta problema esentiala, pentru care nu sunt prevazute in prezent solutii concrete, vizeaza salarizarea categoriilor de personal prevazute de noua lege.

In primul rand, desi art. 264 din Legea nr. 11/2024 prevede ca 'nivelul de salarizare pentru functiile nou-infiintate prin prezenta lege se stabileste prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare', nu au fost realizate demersurile necesare pentru completarea legii-cadru referitoare la salarizarea personalului platit din fonduri publice.

In al doilea rand, solutia prevazuta de art. 264 nu se coreleaza cu dispozitia prevazuta la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care face referire la legea speciala privind salarizarea si alte drepturi salariale in domeniul justitiei.

9. Alte reglementari din Legea nr. 11/2024, referitoare la derularea unor concursuri, au, de asemenea, un caracter deficitar, sens in care exemplificam:

dispozitiile art. 7 lit. d), care sunt inaplicabile, intrucat finalitatea procedurii de evaluare este reprezentata de acordarea unui calificativ, iar nu de aplicarea unei sanctiuni disciplinare;

dispozitiile art. 38 alin. (1), care sunt confuze, intrucat, desi privesc un concurs la care proba scrisa nu presupune mai multe discipline, prin modul in care sunt redactate par a acredita exact contrariul. In primul rand, textul face referire la 'fiecare disciplina', cu toate ca nu exista mai multe discipline, dar si la media notelor obtinute la proba scrisa, desi la acest concurs exista o singura lucrare scrisa pentru care ar urma sa se acorde, in mod firesc, o singura nota.

mai multe dispozitii din Legea nr. 11/2024 prevad ca in comisiile de concurs pot fi numiti si reprezentanti ai organizatiilor profesionale sau sindicale reprezentative ale profesiei, in calitate de observatori. In acest fel, sunt generate riscuri inutile pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor de concurs, fara ca acestea sa fie justificate de vreun avantaj concret dedus dintr-o astfel de participare.


sursa foto: Universul Juridic

 


Comentarii

# CSM date 31 May 2024 15:43 -13

Ce a păzit CSM în faza de votare a proiectului de lege? Imediat după votare ? Nu ar fi trebuit să sesizeze ICCJ pt a ataca la CCR acest proiect plin de anomalii? Nuuu..CSM făcea baterii de teste psihologice pe coeficientul lu' Einstein, să fie siguri că nu mai întra nimeni in magistratura.... Păi bă ' băiatule..Voi ați citit ce aberații conține acest proiect? Pe lângă cele enumerate în memoriul ăsta.. Grefierii au 35 zile de CO pe an ( câte au recunoscute judecătorii).. Păi e aceeași muncă? Aceeași responsabilitat Același stres? Apoi : decontarea ratei la banca pt achiziție locuință ..Păi ,din nou zic..magistraţii nu au un astfel de drept..Bilete gratuite în concedii pe la pensiuni..sau ceva de genul asta..și multe altele.. Știți cum vine asta ? Ca și cum consilierii președintelui României au dreptul la cheltuieli de protocol, avion privat, etc, iar președintele doar salariu.. Dar, probabil parlamentarii au vrut din nou să arate magistraţilor cât de jos sunt..

# Pei, dacă toți bezionarii zbeciali date 31 May 2024 16:01 +1

Este fecuți asistaților de camp tactic,normal că sare Uniidefund'n sus. Nu? Suprapunere de atribuții pe același bujet,știm ce iese. Restructurare

# @ CSM date 31 May 2024 23:43 +4

Nu va simțiți reprezentat/a de membrii CSM? Cum asa?:lol:

# Ungureanu Cristinel date 1 June 2024 01:24 +9

Niste ipocriți! Legea s-a făcut la inițiativa lor, și este după modelul magistraturii. CSM a distrus ceea ce se vrea a fi Justiție! Dar nu este vina lui, ci a celor care i-au trimis acolo sa îi reprezinte, și care în majoritate sunt asemeni celor care ii reprezintă.

# Schtefanitz Goby date 1 June 2024 08:02 +1

Pai, ... luam la intamlare CAPBv, ca tot se dadeau cu fundu de asfalt la bilant, 3 analfabete (stiti voi, faza cu "in considerarea.."):Carmen Bujan, Vodă (asta e aia de zbiera ca apucata pe "11 12 2013 otreapa judecatoare Voda Codruta Isabella") .

# maxtor date 1 June 2024 10:59 0

"cer Guvernului si Parlamentului" -nu,nu: sa ceara CSM.ului,forul tutelar. CSM daca binevoieste sa-l implice pe Prezident, ala cu echilibrul Puterilor.(poate de luni incolo: e weekend,dictatorul iar a fugit)

# @Ungureanu. date 1 June 2024 15:16 0

Resursele naturale ale popoarelor se afla in mâinile unor state straine( prin corporații). Nu, nu doar romanii sunt la acest nivel de inteligenta. Suntem in pragul unui razboi nuclear, in rest planeta sta bine :lol: . Ce vreți de la magistrati? Nu dupa asemanare au votat, ci dupa nivelul de înțelegere și curajul din dotare.

# . date 1 June 2024 18:19 +38

Cata ipocrizie ! Tot aici, dar cu ceva timp in urma, mai exact inainte de a apare ,,asistentul,, o mare parte din presedintii de curti erau impotriva acestui asistent si criticau in mod corect acel proiect de lege. LUJU cauta te rog si posteaya articolul. Dar ce sa veyi, dintr-o data se suceste CSM si analizeaza la punct si virgula legea 11/2024. De ce nu au analizat si legea asistentului _. Cum au intrat asistentii in functii _ se doreste ca in 2-3 ani sa se invoce lipsa de personal si ulterior sa ii transforme taman in judecatori ? Ar trebui verificati toti asistentii si arborele lor genealogic. Aici e problema !

# No99 date 1 June 2024 20:42 +40

Ce a păzit CSM-ul când s-a discutat statutul grefierului? Ce au păzit președinții instantelor, cand li se solicitau punctele de vedere? Aaa, erau ocupați cu pupatul CSM-ului si al ICCJ în fund, pentru ca, dintre toți magistrații, funcțiile de conducere din instante erau singurele remunerate conform legii, în întregime, alături de judecătorii de la Înalta Curte. Ce grija poarta prostii dispozițiilor din actualul statut al grefierului, ca are zile de concediu cst magistratul, ca poate deconta chiria, etc.. dar nu înțeleg ca acest statut vine sa SCOATA LA SUPRAFATA MUNCA REALA PE CARE GREFIERII O DEPUN, IN AFARA DISPOZITIILOR LEGALE, PENTRU MULTI DINTRE MAGISTRATI. Și pentru ca magistratura romana a ajuns un câine la 3 stăpâni, va ajunge și mai de rasul lumii, pentru propriile decizii proaste, infatuare și pentru ca nu a știut sa își trimita în CSM altceva decât niște maimutoi pe masura sistemului judiciar in ansamblul lui.

# maxtor date 2 June 2024 01:26 0

grefier documentarist, grefier statistician, grefier arhivar si grefier registrator, grefier phiholog....

# patriae le este recunoscatiare date 2 June 2024 12:59 -13

SI AICI E BSNII COSTRI. PROSTILOR,dac ii platiti. Toți asistații se judecători sunt foști magistrați. Pensie,salariu,sporuri..etc nu mai avem nevoie de grefieri. AFARA cu grefierii! Vrem asistați cu diplome,foști judecători cu grad de căpitan,cel puțin

# Iordache Maricica date 5 June 2024 15:02 0

POLITICA DE GUVERNARE, PRESEDINTII DE CURTII EXECUTA CE LI SE COMUNICA DE SUS DE LA INALTA CURTE DE CASATIE SI POLITICA PSD ULUI. SINDICATUL CE FACE, NUCI LA ORA ASTA NU AU INVATAT LECTIA?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 11.06.2024 – Paraditorul Andreei Cosma si procurorul „Talpa Iute”, reciclati de DIICOT

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva