25 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

SCHIMBARI IN NOUA SIIJ – Seful PICCJ va putea propune din oficiu nominalizarea unor procurori care sa lucreze la structura de anchetare a magistratilor, daca schema de personal nu este ocupata. In prezent, procurorii de la noua SIIJ sunt propusi de CSM pe baza optiunilor formulate de acestia. Creste numarul de procurori care vor cerceta magistrati (Proiectul si Expunerea de motive)

Scris de: George TARATA | pdf | print

14 February 2024 12:21
Vizualizari: 3608

Procurorul General al Romaniei va avea puteri sporite in legatura cu functionarea structurii de anchetare a magistratilor. Seful PICCJ va putea propune din oficiu nominalizarea unor procurori care sa lucreze la „noua SIIJ”, in cazul in care schema de personal nu este ocupata, chiar daca acesti procurori nu si-au exprimat optiunea de a-si desfasura activitatea la structura de cercetare a magistratilor.


 

Ministerul Justitiei condus de Alina Gorghiu (foto) a pus in dezbatere publica „Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 49/2022 privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala”. Proiectul urmareste o deblocare a activitatii structurii, in conditiile in care la nivelul Sectiei de urmarire penala din PICCJ, spre exemplu, exista doar patru procurori din schema totala de 14 procurori alocata pentru noua SIIJ.

De altfel, una dintre modificarile propuse de Ministerul Justitiei prevede cresterea numarului de procurori de la structura de cercetare a magistratilor. Mai exact, proiectul stabileste ca numarul minim de procurori la Sectia de urmarire penala din PICCJ (cei care ancheteaza judecatorii ICCJ si de la curtile de apel, procurorii de la parchetele de pe langa aceste instante, membrii CSM si judecatorii CCR) sa fie de cel putin 14, in loc de maxim 14 cum este in prezent. De asemenea, numarul procurorilor de la parcehetele curtilor de apel (care ancheteaza judecatorii de la tribunale, judecatorii si procurorii de la parchetele de pe langa aceste instante) sa fie de minim 3, in loc de maxim 3.

Conform datelor furnizare Ministerului Justitiei de catre PICCJ, la 31 decembrie 2023 structura de cercetare a magistratilor avea in lucru 3.180 de dosare, repartizate catre 38 de procurori.


Iata proiectul de lege:


Art. I - Legea nr. 49/2022 privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 martie 2022, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(3) Pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2), urmarirea penala se efectueaza de procurori anume desemnati, pentru o perioada de 4 ani, potrivit procedurii prevazute de prezenta lege, denumiti in continuare procurori anume desemnati.'

(forma actuala: Pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2), urmarirea penala se efectueaza de procurori anume desemnati de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioada de 4 ani, potrivit procedurii prevazute de prezenta lege, denumiti in continuare procurori anume desemnati)


2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

'(1) Numarul minim de procurori din cadrul Sectiei de urmarire penala desemnati in conditiile art. 4 este de 14, iar numarul minim al procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel desemnati in conditiile art. 5 este de 3 pentru fiecare dintre acestea, in limita numarului de posturi prevazut in statele de functii si de personal.

(2) Evaluarea necesarului de procurori desemnati in vederea efectuarii urmaririi penale a infractiunilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) se realizeaza o data la 6 luni, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie formuland propuneri corespunzatoare de modificare a numarului de procurori prevazut la alin. (1), pe care le inainteaza in vederea aprobarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.'

(forma actuala: (1) Numarul maxim de procurori din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica desemnati in conditiile art. 4 este de 14, iar numarul maxim al procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel desemnati in conditiile art. 5 este de 3 pentru fiecare dintre acestea. (2) Evaluarea necesarului de procurori desemnati in vederea efectuarii urmaririi penale a infractiunilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) se realizeaza o data la 6 luni, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie formuland propuneri corespunzatoare de modificare a numarului de procurori prevazut la alin. (1).)


3. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3) - (6), cu urmatorul cuprins:

'(3) Numarul procurorilor din cadrul Sectiei de urmarire penala si al parchetelor de pe langa curtile de apel aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in conditiile alin. (2) nu poate fi mai mic decat numarul minim de procurori prevazut la alin. (1).

(4) In cazul in care, la nivelul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau al parchetelor de pe langa curtile de apel, numarul de procurori anume desemnati este sub cel stabilit potrivit art. 10 alin. (1) si (2), procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie consulta colectivul de procurori de la nivelul sectiilor de urmarire penala din cadrul respectivelor parchete, in vederea exprimarii optiunii prevazute la art. 4 alin. (3).

(5) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (3), daca, in urma consultarii derulate potrivit alin. (4), numarul optiunilor exprimate este insuficient pentru desemnarea procurorilor in numarul stabilit potrivit alin. (1) si (2), procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie propune din oficiu Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nominalizarea unor procurori, dintre cei care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) si care nu si-au exprimat optiunea. In aceasta situatie, desemnarea procurorilor se face de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) In termen de 30 de zile de la data primirii propunerilor formulate potrivit alin. (5), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunta asupra acestora. Dispozitiile art. 4 alin. (2) si (4) - (9), precum si cele ale art. 5 alin. (2) si (3) sunt aplicabile in mod corespunzator, activitatile necesare pentru verificarea de catre Plen a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) si e) si art. 5 alin. (1) lit. c) si d) fiind indeplinite de catre directia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii'.

Art. II – In tot cuprinsul Legii nr. 49/2022 privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, denumirea 'Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie' se inlocuieste cu denumirea 'Sectia de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie'.


Iata expunerea de motive a proiectului de lege:


Prin adresele nr. 850/C/13.09.2023 si 850/C/22.09.2023, procurorul general al Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat Ministerului Justitiei rezultatul evaluarii necesarului de procurori anume desemnati in vederea efectuarii urmaririi penale in cauzele ce privesc infractiunile prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 49/2022, si a solicitat, pe baza evaluarii realizate, modificarea si completarea legii amintite in vederea, pe de o parte, a posibilitatii adaptarii flexibile a numarului procurorilor desemnati sa efectueze urmarirea penala in cauzele ce privesc infractiunile prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din lege la volumul concret al cauzelor instrumentate, iar, pe de alta parte, a identificarii unei solutii subsidiare care sa permita desemnarea procurorilor ce efectueaza urmarirea penala in aceste cauze in numarul stabilit de lege.

Din datele statistice transmise Ministerului Justitiei de Parchetul pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prin adresele mai sus mentionate rezulta ca, raportat la numarul cauzelor ce privesc infractiunile prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022, exista un dezechilibru evident intre parchetele de pe langa curtile de apel in ceea ce priveste volumul acestora, iar in cazul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul dosarelor ce privesc infractiunile prevazute la art. 3 alin. (1) din aceeasi lege evidentiaza insuficienta calibrare a numarului necesar de procurori.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a aratat ca numarul dosarelor preluate de la fosta Sectie pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) este de 7.754, iar totalul dosarelor nou inregistrate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 49/2022 este de 2.054, rezultand un numar total de 9.808.

Raportat la numarul total de cauze nou inregistrate dupa momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2022 (2.054) si la numarul (maxim) de procurori prevazut de Legea nr. 49/2022 (59), rezulta ca media cauzelor nou inregistrate ar trebui sa fie de 35 de cauze pentru fiecare procuror pentru intreaga perioada de 17 luni (perioada supusa evaluarii).

Cu toate acestea, numarul de cauze nou inregistrate are o variatie mare intre parchete, de la un minim de 32 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu – Mures la un maxim de 383 la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Tinand cont de ritmul inregistrarii de noi cauze si de media teoretica de 35 de cauze/procuror, rezulta ca, in anumite cazuri, necesarul de procurori anume desemnati ar trebui sa fie mai mare decat numarul maxim prevazut in prezent de Legea nr. 49/2022. Astfel, raportat la media de 35 cauze/procuror, in cazul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova necesarul ar fi de 4 procurori, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti necesarul ar fi de 5 procurori, iar la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti ar fi nevoie de 9 procurori desemnati (Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti avand de solutionat, la data de 13.09.2023, un numar total de 1.413 cauze).

Prin aceeasi corespondenta, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a aratat faptul ca prevederile actuale ale Legii nr. 49/2022 stabilesc ca, in vederea desemnarii, este necesar ca procurorii care indeplinesc conditiile prevazute de lege sa isi depuna optiunea la Consiliul Superior al Magistraturii, desemnarea neputand fi realizata in absenta exercitarii optiunii. In corespondenta Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anterior mentionata s-a aratat faptul ca doar un numar redus de procurori si-au manifestat optiunea de a se inscrie la procedura de desemnare reglementata de lege, situatia cea pregnanta fiind la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (fiind desemnati, la data de 22.09.2023, un numar de 4 procurori din numarul total de 14 procurori prevazut de lege).

Ulterior, prin corespondenta nr. 1842/C/16520/VI-1/2023 din data de 12.10.2023, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat Ministerului Justitiei date statistice suplimentare (privind: numarul dosarelor pendinte, la nivel national, la momentul redactarii corespondentei - 3.441; numarul total al procurorilor desemnati de la momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2022 – 49; numarul de procurori propusi de Consiliul Superior al Magistraturii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea desemnarii – 52; numarul procurorilor desemnati, in functie la data corespondentei – 39; numarul procedurilor de selectie derulate in temeiul prevederilor Legii nr. 49/2022 – 6).

De asemenea, prin corespondenta nr. 19145/10.10.2023, Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat Ministerului Justitiei date privind situatia procurorilor desemnati pentru a efectua urmarirea penala in cauzele prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 49/2022; conform acestor date, un numar de 67 de procurori s-au inscris la cele 6 proceduri de selectie, din care 52 au fost propusi de catre Plen in vedere desemnarii.

La data de 30.11.2023, potrivit datelor statistice comunicate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din cele 10.035 de cauze un numar de 6.338 cauze au fost solutionate de procurorii anume desemnati, iar numarul de procurori anume desemnati era de 40 (din numarul total de 59 de procurori prevazut de lege).

La data de 31.12.2023 numarul cauzelor aflate in lucru era de 3.180.

In prezent, numarul procurorilor desemnati este de 38.

In concluzie, prin raportare la toate datele statistice analizate, numarul (maxim) de 3 procurori pentru fiecare parchet de pe langa curte de apel, stabilit in prezent de lege, apare ca fiind minimul necesar pentru a asigura o activitate continua in materie, indiferent de incidentele procedurale sau de evenimentele concrete a caror incidenta nu poate fi evitata (incompatibilitati, concediu, servicii de permanenta etc.).

Apare ca fiind oportuna modificarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 49/2022, in sensul ca numarul de procurori desemnati potrivit acestui text de lege sa fie un numar minim, iar nu un numar maxim.

Prin Hotararea nr. 1106 din 31 august 2023 a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 794 bis din 4 septembrie 2023 a fost aprobat Regulamentul de ordine interioara al parchetelor.

Prin regulamentului mentionat, denumirea 'Sectia de urmarire penala si criminalistica' din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost modificata in 'Sectia de urmarire penala.'


Schimbari preconizate


Prin prezentul proiect se propune:

1. Prin prezentul proiect se propun urmatoarele interventii legislative asupra Legii nr. 49/2022:

- Numarul de procurori desemnati stabilit prin dispozitiile art. 10 alin. (1) sa fie unul minim (iar nu unul maxim, asa cum prevad dispozitiile legale in vigoare), pentru a permite desfasurarea in bune conditii a activitatii de urmarire penala, indiferent de incidentele procedurale sau de evenimentele concrete a caror incidenta nu poate fi evitata (incompatibilitati, concediu, servicii de permanenta etc.);

- In urma evaluarii necesarului de procurori desemnati in vederea efectuarii urmaririi penale a infractiunilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din lege, evaluare realizata o data la 6 luni, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va formula propuneri corespunzatoare de modificare a numarului de procurori prevazut la art. 10 alin. (1), pe care le inainteaza in vederea aprobarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

- Numarul procurorilor din cadrul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al parchetelor de pe langa curtile de apel aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in conditiile mai sus aratate nu poate fi mai mic decat numarul minim de procurori prevazut la art. 10 alin. (1).

Modificarea legislativa propusa implica, asadar, inlocuirea referintei din cuprinsul art. 10 alin. (1) al legii privind un numar maxim de procurori cu mentionarea unui numar minim de procurori, urmand ca situatia concreta a numarului procurorilor anume desemnati sa fie stabilita de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; in acest mod, redimensionarea numarului de procurori anume desemnati ar fi realizata periodic de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, in functie de evolutia volumului de activitate inregistrat la nivelul fiecarei unitati de parchet (fara ca numarul procurorilor anume desemnati sa fie inferior celui minim prevazut de lege).

- De asemenea, intrucat doar un numar redus de procurori si-au manifestat optiunea de a participa la procedura de desemnare reglementata de Legea nr. 49/2022 si avand in vedere rolul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de conducator al Ministerului Public, printr-o interventie asupra art. 10 din lege se propune reglementarea atributiei acestuia de a propune din oficiu Consiliului Superior al Magistraturii desemnarea unor procurori, dintre cei care indeplinesc conditiile prevazute de lege si nu si-au exprimat optiunea, in cazul in care numarul de procurori anume desemnati la nivelul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie sau al parchetelor de pe langa curtile de apel este sub cel stabilit potrivit dispozitiilor legii.

Intrucat procedura de desemnare a procurorilor care urmeaza a efectua urmarirea penala in cauzele prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 49/2022 a urmarit instituirea unui echilibru intre institutiile implicate, respectiv Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, atunci cand procedura are la baza optiunea procurorilor de a efectua urmarirea penala in astfel de cauze Plenul Consiliul Superior al Magistraturii este implicat in procedura prin formularea propunerilor de desemnare a procurorilor, iar procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie prin desemnarea acestora.

In noua ipoteza suspusa reglementarii, apare ca oportun ca Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze desemnarea procurorilor care vor efectua urmarirea penala in cauzele mentionate, neexistand o justificare ca aceste propuneri sa se reintoarca la procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (in vederea desemnarii).

Se pastreaza astfel echilibrul institutional avut in vedere la fundamentarea legii, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie fiind implicat in aceasta procedura prin propunerile formulate din oficiu, iar Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin desemnarea procurorilor.

in concluzie, potrivit solutiei preconizate, in cazul in care procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie propune din oficiu Plenului nominalizarea unor procurori, desemnarea se va efectua de catre Plenul Consiliul Superior al Magistraturii”.

Totodata, pentru asigurarea corelarii textelor legale, se impune modificarea art. 3 alin. (3) din Legea nr. 49/2022, care, de lege lata, prevede ca, in toate situatiile, procurorii desemnati a efectua urmarirea penala in cazul infractiunilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) sunt desemnati de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea Plenului Consiliului Superior”.


* Cititi aici proiectul de lege cu modificarile aduse noii SIIJ

* Cititi aici integral expunerea de motive a proiectului de lege

* Cititi aici actuala lege a structurii de anchetare a magistratilor

Comentarii

# Mihai date 14 February 2024 13:35 +21

Cu pasi mici dar siguri se revine la situatia anterioara, cand judecatorii puteau fi cercetati de irice peocuror de la pachetele curtilor de apel sau al Inaltei Curti. Minim trei procurori de la PCA care sa se ocupe cu cercetarea judecatorilor, numiti de procurorul general al PICCJ, deci un numar cuprins intre trei si toti procurorii de la un PCA vor putea cerceta judecatori. Iar prin numirea de catre procurorul general si nu de catre CSM a procurorilor cu competente in cercetarea magistratilor dispare inca o garantie ca judecatorii nu vor putea fi cercetati abuziv daca deranjeaza sistemul.

# maxtor date 14 February 2024 15:26 +1

pare acordarea unui supra-grad profesional....(cum zice Chirila, "politzist bestial")

# Pt Mihai date 14 February 2024 19:54 +9

Mihai...cum orice judecator de Curte poate judeca un judecator sau procuror de Trib sau Jud,asa si orice procuror de Curte poate urmari penal un procuror sau judecator de Trib sau Judec..e simplu!in plus despre ce garantii ai nevoie cand anchetezi un magistrat?ei sunt mai cu mot decat alti functionari?

# jUSTie date 14 February 2024 20:33 +146

Procurorul general “propune” si plenul CSM “desemneaza” = echilibru institutional? PS “ Sunt tânăr, Doamna, lucruri am aşezat destul ca să pricep căderea din somn spre ECHILiBRU”, “tanar cu spatele frumos” spune poetul … Doamna ministru, “spre ce ne ducem daca nu sosim nicăieri?” Este o intrebare fireasca avand in vederea starea justitiei. … numiri fara cap, institutii fara fond. PALARII fara numar !!!! Spre ce ne ducem?

# santinela date 15 February 2024 08:03 +24

Incet,incet, Gorghiu incepe sa se transforme intr-o figura sinistra ,gen Macovei !Misca un judecator in front ? Ia sa vedem cati procurori avem,numai 3.Imediat sa numim inca 39 si so pe ei (adica pe judecatori) ! Cum drac sa gandesti cu dosul o astfel de masura ? Adica numirea astora sa fie la discretia unui singur om,recte papagalul=sef al parchetarilor, si nu in atributiile unui colectiv ?

# Rudotel date 15 February 2024 08:16 +4

Reclama justitiabilii ...reclama... dar curentul e produs se pare de unii a căror meserie nu vreau sa o precizez...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 24.07.2024 – DNA nu e de nasul lui Ardelean

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva