26 February 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

VACCINAREA NU POATE FI OBLIGATORIE – Tribunalul Suceava a motivat sentinta de anulare a hotararii prin care Universitatea Stefan cel Mare a interzis accesul in camin studentilor nevaccinati si netestati: „In Romania vaccinarea nu este obligatorie. Nu exista o lege in acest sens. Vaccinarea poate contribui la cresterea imunitatii, dar nu e o garantie, si nici testul RT-PCR, ca persoanele nu sunt purtatoare de virus. Masurile universitatii nu transpun norme legale, ci li se substituie” (Sentinta)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

20 September 2021 16:45
Vizualizari: 8581

Senatul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava – in frunte cu presedintele Liviu Gheorghe Popescu (foto) – a uitat ca vaccinarea nu este obligatorie in Romania cand le-a interzis accesul in camine studentilor nevaccinati sau netestati impotriva COVID-19.Pe aceasta idee se concentreaza argumentatia judecatoarei Dorina-Cristina Nicoara de la Tribunalul Suceava, cea care la 8 septembrie 2021 a suspendat si a anulat art. 2 lit. a si b din Hotararea nr. 29/2021, prin care Senatul Universitatii Suceava le-a conditionat studentilor accesul in camine de prezentarea unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID-19, de testare sau de trecere prin boala. Amintim ca universitatea a fost data in judecata de catre studentul Florin Calus, el insusi aflat in pericol de a-si pierde locul in camin in anul universitar 2021-2022 (click aici pentru a citi).

In plus, adauga judecatoarea Nicoara, vaccinarea in sine nu este o garantie a cresterii imunitatii si nici ca persoana vaccinata nu este purtatoare de virus. Cat priveste testul, acesta reprezinta o constrangere implicita catre vaccinare, din moment ce nu este gratis – deci constituie o povara financiara pentru persoana obligata sa se testeze, adauga Cristina Nicoara.

Din punct de vedere formal, magistrata atrage atentia ca exercitiul drepturilor si libertatilor omului nu poate fi ingradit decat prin lege – nicidecum printr-un act infralegal, cum este o hotarare de senat universitar. De altfel, aceasta norma infralegala adauga nu se limiteaza la aplicarea legii, ci chiar i se substituie, incheie Dorina Nicoara.


Iata principalul pasaj din motivarea sentintei nr. 540/2021 din dosarul nr. 3384/86/2021:


Pe fondul cauzei, Tribunalul retine din preambulul Hotararii Senatului USV nr. 29/22.04.2021 ca, in ce priveste dispozitiile criticate, la baza adoptarii masurilor referitoare la cazarea studentilor, au stat prevederile OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Conform acestui act normativ, in Sectiunea a 2-a 'Domeniul invatamant superior', respectiv la art. 7 se prevede ca:

'(1) In functie de situatia epidemiologica si de specificul fiecarei institutii de invatamant superior, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice si cu respectarea calitatii actului didactic, modalitatea de desfasurare a activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se stabileste prin hotarare a senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordinul prevazut la art. 2 si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana privind minimul orelor de practica.

(2) Modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice poate fi stabilita astfel:

a) prezenta fizica a studentilor la toate activitatile didactice;

b) prezenta fizica a studentilor la anumite activitati didactice, stabilite conform hotararii senatului universitar;

c) suspendarea activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior.

(3) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant, suspendate in conditiile alin. (1) si alin. (2) lit. b) si c), in conditii de siguranta sanitara, se dispune prin hotarare a senatului universitar, dupa obtinerea avizului directiei judetene de sanatate publica / Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, emis in termen de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care certifica indeplinirea conditiilor de siguranta epidemiologica pentru reluarea activitatii'.

Pentru a indeplini cerintele de legalitate, continutul actului administrativ sa fie conform cu continutul legii in baza careia a fost adoptat.

Dupa cum se poate observa cu usurinta, prevederile legale de mai sus nu au in vedere situatia la cazarea studentilor in camine, in OUG nr. 141/2020 fiind reglementate doar unele masuri generale de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile si institutiile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la invatatura, studenti si personalul din sistemul national de invatamant.

Deosebit de aceasta, instanta retine ca, la data adoptarii hotararii Senatului USV, era in vigoare HG nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, la art. 11 se prevedea ca:

'In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. activitatea in crese si after-school-uri este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. in cadrul unitatilor / institutiilor de invatamant sunt permise activitatile didactice si alte activitati specifice, precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi / studenti, cadre didactice, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. la aparitia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor, se instituie masura inchiderii cladirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii / studentii care nu au posibilitatea deplasarii la domiciliu sau o

alta locatie se asigura de catre unitatea / institutia de invatamant responsabila cazarea in conditii de carantina, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza'.

Prin Ordinul comun emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii Nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 au fost aprobate masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. La art. 1 alin. (3) se prevede ca modalitatea de desfasurare a activitatilor ce presupun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior se decide in conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

'Art. 2 - (1) Directia de sanatate publica judeteana / a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DSPJ / DSPMB informeaza, inainte de reluarea cursurilor, dupa vacantele scolare / universitare, inspectoratul scolar judetean / al municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al institutiei de invatamant superior, comitetul judetean / al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, denumite in continuare CJSU / CMBSU, cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, in vederea stabilirii scenariului de incepere a cursurilor.

(2) ISJ / ISMB transmite unitatilor scolare / conexe informarea DSPJ / DSPMB referitoare la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, pentru stabilirea scenariului de functionare.

(3) Scenariul de functionare al unitatii / institutiei de invatamant, pe parcursul anului scolar / universitar, se va actualiza in functie de situatia epidemiologica, prin raportare la prevederile art. 3, cu exceptia situatiei in care localitatea intra in carantina'.

Din coroborarea acestor texte normative rezulta ca, in baza principiului autonomiei universitare, institutiile de invatamant superior pot hotari asupra unor masuri privind prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2, dar numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile si avand la baza, in orice caz, situatia epidemiologica de la nivelul localitatii comunicata de catre Directia de Sanatate Publica.

In Romania vaccinarea nu este obligatorie, nefiind adoptata o lege in acest sens, iar pe de alta parte, desi vaccinarea poate contribui la cresterea imunitatii persoanelor vaccinate, nu reprezinta o garantie, si nici testul RT-PCR de altfel, ca persoanele respective nu sunt purtatoare ale virusului SARS CoV2.

Masurile dispuse de catre Senatul Universitatii prin hotararea contestata nu reprezinta o transpunere a normelor legale, ci se substituie acestora, or actul administrativ de aplicare a legii nu poate deroga, nu se poate substitui si nici adauga la lege.

Curtea Constitutionala, in solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a subliniat in considerentele Deciziei nr. 457/2020 ca, potrivit art. 53 din Constitutie, exercitiul unor drepturi fundamentale poate fi restrans numai prin lege si cu respectarea conditiilor prevazute de acelasi text constitutional. In contextul situatiei de criza generate de pandemia de COVID-19, numai Parlamentul, prin lege, poate proceda la adoptarea unor masuri restrictive, cu caracter esentialmente temporar si, dupa caz, gradual, proportionale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor iminente la adresa drepturilor la viata, integritate fizica si psihica.

Prin urmare, Tribunalul constata ca dispozitiile criticate de catre reclamant sunt lipsite de fundament legal si nu sunt justificate in mod obiectiv, motiv pentru care se impun a fi anulate.

In ce priveste daunele morale in cuantum de 20.000 lei solicitate de catre reclamant, acestea sunt apreciate de regula ca reprezentand compensatii pentru atingerea adusa existentei fizice a persoanei, integritatii corporale si sanatatii, cinstei, demnitatii si onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despagubiri nu este suficienta stabilirea culpei autoritatii, ci trebuie dovedite daunele morale suferite. Sub acest aspect, partea care solicita acordarea daunelor morale este obligata sa dovedeasca producerea prejudiciului si legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si fapta autoritatii.

Or, aceste elemente ale raspunderii civile delictuale nu au fost dovedite in cauza dedusa judecatii, prin urmare cererea reclamantului de obligare a paratei la plata daunelor morale se va respinge ca neintemeiata, apreciind ca recunoasterea si sanctionarea nelegalitatii actului administrativ contestat constituie o reparatie morala suficienta, adecvata in raport cu circumstantele spetei.

Cu privire la cererea de suspendare, conform prevederilor art. 14 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ: 'In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond', iar potrivit art. 15 alin. (1) 'Suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant, pentru motivele prevazute la art. 14, si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond'.

In cauza, conditia cazului bine justificat este indeplinita, in contextul in care criticile de nelegalitate prezentate de catre reclamant cu privire la dispozitiile contestate au fost apreciate ca intemeiate.

Conditia pagubei iminente este, de asemenea, indeplinita. Desi la prima vedere dispozitiile art. 2 din Hotararea Senatului nr. 29/22.04.2021 ofera studentului modalitati alternative pentru a face dovada ca nu reprezinta un pericol pentru sanatatea celorlalti, totusi, nefiind reglementate intr-o maniera clara, previzibila, care sa permita intelegerea procedurii de urmat (nu se mentioneaza daca testul este solicitat o singura data, la cazare, sau de fiecare data dupa vacanta sau, eventual, dupa redeschiderea cladirii intrate in carantina ori daca este asigurat gratuit, prin returnarea cheltuielilor suportate), dovada prezentarii unui test negativ RT-PCR se transforma intr-o povara economica pentru student, care se vede constrans indirect, in acest mod, sa se vaccineze.

Pentru aceste motive, tribunalul, respingand exceptiile invocate de catre parata, urmeaza sa admita actiunea formulata, sa anuleze art. 2 lit. a) si b) din Hotararea nr. 29 din 22 aprilie 2021 adoptata de Senatul Universitatii 'Stefan cel Mare' din Suceava si sa suspende, in ce-l priveste pe reclamant, executarea acelorasi dispozitii pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Avand in vedere ca reclamantul a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru, respectiv sub forma acordarii asistentei juridice prin avocat, fata de solutia pronuntata si in baza disp. art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 potrivit carora 'Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea ajutorului public judiciar vor fi puse in sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut in pretentiile sale. Partea cazuta in pretentii va fi obligata la plata catre stat a acestor sume', va obliga parata sa plateasca statului suma de 1010 lei cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 70 lei taxe de procedura si 940 lei onorariu avocat”.


* Cititi aici intreaga motivare

Comentarii

# VIKY date 20 September 2021 18:53 +46

Cei de la conducerea Universității trebuie demise.Un miting al studenților poate rezolva problema . Sunteți viitorul țării.

# Lita date 20 September 2021 19:35 +37

Nu trebuie sa fii medic ca sa intelegi ca un experiment medical nu garanteaza nimic (ar fi un nonsens) - nici imunizarea, nici raspandirea unui virus.

# VIKY date 20 September 2021 19:36 +56

Nu vă lăsați mani******ți. Informati-va din surse sigure, nu de la autoritățile corupte din Romania. Zilnic auzeam pe canale românești exemplul Israelului care a vaccinat 80% din po******ție. Acum canalele românești tac că porcul in păpușoi, deoarece la ora actuala in Israel sunt 11000 de infectați, dintre care 95% sunt VACCINATi. Tara este deschisa, nu exista restricții, nu exista certificat verde. Israelul are o po******ție de doar 8 milioane. Tulpina Delta in Romania sunt cei vaccinați. Cu ei sunt pline spitalele, și de bolnavii cronici. Nu cedați.

# Maria date 21 September 2021 09:30 +26

Bravos!!! Pe aici nu se trece…. Felicitări magistratilor! Va pup!!!!

# Baran Gheorghe date 21 September 2021 14:00 +22

Oare, cantatorii , lautarii, vestitorii vaccinarii s-au vaccinat toti ? Copii lor sunt vaccinati? Un tampitel spunea aseara la televizor ca nu este obligat nimeni sa se vaccineze, ca romanii au de ales.Timpitelul nu intelege ca restrictionarile ingradesc si canalizeaza spre un druma care nu are nici-o legatura cu liberul arbitru. Ca de ce , zicea acel timpitel , trebuie sa ne uitam mai intaii la lege si dupa aceea la latura logica si stiintifica, fara sa gandeasca timpitelul ca logica lui e proasta si nestiintifica. Un vaccin costa minim 100 lei, un test antigen costa 40 lei. Aseara la televizor, acelasi tampitel mintea in privinta preturilor . Daca ofera statul vaccin gratuit, atunci sa ofere nelimitat test antigen sau PCR gratuit, sa ma lase sa aleg . Nu , statul ofera ceva gratis si te obliga sa platesti daca alegi altceva.

# Baran Gheorghe date 21 September 2021 14:06 +10

Revin cu unul din drepturile fundamentale : Art. 3 din drepturile fundamentale : Orice persoana are dreptul la integritate fizica si psihica; In domeniile medicinei si biologiei trebuie respectate in special( atentie ,in special) consimtamantul liber si in cunostinta de cauza al persoanei interesate in conformitate cu procedurile prevazute de lege; interzicerea utlizarii corpului uman si a partilor sale , ca atare , ca sursa de profit.

# Lita date 21 September 2021 15:01 +10

CDC/SUA schimba definitii. "Vaccinare" (vechea definitie): "actul de a introduce un vaccin in corp pentru a produce imunitate la o boala specifica" ("the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease”). Acum: "imunitate" inlocuit cu "protectie". "Vaccin" (vechea definitie): "un produs care stimuleaza sistemul imunitar al unei persoane sa produca imunitate la o boala specifica" ( “a product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease”). Acum: "un preparat care este utilizat sa stimuleze raspunsul imunitar al corpului impotriva bolilor" (“a preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases”). https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article254111268.html

# @lita date 21 September 2021 18:07 0

Bravo pentru explicatii si traducere !

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 25.02.2024 – Pensionari si o demisie in parchete

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva