28 November 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

9198 DE UMILINTE – Un nou esec al DNA. Judecatoarea Teodora Albu de la Tribunalul Mures a motivat achitarea ex-primarului de Targu Mures Dorin Florea, inculpat pentru 9198 de acte materiale de complicitate la uzurparea functiei. A fost acuzat ca l-a numit consilier pe fostul viceprimar, care a semnat ordine de plata desi fusese declarat incompatibil de ANI: „Nu rezulta ca inculpatul ar fi produs vreo vatamare a intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale persoanei juridice” (Sentinta)

Scris de: B.G. | pdf | print

19 September 2021 17:16
Vizualizari: 4121

Lumea Justitiei prezinta Sentinta 131/2021 pronuntata in 3 septembrie 2021 in dosarul 3287/102/2017, prin care judecatoarea Teodora Albu de la Tribunalul Mures  a dispus achitarea fostului edil din Targu Mures Dorin Florea, trimis in judecata de DNA pentru 9.198 de acte materiale de uzurpare a functiei.


 

 

Alaturi de Florea, judecatoarea Albu a decis achitarea fostului viceprimar din Targu Mures, Claudiu Sergiu Maior, si a fostului secretar general al Primariei Targu Mures, Andrei Muresan.

Achitarile au fost dispuse in temeiul art. 16 alin. 1 lit.b) teza I din Codul de procedura penala - "fapta nu este prevazuta de legea penala".

Concret, Florea a fost acuzat de DNA ca l-a numit consilier pe fostul viceprimar, Claudiu Sergiu Maior, care demisionase din functie dupa ce a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Procurorii anticoruptie i-au imputat acestuia ca a semnat ordine de plata din functia de consilier, desi nu ar fi avut dreptul:

„Inculpatul Maior Sergiu Claudiu, in calitate de consilier al primarului municipiului Tirgu Mures, in perioada 9 martie 2016 – 29 iunie 2017, a indeplinit acte - semnarea a 9198 ordine de plata emise de Municipiul Tirgu Mures - ce nu intrau in atributiile sale legale de serviciu, fiindu-i interzise de lege. Interdictia a rezultat din incompatibilitatea stabilita de Agentia Nationala de Integritate (ANI) si confirmata de instanta prin decizie definitiva la data de 1 martie 2016. Aceasta imprejurare a avut ca efect pierderea, de catre Maior Sergiu Claudiu, a dreptului de a ocupa o functie sau o demnitate publica in urmatorii 3 ani.

In vederea eludarii interdictiilor prevazute de lege, dupa ce a demisionat din functiile de viceprimar si de consilier local, Maior Sergiu Claudiu a fost numit de primarul Florea Dorin in postul de consilier al primarului pentru a indeplini in continuare prerogativele de putere publica ce i-au fost interzise de lege.

Printre atributiile primite figura si aceea de a semna ordinele de plata, atributie pe care Maior Sergiu Claudiu o indeplinise si in calitate de viceprimar.

Concret, in calitate de primar al municipiului Tirgu Mures, Florea Dorin a emis doua dispozitii prin care, cu nerespectarea Legii nr. 176/2010, i-a creat lui Maior Sergiu Claudiu cadrul necesar sa efectueze acte ce implica exercitarea prerogativelor de putere publica, cu toate ca se afla sub interdictia anterior mentionata.
In acelasi context, inculpatul Muresan Andrei, in calitate de secretar al Municipiului Tirgu Mures, a avizat pentru legalitate si a semnat cele doua dispozitii emise de edil”
.

DNA, invinsa in instanta


Tribunalul Mures a desfiintat insa rechizitoriul procurorilor anticoruptie. In sentinta de achitare, judecatorul da o lectie de drept DNA arata ca desi in rechizitoriu se retine ca Florea a delegat exercitarea atributiei de semnare a ordinelor de plata, fara sa aiba in mod legal aceasta atributie, instanta nu impartaseste aceasta opinie. Tribunalul Mures precizeaza ca desemnarea lui Maior cu semnarea ordinelor de plata reprezinta nu un act de delegare, ci de desemnare a acestuia cu indeplinirea unei atributii, lucru perfect legal.

In sentinta de achitare se mai dezvaluie ca Maior a exercitat atributia de a semna ordine de plata conform indatoririlor de serviciu ce i-au fost stabilite si prin contractele de munca pe care le-a semnat cu angajatorul si nu in afara acestora, nefiind astfel indeplinit elementul de tipicitate al infractiunii de uzurpare a functiei.

Motiv pentru care Sergiu Claudiu Maior a fost achitat, ceea ce a atras automat si achitarea fostului primar Dorin Florea si a celuilalt inculpat. Si asta pentru ca nu poate exista complicitate la o infractiune daca fapta presupusului autor nu este prevazuta de legea penala.


Iata pasaje din sentinta judecatoarei Teodora Albu de la Tribunalul Mures, pe care o anexam integral la finalul articolului:

 

"Prin Raportul nr. 37.262/G/II/0.09.2013 al Agentiei Nationale de Integritate s-a constatat ca A____ A_____ A______ in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Tg. M____ a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor in mandatul 2012 – 2016. Raportul A.N.I. a fost contestatat de A____ A_____ A______, acesta fiind anulat in prima instanta de Curtea de Apel Tg. M____. Impotriva solutiei pronuntate in prima instanta a formulat recurs A.N.I., iar prin Decizia nr. 581/01.03.2016 a I.C.C.J. s-a admis recursul formulat, a fost casata sentinta atacata si a fost respinsa actiunea formulata de A____ A_____ A______ impotriva Raportului A.N.I. prin care se constata starea sa de incompatibilitate.

Constata instanta ca potrivit dispozitiilor art. 25 alin. 2 din Legea 176/2010, persoana fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului.

Ca urmare, la data de 02.03.2016, inculpatul A____ A_____ A______ isi depune la Primaria Tg. M____ cererea de demisie. La aceeasi data, prin Dispozitia nr. 964/02.03.2016, luandu-se act de cererea sa de demisie si dispunandu-se incetarea acordarii indemnizatiei lunare aferente functiei de viceprimar.

Constata instanta ca la data de 03.03.2016, prin Referat, se propune angajarea numitului A____ A_____ A______ pe postul de consilier al Primarului, post de natura contractuala. Se mentioneaza ca functia nu este din categoria celor publice reglementate de dispozitiile Legii 176/2010 si nr. 188/1999.

Constata instanta ca la data de 04.03.2016 se emite Dispozitia nr. 971/04.03.2016 a primarului Municipiului Tg. M____ privind angajarea lui A____ A_____ A______ pe postul de consilier al primarului. Se precizeaza in cuprinsul dispozitiei ca drepturile salariale sunt prevazute in cuprinsul Anexei 1 iar atributiile sunt stabilite prin Anexa 2.

Analizand continutul Anexei nr. 2 a Dispozitiei nr. 971/04.03.2016, constata instanta ca printre alte atributii, inculpatului A____ A_____ A______ ii sunt stabilite si acelea de ‘analizare in prealabil, din punct de vedere economic, a propunerilor pentru fundamentarea de credite bugetare pentru cheltuieli materiale ale serviciilor publice municipale si propune primarului masuri in consecinta, analizeaza referatele de necesitate, solicitarile de lucrari si propune masuri in consecinta’.
Se stabileste la punctul 5 din anexa ca atributie: ‘asigura si raspunde de respectarea normelor si procedurilor de intocmire a documentelor si corectitudinea datelor din documentele purtatoare de cheltuieli, prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite si poate semna ordine de plata conform punctului 4 aliniat 5 din Ordinul MFP 1792/2002 si propune Primarului masuri in consecinta’(...).

Desi aparent, inculpatul A____ A_____ A______ nu mai are atributia de semnare a ordinelor de plata ulterior datei de 24.06.2012, totusi prin referirea in cuprinsul anexei la dispozitiile punctului 4 alin. 5 din Ordinul MFP 1792/2002 – al carei continut este urmatorul: ‘Instrumentele de plata utilizate de institutiile publice, respectiv cecul de numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPHT) se semneaza de doua persoane autorizate in acest sens, dintre care prima semnatura este cea a conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil), iar cea de-a doua a persoanei cu atributii in efectuarea platii’, inculpatul pastreaza si exercita in continuare atributia de a semna ordine de plata.
Desi in rechizitoriu se retine (in considerente) ca inculpatul F____ D____ a delegat exercitarea atributiei de semnare a ordinelor de plata desi nu avea in mod legal aceasta atributie, nu impartasim aceasta opinie. Desemnarea, prin Dispozitiile art. 971/04.03.2016 si 1838/24.06.2016, a inculpatului A____ A_____ A______ cu semnarea ordinelor de plata reprezinta in opinia noastra nu un act de delegare, ci de desemnare a acestuia cu indeplinirea unei atributii pe care, in mod normal, ar fi trebuit sa o indeplineasca o persoana ce indeplinea conditiile prevazute de art. 2 alin. 1 pct. 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.
Totusi, chiar in aceste conditii, apreciem ca inculpatul A____ A_____ A______ a exercitat atributia de a semna ordine de plata conform atributiilor de serviciu ce i-au fost stabilite atat prin anexele nr. 2 ale dispozitiilor 971/04.03.2016 si 1838/24.06.2016, cat si prin contractele de munca pe care le-a semnat cu angajatorul si nu in afara acestora, nefiind astfel indeplinit elementul de tipicitate al infractiunii de uzurpare a functiei, prevazut de art. 300 Cod penal. (...).

Cum ceea ce se reproseaza autorului presupusei fapte infractionale nu priveste ocuparea unei functii publice, avand in vedere ca natura juridica a functiei ocupate era una contractuala, astfel cum se retine de altfel si in rechizitoriu, dupa cum nu priveste nici ocuparea unei functii de demnitate publica (consilierul personal al primarului neavand aceasta calitate recunoscuta de lege), presupunem ca autorul rechizitoriului vizeaza conditiile de ocupare ale functiilor publice.

Apreciem ca necesar a se avea in vedere ca stabilirea unor principii care trebuie sa stea la baza exercitarii functiei publice si implicit a prerogativelor puterii publice este de natura a satisface interesul colectiv numai in masura in care, prin dispozitiile legale care le edicteaza, este asigurata si punerea lor in aplicare, la nevoie prin sanctiuni legale.
Or, constatam ca nici dispozitiile legii 188/1999 si nici cele ale legii 176/2010 nu instituie - pentru nerespectarea principiilor prevazute expres in cuprinsul acestora - alte sanctiuni decat cele de natura contraventionala sau administrativa, nefiind cuprinse in respectivele acte legislative (sau in vreo alta dispozitie legala) conditiile in care nerespectarea acestor principii constituie fapte prevazute de legea penala.

Concluzionand, apreciem ca din probele administrate in cursul urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti nu rezulta ca inculpatul A____ A_____ A______ ar fi produs vreo vatamare a intereselor legitimile ale unei persoane fizice sau ale persoanei juridice de drept public U.A.T. Tg. M____.

Asadar, activitatea complicelui este incriminata si se sanctioneaza ca atare numai in situatia in care fapta autorului este prevazuta ca infractiune. Per-a-contrario, daca fapta autorului nu este prevazuta de legea penala, atunci nici fapta/faptele complicelui nu sunt sanctionate, cu exceptia situatiei in care acestea constituie infractiuni de sine statatoare”.


*Cititi aici integral sentinta Tribunalului Mures

sursa foto: observatornews.ro

 

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 27.11.2022 – Ministerul Justitiei tine scorul la Campionatul Mondial de Fotbal

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva