22 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ABERANTA AMENDA – Judecatorii Florin Sirbu si Carmen Croitoru de la Tribunalul Alba au mentinut definitiv sentinta prin care magistratul Dorel Lazea de la Judecatoria Alba Iulia a anulat amenda de 30.000 lei primita de IT-istul Dan Elvireanu pentru simpla detinere a unui aparat pentru detectarea cablurilor electrice ingropate in pereti. Detectorul poate fi cumparat din orice magazin cu articole electrice. Stupefiant: politistul l-a amendat pe Elvireanu pentru detinerea unui detector de metale

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

9 July 2024 13:01
Vizualizari: 2855

In caz ca va intrebati ce motive aberante are Politia Romana sa amendeze cetatenii, aflati ca unul dintre acestea il constituie detinerea in casa a unui detector de cabluri electrice ingropate in pereti (vezi foto 2). Dispozitivul este unul banal si poate fi cumparat din orice magazin – fizic sau online – cu articole electrocasnice.



Cel care a avut acest necaz este Dan-Laurian Elvireanu (foto 1), un IT-ist din Alba-Iulia, care in 11 ianuarie 2022 a fost amendat cu suma de 30.000 de lei (echivalentul a 6.000 de euro) pentru detinerea detectorului de cabluri. Aparatul fusese depistat cu ocazia perchezitiei efectuate la domiciliul lui Elvireanu la 9 decembrie 2021 in dosarul nr. 531/P/2021, privind presupuse fapte de fals informatic, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Este vorba despre „o cauza pe care PT Alba o tine la sertar de patru ani”, dupa cum a declarat Dan Elvireanu pentru Lumea Justitiei. (Vom reveni cu detalii despre acest dosar cu alta ocazie.)

Oricat pare de aberant, subinspectorul (sublocotenentul) de politie Tudor Alexe de la IPJ Alba a invocat ca temei juridic al amenzii art. 5 alin. 10 din OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national: „Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati”. Simultan cu aplicarea amenzii, politistul i-a confiscat lui Laurian detectorul de cabluri (vezi facsimil).

Evident, in ordonanta este vorba despre detectoare de metale pretioase, nicidecum despre detectoare de cabluri electrice.

In 29 noiembrie 2022, judecatorul Dorel-Ioan Lazea de la Judecatoria Alba-Iulia a anulat amenda, constatand, bineinteles, ca detectorul de cabluri electrice nu poate fi asimilat cu un detector de metale in sensul Ordonantei 43/2000. Sentinta nr. 2722/2022 pronuntata in dosarul nr. 1738/176/2022 a fost mentinuta definitiv, prin decizia nr. 519 din 26 iunie 2024, de catre magistratii Florin Sirbu si Carmen Croitoru de la Tribunalul Alba. Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate motivarea Judecatoriei Alba-Iulia.

 



Iata minuta Judecatoriei Alba Iulia:


Admite plangerea formulata de petentul Elvireanu Dan Laurian in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA.

Anuleaza procesul verbal de contraventie seria PABY nr. 038383, intocmit la data de 11.01.2022, cu consecinta inlaturarii sanctiunilor aplicate prin acest proces verbal.

Obliga intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Alba la plata catre petent a sumei de 1.020 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria Alba Iulia. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei astazi, 29.11.2022”.


Redam minuta Tribunalului Alba:


Respinge ca neintemeiat apelul declarat de intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Alba, impotriva sentintei civile nr. 2722/2022, pronuntate de Judecatoria Alba Iulia in dosar civil nr. 1738/176/2022.

Obliga intimatul apelant Inspectoratul de Politie al Judetului Alba la plata catre petentul intimat Elvireanu Dan Laurian a sumei de 1.000 lei cu titlu cheltuieli de judecata.

Definitiva. Pronuntata azi, 26.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei”.


Prezentam motivarea sentintei pronuntate de Judecatoria Alba-Iulia:

 



Verificand legalitatea si temeinicia procesului-verbal in baza intregului material probator administrat in cauza, in conformitate cu art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria PABY nr. 038383, intocmit la data de 11.01.2022, petentul a fost sanctionat contraventional pentru faptul ca, in urma perchezitiei domiciliare din data de 09.12.2021 la imobilul acestuia din Alba Iulia, bd-ul Transilvaniei nr. 45, jud. Alba, a fost identificat un detector de metale marca SMV-2002, 3 in 1 fara serie pentru care petentul nu a putut prezenta autorizatia prevazuta de art. 5 alin. 10 din OG nr. 43/2000 (f. 48).

Procedand la verificarea introducerii in termen a plangerii contraventionale de catre petent conform art. 34 din OG 2./2001, instanta constata ca, in speta, s-a respectat termenul de 15 zile prevazut de lege.

Mai exact, procesul verbal a fost comunicat la data de 24.02.2022 asa cum rezulta din scrisoarea de confirmare de primire de la fila 51, iar plangerea contraventionala a fost formulata la data de 10.03.2022 inainte de implinirea termenul de 15 zile, calculat pe zile libere conform art. 181 C.pr.civ. si care s-ar fi implinit la data de 12.03.2022, insa fiind o zi nelucratoare (duminica) se prelungeste pana in 13.03.2022.

Mai departe, instanta verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 17 si art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei constata ca, acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu toate acestea, sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi OG nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese care sa reglementeze forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului de lege a art. 34, coroborat cu probatoriul administrat in prezenta cauza rezulta ca procesul verbal contestat nu face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept mentionata in cuprinsul sau.

In speta, petentul a fost sanctiont contraventional cu suma de 30.000 lei pentru savarsirea faptei prevazute de art. 28 alin. 1 lit. g din Ordonanta nr. 43/2000 si sanctionata de acelasi articol.

Potrivit art. 28 alin. 1 lit. g din Ordonanta nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national*): '(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: detinerea de detectoare de metale, fara autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (10), cu amenda de la 25.000 lei la 75.000 lei si confiscarea detectoarelor'.

Totodata, art. 5 alin. 10 din Ordonanta nr. 43/2000 prevede ca: 'Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati'.

In speta, aparatul care a atras sanctionarea petentului prin prezentul proces verbal este, conform fisei tehnice a produsului, un 'detector de metale pentru controlul peretilor SMV-2001 detector 3 in 1 pentru lemn, metal si cabluri electrice sub tensiune' (f. 53 si f. 115 fisa tehnica tradusa).

Ori, potrivit specificatiilor acestuia regasite in fisa tehnica, aparatul este unul multifunctional pentru pereti, tavane false, mobilier si pardoseli si detecteaza metal, lemn si cabluri electrice pana la o adancime de detectare de maxim 25 mm (2,5 cm).

Referitor la detectoarele de metale, Ordinul nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale prevede la art. 5 si 7 conditiile in care se comercializeaza acestea: 'art. 5 Agentii economici care comercializeaza detectoare de metale trebuie sa aiba prevedere in acest sens in obiectul de activitate al societatii si sa fie autorizati conform legii'; iar 'art. 7 (1) Spatiul destinat comercializarii detectoarelor de metale trebuie sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate si totodata sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa se incheie contract de prestari de servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza proprie permanent. (2) Spatiul de comercializare trebuie sa fie folosit in exclusivitate pentru comertul cu detectoare de metale. (3) Ofiterul de politie caruia i-a fost repartizata lucrarea de eliberare a autorizatiei va verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, intocmind o nota in acest sens'.

Prin urmare, coroborand dispoziile legale mentionate mai sus, cu cele ale Ordonantei nr. 43/2000, care ca scop protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, instanta retine ca atat pentru comercializarea detectoarelor de metale, cat si pentru detinerea acestora statul impune necesitatea indeplinirii mai multor conditii in vederea asigurarii folosirii acestor aparate cu destinatie speciala in contextul unei evidente temeinic reglementate.

Or, detectorul multifunctional ce a stat la baza sanctionarii petentului, chiar daca are printre functiile sale si cea de detectie a metalelor, nu se poate incadra la categoria detectoarelor de metale, a caror comercializare se realizaza, asa cum s-a mentionat mai sus, in conditii stricte, iar detinerea acestora [este posibila] doar pe baza unei autorizatii prealabile.

Din inscrisurile depuse la dosar se poate deduce cu usurinta ca, astfel de aparate multifunctionale (unele cu capacitate de detectie a metalelor mai performanta ca cel din speta) sunt comercializate de catre magazinele specializate in materiale de constructii si bricolaj fara a fi necesare indeplinirea conditiilor Ordinul nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 tocmai pentru scopul pentru care acestea sunt confectionate respectiv utilizarea lor in constructii, nefiind considerate aparate care sa reprezinte un pericol pentru zonele arheologice.

In consecinta, instanta retine ca, scopul dispozitiile legale care atrag sanctionarea in caz de detinere a unui detector de metale fara autorizare nu este cel de sanctionare a oricarui astfel de dispozitiv ci doar a acelora care nu pot fi comercializate decat cu respectarea conditiilor impuse de Ordinul nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 , nefiind cazul in prezenta cauza. De altfel, chiar si telefoanele mobile recente pot fi folosite pe post de detectorare de metale prin descarcarea unei aplicatii in acest sens, iar specificatiile telefonului ii permit, fapt ce nu duce insa la necesitatea comercializarii lor in conditiile de mai sus si nici detinerea unei autorizatii prealabile conform Ordonantei nr. 43/2000.

Avand in vedere cele de mai sus, instanta constata ca aparatul multifunctional pentru pereti, tavane false, mobilier si pardoseli detinute de petent nu se incadreaza in categoria detectoarelor de metale pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii din partea inspectoratului de politie si nici inregistrarea la aceste autoritati.

In consecinta, instanta retine in speta existenta unei alte stari de fapt decat cea consemnata in cuprinsul procesului verbal contestat, motiv pentru care va admite plangerea contraventionala si va anula procesul verbal seria PABY nr. 038383, intocmit la data de 11.01.2022, cu consecinta inlaturarii sanctiunilor aplicate prin acest proces verbal.


* Cititi aici intreaga sentinta a Judecatoriei Alba Iulia

Comentarii

# Csaba D date 9 July 2024 13:17 +13

Oare milițianul va fi băgat în cercetare administrativă ptr a i se impută cheltuielile de judecată?

# Iulius date 9 July 2024 14:19 +9

Oare acest aparat nu detecteaza si creier ... pana la o adancime de detectare de maxim 25 mm (2,5 cm).Ar putea fi folosit, pentru astfel de specimene, la examenul de intrare in Politie. De ce mama dracu trebuie, in tara asta de rahat cu o legislatie haotica si imbecila, oamenii sa isi dovedeasca nevinovatia?!!! ... bani, timp pierdut, etc pentru ca unii nu stiu care este rolul lor in societate.

# maxtor date 9 July 2024 17:05 +1

l-a amendat robocop!

# maxtor date 9 July 2024 17:07 +2

apropos: detectoarele de metale de la intrarea unor instante - au actele conforme? (aviz amatorilor de piercing.uri)

# dan laur date 9 July 2024 20:15 +2

niciun detector de metale de la intrarea instantelor nu are actele conforme, nu sunt înregistrate nicăieri, doar cele de la LIDL trebuie înregistrate... așa spune IPJ Alba :lol: :lol:

# daniel date 9 July 2024 23:27 +2

abuz maxim din partea IPJ Alba, rușine domnilor milițieni, veți plăti scump pentru asta!

# maxtor date 10 July 2024 01:18 +1

exista diverse "detectoare de minciuni" -unele ar putea fi pura tortura....(in Japonia si Israel detectoru de minciuni e proba in Justitie,evreii se mint (mult) intre ei -citat dintr-un fin cunoscator al poligrafului,ala cu "matricea emotionala" -te-am pus pe fire ,esti mancat!)

# santinela date 10 July 2024 06:42 +1

Pt Csaba D- fi sigur ca un "militian" nu putea si nu era atat de tampit ! Asta-i scoala care se face astazi.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva