30 November 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ACTIUNEA CE A URNIT ICCJ PE PRESCRIPTIE – Exclusiv. Argumentele cu care avocatul Catalin Boacna a convins ICCJ sa pronunte prima aplicare a deciziilor CCR 297/2918 si 358/2022 pe prescriptie. Avocatul acuza pronuntarea unei condamnari pentru fapte prescrise: „In 2018-2022 n-a fost cadru legal pentru intreruperea prescriptiei... Decizia 297/2018 n-a fost aplicata timp de 4 ani... Au gresit instantele ce au interpretat Decizia 297/2018 in sensul ca e pe deplin functionala prescriptia speciala”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

24 July 2022 15:11
Vizualizari: 6209

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate argumentele prin care avocatul Catalin Boacna (foto 1) a obtinut la 15 iulie 2022, din partea judecatoarelor Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog si Alina Ioana Ilie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie admiterea in principiu a contestatiei in anulare formulate de catre omul de afaceri Ioan Zapodeanu (foto 2), cele trei magistrate supreme dispunand de indata punerea in libertate a antreprenorului. Totusi, amintim ca acelasi complet de la ICCJ a suspendat judecarea cauzei pana cand Inalta Curte va dezlega chestiunea de drept cu care a fost sesizata in legatura cu cele doua decizii ale CCR (click aici pentru a citi).


 

 

Mai exact, avocatul Boacna argumenteaza ca faptele de abuz in serviciu si spalare de bani pentru care a fost condamnat definitiv Zapodeanu in 2021 se prescrisesera inca din 2018.

In esenta, aparatorul afaceristului subliniaza faptul ca ambele decizii ale CCR privind prescriptia (297/2018 si 358/2022) sunt unele simple (extreme), nicidecum unele interpretative. Altfel spus: instanta de contencios constitutional a constatat la modul absolut neconstitutionalitatea art. 155 alin. 1 Cod penal, iar nu la modul relativ, cum se intampla in deciziile interpretative, unde CCR spune ca un anumit pasaj este constitutional „in masura in care...” (De pilda, adaugam noi, a se vedea Decizia interpretativa 405/2016, prin care Curtea a spus ca art. 297 alin. 1 CP privind abuzul in serviciu este constitutional in masura in care prin sintagma 'indeplineste in mod defectuos' din textul legal se intelege 'indeplineste prin incalcarea legii'.)

Astfel, au gresit acele instante care, timp de 4 ani (intre 2018 si 2022) au tratat deciziile CCR 297/2018 si 358/2022 ca fiind interpretative (iar nu simple) si astfel au refuzat sa constate prescrierea unor fapte din dosare, a mai spus avocatul Catalin Boacna in fata ICCJ.


Redam principalul fragment din contestatia in anulare:


Apreciem ca raspunderea penala a inculpatului este inlaturata prin implinirea termenelor generale de prescriptie a raspunderii penale, prevazute de art. 154 alin. (1) Cod penal, pentru urmatoarele motive:

In ceea ce priveste infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, raportat la pedeapsa prevazuta de lege (de la 2 ani si 8 luni la 9 ani si 4 luni inchisoare), rezulta ca termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 8 ani – conform art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal. Avand in vedere ca infractiunea a fost savarsita la data de 05.05.2010, in conformitate cu art. 154 alin. (2) teza I Cod pen., termenul de prescriptie a raspunderii penale s-a implinit pe data de 05.05.2018.

Cu privire la infractiunea de spalare a banilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, raportat la pedeapsa prevazuta de lege (de la 3 ani la 10 ani inchisoare), rezulta ca termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 8 ani – conform art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal. Avand in vedere ca infractiunea a fost savarsita in forma continuata, iar ultima actiune a fost savarsita pe data de 04.06.2010, in conformitate cu art. 154 alin. (2) teza II Cod pen., termenul de prescriptie a raspunderii penale s-a implinit pe data de 04.06.2018.

In ceea ce priveste intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale, prin Decizia nr. 297/2018 Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala sintagma 'oricarui act de procedura in cauza' cuprinsa in art. 155 alin. (1) Cod penal.

Ca urmare a acestei decizii, avand in vedere ca legiuitorul nu a intervenit pentru a pune a pune in acord art. 155 alin. (1) Cod penal cu dispozitiile constitutionale, in practica au existat diferite interpretari ale Deciziei CCR nr. 297/2018, fapt ce a generat aplicarea neunitara a textului de lege 'cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea'.

Pe de o parte, unele instante au interpretat ca urmare a Deciziei nr. 297/2018, intregul art. 155 din Codul penal a fost practic golit de continut, si astfel nu mai exista niciun caz de intrerupere a cursului prescriptiei raspunderii penale, institutia prescriptiei speciale devenind inaplicabila.

Astfel, prin Decizia penala nr. 1348/A/2018, din 19 noiembrie 2018, Curtea de Apel Cluj a dispus incetarea procesului penal fata de inculpatii din acea cauza, conform art.16 lit. f) Cod proc.pen., intrucat a constat ca a intervenit prescriptia raspunderii penale prevazuta de art.154 alin. (1) lit. b) Cod penal. Curtea a apreciat ca la momentul solutionarii apelului legea penala nu prevedea acte intrerupatoare ale cursului prescriptiei raspunderii penale. Vom reda in continuare cateva considerente ale Deciziei penale nr. 1348/A/2018, intrucat apreciem ca rationamentul curtii se aplica in mod corespunzator in prezenta speta:

'Fara a exista o practica in aceasta materie avand in vedere caracterul de noutate, care sa fie adusa la cunostinta Curtii de Apel Cluj, apreciem ca in cauza pendinte a intervenit prescriptia raspunderii penale prin raportare la data comiterii faptelor imputate inculpatului R.G. (iunie si octombrie 2008) si respectiv septembrie-octombrie 2008 inculpatul C.F.C. (...)

Vom avea in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 297/2018, prin care s-a constatat ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea 'oricarui act de procedura in cauza' din cuprinsul art. 155 alin. 1 CP este neconstitutionala.

Si din opinia noastra, aceasta decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei nu este interpretativa, ci una prin care se declara neconstitutionalitatea unei parti din cuprinsul art. 155 alin. 1 CP, astfel incat sintagma 'indeplinirea oricarui act de procedura in cauza' este suspendata de drept, iar in ipoteza in care legiuitorul nu intelege sa intervina in 45 de zile de la publicarea deciziei, isi inceteaza efectele.

Acest termen de 45 de zile a expirat in august 2018, anterior pronuntarii prezentei, astfel ca s-a apreciat ca, la acest moment, datorita inactivitatii Parlamentului si/sau Guvernului, dispozitiile art. 155 alin. 1 CP au urmatorul continut: 'Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe'.

Chiar daca in finalul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 297/2018 se arata: 'Curtea constata ca solutia legislativa anterioara, prev la art. 123 alin. 1 VCP, indeplinea conditiile de previzibilitate impuse prin dispozitiile constitutionale analizate in prezenta cauza, intrucat prevedea intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale doar prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, in cauza in care persoana vizata avea calitatea de invinuit sau inculpat', apreciem ca nu revine judecatorului sarcina de a completa dispozitiile art. 155 alin. 1 NCP, ci legiuitorului.

In acest context, este evident ca nu putem adauga la textul art. 155 alin. 1 CP si ca, la acest moment, nu sunt prevazute acte intrerupatoare ale cursului prescriptiei raspunderii penale, afara de cel prevazut in alin. 5 al aceluiasi articol, respectiv 'admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal'.

Si in opinia noastra, pasul urmator este de a constata ca in prezent sunt operabile doar termenele generale de prescriptie a raspunderii penale prevazute de NCP. (...)

Concluzionand, in opinia noastra, Decizia nr. 294/2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei, care a lipsit de orice efect juridic cauza de intrerupere a cursului prescriptiei raspunderii penale constand in efectuarea oricarui act de procedura, este aplicabila in cauza pendinte, fiind vorba, in realitate, de o lege penala mai favorabila in sensul prevederilor art. 5 CP.

In acest context, vom constata ca, raportat la momentul comiterii faptelor imputate inculpatilor-apelanti (iunie si octombrie 2008), la limitele de pedeapsa prevazute de Legea nr. 241/2005 si la termenele generale de prescriptie prevazute de art. 154 alin. 1 lit. c NCP (8 ani), este incidenta prescriptia raspunderii penale, fiind aplicabile prevederile art. 396 alin. 6 raportat la ar.t 16 lit. a CPP pentru faptele imputate inculpatilor R.G. si C. F. C'.

In mod similar, prin Deciziile penale nr. 1208/2018 si nr. 1209/2018 din 31 octombrie 2018, Curtea de Apel Timisoara a retinut ca la data solutionarii cauzei nu existau reglementate cauze de intrerupere a termenului de prescriptie a raspunderii penale, deoarece, prin Decizia nr. 297/2018, instanta de contencios constitutional a declarat neconstitutionalitatea dispozitiei din art. 155 alin. 1 C. pen., in care se regasea sediul materiei cauzelor de intrerupere a termenului de prescriptie. In aceste doua cauze, Curtea de Apel Timisoara a invocat din oficiu exceptia prescriptiei raspunderii penale si a dispus incetarea procesului penal, intrucat s-a implinit termenul general de prescriptie.

Redam mai jos argumentele Curtii de apel Timisoara:

'Curtea Constitutionala a admis astfel finele de neconstitutionalitate si, pe cale de consecinta, a constatat ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea 'oricarui act de procedura in cauza', din cuprinsul dispozitiilor art. 155 alin. 1 din Codul penal, este neconstitutionala.

Conform dispozitiilor art. 147 alin. 4 din Constitutie: 'Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor'.

Potrivit prevederile art. 147 alin. 1 din Constitutia Romaniei, conform carora 'Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept', rezulta ca Decizia nr. 297/26 aprilie 2018 produce efecte ex nunc, mai exact incepand cu data de 25 iunie 2018, data publicarii deciziei in Monitorul Oficial.

Astfel, in prezent nu exista reglementate cauze de intrerupere a termenului de prescriptie a raspunderii penale, deoarece, prin Decizia nr. 297/2018, instanta de contencios constitutional a declarat neconstitutionalitatea dispozitiei din art. 155 alin. 1 C. pen., in care se regasea sediul materiei cauzelor de intrerupere a termenului de prescriptie.

Decizia CCR nr. 297/2018 nu este una interpretativa, ci este o decizie simpla prin care se declara neconstitutionalitatea prevederilor art. 155 alin. 1 C. pen.

Atat legal, cat si constitutional, este exclusa posibilitatea ca Decizia nr. 297/2018 sa fie considerata interpretativa si sa se aprecieze ca aceasta stabileste ca 'prin indeplinirea unui act de procedura, care se comunica suspectului sau inculpatului, cursul prescriptiei se intrerupe'. Imprejurarea ca motivarea Deciziei nr. 297/2018 cuprinde referiri la solutii din vechea reglementare, respectiv din Cod penal anterior, nu poate in niciun caz sa fie primita, in special, pentru simplul fapt ca dispozitivul acesteia este foarte clar, dar si pentru faptul ca, daca ar fi dorit sa procedeze intr-o asemenea maniera, Curtea Constitutionala ar fi precizat acest lucru in dispozitiv, iar apoi, in considerente, ar fi explicat care este interpretarea conforma cu Legea fundamentala.

Mai mult, Curtea Constitutionala nici nu putea face o interpretare prin care sa reactiveze vechea reglementare, deoarece intr-un atare caz s-ar fi substituit legiuitorului. Or, potrivit art. 61 alin. 1 din Constitutie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.

Avand in vedere aceste premise, intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale nu mai poate avea loc in nicio situatie, singurul care poate schimba aceasta situatie este legiuitorul.

Practic, in prezent sunt aplicabile doar termenele generale de prescriptie a raspunderii penale, a caror intrerupere nu mai este posibila potrivit art. 155 alin. 1 C. pen, in raport de imprejurarea ca legiuitorul a ramas in pasivitate, contrar dispozitiilor art. 147 din Constitutie.

In consecinta avand in vedere ca in prezenta cauza terme ele generale de prescriptie prev. de art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., s-au implinit la 09. 10.2017, respectiv 29.10.2017, instanta de apel va constata incetat procesul penal, pornit impotriva inculpatului'.

Pe de alta parte, alte instante au considerat ca termenul de prescriptie a raspunderii penale se intrerupe daca actul de procedura a fost comunicat suspectului sau inculpatului, aplicand solutia legislativa prevazuta de Codul penal anterior, intemeindu-se pe aspectele stabilite in praragraful 34 al Deciziei CCR nr. 297/2018.

Pentru a se gasi o solutie unitara, au existat doua sesizari transmise catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care s-a solicitat pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni ce tin de interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a Deciziei CCR nr. 297/2018.

Prin Decizia nr. 381/2019 din 21.03.2019 ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala – a respins ca inadmisibile sesizarile formulate. De asemenea, prin Decizia nr. 25/2019 din 11.11.2019, ICCJ – Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii – a constatat ca practica judiciara referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.155 alin.(1) din Codul penal privind intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza, ulterior publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, este neunitara. ICCJ a respins ca inadmisibil recursul in interesul legii format de catre procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ, intrucat a constatat ca nu este intrunita conditia de admisibilitate impusa de art. 471 alin.(1) din Codul de procedura penala, intrucat cererea de recurs nu vizeaza interpretarea legii (respectiv a dispozitiilor art.155 alin.(1) din Codul penal) ci stabilirea efectelor Deciziei Curtii Constitutionale nr.297 din 26 aprilie 2018 asupra acestui text de lege.

Intr-un final, efectele Deciziei CCR nr. 297/2018 asupra dispozitiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal au fost lamurite destul de clar de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 358/2022 din 26.05.2022, prin care au fost declarate neconstitutionale prevederile art. 155 alin. (1) Cod penal ('Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza'). Curtea Constitutionala a clarificat natura Deciziei nr. 297/2018, intrucat aceasta reprezenta o premisa necesara in analiza constitutionalitatii art. 155 alin. (1) Cod pen.

In motivarea Deciziei nr. 358/2022, Curtea a retinut urmatoarele:

'73. In consecinta, Curtea constata ca, in conditiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simpla / extrema, in absenta interventiei active a legiuitorului, obligatorie potrivit art.147 din Constitutie, pe perioada cuprinsa intre data publicarii respectivei decizii si pana la intrarea in vigoare a unui act normativ care sa clarifice norma, prin reglementarea expresa a cazurilor apte sa intrerupa cursul termenului prescriptiei raspunderii penale, fondul activ al legislatiei nu contine vreun caz care sa permita intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale.

74. Curtea constata ca o astfel de consecinta este rezultatul nerespectarii de catre legiuitor a obligatiilor ce ii revin potrivit Legii fundamentale si a pasivitatii sale, chiar si in ciuda faptului ca deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie semnalau inca din anul 2019 practica neunitara rezultata din lipsa interventiei legislative. De asemenea, Curtea subliniaza ca ratiunea care a stat la baza pronuntarii Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 nu a fost inlaturarea termenelor de prescriptie a raspunderii penale sau inlaturarea institutiei intreruperii cursului acestor termene, ci alinierea dispozitiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal la exigentele constitutionale. Astfel, Curtea observa ca termenele de prescriptie generala reglementate de dispozitiile art. 154 din Codul penal nu sunt afectate de deciziile Curtii Constitutionale.

75. In acest context, Curtea constata ca situatia creata prin pasivitatea legiuitorului, consecutiva publicarii deciziei de admitere amintite, reprezinta o incalcare a prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) din Legea fundamentala, care consacra caracterul de stat de drept al statului roman, precum si suprematia Constitutiei. (...)

76. Asadar, Curtea constata ca, in cazul de fata, legiuitorul a nesocotit prevederile art. 147 alin. (4) din Constitutie, ignorand efectele obligatorii ale Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 cu consecinta crearii unui viciu de neconstitutionalitate mai grav generat de aplicarea neunitara a textului de lege 'cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea', care, in mod evident, nu prevede niciun caz de intrerupere a cursului prescriptiei raspunderii penale. Pentru restabilirea starii de constitutionalitate este necesar ca legiuitorul sa clarifice si sa detalieze prevederile referitoare la incetarea cursului prescriptiei raspunderii penale, in spiritul celor precizate in considerentele deciziei anterior mentionate'.

Cu alte cuvinte, prin Decizia nr. 358/2022, Curtea Constitutionala a stabilit, cu putere de lege, ca in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziei CCR nr. 297/2018 (respectiv 25.06.2018) si data intrarii in vigoare a unui act normativ care sa clarifice dispozitiile art. 155 alin. (1) Cod penal, nu exista cadru legal pentru intreruperea prescriptiei, intrucat textul de lege ramas in vigoare – 'cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea' – este un text incomplet si, prin urmare, inaplicabil. Astfel, in aceasta perioada sunt inaplicabile si dispozitiile art. 155 alin. (4) privind prescriptia speciala, iar prescriptia raspunderii penale trebuie analizata prin raportare la termenele generale de prescriptie prevazute de art. 154 alin. (1) Cod penal.

Mai mult: prin Decizia nr. 358/2022, Curtea Constitutionala a constatat ca fiind gresita interpretarea regasita in practica, conform careia ulterior publicarii Deciziei CCR nr. 297/2018, cursul prescriptiei se intrerupea daca actul de procedura indeplinit in cauza se comunica suspectului sau inculpatului, considerandu-se ca Decizia nr. 297/2018 are un caracter interpretativ. Din argumentele Curtii Constitutionale rezulta ca solutia care ar fi trebuit abordata in practica este aceea ca de la data publicarii Deciziei nr. 297/2018 si pana la interventia Parlamentului (organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii) dispozitiile art. 155 alin. (1) Cod penal au fost inaplicabile, nefiind reglementat vreun caz de intrerupere a prescriptiei:

'68. In continuare, Curtea constata ca, in paragraful 34 al Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a evidentiat faptul ca solutia legislativa din Codul penal din 1969 indeplinea exigentele de claritate si previzibilitate, intrucat prevedea intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale doar prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, in cauza in care persoana vizata avea calitatea de invinuit sau inculpat. Curtea observa insa ca indicarea solutiei legislative din actul normativ anterior a avut rol orientativ si, in niciun caz nu i se poate atribui o natura absoluta, in sensul obligarii adoptarii de catre legiuitor a unei norme identice cu cea continuta de Codul penal din 1969. Astfel, Curtea subliniaza ca, desi a sanctionat solutia legislativa prevazuta de art. 155 alin. (1) din Codul penal deoarece aceasta prevedea ca se poate intrerupe cursul prescriptiei prin efectuarea de acte procedurale care nu sunt cunoscute suspectului sau inculpatului, prin comunicare sau prin prezenta acestuia la efectuarea lor, Curtea nu a impus ca toate actele care se comunica suspectului sau inculpatului sau toate actele care presupun participarea suspectului sau inculpatului sa fie privite ca acte care sunt apte sa intrerupa cursul prescriptiei raspunderii penale, stabilirea acestora intrand in competenta legiuitorului, cu conditia esentiala ca acestea sa indeplineasca exigentele mentionate de catre instanta de contencios constitutional. (...)

70. Tocmai avand in vedere sfera de competenta a legiuitorului, Curtea constata ca, in paragraful 34 al Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018, a evidentiat reperele comportamentului constitutional pe care legiuitorul, iar nu organele judiciare, avea obligatia sa si-l insuseasca, acesta, in temeiul art. 147 din Constitutie, fiind obligat sa intervina legislativ si sa stabileasca clar si previzibil cazurile de intrerupere a cursului prescriptiei raspunderii penale. De altfel, prin aceeasi decizie, Curtea a indicat ca punct de reper inclusiv jurisprudenta Curtii Federale de Justitie (Bundesgerichtshof - BGH), care a afirmat in jurisprudenta sa ca dispozitiile de drept penal care reglementeaza intreruperea termenului de prescriptie se interpreteaza ca exceptii atent definite si, prin urmare, nu se preteaza la interpretari extinse; asadar, instantele obisnuite nu pot, pe propria raspundere, sa dezvolte legea prin analogie. (...)

72. Asa fiind, Curtea constata ca ansamblul normativ in vigoare nu ofera toate elementele legislative necesare aplicarii previzibile a normei sanctionate prin Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018. Astfel, desi Curtea Constitutionala a facut trimitere la vechea reglementare, evidentiind reperele unui comportament constitutional pe care legiuitorul avea obligatia sa si-l insuseasca, aplicand cele statuate de Curte, acest fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordata de catre instanta de contencios constitutional organelor judiciare de a stabili ele insele cazurile de intrerupere a prescriptiei raspunderii penale'.

De amintit este si faptul ca prin OUG nr. 71/2022, din 30.05.2022, a fost modificat art. 155 alin. (1) Cod penal dupa cum urmeaza: 'Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului'. Astfel, adaptand considerentele Deciziei CCR nr. 358/2022, rezulta ca in perioada cuprinsa intre data publicarii Deciziei CCR nr. 297/2018 (respectiv 25.06.2018) si pana la OUG nr. 71/2022 (in masura in care se va constata constitutionalitatea acesteia), cauzele in care s-a implinit termenul general al prescriptiei raspunderii penale vor beneficia de Decizia nr. 297/2018, in interpretarea data de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 358/2022, pentru ca, in mod evident, din 2018 si pana in 2022 nu a existat cadru legal pentru intreruperea prescriptiei. Orice opinie contrara acestui rationament ar lipsi de sens adoptarea OUG nr. 71/2022. Adoptarea acestui act normativ, inainte de publicarea Deciziei nr. 358/2022, dovedeste tocmai faptul ca Decizia 297/2018 nu a fost pusa in aplicare timp de aproape patru ani, iar interventia legiuitorului era absolut necesara inca de la momentul 2018. Prin emiterea OUG 71/2022, se recunoaste in mod direct ca in toata aceasta perioada instantele care au interpretat Decizia nr. 297/2018 in sensul ca este pe deplin functionala institutia prescriptiei speciale au gresit.

In concluzie, apreciem ca instanta de apel a pronuntat o solutie de condamnare a inculpatului Zapodeanu Ioan in conditiile in care exista un caz de incetare a procesului penal, respectiv prescriptia faptei. Dupa cum am aratat mai sus, in privinta infractiunii de complicitate la abuz in serviciu termenul de prescriptie a raspunderii penale s-a implinit pe data de 05.05.2018, iar pentru infractiunea de spalare a banilor, termenul de prescriptie s-a implinit pe data de 04.06.2018.

Decizia nr. 309/A din 21.12.2021 este nelegala, intrucat solutia de condamnare a fost dispusa de catre instanta de apel luand in considerare un caracter interpretativ al Deciziei nr. 297/2018. Desi prescriptia raspunderii penale a inculpatului nu a fost analizata in mod expres in cuprinsul deciziei atacate, cel mai probabil, instanta de apel a considerat ca in speta opereaza asa-numita 'prescriptie speciala', aceasta nefiind implinita inca la data pronuntarii condamnarii definitive.

In realitate, astfel cum am aratat mai sus, potrivit Deciziei nr. 358/2022 (obligatorie atat in ceea ce priveste dispozitivul, cat si in ceea ce priveste considerentele), Decizia nr. 297/2018 a fost una simpla, lipsind efectiv textul art. 155 alin. (1) Cod pen. de reglementarea cazurilor de intrerupere a cursului prescriptiei. Prin urmare, avand in vedere natura simpla / extrema a Deciziei nr. 297/2018, constestatia in anulare este singurul remediu pentru persoanele condamnate definitiv in perioada cuprinsa intre publicarea Deciziei CCR nr. 297/2018 si pana la data OUG nr. 71/2022. Astfel, in prezenta contestatie in anulare, instanta va realiza o prima analiza a cauzei de incetare a procesului penal.

In literatura de specialitate, un argument suplimentar in sensul temeiniciei caii extraordinare de atac a contestatiei in anulare, in astfel de situatii, este este unul care priveste echitatea.

Astfel, la data pronuntarii deciziei de condamnare definitive (15.12.2021), instanta de apel ar fi trebuit sa constate ca a intervenit prescriptia raspunderii penale a inculpatului, prin implinirea prescriptiei generale. Avand in vedere intervalul mare de timp care a trecut de la data comiterii faptelor si pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare – aproximativ 13 ani (astfel cum a stabilit si ICCJ prin Decizia nr. 309/A din 15.12.2021 pronuntata in apel, la pagina 104-105) –, rezulta ca la data condamnarii definitive era implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale a inculpatului Zapodeanu Ioan, pentru ambele infractiuni, intrucat la data solutionarii apelului de catre ICCJ intreruperea termenelor de precriptie conform art. 155 alin. (1) Cod pen. nu mai era posibila, astfel ca nici dispozitiile art. 155 alin. (4) privind prescriptia speciala nu puteau fi aplicate.

In aceste conditii, consideram ca se impune admiterea contestatiei in anulare, rejudecarea cauzei si dispunerea unei solutii de incetare a procesului penal, in temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale a inculpatului Zapodeanu Ioan”.


* Cititi aici contestatia in anulare formulata de catre avocatul Catalin Boacna


sursa foto Zapodeanu: Forbes.ro

Comentarii

# Gica contra sistemului date 24 July 2022 17:54 +216

Toată tevatura iscata cu prescripția răspunderii penale arata, dacă mai era nevoie, ca modul de "croire" a legilor din Romanica noastră ESTE PROST. Toti se dau de "ceasul mortii" ca deciziile CCR din 2018 și 2022 nu sunt puse în aplicare. Nimeni nu constata ca art 155 alin 1 a fost neconstitutional de la data punerii în aplicare a Codului Penal adică din anul 2012 și ca, de atunci, mulți oameni au făcut pușcărie deși răspunderea lor era prescrisa. Și dacă nu se ivea cazul și CCR nu se pronunța? Nici o problema, multi oameni făceau pușcărie ca berila pe baza unor legi croite de Parlament pe lângă Constituție, asupra cărora CCR "se apleaca" numai dacă este sesizata. Și câte astfel de texte de lege or mai fi! De-asta Justiția "rumena" este un simulacru, o caricatura, de pe urma căreia unii câștiga bani grei iar alții iau ani grei de pușcărie...... aiurea.

# mai au si altii astfel de dezbateri date 25 July 2022 18:39 0

Vermeersch v. Belgium (application no. 49652/10) Curtea Europeana a Drepturilor Omului... cu google translation... "Combinată cu incertitudinea juridică privind suspendarea și întreruperea termenului de prescripție din cauza legii mai favorabile cu privire la prescripție, care avea aplicare retroactivă, dar nu a fost aplicată de instanțele interne, CEDO a constatat că dreptul de acces la instanță al reclamantului la un proces echitabil a fost încălcat (articolul 6§1 din CEDO)" ".... Combined with the legal uncertainty regarding the suspension and interruption of the limitation period due to the more favorable law on limitation, which had retroactive application but was not applied by the domestic Courts, the ECtHR found that the applicant’s right of access to court had been violated of a fair trial (Article 6§1 of the ECHR)." https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/the-fair-trial-was-violated-because-the-procedural-rules-were-vague-and-unpredictable/

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 29.11.2023 – Chereches a picat la domnisoara Aida

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva