1 February 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

BOMBA: UNBR-BOTA NU POATE FI DESFIINTATA – Decizie definitiva a Tribunalului Bucuresti: “UNBR Bota a fost infiintata prin hotarare judecatoreasca... nu poate fi introdusa o actiune care sa constate nulitatea acestei institutii fara a se aduce atingere hotararii judecatoresti care a infiintat-o”. Din hotarare reiese ca UNBR – Bota se organizeaza conform Legii 51/1995, care nu prevede posibilitatea desfiintarii Uniunii. RIL-ul Procurorului General Tiberiu Nitu ramane fara obiect (Decizia)

Scris de: Razvan SAVALIUC | pdf | print

13 August 2015 16:59
Vizualizari: 17050

Autoritate de lucru judecat in civil pentru UNBR – Bota. Tribunalul Bucuresti a motivat decizia civila data in dosarul 54430/299/2012 in care s-a dat solutia finala in dosarul in care o societate comerciala a solicitat sa se constate nulitatea persoanei juridice UNBR – Bota si pe cale de consecinta sa se dispuna dizovarea acesteia, sa se constate nulitatea codului de identificare fiscala nr. 27145178 atribuit de ANAF Uniunii lui Bota, precum si a unui cabinet individual de avocat din cadrul acestei uniuni. Din decizia motivata cu lux de amanunte reiese ca UNBR – Bota nu poate fi desfiintata pentru urmatoarele considerente:

- este infiintata printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, iar desfiintarea ei nu poate fi posibila fara a se aduce atingere respectivei hotararii judecatoresti, care nu a fost desfiintata;

- se organizeaza in baza Legii 51/1995, privind exercitarea profesiei de avocat, care nu prevede modalitati de desfiintare a barourilor si/sau a UNBR;

Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 1326/A/19.12.2014, emisa de judecatorii Camelia Maria Pop si Monica Nica, a fost tradusa in mai multe limbi si trimisa tuturor statelor europene in care activeaza avocati din UNBR – Bota, pentru a demonstra ca sunt false alegatiile aduse de anumiti functionari din Ministerul Justitiei, cum ca doar UNBR – Gheorghe Florea ar fi Uniunea recunoscuta oficial sa pastoreasca profesia de avocat in Romania.

Decizia Tribunalului Bucuresti lasa practic fara obiect recursul in interesul legii in materie penala, promovat de Procurorul General al Romaniei Tiberiu Nitu, care in primavara acestui an a cerut Inaltei Curti sa constate ca avocatii de la Bota ar practica ilegal profesia de avocat. Recursul in interesul legii va fi solutionat de un complet de 28 de judecatori ai ICCJ in data de 17 septembrie 2015, dar este la mintea oricui ca in conditiile in care UNBR – Bota nu poate fi desfiintata, fiind atestata cu autoritate de lucru judecat personalitatea juridica a acesteia, ca avocatii din aceasta structura sa poata fi acuzati in penal ca ar practica profesia de avocat fara drept.


Prezentam in continuare fragmente din decizia Tribunalului Bucuresti.

UNBR – Bota se organizeaza pe baza Legii 51/1995

Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost completata si precizata, reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate inexistenta calitatii de avocat a paratului Ion Tudoran Alexandru, in sensul si in conformitate cu Legea nr.51/1995, sa constate si sa dispuna nulitatea Cabinetului Individual de Avocat Ion Tudoran Alexandru si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestuia, constatarea nulitatii codului de identificare fiscala nr. 27145178 atribuit Cabinetului Individual de Avocat Ion Tudoran Alexandru, sa constate nulitatea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Baroul Bota) si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestei parate... (…)

Fata de solicitarea formulata de catre reclamanta de pronuntare a nulitatii "Cabinetului Individual de Avocat "Ion Tudoran Alexandru" si a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Baroul Bota), in temeiul art.1 alin. (3) din Legea nr. 51/1995» solutia de respingere a acestor petite ca inadmisibile este legala si temeinica, in textul invocat drept cauza juridica a pretentiilor sale indicandu-se ca doar actele de constituire si de inregistrare a acestora sunt lovite de nulitate, nefiind deschisa aceasta cale si pentru cabinetul individual ori barou.

De altfel, dupa cum a sustinut insasi apelanta, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impune a fi respectate si nu pot fi modificate decat prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege si nicidecum printr-o actiune in constatarea nulitatii persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste.

Apelanta a invederat ca actul prin care se presupune ca a fost infiintata U.N.B.R. (Baroul Bota) a fost desfiintat in caile de atac, hotararea primei instante fiind si din acest punct de vedere criticabila.

Din inscrisurile prezentate rezulta ca in perioada 2002 -2003 au fost admise de catre instantele judecatoresti cererile de inscriere a trei asociatii in statutul carora se mentioneaza printre obiectivele enumerate si infiintarea de barouri, respectiv:

1.prin incheierea pronuntata in Camera de Consiliu, la data de 23august 2002, de catre Judecatoria Alba Iulia, in dosarul nr. 5325/2002, s-a dispus inscrierea asociatiei "Figaro Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

2.prin incheierea nr. 31 A pronuntata la data de 5 august 2002, decatre Judecatoria Deva, in dosarul nr. 5234/2002, s-a dispus inscrierea asociatiei de binefacere "Bonis Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

3.prin incheierea pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catreJudecatoria Targu-Jiu, in dosarul nr. 79/PJ/2003, s-a dispus inscrierea Filialei Balesti Gorj a Asociatei "Figaro Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

Iar apelanta a probat desfiintarea ulterioara doar a incheierilorpronuntate in dosarele nr. 5325/2002 al Judecatoriei Alba Iulia si nr.5234/2002 al Judecatoriei Deva, prin deciziile nr. 6618 si 6619pronuntate in cele doua dosare amintite la data de 26.11.2004, de catreSectia Civila si de Proprietate Intelectuala a inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Din moment ce nu s-a dovedit si desfiintarea ulterioara a incheierii pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catre Judecatoria Targu-Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat functionarea unei asociatii avand drept scop infiintarea de barouri, argumentul primei instante este pe deplin valabil si nu se impune a fi reformat...(…)

Apreciem ca in stabilirea regimului juridic al nulitatii acestui organ de conducere al profesiei de avocat, raman incidente dispozitiile din Legea nr. 51/1995, textul de lege invocat initial de catre apelanta-reclamanta in justificarea pretentiilor sale nefiind golit de continut prin aparitia noilor reglementari. Acest,aspect rezulta cu certitudine din art. 18 din Legea nr. 71/2011 unde se specifica ca dispozitiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplica si persoanelor juridice in fiinta la data intrarii sale in vigoare, insa numai in masura in care prin legile aplicabile fiecarei persoane juridice nu se prevede altfel”.

Or, dupa cum s-a observat anterior, in Legea nr.51/1995 sunt cuprinse dispozitii speciale in materia supusa analizei in ceea ce priveste organele de conducere ale profesiei de avocat, astfel incat, prin eliminare se ajunge la concluzia ca restul situatiilor sunt avute de legiuitor in redactarea noului cod civil.

Se impune astfel a fi stabilit continutul corelatiei dintre regula generala si regulile speciale.

In determinarea continutului acestei corelatii trebuie sa pornim de la faptul ca norma inscrisa in art. 196 din NCC, care instituie regula generala privind posibilitatea anularii persoanelor juridice, este o norma generala, iar normele care reglementeaza regimul juridic aplicabil Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Barourilor si care instituie conditiile in care se poate solicita constatarea nulitatii acestor organe de conducere, sunt norme speciale.

Plecand de la aceasta premisa, este lesne de inteles ca intre regula generala, pe de o parte, si regula speciala instituita de Legea nr. 51/1995 in cazul organizarii si exercitarii profesiei de avocat, pe de alta parte, exista un raport care cade sub incidenta regulii: generalia specialibus non derogant si, respectiv, specialia generalibus derogant.

Prin urmare aceasta regula speciala trebuie aplicata cu prioritate pentru ipoteza pentru care a fost instituita, chiar daca art. 196 din NCC prevede ca poate fi dispusa nulitatea persoanei juridice... (…)

Potrivit articolului 72 din Ordonanta nr. 92/2003 orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este, pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, atribuit de organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

Or, din definitiile prezentate decurge ca acest cod de identificare fiscala nu reprezinta un act juridic pentru ca masura nulitatii sa poata fi dispusa de catre instanta, ci o operatiune materiala intreprinsa de organul fiscal in scopul inregistrarii si evidentierii contabile si fiscale a contribuabililor.

Asadar, in mod intemeiat a retinut prima instanta ca nu se poate solicita distinct nulitatea acestui numar de identificare, ci numai a certificatului de inregistrare fiscala in cuprinsul caruia se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala, iar potrivit art. 77 din Ordonanta nr. 92/2003, la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni. Prin urmare, nici dreptul comun si nici dispozitiile speciale cuprinse in legea fiscala nu recunosc posibilitatea anularii directe a codului de identificare fiscala. (…)

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanta TERRADOX SOLUTIONS S.R.L., cu sediul ales la S.C.A.” Dojana si asociatii” din Bucuresti, Calea Mosilor nr.225, bl.33-35, sc.A, et.1, ap.2 impotriva sentintei civile nr. 23582/05.12.2013 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr.54430/299/2013, in contradictoriu cu intimatii ION TUDORAN ALEXANDRU, cu domiciliul in Bucuresti, str. Ing. Dumitru Zosima nr.68A, sector 1, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT „ION TUDORAN ALEXANDRU", cu sediul in Bucuresti, str. Ing. Dumitru Zosima nr. 68A si in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.225, bl. 66, ap. 276, sector 2, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 si UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA (BAROUL) cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 4-6, sc. B, ap. 31, sector 3, ca nefondat.”

 

* Cititi aici integral decizia Tribunalului Bucuresti

Comentarii

# Solutie date 13 August 2015 17:36 -12

Ca atare..sicietatea bota ramane valabila dar nu poate pravtica avocatura pt ca nu e in UNBR

# pt ,,Solutie'' date 13 August 2015 17:57 +5

Mai ,,Solutie'' ce esti, inainte de a da ,,silitii'' pune manuta, materia cenusie si bibilica de gaina si citeste rezervarea denumirii de UNBR si cine o detine.Apoi, pune mana si vezi hotararile, doar apoi hai si comenteaza.

# MUCLES date 13 August 2015 19:07 +6

asta nu e manevra, e arta ! 

# BERCEA MONDIAL ;, e manevra lu frații miei................,, date 13 August 2015 21:50 +5

Indiferent de soluția RIL-ului, Decizia este obligatorie numai pentru instanțe si nu  pentru poliție sau parchet, în referire exclusivă la dezlegarea problemelor de drept judecate. Rilul nu poate afecta niciodată, sub nici-o formă ACTELE DE ÎNFIINȚARE ALE UNBR, BAROURI, CABINETE , ETC - (MUCLES). Decizia va avea  o viață mai scurtă decât a un ei albine care culege polenul de la ,,COACĂZE,, . La mulți ani!

# RODICA MATIZ date 13 August 2015 21:54 +2

Eu voi fi Decanul ,,Baroului Bucureși - SOCOLA,, UNBR - este succesoarea de drept a UNBR - BOTOMIEI::::::: Avem deja cumpărate 30 de autoturisme MATIZ CU ATAȘ  si am fost în audiență la Cotroceni.

# Zenit date 14 August 2015 22:50 -3

Emir Kusturica ar face o comedie tare misto din povestea asta,cu Guru Bota si "sectantii" lui credinciosi din barourile clone. Sunt salbatici si rai iar daca te musca, trebuie neaparata sa-ti faci antirabicul. :lol:

# CL POPESCU date 15 August 2015 08:09 +4

Mai buna ar fi o tragedie pt Nitu si Florea: Legea 51 chiar daca nu prevede chiar ca nu poate infiinta barouri si unebereuri ! Tra ge di ie (pi moldovinești) !

# Zenit date 15 August 2015 13:53 -1

Aseara nu v-am citit studiul " LEGALITATEA, CONTINUITATEA ŞI UNICITATEA ORDINULUI PROFESIONAL AL AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA" decat pe diagonala. 116 pagini mi s-au parut cam mult de cititit in conditiile in care ma interesa strict istoricul barourilor Bota .Am gasit istoricul rezumat intr-o sentinta penala de anul trecut si intr-un alt document, ceva mai detaliat, care dadea la final un link catre studiul dvs. Evident, le-as recomanda botistilor sa citeasca toate aceste materiale, insa in mod sigur ar face bube din cauza nervilor si a efortului intelectual sporit la care sunt supusi in conditii de canicula.

# Zarghit date 17 August 2015 19:31 0

Baiete, ordinul profesional e "mere" iar Legea 3 din 1948 a facut ceva ce voi nu puteti niciodata intelege, fie caldura mare, fie frig de crapa pietrele. De mistocarii sunteti buni toti, dar daca va iau la bani marunti, dati din umeri ca iepurasul...Ia provoaca-ma...

# Zenit date 17 August 2015 21:19 +1

Deja mi-e cunoscut refrenul botist, insa nu ma deranjeaza sa-l repeti. Hai, batman-batman cu legea 3 din 48 :lol:

# avi avi date 17 August 2015 22:02 +3

chiar,mai zarghitule,ia-ma te rog la bani marunti.Sa vad ce iti poate capul.Iata,te-am provocat.Oare o sa te duca mintea pana la sfarsit?Vezi,gasca de pe Academiei s-a subtiat rau de tot si nu mai ai sprijin.Eventual mergi la crasma din Balesti si cere ajutor drojdierilor.

# Zarghit date 17 August 2015 22:23 0

Cu needucati ca tine avi avi, nu intru in polemici. Mi-e de ajuns ca citesc fara sa vreau ce tampenii scrii, in plus esti si nepoliticos de cele mai multe ori. M-as cobora mult sub demnitatea mea sa intru cu tine in 'flirturi' juridice. E prea grele pentru tine. Zenitule, tu zi.mi numai ce ai inteles din Legea 3 din 1948, in cazul in care ai citit-o, dar nu ma aburi cu 'florisme' ieftine si desuete fin'ca n-am timp de balarii. Ia s-aud, clar si cu voce tare, dar fii scurt si doar la obiect.

# avi avi date 17 August 2015 23:52 0

mai zarghitule,cum sa iti explic chestia aia,daca tu nu intri in polemici cu mine.Ia pune tu mana pe carte si invata.Intra in avocatura si apoi vei intelege legea 3/48.Sa iti mai spun ceva:prea le zici precum festeala nationala,purtatorul de slapi.Si tot ca el ,crezo ca sunt zenit.

# Zenit date 18 August 2015 00:22 +1

Mai bine povesteste tu de ce ati scris in actele constitutive ale UNBR Bota si barourilor Bota ca au personalitate juridica de la data infiintarii si ca sunt organizatii profesionale de interes public ? Precizeaza expres ce lege din 2004 a stabilit infiintarea acestora ca persoane juridice botiste de interes public . Asta dupa ce faci si o expunere a distictiei dintre PJ de drept privat si PJ de inters public din perspectiva OG26/2000.

# zeolit date 18 August 2015 11:10 -1

tu zenit-avi esti prea gaunos sa intelegi subtilitatile. de fapt ce sa intelegi daca nici gramatica nu stii.tu cu pescuitul, cu postatul gratuit... mare intelectual mai esti.

# CI date 25 August 2015 11:12 0

Dacă ai fi jurist ai știi că la aceste denumiri nu se fac rezervări, că doar nu sunt mărci industriale sau comerciale!!!

# MonteCristooo date 13 August 2015 17:38 +17

Ultima lovitura pentru MAFIA traditionalilor.Din septembrie incepe calvarul si pentru cei ce au tinut in calvar timp de 10 ani niste oameni nevinovati. Legati-va bine pantalonii!

# Cristian Moldoveanu date 14 August 2015 09:12 +1

Vrei sa elaboreazi? Mai exact, ce o sa se intample in septembrie?

# INTAMPLARE date 14 August 2015 12:43 +1

Primul pe faras est Baroul traditional mafiot Cluj. Stai cu ochii pe el, nici nu stiti ce pierdeti :lol:

# dana date 28 August 2015 00:44 0

Ma bucur,  imi place cand ma gandesc  ce duhoare se va raspandi cand se va "umple  pantalonii" traditionalilor....  Pacat ca printre traditionali sunt si oameni de valoare  care vor suporta consecintele.... ASA SA FIEEEEEEEE!!!!! :lol: :roll:

# mike date 13 August 2015 17:39 +18

atunci....,,felicitari,, celor care au dat hotararea de infiintare.

# jurist date 13 August 2015 18:10 +18

vezi mai oarecare de ce un jurist simplu are pregatirea de 10 ori mai profunda decat o beizadea care si-a cumparat titlul de avocat??? hai continua limbajul de golan specific castei de mafioti.

# oarecare date 13 August 2015 19:17 +14

cred ca sunt in asentimentul tuturor juristilor cind afirm ca Adina Anghelescu si Razvan Savaliuc stiu mai mult drept decat toti sfertodoctii care se dau avocati  si scot ineptii la tv. cred ca toti ati auzit perlele de genul "pe instanta " sau cum marele maestru pnl-ist , fara nume,  ataca hotararile de guvern la avocatul poporului. 

# obiectiva date 13 August 2015 19:45 +5

Absolut corect, cat au studiat ei "dreptul" la antena 3, e si normal :P :P :P

# visu date 13 August 2015 19:29 +12

Nu-mi plac linguselile dar Mr. Bota bate la fundu gol multi dizidenti ori asa-zisi principiali!

# Ultimul Charlot date 13 August 2015 20:06 +16

Asta e in ciuda lui Nitu si a unui procuror/avocat recent promovat. Speram ca judecatorii ICCJ care vor judeca RIL-ul sa tina seama de realitate, de adevar si sa respinga RIL-ul depus de Nitu in spijinul mafiei avocaturii traditionale.

# @Ultimul Charlot date 13 August 2015 20:21 +4

Si daca il respinge fara o motivare in favoarea UNBR2004 cu ce ne ajuta? Tot asa va fi inca 100 de ani. Sper sa se temine pe 21 septembrie indifferent cum. Aia de la UE au lasat balta infringement-ul.....

# primul Charlot date 13 August 2015 21:16 -3

nu mai boci

# pol date 14 August 2015 09:55 +1

credeti voi ca a lasat balta ceva! painea buna se coace incet si cu truda!

# justo date 13 August 2015 20:23 +14

corect spus procuror "promovat" avocat. ceea ce ne prezinta noua ca se numeste examen e o fraiereala a bietilor absolventi carora le fura din buzunar 10 milioane cu titlu taxa de examen. unde ati pomenit sa platesti un examen cu 10 milioane? e timpul ca acesti mega escroci sa dispara ca umbla numai dupa furat si inselaciune. ba vad ca fara rusine au ajuns un fel de mega maestri, nemaipomeniti si nemaivazuti in istoria dreptului. niste somitati care habar nu au ce inseamna o hotarare judecatoreasca.

# Ceva interesant!! date 14 August 2015 08:18 +9

Am si eu o nedumerire??? Nu stiu cum in anul 2015, intr-o țara membra a UE ei nu recunosc niște hotărâri definitive si irevocabile ale instantelor!!!! Întrebarea mea este : " Baroul tradițional are regim special???" Pentru omul obișnuit dacă nu recunoaște o hotarâre judecătorească sau încalcă o hotare a instanței scrie clar ce i se întâmpla!!!!

# Buster date 14 August 2015 19:02 -3

Charloate,mi-e si teama sa te intreb in ce conditii poate fi respins un RIL :lol: Presupun ca esti avocat botist.

# jurist date 13 August 2015 21:44 +13

un lucru este cert Tribunalul Bucuresti constata Definitiv a Unbr Bota functioneaza conf legii 51 ....restul e cancan

# gugu date 14 August 2015 08:32 -4

Hotararea nu e definitiva, e atacata deja cu recurs. Ramane de vazut ce va hotari CAB. Deocamdata nu e niciun motiv de bucurie. Mai ales ca judecarea recursului se va face dupa ce va fi solutionat RIL-ul. Daca ICCJ va solutiona cauza in favoarea traditionalilor, CAB va anula hotararea TB si va da o hotarare DEFINITIVA tot in defavoarea UNBR 2004. Totul a fost gandit bine, metodic, de catre mafiotii care il vor rasplati si pe nitu cu bratara unei meserii, aceea de avocat.

# gugu gâgă date 14 August 2015 12:26 +2

gugu le, mai e o problema: recursul e o cale de atac extraordinara, iar intre definitiv si irevocabil sunt niste diferente; de gâgă !

# xxx date 14 August 2015 15:28 -1

botistule de gaga, nu mai exista irevocabil de cind s-a introdus noul cpc.

# xxx = 000 date 14 August 2015 20:09 +3

se judeca pe codul vechi, da e cam greu pentru 000 (nulitate)

# pol date 15 August 2015 07:57 0

[quote name="gugu"]Hotararea nu e definitiva, e atacata deja cu recurs....bouliii...nue sentinta/hatarare civila, ci e Decizie, adica e data de Tribunal, intr-o cale de atac asupra fondului si este definitiva! se vede ce carte stii!

# gugu date 17 August 2015 12:49 0

Este irevocabila pol ?? Nu. Deci valoarea juridica = 0. Sa traiesti bine !

# cosmarul lui avi date 13 August 2015 22:42 +4

avi ce faci? asteptam cu interes amenintarile tale . stiu ca astepti sa-ti scrie guru ce ai de comentat si de injurat.  :P :P :P

# avi avi date 14 August 2015 08:22 -6

mai jurist de ocazie,zis si justo/l3/48/etc.etc.tu nu esti un cosmar decat pentru cei fraieriti ca vor deveni avocati intr-o unbr fantomtica.Voi ti citit motivarea de doi lei a instantei?Daca solutia este clara,motivarea este in coada de peste.Asa va fi si cu RIL-ul.Indiferent de solutie,motivarea va fi hotaratoare pentru viitorul vostru.Chiar daca sunteti infiintati legal(????) voi nu functionati legal.Nu aveti barouri in toate judetele,nu aveti congrese legale,nu aveti alegeri legale,nu aveti conducere legala,nu aveti CAA etc.etc.Studiati fotografia de mai sus.Veti observa ca numaibabalaci sunt acolo.Cu aia vreti voi sa faceti treaba?Pe doi dintre ei ii cunosc.Au fost politisti.Ceilalti au fost juristi pe la CAP si ,pensionari fiind,vor si ei un venit suplimentar.Foarte bine,dar nu la voi.Oricum,nu veti profesa.Iar aceasta hotarare nu lasa fara obiect RIL-ul.Mai studiati bairti,mai studiati.

# avi = a GRAMA date 14 August 2015 11:00 +4

de cate ori sa va spun ca avi nu e jurist ? cine are liceul nu poate face asemenea erori gramaticale !

# avi avi date 14 August 2015 14:06 -7

mai gulie,minte mica,da-mi o greseala de gramatica si promit ca nu voi mai posta.Daca aveai liceul stiai ca greselile de tehnoredactare nu sunt greseli de gramatica.Dar pe valea streiului nu se prea face scoala asa ca ai circumstante.Monopolul nostru nu v fi distrus nici de bota si nici de instante.Pe langa faptul ca noi suntem considerati adevaratiiavocati,mai suntem si bine pregatiti.Botistii abea daca stiu ce e aia un cod penal ori de procedura.Cat despre a cunoaste drept,mai bine vorbim despre altceva.Din toamna,unul nu va mai intra in sala.PS.Repet:pe mine nu ma deranjeaza/afecteaza/intereseaza existenta unor barouri paralele.Toti cei care vor profesa(????) nu vor avea impreuna clientela pe care o am eu.Oricum,gurul vostru este trecut definitiv pe tusa.Asa ca mai postcilor(unul de fapt) ciocu mic.

# ai ptomis avi... date 14 August 2015 15:41 +4

"abea" cu adinc regret si mihnire in suflet amice avi avi exista doar in limba avocatilor traditionali de pe dimbovita. in limba romana exista cuvintul "abia". ma rog la tine e o deformatie din  nastere " a bea" si de aici postarile tale inteligibile, de copil retardat . ar fi bine sa nu mai postezi ca iti faci turma de rusine cu pregatirea mediocra in cultura generala elementara si mai ales in stiinta dreptului care pentru tine e un OZN.

# pol date 15 August 2015 08:04 +2

exista si "a bea"....cred avi la asta se refera...stie toata lumea ca ii plac lichidele din baruri, mai putin H2O! doar are prea mult hydrogen fata de oxygen!

# ai promis avi date 15 August 2015 13:00 +2

pol, ii explici prea mult beizadelei betive. o sa inteala tilcul celor scrise mai tirziu cind i se coace mintea. deocamandata e un mic betivanel care nu s-a maturizat. el cu pescuitul , cu spritul si cu lauda.

# impartialul date 16 August 2015 20:00 -1

abia/abea- se pot folosi ambele variante si nu numai pe Dambovita,mai ardelean infatuat si,totusi,nestiutor de carte.

# avi = an@beticus date 14 August 2015 17:55 +1

iata dovezile: ,,ocazie,/etc.etc.tu Voi ti citit ,,solutia este clara,motivarea este in coada de peste.,, (?) ,, CAA etc.etc. ,,numaibabalaci,, ,,fiind,vor,, ,,bairti,mai ,,,da-mi o greseala de gramatica,, hihihi !

# oare avi e fenechiu? date 14 August 2015 19:40 +3

Am senzatia ca avi este fenechiu. Daca reluati istoricul comentariilor astuia veti observa cum scria comentarii cu dezacorduri si nu stia cind sa foloseasca doi de" i "si trei de" i". 

# avi avi date 15 August 2015 15:25 -1

Nu,te rog,nu crede asta!

# @avi avi date 16 August 2015 22:17 +1

Pentru prima data te cred si ai dat un raspuns ok. Deci nu face cinste nimanui acest ddd  <img src=ops:' /> <img src=ops:' /> <img src=ops:' /> <img src=ops:' />

# @avi avi date 14 August 2015 13:06 +5

ocazional esti tu avi avi prin viata si in meserie. arbitrajul, sper ca ai auzit de aceasta notiune, e privata, solutioneaza unele litigii precum o instanta de judecata. si urla cineva pentru asta? NU. oare de ce? aaaaa, urla in tine si in bosorogii tai foamea dupa parale? uite asta face bota, va distruge monopolul si va trimite la munca. problema este ca nu puteti sa mergeti la munca fiindca nu stiti carte. stiti doar diversiuni si minciuni pe la paduchii unsi politic si pe care-i amagiti ca ii faceti avocati dupa ce sistemul ii da afara de ȚbuniȚ ce sunt in meserie. toti condamnatii isi gasesc viitorul alaturi de voi, infractorii fara acte.

# Pt ,,avi avi'' date 14 August 2015 13:52 +2

Mai aviarule (gripa aviara, pardon) cum iti permiti sa comentezi o hotarare(motivare) judecatoreasca? cica ,,de doi lei'' i-auzi! Daca te-ar auzi un judecator cu limbajul asta de mahala, pe langa faptul ca te-ar da afara din sala, ti-ar mai aplica si o sanctiune complementara de repunere in situatia anterioara, in sensul degradarii intelectului si retrimiterea pentru edificare la institutia gradinitei, in grupa a II-a(avansati), precum si interzicerea unor drepturi de a mai posta aiurea pe retelele de socializare :D :D :D

# avocat Bucuresti date 13 August 2015 23:11 -8

10 mil.pt.examen contra 20 mil.pentru o parodie botista.Cu 10 mil.nu esti  sigur ca intri,cu 20 mil.esti sigur ca vei primi o hartie pe care scrie ca esti avocat.Asta-i diferenta.

# pt avocat mitica date 14 August 2015 08:38 +3

Ti-ai schimbat iar porecla avi? Da ba pentru 2000 de lei devii avocat pentru ca este un examen corect? Pentru 1000 de lei nu vei deveni niciodata avocat, se vede clar ca sunt admisi doar 1%. In schimb cind incepe licitatia la contestatii si se arunca zeci de mii de euro pentru buticul florea procentajul creste. Ia sa-mi spuneti de ce in buticul florea sunt admisi doar cei care au sorbonele particulare la baza? E invatamintul particular mai tare ca cel de stat? Nu! Babacii platesc bine, beizadelele oloage la creier fac totul cu traista. Exemplul concret este acest postac traditional alcoolic avi.

# DJRM date 13 August 2015 23:15 -9

Nu iti vine sa crezi cum in acesta tara exista tot felul de organizatii,uniuni,asociatii de bloc etc care imediat isi gasesc o clona.Propun sa infiintam :primarie privata,judecatorie privata,puscarie privata,guvern privat,Parlament privat,Presedinte clona,Patriarhie ,etc "sa fie bine sa nu fie rau"

# PROPUNERE date 14 August 2015 12:49 +4

Mai desteptule, ia propune asa ceva, ia fa un ONG care la scop sa aib INFIINTARE DE BAROURI sa vad daca ti se da si tie voie. Daca da, o sa poti infiinta. Sau pune INFIINTARE DE JUDECATORII, sa vedem ce solutie o sa primesti.

# Propunere date 16 August 2015 19:29 +2

Daca nu ai sesizat ironia textului este grav.Ma tem ca nu poti intelege nicio subtilitate juridica.Probabil ai facut liceul la seral si facultatea de drept pe peronul statiei de metrou"Aparatorii penibilului".

# nitu date 14 August 2015 06:34 +1

Propun sa aflam cand si prin ce act jurisdictional sau normativ s-a infiintat UNBR Florea ! (Legea 51/95 nu prevede si nici noi, nici Nitu nu putem adauga la lege)

# Gogu date 14 August 2015 07:49 +2

Cei care au deja un UNBR privat (traditional bineinteles), RECUNOSCUT (fara a fi prevazuta in legislatie ,,recunoasterea"), detinind si MONOPOL in materie, vi se pare corect si legal ?! DJRM, ai familie mare si incerci ce ?!  

# Gogu Steriade date 16 August 2015 19:33 0

Incerc sa va arat ca sunteti penibili  si sunteti si nepregatiti profesional.Ma tem ca nu puteti lua un examen de definitivare in profesia de avocat.

# stan patitul @DJRM date 14 August 2015 09:24 +4

Iar esti superficial avi -onule. Uite ba gulie ca arbitrajul functioneaza ca o instanta privata. Ai auzit de arbitraj? Stii ce iri doresc ? Sa ajungi pe mina unui medic absolvent de particular. Eu am ajuns si numai norocul face ca nu m-a omorit cu stiinta lui. La baroul vostru astia sint buni fiindca platesc gras ca sa-si procure roba. De fapt va fac un mare deserviciu, lumea nu mai vrea avocati sarlatani care sa le ia multi bani degeaba. Toti stim ca si oficiile sint un simulacru de jefuit banul public, nu va prezentati la procese iar cind binevoiti sa veniti rostiti "lasam la aprecierea inatantei". De aia vin oamenii la avocatii baroului 2004, seriosi , pregatesc dosarele si va iau clientii. Asta va doare CONCURENTA care va trimite acasa.

# stan nepatitul date 16 August 2015 19:41 0

Am impresia ca ai facut liceul la seral si facultatea la paritcular fara frecventa.Ma tem ca nu ai rezista la o ancheta in regim de stres in jur de 12 ore avand ca obiect infractiunea de viol spre exemplu.In ceea ce priveste concurenta este benefica dar cand ea este facuta onest si cu profesionalism nu asa cum o faceti voi.Chestiunea cu oficiile este o minciuna in stil Bota de fapt si numele va caracterizeaza sunteti "bota".

# ultimate.lawyer@yahoo.com date 14 August 2015 11:55 +3

avocat traditional caut colaboratori din toata tara (de preferinta persoane cu studii juridice). se poate incheia si contract de indrumare profesionala pt stagiari. oferta se adreseaza inclusiv avocatilor din legala unbr bota. persoanele interesate sa trimita c.v. complet la ultimate.lawyer@yahoo.com si vor fi contactate in cel mult 48 ore. pretind si ofer seriozitate !

# Coco date 14 August 2015 16:56 +1

Pentru ultimate.lawyer@yahoo.com , eu sunt avocat in BAROUL BOTA, si as dori sa stiu cam ce ai dori sa lucrezi????????

# ultimate.lawyer@yahoo.com date 14 August 2015 17:32 0

trimite cv-ul tau si te voi contacta

# coco date 14 August 2015 17:00 0


Citeza pe ultimate.lawyer@yahoo.com
avocat traditional caut colaboratori din toata tara (de preferinta persoane cu studii juridice). se poate incheia si contract de indrumare profesionala pt stagiari. oferta se adreseaza inclusiv avocatilor din legala unbr bota. persoanele interesate sa trimita c.v. complet la ultimate.lawyer@yahoo.com si vor fi contactate in cel mult 48 ore. pretind si ofer seriozitate !

# In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite date 14 August 2015 13:41 -2

Nu aveti barouri in toate judetele,nu aveti congrese legale,nu aveti alegeri legale,nu aveti conducere legala,nu aveti CAA etc.et//////// dle. POSTAC///Eu am scris o data sau de doua ori la comenturile dumitale. CE tot freci ridichea cu aceste institutii pe care le enumeri? Spune te rog frumos daca accepti ,avocat fiind sper  sa prezinti actele contabile ale CAB. Av. ,ANAF-ui, sa faci publica o copie dupa declaratia 200 depusa de cab. dumitale si nimic de neglijat dovada platii datoriilor catre STATUL ROMAN.!!!!!! NU este nevoie de CAA...asta este shmecherilor de a avea sume imense de bani la dispozitia pohtelor pohtite... Nu aveti congrese ! HA HA mai PCR-ist mic ,,,,,glumita mica.... PS. daca ma provoci as putea sa -ti fac cunoscut un nr. de av. din baroul trd. care au RESTANTE IMENSE LA CAA. SI CEVA CONDAMNARI ,,,SI PROFESEAZA BINE BINE DE TOT..... POTI APELA ONOR .CONDUCEREA BAROULUI cluj ,iasi, craiova.......VEI AVEA O MARE SURPRIZAAAAAA,,,,,DE CE NU SUNT SUSPENDATI CONF. Lg.. 51/

# @ultima.lawier date 14 August 2015 14:59 +2

avocat unbr 2004, bucuros de colaborare cu orice avocat indiferent de barou. nu accept sa colaborez cu infractorii delatori gen avi avi.

# ultimate.lawyer date 14 August 2015 16:41 +1

cineva mi-a trimis un mesaj pe mail dar a uitat sa ataseze cv-ul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# Gogu date 14 August 2015 16:51 +1

De Harvard Business School, ai auzit DJRM ?! Dar de University of Cambridge ori University of Bradford   ai auzit ?!  Sa sti ca nu sunt de stat desteptule !!!!

# Gogu date 16 August 2015 20:07 +1

Dar de facutatea de la Dalga ,Cocarlati Vale si Cuca Ghimpati unde multi dintre voi ati terminat ai auzit?

# Jojo date 14 August 2015 17:56 +3

Ma asteptam sa vad asa ceva intr-un stat de drept. Judecatori de onoare au hotarat correct!... Multumita lor vom exisat mult timp, deoarece art. 129 din Constitutie trebuie sa triumfe ca si art. 1 alin. 5 din Constitutie.

# Av.B.C. date 14 August 2015 18:09 +6

Nu va mai certati degeaba, lucrurile par intelese ptr.intelectul fiecaruia. Atata timp cat orice cetatean conform constitutiei, e liber sa-si aleaga profesia si este bun in domeniul lui, nimeni nu-l poate cenzura sau impune modul de a-si desfasura activitatea, cu atat mai mult sa ne inlature din profesie, doar de dragul de a monopoliza si a pune mana pe ciolan. Clar asta este o ilegalitate si o incalcare a drepturilor omului, mai ales ca vestitul RIL a mai fost promovat odata si tot degeaba. Onestitatea muncii noastre nu ne-o poate ingradi nimeni, atata timp cat suntem apreciati si stimati de catre clintii nostri. Dar invidia isi spune cuvantul...

# cosmarul lui avi date 14 August 2015 18:34 +11

avi eu nu sunt asa rau ca tine. uite iti promit ca dupa RIL cind ai tai vor disparea in ceata eu il rog pe Bota sa mi te dea stagiar. Iti promit ca te voi invata carte, sa intelegi ce este o hotarare judecatoreasca, ce efecte produce, cum se infiinteaza persoana juridica, cum si cind retroactiveaza legea etc. examenul ala bazat pe pile si spaga la baroul vostru ilicit  nu v-a triat, ci a adunat scursura juristilor din Romania si v-a facut avocati. Voi inselati oamenii, asa cum ati inselat invatamintul cind s-a dat start la private. pricepi avi de ce un sfertodoct ca tine poate fi manipulat de florea?

# Clar. date 14 August 2015 22:20 +3

Totala dreptate, cand te mai gandesti dc sunt cate unii traditionali, care sunt complet pe dinafara in fata instantei, si se mai si dau rotunzi ca ei sunt destepti dar de fapt nu se exprima coerent. Apoi tot ei striga cu tupeu ca noi n-ar trebui sa fim lasati sa punem concluzii ptr.ca nu suntem avocati, daca i-ar duce mintea mai mult nu le-ar fi fost frica de concurenta, cei slabi fac asta. Hotul striga hot, in situatia noastra incapabilul striga...

# Zenit date 14 August 2015 22:20 -4

Ca sa nu fie discutii :Filiala Balesti Gorj a asociatiei Figaro Potra,infiintata prin incheierea pronuntata la 30.07.2003 de Judecatoriei Targu Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003(despre care se face vorbire in al IV-lea paragraf bolduit din articol)a fost dizolvata prin Sentinta nr.51/20.12.2004 pronuntata in Dosarul 9/PJ/2004 al Judecatoriei Targu Jiu.Dupa epuizarea cailor de atac, filiala a fost radiata din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor potrivit Incheierii nr.64/14.06.2012 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu in Dosarul 9991/318/2012 . Habar n-am cate barouri o fi ouat si filiala asta care nu mai exista. Chiar daca n-am cunoscut tot balciul infiintarii acestor barouri,stiti cat timp mi-a luat ca sa ma documentez? Cam 15 minute.

# @zenit date 15 August 2015 08:02 +2

De cate ori sa-ti repet mai avi ca esti superficial? 15 minute de documentare? Asa te pregatesti cind ai un dosar si la instanta? Imi pare rau dar tu esti cirpaci nu avocat. Si dupa ce ai promis ca nu mai postezi ca esti pe dinafara si cu gramatica vad ca ti-ai schimbat porecla si continui seria de ineptii. Zenit???? Cine stie ce minte cu pitici ai. 

# @ZENIT date 15 August 2015 07:40 0

Sa mori tu !! Dupa umila mea parere dna. jud ADIDA nu mai comt. aiurea , asta arata ca TU esti singura care cunosti DREPT in tara asta restul nu au putut constata acelasi lucru in 10(zece) ani????????? FRUNTEA SUS CA RASARE SOARELE !!!! auzi 15 minute ce tare esti ......... :P :P :P :P

# Zenit date 15 August 2015 09:50 0

Care e problema ? Am gasit rapid 2 materile complete . Chiar n-am nimic cu Bota.Nebunul are haz. In schimb, mi se pare de-a dreptul tragic faptul ca atatia absolventi de drept au pus botul la povestea lui. Totusi, potrivit Constitutiei, aveti libertatate sa credeti ca Bota este Dumnezeu pe pamant insa va veni o vreme cand o sa va fi rusine sa recunoasteti ca ati fost sectantii lui. :D Nu aveti nicio hotarare judecatoreasca de infiintare ;va invata Bota sa mintiti lumea :lol:

# @zenit date 15 August 2015 07:57 0

,,balciul infiintarii acestor barouri,, pai daca filiala a infiintat barourile, le-a desfiintat cineva vreodata ? hotararea asta spune: nu pot fi desfiintate nici barourile, nici UNBR (UNBR Bota, evident, alta nu exista !). O teorie (bolnava) nu poate desfiinta nici Incheierea Jud Tg. Jiu, nici barourile.

# @@zenit date 15 August 2015 11:39 0

Dupa cum au decurs "ostilitatile", foarte probabil ca procesul a fost regizat de parati impreuna cu reclamantul serele, astfel incat botistii sa fluture "autoritatea de lucru judecat" tradusa in mai multe limbi :P Exista o vorba din strabuni care se potriveste la marele fix in tot balciul asta, tipic rromanesc:"daca nu-i poti convinge, atunci zapaceste-i" :lol:

# proZenit-ului date 15 August 2015 08:12 +1

si totusi nu ai inteles nimic...du-te la marginea zenitului si vezi ce se gaseste acolo! apoi intoarce-te sa ne spui si noua in cateva cuvinte meste******te, ce ai inteles din documentarea ta mototlita si maronie!

# Zenit date 15 August 2015 10:02 -3

Turbatule,explica-mi te rog frumos de ce nu va facurati si notariate ? Ca doar aveati dreptul, potrivit statutelor celor doua asociatii... :D De ce notarii au avut scutire medicala sa se lupte cu botistii ?

# fan courier date 15 August 2015 13:18 +4

trimiteti si la parchetul de pe linga judecatoria  suceava o copie de pe hotarare si cu explicatiile de rigoare. cine stie cati oameni sunt arestati degeaba din cauza unor astfel de procurori care demonstreaza ca nu stiu carte.

# avi avi date 15 August 2015 15:20 -3

sa o spunem pe aia dreapta:indiferent cum semnezi,tot bota esti.Stilul este onconfundabil.iar eu nu am semnat Zenit.Are insa dreptate.In 15 minute deschis un site(ex:UNBR) si ciresti ce scrie.Pai o smecherie desfiintata/dizolvata duce cu ea si puii.Adica din baroul constitutional/bota/legal etc.a ramas doar barul/crasma din Balesti.Si daca tot ma-ti provocat:hotararea tribunaului este si nelegala si incorecta.Este o aberatie juridica.Da,conform legii trebuie sa aveti CAA.Si restul amintit de mine si de zurliul care ,cica,facea misto de mine.Chiar daca unii dintre noi mai mint la ANAF,mai sunt si condamnati etc.noi suntem aia care profeseaza si noi suntem recunoscuti.Voi,inapoi la scoala si invatati sa intrati in avocatura.Cel mai slab avocat da clase celui mai bun(??) dintre voi.Ssa ca ciocu mic si la carte.Pe net nu faceti nimic in sprijinul vostru.PS.Repet:nu ma deranjeaza existenta voastra.Dupa mine(am spus-0 pe la noi)veniti toti si profesati.Sita este destul de deasa.

# @avi avi date 16 August 2015 07:53 +1

Pai cum as putea profesa cu un agramat ca tine? Ma-ti???? Asa se scrie??? INPPA-ul asta nu va invata si gramatica? Ca sa ai casa de pensii trebuiesc minim 50.000 de cotizanti, asa zice legea pensiilor. Deci Florica burtica v-a luat banii degeaba :eek: UPS, nu ai stiut??

# avi avi chiar esti un impostor in drept date 16 August 2015 08:27 0

Avi eu ma intreb daca ai ceva studii in drept. Cum poti sa emiti asemenea ineptii juridice? Ride un site intreg de tine si nu putem concepe cum poti fi avocat? Sa-ti explic ce timpenie debitezi, dupa mintea si logica ta juridica daca parintii mor - automat moare si copilul. Nu ai stofa nici de jurist la CAP mai avi. Nu m-ar mira sa aflu ca esti omul de serviciu de la gara de nord.

# avi = an@beticus date 16 August 2015 09:37 0

Ma repet pana va lamuriti: avi nu e jurist ! cine are liceul nu poate face asemenea erori gramaticale ! ,,Stilul este onconfundabil,, ,,In 15 minute deschis un site ,,ciresti ce scrie,, ,,tot ma-ti provocat,, ,,hotararea tribunaului,, ,,nelegala si incorecta,, Vorba lu avi: ,,inapoi la scoala,, ,,Cel mai slab avocat da clase celui mai bun,, ,,Ssa ca ciocu mic si la carte,, !!!

# avi avi date 16 August 2015 19:27 0

ce-i mai ,,gramaticus,,ti- a revenit pofta de corectura?Toate greselile mele sunt din cauza grabei,asa incat nu am de ce sa ma rusinez.Sa stii ca tehnoredactarea nu e pasiunea mea,mai ales ca dupa liceu,a avut cine sa scrie pentru mine.In subconstientul tau de frustrat,iti dai seama ca eu nu gresesc gramatica,dar pentru ca mintea ta mica,micuta,mititica nu iti permite altceva(o discutie serioasa pe probleme) te apuci de corecturi(desigur in tandem,ca tu nu esti in stare).Chestia cu parintii si opiii e slaba rau.Nu ai aflat la scoala de vara de drept chestia aia cu ce e nul.....?Daca nu,ia un dictionar de expresii latine si te lamuresti.Apoi pune mana pe cartea de civil si invata.Cauta pe la nulitati (ai cuprinsul la sfarsit)In pauze ,mai mergi la terasa,dar sa nu iti uiti slapii.

# un avocat nedumerit date 15 August 2015 15:21 +1

Nu inteleg ce legatura are  UNBR Bota  infiintat prin hotarare judecatoreasca, la fel ca orice ONG  care va fi obligat sa-si schimbe denumirea la anu` cu UNBR (fosta UAR)  autoritatea profesionala. Uniunea Avocatilor din Romania este "autoritate competenta corespunzatoare" profesiei reglementate de avocat, asa cum rezulta din anexa 3 a Legii 200/25.05.2004. Constitutia prevede ca autoritatile se infiinteaza prin lege organica. Daca la data de 20.06.2004 Bota semna actul constitutiv al UAR-ului sau insemna ca Bota legifereaza? 

# Zenit date 16 August 2015 04:36 -3

Nici barorurile Bota si nici UNBR Bota NU sunt infiintate prin hotarari judecatoresti si NU au personalitate juridica. Cei 3 asociati ai asociatiei si filialei Figaro Potra( asociatie si filiala care in prezent nu mai exista si care aveau in obiectul de activitate infiintarea de barouri si notariate) au hotarat la o berarie sa infiinteze 42 de baroruri si un UNBR, entitati distincte de asociatie si de filiala ei, fara sa parcurga nici macar procedura prevazuta de L26/2000 pt. fiecare dintre ele(ca tot sustin ei ca asa trebuia sa procedeze UNBR si barourile traditionale). Toata treaba e o escrocherie iar botisti au comportamentul si credinta unor sectanti, sustinand ideea ca sunt avocati inscrisi in entitati legal constituite. Daca in ob. de activitate al asociatiei Figaro Potra ar fi scris ca poate infiinta si-o monarhie pe langa baroruri si notariate, ne trezeam cu Bota Rege, de murea Regele Cioaba de ciuda.

# @Un avocat nedumerit si fara stiinta de carte date 16 August 2015 07:55 0

Mai cauta...

# Zenit date 16 August 2015 12:51 -3

N-am ce sa mai caut. Escrocheria este clara. Entitatile UNBR Bota si Barourile Bota n-au dobandit personalitate juridica nici in conditiile OG 26/2000(ca persoane juridice de drept privat) si nici ca efect al vreunei legi de infiintare a persoanei juridice de drept public sau de utilitate publica. Faptul ca astia si-au scris in actele constitive ale uniunii si barourilor ca sunt organizaţii profesionale de "interes public"si ca au personalitate juridica de la data constiturii (in baza Legii 51/1991) intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, fiind vorba despre niste entitati create prin vointa a catorva persoane astfel incat sa dea aparenta ca ar avea personalitate juridica si ca functioneaza in mod legal.

# GUY FAWKES date 16 August 2015 16:37 +2

@zenit esti de rea credinta! pt ca ignori o hotarare judecatoreasca! De fapt stiu cine esti dar iti promit ca nu te las pana nu mergi acolo unde ti-e locul! Cu drag scumpe frate

# avi avi date 16 August 2015 19:05 0

ce vorbesti,Mateescule,stii cine e Zenit.Spune-ne si noua pentru a putea lua legatura cu el.Vad ca oarecare a plecat in concediu asa incat ,in probleme serioase (adica botisme) il am numai pe Zenit.Problema e ca o hotarare judecatoreasca o poti ignora oricand si in orice conditii.O prostie nu poate fi adua la rang de lege.

# cucurigu date 16 August 2015 22:22 +1

Avi da de cond aveti voi concediu? Sunteti bugetari cumva? Ia vezi cine merge in concediu si cine in vacanta. Si zii aluia ca abea se scrie abia. Nu mai posta si respectati promisiunea. :P

# Zenit date 16 August 2015 19:40 -3

Mon cher:1.Nu stiu pe care hot .jud.ar fi trebuit sa n-o ignor in speta. 2. N-aveti cum sa ma cunoasteti pt.ca eu nu cunosc botisti in real life si nici nu m-a pasionat problema existentiala botista pana in urma cu 2 zile, cand mi-au trezit curiozitatea agresivitatea colegilor dvs. de speta comuna si ineptiile pe care le emanati in sustinerea cauzei.3. Va „apreciez” amenintarea securistica, la fel cum „apreciez” si atacurile la persoana a colegilor dvs. botisti care atata stiu, la nivelul intelectual pe care-l au, neputand face fata unui dialog juridic rational daca sunt obligati sa iasa din ideile preconcepute, inoculate de „superiorii botisti” si pe care le repeta ca papagalii. 4.Cursul de dr.civil,Persoanele, s-a studiat in anul I de faculta...timp lung de atunci, nu-i asa? Astfel incat unii (destul de multi, spre rusinea lor de infractori )sa uite complet, ori sa mimeze c-au uitat, diferentele majore dintre PJ de drept privat si PJ de drept public (sau de utilitate publica)...

# Azimut date 16 August 2015 20:04 0

 CORECT, zenitule!Da-le-o-n barba nestiutorilor de drept.

# pt gindacul zenit azimut date 17 August 2015 11:10 0

vad ca iti apreciez singur comentariile. esti atit de naiv incat postezi dupa 20 de minute. macar dac de erai destept asteptai minim o zi ca sa-ti aduci elogiezi ineptia. pune ma caradasca mina pe carte ca in 15 minute nici mamicuta ta  nu te-a zamislit.

# trimiteti o copie lui bujorean date 15 August 2015 17:43 +5

O copie lui bujorean cu dedicatie va rog. A chemat tot botosaniul ca sa il infunde pe Bota. Nu i-a mers!!! :D :D sa vedem daca dispare mafia traditionala  cum va justifica aceste abuzuri facute din banul public!

# Ala mic si rau date 16 August 2015 20:34 0

Pentru avi avi....,,Pai o smecherie desfiintata/dizolvata duce cu ea si puii"....e ca si sum ai condamna la puscarie copilul nascut din viol sau icest. Asa ceva nu exista nici in codurile barbarilor!

# Si mai mica decat furnica:BACTERIA !!!! date 16 August 2015 22:40 -2

Pai, o smecherie infiintata ca asociatie ,adica persoana juridica de drept privat, poate infiinta entitati(puiuti) in realizarea scopului asociatiei, insa doar cu respectarea prevederilor legale privitoare la functionarea legala a puiutilor. De pilda, conform art.47 din OG 26/2000, asociatiile pot infiinta societati comerciale.Ceea ce obliga la parcurgerea procedurii prev. de L31/1990 pt.ca puiutul SC sa obtina personalitate juridica. La fel si in cazul federatiilor(art.35 din OG).Doar UNBR Bota& barourile Bota sunt "prevazute expres ca exceptii din OG 26/2000" 8) :-* Adica au dobandit personalitate juridica pt. asa au vrut muschii lui Bota, Dumnezeu pe Pamant. :P

# Domina inca coruptia? date 16 August 2015 21:55 +1

Art. 20 punctual 2 din Declaratia Universala a Drepturilor omului " Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie" monopolista, formata din avocati evazionisti si cunoscuti ca fiind asa zisi, traditionali, dar fara acte de infiintare a persoanei juridice pentru a nu da bani statului. Unde mai pui ca, au si casa de pensii proprie, sa toace banii colegilor lor ca niste hoti : fara socoteala sau raspundere cat timp nu figureaza legal ca entitate juridica ori cat mai pot folosi aceste legaturi stranse in sistemul corupt de justitie?.... Ce motive legale si temeinica au cei din sistemul de justitiie sa-i ocroteasca continuu?... Politia, Parchete cat timp ii mai ocrotesc si ii sustin in aceste conditii imorale si nelegitime in raporturile legale, juridice cu ei? Este clar ca nu detin acte de infiintaqre a persoanei Juridice si noi cei de la Bota am dovedit asta, iar unele instante s-au si pronuntat oficial cu autoritate de lucru judecat : spunand ca traditionalii nu au acte.

# Zenit date 16 August 2015 22:02 +2

Retineti, barourile Bota s-au nascut din Hotararea judecatoreasca, ca si UNBR. Este cu totul altceva dacat cele traditionale care nu au la baza documente de respectare a Constitutiei si legilor statului de drept dupa decembrie 1989.

# pol date 17 August 2015 09:20 +1

Mai nou traditionalii parlamentari au initiat o lege prin care doresc acordarea pensiei lor tot de la Bugetul statului, adica din pensiile celorlalti muncitori ai tarii, fara sa respecte principiul contributivitatii, intocmai ca si parlamentarii care si-au votat indemnizatiile ale nesimtite!!!! Cat credeti ca va mai rabda poporul asta?

# ultimate.lawyer@yahoo.com date 17 August 2015 09:27 +1

avocat traditional caut colaboratori cu/fara studii juridice din toata tara. caut colaboratori inclusiv din legala unbr bota. se poate incheia si contract de indrumare profesionala. persoanele interesate sa trimita cv complet la ultimate.lawyer@yahoo.com si vor fi contactate in cel mult 48 ore. pretind si ofer seriozitate.

# oarecare date 17 August 2015 12:21 +1

Ce vrajeala cu anuntul asta !!! E complet fals, nu raspunde nimeni, e vrajeala marca Bota, le mai da o falsa speranta fraieritilor lui !!!

# pictor ambulant date 17 August 2015 21:52 +1

N.are omul nicio treaba, 'proceseaza' manual menta toata ziua. Nu-i dati atentie.

# pretind si ofer seriozitate date 17 August 2015 14:50 0

Asta pretind si spun toate coconeturile ce-si fac veacul pe centurile marilor orase sau prin zonele hotelurilor aflate in burgurile din intreaga lume....parca aceste femei usoare ar oferi seriozitate, testata cu prezervativul, ca sa poata pretinde si altceva decat niste arginti, fie ei verzi, albastri sau rosii....

# hehe date 17 August 2015 15:11 0

Mai ,,avocat traditional'', mai lasa publicitatea, oare nu esti vreounul ,,capusa'' alunecos pus de inexistenti sa spioneze in cealalta tabara? In alta ordine de idei lasa-i pe botisti sa-si faca treaba, au ei destui clienti stai linistit! nu mai cauta ,,colaboratori''

# jurist confuzz date 17 August 2015 18:34 -5

sa va traduc.. RIL-UL NU RAMANE FARA OBIECT :-) CUM SPERA DL. DE LA FRIZERIE.. NUUUU . .. SI DACA SE ADMITE (RIL-UL) ATUNICI SI HOTARAREA TB POATE FI ATACATA. .. PE ALTE CAI .. POATE MAI CITITI SI VOI MAI COPII LEGEA... CA V-ATI PLAFONAT DE TOT CU " AVEM ACTE" NU CREDETI ??

# avi-uta matolit este confuzz date 17 August 2015 19:17 +2

ai nene, tu nici jurist de frizerie nu esti bun. la tine principiile de drept sunt cele pe care ti le spune florea dimineata la cafea. de unde sa stii tu ce este RIL-ul cind tu citesti legislatia in 15 minute. Confuzz poate esti tu cind bei si nu nimeresti drumul spre casa. faptul ca scrii comentarii si apoi te feliciti singur ar trebui sa te puna pe ginduri. mintea ta este dusa de aburii alcoolului, toate ti se par roz si simple. nu-i asa mai papagal traditional ? 

# judecator date 17 August 2015 20:47 +4

Am citit comentariile voastre. D-le avi avi , dumneata esti un violator al dreptului. Daca ai fi in fata mea in instanta, ti-as da 25 de ani pentru impostura de a te considera avocat. Cum poti sa fii avocat cind habar nu ai de drept si mai ai si cinismul sa afirmi ca faci parte dintr-o structura careia nu-i pasa de lege, de hotararile judecatoresti etc. Asa faci si in instanta? Cind nu-ti convine o hotarare incepi sa insulti judecatorul? Probabil esti din aceia care isi compenseaza nestiinta dind vina pe judecator. Daca vreodata te voi dibui o sa -mi faca placere sa ma distrez in fata publicului cu ineptiile tale. Sfatul meu este sa te tii de pescuit, e si aia o metoda de a te intretine.

# avi avi date 17 August 2015 23:59 0

mai judecator de doi bani,cand te voi dibui o sa imifaca placere sa-ti dau palme.Vezi-ti tu de impartialitatile si inamovibilitatilr voastre,lasa avocatii in pace si mai citeste mosule,mai citeste.Macar sa ajungi la nivelul festitului national in slapi.Ca prea le zici ca asta.

# pol@judecator date 18 August 2015 10:31 +2

d-le judecator, va rugam sa nu il trimiteti pe avi-avi la pescuit, pentru ca noi, pescarii, suntem sanatosi la cap si ne intretinem cu greu familiile! chiar daca unii ne considera nebuni linistiti, noi suntem cu capul pe umeri si cu vasla in mana si o sa-l cotonogim ca ne sperie pestii cu principiile de drept de care pana si ei au auzit!

# avi avi date 17 August 2015 21:56 -2

ha,ha,ha iar ai dat cu bota in balta.Iar iti joaca feste logica ta de doi bani.Mai cerceteaza mosule,mai cerceteaza.Dar vezi,nu pe la terase.

# avi avi (un@βeticus) date 18 August 2015 07:44 +1

Recunsc, am fost la Cotroceni sa ma plang la Johanis ca m-a exclus Bota din profesie.S-au speriat aia de ,,spatele,,meu imens si mi-au dat examen la gramaticus. ,,Crezo,, ca am scris ghini.

# avi avi date 18 August 2015 08:54 -2

mai zarghitule, in loc sa postezi prostii, ia mergi tu putin pe la frizer, ca ti s-a decolorat podoaba capilara.dar vezi ca acolo nu te primesc aia cu slapi .PS Atatea probleme se discuta pe luju iar tu,nestiutor de carte, nu te amesteci.Doar atat:avi,avi,avi.Zau,mosule,nu ti-e jena de,,renumele,,tau?

# oarecare date 18 August 2015 13:17 0

Barou MADE IN BALESTI CITY !!! Rad curcile de voi, puneti mana pe carte si vedeti ce inseamna examen adevarat. Avocat donator de 2.000 lei fara habar de drept. De ce nu pune Pompi pe FB-ul lui ca a absolvit facultatea de drept ? Ii e rusine, e mai mandru ca a facut o politehnica. Cautati un om cu carte, il faceti " avocat " la voi, publica ceva in domeniul juridic si capatati si voi ceva renume, nu doar de neadmisii in avocatura. Ce e la voi acolo e de groaza, vorba lui Caragiale, calicii, popa si moflujii ! In veci nu veti pupa avocatura !

# @oarecare date 18 August 2015 13:38 0

Duti ba si lasani  :eek:

# Obiectivul date 18 August 2015 15:25 -1

Singurii ''care rad'' sunt traditionalii asa incat ai dreptate...

# avi oarek kr date 18 August 2015 18:26 +1

avi, cand ne povestesti cum ai fost tratat la Cotroceni ? ai iesit cu spatele nevatamat si la fel de up datat ?

# anaf @avi avi sau or / oarecare date 18 August 2015 13:39 0

Dle/Dna avocat? am spus si o mai spun o data,   prezentati actele fiscale ale cab. de av. dcl..200 si faceti cunoscuta legea de infiintare a CAA...nr.minim de cotizanti cof...legii...

# @@anaf @avi avi sau or / oarecare date 18 August 2015 14:21 0

pai CAA trebuie sa aibe minim 50 mii cotizanti. Asa zice legea  :eek: De unde sa scoata florica burtica atatia?

# oarecare date 19 August 2015 13:54 0

Spune-ne temeiul juridic pentru nr. de 50.000 de avocati necesari pentru CAA.

# @@@OARECARE date 18 August 2015 15:32 -1

AVI 50.000 COTIZANTI, SI ce fac parlamentarii kakanari acum ??/ vai sa dam si avocatilor pensii de la STAT ......poftimmmm???!!!! hotieee si coruptie ,av.din UNBR 2004 platesc darile STATULUI ROMAN , nu au nevoie de comisii ,congrese si subcomisii ......mancatori de fonduri!!!! avocatii BOTA sunt liberi,organizati in baza legii 51/1995 si rraspund in fata legii... ce vrei mai clar de atat...Domnule   clientii fac diferenta, si bineinteles la voi OFICIILE... :-x

# pt postacul pemanent cu multe nume date 18 August 2015 16:09 +2

avi made in oarecare, baroul de balesti city are acte spre disperarea ta. tu in schimb nu ai acte si dupa cum se vede nici clienti, scrii la greu de mecaz pe luju. cred ca nici femeia de serviciu nu te egaleaza la timpul pe care-l pierzi. ca sa scrii non stop pe luju inseamna ca somezi tata si n-o sa ai cu ce plati Caa -ul ala de care esti mindru. sau intri si tu la judecatori cind vrei sa obtii o pensioara ca sa nu cersesti la pod?

# RILUL CROCODILUL date 18 August 2015 17:27 -2

In orice tara normala, pentru actele alea de infiintare cu care racolati fraieri sa faca pe avocatii, toti fondatorii baroului de balesti city erau acum la puscarie. Probabil ca au fost niste interese sa nu se intample asta atatia ani. Or fi si securisti care au intrat in baroul traditional, insa cei cu pregatire juridica precara dar tupeisti si instruiti in abureala, au preferat sa sustina escrocheria bota. Ca le era sila sa mai puna mana pe carte si sa invete, fiindu-le mult mai usor sa se dea avocati sub "protectia" baroului de belesti bota.

# avi degeabaaaaa scriii date 18 August 2015 19:43 +1

scrie avi pina iti seaca mina. degeaba baietas, baroul bota are acte indiferent cate ineptii scoti. al vostru barou securisto-bolsevic NU EXISTA!!! hai ciocu mic si joc de glezne vorba cuiva de pe aici. Te invitam sa te inscrii intr-un barou legal, altfel o sa belesti belingherul!! :D :D :D :D

# Dreptu-n stangul traditionalilor date 18 August 2015 21:18 +3

Art. 16 "Orice om are dreptul de a I se recunoaste pretutindeni personalitatea juridica" - Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de Romania prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974. Or, dreptul barourilor si UNBR infiintat legal de Bota este izvorat dintr-o Hotarare judecatoreasca ramasa definitive (art. 129 Constitutie si art. 15 din Legea nr. 304/2004 pentru organizare judecatoreasca). Nu va e clar inca tov. traditionali?... Pana si Certificatele Fiscale au la baza izvorul dreptului dintr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Tot nu va e clar traditionalilor?..... Or, art. 14 din Decretul nr. 90/1990, nici asta nu va e clar?........

# Dreptaci date 19 August 2015 00:56 -3

Nici UNBR Bota si nici barourile Bota n-au personalitate juridica dobandita vreodata in conditiile legii. Nu exista nici sentinte judecatoresti de infiintare a acestora si nici vreo lege bota de infiintare . Frizeria de belesti (dizolvata de ceva timp ), cu hotararea ei judecatoreasca de infiintare, e o gluma de pacalit multi si prosti . Disperati ca vine rilul crocodilul peste ei ca sa-i termine, botistii gazeaza cat mai pot pe unde platesc consistent spatiul de gazare pus la dispozitie https://www.youtube.com/watch?v=5uWgbStQP5s

# @avi dreptaci etc date 19 August 2015 09:12 0

esti disperat si ma intreb de ce? nu o sa te mai plateasca astia postacule? culmea este ca desi tu critici sentinta de la tg.jiu tot tu sustii ca nu exista. ma intreb, "nu esti un pic cam prostu?" vorba cintecului...avi mai bine ia si invata si da la unbr legal 2004 examen . o sa vezi ce bine te simti cind o sa vezi un barou adevarat fara spagari.

# avi avi date 18 August 2015 22:48 -2

ce-i ,nea Popa,te-ai trezit?Debitezi,debitezi?Nu ai somn?

# GUY FAWKES date 18 August 2015 23:34 +3

Pt toti cocalarii juridici : UNDE ESTE PROCESUL VERBAL AL ADUNARII CONSTITUANTE AL UAR CONFOMR DL 90/1990? JUR CA L MANANC PE PAINE!

# avi avi date 19 August 2015 09:09 -3

procesul verbal se afla in actele UNBR .Fa o cerere si solicita o copie.Apoi poti s-0 mananci,chiar fara paine.Eventual mergi si tu pe la terasa(obligatoriu cu slapi) si o mananci ca desert.

# Obiectivul date 19 August 2015 14:34 0

:D :D :D Tare sau ce...''pv se afla in actele UNBR''...CARE ACTE NEICUSORULE?????

# GUY FAWKES date 19 August 2015 16:05 0

Daca ti arat raspunsul de la Florea si de la arhivele nationale si monitorul oficial il mananci cu mine la terasa? eu in slapi si tu in roba?? 

# avi avi date 19 August 2015 19:41 +1

Nu am de ce sa il mananc.Este raspunsul tau si fa ce vrei cu el.Dar cu tine la terasa as manca ceva(nu in roba ca legea nu ma lasa) .Nu de altceva,dar se te cunosc si sa-ti dau palme pentru modul porcesc in care ai procedat cu amicul meu.Stii tu cine,stiitu de ce si stii tu cum.

# GUY FAWKES date 19 August 2015 21:32 -1

Amice nu ti spun confrate ca nu esti! "Lu" amicu tau care spala bani prin Cipru si care a nenorocit pe la SIGHET merirta sa mearga un pic asa vre-o 10 ani pe la puscarie! Vezi ca-s mai tanar ca el asa ca am mai mult timp sa-l lucrez. Cat despre tine te astept saptamanal miercurea la Royal langa TB intre 10 si 12! sa vad daca ai curaj sa-ti arati mutra aia vestejita si sa te vad daca o sa ma dojenesti ca ti-am dat lectii de drept! 

# avi avi date 19 August 2015 22:10 0

bai acesta,adevarat grait-ai:tu nu esti confrate cu mine.Eu sunt avocat iar tu un ciocoflender care nu vrea sa inteleaga faptul ca a fot fraierit de bota.Cat despre lectii de drept,vorba ta:hai jet.Amicul meu nu spala bani prin Cipru si nici n u a nenorocit pe nimeni la Sighet.El isi fae meseria si inca bine de tot.Cat despre faptul ca vrei sa ne cunoastem,fii sigur ca te stiu cine esti.Iar daca vii cu amenintari,am eu timp sa te lucrez asa cum trebuie.

# Alina Bica date 19 August 2015 11:00 +1

S-a facut avocatareasa in Dolj.....http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2015/08/6284_Baroul-Dolj-Ordinea-de-zi-a-sedintei-Consiliului-Baroului-Dolj-din-20-august-2015.pdf - pozitia 12. Deci nu s-a inscris la Bota....nasol!

# avi ghita date 19 August 2015 12:05 +3

Si cum e avi cu examenul lui alina? Ce barou de rahat aveti.ai comentati de bota cind barul ala a vostru e putred si pute de ilegalitati. Deci precum am spus, examenul e de fatada pentru prosti, smecherii intra cu pile si spaga fara examen. Domnilor de la Luju cercetati "minunea" de la Dolj. O sa va cruciti!

# RILUL CROCODILUL date 19 August 2015 15:10 0

La data deciziei de primire in profesia de avocat(2011) tipa avea indeplinte conditiile legale de primire in profesie cu scutire de examen,fiind anterior magistrat din 1996. Care e problema ta, aviare Ghita, sa arunci cu blesteme aiurea in baroul traditional ? Eu iti recomand sa te concentrezi pe ilegalitatea functionarii barourilor bota(fara peronalitate juridica dobandita in conditiile legii) si a exercitarii fara drept a profesiei de avocat de catre botisti, ca astea sunt problemele voastre dureroase care trebuie sa va arda cel mai tare.

# Rilule, crocodil ce esti date 19 August 2015 15:38 0

Eu in schimb te-as suga sa ,,te concentrezi'' si sa pui pe masa actele in baza carora functionati, de altfel sunt cateva procese in tara in care sunteti obligati sa prezentati actele, in cateva judete sunteti in executare silita, etc. Oi vedea tu ce urmeaza din septembrie in colo, pana atunci concentreaza-te.

# Ciocoflenderilor cutumiari date 19 August 2015 18:10 0

Baetzi, atzi gasit cumva actele de infiintare a organizatiei voastre cutumiare CONFORM LEGII? Daca nu, ciocul mic 'ca cam' macane...Nuse stie cat veti mai fi tolerati, asa ca joc marunt de glezne, nu mai faceti pe cocosii infatuati ca miroase urat.

# @rilul crocodilul date 20 August 2015 05:44 0

UNBR 2004 a fost infiintat prin hot. judecatoreasca, UNBR a la floris Lg.51/1995 :eek:, asa apare pe la Ministerul de Finante. Nu v-ar fi rusine!!!!

# oarecare date 19 August 2015 12:23 -3

Iar credeati petardele lui Bota ? Care om cu minte, cat de putina, sa se inscrie la Bota ? Nu veti gasi niciun jurist cat de cat mai acatari la el, de unde legitimitate in fata instantelor ?

# @OAREKKR date 20 August 2015 14:52 +1

D-na Ghica a stat pe Tabloul avocatilor incompatibili inca din 2011, asa cum stau si ceilalti capi ai tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor de peste tot....asa au cumparat Iordachestii si Zamfirestii linistea si bunastraea castei! Prin coruperea tutror ca urmare a facaturii legale, respectiv a inventarii unui Tablou de incompatibili....Pai in cate 60 de zile trebuie sa iesi din starea de incompatibilitate ,mai juristii lu Balanta chioara? Si va mai plangeti ca sunteti huliti de lume!

# Shoric cel Mic date 19 August 2015 12:03 -1

Imi place de nu mai pot despre numele de la pozitia 14 din aceeasi ordine de zi.

# Ciu-ciu date 19 August 2015 12:22 -3

La Bota se înscriu doar cei care nu vor să practice avocatura, vor să-și facă doar cărți de vizită și să pună pe ușa bocului ”AVOCAT BOTA...”

# @ciu ciu date 19 August 2015 13:15 +1

Nici nu a incalcat prevederile Lg. 51/1995. Vai mama voastra de tristi ce sunteti  :eek:

# justo aoleeooo muica ce ordine de zi aveti.. date 19 August 2015 13:42 +2

din ce vad eu lui avi si oarecare de dolj o gramada de clienti le cer onorariile inapoi.   :D :D :D vai de roba voastra de avocati la 5 bani legatura. pai nea florea le respinge contestatiile clientilor, ca daca le-ar admite ar ramine ciudatenia aia numita caa fara bani de namol la techirghiol.  avi , scrie maica, dati in petec ca sa ridem cu si despre dorel al avocaturii.  :P :P

# pt.analfabeticus justo date 19 August 2015 19:16 -2

daca se cere restituirea onorariior inseamna ca fei cin cauza profeseaza.Voua nu i se cer onorariile pentru ca nu profesati.Si apoi,mai analfabeticus,se scrie da-ti in petic.Vai de scoala ta primara de pe valea Streiului.Ca la scoala tehnica Timisoara ori Lugoj,sigur nu v-a invatat limba gramatica.

# justo date 20 August 2015 10:41 +3

cred ca pentru tine porecla cea mai potrivita este avianus  :P :P :P p.s. nu desparti in silabe porecla ca ai sa faci atac cerebral.

# RIL si evazunea traditionala date 19 August 2015 17:42 0

Niciodata, Bota, n-ar fi reusit sa infiinteze persoana juridical barou. Foarte important este ca organizarea barourilor Bota se naste dintr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Hotaraea adunarii generale a asociatiei cu drept de infiintare a barourilor este lege pentru oricine care trebuie sa inteleaga legalitatea infiintarii barourilor si UNBR Bota. Or, s-a statuat acest lucru prin hotarare judecatoreasca ce Dumnezeu!....

# RILUL CROCODILUL date 19 August 2015 21:04 -3

Le aburesti de numa-numa. Filiala Balesti a asociatie frizerie(ambele inexistente in prezent) a dobandit personalitate juridica prin hotarare judecatoreasca. FIECARE ENTITATE pe care a dorit asociatia sau filiala ei sa infiinteze, trebuia sa dobandeasca personalitate juridica in conditiile legii. Adica, mergand pe ideea voastra aberanta ca puteati infiinta UNBR-uri si barouri ca asociatii profesionale de drept privat,toate UNBR-urile si barourile belesti bota trebuiau sa dobandeasca personalitate juridica prin hotarari judecatoresti distincte si sa fie inscrise in registrele asociatiilor si fundatiilor. Daca va baga Bota in cap ca sunteti avocati zburatori de la natura si ca puteti frauda lejer legea gravitatiei pt. ca ea nu exista, fiind doar o pacaleala pt. prosti, v-ati fi aruncat toti de pe cele mai inalte cladiri ca sa pupati asfaltul cu tarie si convingere.

# crocobaur date 19 August 2015 23:14 0

Ai idei fixe dar putine. Daca ai avea o minima curiozitate sa citesti jurisprudenta in materie, ai vedea dincolo de copaci.Ai putea vedea chiar si padurea.

# CI date 24 August 2015 15:52 0

Foarte corect raționamentul!!! Nici UNBR-ul nici Barourile lui Bota nu au fost înființate prin hot. judecătorească și nici nu au fost înregistrate ca persoană juridică undeva în vreun registru. Entitățile înființate prin hot. jud. au fost desființate, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că și barourile ar fi trebuit desființate, din păcate acestea nu au fost înființate conform legii, ca urmare nici nu au existat. Oricum ICCJ nu își va desființa primul RIL de dragul lui Bota, deci va fi nefavorabil și va închide definitiv subiectul pt. oamenii normali la cap, doar Bota nu se va lăsa și va lupta în continuare, de unul singur cum de altfel a făcut și până acum, cel puțin din 2012 încoace.

# Rudolf date 25 August 2015 15:00 0

Mai "CI"-ule, faptul ca entitatea-florea n-a dobandit personalitate juridica si, prin urmare, e inexistenta de jure, te lasa rece, asa-i ?! Imprejurarea ca Bota vrea sa puna capat MAFIEI din avocatura, te lasa, de asemenea, rece !!

# avi Sectia 14 date 19 August 2015 22:39 0

avi, ce ai cautat la Sectia 14 de politie ?

# RILU CROCODILU date 20 August 2015 00:18 +1

crocobaure, iti dau si citat art.5 din OG26/2000 iar daca tu esti in IMPOSIBILITATEA de a gasi unde scrie ca hotarea instantei de judecata cu privire la acordarea personalitatii juridice a unei asociatii/filiale frizerie va "autorizeaza" sa infiintati din "spuma marii" unbr-uri si barouri CU PERSONALITATE JURIDICA, te rog frumos sa listezi legea si sa o mananci. Cu paine, la BRUTARIE 8) . Art. 5. din OG26/2000: "(1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta." Adaugati la lege fie din prostie , fie ca sa racolati cat mai multi prosti care sa va creada.

# Av florist date 20 August 2015 08:15 +1

Asta nu stie ca UNBR florist nu are acte de infiintare http://www.juridice.ro/396129/despre-unebere.html

# Av florist date 20 August 2015 13:11 0

In articolul publicat de juridice, avocatul florist spune ca se "urineaza....", dar la articolul http://www.juridice.ro/396227/alina-bica-vrea-sa-isi-deschida-cabinet-de-avocat.html am comentat "Care-i diferenta dintre UNBR2004 si o puscariasa? Ca tot suntem facuti puscariasi si cei de la juridice mi-au cenzurat comentariul. Sa va fie rusine marlanilor cu unebereul vostru.

# Voicu Adrian date 20 August 2015 11:45 +3

Cu respect domnilor! Sunt putine momentele in care raman fara cuvinte in fata unor pareri sau situatii, acum sunt cel putin mesmerizat de ceea ce am citit aici! Spun asta nu neaparat din cauza subiectului, care ma intereseaza fiind un membru al baroului dl. Bota, dar sunt inmarmurit de nivelul replicilor. Atat cele ale avocatilor din baroul traditional cat si cel al baroului din care fac parte. Initial am avut impresia ca am intrat pe un forum al unei echipe de fotbal, aici trebuie sa recunosc ca nu prea citesc comentariile la articole, poate asta a fost cauza. Dar stimati avocati, de-o parte si de alta a baricadei, pe mine parinti mei, care au adanci radacini in lumea juridica, nu m-au crescut asa. De aici probabil ca nu pot sa spun decat ca, nu cred ca pe viitor va conta din ce barou faci parte, ci doar nivelul de pregatire de care dai dovada, puterea de a te tavali pe jos si a iti face cunoscuta dreptatea prin jigniri si urlete credeam ca le ramane, in general, clientilor nostri penali, dar constat ca ma insel. Atat "botistilor, botanistilor" cat si "tradinionalistilor, illuminatilor", va recomand, hai sa nu facem robele de ras! O zi cu soare!

# unul date 20 August 2015 21:12 +2

si cu infractorii gen avi avi crezi ca se poate discuta normal? astia sunt fatati sa minta si sa insele.cu astia iti strici stilul, nu au capacitatea oamenilor normali la cap. 

# Avocat UNBR LEGAL date 20 August 2015 21:45 +3

Da, d.le Voicu, din pacate si spre rusinea tagmei avocatesti, replicile au fost atat de mult coborate ca nivel, datorita postacilor cutumiari care, in lipsa de activitate juridica si de orice fel, nu inteleg decat sa defaimeze oamenii, sa-i denigreze, sa nege realitatea si mai mult decat atat, sa o deformeze pe cea pe care se prefac ca o inteleg. Asa cum spunea un ante-vorbitor, acesti indivizi nu numai ca au probleme de personalitate si de autoidentificare, dar ceea ce mi se pare periculos este faptul ca ideile lor putine si fixe sunt citite si de oameni seriosi ca dvs. si multi altii, care prefera sa nu se lanseze in conversatii mizerabile si nedemne si renunta la a mai accesa site-ul. Recomand pe aceasta cale redactiei LUJU, o mai atenta monitorizare a postarilor lansate sub nick-uri inexpresive gen 'avi', zenit, oarecare.

# RILU CROCODILUL date 20 August 2015 23:04 -2

Adevarul e ca va inspaimanta RIL-ul. :P Si va enerveaza ca escrocheria pentru care militati pe aici e asa de usor de dovedit. Hai, dansati menuet etnobotanic, domnilor infractori . Frumos, elegant...cat de cat .

# @RILU CROCODILUL date 21 August 2015 05:50 0

 Daca Baroul Bucuresti a fost in 1993 infiintat de legea 51/1995......crezi ca ne e frica??? Asta este dovada sistemului corrupt. Unele Adm Financiare dau CIF, de ce? Pentru ca vor bani la bugetul de stat, nu au crfezut minciunile si spaga lui Florica burtica. Chiar daca Aida Popa judeca RIL-ul, dar ce sa mai vorbim de incompatibilitate, sper sa existe si oameni cinstiti.

# Avocat UNBR LEGAL date 21 August 2015 09:13 0

Asa cum spuneam, voi postacii cutumiari aveti idei putine fixe. Asta imi da un curaj teribil sa recunosc ca sunt un prost, dar cand ma gandesc ca sunt o gramada de-alde voi in jurul meu, ma cuprinde o bucurie nebuna, nebuna, nebuna. Va multumesc ca existati :lol:

# pacaliciul avi-anus date 20 August 2015 19:25 +4

avi tu esti pacaliciul de pe juridce?

# oarecare date 21 August 2015 09:48 -2

Ar trebui sa ne multumiti celor care va contrazicem pe luju. NIMENI nu va baga in seama pe alt site sau prin instante, in presa reprezentativa sau cea juridica. Nu reprezentati nimic in lumea juridica, niciun jurist renumit nu va crede, se inscriu la voi numai " ceilalti ". Cat timp aveti numai loaze printre voi, din cauza caliciei lui Bota, cum sa va creada cineva vreodata ca sunteti avocati ? Aveti o societate de caritate dar singurul intretinut de voi e Bota. Cum credeti ca printr-un ONG puteti practica avocatura ? Ramaneti cu ONG-ul dar nu poate fi infiintata o entitate de caritate sa autorizeze pe cineva sa practice avocatura. Cititi in fiecare seara ce am scris acum, sa fie noul " Tatal nostru " ( evident, nu Bota ) pentru voi !

# @oarecare date 21 August 2015 12:06 0

HUA, infractorilor  :eek:

# Avcat UNBR LEGAL date 21 August 2015 12:12 0

Bre oarecare, nu cred ca iti dai seama de amplitudinea chestiunii. Noi macar il 'intretinem' numai pe Bota, daca alt cuvant mai elevat n-ai gasit, dar voi????...voi intretineti o ditamai banda de fosile fara activitate juridica, doar hamaiala si protocoale, Techirghilouri si alte banzai-uri pe banii fraierilor ca tine si multi altii. Chiar are rost sa facem atata tam-tam cand stim foarte bine cum sta treaba? Aveti cei mai multi condamnati si inca curg ca la chiuveta...nu aveti acte de infiintare de niciun fel, nici macar un scris cat de mic pe un servetel de restaurant. Cred ca alta e durerea voastra. Durerea din cozonac si din nebunia de a monopoliza piata. Voi si cu Distrigaz ce va mai potriviti. De ce nu incheiati un protocol si cu ei, poate va furnizeaza 'gaze' la un pret mai mic sau poate chiar va construiti un gazoduct necontorizat. Zau asa, neobrazarea ta nu ma deranjeaza, doar ca nu are niste limite decente. Ham ham toata ziua...esti cumva consilier la baroul desfiintat???

# Voicu Adrian date 21 August 2015 14:23 0

Da... Elucubratiile scribilor m-au convins, anul viitor voi sustine si examenul in cadrul Baroului traditional. A fost a 2 a oara cand am postat ceva pe luju.ro iar pana anul viitor nu o sa ma mai ating de acest site. Cred cu tarie in justitia din Romania cu toate derapajele si jocurile evidente. Toata familia mea a facut ori face parte din acest sistem, refuz sa cred ca un asemenea complet de judecata, cu buna stiinta, va forma o alta casta punand astfel o alta bariera in viata tinerilor care finalizeaza studiile facultatii de drept... Ar trebui sa ne preocupe dezvoltarea; initierea unei legi privind de platforme de document review, SAL etc!!! O zi cu soare domnilor!

# Crocodilul date 21 August 2015 20:39 0

Legea nr. 51/1995 reprezinta o forma a normei inteligentilor,... mai prostanacule care te faci ca a-i fi destept!....

# CI date 24 August 2015 15:44 +1

Trist dar este o realitate: avocații lui Bota nu vor fi admiși în instanțe niciodată. Barourile nu se vor desființa doar avocații nu vor putea profesa. Cred că nu mai există om cu judecată să creadă în amăgirile lui Bota. El săracul din asta trăiește, că munca nu-i place. RIL-ul îl va da de pământ, dar să vezi, șmecher ce e, deja își pregătește terenul pentru un eventual eșec, spunând că RIL-ul nu-l va afecta. Adevărat. Pe el nu-l afectează nimic și asta pt. în țară se mai găsesc creduli care să cotizeze. În rest îi doresc succes pt. că vinovat e statul care nu tranșează clar o problemă simplă până și pt. un student de anul I la drept.

# @CI date 24 August 2015 16:52 0

CI, cand ai fost tu ,,student de anul I la drept,, ? Cu ce te-a inselat Bota ? I-ai facut plangere penala ?

# C*I* date 24 August 2015 20:30 0

dar tu,mai bota,cand ai fost student in anul I la drept?Mai bine zis,mai stii unde ai facut facultatea si cum ai obtinut diploma?

# @CI date 24 August 2015 21:47 0

Nu sunt Bota (ai o obsesie !!!). De ce nu raspunzi la intrebare ? ,,cand ai fost tu ,,student de anul I la drept,, ? Cu ce te-a inselat Bota ? I-ai facut plangere penala ?,,

# Ala mic si negru date 24 August 2015 19:15 -1

Botistii intra la instante. Verifica ceea ce afirmi CI.

# @Ala mic si negru date 25 August 2015 09:36 +1

Unde?

# CI date 25 August 2015 11:09 0

Poate la instanțele înființate de Bota, că la altele nu sunt primiți. Bota răspunde cu agresivitatea caracteristică lui, imediat ce este criticat sau tras la răspundere pt. eșecul suferit, dar asta e.

# @CI date 25 August 2015 14:15 0

,,Bota răspunde cu agresivitate,, dar raspunde ! tu CI-ule de ce nu raspunzi ? De fapt si tacerea e un raspuns; esti un fake, nu esti nici jurist !

# @@CI date 25 August 2015 15:47 0

Hai Bota lasa ameteala. Aproape ne-ai bagat la puscarie, sa vedem dupa 21 septembrie unde fugim. Nici italienii tai nu te baga in seama.

# CICI date 25 August 2015 22:38 0

CICI,

# CIOFLENDERULE date 25 August 2015 21:13 0

Notiune de norma juridical o cunosti mai Nene? Da-i definitia s-o vedem....

# avi avi date 25 August 2015 23:12 -2

mai bota, ciocoflendere , pe inteleul tau ,cu minima stiinta de drept pe care o ai, iti spun, la modul cel mai simplu, ca norma juridica este o  regula de conduita in societate, reglementata print-o lege.(orice act normativ).PS.cand ma adresez lui bota ma adresez tuturor fraieritilor botisti care posteaza pe net si sustin aberatiile lui guru.In felul acesta ,,bota,,a ajuns genericul pentru toti aratati mai sus.

# Husein date 25 August 2015 21:29 +2

Traditionalilor, unde scrie negru pe alb ca aveti dreptul sa folositi denumirea de barou ori dreptul de a-l infiinta ca entitate. Or, in Asociatia infiintata legal de Bota scrie clar ca are dreptul de a infiinta barouri si le-a infiintat legal cum rezulta cu autoritate de lucru judecat din hotararile judecatoresti ca respecta legea si Constitutia tarii. Nu va e clar stimabililor avocati traditionali?... Ce anume ar fi neclar in mintea voastra (...) de monopolul pe care in promovati josnic pe o profesie liberala?....

# Zenit date 25 August 2015 22:50 -1

Botistilor, eu zic ca va plictisiti rau de tot in asteptarea RIL-ului si aveti din nou chef de razboiala internautica. Vitejia voastra si prostia omeneasca n-au limite. Zau ca va meritati soarta pentru ca v-ati cumparat examenele . :sad: Ia puneti voi mana pe cursul de drept civil din anul I si cititi-l cu atentie, chiar daca o faceti pt.prima oara si va da dureri de cap. Poate reusiti sa pricepeti ca guru bota si-a batut joc de voi la marea arta, facandu-va sa repetati, ca niste papagali stricati la cap, aceleasi enormitati. Fie si numai pt. atat, tzacanitul Bota mi-e simpatic :lol: Ca sa pui la cale o escrocherie convingatoare, trebuie nu doar sa te duca mintea la chestii nastrusnice,ci si sa gasesti o armata de fraieri(culmea culmilor: absolventi de drept) care sa puna botul si sa lupte cu convingere in nastrusnicie, potrivit dictonului "Crede si nu cerceta" . Va facu Bota papagali infractori :lol:

# avi avi date 25 August 2015 23:45 -1

mai zenitule,escrocheria nu este opera lui Bota.El a pus-o in practica.Ideea a fost a lui Bulumac,zis si  Cerveni

# Zenit date 26 August 2015 09:30 -1

Avocatul Cerveni ? Ala din generatia lui Brucan care a enervat romanii cu constatarea "stupid people"? Chiar n-am stiut acest detaliu. Inseamna ca Bota este prim- papagalul lui Cerveni. Cat despre morti... numai de bine. Nastrusnic mos stramos :lol:

# CICI date 25 August 2015 22:40 +2

CICI, chiar nu ai treaba si te retinem ? te-a bagat Bota la puscarie ? bine ti-a facut, acolo-i locu tau !

# avi avi date 25 August 2015 23:22 -1

sa-ti raspundem,mai Pompi:1 denumirea de barou vind din DL 90/1990.2.Nu avem dreptul sa infiintam barouri pentru ca le-a infiintat legea.3.Asociatia de crasma gorjeana nu putea infiinta niciun barou.4.Autoritatea de lucru judecat pe care o invoci nu se refera la infiintarea legala a barurilor(sic!) voastre.5.Monopolul nostru este dat de lege.6.Majoritatea profesiilor liberale(nu cred ca e corect cuvantul) este reglementata de o lege care cuprinde norme privind modul de organizare si functionare.7.Voi ,chiar daca in mintea voastra de bibilica,suntei infiintati legal,nu functionati dupa lege,fiind,deci,in afara ei.Nu iti este clar, nestimabilule?

# @avi avi date 26 August 2015 06:13 +1

Mai inteligentule, ati uitat sa va infiintati asa cum zice decretul.

# oarecare date 26 August 2015 10:20 -2

Hotararea voastra va dadea dreptul sa infiintati si barouri si notariate. Nu e legal sa infiintati notariate, numai MJ stabileste infiintarea acestora. Prin urmare, hotararea data este anulabila, ceea ce s-a si intamplat, a fost anulata. Cum hotararea este nula, si minunile de alte asociatii infiintate in baza ei, sunt nule. Logic, hotaraea anulata nu putea face nimic, nici infiinta bar(o)urile voastre din Belesti - Gorj. A fost o explicatie mai pe intelesul vostru, ati priceput escrocheria ?

# cici avi date 26 August 2015 08:21 +1

Ăi, avi cici, denumirea de barou o au cei cei care au barouri. Legea nu a infiintat barouri. Judecătorii i-au permis lui Bota sa infiinteze barouri, chiar peste capul tau de bibil ică. tu nu ai absolvit nici liceul ca sa vb de drept. Du-ti la Socola ca site-ul asta e pentru oameni mari.

# CICI date 27 August 2015 08:58 0

Care judecători, băiete? Un singur judecător de la o instanță care judecă doar odată pe săptămână și  cu  hotărârile desființate în căile de atac. Tot ce a făcut Bota este nul de drept!!! Înțelegi măi șmechere, NUL DE DREPT!!! DĂ BANII ÎNAPOI și du-te cu barurile tale înapoi de unde ai venit, la crâșma din Bălești.

# pt agricultorul ju-ridic avi avi date 26 August 2015 08:40 +3

Domnu agricultor avi avi, incep cursurile la drept de la 1 octombrie. Incearca sa te inscrii, poate te primesc aia doar cu adeverinta de la gradinita! Nu te salut "i-nestimabilule" !!

# pentru mecanicul ju-ridic l3/48,justo,jurist,rudolf etc. date 26 August 2015 13:51 -2

Citeste mai telectualule DL 90/1990 ,puneti bibilimintea la contributie si afla rezultatul.Judecatorii care ,cica,i-au permis lui bota sa infiinteze baruri,au gresit enorm.Oricum acea hotarare este nula si a fost declarata ca atare.Ii sugerez lui Bota P.sa se reainscrie la o facultate de drept serioasa(departe,departe de Lugoj) sa invete carte,sa mai studieze bunele maniere si apoi sa posteze pe internet.Eventual,sa se gandeasca de unde restituie,,donatiile,,celor fraieriti.

# emy sinescu bucuresti date 27 August 2015 13:28 +1

ce sa spun mai avi ai citit decretul 90/90 pe care numai tu si inca vreo 2-3 indivizi l-ati inteles in maniera voastra de bibilici. pun pariu ca acolo ai gasit ca baroul tau e infiintat de burebista si ca martienii au fost primii avocati in romania. hai pleaca ca esti dus cu pluta. :P :P

# avi avi date 27 August 2015 14:15 -1

1.erata:pune-ti.2.90/1990 il intelegem cateva mii de avocati.Voi,cativa din jurul gastii de pe Academiei,nu il intelegeti asa cum trebuie.Si necazul este ca voi credeti tot ce va abureste gurul vostru,dus cu pluta din Ardeal pe malurile noastre dambovirtene3.Nu barul este infiintat ci toate barourile din toate judetele.daca ai fi citit cu atentie DL90.90 ai fi putut constata ca vachile colegii de avocati(nedesfiintate0se transforma in barouri.sta zice si asta permite legea.4.Cat despre rebuturi,va las pe voi sa va priviti in oglinda.PS Ati vazut cum cadeti sub criticile noastre daca va lasati furati de aburelile lui guru bota?Si va mai zic o data:nu ma afecteaza cu nimic existenta voastra-legala ori nelegala.Dar voi,oricum,nu sunteti avocati in litera si spiritul legii.Cel putin si prin faptul ca guru nu o respecta.

# gopo date 27 August 2015 20:00 0

esti manelist in drept domnule avi.  sa vii sa-ti descifram interpretarea logica a decretului pe care-l invoci. luam 50 lei/ora. oricum la cat de greu pricepi o sa ajungem milionari pina vei pricepe. cu drag al tau oarecare avocat traditional

# avi avi date 27 August 2015 23:10 0

stii tu mai gopo/guru ca pe manelisti ii asculta milioane de oameni? Pe voi,inteleptii dreptului,cine va asculta?PS .Da=mi adresa,cine imi va preda si voi veni.

# @unui postac nocturn date 26 August 2015 13:52 +1

dLE...AVI.OARECARE ,AVOCAT NUSTIU DE CARE......TE-AM RUGAT SI TE MAI ROG O DATA .....PUNE PE SITE DECLARATIA200 PRIN CARE TI-AI DEWLARAT VENITURILE SI DISPOZITIA DE PLATA A OBLIGATIILOR FINANCIARE CATRE STATUL ROMAN....ATAT TU CAT SI 80% DI COLEGII DUMITALE.. -APOI ANAFUL SI SRI-UL .,DNA-UL SA VERIFICE CONTRACTELE DE ASISTENTA  EMISE DE TOTI AVOCATII ROMANI. -FACETI DOVADA CA ATI RESPECTAT LEGEA LA INF..CAA(NR. OBLGATORIU DE COTIZANTI). -CURTEA DE CONTURI SA VERIFICE BANII DECLARATI /INREGISTRATI IN CONTABILITATEA CAA SI NU MARE LUCRU CE SUME SE GASESC IN CONTURI EFECTIV... -NICI BECALI,IOAN NICOLAE, TENDER SI VOICULESCU LA UN LOC NU AU FACUT ASA EVAZIUNE.....IAR FRICA VOASTRA ASTA ESTE DEMASCAREA SI BINEINTELES PUSCARIA....Ps. tu  vezi la ce ore faci comenturi mai omule dormi cu poza lui BOTA SUB PERNA.... ORICUM NU ESTI TU CEL MAI IN TEMA CU SPETA UNBR2004.. TU DOAR POSTAC PLATIT ....ATAT. RESTUL PCR(pile, cunostinte si amante)

# @@unui postac nocturn date 26 August 2015 16:14 0

Ai gresit, PCR se traduce: pile, cunostinte si REBUTURI= avi  :eek:

# TACERE???? !!! date 27 August 2015 12:58 0

Raspundetii omului va bagati sau nu la un asa CONTROL.? de zis a zis bine nu???? 

# Tare date 27 August 2015 18:59 0

Pe 15 octombrie 2015 vom afla daca in aceasta tara functioneaza justitia?....

# trditionalilor evazionisti date 28 August 2015 22:00 -1

Trebuie sa faca deosebirea clara intre actul prin care au luat fiinta barourile UNBR Bota, comparandu-le prin asemanare cu obiectele (obiectivele) de activitate ale oricarei societati comeciale din Roamnia. De asemena, Sa se aiba in vedere ca statutul Asociatiei este dat in baza legii (art. 80 OG 26/2000) si se sprijina pe izvorul de drept al Hotararii judecatoresti ramasa definitiva si pe starea de constiinta a entitatii persoana juridical legal infiintata de Bota. Nu va este clar ca Legea nr. 51/1995 republicata nu retroactiveaza? Ce tot o modificati si iterpretati fara socoteala?.......

# Zenit date 28 August 2015 23:42 0

Wow, esti si tu avocat bota, nu?:D :D :D :lol: :lol: :lol: "statutul Asociatiei ... se sprijina pe izvorul de drept ... si pe starea de constiinta a entitatii persoana juridica" :lol: :lol: :lol: :D :D :D Eu i-as recomanda entitatii persoana juridica sa-ti confiste tastatura si sa-ti dea in schimb niste masinute cu care sa te joci. :D

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 31.01.2023 – DNA pregateste artileria grea: cumpara Biblii si asteapta trei politicieni grei

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva