8 December 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CALEA REVIZUIRII PE PRESCRIPTIE – Incheierea prin care judecatorul TMB Mihai Balanescu a admis in principiu, in baza Deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia, cererea de revizuire a ex-viceguvernatorului BNR Bogdan Olteanu si a suspendat executarea pedepsei: “O alta interpretare ar duce la o situatie absurda juridic, net inferioara justitiabililor-titulari ai exceptiilor... Existand premisele unei hotarari definitive cu potential de revizuire, instanta va suspenda executarea”

Scris de: George TARATA | pdf | print

17 July 2022 18:00
Vizualizari: 3670

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate motivarea primei hotarari pronuntate de Tribunalul Bucuresti prin care a fost admisa in principiu o cerere de revizuire in temeiul Deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia si a fost dispusa suspendarea executarii pedepsei. Ne referim la Incheierea Penala din 8 iulie 2022, pronuntata in dosarul 15635/3/2022, prin care judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti a admis in principiu cererea de revizuire formulata de fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, a dispus rejudecarea cauzei in fond si a hotarat suspendarea executarii pedepsei de 5 ani inchisoare la care acesta fusese condamnat pentru trafic de influenta in 2020.


 

Astfel, admitand argumentele invocate de aparatorul lui Bogdan Olteanu, avocatul Stefan Alexandru de la casa de avocatura a maestrului Radu Chirita, judecatorul Mihai Balanescu arata ca se impune admiterea in principiu a cererii de revizuire in conditiile in care Bogdan Olteanu indeplineste toate conditiile pentru dispunerea unei asemenea masuri. In acest sens, judecatorul Balanescu precizeaza ca potrivit Deciziei CCR 126/2016, o decizie de constatare a neconstitutionalitatii unei prevederi legale trebuie sa profite, in formularea caii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justitiabili care a invocat exceptia de neconstitutionalitate in cauze solutionate definitiv pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei prin care se constata neconstitutionalitatea, precum si autorilor aceleiasi exceptii, invocate anterior publicarii deciziei Curtii, in alte cauze, solutionate definitiv. Or, Bogdan Olteanu a invocat in timpul judecarii dosarului in care a fost condamnat exceptia de neconstitutionalitate a art. 155 alin. 1 Cod penal identica din punct de vedere al ratiunii juridice si al terminologiei cu exceptia de neconstitutionalitate ce a facut obiectul Deciziei CCR 358/2022 privind prescriptia. Balanescu explica faptul ca desi cererea lui Bogdan Olteanu de sesizare a CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 155 alin. 1 Cod penal a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti si Inalta Curte ca inadmisibila, conteaza faptul ca fostul viceguvernator BNR a iesit din pasivitate, a invocat exceptia neconstitutionalitatii art. 155 alin. 1 Cod penal ce ulterior avea sa fie declarat neconstitutional, si astfel a indeplinit standardele cerute de Decizia CCR 126/2016 pentru admiterea revizuirii. O alta interpretare, subliniaza Balanescu, nu ar insemna decat crearea unei situatii absurde din punct de vedere juridic, net inferioare justitiabililor-titulari ai exceptiilor (identice ca text si ratiune).

 

E previzibila o hotarare definitiva de revizuire


In ceea ce priveste suspendarea executarii pedepsei de 5 ani inchisoare, judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti a decis ca aceasta se impune, avand in vedere ca, dupa rejudecarea in fond, exista toate premisele pronuntarii unei hotarari definitive de revizuire a deciziei de condamnare. Asta in conditiile in care, adaugam noi, la momentul condamnarii faptele de care a fost acuzat Bogdan Olteanu erau prescrise, ele fiind comise in 2008. Suspendarea executarii pedepsei a fost atacata cu contestatie de DNA, Curtea de Apel Bucuresti fixand termen in 18 august 2018.

Pentru rejudecarea cauzei in fond a cererii de revizuire, judecatorul Mihai Balanescu a dat termen pentru 5 septembrie 2022.

 

Prezentam un fragment din incheierea judecatorului Mihai Balanescu de la TMB privind admiterea in principiu a cererii de revizuire formulate de Bogdan Olteanu (hotararea integrala este atasata la finalul articolului):


“Prin cererea inregistrata, pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-I-a Penala, sub nr.#####/3/2002, la 10.06.2022, petentul-condamnat Olteanu Bogdan a solicitat revizuirea s.p. nr. 1960 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a -I-a Penala, pronuntate in dos. nr. 20082/3/2017.

Ca etape, se solicita admiterea in principiu a cererii de revizuire, suspendarea executarii hotararii supuse revizuirii iar dupa rejudecarea cauzei, anularea s.p. nr. 1960 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti si in baza art.16 alin.1 lit.f Cpp, incetarea procesului penal. In motivarea cererii, se arata ca prin Decizia CCR nr.297/2018, publicata in Monitorul Oficial in data de 25.06.2018, s-a admis o exceptie de neconstitutionalitate si s-a stabilit ca 'solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza din cuprinsul dispozitiilor art.155 alin. Cp, este neconstitutionala'. Se precizeaza ca, in cursul judecarii apelului, in cauza obiect al dosarului nr. 20082/3/2017, petentul-condamnat a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.155 alin.1 Cp.Cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost respinsa ca inadmisibila prin Incheierea din data de 30.06.2020, retinandu-se in esenta ca aceste dispozitii au fost deja supuse controlului de constitutionalitate al CCR. De asemenea, instanta de apel a retinut ca prin cererea de sesizare s-ar contesta evaluarea pe care practica judiciara a realizeaza in privinta efectelor Deciziei nr. 297/2018, in sensul ca aceasta decizie ar avea un caracter interpretativ. S-a considerat ca aceasta chestiune juridica nu poate fi supusa controlului jurisdictional al instantei de contencios constitutional.

Prin decizia din 22.07.2020, ICCJ a respins ca nefondat recursul referitor la aceasta Incheiere.

Prin decizia nr. 358/26.05.2022, publicata in Monitorul Oficial nr.565/09.06.2022, CCR a admis exact exceptia de neconstitutionalitate, care fusese respinsa ca inadmisibila. In motivare, CCR a retinut faptul ca decizia sa anterioara nu era o decizie interpretativa, ci una simpla si ca instantele de judecata care au realizat o alta interpretare s-au situat complet in afara cadrului constitutional.

Se arata ca, in fapt, textul a doua dintre exceptiile admise prin aceasta decizie a CCR, este copiat integral ca motivare din exceptia invocata in dosarul de fata.

Se considera ca cererea este admisibila in principiu, raportat la conditiile prev. de art. 453 alin.1 lit. f Cpp, implinite in cauza. Astfel sunt respectate standardele impuse de decizia CCR nr.126/2016 si care au stat la baza modificarii legislative dispuse prin OUG nr.18/2016.

Se mentioneaza ca aceeasi interpretare reiese dintr-o jurisprudenta constanta a CCR, fiind mentionate deciziile nr. 636/14.06.2012, 1000/22.11.2012, 163/2017, 463/2020 si a ICCJ - decizia nr.###/A/24.10.2019 si d.p. nr.661/12.10.2016.

Astfel, petentul-condamnat a iesit din pasivitate si a invocat aceeasi situatie juridica ca si alti justitiabili cu sesizari admisibile a CCR, pe acelasi temei.

Se considera ca de la momentul admiterii in principiu a cererii de revizuire, solutia in urma rejudecarii cauzei este extrem de previzibila iar suspendarea executarii pedepsei se impune cu evidenta, petentul-condamnat executand in prezent o pedeapsa fara baza legala.

Se precizeaza ca decizia nr. 297/2018 a CCR este o lege penala mai favorabila, avand in vedere ca fapta pentru care a fost acuzat petentul s-a epuizat in luna noiembrie a anului 2008, limitele legale ale pedepsei fiind intre 2 si 7 ani, iar termenul de prescriptie generala de 8 ani.

Prin decizia mentionata, s-a scos din dreptul pozitiv, la acel moment, institutia intreruperii cursului prescriptiei prin efectuarea unor acte de procedura penala. Sub acest aspect, sentinta de condamnare trebuie anulata si incetat procesul penal urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

Analizand cauza sub aspectul admisibilitatii in principiu, Tribunalul retine:

Obiectul examinarii in principiu consta in verificarea indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru admiterea in principiu a cererii de revizuire. Conditiile care trebuie indeplinite, conform art. 453 alin. 1 lit. f Cpp sunt: existenta unei decizii a CCR prin care a fost declarata neconstitutionala o dispozitie legala, decizia CCR a fost publicata in Monitorul Oficial ulterior ramanerii definitive a hotararii a carei revizuire se cere, decizia CCR a fost pronuntata ca urmare a ridicarii unei exceptii de neconstitutionalitate in cauza, hotararea pronuntata in cauza s-a intemeiat pe o prevedere legala declarata neconstitutionala iar consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate, iar sensul revizuirii este in melius (art.453 alin.2 Cpp).

Se consta ca prin s.p. nr. 1960 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a -I-a Penala, pronuntate in dos. nr. 20082/3/2017, petentul Olteanu Bogdan a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.291 alin.1 Cp rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, fapta din perioada iulie-noiembrie 2008. Potrivit dispozitiilor legale, limitele legale ale pedepsei sunt intre 2 si 7 ani iar conform art. 154 alin. 1 lit.c Cp, termenul de prescriptie generala de 8 ani.

Prin Decizia CCR nr.297/2018, publicata in Monitorul Oficial in data de 25.06.2018, s-a admis o exceptie de neconstitutionalitate si s-a stabilit ca 'solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza din cuprinsul dispozitiilor art. 155 alin. Cp, este neconstitutionala'.

Prin decizia nr. 358/26.05.2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 565/09.06.2022, CCR retine ca Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 sanctioneaza 'solutia legislativa' pe care textul de lege criticat o continea, astfel ca, aplicand criteriile traditionale/clasice, aceasta nu va putea fi incadrata in categoria deciziilor interpretative/cu rezerva de interpretare.

Curtea constata ca 'ansamblul normativ in vigoare nu ofera toate elementele legislative necesare aplicarii previzibile a normei sanctionate prin Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018. Astfel, desi Curtea Constitutionala a facut trimitere la vechea reglementare, evidentiind reperele unui comportament constitutional pe care legiuitorul avea obligatia sa si-l insuseasca, aplicand cele statuate de Curte, acest fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordata de catre instanta de contencios constitutional organelor judiciare de a stabili ele insele cazurile de intrerupere a prescriptiei raspunderii penale.

Totodata, in conditiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simpla/extrema, in absenta interventiei active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constitutie, pe perioada cuprinsa intre data publicarii respectivei decizii si pana la intrarea in vigoare a unui act normativ care sa clarifice norma, prin reglementarea expresa a cazurilor apte sa intrerupa cursul termenului prescriptiei raspunderii penale, fondul activ al legislatiei nu contine vreun caz care sa permita intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale.

In analiza incidentei acestui caz de revizuire, doctrina a stabilit ca decizia de constatare a neconstitutionalitatii unei prevederi legale poate sa profite numai justitiabililor care au invocat exceptia de neconstitutionalitate in cauze solutionate definitiv pana la publicarea deciziei in Monitorul Oficial.

In cursul judecarii apelului, in cauza obiect al dosarului nr.20082/3/2017, petentul-condamnat Olteanu Bogdan a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.155 alin.1 Cp. Anterior petentul a subliniat in fata instantei de apel, ca Decizia nr. 297/2018 a CCR este o decizie de constatare a neconstitutionalitatii neconditionata, fiind eliminat din dreptul pozitiv sintagma 'oricarui act de procedura in cauza'. Cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost respinsa ca inadmisibila prin Incheierea din data de 30.06.2020, retinandu-se in esenta ca aceste dispozitii au fost deja supuse controlului de constitutionalitate al CCR. De asemenea, instanta de apel a retinut ca prin cererea de sesizare s-ar contesta evaluarea pe care practica judiciara a realizeaza in privinta efectelor Deciziei nr. 297/2018, in sensul ca aceasta decizie ar avea un caracter interpretativ. S-a considerat ca aceasta chestiune juridica nu poate fi supusa controlului jurisdictional al instantei de contencios constitutional. Prin decizia din 22.07.2020, ICCJ a respins ca nefondat recursul referitor la aceasta Incheiere.

Potrivit deciziei CCR nr.126/2016 publicata in Monitorul Oficial nr.185/11.03.2016, o decizie de constatare a neconstitutionalitatii unei prevederi legale trebuie sa profite, in formularea caii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justitiabili care a invocat exceptia de neconstitutionalitate in cauze solutionate definitiv pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei prin care se constata neconstitutionalitatea, precum si autorilor aceleiasi exceptii, invocate anterior publicarii deciziei Curtii, in alte cauze, solutionate definitiv.

Tribunalul constata ca exceptia de neconstitutionalitate invocata de petentul-condamnat Olteanu Bogdan, este identica ca ratiune juridica si terminologie cu exceptia de neconstitutionalitate ce a facut obiectul analizei deciziei nr. 358/26.05.2022 publicata in Monitorul Oficial nr.565/09.06.2022. Astfel, chiar daca cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost respinsa ca inadmisibila (in mod gresit potrivit deciziei nr. 358/26.05.2022 a CCR), ceea ce conteaza in 'spiritul legii' este ca petentul-condamnat Olteanu Bogdan a iesit din pasivitate si a invocat exceptia de neconstitutionalitate, indeplinind standardele trasate de decizia CCR nr.126/2016 publicata in Monitorul Oficial nr.185/11.03.2016. O alta interpretare, ar conduce la o situatie absurda juridic, net inferioara justitiabililor-titulari ai exceptiilor (identice ca text si ratiune) care au ajuns sa fie solutionate de CCR.

In acest sens, cererea de revizuire formulata de petent indeplineste toate conditiile de admitere in principiu in raport cu conditiile legale.

In baza art.459 alin.7 Cpp coroborat cu art.453 alin.1 lit.f Cpp va admite in principiu cererea de revizuire formulata de petentul-condamnat Olteanu Bogdan. Va dispune rejudecarea cauzei in fond si, in baza art.461 alin.1 Cpp, stabileste in acest sens, termen pe 05.09.2002, ora.11 h, pentru care va fi citat petentul-condamnat si instiintat aparatorul ales.

In cauza existand premisele unei hotarari definitive cu potential de revizuire, instanta va suspenda executarea s.p. nr. 1960 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def. prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a -I-a Penala, pronuntate in dos. nr. 20082/3/2017”.


* Cititi aici integral incheierea judecatorului TMB Mihai Balanescu de admitere in principiu a cererii de revizuire formulata de fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu (document publicat pe portalul rejust)

Comentarii

# Darius date 18 July 2022 00:44 0

Bălănescu nu se transferase la Curtea de Apel Ploiesti?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 7.12.2022 – Judecatori noi la Inalta Curte

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva