18 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CIRCULARA LUI CORBU PE PENSII – Sefa Inaltei Curti Corina Corbu a instiintat instantele ca pensiile judecatorilor vor fi calculate doar pe baza VRS 605,225, fara drepturile salariale castigate in instanta si sporurile din ultima luna de activitate. Tribunalele si curtile de apel trebuie sa trimita adeverintele catre Casa de Pensii doar prin ICCJ, nu in mod direct (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

28 June 2023 11:56
Vizualizari: 13651

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate circulara emisa de presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatoarea Corina Corbu (foto), catre toate curtile de apel din tara. O circulara din 23 iunie 2023, prin care a fost stabilita metodologia in ceea ce priveste emiterea adeverintelor pentru stabilirea dreptului la pensie de serviciu, precum si revizuirea, recalcularea si actualizarea acestei pensii.Exista insa cel putin o problema. Nu o spunem noi, ci magistratii care ne-au semnalat circulara Corinei Corbu. Este vorba despre faptul ca revizuirea dreptului la pensie se va face numai in raport de Ordinul nr. 959/2023 (pe care Luju l-a publicat la vremea respectiva – click aici pentru a citi). Altfel spus: conform magistratilor cu care Lumea Justitiei a discutat, se va tine cont doar de ordinul de mai sus, prin care Inalta Curte a stabilit ca la calculul pensiilor va fi luata in considerare valoarea de referinta sectoriala (VRS) de 605,225. Nu vor fi luate in calcul drepturile salariale pe care judecatorii le-au castigat in instanta (ca petenti) si nici sporurile pe care le-au avut in ultima luna de activitate, inainte sa iasa la pensie.

Pe de alta parte, circulara Corinei Corbu impune ca tribunalele si curtile de apel – in calitate de ordonatori de credite – sa trimita adeverintele necesare catre Inalta Curte, iar abia apoi ICCJ le va trimite mai departe catre Casa de Pensii. Cu alte cuvinte: ordonatorii de credite secundari (curtile de apel) si cei tertiari (tribunalele, care gestioneaza si bugetele judecatoriilor) nu vor putea trimite direct adeverintele catre Casa de Pensii.


Redam intregul text al circularei emise de Corina Corbu (vezi facsimil):


In contextul noului cadru normativ referitor la preluarea calitatii de ordonator principal de credite si al modificarilor intervenite in ceea ce priveste actualizarea pensiilor de serviciu, prin Legea nr. 303/2022, pentru uniformizarea practicilor administrative legate de punerea in aplicare a normelor referitoare la stabilirea, actualizarea, revizuirea si recalcularea pensiei de serviciu, conform art. 72 alin. (1) lit. k) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, va comunicam urmatoarele:

Dupa cum va este cunoscut, prin Ordinul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/1 din 12 aprilie 2023, s-a prevazut ca drepturile salariale ale judecatorilor din cadrul curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecatoriilor se calculeaza avand in vedere valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei, fara a fi afectate de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu respectarea grilelor cuprinse in Anexele nr. 1-13 ale ordinului.

Prin Ordinul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1002/1 din 28 aprilie 2023, drepturile salariale individuale ale judecatorilor din circumscriptia Curtii de Apel (...) au fost stabilite, incepand cu 1 aprilie 2023, conform modalitatii prevazute prin Ordinul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/1 din 12 aprilie 2023.

In vederea emiterii adeverintelor necesare si a comunicarilor ce urmeaza a fi efectuate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se va proceda astfel cum este detaliat in continuare:

1. Pentru stabilirea pensiei de serviciu, conform art. 211 din Legea nr. 303/2022:

1.1. la cererea persoanelor indreptatite, ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel elibereaza adeverinta-tip pentru stabilirea pensiei de serviciu, prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta corespondenta, care va cuprinde vechimea in magistratura, vechimea numai in functiile de judecator si de procuror si indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii;

1.2. adeverinta-tip pentru stabilirea pensiei de serviciu se inainteaza Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

1.3. pe baza adeverintei-tip, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru stabilirea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite si transmite casei de pensii competente adeverinta potrivit modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezenta corespondenta, care cuprinde vechimea in magistratura, vechimea numai in functiile de judecator si de procuror si baza de calcul al pensiei de serviciu, astfel cum este prevazuta de art. 211 alin. (1) si (2) din Legea nr. 303/2022.

2. Pentru revizuirea pensiei de serviciu, conform art. 107 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite:

2.1. la cererea pensionarului, ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel elibereaza adeverinta-tip conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta corespondenta, care va cuprinde indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii, avute in vedere la emiterea deciziei de pensionare aflate in plata, precum si indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile din ultima luna de activitate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite cu efect retroactiv;

2.2. la emiterea adeverintei, ordonatorii de credite au obligatia de a verifica daca elementele a caror luare in considerare se solicita nu au fost deja valorificate la emiterea unor adeverinte anterioare, ca urmare a unor hotarari judecatoresti sau in alta modalitate;

2.3. pe baza adeverintei emise de ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru revizuirea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite si transmite pensionarului solicitant adeverinta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta corespondenta, care cuprinde elementele necesare revizuirii pensiei de serviciu.

3. Pentru recalcularea pensiei de serviciu, conform art. 107 alin. (3)-(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, prin adaugarea perioadelor de vechime in magistratura realizate ulterior emiterii deciziilor pentru stabilirea pensiei de serviciu:

3.1. la cererea persoanei interesate, ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel elibereaza adeverinta-tip conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta corespondenta, care va cuprinde vechimea in magistratura, vechimea numai in functiile de judecator si de procuror si indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii, precum si perioadele de vechime in magistratura realizate ulterior emiterii deciziei pentru stabilirea pensiei de serviciu;

3.2. pe baza adeverintei emise de ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru recalcularea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite si transmite pensionarului solicitant adeverinta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezenta corespondenta, care cuprinde elementele necesare recalcularii pensiei de serviciu.

4. Pentru actualizarea pensiei de serviciu, inclusiv a pensiei de invaliditate si a pensiei de urmas conform art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ori de cate ori se majoreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru judecatorii sau procurorii in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional:

4.1. la solicitarea ordonatorului principal de credite, ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel emit adeverintele necesare actualizarii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezenta corespondenta, in care se mentioneaza:

a) indemnizatia de incadrare bruta lunara care a stat anterior la baza stabilirii sau, dupa caz, a ultimei actualizari, revizuiri sau recalculari a cuantumului pensiei de serviciu;

b) noua indemnizatie de incadrare bruta lunara pe baza careia urmeaza a se actualiza pensia de serviciu;

c) data majorarii indemnizatiei de incadrare bruta lunara;

d) procentul de majorare a indemnizatiei de incadrare bruta lunara, stabilit prin raportare la indemnizatia mentionata la lit. a);

4.2. pentru mentiunile de la lit. a)-d), este avuta in vedere numai majorarea indemnizatiei de incadrare bruta lunara, fara luarea in considerare a majorarilor care privesc exclusiv sporurile;

4.3. pe baza adeverintei emise de ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru actualizarea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite si transmite Casei Nationale de Pensii Publice adeverintele pentru actualizarea pensiilor de serviciu potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta corespondenta.

5. Adeverintele se emit cu respectarea intocmai a datei si limitelor prevazute de Ordinele presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/1 din 12 aprilie 2023 si nr. 1002/1 din 28 aprilie 2023.

6. In toate cazurile in care ordonatorii de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel emit adeverinte potrivit prezentei corespondente, ordonatorul principal de credite poate solicita emitentilor adeverintelor orice lamuriri suplimentare, rectificari sau completari, daca acestea sunt apreciate necesare.

7. Raspunderea cu privire la continutul adeverintelor emise potrivit prezentei corespondente revine ordonatorilor de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel care le elibereaza.

8. La momentul emiterii adeverintelor, se verifica drepturile de pensie de care au beneficiat persoanele care cer adeverinte pentru trecut, deoarece exista posibilitatea ca acestea, daca au beneficiat de un titlu pentru VRS 605, sa fi incasat pensia neplafonata, de vreme ce se poate afirma ca plafonarea privea numai salariile, nu si pensiile, daca solicitantii au avut deja majorata baza de calcul prin adaugarea VRS 605, majorarea recunoscuta prin Ordinul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/1 din 12 aprilie 2023 nu le va mai profita, iar aceasta situatie poate fi observata din cuantumul indemnizatiei de incadrare brute lunare din ultima / ultimele adeverinte.

9. Toate procedurile – recalculare, revizuire, actualizare – se realizeaza potrivit legii noi, indiferent de data nasterii dreptului la pensie de serviciu”.


* Cititi aici modelele de adeverinte din anexele la circulara Corinei Corbu

 


Comentarii

# DODI date 29 June 2023 14:18 +1

C-o cioară nu se face primăvară și nici ordine în justiție. Totul este doar praf în ochii fraierilor care mai cred că în România principalele funcții sunt ocupate de profesioniști sau cel puțin oameni cu bun simț.

# Alecsandra date 2 August 2023 17:56 +1

Și pentru personalul auxiliar de ce nu spune nimic

# Alecsandra date 2 August 2023 18:02 0

Și pentru personalul auxiliar de ce nu

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.07.2024 – Fost judecator, actual secretar de stat in MJ, la sueta cu un inculpat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva