8 December 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CIRCULARA LUI CORBU PENTRU PENSIILE JUDECATORILOR – Presedinta ICCJ Corina Corbu a modificat metodologia de emitere a adeverintelor pentru stabilirea, actualizarea, revizuirea si recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor de la curti de apel, tribunale si judecatorii. Iata circulara prin care ICCJ urmareste unificarea practicii la nivel national, in special in ceea ce priveste aplicarea VRS 605,225 lei (Document)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

8 November 2023 15:43
Vizualizari: 8633

Inalta Curte de Casatie si Justitie – condusa de judecatoarea Corina Corbu (foto) – a modificat vineri, 3 noiembrie 2023, metodologia de emitere a adeverintelor pentru stabilirea, actualizarea, revizuirea si recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor de la curti de apel, tribunale si judecatorii.In esenta, circulara ICCJ – trimisa tuturor curtilor de apel din Romania (nu doar catre CA Bacau, asa cum apare in documentul anexat la final) – urmareste unificarea practicii la nivel national, in special in ceea ce priveste aplicarea valorii de referinta sectoriala (VRS) 605,225 lei.

Documentul nu este altceva decat o actualizare a circularei nr. 12 din 23 iunie 2023, pe care Lumea Justitiei a prezentat-o in exclusivitate la acea vreme (click aici pentru a citi).


Iata principalul pasaj din actuala forma a circularei:


In raport cu dispozitiile legale mentionate, care contureaza cadrul legal in materia stabilirii, actualizarii, revizuirii si recalcularii pensiei de serviciu a judecatorilor,

Avand in vedere si prevederile art. 72 alin. (1) lit. j) si lit. k) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, care reglementeaza atributiile compartimentelor de resurse umane din cadrul curtilor de apel si tribunalelor cu privire la efectuarea lucrarilor necesare privind dosarele de pensie si emiterea adeverintelor pentru actualizarea pensiilor de serviciu ale personalului care beneficiaza de acestea, potrivit legii,

In exercitarea atributiilor ce revin ordonatorului principal de credite,

Pentru uniformizarea practicilor administrative de punere in aplicare a dispozitiilor legale referitoare la stabilirea, actualizarea, revizuirea si recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor din cadrul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor,

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste urmatoarea procedura de lucru referitoare la intocmirea documentatiei si emiterea adeverintelor pentru stabilirea, actualizarea, revizuirea si recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor din cadrul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor:

1. Pentru judecatorii din cadrul tribunalului si judecatorii din cadrul judecatoriilor aflate in circumscriptia tribunalului, proiectul de adeverinta se intocmeste de compartimentul de specialitate din cadrul tribunalului, se semneaza de presedintele tribunalului, in calitate de ordonator tertiar de credite, si se inainteaza curtii de apel. Adeverinta, conform modelului prevazut in anexele la prezenta circulara, se intocmeste de compartimentul de specialitate din cadrul curtii de apel, se semneaza de presedintele curtii de apel, in calitate de ordonator secundar de credite, si se inainteaza Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

2. Pentru judecatorii din cadrul curtii de apel, adeverinta se intocmeste de compartimentul de specialitate din cadrul curtii de apel, conform modelului prevazut in anexele la prezenta circulara, se semneaza de presedintele curtii de apel, in calitate de ordonator secundar de credite, si se inainteaza Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

3. Adeverinta emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru stabilirea, actualizarea, revizuirea sau, dupa caz, recalcularea pensiei de serviciu se transmite ordonatorului secundar sau tertiar de credite pentru a fi inaintata casei teritoriale de pensii competente.

4. Pentru stabilirea pensiei de serviciu, conform art. 211 din Legea nr. 303/2022:

4.1. la cererea persoanelor indreptatite, adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu se intocmeste si se transmite conform regulilor mentionate la pct. 1 si 2 si modelului prevazut in anexa nr. 1;

4.2. pe baza adeverintei mentionate la pct. 4.1, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, ordonatorul principal de credite emite adeverinta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o transmite ordonatorului secundar de credite, pentru a fi atasata la dosarul de pensionare;

4.3. In privinta solicitarilor de stabilire a pensiei de serviciu dupa data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/I din 12 aprilie 2023 si a ordinelor subsecvente de stabilire a drepturilor salariale individuale ale judecatorilor din cadrul curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecatoriilor, la intocmirea adeverintei va fi avuta in vedere indemnizatia de incadrare bruta lunara in care este inclusa valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei, fara a fi afectata de aplicarea art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, astfel cum indemnizatia a fost stabilita individual prin actul administrativ emis de ordonatorul principal de credite.

5. Pentru revizuirea pensiei de serviciu, conform art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite:

5.1. la cererea pensionarului sau, din oficiu, la solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar, adeverinta pentru revizuirea pensiei de serviciu se intocmeste si se transmite conform regulilor mentionate la pct. 1 si 2 si modelului prevazut in anexa nr. 3;

5.2. la emiterea adeverintei, ordonatorii de credite au obligatia de a verifica daca elementele a caror luare in considerare se solicita nu au fost deja valorificate prin adeverinte emise anterior;

5.3. Adeverintele de revizuire a pensiei de serviciu stabilite si puse in plata dupa 30 decembrie 2021 se elibereaza numai ulterior emiterii ordinului individual de stabilire a drepturilor salariale ale judecatorului, calculate avand in vedere valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei (recunoscuta prin Ordinul ministrului justitiei nr. 6245/C/30.12.2021), fara a fi afectate de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, astfel cum s-a stabilit prin Ordinul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2734/I din 27 septembrie 2023.

5.4. pe baza adeverintei mentionate la pct. 5.1, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru revizuirea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite adeverinta intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 si o transmite ordonatorului secundar solicitant.

6. Pentru recalcularea pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (2) coroborat cu art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022:

6.1. la cererea persoanei interesate, adeverinta pentru recalcularea pensiei de serviciu se intocmeste, la eliberarea din functie, si se transmite conform regulilor mentionate la pct. 1 si 2 si modelului prevazut in anexa nr. 5;

6.2. pe baza adeverintei mentionate la pct. 6.1, ordonatorul principal de credite emite adeverinta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 si o transmite ordonatorului secundar de credite.

7. Pentru actualizarea pensiei de serviciu, inclusiv a pensiei de invaliditate si a pensiei de urmas, conform art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ori de cate ori se majoreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru judecatorii in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional:

7.1. la solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar de credite, adeverinta pentru actualizarea pensiei de serviciu se intocmeste si se transmite conform regulilor mentionate la pct. 1 si 2 si modelului prevazut in anexa nr. 7;

7.2. pe baza adeverintei mentionate la pct. 7.1, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru actualizarea pensiei de serviciu, ordonatorul principal de credite emite adeverinta pentru actualizarea pensiei de serviciu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8, si o transmite ordonatorului secundar de credite.

7.3. intrucat actualizarea presupune o punere in acord a pensiei de serviciu cu indemnizatia bruta lunara a unui judecator aflat in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional cu cele detinute de judecatorul pensionat in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii, in situatia majorarii drepturilor salariale ale judecatorilor in activitate, adeverintele de actualizare vor fi emise sub imperiul legii in vigoare la momentul aparitiei majorarii indemnizatiei lunare brute;

7.4. raportat la dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 si ale Legii nr. 47/1992 referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2005, avand in vedere faptul ca, pana la data emiterii prezentei circulare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu a transmis Inaltei Curti de Casatie si Justitie listele cu titularii pensiilor de serviciu aflati in plata, adeverintele pentru actualizarea pensiilor de serviciu vor fi emise la solicitarca ordonatorilor secundari / tertiari de credite pe baza evidentelor proprii. De indata ce listele mentionate vor fi transmise de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Inalta Curte de Casatie si Justitie le va comunica ordonatorilor secundari de credite;

8. In cazul in care ordonatorii tertiari sau secundari de credite au emis si au transmis in mod direct caselor de pensii adeverinte pentru stabilirea, actualizarea, revizuirea sau recalcularea pensiei de serviciu vor proceda la emiterea unor noi adeverinte, potrivit prezentei circulare, care le vor inlocui pe cele transmise anterior, urmand a retransmite caselor de pensii adeverintele emise si transmise de ordonatorul principal de credite, potrivit prezentei proceduri.

9. In oricare dintre ipotezele prevazute la pct. 4-7, ordonatorul principal de credite poate solicita emitentilor adeverintelor orice lamuriri suplimentare, rectificari sau completari, daca acestea sunt apreciate necesare.

10. In ceea ce priveste majorarea indemnizatiei lunare brute in raport cu valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei, adeverintele se emit cu respectarea intocmai a datei si limitelor prevazute de Ordinele presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 959/1 din 12 aprilic 2023 si nr. 2734/1 din 27 septembrie 2023.

11. Raspunderea cu privire la continutul adeverintelor emise potrivit prezentei corespondente revine ordonatorilor de credite de la nivelul tribunalelor sau curtilor de apel care le elibereaza”.


* Cititi aici intregul text al circularei actualizate

Comentarii

# DODI date 8 November 2023 18:51 -73

Când lupul (numit securistic corbu!) este pus paznic la oi (a se citi finanțele magistraților!) împarte banii cu nemiluita că doar nu o doare mâna. Caș că fie că fraierii de români suportă multe.

# N.C. date 8 November 2023 20:14 -117

Tot respectul pentru doamna Corbu!

# Lila Lilica date 8 November 2023 21:58 +77

:lol: :lol: Tot Bacăul e fruncea! :lol: :lol:

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 7.12.2023 – Se anunta proteste spontane in instante

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva