25 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

DEMNITATE SI CURAJ – Avocatul Mihai Rapcea a chemat in judecata Baroul Bucuresti la Judecatoria Sector 5. El cere anularea alegerilor din 21 mai 2011 pentru lipsa convocarii, lipsa cvorumului si alte fraude

Scris de: Adina A.STANCU - R.SAVALIUC | pdf | print

7 June 2011 15:37
Vizualizari: 7708

Cunoscutul avocat Mihai Rapcea (foto) din Baroul Bucuresti, a chemat in judecata Baroul Bucuresti, in vederea constatarii nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21 mai 2011. Mihai Rapcea este practic primul avocat care a cutezat sa cheme in judecata Baroul Bucuresti, dupa ce multi contestatari ai alegerilor din 21 mai au fost tinta unor presiuni infernale in scopul determinarii renuntarii la demersurile lor. Cu atat mai mult, gestul lui Mihai Rapcea este unul de mare curaj si poate duce la un verdict in Justitie care sa puna capat gupului monopolist care de 20 de ani a pus stapanire pe cel mai mare barou din tara si, implicit pe fondurile de milioane de euro, anual, administrate de acest barou. Actiunea in anulare a lui Mihai Rapcea a fost depusa luni la Judecatoria Sectorului 5. Iar parata Baroul Bucuresti va fi obligata sa vina sa justifice lipsa convocarii, lipsa cvorumului si alte aspecte legate de votul din 21 mai 2011, care n-a convins pe nimeni si in urma caruia au iesit aceeasi de dinainte. Publicam in continuare actiunea in anulare depusa de avocatul Mihai Rapcea la Judecatoria Sectorului 5. Mai multe informatii despre Mihai Rapcea puteti afla de pe siteul acestuia: www.rapcea.ro


DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul Rapcea Mihai, avocat in Baroul Bucuresti, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Zmeica nr. 12, sector 4, elector in cadrul Alegerilor Generale Elective a Avocatilor tinuta in data de 21.05.2011 formulez, in contradictoriu cu BAROUL BUCURESTI cu sediul in Bucuresti str. Dr. Dumitru Raureanu, nr. 3 , sector 5, prezenta

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

Solicitandu-va sa constatati nulitatea absoluta a Hotararii Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21.05.2011, pentru motivele prezentate in cele ce urmeaza.

 1. SCURTA PREZENTARE A SITUATIEI DE FAPT.

Prin Anuntul postat pe site-ul Baroului Bucuresti, in data de 18.04.2011, Consiliul Baroului Bucuresti convoca pentru data de 21.05.2011, ora 09.00, la Sala Palatului din Bucuresti Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor avand urmatoarea Ordine de zi:

 • Pentru Adunarea Generala Electiva:

1. Alegerea Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti:

- Consiliul Baroului, respectiv un numar de 15 membri, precum si 3 supleanti. Din cei 15 membri fac parte Decanul si Prodecanul/Prodecanii.

- Decanul Baroului.

- Comisia de Disciplina, formata din 5 membri, precum si 2 membri supleanti.

- Comisia de Cenzori, formata din 3 membri, precum si 2 membri supleanti.

2. Diverse

 • Pentru Adunarea Generala Ordinara:

 1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in 2010;

 2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2010;

 3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in 2010;

 4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2010;

 5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2011;

 6. Alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti pentru Congresul Avocatilor din 10-11 iunie 2011;

 7. Achizitionarea unui nou sediu pentru Baroul Bucuresti ;

 8. infiintarea unei gradinite pentru copiii avocatilor;

 9. Diverse.

In continuarea anuntului – care stipula prezenta obligatorie a avocatilor la Adunare – au fost postate Hotaririle Consiliului Baroului Bucuresti nr. 7/08.03.2011 – privind adoptarea Regulamentului General pentru desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti si nr. 8/08.03.2011 – asupra careia vom reveni.

Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 8/8.03.2011 a fost modificata si completata ulterior prin HCBB nr. 15 si 16, ambele din data de 10.05.2011, si respectiv rectificata prin HCBB nr. 14/05.05.2011, iar HCBB nr. 7/08.03.2011 a fost la randul ei rectificata prin HCBB nr. 14/05.05.2011

In data de 21.05.2011, incepand cu orele 09.00, la Sala Palatului” din Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor”, pe sectiuni, mai intai Adunarea Electiva si apoi Adunarea Generala Ordinara – ambele prelungite pana in noapte cu numararea voturilor.

La Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor au participat – dupa cum reiese din cele doua Procese-Verbale intocmite distinct – unul pentru Adunarea Electiva si celalalt pentru Adunarea Ordinara - peste 2924 de avocati”, “fiind indeplinit cvorumul necesar” conform anuntului facut de dl. Decan av. Ion-Ilie Iordachescu in momentul in care a declarat deschise cele doua Adunari – consemnat in cele doua Procese-Verbale.

Cele doua Adunari si-au parcurs ordinea de zi pentru care au fost convocate, rezultatele fiind consemnate in Procesele-Verbale intocmite.

 1. MOTIVE DE NULITATE A ADUNARII GENERALE ELECTIVE A AVOCATILOR DIN BAROUL BUCURESTI.

 1. Adunarea Generala Electiva a Avocatilor din Baroul Bucuresti nu a fost legal convocata.

Potrivit dispozitiilor legale si statutare, competenta convocarii Adunarii Generale Elective apartine Consiliului Baroului (art. 53 (3) din legea nr. 51/1995 si 68 (4) din Statutul Profesiei). Or, potrivit dispozitiilor art. 73 (3) din Statutul profesiei in exercitarea atributiilor sale, Consiliul Baroului adopta decizii si hotarari”. Prin urmare convocarea Adunarii Generale Ordinare sau Elective trebuia hotarata de consiliu si consemnata intr-o Hotarare sau Decizie.

Urmeaza sa observati ca in ceea ce priveste Adunarea Generala Electiva a Avocatilor din Baroul Bucuresti, tinuta in data de 21.05.2011 si “convocata” prin anuntul postat pe site-ul Baroului Bucuresti in data de 18.04.2011 NU EXISTA O HOTARARE A CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI CARE SA STABILEASCA CONVOCAREA ACESTEIA.

Urmarind cu atentie Hotararea nr. 8 din 08.03.2011 veti observa ca prin aceasta Hotarare, Consiliul Baroului Bucuresti convoaca Adunarea Generala Ordinara in ziua de 21.05.2011, incepand cu orele 09.00 ... si ii stabileste ordinea de zi – art. 2, dar relativ la Adunarea Generala Electiva se rezuma sa precizeze la art. 2.1. care sunt organele de conducere ale Baroului Bucuresti si prevede un subpunct de Diverse sub titlul Art. 1 Adunarea Generala Electiva.

Prin urmare, Hotararea 8/08.03.2011, actul decizional al Consiliului Baroului Bucuresti in temeiul careia a fost publicat pe site-ul Baroului Bucuresti anuntul de convocare al Adunarii Generale Elective, NU CONTINE NICI HOTARAREA CONSILIULUI DE CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ELECTIVE A AVOCATILOR DIN BAROUL BUCURESTI, NICI DATA SI ORA SI NICI LOCUL DESFASURARII.

 1. Adunarea Generala Electiva din data de 21.05.2011 nu a fost legal constituita.

Potrivit art. 55 (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 “(1) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului. (2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul barourilor care au in evidenta mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, in cazul in care, la prima convocare, numarul legal de participanti nu este intrunit sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 54 alin. (2) si (3).iar potrivit art. 68 (1) din Statutul Profesiei Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.”.

Potrivit art. 52 (1) din Legea nr. 51/1995 “Adunarea generala este formata din toti avocatii inscrisi in tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei” iar conform art. 66 (2) din Statutul Profesiei „Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale avocatii care sunt inscrisi in Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare.

Potrivit art. 49 sin Statutul Profesiei <<Exercitiul profesiei de avocat se suspenda:

a)pe toata durata existentei starii de incompatibilitate;

b)in temeiul unei hotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa;

c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor;

d)la cererea scrisa a avocatului.>>

In HCBB nr. 8/08.03.2011 art. 3.5. se stabileste ca lista cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala va fi publicata pe data de 11.05.2011, pe data de 12.05.2011 fiind prevazuta inregistrarea contestatiilor si solutionarea acestora iar pe data de 16.05.2011 urma sa fie publicata lista finala cuprinzand avocatii cu drept de participare.

Dupa cum rezulta din Procesul-Verbal al Adunarii Generale Elective a Avocatilor, la Adunarea Generala Electiva ar fi fost indeplinit cvorumul necesar, fiind prezenti la adunare un numar de peste 2924 de avocati”. Formularea “peste 2924 de avocati” ne sugereaza ca numarul avocatilor cu drept de vot in Adunarea Generala Electiva ar fi fost de 2x2924 avocati, respectiv 5848 de avocati. Am folosit formularea „ne sugereaza” intrucat Consiliul Baroului Bucuresti nu si-a indeplinit obligatia de a publica lista avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala. De ce doar 5848 de avocati au avut drept de vot in Adunarea Generala? Cum a fost stabilita aceasta cifra? Cine a stabilit-o? De ce nu a fost comunicata/facuta publica cum este prevazut in HCBB nr. 8/08.03.2011?

Potrivit art. 52 (1) Adunarea Generala este formata din toti avocatii inscrisi pe Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei. Deci din exact 9281 de avocati cu drept de exercitiu al profesiei – dupa cum rezulta neechivoc din cifra comunicata UNBR de catre Consiliul Baroului Bucuresti... (www.unbr.ro – Brosura, Cap 2 – membrii Congresului Avocatilor 2011, fila 8, pozitia 10) Rezulta ca cvorumul ar fi fost de exact 4641 de avocati, cu mult peste cei 2924 de avocati prezenti potrivit Procesului-Verbal intocmit la Adunarea Generala Electiva.

Potrivit art. 66 (2) din Statutul Profesiei aveau dreptul sa participe la Adunare avocatii care sunt inscrisi in Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare”.

Lista avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala Electiva trebuia publicata – potrivit art. 3.5. din HCBB nr. 8/08.03.2011 – pe data de 11.05.2011 si, dupa solutionarea eventualelor contestatii, publicata in forma finala pe data de 16.05.2011. in conditiile nepublicarii listei finale cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala, rezulta ca toti avocatii inscrisi in Tablou Avocatilor din Baroul Bucuresti indeplinesc conditiile pentru a participa la Adunarea Generala. Astfel si admitand ca - dupa intocmirea si comunicarea situatiei catre UNBR - cca. 3400 de avocati ar fi acumulat restante sau s-ar afla in exercitarea unei sanctiuni disciplinare (pentru ca daca se aflau in situatie de incompatibilitate sau suspendare nu apareau pe tabloul avocatilor la sectiunea “avocati cu drept de exercitare a profesiei”) aceasta imprejurare ar fi trebuit consemnata in Lista avocatilor cu drept de vot.

Astfel, in lipsa publicarii listei avocatilor cu drept de participare, rezulta neechivoc imprejurarea ca singurul criteriu de stabilire a cvorumului legal si statutar este Tabloul Avocatilor, in raport de numarul de avocati inscrisi pe acesta –9281– fiind evident faptul ca Adunarea Generala Electiva din data de 21.05.2011 nu a avut cvorum.

 1. Procedura preelectorala a fost grav viciata, Consiliul Baroului nepublicand in conditiile art. 3.5. din HCBB nr. 8 din 08.03.2011 lista cu avocatii cu drept de participare.

Prin nepublicarea listei cu avocatii cu drept de participare au fost grav afectate drepturile elective ale membrilor Baroului Bucuresti:

  • Nu exista instrumentul legal si statutar de determinare al cvorumului necesar legalei constituiri a Adunarii Generale Elective.

  • A fost incalcat dreptul avocatilor exclusi de pe lista electorala, nepublicata, si carora nu li s-a adus la cunostiinta aceasta imprejurare, fie sa conteste excluderea de pe lista – daca apreciau ca aceasta operatiune administrativa este nelegala, fie sa se abtina de la participarea la Adunarea Generala – la care participand fara a indeplinii conditiile prevazute de art. 66 (2) din Statut ar fi pasibili de o sanctiune ...

Apreciem ca sanctiunea neindeplinirii cerintei publicarii listei cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala Electiva este anularea Adunarii Generale Elective ca nelegal constituite.

 1. Procedura de desfasurare a votarii a fost grav viciata.

 • Buletinele de vot pentru toate demnitatile nu au avut aplicata stampila de control, eludandu-se ratiunea prevederii exprese stipulate in art. 6.5. din HCBB nr. 7/08.03.2011.

 • Buletinele de vot pentru demnitatea de consilier contineau instructiuni de vot contradictorii intre ele si contrare prevederilor art. 6.9. lit. b din HCBB 7/08.03.2011. Astfel la instructiuni de votare se preciza: << Votul “pentru” se exprima prin lasarea intacta a numelui si prenumelui unui singur candidat>>; <<buletinele in care sunt lasate intacte numele si reenumele a doi sau mai multi candidati se anuleaza>> pe de o parte, iar, mai jos, buletinul de vot continea urmatoarea instructiune contradictorie <>.

ACEASTA iN TIMP CE, ART. 6.9. LIT. B DIN HCBB NR. 7 DIN 08.03.2011 “PRIVIND ADOPTAREA REGULAMENTULUI GENERAL PENTRU DESFasURAREA ADUNaRII GENERALE ELECTIVE A ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI BUCUREsTI” PREVEDEA EXPRES:

<<6.9.BULETINELE DE VOT VOR FI CONSIDERATE VALABILE, PENTRU FIECARE DEMNITATE, RESPECTIV PENTRU FIECARE FUNCTIE IN CADRUL COMISIILOR, ASTFEL:

B. PENTRU CONSILIERI NUMAI DACA CA URMARE A VOTULUI EXPRIMAT PE BULETINUL DE VOT A RAMAS UN NUMAR DE CEL MULT 15 CANDIDATI SI TREI SUPLEANTI ALESI CONFORM ART. 6.8. DIN PREZENTUL REGULAMENT.>>

Precizam ca toate buletinele de vot care respectau cerintele art. 6.9. lit. b din HCBB nr. 7 din 08.03.2011 – avand lasate netaiate numele a 18 candidati – au fost anulate ... si astfel dreptul de vot al catorva sute de avocati – care au respectat prevederea HCBB nr. 7/08.03.2011 – a fost in mod grosolan anulat...

 1. Procedura de numarare a voturilor a fost la randul ei grav viciata.

 • Au fost fost anulate buletine de vot valabile. Astfel, buletinele de vot privind alegerea Consilierilor care aveau lasate netaiate numele a 18 candidati au fost anulate, dreptul e vot al celor care au inteles sa voteze asa cum stabilea Regulamentul General pentru Desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti fiind grav incalcat. Oare cate din cele cca. 550 de buletine de vot anulate sunt valabil exprimate?

 • Au fost constituite subcomisii de numarare a voturilor extraordinare, peste si cu incalcarea prevederilor art. 4.12. din HCBB nr. 8 din 08.03.2011, asa cum a fost aceasta modificata si completata prin HCBB 16 din 10.05.2011. Astfel au aparut 5 subcomisii extraordinare de numarare a voturilor pentru demnitatea de consilier. Cine a dispus aceasta masura si in ce temei legal ramane un mister. La fel ca imprejurarea ca unele din aceste comisii au actionat in afara controlului comisiei de validare a numaratorii voturilor…

 • Comisia de Numarare a Voturilor a decis asupra nevalabilitatii a 18,75% din numarul total al buletinelor de vot exprimate pentru demnitatea de consilier fara a solicita opinia Comisiei de Votare – art. 4.9. lit. e din HCBB nr. 8/08.03.2011.

 • Comisia de numarare a reusit performanta sa centralizeze un numar mai mare de voturi decat cele valabil exprimate… Asa cum rezulta din tabelul centralizat intocmit in seara/noaptea zilei de 21 mai 2011, dupa centralizarea voturilor exprimate pentru demnitatea de consilier, la subcomisia 40 rezulta ca s-au centralizat un numar de voturi valabil exprimate de 1011. Daca avem in vedere faptul ca din datele prezentate de comisie aceasta a primit 60 de Buletine de Vot din care a anulat 13 si a numarat voturile de pe 47 de Buletine apereciate ca valabile, rezulta ca numarul maxim al voturilor valabile putea fi de maximum 799 (47x17 – daca pe fiecare Buletin de Vot au fost votate 17 candidaturi). Rezulta ca au fost centralizate in plus un numar de 212 voturi... La o singura subcomisie.

 1. Alte nereguli constatate

 • A fost incalcat dreptul membrilor Comisiei de Validare de a verifica faptic corectitudinea numararii si a buletinelor anulate. Buletinele de vot au fost transportate intr-un autovehicul pe masura ce erau predate de subcomisiile de numarare a voturilor, motivul invocat fiind aceela ca la ora 24.00 expira temenul de inchiriere al Salii Palatului si nu sunt de dorit costuri suplimentare.

 • Membrilor Comisiei de Validare nu li s-a permis inserarea obiectiunilor in Procesul-Verbal al Comisiei de Validare a Numararii Voturilor.

 • Obiectiunile unora dintre candidati, desi formulate anterior intocmirii Procesului-Verbal de Validare a Numararii Voturilor, nu au fost primite iar, cele transmise electronic pe adresa de e-mail a Baroului Bucuresti si/sau fax au fost trimise la UNBR, fiind considerate contestatii. Interesant este ca nici HCBB nr. 7/08.03.2011 privind adoptarea Regulamentului General Pentru Desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti si nici HCBB nr. 8/08.03.2011 nu contin nici o referire la regimul obiectiunilor…

 • La ora intocmirii Procesului-Verbal de validare a numararii voturilor mare parte dintre membrii Comisiei de Validare a Numararii Voturilor si din membrii Comisiei de Numarare a Voturilor parasisera incinta Salii Palatului. Acesta a fost dealtfel unul dintre motivele pentru care s-a refuzat reprezentantilor candidatilor in Comisia de Validare dreptul de a verifica buletinele de vot, rezultatele centralizarii voturilor pe subcomisii si buletinele anulate, Decanul Baroului Bucuresti sustinand ca orice verificare poate avea loc doar in prezenta majoritatii membrilor fiecarei subcomisii…

Daca mai adaugam la toate aceste motive si considerente modul deficitar si incomplet in care au fost redactate Hotararile Consiliului Baroului Bucuresti nr. 7 si 8, ambele din data de 08.03.2011, completarile si precizarile acestor Hotarari aduse prin HCBB nr. 14, 15 si 16, avem tabloul complet al unei realitati triste….

Pentru toate aceste motive va solicit sa admiteti cererea asa cum a fost formulata, sa constatati ca Adunarea Generala Electiva a Baroului Bucuresti a fost atat nelegal convocata cat si nelegal constituita si, pe cale de consecinta, sa dispuneti anularea Hotararii Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21.05.2011 – publicata pe site-ul Baroului Bucuresti la data de 24.05.2011”.

Bucuresti, 6.06.2011

Cu deosebita consideratie,

Av. Mihai Rapcea

Comentarii

# moralistu' date 7 June 2011 20:09 +2

Felicitari d-le avocat pt curajul de a demasca aranjamentul si impostura.Poate cu acest prilej instanta va dispune anularea mascaradei de alegeri si vom scapa de consilierii de drept..Iti tin pumni!

# avocat date 7 June 2011 20:15 +1

Nu te cunosc si nu stiu cine esti dar e sigur ca ,fie ai sange,fie esti inconstient.Ma intreb insa unde sunt avocatii reformisti?Mai traiesc,mai lupta pentru ''reformarea baroului'' sau ia reformat pe ei Florea si Iordachescu.....Oricum cinste tie si,daca anulezi alegerile,promit ca te votez DECAN

# Mitza date 7 June 2011 20:25 -2

Baiatul asta sigur face jocul cuiva.S-a gasit el sa salveze onoarea traditionalilor cand e notoriu faptul ca astia n-au nici onoare,nici decenta,nici bun-simt.Au doar aroganta,superficialitate si tupeu jegos...Si hop apare Rapcea-luptatorul pentru idealuri,care vrea sa spele obrazul jegos al traditionalilor.Pe care nici Dunarea nu poate sa-l mai spele.Ia zi tu,mai baiatule,al cui joc il faci?Florea?Mihnea?Fenechiu? Sau te-a bagat Decanul la inaintare si renunti cand...trebuie...Suntem cu ochii pe tine nene Mihaita...

# Bravo Rapcea! date 7 June 2011 20:42 +2

Da-le-o in freza! Nu te lasa, gestul tau e admirabil, esti mai roman decat multi altii carora le e frica si de umbra lor!

# morarescu date 7 June 2011 20:49 0

Contestatia seamana izbitor cu cea a avocatului Fenechiu.In ceea ce priveste semnatarul acesteia presupun ca nu este una si aceeasi persoana cu cea care neaga Holocaustul, proslaveste Noua Dreapta,preamareste miscarea legionara, divinizeaza faptele lui Corneliu Zelea Codreanu, imprastie si improasca antisemitism, intoleranta cu privire la neortodocsi sau la cei cu orientari sexuale nebiblice.

# auzisi da fridom ov spici, bre? date 8 June 2011 00:08 +1


Citeza pe morarescu
Contestatia seamana izbitor cu cea a avocatului Fenechiu.In ceea ce priveste semnatarul acesteia presupun ca nu este una si aceeasi persoana cu cea care neaga Holocaustul, proslaveste Noua Dreapta,preamareste miscarea legionara, divinizeaza faptele lui Corneliu Zelea Codreanu, imprastie si improasca antisemitism, intoleranta cu privire la neortodocsi sau la cei cu orientari sexuale nebiblice.
Nici vorba, dar si daca ar fi? Dupa nume, tu esti roman get beget. Pai lamureste-ne cum putem conexa referinta la orientarile sexuale nebiblice cu subiectele profesionale din acest site sa pricepem si noi ceva. Sau ai alte scopuri si noi suntem prea prosti? Suntem prosti rau, asa-i? Sau ataci caracterul mesagerului cu subeicte sensibile pentru a impiedica porpagarea mesajului? Nu as putea crede sa faci asa ceva, nu? Atunci ce sa credem?

# alina date 17 June 2011 16:02 0

domnule Morarescu,dupa lupte interminabile cu Pepe ati ajuns si aici.domnule puteti sa ne spuneti originea dumneavoastra etnica?sunteti de origine evreiasca sau tiganeasca?nu ca ar fi o rusine dar imi creati impresia ca sunteti la fel de tigan ca si un alt co de-al dumneavoastra...domnul Florea.evident ca vorbele dumneavoastra de duh ne inspira pana in stra-fundul originilor dumneavoastre asa zis "jidanesti".eu spun ca gyoni raducanu ar fi fericit sa va vada cantand la alte mese.lasa-ne bre

# avocat date 7 June 2011 20:57 0

Nu te cunosc si nu stiu cine esti dar e sigur ca ,fie ai sange,fie esti inconstient.Ma intreb insa unde sunt avocatii reformisti?Mai traiesc,mai lupta pentru ''reformarea baroului'' sau ia reformat pe ei Florea si Iordachescu.....Oricum cinste tie si,daca anulezi alegerile,promit ca te votez DECAN

# Radio Erevan date 7 June 2011 21:22 +1

Actiunea lui Rapcea e facuta-atentie baieti si fete,pentru a-l impiedica pe maestrul Florea sa respinga contestatile lui Mihnea si Fenechiu ca inadmisibile sau ca gresit indreptate.Demersul e stabilit de Florea cu Mihnea pt ca: 1-Florea,pe de o parte s-a prins ca nu stapaneste Consiliul si daca scapa de cativa si-i inlocuieste cu niste reformisti controlabili e Boier inca 4 ani si la barou 2-Florea s-a prins ca Iordachescu e bara-bara cu botanisti si vrea sa rezolve problema primindu-i in Barou peste capul lui si al lui Zamfirescu 3-Mihnea daca nu rezolva macar partial o contestatie-macar o renumarare si 1-2 consilieri in plus,are o grava problema de imagine-luser sau papagal 4-Florea simte vantul schimbari si vrea sa-si lege numele de prima anulare a unor alegeri in BB si pt a-si justifica optiunea avea nevoie de pericolul"INSTANTA'' Cititi si ...intelegeti...

# Daniel Fenechiu date 7 June 2011 22:21 -1

Bine postat Radio Erevan..Asta cu presupusa intelegere Florea-Mihnea e-fara indoiala,din putul gandiri tale adanci.Ce intelegere sa existe intre presedintele UNBR si Mihnea?Ce nevoie are Florea de o intelegere cand el controleaza totul-unbr,barou,casa de asig?De ce ar face Mihnea o intelegere?Ce ar avea de castigat printr-o asemenea intelegere?Eu cred ca ca singura explicatie a textului tau isi are originea intr-o paranoia netratata.Altminteri n-ai vehicula asemenea inepti pornind de la demersul laudabil al unui confrate care a avut curaj si atitudine fata de mascarada de la Adunare si al carui demers il intinezi cu asemenea constructii fantasmagorice.Ce legatura are in paranoia ta Mihai Rapcea cu Florea sau Mihnea?

# uuaauuu date 8 June 2011 16:44 0

inepti e pluralul de la inept. in contextul de mai sus se foloseste ineptii, cu doi de i. aoleooo e jale cu gramatica....traditionala, erga omnes avocati traditionali.

# th58m date 7 June 2011 22:28 -1

Are bună zicere ”radio Erevan”.... pe mine m-a sunat obama si mi-a spus aceleasi lucruri  8)

# analistu' date 8 June 2011 00:37 +1

Esti sigur ca nu te-a sunat OSAMA....sa-ti spuna ca are nevoie d-un botanist?

# seedorf date 7 June 2011 22:41 -1

eu ma intreb care barou bucuresti a fost chemat in judecata? ala care nu s-a infiintat? :D :D :D :D :D

# analistu' date 8 June 2011 01:01 -1

ala in care te-a inscris prin faptul nasterii,mata..

# seedorf date 8 June 2011 08:44 0

analistu p...

# mmuuuuu date 8 June 2011 21:35 0

analistu oare cind vei invata sa te exprimi ? n-avem pretentii ca de esti un .... traditional.

# istet date 8 June 2011 00:38 +1

Felicitari d-mnule Mihai Rapcea in sfarsit cineva are curaj in Romania!

# Rapcea de pe Zmeica date 8 June 2011 10:28 -1

fantastic, n-am ce zice!.. te-am vazut si la OTV in preziua alegerilor esti de mare exceptie, curajos nevoie mare, demn nu mai vorbesc. intreaba-l pe bibliotecarul sef mihnea stoica (parca asta e resortul lui, nu?) stie legea 51? ca tu n-o stii.

# Rapcea de pe Zmeica date 8 June 2011 10:37 -1

fantastic, n-am ce zice!.. te-am vazut si la OTV in preziua alegerilor esti de mare exceptie, curajos nevoie mare, demn nu mai vorbesc. intreaba-l pe bibliotecarul sef mihnea stoica (parca asta e resortul lui, nu?) stie legea 51? ca tu n-o stii.

# analistu' date 8 June 2011 11:28 +1

Da tu cine esti ma paparuda sa faci asemenea evaluari?De unde sti tu ce stiu alti ?Spre deosebire de tlne Mihnea si Rapcea demonstreaza ca le pasa,ca au curaj si ca fac ce trebuia sa faca majoritatea avocatilor.Mars in biblioteca paparuda

# Rapcea de pe Zmeica date 9 June 2011 10:13 0

Pai stiu ce stiu altii daca citesc actiunea de mai sus. Paparudele aduc ploaie. Voi zoaie.

# avocat "dincolo" date 9 June 2011 10:31 +1

Mamaaaa, ce mocirla e la voi in ograda. Acum nu ma mai mira latratul unora de-ai vostri. Sunteti in stare sa va jupuiti si pielea de pe...voi. ;-) :lol:

# gioconda date 9 June 2011 19:53 +1

:D :D :D hotii au ajuns sa se lupte intre ei. miza e mare, "taxe" de intrare, zeciuieli, iese banul gros. fraieri cu duiumul. normal ca nu vor sa accepte concurenta sau unificarea. mai bine ilegali da"  cu bani. smecherii care dau din papagal au si salar de vreo 2000 de euro/lunar, iar ghertoii trag ca sclavii, unii vin cu bani de acasa ca nimeni nu-i vrea aparator :P :P :P :P :P :P i. 

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 24.07.2024 – DNA nu e de nasul lui Ardelean

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva