15 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ABUZUL IN SERVICIU A FOST DEZINCRIMINAT TACIT – Conform Legii 47/1992: “Dispozitiile din legile si ordonantele constatate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei”, daca legiuitorul nu le modifica. De la decizia CCR din 15 iunie 2016, Guvernul Ciolos nu a reglementat abuzul in serviciu declarat contrar Comisiei de la Venetia. Dosarele de abuz in serviciu pot fi inchise pe temeiul “fapta nu e prevazuta de legea penala” (Decizia)

Scris de: Razvan SAVALIUC | pdf | print

3 February 2017 15:41
Vizualizari: 133036

Este foarte posibil ca miile de dosare de abuz in serviciu pe care DNA-ul Laurei Kovesi (foto) le invoca fiind puse in pericol de Ordonanta 13/2017 a Guvernului Grindeanu, sa fie deja compromise in bloc din cauza inactiunii Guvernului Ciolos, care nu a modificat in termen de 45 de zile, prin ordonanta de urgenta, art. 297 Cod penal, dupa ce acesta a fost declarat neconstitutional prin Decizia CCR nr. 405 din 15 iunie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 8 iulie 2016.

Practic, de la decizia CCR publicata in Monitorul Oficial in 8 iulie 2016 (cand Parlamentul Romaniei se afla in vacanta) ministrul Justitiei Raluca Pruna avea obligatia ca in 45 de zile sa initieze un proiect de ordonanta de urgenta pe care Guvernul Ciolos sa o emita, pentru a evita dezincriminarea tacita a infractiunii de abuz in serviciu.


Dura lex sed lex – Art. 297 Cod penal si-a incetat efectele la 23 august 2016

Asta intrucat, conform Art. 31 (3) din Legea 47/1992 privind functionarea Curtii Constitutionale a Romaniei: “Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.”

Practic, prin decizia 405/2016, Curtea Constitutionala a nascut pentru Guvern si Parlament obligatia de a pune in acord textul art. 297 Cod penal privind infractiunea de abuz in serviciu cu prevederile deciziei Curtii si ale Comisiei de la Venetia, stipulate in dispozitivul si motivarea deciziei CCR. Acest lucru nu s-a intamplat pana la Guvernul Grindeanu (la 6 luni dupa publicarea deciziei CCR) – ceea ce conduce la concluzia ca potrivit Legii 47/1992 infractiunea de abuz in serviciu data de art. 297 Cod penal si-a incetat efectele juridice la 23 august 2016.

Foarte important, considerentele deciziilor CCR sunt obligatorii pentru toate autoritatile si institutiile publice conform Deciziei Plenului CCR nr.1/1995, dar si a altor decizii care au stipulat aceeasi obligatie: nr. 1415/2009, nr. 414/2010 si nr. 415/2010.

Astfel, decizia CCR 405/2016, definitiva si general obligatorie, care a admis exceptia de neconstitutionalitate formulata de fosta sefa a DIICOT Alina Bica si altii, a statuat:

-in dispozitiv: infractiunea de abuz in serviciu poate fi constitutionala doar daca prin sintagma „indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul art. 279 Cod penal se intelege „indeplineste prin incalcarea legii”;

-in considerente: legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei si nici o anumita intensitate a vatamarii, in conformitate cu dispozitiile Comisiei de la Venetia, prag si intensitate pana la care fapta de abuz in serviciu nu trebuie pedepsita penal;

Iata fragmentele relevante din Decizia Curtii Constitutionale nr. 405/2016 care au nascut obligatia pentru Guvern si Parlament de modificare a art. 297 Cod penal

-extras din dispozitiv:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bica Alina Mihaela in Dosarul nr. 4397/1/2014 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie... constata ca dispozitiile art.246 alin. (1) din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma „indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul acestora se intelege „indeplineste prin incalcarea legii”... Definitiva si general obligatorie.

-extras din considerente:

69.Curtea apreciaza ca, in sens larg, scopul urmarit de legiuitor prin legislatia penala este acela de a apara ordinea de drept, iar, in sens restrans, este acela de a apara valori sociale, identificate de legiuitor in partea speciala a Codului penal, acest scop fiind, in principiu, legitim. Totodata, masurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmarit trebuie sa fie adecvate, necesare si sa respecte un just echilibru intre interesul public si cel individual. Curtea retine ca din perspectiva principiului „ultima ratio” in materie penala, nu este suficient sa se constate ca faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci aceasta atingere trebuie sa prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care sa justifice sanctiunea penala.

70.Curtea observa ca acest principiu este receptat in jurisprudenta curtilor constitutionale, precum si in cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democratie prin drept (Comisia de la Venetia) sau ale altor entitati. Astfel, Curtea Constitutionala a Lituaniei a retinut ca principiul constitutional al statului de drept ar fi incalcat in cazul in care raspunderea juridica a fost stabilita in lege pentru o astfel de fapta care nu este periculoasa pentru societate, si prin urmare nu trebuie sanctionata, respectiv o sanctiune stricta (raspunderea juridica) a fost stabilita in lege pentru o fapta care este contrara legii, si a carei sanctiune sau pedeapsa impusa celui care a savarsit-o este in mod evident prea mare, disproportionata (inadecvata) cu incalcarea comisa si, prin urmare, injusta (Decizia din 10 noiembrie 2005, pronuntata in Cazul nr. 01/04). Tribunalul Constitutional din Portugalia a retinut, in esenta, ca intr-un stat democratic bazat pe domnia legii, trebuie sa se acorde atentie principiului constitutional potrivit caruia legea penala trebuie sa fie utilizata numai pentru a proteja bunurile si valorile juridice care merita in mod clar o protectie penala (POR-2012-1-008, Codices). De asemenea, Curtea Constitutionala a Ungariei a retinut ca rolul sistemului sanctionator de drept penal ca o masura ultima ratio inseamna, fara indoiala, ca acesta trebuie aplicat in cazul in care masurile reglementate prin intermediul altor ramuri de drept se dovedesc insuficiente. Cu toate acestea, Curtea Constitutionala nu ia in considerare starea sistemului juridic in vigoare, ci ia in considerare si potentialul sau de dezvoltare. Reglementarea incompleta a sistemului de sanctiuni juridice disponibile nu este un argument acceptabil in sine pentru a declara un anumit comportament ca infractiune; restrangerea penala a drepturilor fundamentale constitutionale nu este nici necesara, nici proportionala daca este fundamentata pe astfel de motive [Decizia nr.18/2004. (V.25.)].

71.De asemenea, Curtea retine ca, la solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice si drepturile omului din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului 33 Europei, Comisia de la Venetia a adoptat Raportul asupra relatiei dintre responsabilitatea ministeriala politica si cea penala, adoptat la cea de-a 94-a sedinta plenara (8-9 martie 2013). Curtea constata ca, in cadrul acestui raport, Comisia de la Venetia a considerat ca << prevederile penale care interzic „abuzul in serviciu”, „folosirea inadecvata a puterilor” si „abuz de putere” sau infractiuni similare se gasesc in numeroase sisteme juridice europene, iar Comisia de la Venetia recunoaste ca poate exista necesitatea pentru asemenea clauze generale […]. In acelasi timp, Comisia subliniaza ca asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atat cu privire la cerintele calitative ale art.7 al CEDO, cat si la alte cerinte fundamentale conform principiului statutului de drept, precum previzibilitatea si securitatea juridica, si releva, de asemenea, ca acestea sunt in mod special vulnerabile la manevre politice abuzive. Comisia de la Venetia considera ca prevederile penale nationale cu privire la „abuzul in serviciu”, „abuz de putere” si expresii similare trebuie interpretate in sens restrans si aplicate la un nivel inalt, astfel incat sa poata fi invocate numai in cazuri in care fapta este de natura grava, cum ar fi, spre exemplu, infractiuni grave impotriva proceselor democratice nationale, incalcarea drepturilor fundamentale, subminarea impartialitatii administratiei publice s.a.m.d. […]. Mai mult, trebuie impuse criterii suplimentare cum ar fi, spre exemplu, cerinta existentei intentiei sau neglijentei grave. Pentru cazurile de „abuz in serviciu” sau „abuz de putere” care implica interese economice, poate fi considerata adecvata cerinta unei intentii de castig personal, fie pentru persoana in cauza sau, de exemplu, pentru un partid politic. […] In masura in care prevederile penale de „abuz in serviciu” si „abuz de putere” sunt invocate impotriva ministrilor pentru actiuni care sunt in principal de natura politica, atunci acest fapt trebuie facut ca ultima solutie (ultima ratio). Mai mult, nivelul sanctiunilor trebuie sa fie proportional cu infractiunea comisa si sa nu fie influentat de considerente si dezacorduri politice. Comisia de la Venetia apreciaza ca responsabilitatea de a nu folosi eronat prevederile privind „abuzul in serviciu” impotriva fostilor sau actualilor ministri pentru motive politice tine atat de sistemul politic, cat si de procurorul general si instantele de judecata, indiferent daca ministrul este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare>>.

72.Curtea observa ca, in final, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, retinand cele expuse in Raportul Comisiei de la Venetia, a adoptat, in data de 28 iunie 2013, la cea de-a 27-a intalnire, Rezolutia nr.1950(2013), in care: <<indeamna majoritatile aflate la putere din statele membre sa se abtina de a abuza de sistemul de justitie penala pentru persecutarea oponentilor politici; invita organismele legislative ale acelor state ale caror reglementari penale includ inca dispozitii generale referitoare la „abuzul in serviciu” sa ia in considerare abrogarea sau reformularea unor astfel de dispozitii, in scopul de a limita domeniul lor de aplicare, in conformitate cu recomandarile Comisiei de la Venetia; invita autoritatile competente ale acelor state membre ale caror Constitutii prevad proceduri speciale de punere sub acuzare pentru raspunderea penala ministeriala de a se asigura ca acestea sunt interpretate si aplicate cu gradul de precautie si de retinere recomandate de Comisia de la Venetia>>.

73.Totodata, Curtea observa ca, in Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor catre o politica a Uniunii Europene in materie penala: asigurarea punerii in aplicare eficace a politicilor Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal, COM/2011/0573, la pct.2.2.1. - Necesitate si proportionalitate - dreptul penal ca masura de ultima instanta (ultima ratio) – se precizeaza ca „anchetele si sanctiunile penale pot avea un impact semnificativ asupra drepturilor cetatenilor si au un efect stigmatizant. Prin urmare, dreptul penal trebuie sa ramana intotdeauna o masura la care se recurge in ultima instanta. Prin urmare, legiuitorul trebuie sa analizeze daca alte masuri decat cele de drept penal, de exemplu regimuri de sanctiuni de natura administrativa sau civila, nu ar putea asigura in mod suficient aplicarea politicii si daca dreptul penal ar putea aborda problemele mai eficace.”

74.Avand in vedere aceste premise, Curtea observa ca sfera subiectilor activi care pot savarsi infractiunea de abuz in serviciu se circumscrie dispozitiilor art.175 din Codul penal, aceasta fiind determinata de persoanele care au calitatea de functionari publici in sensul legii penale. De asemenea, Curtea constata ca, potrivit art.308 alin.(1) din Codul penal, „dispozitiile art.297 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art.175 alin.(2) ori in cadrul oricarei persoane juridice”. Din analiza acestor din urma dispozitii rezulta ca sfera subiectilor activi in cazul infractiunii de abuz in serviciu excedeaza sferei persoanelor care au calitatea de functionari publici in sensul legii penale. Astfel, subiect activ al acestei infractiuni poate fi si orice persoana fizica, ce exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art.175 alin.(2) din Codul penal ori in cadrul oricarei persoane juridice.

75.Pe de alta parte, Curtea retine ca infractiunea de abuz in serviciu este o infractiune de rezultat, urmarea imediata a savarsirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vatamari a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea constata ca legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei si nici o anumita intensitate a vatamarii, ceea ce determina instanta de contencios constitutional sa concluzioneze ca, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei, aceasta din urma, daca sunt indeplinite si celelalte elemente constitutive, poate fi o infractiune de abuz in serviciu.

76.Plecand de la cele expuse anterior, Curtea constata ca, in prezent, orice actiune sau inactiune a persoanei care se circumscrie calitatilor cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei savarsite, poate intra in sfera normei de incriminare. Aceasta constatare determina Curtea sa aiba rezerve in a aprecia ca aceasta a fost vointa legiuitorului cand a incriminat fapta de abuz in serviciu. Aceasta cu atat mai mult cu cat Curtea constata ca legiuitorul a identificat si reglementat la nivel legislativ extrapenal parghiile necesare inlaturarii consecintelor unor fapte care, desi, potrivit reglementarii actuale se pot circumscrie savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, nu prezinta gradul de intensitate necesar aplicarii unei pedepse penale.

80. In concluzie, Curtea retine ca sarcina aplicarii principiului „ultima ratio” revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de alta parte, organelor judiciare chemate sa aplice legea. Astfel, Curtea apreciaza ca responsabilitatea de a reglementa si aplica, in acord cu principiul anterior mentionat, prevederile privind „abuzul in serviciu”, tine atat de autoritatea legiuitoare primara/delegata (Parlament/Guvern), cat si de organele judiciare – ministerul public si instantele judecatoresti - indiferent daca subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare. 

Considerentele reclamau modificarea de urgenta a normei legale

Se observa asadar ca onor Curtea Constitutionala a obligat Guvernul si Parlamentul sa stabileasca un prag valoric si de intensitate a vatamarii pana la care infractiunea de abuz in serviciu sa nu fie pedepsita penal. La fel cum a conditionat existenta producerii unui prejudiciu de incalcarea unei legi in exercitarea atributiilor de serviciu.

Cu titlu de exemplu, praguri valorice sunt stabilite si in alte legi. In Codul Vamal – art. 270 din Legea 86/2006 se prevede ca fapta de contrabanda prin scoaterea sau introducerea in tara de bunuri sustrase controlului vamal nu constitutie infractiunea de contrabanda daca vlaoarea bunurilor nu depaseste 40.000 lei.

De asemenea, pana in 2015 a existat un prag de 50.000 lei pana la care evaziunea fiscala nu constituie infractiune, ci contraventie.

Prin urmare, fata de cele de mai sus, actiunea Guvernului Grindeanu, de a reglementa un nou text de lege pentru infractiunea de abuz in serviciu prin ordonanta de urgenta, a justificat pe deplin caracterul de urgenta raportat la inactiunea Guvernului Ciolos, care nu a respectat obligatia de punere in acord a textului art. 297 Cod penal cu dispozitiile Deciziei CCR nr. 405/2016. In plus, stabilirea unui prag valoric, precum si a unei intensitati pana la care abuzul in serviciu sa nu poata fi sanctionat penal (ci doar administrativ si disciplinar) este rezultatul obligatiilor trasate de decizia CCR in considerente, conform Comisiei de la Venetia. Ca pragul valoric a fost stabilit de Guvernul Grindeanu la 200.000 lei asta tine strict de decizia si evaluarea sa (putea fi un reflex fata de pragul de 200.000 lei existent in codul penal. de la care consecintele unei fapte sunt considerate deosebit de grave), dar in niciun caz nu a fost inventat pragul in sine ca o exonerare de raspundere penala, ci ca un prag care, potrivit Comisiei de la Venetia, sa nu permita sistemului de justitie sa persecute oponenti politici, iar fapta de abuz sa fie sanctionata penal doar daca are repercursiuni deosebit de grave.

Asadar, opinia noastra este ca daca cineva se face vinovat de aparitia Ordonantei de Urgenta nr. 13/2017, vina apartine Guvernului tehnocrat anterior, care a ignorat in vacanta parlamentara a anului 2016 obligatia trasata de Curtea Constitutionala de a armoniza in termen de 45 de zile art. 297 Cod penal cu prevederile deciziei 405/2016.

Deosebit de grav, exista deja cristalizate opinii juridice cu greutate, ca incepand cu data de 23 august 2016 – data pana la care Guvernul Ciolos trebuia sa puna in aplicare obligatiile trasate de decizia CCR, efectele juridice ale infractiunii de abuz in serviciu ale art. 297 au incetat. Daca o asemenea exceptie va fi ridicata in vreun proces penal, si va fi admisa, va fi dezastru pentru DNA.

UPDATE - Primele reactii

Avocatul Alexandru Morarescu, din Baroul Bucuresti (foto 2) considera ca: "Decizia Curtii Constitutionale privind abuzul in serviciu nu este o decizie de interpretare‎. Aceasta decizie a nascut obligatia de modificare a normei de incriminare sub sanctiunea lipsirii de efecte a acesteia. Actiunea penala nu mai poate fi exercitata, procesul penal trebuie sa inceteze. CCR nu poate ajunge in postura de a da decizii de tipul: "norma e constitutionala in masura in care nu incalca Constitutia"! Sistemul judiciar are o problema de onestitate in raport cu legea!"

* Cititi aici decizia 405/2016 a Curtii Constitutionale

Comentarii

# DODI date 3 February 2017 16:03 +53

Ce migrene intense îi provoacă luluței numai deschiderea codului penal dar să îl și respecte. Este prea mult pentru mintea ei de doi neuroni bolnavi și sifilitici. Numitor comun cu ea (la nivelul inteligenței) poate avea cu procuror șef și sfertodoctul de la Cotroceni. Este și motivul pentru care platitudinile unuia sunt apărate cu fervoare de ceilalți doi. Nulitățile, chiar dacă nu se suportă, se apără. Nu este ușoară lupta cu valorile. Și în PSD sunt prea mulți față de celelalte partide unde ai nevoie de lupă pentru a-i depista.

# perseverență date 3 February 2017 17:02 +7

Mika Plagiatoare (doar 4%) e ocupată să facă planul la arestări - a declarat ca Digi ca “daca e nevoie, arestam si 10.000 de oameni”. Desigur o bună dovadă de „prostie tulburătoare” - DNA nu are așa ceva în actualul plan... cincinal :P

# obiectiva date 3 February 2017 22:14 +5

la asta data- AVALANSA DEVASTATOARE este in curs de desfasurare...NU MAI EXISTA CALE DE INTORS, CI DOAR DE REZISTENTA...de tinut GARDA SUS .1. de retras OUG nu se poate- nu mai permite Constitutia. 2. daca OUG se va trimite in Parlament- IOHANNIS VA DA FOC LA PARLAMENT- se muta REVOLUTIA POKEMON :-x de la GUVERN, la PARLAMENT.....GUVERNUL GRINDEANU NU TREBUIE SA DEA NICI UN PAS INAPOI..acum, trebe ` sa jucam cu armele TRADATORULUI....foarte bine ca a fost elefantul la Av Poporului. FOARTE bine ca Avocatul Poporului a trimis la CCR- acum trebuie sa directionam atentia POKEMONILOR ASUPRA CCR - ca acolo NU VOR PUTEA PROTESTA- CA iohannis a cerut, si atacand CCR se ataca JUSTITIACOLO este exact PUNCTUL CARE POATE DEZAMORSA CONFLICTUL- pentru ca - cu cat trece timpul , asta este in favoarea STATULUI DE DREPT- lumea de plictiseste, se ia cu problemele, mai au dosare penale pentru incidente in piata, mai o amenda, cat mai multe amenzi ca sa fie ocupati cu contestatiile in JUSTITIE :P :P

# obiectiva date 3 February 2017 22:38 +5

CCR nu poate fi atacat sub nici o forma ... :P 1. Iohannis a facut apel la CCR 2. Livia Stanciu e pusa de Iohannis la CCR- nu are interes sa o deranjeze. 3. acum se va intoarce KARMA asupra CCR - sa o vedem pe LIVIA STANCIU cum va suporta PRESIUNEA REVOLUTIEI POKEMONILOR...... :P :P :P PUNETI CARTOFUL FIERBINTE IN MANA LIVIEI STANCIU - la CCR- ca sa se aleaga Iohannis cu toate injuraturile posibile.....lucram cu materialul clientului ....am avut ce invata in QUDS Force si aplica in ROMANIA - UITE CE REPEDE AM OCAZIA SA APLIC CE AM INVATAT :P „Procedeul cel mai des folosit de iranieni este insusirea armei dusmanului ca proprie arma” (Ryszard Kapuscinski) :P :P :P

# La noi a la nimeni ! date 7 March 2017 18:22 -1


Citeza pe obiectiva
CCR nu poate fi atacat sub nici o forma ... :P 1. Iohannis a facut apel la CCR 2. Livia Stanciu e pusa de Iohannis la CCR- nu are interes sa o deranjeze. 3. acum se va intoarce KARMA asupra CCR - sa o vedem pe LIVIA STANCIU cum va suporta PRESIUNEA REVOLUTIEI POKEMONILOR...... :P :P :P PUNETI CARTOFUL FIERBINTE IN MANA LIVIEI STANCIU - la CCR- ca sa se aleaga Iohannis cu toate injuraturile posibile.....lucram cu materialul clientului ....am avut ce invata in QUDS Force si aplica in ROMANIA - UITE CE REPEDE AM OCAZIA SA APLIC CE AM INVATAT :P „Procedeul cel mai des folosit de iranieni este insusirea armei dusmanului ca proprie arma” (Ryszard Kapuscinski) :P :P :P

# obiectiva date 3 February 2017 22:47 +1

cat mai multe amenzi care sa ii tina ocupati cu contestatiile in JUSTITIE- ca POKEMONII habar NU au cu ce se mananca JUSTITIA , si mai ales, INJUSTITIA din ROMANIA....asa, cand se vor da cu capul de pragul de sus, cand isi vor rupe nasul de SISTEM....vor incepe sa INTELEAGA LUMEA REALA DIN ROMANIA, o lume reala care este cu totul diferita de LUMEA POKEMONILOR iresponsabili...... :-x :-x :-x

# obiectiva date 4 February 2017 09:03 +2

CE NOUTATI AVEM NOI AZI ??? :lol: :D pai, una ar fi ca Digi si IRealitateatv prezinta pe IOHANNIS in MALTA - dand interviu exact televiziunilor SRI.... :-x :-x :-x in care, ca un actor foarte prost ce este- spune ca``toti liderii europeni`` l-au asaltat cu intrebari, si cu ingrijorari, si cu sustineri...FALS, ABSOLUT FALS....NICI UN LIDER EUROPEAN NU IL BAGA IN SEAMA SI NU L-A BAGAT IN SEAMA, eventual doar Merkel i-o fi cerut sa ii dea cosuletul cu paine mai la indemana ei, la masa :lol: :lol: :lol: OAMENII LUI IOHANNIS SUNT DISPERATI SI INFRICOSATI DE REZISTENTA GUVERNULUI....si a PSD....vezi pe tzatza GORGHIU in comisie, vezi pe lazar in fata presei, vezi pe restul POKEMONILOR....nu, nu trebuie nici o contarmanifestatie- din simplul motiv ca avem un GUVERN ULTRA LEGITIM......deci, PSD istii care sunt rugati sa faca contramanifestatie- sa spune prin platouri ca ``noi nu avem nevoie de sustinere in strada, noi avem sustinerea VOTULUI MAJORITATII....``

# obiectiva date 4 February 2017 10:54 +2

D.N.A. - ERDOGAN SA VINA SA VA IA !!! ...... :P :P :P

# obiectiva date 4 February 2017 11:56 +1

CITEZ :-) :lol: :D ``KOVESI- MAGNA CUM FRAUDE`` :P :P :P AZI- 04.02.2017 - NE PLIMBAM LA COTROCENI :P :P :P

# Traian Apostoleanu !http://termopane-ilfov.com/ date 7 March 2017 18:25 0


Citeza pe obiectiva
la asta data- AVALANSA DEVASTATOARE este in curs de desfasurare...NU MAI EXISTA CALE DE INTORS, CI DOAR DE REZISTENTA...de tinut GARDA SUS .1. de retras OUG nu se poate- nu mai permite Constitutia. 2. daca OUG se va trimite in Parlament- IOHANNIS VA DA FOC LA PARLAMENT- se muta REVOLUTIA POKEMON :-x de la GUVERN, la PARLAMENT.....GUVERNUL GRINDEANU NU TREBUIE SA DEA NICI UN PAS INAPOI..acum, trebe ` sa jucam cu armele TRADATORULUI....foarte bine ca a fost elefantul la Av Poporului. FOARTE bine ca Avocatul Poporului a trimis la CCR- acum trebuie sa directionam atentia POKEMONILOR ASUPRA CCR - ca acolo NU VOR PUTEA PROTESTA- CA iohannis a cerut, si atacand CCR se ataca JUSTITIACOLO este exact PUNCTUL CARE POATE DEZAMORSA CONFLICTUL- pentru ca - cu cat trece timpul , asta este in favoarea STATULUI DE DREPT- lumea de plictiseste, se ia cu problemele, mai au dosare penale pentru incidente in piata, mai o amenda, cat mai multe amenzi ca sa fie ocupati cu contestatiile in JUSTITIE :P :P

# obiectiva date 3 February 2017 16:20 +12

pai, de aceea e si atata TAMBALAU pe ABUZUL ASTA IN SERVICIU - CIOLOS , din grava neglijenta si cu PRUNA, ca doar NU EU, trebuiau sa ia masurile ce se impuneau..... :-x :-x :-x

# gogu date 3 February 2017 16:57 +1

Iar 1/4docta LULUȚA CIORDUTZA (nașa autorilor MAKARENKO + S. GLASER și expert în engleza de baltă - „White coilar crime”) bineînțeles că habar nu are de legislație și se bate cu cărămida-n pectorali cît de ocupată e :P

# obiectiva date 3 February 2017 21:39 +5

privind asta seara, REVOLUTIA POKEMONILOR :-x din Piata Victoriei, mi-am adus aminte cum am mers eu, revolutionara de provintie, la bucuresti, in decembrie 1989, pe 23, sa fiu impuscata ca o vulpe....si cum au parait gloantele pe la urechile mele la cladirea MAN....si, daca nu era carul de TV sa fac un pas, UN SINGUR PAS, in spatele lui, la ora asta eram oale si ulcele....si, m-am intors, in timp, si la Piata Victoriei, ca am trecut si pe acolo, si chiar am trecut si pe langa locul unde a fosu ucis TROSCA si alti nevinovati si, am avut o REVELATIE....DACA NISTE ``AGENTURI STRAINE`` ISI POZITIONEAZA NISTE LUNETISTI PE BLOCURILE IN PIATA VICTORIEI - CUM SUGERA GITENSTEIN IN 2012 si TIRIAC ??? KLEMM, DUPA LIMBAJUL NONVERBAL ESTE IMPLICAT IN CE SE INTAMPLA AZI IN ROMANIA...deci, daca isi pozitioneaza LUNESTII- au ce vana si impusca.....si, atunci sa vezi ....BUCOMAIDAN.... :eek: :eek: :eek:

# obiectiva date 3 February 2017 21:44 +4

si , tot asta seara, am mai avut o REVELATIE.....ca Ceausescu, in plin RISC DE DEZMEMBRARE A ROMANIEI, in decembrie 1989, a facut ultima lui vizita in strainatate - in IRAN :P :P :P ``Sfârşitul lunii decembrie 1989. Zile dramatice în care, intrat într-o agonie galopantă, regimul comunist din România încerca să se salveze, înăbuşind în sânge mişcările de protest. În mod ciudat, când "sistemul" se prăbuşea în jurul său, Ceauşescu a lăsat totul baltă şi s-a dus în Iran. De ce a plecat? Ce a făcut acolo? Mare lucru nu se prea ştie. Au existat doar un comunicat oficial, emis la revenirea în ţară, şi un zvon care a întărit psihoza "teroriştilor".`` TOT ASA A PLECAT SI IOHANNIS LA MALTA - CA SA NU FIE FACUT RASPUNZATOR DE CEEA CE SE VA INTAMPLA, ORICUM ARE INCREDERE ``IN OAMENII MEI``, IN ``ROMANII MEI`` CA FAC TREABA CUM TREBUIE IN URMA LUI :eek: :eek: :eek:

# obiectiva date 3 February 2017 22:00 +2

HIENA DE BASSESCU, CAT DE URAT IMI ESTE ARE DREPTATE- AVEM UN RAZBOI HIBRID SI EL STIE MAI BINE CE E AIA INALTA TRADARE :lol: :lol: :lol: ca si el este UN INALT TRADATOR```Situație explozivă în România: fostul președinte al statului, Traian Băsescu, îi aduce succesorului său acuzații punctuale care se încadrează fără probleme în noul Cod penal la rubrica ”Înaltă trădare”. Incendiarele afirmații au fost făcute duminică seara, în cadrul unui interviu acordat postului România TV. Este, trebuie spus, pentru a doua oară în ultimul an cînd șeful statului e acuzat, direct sau indirect, de voci de prim rang din politică de trădare a țării. Traian Băsescu l-a acuzat, astfel, pe Klaus Iohannis că a făcut o serie de acte majore, de-a lungul perioadei de după alegeri, în care a subordonat interesele României celor ale Germaniei sau, după caz, binomului Germania -Rusia, inclusiv periclitînd stabilitatea Pactului strategic cu SUA. Întrebat care consideră că sunt cele mai mari gafe ale lui Iohan

# obiectiva date 3 February 2017 22:17 +1

nis, ca președinte, Băsescu a enumerat mai multe gesturi grave, și ”complicate”, totodată, după cum s-a exprimat el. În primul rînd, e vorba de derularea Consililui european de anul trecut, privind energia, transporturile și comunicațiile, la care a participat Klaus Iohannis, din partea țării noastre. ”Eu l-am acuzat pentru consiliul european de anul trecut care a avut ca tematică energia, la care a participat și unde a lăsat ca în concluzii să fie confidențialitate asupra prețului de achiziție a gazelor naturale în condițiile în care tema consiliului era unificarea sistemelor energetice, pe gaze și electricitate. Ori, asta a fost ABSOLUT ÎN FAVOAREA GERMANIEI! (s.n.). Nu aveam dreptul să mergem pe ideea că, dacă discutăm despre o piață energetică unică, unii achiziționează la un preț și alții la alt preț, funcție de cum ”stau” politic cu Federația Rusă, spre exemplu. Este inadmisibil. Trebuia ca prețurile de achiziție să fie raportate la comisie de către fiecare țară și uniformizate

# obiectiva date 3 February 2017 22:43 +1

la nivelul UE. Altfel, despre ce piață concurențială discutăm cînd tu, Germania, iei energia mult mai ieftin decît o iau eu, România, sau decît o ia Franța, spre exemplu?” a spus fostul președinte. El a explicat că acest lucru îi afectează sever pe români: ”Ne afectează locurile de muncă prin scăderea competitivității în raport cu Germania!”. Pe aceeași linie, fostul președinte a mai punctat: ”Sau, tot pe energie, guvernul României, președintele României, nu spun nimic despre faptul că a început proiectul Northstream ll, prin care Germania își trage a doua conductă din Federația Rusă, numai pentru ea, prin Marea Baltică, pentru aprovizionare cu gaze. Păi despre ce piață liberă mai vorbim, iar tu, Românie, taci? Și la confidențialitatea prețurilor, și la un alt proiect special Federația Rusă-Germania, și România, parcă, nici nu se prinde…”. Altă greșeală majoră, în opinia lui Băsescu, și tot în favoarea Germaniei, ”a fost atunci cînd s-a păcălit cu cotele de refugiați, a acceptat

# obiectiva date 3 February 2017 22:53 +2

principiul, ”lasă că-i vorba de o mie optsute și acceptăm principiul cotelor…”, dar oricine vedea că nu poate fi vorba de 40-50.000 de imigranți, ci de mult mai mulți. Avem 1,5 milioane de anul trecut și mai vin două milioane anul ăsta, dar noi am rămas cu povestea cotelor, deci este o altă greșeală”. În fine, o altă mare greșeală: ”Pilonul nostru de securitate este legat de SUA. Ei și-au adus baze militare și pușcași marini la Kogălniceanu, ei au avioane F-16 aici, tancurile americane Abrams sunt aici, deja poziționate, artileria americană e deja poziționată aici, logistică pentru încă vreo cîteva mii de militari americani care să vină la noi, cu ei am făcut scutul anti-rachetă și, ce să vezi? România a cumpărat rachete anti-tanc de la Germania. Și nu avem un militar german în tot sistemul de apărare al flancului estic al NATO, implicit în România” a mai spus Băsescu, reamintind că SUA a avut anul trecut un buget alocat pentru Europa de 700 de milioane de dolari, iar acum a mărit la

# obiectiva date 4 February 2017 10:41 0

din acest articol reiese FOARTE CLAR SI EVIDENT ca lumina zilei, unul dintre motivele CONFLICTULUI desfasurat in ROMANIA prin intermediul REVOLUTIEI POKEMON :-x - intre SUA si GERMANIA..... 8) 8) 8)

# jurist date 3 February 2017 16:41 +3

daca e bal sa fie. desfiintati DNA si infiintati o alta structura. care-i problema? Boc si slata de lacuste pdl-iste au facut harcea parcea din institutii, un exemplu este garda financiara desfiintata la foc automat. e asa de greu sa desfiintezi o institutie care s-a dovedit ca nu-si indeplineste scopul pentru care a fost creata? Dragnea ar trebui sa puna ministri competenti nu******ri plingacioase.au iesit in strada fraierii lui ciolanis. sa nu-mi zica mie cineva ca adormitii astia stiu pentru ce au iesit.

# Dan date 3 February 2017 16:44 -14

Ma da voi psd-istii nu va simtiti insultati cand propaganda va crede asa idioti? Intreb si eu ca omu, pe de o parte mare tam tam ca de ce a dat Ciolos ordonanta, acum ca de ce nu a dat? Nici nu era obligatia lui Ciold sa il regelementeze, era a parlamentului, in care ciuma voastra rosie avea majoritatea. Chiar asa de idioti ati ajuns ca 1+1 da 7?

# @Dan date 3 February 2017 18:46 +5

mai danut, parca esti la mine ca unul care se semna pe aici avocat traditional. ce-i drept stii olecutica mai multa gramatica, dar asta nu e suficient. vezi ca ziarul lui joianis e pe alt site si pupaturile de rigoare in locurile rusinoase nu ne intereseaza.

# @dan date 4 February 2017 10:48 0

Mai joianistule,astia care scriu pe aci nu se simt nici macar psdisti, ei sunt oripilati de prostia si ticalosia voastra.

# Mihaela date 4 February 2017 14:25 0

@ Dan Parlamentul nu era in sesiune, era obligatia guvernului sa dea OUG de modificare: mai bine te duci sa faci nani :zzz

# @Mihaela date 6 February 2017 16:15 -1

”Mâine convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară. De ce? Pentru ca Guvernul să poată să emită ordonanţe. parlamentul fiind convocat în sesiune extraordinară, Guvernul poate emite ordonanţe. noi nu ne pierdem în detalii. Am văzut că acest Guvern se doreşte să fie blocat, foarte bine, folosim toate pârghiile legale şi constituţionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului condiţiile să guverneze”, a declarat liderul PSD, pentru România TV.

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:50 +3

„Aduc (po)vești, aduc (po)vești!” (apud gaița Sammy) M-o împins șarpele, mititelul, aghiuță, șeitanul, împielițatul, vasiliscul, leviathanul și belzebutul ca să mă duc la o matușcă betrînă, cu brâul de lână, ca să-i setez controlul panelul de la combina frigorifică (c-o îmblat babornița aiurea la butoane ș-o transformat congelatorul în Antarctica și frigiderul în cuptor cu microunde (+12 grade dintr-ale barosane de-ale lui paraCelsus. Amu mai trebe de spus și că baba o primit combina de la o nepoată de-a iia din Italia, iar ea are deprinderi de mânuire / operare eficientă a electrocasnicelor identice cu deprinderile standard ale unei babe la mânuirea mitralierei antiaeriene jumelate, cal 14,5 mm). Cât am stat Io* aclo pe holul criogenat să setez tot felul de questii, ca să aibă baba condiții optime în care să i se păstreze purcelul asasinat mișelește amu ceva zile, ca să nu degere baba, s-o fi gândit iea să facă oleacă de mișcare, ...

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:52 +2

... așa că o-nceput să deie de zor din meliță și să mă chiseze cu întrebări întrebătoare de baraj, toatele având răspunsuri stereotipice de hidrocentrală. Apăi cum îi cu guvernu’, cum îi cu manefestațiile de protest, cum îi cu ordinanța de iuțală a ștabilor de la gubernare, cum îi cu Procuratura particulară a lu’ Iocannis, cum rămâni cu rușî, cu americani, cu hungurii, cu philippinezii și cu marțienii și dacă trebuie baba să-și lege degrabă o boccea de alarmă pentru bejenie, în care să îndese o chimeșă de noapte, 2 broboade, brâul de lână de prezervă, 2 perechi de colțuni de lână, 2 cepe, o buca de mămăligă, un boț de brânză scoaptă, aifonu’ Samsung Galaxy S6 și ultrabucu’ iia - Soni Vaio de i l-o trimes padarok nepoata iia din Italia. Și dacă moșu’ iia o să primească și el ordin de mobilizare sau trebe să se ascundă în pimniță, lângă poloboacele cu vin și dămigenele cu samahoancă, ca să-l nu-l găsască geandarmii statali și să-l ieie cu arcanul la oaste.

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:53 +2

Cam astea o fost cele câteva întrebări pe care mi le-o turuit matușca, până i-am închis gura prostind-o pe față că dacă vre’ să-i setez frigiderul la un regim optim, îmi trebuie liniște ca să aud cum lucrează electronii din procesorul ce controlează blocul de comandă. Baba o tăcut chitic, nu înainte de a mă peria oleacă la coarda sensibilă, că iea e matușcă betrână cu brâul de lână, carte știe doar cât o învățat cu popa la utrenie, adică să se iscălească și tabla scăderii și împărțirii (că tabla adunării și a înmulțirii e doar pentru pochi) și că Io*-s om cu carte, care are abonament la ziarele „Mișcarea”, „Curentul” și „Dimineața” și că trebuie să le știu pe toate cele, așa că să-i răspund musai la nedumiriri. Amu’, după ce o tăcut cotoroanța, am început să-i explic pe-ndelete: 1. Că puterea legislativă în statul democratic Rroemenica este exercitată de Parlament, care la rândul luia poate delega această competență către Guvern,

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:54 +1

... prin abilitarea acestuia de a emite Ordonanțe de Urgență. 2. Că nicăieri pe pământuțul acesta, nici măcar în Gambia, Lesotho, Congo sau Eritreea, activitatea de legiferare nu este supusă sancțiunii penale, civile sau administrative, fiindcă este însuși izvorul creator chiar al Legii, al normativului și nu poate fi supus sancțiunii normativului. 3. Apoi că mi se pare o prostie tulburătoare ca un organism instituțional al României, creat prin ordonanță de urgență, ca să aplice legea, se poate îndrepta cu anchetă chiar împotriva legiuitorului, chiar împotriva creatorului său (adicătelea e aidomă de anacronic ca și păcatul de înfumurarea al Luciferului care s-a crezut mai sus decât Demirugul său). (Baba o căscat oleacă ochii mari, m-o suduit oleacă ș-o zâs să nu mai grăiesc vorbe de hulă și ocară taman în holul iia criogenat, dedesubtul candelei cu untdelemn ce ardea sub Iconul Mântuitorului, aflat pe peretele de East în poziție supremă,...

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:55 +2

... iar dedesubtul luia pozele la toți conducătorii Rromâniei, începând de la Carol I, trecînd pe la Mihăiță, Gorghiu-Dej, Iliescu și terminând cu Iocannis. Cică lasă-i pe tăți aclo pe perete, că mai bine să prisosască decât să lipsască!) 4. Apoi i-am mai zâs că situația a devenit de-a dreptul „HALUCINANTĂ” în momentul în care legiuitorul, pe care-l pândește primejdia de a fi anchetat, pentru activitatea de legiuire, de însăși creația sa, are de gând să deie o Ordonanță de Urgență prin care să desființeze taman ceea ce tot el a creat prin OUG și astfel să înlăture primejdia răspunderii pentru o activitate ce nu comportă răspundere. (taman ca obida unui mujâc inervat de aspectul deșucheat al Lucrării lui: „’Mnezăiimăti, Io te-am făcut, Io te distrug!” aka „Cine este celce-mi întunecă Lucrarea prin cuvântări fără pricepere?” Baba o ascultat atent și n-o zâs prima dată nica.

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:56 +1

Apoi o-nceput să mă suduie, că de ce-s tâlhar ticălos și-mi bat gioc de iea, că iea e măicuță betrână, cu brâul de lână și că-i mică pensia, maică, și n-ajunge nici măcar de-un rețept la apotecăr cu care să ia o cutie de citrat de sildenafil pentru moșu’ iia. Și cică să-i explic așa mai pe-ndelete, prin exemplificare și modelare, că „generalizarea, abstractizarea și conceptualizarea cică-i pentru spiritele erudite, iar exemplificarea și modelarea este pentru cei mai sărmani cu duhul, dar care o să fie primii încolonați la Poarta Grădinii atunci când o să comande Domnul Zeu „la stînga-mpreeee-jur!” (Am impresia că baba țâne acasă pitulate în lada de zăstre literatură interzisă de-a lui Cant, Hegăl, Șopenhauer, Nice și Ghitler, că m-o lăsat baba cu gura căscată când mi-o înfipt aia cu generalizarea versus exemplificarea, da n-am îndrăznit s-o questionez de unde știe așa șotie epistemiologică.

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:58 +1

P-ormă iar îi pornea moara meliței și trebuia s-o pâcălesc că trebuie să ascult neutronii din circuite dacă-și fac treba bine în panelul frigiderului). Cică să-i modelez situația. I-am cerut un creion ș-o „foaie de hîrtie”, ca să-i desenez. Și pe foaie i-am desenat un câne încovrigat cu botul la coadă. Baba m-o suduit iar că-i desenez măscări, cu câni care-și ling bijuteriile, și că nu se cade așa ofensă, că ea e babă bătrână cu brâul de lână, pioasă, și că nu vrea să-și risipească șansa la mântuire. Da nici Io* nu m-am lăsat mofluz și i-am esplicat la baborniță că în desen nu-i un câne metrosexual ca gigoloii de pe Dorobanți, ci-i un câne care aleargă dimprejur ca să-și prindă coada și s-o muște. Baba cere detalii exhaustive. Io zâc așa: după cum se știe, nu coada îl face pe câne, ci cânele face coada, (taman după stereotipul lăchinesc ce spune că nu barba-l face pe philosoph, ci philosophul face barba).

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 16:59 +2

Și cică la cânele acela care o creat coada, aceasta din urmă nu știu ce-o pățât, poate o fost pălită de rabie, că s-o apucat la un moment dat să vreie ca să muște cânele: cânele o turbat și el de-a binelea, furios cum coada lui încearcă să-l muște taman pe el. Așa că s-o apucat să se învârtî în cerc, ca să-și prindă coada cu colții, ca s-o pedepsască strașnic, s-o-nvețe minte de-altă dată să-și vadă de lungul … cozii. Iar tot acest tablou HALUCINANT neavând nici un fel de finalitate rațională, atâta timp cât coada născută de câne nu se liniștește să steie cuminte, ca să nu sară la câne, iar cânele nu se așează și el liniștit pe lăbuțele de dinapoi, lepădând alergătura morganatică întru pedepsirea cozii. Cam asta o fost historia incrementă și decrementă cu matușca, frigiderul și contextul socio-politic din Rroemenica Saudită.

# Edelweiss - Uricar de Bukowina date 3 February 2017 17:01 +1

N-ar mai fi de spus nica, decât că baba o amuțit față de desăvârșitul model didactic ce i l-am creat, o făcut ochii mari și strălucitori ca la o Teofanie a Domnului Zeu, o uitat să-mi plătească vreo 10 lei pentru ce i-am reglat la frigider, o dat iama în cuhnie unde o pornit ultrabucul pe Scaip, ca să grăiască cu nepoata iia din Italia să-i zică ce anume însamnă „HALUCINANT”. Că nepoata babii din Italia e fată dișteaptă dar fără… „noroc”, o făcut faculta de drept la Univ. Buc., o fost șăfă de promoție, apoi o luat masterul la Academia de Poliție și doftoratul la Academia de Informații, dară n-o avut nici un tată procuror ceaușist, nici un unchi colonel de săcuritate și nici un cumătru milițean sau politruk, așa că s-o dus badantă în Italia ș-amu șterge la cur o babă din Amatrice. Ș-am încălecat pe-o șa și v-am prostit pe față, așea! :P :P :P

# ubu date 3 February 2017 20:40 -1

mai pune si pe garduri facaturile, tovarase...

# Io și numai IO date 4 February 2017 07:03 0

Frumos, ''demențial'' dar frumos de tot! <img src=ops:' /> Bravos, măi, edelweiis de Bucovina!

# escu date 3 February 2017 17:09 +11

Dacă există așa ceva și nimeni nu s-a sesizat până acum, nici măcar CCR, este foarte grav. Iată cum orice mani******re este posibilă, penalii scăpând cu largul concurs al guvernului de tehnoratați. Chiar nimeni nu mai știe legile din România? Nici măcar reprezentanții Ministerului Justiției și ai CSM? Nu ar fi fost cazul ca CCR să fi sesizat de la început o astfel de situație, evitându-se tot balamucul? La sesizarea CCR de către Ciolanis ș.a. singura soluție nu poate fi decât că sesizarea nu are obiect iar ordonanța își pierde efectul deoarece nu mai face obiectul reglementării. Nu poți modifica ceva din CP dacă nu mai există. Deci „penalii” erau de mult iertați,dacă aveau avocați chitiți pe lege iar DNA pierdea încă un care de dosare abuzive.

# esca date 3 February 2017 17:23 +2

Ai inteles ceva, insa nu mare lucru. Protestarii lui Iohannis , SRI @DNA n-au inteles nici macar 4% din ce ai priceput matale. Noroc ca li s-au dat sloganuri, lozinci si pancarte. Ca altfel s-ar fi mirat, de-a dreptul nauci, ca de ce s-au adunat atatia in strada .

# tehnoratații penalului Ciolannis date 3 February 2017 17:52 +2

„Guvernul meu” fu guvern de tehnoratați? Cea neam cu materia primă de țuică dădea o definiție foarte măgulitoare pentru tehnocrat...

# Matei date 3 February 2017 21:26 +4

Sa mai adaugam ca nu doar legea de functionare a Curtii Constitutionale prevede aceste termene ci si insasi Constitutia Romaniei, in primul paragraf al articolului 147. Acolo, in plus, se precizeaza ca articolul sau legea declarate neconstitutionale se considera a fi SUSPENDATE in intervalul de 45 de zile pe care l-ati amintit. Deci 45 de zile suspendare iar apoi desfiintare. Sper ca nimeni nu a indraznit ca din data de 15 iunie 2016 sa mai faca cercetari sau sa dea decizii in baza articolului 297 CP.

# Pif date 4 February 2017 03:18 +1

Poate afla si Ciutacu... :-* :lol:

# Luca date 3 February 2017 17:42 +10

Felicitari pentru stilul narativ plin de talent si obida impotriva imposturii al dlui Edelweiss! Am inteles messajul lui. Constat ca dl. R. Savaliuc a argumentat corect unele aspecte ce tin de constitionalitate si de obligatia legiuitorului consecutiva admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate. Dragii mei romani care stati infrigurati si tremurati in strada, nu pot sa nu va spun concluzia la care am ajuns: Sunteti in eroare! Si cei din opozitie si presedintele (sper)au inteles OUG privind modificarile legilor penale si proiectul privind gratierea. Cu toate acestea, ei va intoxica si va manipuleaza. In realitate, ceea ce se intampla in strada este o manifestatie politica organizata de PNL si USR impotriva PSD si a Guvernului, pentru caderea guvernului. RUSINE PNL! Ati coborat limbajul politic sub cel mai scazut nivel, l-ati vulgarizat peste ceea poate suporta o persoana instruita, avand o minima cultura. Ati cultivat si cultivati ura intre romani.

# Edelweiss - Grămătic de Bukowina date 3 February 2017 18:40 +3

Evangelistule, mă îmbucur că ț-o plăcut „elucubrația” hipergrafică. Dar știi de ce mi-e frică mie? Să nu apară iar să-mi interpreteze semantic și stilistic „glumița” puradelul analfabet de la Rădăuți, ăla care a considerat metafora „plaivazul meu de calibrul 338 Lapua Magnum este de o precizie chirurgicală” ca fiind dovada certă a posesiei la domiciliu a unei arme de foc. Sau să nu vină surioara de gintă tâmpelnică a lui sebi* - puișorul judiciar @Lioara** de la J. Suceava, care să rupă și ea zăgazurile bunului simț rațional: „Susținerea inculpatului, în sensul că prin afirmația „plaivazul meu cal 338 lapua magnum este de o precizie chirurgicală” făcea de fapt referire la condei, la capacitatea de influențare exercitată prin intermediul unui text scris, :o și nicidecum la o armă de foc, NU POATE FI REȚINUTĂ DE INSTANȚĂ. Astfel, deși plaivaz reprezintă forma învechită, po******ră a cuvântului creion, condei,...

# Edelweiss - Grămătic de Bukowina date 3 February 2017 18:41 +1

, instanța apreciază că prin asocierea acestui cuvânt cu denumirea unei arme de foc :o cu indicarea inclusiv a calibrului acesteia nu se poate reține sensul indicat de inculpat și astfel să se excludă caracterul amenințător al acestui comentariu făcut la adresa :o persoanei vătămate.” Îți dai seama, fratiweare, că cele două pasaje citate sunt din rechizitoriu, respectiv din Sentința penală de condamnare! Îți dai seama că maimuțele astea care n-au habar de metaforă, pentru care „textul scris” este o expresie firească, pentru care „Lapua Magnum” este O DENUMIRE DE ARMĂ, (nicidecum un standard tehnic ce definește tipul de glonț sau cantitatea încărcăturii de azvârlire), ei bine, MAIMUȚELE ASTEA AU AJUNS SĂ NE CONDAMNE PENTRU CEEA CE NU PRICEPE MINTEA LOR DE PROSTOVANI SADEA! Iar cireașa de pe tort din soiul „non liquet” - comentariul a fost formulat la o polemică online la care NIMENI NU A ADUS ÎN DISCUȚIE SCHIZO-„PERSOANA VĂTĂMATĂ” *** ca să se justifice sensul dubios ...

# Luca date 4 February 2017 10:00 +2

Stimate Edelweiss-Gramatic, sa ne fereasca sfantul de cate specimene sunt in randul juzilor. Daca citesti unele hotarari, crezi ca esti pe alta lume. Nu intelegi nmic din ce se spune, nu intelegi de ce a castigat unul si a pierdut altul, de ce unul este condamnat si altul este achitat etc. Multe hotarari nu au argumentatie logico-juridica , sunt copii ale rechizitoriilor sau ale pasajelor din hotarari CEDO. In fapt, nu te convinge ca ai fost judecat dupa o minte logica si lucida si dupa o masura corecta si impartiala. In schimb, sunt hotarari care reflecta munca si personalitatea judecatorului, constiinta si nivelul lui de cultura generala si juridica. Dar, cu o floare si cateva flori nu se face primavara. Uitati-va cum vorbeste, cat de incoerenta este sefa CSM. Imi amintesc ca a aparut in luju stenograme din sedinta CSM, atunci cand chipurile, s-a pus in discutie verificarea corectitudinii concursului pentru magistrati-asistenti de la I.C.C.J. sa citesti si sa te minunezi.

# Edelweiss - Grămătic de Bukowina date 3 February 2017 18:42 +1

„comentariu LA ADRESA persoanei vătămate) Vae Victis! Vai nouă, cei cărturari și grămătici care am ajuns să fim condamnați de MAIMUȚELE DE BOMBARDAMENT ALE SISTEMULUI JUDICIAR! /// * bucșa andrei-sebastian – Parchetul Rădăuți / ** zăgan anca-alioara – Judecătoria Suceava. / *** vicol gabriela – Judecătoria Rădăuți.

# Luca date 3 February 2017 17:59 +11

Sper sa vina scadenta mai repede pentru PNL si USR, Sa plateasca pentru tot ceea fac impotriva tarii si a romanilor. Scadenta va fi in ziua alegerilor, cand vor fi scosi definitiv din scena politica. Si o spune un fost simpatizant PNL. Cu exceptia agitatorilor violenti si a huliganilor, am vazut in strada oameni cu chipul frumos, cu fata incarcata de speranta si increderea ca ei pot face ceva util pentru tara. Merita tot respectul nostru ca s-au mobilizat, dar nu pot sa nu le spun ca sunt in eroare. Oameni buni, luptati pentru dreptate, egalitate, fraternitate, care pot exista doar intr-un stat de drept si intr-o democratie sanatoasa! Romania este in pericol! Forte oculte abia asteapta sa foloseasca framantarile din tara noastra in interesul lor. Va spune un om neinregimentat politic: Romania trebuie sa fie, inainte de toate, PRIMA, inaintea oricaror interese individuale si de grup. Sa nu ne pierdem umanitatea si sa nu mai cultivam ura. Asa sa ne ajute Dumnezeu!

# george date 3 February 2017 19:01 +4

jurnalistii care scriu acest articol ar face o fapta buna pentru toata tara, daca ar veni in emisiuni tv sa arate ca de fapt OUG 13 incearca sa repare o mare gafa a tehnocratilor, dar cei care au dat-o nu stiu sa explice sau sa se faca intelesi. E adevarat ca acum se pare ca e tarziu si presiunea strazii v-a fi tot timpul cat PSD e la putere, pe orice lege, pentru ca peste 4 ani nu vor avea nici o sansa, daca programul de guvernare v-a fi dus pana la capat, ACEASTA E MIZA si nu o ordonanta, fie data si noaptea.

# cratima georgica date 3 February 2017 21:19 -2

nu mai pune cratima aia cretina aiurea..se scrie "va fi tot timpul", "va fi dus..."

# Gogu K. date 4 February 2017 12:45 +1

[quote name="george"]jurnalistii care scriu acest articol ar face o fapta buna pentru toata tara, daca ar veni in emisiuni tv sa arate ca de fapt OUG 13 incearca sa repare o mare gafa a tehnocratilor, dar cei care au dat-o nu stiu sa explice sau sa se faca intelesi. E adevarat ca acum se pare ca e tarziu si presiunea strazii v-a fi tot timpul cat PSD e la putere, pe orice lege, pentru ca peste 4 ani nu vor avea nici o sansa, daca programul de guvernare v-a fi dus pana la capat, ACEASTA E MIZA si nu o ordonanta, fie data si noaptea.[/quote] Poate să explice un regiment de jurnaliști sau de juriști. Urechile înfundate nu aud, iar majoritatea creierelor nu pricep...

# Pif date 4 February 2017 16:29 0

Gogule, sezi bland. Democratia nu este pentru catei. Doamne-Doamne are o alta specie preferata..

# cristi date 3 February 2017 20:41 +6

Mă iertați, dar unde zice CCR că e neconstituțional? Zice clar "sunt constituționale" cu o lămurire: "constata ca dispozitiile art.246 alin. (1) din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma „indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul acestora se intelege „indeplineste prin incalcarea legii”... Definitiva si general obligatorie.” Așa că toată premisa articolului e falsă.

# Matei date 3 February 2017 21:42 +4

Va iertam, domnul Cristi, dar asta e ca si cum cineva ar spune ca Romania poate fi considerata o tara ca SUA daca va avea 50 de state, 9.800.000 km² si un buget de nu mai stiu cate mii de trilioane de dolari. Da este neconstitutional pentru ca intre corectia realizata de Curte si mintea magistratului care aplica respectivul articol trebuie sa existe obligatoriu si formal un text de lege elaborat de catre cei indriduiti sa o faca. Curtea spune ce nu este bine, Parlamentul sau Guvernul trebuie sa formalizeze prin lege sau OUG textul corectat (art147 din Constitutie), iar apoi magistratulaplica textul modificat. Magistratul nu poate intelege si interpreta, cu de la sine putere, modificarea ceruta de Curte deoarece Curtea Constitutionala nu poate legifera. Sa ma iertati si dumneavoastra daca gresesc, nu sunt jurist.

# Edelweiss - Critic de Bukowina date 3 February 2017 21:32 +1

Mey băjeț', mey, cel mai beton-armat pasaj citat din Decizia CCR nr. 405 din 15.06.2016, în referință la infracțiunea de abuz în serviciu, enunță o serie de principii ce obligă structurile systemului judiciar național, inclusiv DNA, la acțiuni ferme în vederea destalinizării actului de justiție este cel al punctului 45: „„45. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, art. 7 par. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră principiul legalității incriminării și pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege), pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii conținutului infracțiunilor existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracțiuni, prevede și principiul potrivit căruia legea penală nu trebuie interpretată și aplicată extensiv în defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie. ...

# Edelweiss - Critic de Bukowina date 3 February 2017 21:36 +2

... Rezultă, astfel, că legea trebuie să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele aplicabile, această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie CU AJUTORUL INTERPRETĂRII ACESTEIA DE CĂTRE INSTANȚE și în urma obținerii unei asistente judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penala și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora.” // Mey băeț', mey, ăst silogism O SĂ FACĂ CARIERĂ în următorii ani! Ascultaț' bine la ce spune un hâtru mucalit, cu nas de copoi față de predicția viitorului! Am (pre)zis! :-)

# cartea date 3 February 2017 23:16 +2

imi place cum tine cartea in mina. asa tineam si eu cartile de povesti cind eram mic si nu stiam sa citesc. ma prefaceam ca inteleg si lasam sa se vada ca citesc penalul :P :P :P :P :P :P

# Ficx date 3 February 2017 23:23 +3

In ce tara traim ... procurorii NU cunosc legea si fac rechizitorii in baza unor articole de cod penal abrogate tacit ... legiuitorii NU cunosc legea si modifica aceleasi articole ... oricum, situatia in care s-a ajuns nu mai lasa loc de argumente juridice, morale sau de alta natura (oricat de pertinente si bine argumentate ar fi). Abrogarea ordonantei si inceperea unei dezbateri in parlament (luuuunga si transparenta) asupra revizuirii tuturor prevederilor codului penal declarate neconstitutionale ramane ultima solutie. Nu se poate discuta cu oameni (minoritari dar vocali) a caror actiuni sunt manate de etichete si sloganuri puerile, iar in parlament (constat) anarhistii se dau in spectacol ...

# Pif date 4 February 2017 03:55 0


Citeza pe Ficx
Abrogarea ordonantei si inceperea unei dezbateri in parlament (luuuunga si transparenta)...Nu se poate discuta cu oameni (minoritari dar vocali) a caror actiuni sunt manate de etichete si sloganuri puerile, iar in parlament (constat) anarhistii se dau in spectacol ...
Prima data sa vedem daca vor avea ce abroga. Ciorbea a atacat OUG 13 la CCR, inclusiv pe urgenta. Avocatul poporului si-a facut datoria, facand sa dispara motivatia protestelor minoritarilor vocali. Daca protestatarii sunt asa de experti in dr. penal, inseamna ca sunt experti si in drept constitutional. Deci,vor sta cumintei acasa sau vor merge la prieteni, la o bere si-un popcorn, asteptand Decizia CCR. Incepand de azi,nu se mai aduna de nauci pe strazi si bulevarde cu tot felul de lozinci si pancarte impotriva OUG13. Rezolva CCR chestiunea.

# Ficx date 4 February 2017 16:39 +1

Abrogare ... in sensul folosit de mine, este un termen descriptiv, profan, general. Tehnic (pentru ca unele articole produc deja efecte) se poate doar prin modificare (probabil prin lege si nu prin alta ordonanta ... dar divagam ... se va gasi o solutie). Ordonanta contine elemente neconstitutionale, dar nu in partile blamate in strada. Daca CCR declara ca neconstitutionale articolele blamate, nu face decat sa-si contrazica propriile decizii. Oricum CCR nu ar trebui sa decida sub presiunea strazii si sper ca va ramane consecventa deciziilor anterioare, daca se va ajunge acolo ... dar eu cred totusi ca ajustarile se vor face inainte de CCR (cel putin partial ...). Retragerea, abrogarea, prorogarea, modificarea sau cum vreti sa-i spuneti, tehnic vorbind nu e asa de simpla. PS. Nu are importanta cine a ridicat obiectiile de constitutionalitate, momentul explicarii argumentate tehnic juridic a trecut ... e o decizie politica acum (inevitabila ... cred eu)

# Nu uita cå esti roman date 3 February 2017 23:24 +5

ABUZUL IN SERVICIU A FOST DEZINCRIMINAT? Nu stiti ce ne asteapta!. In scurt timp DEMOCRATIA va fi o notiune expirata. Institutiile de forta nu mai reprezinta acum Statul Roman. Justitia de azi este dupa chipul justitiei din anii “50. Presa, posture TV pentru informarea poporului acum libere ca si multe altele vor deveni amintiri. Noi trebuie sa nu dam inainte nici economic nici sa luam masuri pentru cresterea nivelului de trai. Si aceste deziderate se vor nårui numai cu sprijinul acestor tineri cretini care nu stiu nimic despre istoria României nu sint in stare sa inteleaga notiuni juridice, de fapt nici nu stiu pe ce lume traiesc. Mai tirziu vor regreta mani******rea in care au crezut dar va fi prea tirziu. Mai stiti ce spunea Eminescu despre straini?. De ce oare Tutea spunea cu parere de rau ca “am stat 13 ani in inchisoare pentru un popor de tâmpitzi”. Vae victis!. (Vai de cei invinsi!.)

# Luca date 4 February 2017 09:43 +2

Dar cine a spus: ,,cand am plecat v-am lasat prosti, iar cand m-am intors, v-am gasit si mai prosti?

# AndreiV date 4 February 2017 08:22 +2

In aceste conditii,mare expert,procurorul general,cata legislatie cunoaste,mai ales ca si-a dat examenul si cu atacarea in justitie,desi existau iar sesizari la CCR care inca nu au fost solutionate,umilind si jignind poporul roman,catalogandu-l drept incult. Si mai e ceva.Ce va spune imaculatul cu case dobandite cu acte false,evazionistul care se spune ca nu si-a declarat veniturile si deci nu a platit impozite9de ce nu prezinta fisele fiscale si declaratiile depuse la finante?),la care se adauga participarea la vanzarea de copii din postura de primar -sofer si la fel de grav,declararea ca succesor al nazistilor,tot din postura de primar.Dar,tot ce spune el trebuie crezut ca atare,fara a aduce si probe.Numai el are voie sa umileasca si sa batjocoreasca adversarii politici si intreg poporul pe care il uraste si il vrea disparut.

# Nea Nicu date 4 February 2017 10:08 -1

Alooo!! Stati linistiti!! Stati la locurilii voastre!! Abuzul in serviciu nu a fost dezincriminat decat de juristii cu ,,studii academice''. Am vorbit io cu ..... coana Leana. Ma puteti alege secretar la ,,comisia juridica''.

# SPARTAKUS date 4 February 2017 10:20 +5

Pe marginea celor publicate de luju,art.intitulat POATE CITESTE SI SEFA CSM,din 01.02.2017.In aceiasi zi la orele 16,50 am etalat un comentariu in care invocam prev.LEGII nr.47/1992 din care se desprine in mod cert aceea ca:CSM-ul nu este indrepatit de-a sesiza C.C.R.cu privire la constitutionalitatea sau nu a unor legi sau articole de lege.acest lucru poate fi facut doar de ICCJ.Este limpede ca CSM,nu isi cunoaste atributiunile de serviciu!!!!!!!!

# Edelweiss - Uituc de Bukowina date 4 February 2017 10:59 +1

Mey palicarilor, mey, dar despre LEGEA RĂSPUNDERII MAGISTRATULUI nu mai grăiește niminea? :-? /// „CSM - sindicat informal al magistraților, care are ca atribuții: 1. Împingerea sub preș și ascunderea tuturor mizeriilor și matrapazlâcurilor comise de magistrați; 2. Punerea pumnului în gură, a ciubotei, a botniței sau a călușului în gura tuturor celor care, în baza dreptului lor fundamental uman, european și constituțional la libertatea de opinie și libertatea de exprimare, îndrăznesc să exprime opinii critice la adresa nemernicilor și potlogarilor din magistratură. 3. Acțiunea susținută întru obținerea a noi și noi majorări ale salariilor magistraților, onctuos de NESIMȚITE. 4. Opoziția disperată față de adoptarea și punerea în operă a „Legii răspunderii magistratului”.

# Ivancu Aurel date 4 February 2017 15:28 +2

Stimate domn, Avand in vedere starea emotionala in care se afla societatea civila la ora actuala, cu privire la actiunile Guvernului Romaniei, consider, ca SINGURA SOLUTIE de detensionare a acestei situatii - este o masa rotunda ( URGENTA ) cu participarea a cel putin trei sau cinci avocati cu expeienta in toate domeniile ( penal, civil, constitutional, etc ), pentru dezbatere, asupra articolului aparut pe Luju.ro „ABUZUL IN SERVICIU A FOST DEZINCRIMINAT TACIT” ( pentru care merita toata consideratia mea) Este foarte important de stiut daca expunerea domnului Morarescu poate sau nu sa fie sustinuta fara echivoc in fata unui complet de judecata. Un raspuns afirmativ ar fi echivalent cu inlaturarea din mentalul societati civile, a suspiciuni cu privire la „dedicatia” pentru domnul Dragnea a acetui act normativ, lucru, care, din punctul meu de vedere ( pe o scara valorica imaginara ) ar detensiona starea emotional

# Edelweiss - Declarant de Bukowina date 4 February 2017 18:30 0

Apropo de măsuri neechivoce de detensionare a stării sociale artificial create prin mani******re, persuasiune și intoxicare: Io* nu știu de ce nu iese Dragnea cu un comunicat ferm prin care să afirme că INDIFERENT de prevederile OUG 13 sau ale unei ipotetice legi de grațiere, EL VA FACE CERERE DE CONTINUARE A PROCESULUI PENAL LA CEREREA SUSPECTULUI SAU INCULPATULUI. (art. 18 C.proc.pen). Inga așa le-ai luat maul la șobolanii - eminențe cenușii ale protestelor iar pe protestatari i-ai lăsat dintr-un shot fără „jucărele”. ( nu că mă dau egzemplu aiurea, dar Io* am în cârcă un 279 și un 208, ambele manufacturate anapoda, funcție de postări online. Dacă până-mi găsăsc dosarul unde l-o pitulat iar sobolii cu babețică, apare legea grațierii și cade 208-ul, VOI FACE CERERE DE CONTINUARE A PROCESULUI PENAL. Pe mine nu mă încălzește cu nimica să câștig la masa verde a „grațierii”!. Io* voiesc să scoț meritata achitare, apoi să văz magistrat „spânzurat în piața publică” * de propriii lui colegi.

# Edelweiss - Semiolog de Bukowina date 4 February 2017 21:33 0

* sebi, potaie turbată și scelerată, șăzi ghinișor pe lăbuțele de dinapoi, că nu-i ceea ce crede mintea ta basică, mononeuronală, funcționând în sistem binar, aidoma motorului Otto în doi timpi! Aia este METAPHORĂ, analfabetule, și vrea să însemne, în sensul extins, pedeapsa exemplară ce și-o merită un asemenea magistrat INCOMPETENT.

# ceir date 4 February 2017 18:30 0

D-le Rasvan am o rugaminte, spuneti-mi Legea, nr, si articolul nr.pe care lea incalcat Dragnea ca eu din motivare nu am inteles care ar fi. Este numai enunt sau nu s-a dat motivarea reala. Cu respect va multumesc.

# daragilor date 4 February 2017 21:36 +1

cum iesplicati bre spusele curtii? "Pentru cazurile de „abuz in serviciu” sau „abuz de putere” care implica interese economice, poate fi considerata adecvata cerinta unei intentii de castig personal, fie pentru persoana in cauza sau, de exemplu, pentru un partid politic. […] In masura in care prevederile penale de „abuz in serviciu” si „abuz de putere” sunt invocate impotriva ministrilor pentru actiuni care sunt in principal de natura politica, atunci acest fapt trebuie facut ca ultima solutie (ultima ratio)." (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. "

# Lucia Anghelache date 5 February 2017 11:45 0

Cel care a scris articolul este într-o gravă eroare. La ora actuală există decizii ale CC din 2009 care nu au fost modificate în legea respectivă. Deciziile curţii sunt obligatorii şi pentru instanţele de judecată, adică pe înţelesul eminentului redactor al acestei dezinformări, în instanţă se poate invoca respectivul articol din legea contestată la CC, dar în sensul în care curtea s-a pronunţat.

# Mihalcea date 5 February 2017 11:59 +1

Curtea s-a spălat pe mâini și prin Decizia asta. Au spus în 30 de pagini, mai mult cu titlu de recomandare, cam cum ar trebui definită infracțiunea astfel încât să respecte rigorile constituționale internaționale (să fie explicită încălcarea, să fie stabilit un prag de la care să fapta să fie considerată infracțiune, încălcarea să vizeze articole din legislația primară) iar la final spun că articolul este constituțional în măsura în care îndeplinirea defectuoasă a unui act înseamnă în viziunea legiuitorului încălcarea legii. Și uite cum problema se va tranșa de cel care are „butoanele”. Chiar și profesorul Tudorel Toader a afirmat într-un interviu că articolul este constituțional dacă este înțeles și aplicat în sensul soluției reținută în Decizie.

# Corigentul date 6 February 2017 20:01 +1

Da, acesta este numele meu,si nu din intamplar ma identific cu acesta,si ca sa va spun drept,mi-a dat ideia aceasta persoana,vazand-o ca icearca zi si noapte,sa treaca aceasta corigenta,dar sa ia consultatii de la cineva care o poate pregati pentru un "DREPT ",intr-o tara cu adevarat democratica,nu profesori pregetiti si formati la Rusi,caci asa va termina nici odata "DREPTUL",si spun acest lucru,bazandu-ma pe faptul ca romanii au inceput sa faca diferenta intre democratie si dictatura.Si aici ma refer la ultima,si as veni cu cateva exemple,cum ar fi:-bagare pumnului in gura MASMEDIEI,nerespectand votul MAJORITATII,DOSARE FABRICATE,TOTI REPETENTI LA "DREPT"procurori la DNA,cum ar fi cazul aceluia din Ploiasti,si exemplele ar fi mai multe,dar ce vroiam sa spun,d-lor ANLFABETI in "DREPT",lasati aceasta natie sa-si urmeze drumul care si l-au dorit in DECEMBRIE 89,si nu va mai interpuneti in drumul nostry,ca nimeni nu va avea de pierdut,numai voi,cand va va da aceasta natie NOTA DE PLATA,

# Corigentul date 6 February 2017 21:10 0

A-ti vazut mai sus in aceasta pagina,ce parere aveti,va putea sa descifreze cotloanele acelei CARTI care o tine in mana,si parca ar incerca sa invete o LIMBA STRAINA,ca de fapt fiecare cariera,juridica,pedagogica,stiintele exacte,s-au toate celelalte,au un codic,trebuie sa intri in el,si daca nu reusesti poti sa petreci toata viata,studiind ca nu vei reusi sa-l descifrezi,ASA SI IN CAZUL "KOVESY",nu-l poate descifra,s-au mai de graba a intrat in codul RUSESC,si s-a inpotmolit,insista,CORIGENT-O,pana vei intra in codicul DEMOCRATIEI,pentru ca noi,in "89"acest lucru l-am dorit,nu sa ne furati voi,aceasta dorinta,si daca nu a-ti inteles si a-ti inteles altfel aceasta nobila cariera,care este DREPTUL JURIDI,ar fi mai bine sa va retragegi,si sa continuati studiind DREPTUL JURIDIC,care apara drepturile DEMOCRATICE,nu cele de GRUP.Yo cred ca aceasta natie,mai devreme s-au mai tarziu,va va da nota de plata,pentru tot RAUL FACUT IN ACESTI 27 de ani,care ni ia-ti furat.....

# Kövesi date 6 February 2017 22:16 0

Pupa-mi-ai cratimele, bengosule. I-ti fac dosar penal.

# limba noastră-i o povară date 6 February 2017 22:56 +2

Dosar penal beton, fie și cu greșeli gramaticale „I-ti” e de milioane...

# Kövesi date 7 February 2017 08:23 0

Sta corigentul belind ochii la antene toata ziua ca sa ma faca pe mine corigenta ? Probabil stie doar sa scrie, nu si sa citeasca. Scria clar pe tricoul lui Voicu Mirela : "****** are cratima"

# Mario date 7 February 2017 09:56 +3

Din pacate Decizia C.C.R. nr. 405 din 15 iunie 2016 nu constata neconstitutionalitatea prevederilor referitoare la abuz ci doar le interpreteaza, in sensul ca, de la pronuntarea deciziei, prin sintagma „indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul art. 279 Cod penal se intelege „indeplineste prin incalcarea legii”. Fiind o decizie de interpretare, vine in completarea prevederilor Codului Penal, nefiind necesara modificarea acestuia in termenul de 45 de zile sau alt termen de decadere. Partea trista este ca, fiind o decizie obligatorie pentru toate institutiile si instantele din Romania, acestea trebuiau, in mod automat, de la pronuntarea deciziei sa reanalizeze dosarele aflate in lucru avand ca obiect -abuzul in serviciu- si cele in care faptele nu au fost savarsite „ prin incalcarea legii” sa fie inchise. Ar fi interesant de stiut daca intitutiile implicate au pus in aplicare Decizia sau nu, situatie in care avem de-a face cu „incalcarea legii” .

# Raneti Tudor Andrei date 14 February 2017 04:30 0

nu a fost dezincriminat Abuzul in serviciu, am ordonante falsificate de clasare in care asa-zisii procurori tigani ar fi motivat astfel daca era. Asta e cel mult ultima gaselnita a crimei organizate PSD Asa am crezut si eu vara 2016 dar CaCaRaii au declarat ca e constitutional cu conditia ca "defectuos" sa fie interpretat in sensul incalcarii legii ceea ce oricum era obligatoriu cf. art. 403 (1) c)d) din CPP pentru judecatori, si cf. art. 286 (2) d) din CPP pentru procurori. E limpede pentru orice om sanatos ca "atributiile de serviciu in mod defectuos" inseamna ca trebuia sa faci ceva si n-ai facut sau ai uzurpat functia cu rea-credinta. Dovada se face prin compararea legii, regulamentului sau a fisei postului cu ce-ai facut adica cu faptele. Daca nu corespund si daca se poate dovedi ca din rea-credinta ai incalcat legea, regulamentul sau fisa postului, ai savarsit Abuzul in serviciu. Banal, si patronii stiu asta :P O decizie inutila...

# DAMIAN date 16 February 2017 09:50 -1

Stabilirea pragului valoric pentru a sanctiona penal sau nu o infractiune de abuz in serviciu reprezinta un fel de cutie a Pandorii. Daca onor CCR a circumscris abuzul ca fiind ,,incalcarea legii", atunci ce nevoie mai este de prag? Legea care reglementeaza acele acte, drepturi, interese, este suficienta pentru a stabili infractiunii de abuz. Consecinte: in cazul in care se stabileste un prag valoric pentru a stabili daca trebuie sanctionat penal abuzul in serviciu, apare urmatoarea racila, si anume, smecherii din sistem, adica functionarii, consulta mai intai legea pe care vor sa o incalce, de exemplu: o autorizatie de construire, un certificat de producator, legile care circumscriu retrocedarile etc., dupa care isi fac calcule si, in functie de valoarea rezultata din calcul se apuca de comis abuzuri in serviciu! Ce minunat! Practic, prin introducerea acestui prag, PSD doreste introducerea unui sistem de avertizare pentru cei din sistem, un fel de cheie de control panala.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 12.07.2024 – Zeci de procurori vor sa devina si sa ramana sefi

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva