21 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

KLAUS FRAUS – Curtea de Apel Brasov demonstreaza ca sotii Iohannis au dobandit cu rea-credinta casa din N. Balcescu 29: „Dezbaterea succesiunilor si incheierea contractului au avut loc in aceeasi zi si la acelasi notar... Vanzarea lucrului altuia in cunostinta de cauza este nula absolut in virtutea cunoscutului adagiu clasic 'fraus omnia corrumpit' – frauda corupe totul”. Tot pentru „frauda la lege”, Carmen si Klaus au pierdut si imobilul din Gh. Magheru 35 (Decizia)

Scris de: Alex PUIU | pdf | print

14 December 2015 18:07
Vizualizari: 56333

Motivele de recurs de care s-au prevalat sotii Klaus si Carmen Iohannis (foto) in tentativa de a-si pastra casa din strada Nicolae Balcescu nr. 29 din Sibiu dobandita, in opinia instantei de apel, prin frauda la lege - principiul bunei-credinte a subdobanditorului si validitatea aparentei de drept - au fost demontate, pas cu pas, de judecatorii Anca Pirvulescu, Daniela Niculeasa si Codruta Voda, de la Curtea de Apel Brasov.


Instanta a facut publice considerentele deciziei civile irevocabile nr. 655/R/12.11.2015 de respingere a recursului formulat de Klaus si Carmen Iohannis impotriva deciziei nr. 235/16.05.2014 pronuntate in apel de judecatoarele Anamaria Ionescu si Manuela Bonciu, de la Tribunalul Brasov (minuta deciziei Tribunalului Brasov, in articolul Fals cu Fals). Este vorba despre hotararea de anulare a contractului de vanzare-cumparare nr. 924/01.06.1999, incheiat la notarul Radu Gabriel Bucsa, prin care Carmen Georgeta Johannis si Klaus Werner Johannis au cumparat de la Ioan Bastea (decedat) jumatate din imobilul din strada Nicolae Balcescu nr. 29, la parterul caruia se afla astazi spatiul comercial inchiriat, potrivit presei, pe zeci de mii de dolari anual, bancii Raiffeisen. Asa cum ne amintim, instanta a constatat ca proprietatea a fost dobandita cu rea-credinta, in baza unui certificat de mostenitor emis - de acelasi notar si in aceeasi zi de 1 iunie 1999 - pe baza unor acte de stare civila despre care se stia ca sunt false si care au determinat instantele, in iunie 2005, sa anuleze si contractul de vanzare-cumparare prin care Klaus Iohannis si Carmen Iohannis au achizitionat imobilul din strada Gh. Magheru nr. 35.

Altfel, ne intrebam daca nu cumva, in conditiile in care instanta a stabilit ca imobilul din Nicolae Balcescu nr. 29 a fost luat prin frauda, sotii Klaus si Carmen Iohannis ar trebui sa returneze si contravaloarea chiriei pentru cladirea detinuta si exploatata vreme de 15 ani, chirie care ar fi fost - conform informatiilor din presa - de peste 20.000 de dolari pe an.

Iata pasaje relevante din motivarea deciziei CA Brasov (hotararea poate fi citita integral la finalul articolului):

"In legatura cu criticile formulate de recurenti fata de solutionarea pe fond a cererii de constatare a nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub. nr. 924/01.06.1999, instanta constata ca nu sunt fondate.

Se sustine de catre recurenti ca actul subsecvent certificatului de mostenitor constatat nul prin decizia civila nr. 33/2005 a Tribunalului Brasov ramasa irevocabila prin respingerea recursului, prin decizia civila nr. 310/30.06.2005 a Curtii de Apel Brasov, respectiv contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 924/01.06.1999, incheiat in aceeasi zi si de acelasi birou notarial ca si certificatul de mostenitor nr. 90/01.06.1999, trebuie validat, deoarece este vorba de o vanzare incheiata de terti cu buna-credinta, aparati de principiul validitatii aparentei de drept. Se arata ca nu s-a dovedit reaua-credinta a cumparatorilor cotei de ½ din imobil, prin urmare se prezuma buna lor credinta la momentul contractarii ce rezulta din imprejurari obiective de necontestat.

Instanta de apel a infirmat buna-credinta a subdobanditorilor cu argumentele expuse in considerentele hotararii si, dupa cum se observa chiar din motivele de recurs formulate de recurentii-parati cu privire la sustinerea bunei-credinte si a erorii tertului asupra calitatii transmitatorului, pentru a se stabili o alta situatie juridica relativ la calitatea subdobanditorilor, contrara celei retinute in apel, e nevoie de verificarea unor imprejurari de fapt, de reinterpretarea probelor ce au condus instanta de apel la aceasta solutie, deci de stabilirea unei alte stari de fapt, ceea ce nu se poate realiza in cadrul prezentului recurs, cale de atac ce nu are caracter devolutiv si nu ii sunt aplicabile prevederile art. 304/1 Cpc.

Instanta de apel a retinut corect ca certificatul de mostenitor nr. 90/1999 a fost constatat nul pentru cauza ilicita si frauda la lege, motivul nulitatii absolute fiind redat expres in considerentele deciziei civile nr. 33/2005 a Tribunalului Brasov, retinuta cu putere de lucru judecat si in prezenta cauza. Astfel, din considerentele acestei decizii devenite irevocabila prin respingerea recursului rezulta ca instanta a constatat nulitatea certificatului de mostenitor nr. 90/1999 prin care Bastea Ioan, Lazurca Georgeta si Johannis Carmen dobandeau drepturi succesorale asupra celor doua imobile apartinand defunctilor Ghenea Maria si Ghenea Eliseu, pentru faptul ca 'certificatul de mostenitor s-a emis cu incalcarea competentei teritoriale absolute si nu s-a bazat pe o relatie de rudenie intre ultimii doi defuncti, Ghenea Eliseu (Ghenea Ilisiu) si Bastea Nicolae, fiind incalcate norme legale imperative care reglementeaza devolutiunea succesorala'.

Ulterior pronuntarii deciziei nr. 33/2005 a Tribunalului Brasov, prin sentinta penala nr. 665/25.05.2006 pronuntata in dosarul penal nr. 7396/2005 de catre Judecatoria Sibiu si decizia penala nr. 653/11.10.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosar nr. 517/85/2006, s-au declarat false si au fost anulate adeverintele 168/12.03.1998 si 73/02.02.2000 si anexa 1 nr. 25/1997, emise de numitul M.L. in calitate de secretar al Primariei Porumbacu de Jos, adeverinta 168/1998 fiind avuta in vedere la emiterea certificatului de mostenitor nr. 90/1999 dupa cum rezulta din copia dosarelor succesorale 113, 114, 115/1999 existente in dosarul atasat nr. 7808/1999 al Judecatoriei Sibiu. Aceasta adeverinta preciza o situatie de fapt neconforma cu realitatea, respectiv ca 'defuntul Ghenea Ilisiu (Ghenea Eliseu) nu a avut niciun mostenitor legal, decat pe nepotul lui Bastea Nicolae', iar considerentele hotararilor pronuntate in dosarul penal de declarare ca falsa a adeverintei 168/1998 confirma rationamentul logic al instantei care a pronuntat decizia 3/2005 pentru care a inlaturat forta probanta a acestei adeverinte.

Chiar daca adeverinta mentionata a fost declarata falsa si anulata dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect cota de ½ din imobilul din Sibiu str. Nicolae Balcescu nr. 29, iar nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 90/1999 s-a declarat tot dupa incheierea actului, cauzele de nulitate absoluta invocate si pentru contractul de vanzare-cumparare trebuie sa existe in momentul incheierii actului, or, instanta de apel a retinut ca nu poate fi considerat valid actul subsecvent certificatului de mostenitor declarat nul, cu atat mai mult cu cat intimatii-parati Bastea Ioan si Johannis Carmen Georgeta, parti in contractul de vanzare-cumparare in calitate de vanzator si cumparator, au figurat si in calitate de beneficiari ai certificatului de mostenitor, neputandu-se retine buna-credinta a sotilor cumparatori.

Cauza ilicita include frauda la lege cand actul juridic s-a incheiat cu nesocotirea unor norme imperative, in speta cele referitoare la devolutiunea succesorala – art. 77 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 citat in considerentele deciziei nr. 33/2005 a Tribunalului Brasov, respectiv, in lipsa actelor de stare civila pentru justificarea calitatii de mostenitor a lui Bastea Nicolae dupa Ghenea Eliseu, cat si cu incalcarea normelor imperative ale legii in materia competentei teritoriale a biroului notarial. Vanzarea lucrului altuia in cunostinta de cauza este nula absolut in virtutea cunoscutului adagiu clasic 'fraus omnia corrumpit' – 'frauda corupe totul'. Este neindoielnic ca cerinta potrivit careia motivul determinant ilicit si imoral trebuie sa fie rodul scopurilor imediate ale ambelor parti sau cealalta parte sa fi cunoscut ori, dupa imprejurari, sa fi fost datoare sa cunoasca scopul mediat al celuilalt contractant, in cazul fraudei la lege. (...) Asadar, pentru a considera fondate motivele de recurs ale recurentilor inserate la punctul cinci din cererea initiala de recurs ce vizeaza solutionarea pe fond a cererii reclamantilor, este nevoie de reevaluarea starii de fapt si reaprecierea probelor, iar, dupa cum am aratat mai sus, (aceasta) nu se poate realiza in recurs.

Cu toate acestea, instanta constata ca nu sunt incidente nici motivele de casare indicate doar in drept de partea introductiva a cererii de recurs initiale, fara detalierea lor in cadrul motivelor de recurs (art. 312 alin. 1-3 Cpc) doar pe considerentul ca instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului sau modificarea hotararii nu este posibila, fiind necesara administrarea de probe noi, deoarece, din probatoriul administrat, cat si din actele si lucrarile dosarului atasat nr. 2854/2001 al Tribunalului Brasov, respectiv dosar civil 7808/1999 al Judecatoriei Brasov, nu rezulta contrariul celor retinute de instanta de apel, respectiv faptul ca, la momentul incheierii vanzarii-cumpararii autentificate sub nr. 924/01.06.1999, care este identic cu momentul incheierii certificatului de mostenitor autentificat sub nr. 90/1999, cumparatorii, cu minime diligente, au cunoscut sau puteau sa cunoasca faptul ca cel care le transmite cota de ½ din imobil nu isi justifica dreptul succesibil al proprietarilor inscrisi in Cartea Funciara cu acte de stare civila cum impunea legea, iar unul din testamentele de care acesta s-a prevalat pentru justificarea intrarii imobilului in cauza in masa succesorala a fost infirmat ca urmare a expertizei grafologice prin sentinta civila nr. 276/15.01.1996 pronuntata in dosar civil 2686/1997 in care au fost parti atat vanzatorul din prezentul contract de vanzare-cumparare, Bastea Ioan, cat si cumparatoarea Johannis Carmen.

Asadar, considerentele instantei de apel sub acest aspect nu pot fi infirmate fara o procedura de reevaluare a probatoriului care, in temeiul art. 304 pct. 7, 8, 9 Cpc invocate de recurenti, nu poate fi realizata in aceasta cale extraordinara de atac, deoarece hotararea atacata poate fi modificata sau casata doar pentru motive de nelegalitate.

Criticile invocate cu privire la fondul cauzei, ce tin de aplicarea si interpretarea principiului ocrotirii bunei-credinte a subdobanditorului, a validitatii aparentei de drept, nu se justifica fata de considerentele deciziei atacate si de probatoriul administrat.

Daca buna-credinta a dobanditorului se prezuma legal, eroarea comuna si invincibila trebuie sa fie dovedita chiar de catre dobanditorul care invoca beneficiul principiului validitatii aparentei de drept, pentru a salva de la desfiintare (nulitate absoluta) actul juridic de instrainare cu titlu oneros incheiat cu aparentul proprietar. Recurentii, desi fac trimitere la aceste principii de drept pentru salvarea actului subsecvent certificatului de mostenitor declarat nul, nu indica dovezile care ar confirma eroarea tertului, comuna si invincibila la momentul contractarii. Este cunoscut faptul ca principiul validitatii aparentei de drept este menit sa protejeze pe tertii care au crezut in veridicitatea titlului de proprietate al cocontractantului lor si carora nu li se poate reprosa nicio culpa, cu conditia ca orice persoana aflata in situatia lor sa se fi crezut in aparenta de proprietar a transmitatorului. Principiul 'error communis facit jus' – validitatea aparentei in drept, care protejeaza securitatea dinamica a raporturilor juridice, reclama indeplinirea unor conditii cumulative pentru a putea opera, conditii mult mai severe decat in cazul principiului ocrotirii bunei-credinte, respectiv:

-transmisiunea sa vizeze un bun individual determinat, un bun imobil,

-sa fie cu titlu oneros,

-eroarea in care s-a aflat dobanditorul sa fie comuna si invincibila,

-iar dobanditorul sa fie de buna-credinta, care trebuie sa fie perfecta, adica lipsita de orice culpa sau chiar indoiala, imputabila acestuia.

Daca indeplinirea primelor doua elemente nu comporta discutii in speta, fiind vorba de un imobil, pentru care s-a platit un pret de catre paratii cumparatori, in ceea ce priveste celelalte doua elemente, instanta de apel, odata cu stabilirea starii de fapt, a retinut ca nu sunt intrunite.

Cat priveste eroarea comuna, aceasta presupune atat un element obiectiv, reprezentat de credinta publica, lipsita de indoiala, in aparenta de proprietar a unei persoane asupra bunului, aparenta care este contrara realitatii, cat si un element subiectiv, psihologic, constand in credinta cumparatorului in aparenta creata de titlul de proprietate, coroborata cu celelalte imprejurari de fapt, care intaresc aceasta credinta.

Cat priveste caracterul invincibil al erorii, analiza acestei conditii implica cercetarea cauzei erorii si examinarea daca un om capabil, in conditiile sociale existente la momentul incheierii contractului, s-a comportat ca un 'bonus pater familias', si anume ca cea mai exigenta si experimentata persoana in ceea ce priveste afacerile sale. In lipsa unor atare diligente, dobanditorul nu poate datora situatia sa erorii invincibile. Or, circumstantele evocate denota ca eroarea ce o reclama recurentii cumparatori nu poate avea un caracter invincibil. Recurentii isi fundamenteaza conditiile erorii comune invincibile pe considerentul ca Statul Roman fiind inscris in Cartea Funciara, titlul sau este un drept evident, susceptibil de a fi instrainat; or, in cauza, recurentii subdobanditori nu au incheiat actul juridic a carei protectie o solicita prin aplicarea principiului aparentei in drept cu Statul Roman, ci cu Bastea Ioan, al carui titlu s-a dovedit nul, fiind contestat inca din anul 1998 conform sentintei civile nr. 276/15.01.1998 a Judecatoriei Sibiu amintita mai sus, in care s-au retinut urmatoarele: 'Testamentul intocmit de Ghenea Ilisiu, proprietar tabular anterior nationalizarii imobilului in cauza, in favoarea numitului Bastea Nicolae este realizat cu incalcarea dispozitiilor imperative ale art. 858 Cc, ceea ce duce la nulitatea acestuia. Nu are relevanta in cauza ca testamentul intocmit de Bastea Nicolae pentru Bastea Ioan indeplineste conditiile prevazute de dispozitia legala mai sus citata, deoarece, el nefiind succesorul lui Ghenea Ilisiu pe fondul nulitatii primului testament, nu putea transmite reclamantilor Bastea Ioan, Lazurca Georgeta si Johannis Carmen, ceea ce nu avea in patrimoniul sau la data decesului acestuia'.

Ulterior acestui moment, respectiv la data emiterii certificatului de mostenitor nr. 90/01.06.1999 si la data incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 924/01.06.1999, cumparatorii, cu minime diligente, puteau verifica dovezile justificative (actele de stare civila) pentru calitatea de succesibil a numitului Bastea Nicolae dupa defunctul Ghenea Eliseu, care ar fi trebuit sa existe in dosarele succesorale, retinandu-se totodata ca dezbaterea succesiunilor si incheierea contractului de vanzare-cumparare au avut loc in aceeasi zi si la acelasi notar".

*Cititi aici integral decizia civila nr. 655/R/12.11.2015 a Curtii de Apel Brasov (dosar nr. 262/62/2014)

Comentarii

# corneliu date 14 December 2015 18:23 +67

Am avut un presedinte care s-a incumetrit cu surle si trambite cu niste borfasi,avem un presedinte care a incalcat legea si a inselat, si tot nu ne dam seama ca de fapt noi toti suntem vinovati de aceasta stare de fapt. Restul e istorie.

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 14 December 2015 18:56 +47

INTEMEIAT PE BAZA DECIZIEI TRIBUNALULUI DIN BV (justitia se face in mermelica de catre iccj ,judecatorii,tribunale si curti de apel- cf constitutiei) TREBUIESC PORNITE DE URGENTA PROCEDURILE PENTRU SUSPENDARE!!!!!!!!!!!!!!(mermelitorii din parlament sa renunte la ,,vacanta,, din luna ianuarie si sa incepa diligentele suspendarii,sa nu inceapa sesiunea in februarie) ESTE O OBLIGATIE!!!!!!!! AM PREZIS EU CA ASTA O SA FIE SUSPENDAT!!!!!!

# mulder, agentul mulder date 14 December 2015 20:10 +38

Dar binomul doarme? Nu! Binomul ii rupe p-aia care misca in front. Nici ca vei vedea vreo suspendare, nici macar solicitare de suspendare in "parlamentul lui"....

# unul din lumea cea mare date 16 December 2015 03:23 +6

stire neconfirmata!!!! am auzit cleveteli prin niste ,,camere,, ca ar avea deja deschis dosar penal pentru fals si uz de fals carmen(nu aia de bizet),,prima doamna,,........in mod normal ar merita sper sa nu fie acoperita de ,,imunitatea ,, extinsa a infractorilor de presedinti(mi se pare chiar un blestem pentru mermelica ca 2 ,,presedinti,,consecutivi sa intre in mandate gata penali).mare ti/e si puterea si blestemul doamne,pentru aceasta biata tara

# pușcăriabili proaspeți date 20 December 2015 23:54 +5

Chiar de e așa, nu vă impacientați: Ko se pricepe la dos(p)it dosare :P

# Oameni cu măşti pe faţă date 15 December 2015 01:29 +14

Oameni cu măşti pe faţă,/ Care au inimi de gheaţă/ Şi suflete întunecate/ De-atâta lăcomie şi nedreptate.// Voi, oamenii cu chipuri meschine,/Care omorâţi ale noastre destine,/ Scoateţi-vă măştile, că nu vă stă bine. V. Potlog

# INVESTITORII VIN CU INCREDERE... LA SF. AȘTEAPTĂ... date 20 December 2015 00:08 +3

“In Romania lucrului bine facut lucrurile incep si se termina, in Romania lui Klaus Iohannis lucrurile se fac in asa fel incat fiecare sa fie multumit. Romania lui Klaus Iohannis este o tara a prosperitatii, a locului de munca, unde fiecare are un venit decent, nu este nimeni obligat sa stea cu mana intinsa la stat. Romania lui Klaus Iohannis seamana cu Sibiul lui Klaus Iohannis. Romania lui Klaus Iohannis este o tara in care investitorii vin cu mare incredere.” Klaus Iohannis, 12.11.2014

# DOREL date 15 December 2015 09:55 +24

Cu acest Iohannis ("rata mecanica"-cf. I. Cristoiu), se vede ca iar am ales pana am cules, vai de capul nostru de alegatori ! Si, b): acu', mai ramane sa vedem cum se autosesizeaza inspectia CSM impotriva judecatorilor care au dat hotararile ! Parerea mea ...

# Andrei Muresan date 15 December 2015 13:43 +13

Nu am vazut un singur politician corect in Romania. Klaus este o panarama pus de securisti la indicatia altora, si era firesc sa fie un corupt hraparet. Cum a avut curajul sa candideze cu asemenea probleme. Demisia ar fi normala, dar nu stie unde-l mananca si zice scarpina inca.

# gogu date 20 December 2015 07:13 +6

Era firesc să fie împins în față avînd bube în cap . . . principiul nulităților controlabile descoperit de meritocrația.ro . . .

# DODI date 14 December 2015 18:30 +50

Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat: avem un președinte cleptoman imobiliar. Mare ne va fi mirarea când, după zece ani (atât a durat și această sentință definitivă) vom afla că raptul funcției de președinte s-a făcut folosindu-se aceleași metode. Și nu vom putea spune decâ GHINION cu așa președinte mai mult negru (la suflet și caracter) decât integru.

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 14 December 2015 18:43 +35

ptr dodi// te inseli!!!!! aVem o continuitate de ,,presedinte infractor,, ca doar mihaileanu nu a fost FREO LEGALITATE.aproape ca sint convins ca este blestemul lui nea nicu pentru 25 dec 89,asta nu mai este GHINION ESTE BLESTEM

# lirică modernă date 15 December 2015 01:18 +13

Este câte unul, de-averi obsedat/ Nu-i ajunge o casă, vrea întregul sat/ Alţii din lăcomie, îşi construiesc palate/ Trăiesc ca hârciogii, de semeni, departe  

# unul din lumea cea mare date 14 December 2015 18:34 +38

si astia mai au dreptul LEGAL SI MORAL SA FIE PRESEDINTELE SI PRIMA DOAMNA A ROMANIEI????oare cum sint tratati cind ajung in fata presedintilor si primelor doamne omoloage?sau.......MADE IN MERMELICA a ajuns O DECORATIE DE ONOARE????LA ASA TARA ASA PRIMA PERECHE, DE CAP SA NE FIE,NE MERITAM SOARTA ,,MAGNA CU FRAUDE,,

# Vladi Mir date 14 December 2015 19:18 +31

Prietene, corect este MANGLA cum fraude !!!

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 14 December 2015 20:39 +23

PTR VLADI MIR// recunosc ai dreptate...... mea culpa!!!!!!!!!!!(am lipsit la latina)

# Vladi Mir date 15 December 2015 14:12 +11

Prietene din lumea cea mare, hai si-asculta dragule, una din lumea mea cea mica:  Hamesit de case noi / Si-a luat tara inapoi / Si acum Klaus eVita / Sa vada ca-i locuita !

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 15 December 2015 15:54 +4

ptr vladi mir//trebuie sa recunosc ca/i perfect calamburul,mult mai buna decit aia cu ,,noi sintem urmasii lui traian.....traian basescu.cu joianis invatam istorie(si el era de fizica) este perfecta pentru a ilustra retragerea aureliana din mermelica.vladi lasind gluma la o parte ,eu as spune/o p,aia romaneasca, neaosa, este moarta scroafa in cotet.......si cu curu/n usa(nu sua)

# PAS CU PAS date 15 December 2015 13:44 +9

Ciolannis crede că de avea copii, îl împiedecau în cariera politică. Are dreptate, goana după case - PAS CU PAS - l-a propulsat în sus. Să ascultăm sfatul unei creaturi ce răzbătu în parlament - "Ciocu' mic, ca acum noi suntem la putere!"

# Camp tactic date 14 December 2015 18:56 +22

Prezidelu' este imun dar Carmen Ioh ioc. Coldea muta - sah la Iohanis. Ce face IOh- unu Se supune doi. Ii retrage gradul generalului. Opinie personala - in aceasta clipa intervine o ruptura in relatia presedinte - servicii.

# mulder, agentul mulder date 14 December 2015 20:17 +15

Sau 3. Asteptam luna martie......dupa bilant. Ii strangem mana porcului, pardon intre ei, si falsul gheneral (plagiatorul vanzator de varza, repetentul- Valter Marian citire) isi alege, ca d-aia e "democratie" o tara in care sa se tot duca.....dra...cu....lui .....ca ambasador. PS. Nu usa ca acolo nu primesc generali repetenti, doar ...maiori :eek:

# gogu date 15 December 2015 14:10 +5

O vizită la CIMITIRUL VESEL ar aduce-o, poate, cu picioarele pe pămînt pe eleganta primă doamnă :P :P :P

# Harold date 14 December 2015 19:11 +45

Iată că pas cu pas se dovedește că avem un presedinte corupt.Dacă era în țara strămoșilor lui,Germania,ar fi fost obligat să demisioneze imediat după pronunțarea sentinței definitive.Să ne amintim că în urmă cu 3-4 ani fostul presedinte german a demisionat imediat ce au apărut suspiciuni privind modul preferențial în care a primit un credit de la o bancă.Domnule Johannis, dovediți că sunteți un german adevărat!Oricum mandatul dvs din fruntea statului va deveni rușinos !

# Vlad Tepes date 14 December 2015 19:46 +36

Nu este un german adevarat. E un german marca Facebook. Dupa cum, fara indoiala, este un presedinte marca Facebook. In ceea ce priveste demisia, peste cinci minute. Basesciene!

# Tica date 14 December 2015 20:57 +34

Nu, nu este un german adevarat. Nici macar un presedinte adevarat. Este un presedinte BORFAS !!!

# unul din lumea cea mare date 14 December 2015 22:22 +13

ptr tica//apropos de cadrele didactice ,iti voi zice un banc(stilizat sa vedem daca trece cenzura). la scoala profesorul sau profesoara de engleza (sa zicem,poate sa fie si de fizica) nu are chef sa tina orele.intra in clasa si .....le spune elevilor.....BAI!!! LUATI/VA BOARFELE SI PLECATI ACASA!!!! TOTI ELEVII SE BULUCESC SI IES VESELI DIN CLASA SI PLEACA.in clasa mai ramase bula care nu vroia sa plece.profesorul mirat se uita la bula si il intrebaa. BAI BULA TU DE CE NU PLECI?bula raspunse .PAI BOARFA MEA MAI ARE O ORA!!!!(asta apropos de boarfe si.....borfas)

# snobu date 15 December 2015 01:23 +9

Sunt doi stăpâni mereu în duşmănie:/ E bunul har, e crunta lăcomie./ Şi când spre cer mai rău înclină sorţii,/ Atuncea vine negrul vierme al morţii... Shakespeare

# CIOLANNIS = sas devotat GERMANIEI date 14 December 2015 22:23 +26

 Iohannis renunta la datoria istorica a Germaniei fata de România de 19 miliarde de euro. http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/klaus-iohannis-renunta-la-datoria-istorica-a-germaniei-fata-de-romania-de-19-miliarde-de-euro-158063

# CIOLANNIS trădează interesele ROMÂNILOR date 15 December 2015 14:27 +10

Dar nu înseamnă că trădează interesele ROMÂNIEI? Românii au punga goală, nu-și pot permite grandomania de a da cu piciorul unei șanse. Grecii nu s-au lăsat călcați în picioare. Degeaba s-a repezit FRAU MERKEL pe 11 oct. 2012 la ATENA. Așa cum promisese, televiziunea greacă a avut în program din 12.10.2012 pînă la sfîrșitul lunii distrugerea țării de către hitleriști. Normal că înainte de a primi ajutor s-a impus închiderea RADIOTELEVIZIUNII NATIONALE! E nevoie de motive țapene la asemenea pas, Grecia fiind cuprinsă de revolte și nici nenorociri naturale nu puteau fi excluse - incendii, seisme...

# unul din lumea cea mare date 15 December 2015 16:10 +6

ptr CIOLANNIS trădează interesele ROMÂNILOR//la ce te/ai astepta?DOAR SINTEM PROVERBIALI!!!! in timpul razboiului(verifica asta ca nu scrie in manualele de istorie de azi ca doar nu/i macoveaua) mermelica a primit din germania hitlerista 100.000 de minere de umbrela slefuite pentru 100 de vagoane de griu. am mai scris eu pe aici,,de ce dracului nu face nimeni o paralela (dpdv economic,politic,) cu mermelica din 1940 si mermelica din 2015???si daca vrei si mai mult,intreaba/te si cauta cite vagoane cfr a platit despagubiri de razboi,mermelica rusiei si cite vagoane cfr,si locomotive a taiat imperiul raului prin firma lui personala(cu bercea asociat)??? iti dau un hint, t.basescu(ca sa nu fie confuzie)a taiat 60.000(ai citit bine)pe vremea cind era min al transporturilor,si a fost de ceva ori

# gheorghe pensionaru' date 14 December 2015 21:12 +25

Si tanti Alinuta-huta-huta, nicio demisie, nimica, nimica?!...probabil ca se gandeste ca nu o sa mai intre la DNA prin lateral, ci prin fata...si nu se stie cum are sa iasa  8)

# falci de otzel date 14 December 2015 21:59 +31

aaa, daaaa...? pai as vrea sa ii vad si eu acum pe tinerii frumosi si liberi sa se invite prin facebook sa iasa in strada si sa ii ceara astuia demisia. Pana maine, daca se poate. 

# revolutionar odihnit date 14 December 2015 22:54 +6

:lol: :lol:

# Disperatus date 15 December 2015 07:09 +14

KLAUS FRAUS... RAUS!

# Cirpaci date 15 December 2015 07:57 +15

Este o rusine pentru romani sa aiba asemenea conducatori.Unde este onoarea" imaculatului".Aauzit de demisia de onoare?Dar de chiriasii din acele apartamente care au fost terorizati si maltratati  atita timp ce zice? Se impune o demisie de onoare?Daca exista.

# mutul date 15 December 2015 09:25 +18

Nici o problema, si Rarinca a avut o sentinta definitiva! Si nu a spus, cu subiect si predicat, ca avocatii lui "vor indrepta aceasta nedreptate"? Provoaca voma acest mut! :-x

# SAG date 15 December 2015 10:14 +18

Iar avem presedinte corupt, penal ? Iar avem, ce sa facem. Ehe ! sa fi avut Victor Ponta o asemenea decizie definitiva si irevocabila...... !!!! Ce-ar mai fi iesit "societatea civila" la proteste de strada ! Acum toti tac malc, in frunte cu penalul presedinte. Sau Joshannis va apela la DNA, CSM, SRI dupa modelul impotriva Marianei Raranca :ANULAREA DECIZIEI CURTII DE APEL BRASOV !

# Nicu Voicu date 15 December 2015 10:41 +14

Ingamfarea, grandomania si lipsa oricarui respect pentru poporul al carui Presedinte este (din greseala) il impiedica pe Iohannis sa isi dea demisia de onoare . Un asemenea Presedinte, "spalat" de problemele penale ale incompatibilitatii , se dovedeste a fi un infractor care nu are ce cauta in aceasta functie.

# Insul nesătul,/ Lacom şi fudul date 15 December 2015 13:49 +13

Rugă de milioane (de români): Insul nesătul,/ Lacom şi fudul,/ A trăit destul./ Doamne, ia-l ori du-l! S. Purcia

# eugen date 15 December 2015 10:49 +12

Nu va mai " agietati" atat. Romanii nu pot avea decat un presedinte corupt, maculat, santajabil , mani******bil. Alminteri cum? Ce, suntem de capu' nostru? Treziti-va oameni buni ! Dormiti adanc oameni rai. Poate asa avem o sansa :)

# Sibianul roman date 15 December 2015 11:31 +15

Acest .... adus de vant,ca ciocoiul  pribeag a lui Cosbuc,nu merita nici sa aspire si sa consume aerul din Romania,el a fost de la inceput de acord cu sistemul mafiot introdus in Romania,si este de acord cu orice ca sa-si rotunjeasca veniturile si profiturile nemeritate,este un slugoi al pervertitilor si ticalosilor de la Bruxeles

# sed lex date 15 December 2015 16:19 +8

Citiți declarația de avere a presedintelui... surpriză! Acesta dobândește apartamentul din strada Pedagogilor, în baza Legii 112 din 1995... DUPĂ ce avea în proprietate imobilul de pe strada Bâlea. Măi, să fie! Așa ceva este absoluit ilegal. Cazul este ” copy-paste” cu cel al d-lui Băsescu, pentru imobilul din Mihăileanu. Deci, pe când o  investigație privind acest imobil? Luju, se aude?

# unul din lumea cea mare date 15 December 2015 16:28 +3

ptr sed lex//ai verde chiar daca nu vrea siteul sa marcheze

# sed lex date 15 December 2015 19:31 +4

” site-ul” e pe la televiziuni, iar cei rămași nu au undă verde! Pentru tine.  Soții Iohannis au cumpărat casa de pe Bâlea în anul 1992. Au păstrat ilegal, în chirie, apartamentul de pe str. Pedagogilor, păână în anul 1997, când  l-au cumpărat. Conform legii, când au cumpărat casa de pe Bâlea, era OBLIGATORIU, ssă anunțe acest lucru și să înceteze contractul de închiriere. În anul 1997, în baza Legii 112 din 1995, au depus cerere de cumpărare a apartamentullui, deși, conform acestei legi  NU aveau dreptul să îl cumpere, fiind deja proprietarii unui imobil.C O declarație  cu conținut fals( declarau că nu dețin  un imobil în proprietate) a stat la baza cumpărării apartamentului.  Ilegalități: 1,) Au deținut ILEGAL în chirie, din Î992 și până în 1997, un apartament; 2) Au făcut fals în declarații; 3.) Au dobândit prin fals un apartament.

# dura lex date 15 December 2015 20:37 +2

Din cate am citit prin alte parti, din casa cumparata in 1992, sotii Iohannis au dobandit doar cota de1/4 iar 3/4 parintii sotiei, ceea ce schimba datele problemei. Deci, textual legal, sotii Iohannis nu detineau "o locuinta proprietate personala" cand au achizitionat apartamentul pe legea 112.

# sed lex date 16 December 2015 06:05 +4

din declarațiile pe 112: ”..declarăm că nu deținem în proprietate un imobil, nici în întregime, nici pe cote părți..”    Q.e.d

# dura lex date 16 December 2015 11:06 +2

Daca in normele metodologice de aplicare a L 112 NU EXISTA o anexa cu model tip de declaratie in care sa fie consemnat textul citat de tine si totusi ei asa au declarat in declaratia autentificata de notar, inseamna ca KLAUS a fost FRAIER FRAUS.Textul legii se refera strict la "o locuinta proprietate personala" nu si la proprietarii de cote parti ideale din dreptul de proprietate asupra bunului comun.

# Anonim date 15 December 2015 17:10 0

LEGALIZATI MARIJUANA

# panoiu date 15 December 2015 19:22 +4

Este clar.Romanii,fara cap,au votat fara a avea capul pe umeri si astfel ne-am ales cu un presedinte la fel de corupt ca si Basescu.Basescu a avut in proprietate 2 case(una in Constanta si alta in Bucuresti ,donata fiicei) si a primit-o si pe a 3-a in Mihaileanu in mod ilegal. Actualul presedinte are 6 case castigate prin meditatii(dansul a spus-o),dar se constata ca cel putin 2 sunt obtinute in mod ilegal. Ramane cu 4 case obtinute din meditatii si atunci,ca fost profesor ma intreb:Cum e mai bine,sa urmez o UNIVERSITATE,SA DAU CONCURS DE TITULARIZARE IN INVATAMANT,sau sa DAU MEDITATII CA DOMNUL PRESEDINTE si sa-mi procur 2,3,4,5,6 sau mai multe case? Domnule presedinte este tarziu sa ne dovedesti ca esti corect in fata legii ,daca atunci cand ai candidat ca presedinte ai uitat comportamentul anterior in raport cu legile in vigoare.

# argatu date 15 December 2015 19:45 -2

Nu stiu cit de corupt este presedintele dar stiu   stiu stiu ca judecatorii - multi dintre ei nici nu au habar ce e ala un act de proprietate si ca dau sentinte in dispretul legii si dupa cum primesc ordine. As vrea sa stiu ca in aceste multe cazuri a fost chemata in garantie Camera Notarilor si ca a verificat temenicitatea actelor.

# sed lex date 15 December 2015 19:58 +4

pt.argatu. Decizia este din recurs. Pentru lămuriri suplimentasre, citește sentința din fond. PS: judecătorii chiar știu :lol:

# unul din lumea cea mare date 15 December 2015 20:29 +1

ptr sed lex//,,PS: judecătorii chiar știu :lol:,, mi/ar placea sa/ti dau o decizie a ,,judecatoaresei,, frunza de la tmb si ti/as demonstra CA NU STIE, SAU CA NU VREA SA STIE (mai exact) chiar daca en tete are stampila ,,noi presedintele romaniei,,.in orice caz eu m/am saturat de MERMELELILE BUCATARILOR CHINEZI AI INJUSTITIEI. cind au ei(bucatarii chinezi) ,INTERESE,ORICE ACT DE PROPRIETATE ESTE bilet de tramvai,si tot cind au ei interese ,ORICE BILET DE TRAMVAI ESTE ACT DE PROPRIETATE si retrocedeaza chiar satul intreg.cazuistica ESTE DEJA VASTA ,CIT PENTRU UN ,,SITE,, INTREG(in rest urmaresc comentariile tale cu interes)

# Itrina date 16 December 2015 12:27 +4

Tot va duceti la Antena 3.De ce nu discutati despre aceasta hotarare?Mai ales ca asta care este "Marele " Presedinte a facut o asa potlogarie?El,nevasta si soacra.

# MEDITATT NE-TRANSCEDENTALE date 17 December 2015 21:35 +3

 Bietul Ciolannis s-a spetit cu meditațiile. Ne-a lămurit odată pentru totdeauna! Ce vină are el că restul dascălilor din Romanica au GHINION?

# Ionescu date 19 December 2015 16:38 +3

Oare de ce televiziunile si presa nu zic nimic ? ! O fi si presedintele asta al nostru vreun " Ceausescu " de nu are voie sa ii arate faptele penale ale lui si sotiei sale? Deci n-a disparut Securitatea ? Sa le stea in gat alora care l-au votat . !

# I-AUZI BRÎUL! date 19 December 2015 23:06 +3

 IOHANNIS: „O să fiu un președinte serios, fiindcă toată viața mea am fost om serios“

# REMEMBER date 20 December 2015 07:26 +3

Ciolannis a scăpat porumbelu' despre ofiţeri acoperiţi în presă şi în politică:  ”Da, eu cred că face parte din activitatea serviciilor şi nu cred că este vreo problemă. Eu, personal, consider că în servicii avem profesionişti foarte buni, dar nu cred că trebuie noi să le spunem cum să îşi facă treaba”. 29.09.2014.  Tăcerea din mijloacele media = dovadă că serviciile își fac treaba.

# Romanul date 20 December 2015 21:08 +3

Vai de tine tara,SRFII TE OMOARA(HOTII)

# Florian date 3 January 2018 22:22 +1

Ma "infurie " nesimtirea unor indivizi ( gen Iohanis, Basescu si inca mii ca ei ) cum pot sa mai apara in fata romanilor si a ROMANIEI !!!; aceste fiinte creaza greata si put a hoit !!!!

# Eugenia Iftimia date 9 March 2020 07:22 0

Da apreciez faptul că, ca cel care a descris modul cum și-a obținut presedintele casele ..este adevarat cs prin plecarea nemților în Germania , ' mnealui si-a atribuit in mod m-ai putin legal casele...( deaceia a fost tîrît prin instanțe) dar eu te-ntreb distinse domn ce-i trebuie atîtea case ? De ce si-a depus candidatura de președinte avînd acesta pata !? Nu ? Este o pata pe fata unui om " cinstit ,sa fi tîrît prin judecata !! Sti ceva omule las-o ca scîrțîie de ce nu spui si de cazul copiilor luati de la acea bunica ramas i in gtija după decesul părinți lor micuților? Hm? Esti o rusine !!! Nu m-ai ascunde mita -n sac i se vad ghearele ( spune un proverb po******r ...Ha ha ha. Goodboy ceao amigos

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.07.2024 – Procurorul care vrea sa infunde AUR nu se lasa

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva