22 septembrie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

OFENSIVA ANTI DANILET - AMR a intervenit la Curtea de Apel Bucuresti si solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii cererii lui Vasilica Danilet de anulare a hotararii CSM prin care acesta a fost revocat. Jurisprudenta Inaltei Curti arata ca functia de membru al CSM nu se circumscrie notiunii de cariera. Ca atare, hotararile CSM date in alt domeniu decat cariera sunt inatacabile (Cererea de interventie)

Scris de: Adina A. STANCU - Razvan SAVALIUC | pdf | print

10 aprilie 2013 15:51
Vizualizari: 5379

 

Magistratii nu stau cu mainile in san pentru a spala imaginea Justitiei, in fata jocurilor judecatorului Cristi Vasilica Danilet (foto) - revocat din CSM prin Hotararea nr. 162 din 26 februarie 2013 pentru indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor aferente mandatului incredintat de catre judecatorii de la judecatoriile din tara – dar care sa incapataneaza sa revina in Consiliu incarcand anularea in instanta a hotararii de revocare. In dosarul in care Danilet vrea sa anuleze hotararea prin care a fost revocat, Asociatia Magistratilor din Romania, prezidata de judecatorul Dan Spanu a depus miercuri la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de interventie prin care solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii cererii de anulare a Hotararii CSM din 26 februarie 2013, aflata pe rolul Sectiei a VIII-a de Contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Amintim ca in acest dosar, in doar cinci saptamani tandemul Curtea de Apel Bucuresti – Curtea Constitutionala au decis trimiterea si respectiv judecarea unei exceptii de neconstituitonalitate a textelor din Legea 317/2004 privind procedura revocarii unui membru CSM, Astfel, judecatorii lui Traian Basescu de la Curtea Constitutionala au declarat, cu 6 la 2, neconstitutionala procedura revocarii lui Cristi Danilet din CSM, care spera sa foloseasca aceasta decizie in dosarul de la Curtea de Apel si sa obtina anularea Hotararii CSM nr. 162 din 26 februarie 2013 de revocare a sa.


In motivele cererii de interventie, AMR conchide ca o hotarare a CSM data in alta materie decat cea a carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor nu poate fi atacata in instanta, intrucat ea este definitiva. AMR arata: „Potrivit jurisprudentei constante a instantei supreme, calitatea de membru nu reprezinta o etapa necesara in parcursul profesional al unui judecator sau procuror si in sensul prevederilor legale nu se circumscrie in mod expres continutului notiunii de cariera – Decizia nr. 879/4 martie 2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In consecinta, atata timp cat, potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 7 din Constitutie, hotararile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile, cu exceptia celor prevazute la art. 134 alin. 2, iar revocarea nu poate fi interpretata, nicidecum, ca fiind o sanctiune disciplinara, ea reprezentand doar retragerea mandatului de incredere si, prin urmare, incetarea calitatii de membru al Consiliul Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, prezenta cerere, care vizeaza modalitatea de derulare a procedurii de revocare, este inadmisibila.

Publicam in continuare cererea de interventie a AMR:

Catre CURTEA DE APEL BUCURESTI

Sectia a VIII-a de Contencios administrativ si fiscal

Asociatia Magistratilor din Romania, organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor - cu sediul in municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 -, reprezentata legal de judecator conf. univ. dr. Dan Spanu, formuleaza, in temeiul dispozitiilor art. 63 din Noul Cod de Procedura Civila,

CERERE DE INTERVENTIE ACCESORIE IN INTERESUL

paratului Consiliului Superior al Magistraturii

prin care solicita:

- admiterea in principiu a cererii de interventie, in temeiul dispozitiilor art. 64 alin. 2 N.C.P.C., cu consecinta dobandirii, de catre A.M.R., a calitatii de parte in proces;

- admiterea, in temeiul dispozitiilor art. 246 alin. 1, art. 248 alin. 1 N.C.P.C., art. 133 alin. 7 din Constitutie, a exceptiei inadmisibilitatii cererii formulate de reclamantul Danilet Cristi Vasilica - cu domiciliul procedural in municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6 – in contradictoriu cu paratul Consiliul Superior al Magistraturii – cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6 -, cu consecinta respingerii acesteia ca inadmisibila.

1.Aspecte prealabile

Potrivit dispozitiilor art. 61 alin. 1 si 3 N.C.P.C. ,,Oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare… Interventia este accesorie, cand sprijina apararea uneia dintre parti.”

Conform dispozitiilor art. 63 alin. 1 si 2 N.C.P.C., ,,Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cuprinde elementele prevazute la art. 148 alin. 1, care se va aplica in mod corespunzator. Interventia accesorie poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor, in tot cursul judecatii, chiar si in caile extraordinare de atac.”

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de Contencios administrativ si fiscal, sub nr. 1675/2/2013, reclamantul Danilet Cristi Vasilica a atacat Hotararea nr. 162 din 26.02.2013 emisa de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, act prin care s-a dispus revocarea acestuia din functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales din partea judecatoriilor, in procedura derulata in anul 2010.

2.Referitor la interesul A.M.R. de a interveni in cauza

Interesul Asociatiei Magistratilor din Romania de a invoca aceasta exceptie rezulta din art. 5 al Statutului A.M.R., potrivit caruia Asociatia are drept scop „reprezentarea intereselor magistratilor in raporturile cu celelalte subiecte de drept pe plan intern si international”.

Pentru realizarea scopului sau constitutiv, Asociatia are ca obiective, conform art. 6 pct. 2 din Statut, promovarea libertatii si demnitatii profesiei, apararea statutului magistratilor in statul de drept si independenta justitiei fata de celelalte puteri ale statului.

De asemenea, potrivit art. 6 pct. 4 din Statut, A.M.R. are ca obiectiv apararea libertatii, demnitatii si statutului profesional al magistratilor, sens in care AMR isi exprima pozitia fata de deciziile luate de organele de justitie, astfel cum sunt prevazute in legea de organizare judiciara, in ceea ce priveste profesia de magistrat si cei care o exercita.

Prin raportare concreta la rolul conferit Consiliului Superior al Magistraturii, conform dispozitiilor art. 133 alin. 1 din Constitutie, art. 1 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicata, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, republicata, si anume acela de a fi garantul independentei justitiei, AMR justifica un interes legitim, pretinzand respectarea vointei magistratilor, manifestata in conditii de vot similare procedurii de alegere, manifestare de vointa transpusa de Consiliul Superior al Magistraturii in Hotararea nr. 162 din 26.02.2013, ca o conditie primordiala pentru garantarea independentei justitiei si respectarea statutului magistratului.

Asadar, in realizarea scopului anterior evocat, A.M.R. justifica un interes legitim si, pe cale de consecinta, calitatea procesuala de a interveni in prezenta cauza, in interesul Consiliului Superior al Magistraturii, in apararea intereselor magistratilor pe care ii reprezinta, Asociatia fiind imputernicita chiar prin actul constitutiv sa actioneze in numele lor.

In calitate de organizatie profesionala nationala a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti, AMR invoca incalcarea unui interes legitim, fiind o asociatie profesionala de interes public, ce apara drepturile si interesele magistratilor. Revocarea unui membru al Consiliul Superior al Magistraturii, prin vointa a doua treimi din judecatori, reprezinta un drept al magistratilor si, astfel, AMR justifica, potrivit legii, interesul in apararea acestuia. De altfel, AMR a sustinut cererea de revocare si a fost prezenta – prin reprezentanti - in fata Consiliul Superior al Magistraturii, pe toata durata derularii procedurii revocarii contestatorului.

3.Referitor la exceptia inadmisibilitatii cererii

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus comunicarea Hotararii nr. 162/2013 - privind revocarea din functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului judecator Danilet Cristi Vasilica – catre judecatorul vizat, precum si catre Judecatoria Ramnicu Valcea.

In considerentele Hotararii s-a retinut ca, prin adresa nr. 9/52/A/23.01.2013, inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 1946/1154/2013, Judecatoria Ramnicu Valcea a sesizat Consiliul, ca urmare a derularii procedurii de revocare a unui membru ales al CSM, solicitand Plenului sa dispuna revocarea din functia de membru ales de judecatorii, a domnului judecator Danilet Cristi Vasilica.

In sedinta publica din data de 26 februarie 2013, Plenul Consiliului Superior ai Magistraturii a dezbatut sesizarea inaintata de aceasta instanta si actele anexate, scrisoarea deschisa a Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania si a Asociatiei Magistratilor din Romania, inregistrata sub nr. 2977 /1154/2013, consideratiile Asociatiei Magistratilor din Romania - filiala Cluj, inregistrate sub nr. 3614/1154/2013, adresa nr. 58/25.02.2013 a Curtii de Apel Alba Iulia, adresa nr. 55/25.02.2013 a Asociatiei Magistratilor din Romania, adresa nr. 27/52/A/5.02.20I3 a Judecatoriei Ramnicu Valcea, sustinerile formulate de domnul judecator Danilet Cristi Vasilica, de reprezentantii asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor si ai instantei initiatoare a procedurii de revocare.

Astfel, constatand ca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru revocarea judecatorului Danilet Cristi Vasilica din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind intrunit numarul minim de judecatorii (stabilit de lege) care, in adunarile generale, cu majoritatea de cel putin doua treimi din numarul judecatorilor fiecarei instante, au hotarat revocarea acestuia, Consiliu a emis Hotararea ce face obiectul acestui dosar.

Hotararea nr. 162 din 26.02.2013 nu este supusa niciunei cai de atac, motiv pentru care Asociatia Magistratilor din Romania a invocat, cu precadere, exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata.

Potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 7 din Constitutie, ,,Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile, cu exceptia celor prevazute la articolul 134 alineatul (2)”.

Conform dispozitiilor art. 134 alin. 2 si 3 din Constitutie, ,,Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de instanta de judecata, prin sectiile sale, in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organica. In aceste situatii, ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.

Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii in materie disciplinara pot fi atacate la Inalta Curte de Casatie si Justitie.”

Revocarea unui judecator din functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii reprezinta o institutie distincta de cea a raspunderii disciplinare, acest aspect de drept fiind confirmat de jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de Legea nr. 317/2004, dar si de argumentele aduse expuse in considerentele Hotararii nr. 162/2013.

Potrivit prevederilor speciale cuprinse in Legea nr. 317/2004, atributiile C.S.M. si procedura in materia raspunderii disciplinare a magistratilor sunt reglementate in Cap. IV– Sectiunea a 4-a, in mod distinct de institutia revocarii, pe care legiuitorul a reglementat-o in Cap. V al Legii. Raspunderea disciplinara si revocarea unui membru al CSM sunt doua institutii juridice distincte, cu reglementari, proceduri si finalitati diferite, conform vointei legiuitorului.

In acest context legal, Asociatia Magistratilor din Romania arata ca, in vederea aplicarii principiului stabilitati juridice, se impune, respectarea jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la efectele promovarii unei actiuni in anularea hotararilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii vizand calitatea de membru. Potrivit jurisprudentei constante a instantei supreme, calitatea de membru nu reprezinta o etapa necesara in parcursul profesional al unui judecator sau procuror si in sensul prevederilor legale nu se circumscrie in mod expres continutului notiunii de cariera – Decizia nr. 879/4 martie 2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

In consecinta, atata timp cat, potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 7 din Constitutie, hotararile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile, cu exceptia celor prevazute la art. 134 alin. 2, iar revocarea nu poate fi interpretata, nicidecum, ca fiind o sanctiune disciplinara, ea reprezentand doar retragerea mandatului de incredere si, prin urmare, incetarea calitatii de membru al Consiliul Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, prezenta cerere, care vizeaza modalitatea de derulare a procedurii de revocare, este inadmisibila.

A.M.R. subliniaza ca membrii CSM care au calitatea de judecator sau procuror raspund disciplinar, potrivit art. 56 din Legea nr. 317/2004, pentru abaterile prevazute in art. 99 din Legea nr. 303/2004, rep., privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Prin urmare, abaterile disciplinare ale membrilor Consiliul Superior al Magistraturii sunt identice cu cele ale judecatorilor si procurorilor – pentru care sunt aplicabile sanctiunile disciplinare prevazute limitativ in art. 100 din Legea nr. 303/2004, rep.

Legiuitorul nu a cuprins masura revocarii printre sanctiunile disciplinare, neputand fi, deci, asimilata acestora (respectiv excluderii din magistratura). Fata de enumerarea limitativa a sanctiunilor disciplinare, extinderea acestora, prin analogie, este lipsita de suport legal.

Exceptia inadmisibilitatii cererii reclamantului, invocata de A.M.R., este de ordine publica, in sensul dispozitiilor art. 246 alin. 1 N.C.P.C., avand ca temei art. 133 alin. 7 din Constitutie.

Analizarea cu precadere a exceptiei inadmisibilitatii, potrivit dispozitiilor art. 248 alin. 1 N.C.P.C., urmata de admiterea exceptiei, face inutila cercetarea in fond a cauzei - potrivit dispozitiilor art. 243 N.C.P.C.

Motivul referitor la faptul ca, recent, instanta constitutionala a pronuntat o decizie (dos. nr. 177D/2013) prin care a stabilit ca dispozitiilor art. 55 alin. 4 si 9 din Legea nr. 317/2004 sunt neconstitutionale, nu poate avea efecte in prezenta cauza, dat fiind ca argumentele Curtii Constitutionale nu pot fi retinute ca obligatorii, aceste argumente vizand fondul cauzei, iar, in speta, Curtea de Apel Bucuresti a fost investita cu o actiune inadmisibila.

Examinarea admisibilitatii contestatiei primeaza, indiferent de substanta apararilor indicate in cuprinsul cererii.

Avand in vedere argumentele expuse, solicitam incuviintarea in principiu a cererii de interventie – art. 64 alin. 2 N.C.P.C., admiterea exceptiei inadmisibilitatii – art. 246 alin. 1, art. 248 alin. 1 N.C.P.C., art. 133 alin. 7 din Constitutie, coroborat cu art. 134 alin. 2, 3 din Constitutie, art. 100 din Legea nr. 303/2004, rep. -, cu consecinta respingerii cererii formulate de reclamantul Danilet Cristi Vasilica.

In conformitate cu dispozitiilor art. 411 alin.1 pct. 2 N.C.P.C., solicitam judecarea cauzei in lipsa.” - Presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, Judecator, conf. univ. dr. Dan Spanu

* Cititi aici cererea de interventie a AMR

 

 

Comentarii

# gabriel date 10 aprilie 2013 16:07 +42

De laudat actiunea AMR.Intr-o tara in care daca nu ai tradat,nu ai nici o sansa sa castigi AMR dovedeste ca mai exista speranta.E adevarat ca respectand legea poti avea doar progrese mici ,dar e de preferat logicii procurorilor.Apropo,care e diferenta intre procuratura si mafie? Raspuns:cei din urma au onoare! :lol:

# unul din lumea cea mare date 10 aprilie 2013 17:26 +22

gunoiul csm/ist a scos iarasi capul afaca ca discipolul sau gunoiul de la cotroceni. vasilica o sa te striveasca lumea pe strada ,si sper sa ti se intimple. oricum eu nu mai vad multe sperante avindu/se in vedere ca si porcul de pisic al deviat. el crede ca l/am votat pentru cum joaca el baschet. porcule de pisic rapid te erodezi si tot rapid ai sa ajungi linga coabitatorul tau. tara in scurta vreme o sa fie impinsa in haos. te bazezi si tiu ca si boc pe jandarmerie si atrocitatile ei? nu cred ca o sa ti se dea locul de primar de la bucuresti asa cum i s/a dat lui boc. te gindesti sa iei locul lui kovesi? oricum praful sa se aleaga de voi

# good date 10 aprilie 2013 16:24 +31

O interventie similara ar fi binevenita si-n dosarul lui Ghica, daca tot au inceput asta.

# gabriel date 10 aprilie 2013 16:46 +21

Nu fi copil !Daca pentru Danilet(ma rog ,pentru votul sau din CSM) s-au urnit muntii sa-l albeasca,cam ce s-ar intampla in cazul blondei ? Pariez ca insusi pontacul ar infiera o astfel de interventie...doar contravene spiritului de ...coabitare :lol:

# un nene date 10 aprilie 2013 16:26 -20

Modesta cererea de interventie. Un avocat stagiar ar fi scris una mult mai buna. Si pe fond??? Hotararea CSM este un act administrativ, dreptul de a o ataca este prevazut de Legea 554 din 2004 - art.1. Nu suntem in situatiile prevazute de art.5. M-as fi asteptat la o aparare pe fondul cauzei: procedura prealabila, termene, faptul ca hotararile adunarilor generale nu au fost atacate, etc. Probabil ca avand in vedere decizia CC ii va fi admisa actiunea, dar macar nu te faci de ras. Orice avocat parat stie ca atunci cand faci o plangere contraventie mergi si pe fond si pe exceptie. Daca exceptia este discutabila iti va admite actiunea pe fond, chiar daca scartaie. Se evita o casare cu trimitere.

# noi muncim, nu gandim date 10 aprilie 2013 16:34 +4

\'\'Curtea reţine că, aşa cum a statuat prin Decizia nr. 433/2004, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, prin calificarea hotărarilor Consiliului Superior al Magistraturii ca fiind definitive şi irevocabile, art. 133 alin. (7) din Constituţie „are în vedere hotărarile cu caracter jurisdicţional care, numai acestea, pot avea, prin natura lor, însuşirea de a fi «definitive şi irevocabile», iar nu şi alte hotărari, cu caracter administrativ, emise de Consiliul Superior al Magistraturii\". Asemenea hotărari sunt cele pronunţate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, „ca instanţă de judecată, avand în competenţă soluţionarea contestaţiilor formulate de magistraţi împotriva hotărarilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii\". - CCR Decizia nr. 518/2007 (Interesant, totusi, cum ICCJ acorda unele drepturi, avand in vedere aceste decizii CCR).

# ca sa fie mai clar pentru AMR date 10 aprilie 2013 16:42 +5

\'\'Alte hotărari, cum sunt cele prevăzute de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, prin care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune măsuri privind cariera magistraţilor, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 133 alin. (7) din Constituţia Romaniei, întrucat, nefiind hotărari cu caracter jurisdicţional, nu pot fi „definitive şi irevocabile\". Aceste hotărari sunt prin natura lor acte juridice cu caracter administrativ, supuse controlului judecătoresc\'\'........ (aceeasi decizie CCR). .........Cu alte cuvinte, numai hotararile plenului CSM, prin care se solutioneaza contestatiile la hotararile date de sectiile CSM devin irevocabile (plenul este instanta de judecata in aceste cazuri, conf. art. 9 din Legea 304/2004).

# Vigilanti date 10 aprilie 2013 17:00 +9

Până la urmă, cum ai ajuns şef la CSM? AMR s-a demobilizat, gata, te recunoaşte de şef? Ai început să distrugi destinele judecătorilor în******ţi şi că...ţi de frica procurorilor, mai ales de tine, şefă CSM, \" mare\" procuror? Asta-i tot ce puteţi, bieţilor judecători, curtea aia băsistă de apel tot le dă dreptate hăimănelilor şi dănileţilor, hmm? doar acolo sunt instanţe, doar ei judecă, în EI STAŢI, AMĂRÂŢILOR DE MAGISTRAŢI BELIŢI ŞI HĂITUIŢI, terminaţi şi îngenuncheaţi, doar acolo? Vă râd \" curcile\" la sate, băi magistraţi de cârpe fără nicio putere în faţa serviciilor, vă râd ŢĂRANII la sate, cei pe care, aceeaşi procurori care se ca...că oricând pe voi, ÎI ANCHETAU ŞI PE EI, ŢĂRANII, da\', spre deosebire de voi, ĂIA FĂRĂ CARTE MULTĂ AVEAU MAI MULTĂ DEMNITATE, ERAU MAI UNIŢI ŞI le-au dat cu legea-n cap acoperiţilor procurori hăituitori, capisci? Vai de voi, amărâţilor, vai de steaua voastră de judecători, nimeni nu vă mai spală ruşinea şi încălecarea voastră de către proicurori. Nici

# VIKY date 10 aprilie 2013 17:06 +44

Stimati magistrati, nu permiteti sub nicio forma intoarcerea acestui individ la CSM. Dupa parerea mea, el trebuie exclus si din magistratura. Acest individ este lipsit de cel mai elementar bun simt, umilind nu numai notiunea de justitie, dar si vointa si gradul de inteligenta a masei mari de magistrati. Acest individ este un pericol chiar ca simplu judecator, discernamantul lui lasa foarte mult de dorit. Ca simplu spectator al justitiei, ma intreb, cu ce tupeu va mai putea privi in ochi marea masa de magistrati, care au inteles ca nu ii mai reprezinta in CSM?. Prin absurdul absurdului, la intoarcerea lui in CSM, pe cine va mai reprezenta acest individ inafara de interesele procurorului Haimana si a chiriasului din Deal?.

# VIKY date 10 aprilie 2013 19:40 -10

Sa nu-mi cereti vreun argument, cat de mic, pt ura pe care mi-am revarsato asupra lui Danilet la 17:06. Pur si simplu na-m, pur si simplu il urasc eu asa, fara motive.

# VIKY date 10 aprilie 2013 20:50 +17

@19:40...Gunoi portocaliu pe nume danilet, tu postezi cu numele meu, javra ordinara?. Vad ca numai la articolele cu tine, cu Haimanaua securista si cu Morar postezi in numele meu.

# doru date 10 aprilie 2013 19:46 +3

din pacate actiunea lui Danilet este admisibila daca nu pe accesul la justitie macar pe dreptul la un recurs efectiv. Altfel o sa ne trezim la ca vom datora si bani \"muscetarului\" dupa ce o sa ne traga CEDO inca o data.

# gelu date 10 aprilie 2013 21:05 +4

Raul Romaniei de aicea pleaca, de la Servciile Secrete ce papa intr-o veselie miliarde de euro anual chiar si-n timp de criza, servicii care apara in fapt statul mafiot roman si nu pe cetatenii platitori de taxe. De aceea numarul angajatilor acetor servicii trebuie redus drastic pentru a echilibra bugetul de stat mai ales acum in criza. Prin reducerea cu 5/6 a efectivului angajatilor din Serviciile de Inform...atii din Romania, ci sunt vreo 7 servicii, servicii care dispun cu de 7 ori mai multi agenti secreti decat media raportata la 100.000 de locuitori a serviciilor omoloage din: Franta, Anglia, Italia, Spania si Germania se economisesc anual de la bugetul statului 1,5-2 miliarde de euro (costul salariilor si logisticii necesare functionarii acestor servicii), bani stransi din taxele platite tocmai de cetatenii carora Victor Ponta le-a furat voturile mintindu-i cum ca ea, Canalia, va lupta pana la capat ca sa scape tara de Canalia Perfecta Traian Basescu.

# Categoric, date 11 aprilie 2013 00:22 +7

acest danilet, e un jeg, si o trista figura; pe de alta parte a fost votat de foarte multi colegi, magistrati, care, se presupune,ca sunt niste oameni care stiu ce fac!!!. Trecand peste toate astea,juridic vorbind, demersul asta al AMR e , cel putin, lipsit de profesionalism... pentru ca pur si simplu, orice act administrativ poate-si trebuie- atacat....iar plangerea oligofrenului astuia, chiar trebuie respinsa pe fond, in fata unei evidente indiscutabile, care tine de doua aspecte-legal-a fost revocat, iar c...tul de csm, doar a constatat asta!, si moral-un astfel de dobitoc nu poate reprezenta interesele magistratilor din tara asta.si-atat. 

# santinela date 11 aprilie 2013 09:48 +11

Membrilor basisti din CCR ar trebui sa li se ia \"gitul\".

# liviu date 11 aprilie 2013 13:13 +10

Totusi,ce cauta asa o caricatura de om in justitie?Afara din justitie cu asemenea SPECIMENE.Astia fac de ras justitia romana.TREBUIE URGENT CONSULTAT DE PSIHIATRII.Pacat,ca un tanar bolnav ca asta exista in justitie

# dreapta date 13 aprilie 2013 11:07 -4

Va salut cu respect, domnule judecător Danileţ! Imi pare rău pentru toate jignirile ce vă sunt aduse aici, nejustificat... Go on !! ;-)

# stanga date 16 aprilie 2013 00:02 +2

Si noua ne pare rau ca un penal ca el a ajuns in magistratura, in loc de un spital psihiatric. Dar niciodata nu este prea tarziu...

# Oarba de Dambovita date 24 aprilie 2013 16:22 0

Resurectia justitiei ex- comuniste gaseste o porta voce noua si trezeste din amortire si tortionari. Asa da tovarasi, semnati apelul. Santinela? Aud? Daca astia carora AMR le vreau gatul, capul, parul, mintea, sunt basisti, celalti ce sunt? Cei care se poarta asa de bine dialogul la distanta si voteaza eficient cu doua treimi excluderi la ordin? Este indicat sa va lepadati de refelexele totalirismului practicat o viata. Viata pentru unii.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.09.2021 – 30 milioane euro, spaga la oamenii lui Iohannis

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva