15 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

FRAUDA DOVEDITA LA BAROUL BUCURESTI! Nu a fost cvorum! Contestatia avocatului Daniel Fenechiu demonstreaza ca numarul avocatilor cu drept de vot este de 9281, in loc de 5848 cat au inventat organizatorii alegerilor

Scris de: Adina A. STANCU - R. SAVALIUC | pdf | print

1 June 2011 16:31
Vizualizari: 6998

Se ingroasa „gluma”! Ceea ce s-a intamplat la alegerile de la Baroul Bucuresti, din 21 mai 2011 de la Sala Palatului, demonstreaza ca organizatorii alegerilor au sfidat marea masa a avocatilor si au inventat un cvorum cu mult sub cel al avocatilor cu drept de vot din aceasta structura. Conform unei brosuri a UNBR, care a inventariat numarul avocatilor cu drept de vot din toate barourile din tara, reiesea (vezi facsimil) ca la Baroul Bucuresti numarul celor cu drept de vot este de 9281 avocati. Ca atare, covrumul pentru alegeri putea fi considerat intrunit daca in sala se prezentau jumatate plus unu, din avocatii cu drept de vot, respectiv 4641. Cu toate acestea, organizatorii alegerilor de la Baroul Bucuresti au mentionat in procesul-verbal al alegerilor ca in sala s-a intrunit un cvorumul de “peste 2924 avocati”, corespunzator unui numar de 5848 avocati cu drept de vot. Unde au disparut 3433 avocati cu drept de vot? - este o problema la care organizatorii vor trebui sa raspunda.


Asa cum Lumeajustitiei.ro a anuntat, impotriva alegerilor de la Baroul Bucuresti se vor depune zeci de contestatii, prin care se cere anularea alegerilor de catre presedintele UNBR, Gheorghe Florea. Motivele de nulitate invocate sunt multiple si arata ca au existat interese oculte majore ca la Baroul Bucuresti sa se aranjeze lucrurile de asa maniera incat sa iasa tot cei vechi, in frunte cu decanul Ilie Iordachescu.

Daca presedintele UNBR nu va proceda la anularea alegerilor suntem informati ca se va merge pana la instanta de judecata, chiar daca unii dintre “alesi” fac presiuni infernale asupra contestatarilor pentru a renunta la demersurile lor. In plus, asa cum am aratat in editiile trecute, redactia noastra este in posesia unor buletine de vot cu regim special (numar si serie) completate, sau pur si simplu xeroxate, care au fost aruncate dupa alegeri, fapt ce dovedeste inca o data frauda.

Lumeajustitiei.ro publica in continuare cererea in anulare a unuia dintre candidati fraudati – avocatul Daniel Fenechiu (foto) care a fost depusa azi la Baroul Bucuresti de unde a fost inaintata presedintelui UNBR pentru a dispune.

Iata textul integral al contestatiei:

Catre: CONSILIUL UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA

DOMNULE PRESEDINTE,

CATALIN-DANIEL FENECHIU, avocat in Baroul Bucuresti, cu domiciliu ales la sediul Societatii Civile de Avocati Fenechiu, Savu & Asociatii situat in Bucuresti, str. Turnul Eiffel, nr. 6, sector 2,

In temeiul art. 66 lit. p din Legea 51/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 76 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, formulez prezenta

CERERE IN ANULARE

a Hotararii Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21.05.2011, pentru motivele prezentate in cele ce urmeaza.

 1. PRECIZARE PREALABILA

Prin adresa nr. 5065/24.05.2011 emisa de Baroul Bucuresti eram informat cu privire la imprejurarea ca obiectiunile pe care le-am formulat fata de continutul Procesului-verbal intocmit de Comisia de numarare si de comisia de validare a numaratorii voturilor, anterior intocmirii Procesului-verbal cu rezultatele alegerilor generale elective din data de 21.05.2011 intocmit si semnat la data de 23.05.2011, au fost calificate ca reprezentand ``contestatie`` si au fost inaintate catre U.N.B.R. in vederea solutionarii, conform art. 76 alin.1 din Statutul profesiei de avocat.

Fata de aceasta imprejurare, am inteles sa supun controlului Consiliului U.N.B.R. toate aspectele legate de convocarea, organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21.05.2011 care, in opinia mea, contravin prevederilor legale si statutare in materie si care apreciez ca pot fi solutionate doar printr-un control riguros de legalitate materializat printr-o hotarare motivata a Consiliului U.N.B.R. – organism care potrivit art. 76 alin.1 din Statutul profesiei de avocat are in competenta rezolvarea incidentelor de aceasta natura, in interiorul profesiei.

 1. SCURTA PREZENTARE A SITUATIEI DE FAPT.

Prin Anuntul postat pe site-ul Baroului Bucuresti, in data de 18.04.2011, Consiliul Baroului Bucuresti convoca pentru data de 21.05.2011, ora 09.00, la Sala Palatului din Bucuresti Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor avand urmatoarea Ordine de zi:

 • Pentru Adunarea Generala Electiva:

1. Alegerea Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti:

- Consiliul Baroului, respectiv un numar de 15 membri, precum si 3 supleanti. Din cei 15 membri fac parte Decanul si Prodecanul/Prodecanii.

- Decanul Baroului.

- Comisia de Disciplina, formata din 5 membri, precum si 2 membri supleanti.

- Comisia de Cenzori, formata din 3 membri, precum si 2 membri supleanti.

2. Diverse

 • Pentru Adunarea Generala Ordinara:
 1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in 2010;
 2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2010;
 3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in 2010;
 4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2010;
 5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2011;
 6. Alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti pentru Congresul Avocatilor din 10-11 iunie 2011;
 7. Achizitionarea unui nou sediu pentru Baroul Bucuresti ;
 8. infiintarea unei gradinite pentru copiii avocatilor;
 9. Diverse.

In continuarea anuntului – care stipula prezenta obligatorie a avocatilor la Adunare – au fost postate Hotaririle Consiliului Baroului Bucuresti nr. 7/08.03.2011 – privind adoptarea Regulamentului General pentru desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti si nr. 8/08.03.2011 – asupra careia vom reveni.

Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 8/8.03.2011 a fost modificata si completata ulterior prin HCBB nr. 15 si 16, ambele din data de 10.05.2011, si respectiv rectificata prin HCBB nr. 14/05.05.2011, iar HCBB nr. 7/08.03.2011 a fost la randul ei rectificata prin HCBB nr. 14/05.05.2011

In data de 21.05.2011, incepand cu orele 09.00, la Sala Palatului” din Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor”, pe sectiuni, mai intai Adunarea Electiva si apoi Adunarea Generala Ordinara – ambele prelungite pana in noapte cu numararea voturilor.

La Adunarea Generala Electiva si Ordinara a Avocatilor au participat – dupa cum reiese din cele doua Procese-Verbale intocmite distinct – unul pentru Adunarea Electiva si celalalt pentru Adunarea Ordinara - peste 2924 de avocati”, “fiind indeplinit cvorumul necesar” conform anuntului facut de dl. Decan av. Ion-Ilie Iordachescu in momentul in care a declarat deschise cele doua Adunari – consemnat in cele doua Procese-Verbale.

Cele doua Adunari si-au parcurs ordinea de zi pentru care au fost convocate, rezultatele fiind consemnate in Procesele-Verbale intocmite.

 1. MOTIVE DE NULITATE A ADUNARII GENERALE ELECTIVE A AVOCATILOR DIN BAROUL BUCURESTI.
 1. Adunarea Generala Electiva a Avocatilor din Baroul Bucuresti nu a fost legal convocata.

Potrivit dispozitiilor legale si statutare, competenta convocarii Adunarii Generale Elective apartine Consiliului Baroului (art. 53 (3) din legea nr. 51/1995 si 68 (4) din Statutul Profesiei). Or, potrivit dispozitiilor art. 73 (3) din Statutul profesiei in exercitarea atributiilor sale, Consiliul Baroului adopta decizii si hotarari”. Prin urmare convocarea Adunarii Generale Ordinare sau Elective trebuia hotarata de consiliu si consemnata intr-o Hotarare sau Decizie.

Urmeaza sa observati ca in ceea ce priveste Adunarea Generala Electiva a Avocatilor din Baroul Bucuresti, tinuta in data de 21.05.2011 si “convocata” prin anuntul postat pe site-ul Baroului Bucuresti in data de 18.04.2011 NU EXISTA O HOTARARE A CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI CARE SA STABILEASCA CONVOCAREA ACESTEIA.

Urmarind cu atentie Hotararea nr. 8 din 08.03.2011 veti observa ca prin aceasta Hotarare, Consiliul Baroului Bucuresti convoaca Adunarea Generala Ordinara in ziua de 21.05.2011, incepand cu orele 09.00 ... si ii stabileste ordinea de zi – art. 2, dar relativ la Adunarea Generala Electiva se rezuma sa precizeze la art. 2.1. care sunt organele de conducere ale Baroului Bucuresti si prevede un subpunct de Diverse sub titlul Art. 1 Adunarea Generala Electiva.

Prin urmare, Hotararea 8/08.03.2011, actul decizional al Consiliului Baroului Bucuresti in temeiul careia a fost publicat pe site-ul Baroului Bucuresti anuntul de convocare al Adunarii Generale Elective, NU CONTINE NICI HOTARAREA CONSILIULUI DE CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ELECTIVE A AVOCATILOR DIN BAROUL BUCURESTI, NICI DATA SI ORA SI NICI LOCUL DESFASURARII.

 1. Adunarea Generala Electiva din data de 21.05.2011 nu a fost legal constituita.

Potrivit art. 55 (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 “(1)Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului. (2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul barourilor care au in evidenta mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, in cazul in care, la prima convocare, numarul legal de participanti nu este intrunit sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 54 alin. (2) si (3).”iar potrivit art. 68 (1) din Statutul Profesiei Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.”.

Potrivit art. 52 (1) din Legea nr. 51/1995 “Adunarea generala este formata din toti avocatii inscrisi in tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei” iar conform art. 66 (2) din Statutul Profesiei „Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale avocatii care sunt inscrisi in Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare.

Potrivit art. 49 din Statutul Profesiei <

a)pe toata durata existentei starii de incompatibilitate;

b)in temeiul unei hotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa;

c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor;

d)la cererea scrisa a avocatului.>>

In HCBB nr. 8/08.03.2011 art. 3.5. se stabileste ca lista cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala va fi publicata pe data de 11.05.2011, pe data de 12.05.2011 fiind prevazuta inregistrarea contestatiilor si solutionarea acestora iar pe data de 16.05.2011 urma sa fie publicata lista finala cuprinzand avocatii cu drept de participare.

Dupa cum rezulta din Procesul-Verbal al Adunarii Generale Elective a Avocatilor, la Adunarea Generala Electiva ar fi fost indeplinit cvorumul necesar, fiind prezenti la adunare un numar de peste 2924 de avocati”. Formularea “peste 2924 de avocati” ne sugereaza ca numarul avocatilor cu drept de vot in Adunarea Generala Electiva ar fi fost de 2x2924 avocati, respectiv 5848 de avocati. Am folosit formularea „ne sugereaza” intrucat Consiliul Baroului Bucuresti nu si-a indeplinit obligatia de a publica lista avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala. De ce doar 5848 de avocati au avut drept de vot in Adunarea Generala? Cum a fost stabilita aceasta cifra? Cine a stabilit-o? De ce nu a fost comunicata/facuta publica cum este prevazut in HCBB nr. 8/08.03.2011?

Potrivit art. 52 (1) Adunarea Generala este formata din toti avocatii inscrisi pe Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei. Deci din exact 9281 de avocati cu drept de exercitiu al profesiei – dupa cum rezulta neechivoc din cifra comunicata UNBR de catre Consiliul Baroului Bucuresti... (www.unbr.ro – Brosura, Cap 2 – membrii Congresului Avocatilor 2011, fila 8, pozitia 10) Rezulta ca cvorumul ar fi fost de exact 4641 de avocati, cu mult peste cei 2924 de avocati prezenti potrivit Procesului-Verbal intocmit la Adunarea Generala Electiva.

Potrivit art. 66 (2) din Statutul Profesiei aveau dreptul sa participe la Adunare avocatii care sunt inscrisi in Tabloul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare”.

Lista avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala Electiva trebuia publicata – potrivit art. 3.5. din HCBB nr. 8/08.03.2011 – pe data de 11.05.2011 si, dupa solutionarea eventualelor contestatii, publicata in forma finala pe data de 16.05.2011. in conditiile nepublicarii listei finale cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala, rezulta ca toti avocatii inscrisi in Tablou Avocatilor din Baroul Bucuresti indeplinesc conditiile pentru a participa la Adunarea Generala. Astfel si admitand ca - dupa intocmirea si comunicarea situatiei catre UNBR - cca. 3400 de avocati ar fi acumulat restante sau s-ar afla in exercitarea unei sanctiuni disciplinare (pentru ca daca se aflau in situatie de incompatibilitate sau suspendare nu apareau pe tabloul avocatilor la sectiunea “avocati cu drept de exercitare a profesiei”) aceasta imprejurare ar fi trebuit consemnata in Lista avocatilor cu drept de vot.

Astfel, in lipsa publicarii listei avocatilor cu drept de participare, rezulta neechivoc imprejurarea ca singurul criteriu de stabilire a cvorumului legal si statutar este Tabloul Avocatilor, in raport de numarul de avocati inscrisi pe acesta –9281– fiind evident faptul ca Adunarea Generala Electiva din data de 21.05.2011 nu a avut cvorum.

 1. Procedura preelectorala a fost grav viciata, Consiliul Baroului nepublicand in conditiile art. 3.5. din HCBB nr. 8 din 08.03.2011 lista cu avocatii cu drept de participare.

Prin nepublicarea listei cu avocatii cu drept de participare au fost grav afectate drepturile elective ale membrilor Baroului Bucuresti:

  • Nu exista instrumentul legal si statutar de determinare al cvorumului necesar legalei constituiri a Adunarii Generale Elective.
  • A fost incalcat dreptul avocatilor exclusi de pe lista electorala, nepublicata, si carora nu li s-a adus la cunostiinta aceasta imprejurare, fie sa conteste excluderea de pe lista – daca apreciau ca aceasta operatiune administrativa este nelegala, fie sa se abtina de la participarea la Adunarea Generala – la care participand fara a indeplinii conditiile prevazute de art. 66 (2) din Statut ar fi pasibili de o sanctiune...

Apreciem ca sanctiunea neindeplinirii cerintei publicarii listei cu avocatii cu drept de participare la Adunarea Generala Electiva este anularea Adunarii Generale Elective ca nelegal constituite.

4. Procedura de desfasurare a votarii a fost grav viciata.

 • Buletinele de vot pentru toate demnitatile nu au avut aplicata stampila de control, eludandu-se ratiunea prevederii exprese stipulate in art. 6.5. din HCBB nr. 7/08.03.2011.
 • Buletinele de vot pentru demnitatea de consilier contineau instructiuni de vot contradictorii intre ele si contrare prevederilor art. 6.9. lit. b din HCBB 7/08.03.2011. Astfel la instructiuni de votare se preciza: << Votul “pentru” se exprima prin lasarea intacta a numelui si prenumelui unui singur candidat>>; <<buletinele in care sunt lasate intacte numele si reenumele a doi sau mai multi candidati se anuleaza>> pe de o parte, iar, mai jos, buletinul de vot continea urmatoarea instructiune contradictorie <>.

ACEASTA IN TIMP CE, ART. 6.9. LIT. B DIN HCBB NR. 7 DIN 08.03.2011 “PRIVIND ADOPTAREA REGULAMENTULUI GENERAL PENTRU DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ELECTIVE A ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI BUCURESTI” PREVEDEA EXPRES:

<<6.9.BULETINELE DE VOT VOR FI CONSIDERATE VALABILE, PENTRU FIECARE DEMNITATE, RESPECTIV PENTRU FIECARE FUNCTIE iN CADRUL COMISIILOR, ASTFEL:

……………………………………………………………………………………………………….

B. PENTRU CONSILIERI NUMAI DACA CA URMARE A VOTULUI EXPRIMAT PE BULETINUL DE VOT A RAMAS UN NUMAR DE CEL MULT 15 CANDIDATI SI TREI SUPLEANTI ALESI CONFORM ART. 6.8. DIN PREZENTUL REGULAMENT. >>

Precizam ca toate buletinele de vot care respectau cerintele art. 6.9. lit. b din HCBB nr. 7 din 08.03.2011 – avand lasate netaiate numele a 18 candidati – au fost anulate ... si astfel dreptul de vot al catorva sute de avocati – care au respectat prevederea HCBB nr. 7/08.03.2011 – a fost in mod grosolan anulat...

 1. Procedura de numarare a voturilor a fost la randul ei grav viciata.
 • Au fost fost anulate buletine de vot valabile. Astfel, buletinele de vot privind alegerea Consilierilor care aveau lasate netaiate numele a 18 candidati au fost anulate, dreptul e vot al celor care au inteles sa voteze asa cum stabilea Regulamentul General pentru Desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti fiind grav incalcat. Oare cate din cele cca. 550 de buletine de vot anulate sunt valabil exprimate?
 • Au fost constituite subcomisii de numarare a voturilor extraordinare, peste si cu incalcarea prevederilor art. 4.12. din HCBB nr. 8 din 08.03.2011, asa cum a fost aceasta modificata si completata prin HCBB 16 din 10.05.2011. Astfel au aparut 5 subcomisii extraordinare de numarare a voturilor pentru demnitatea de consilier. Cine a dispus aceasta masura si in ce temei legal ramane un mister. La fel ca imprejurarea ca unele din aceste comisii au actionat in afara controlului comisiei de validare a numaratorii voturilor…
 • Comisia de Numarare a Voturilor a decis asupra nevalabilitatii a 18,75% din numarul total al buletinelor de vot exprimate pentru demnitatea de consilier fara a solicita opinia Comisiei de Votare – art. 4.9. lit. e din HCBB nr. 8/08.03.2011.
 • Comisia de numarare a reusit performanta sa centralizeze un numar mai mare de voturi decat cele valabil exprimate… Asa cum rezulta din tabelul centralizat intocmit in seara/noaptea zilei de 21 mai 2011, dupa centralizarea voturilor exprimate pentru demnitatea de consilier, la subcomisia 40 rezulta ca s-au centralizat un numar de voturi valabil exprimate de 1011. Daca avem in vedere faptul ca din datele prezentate de comisie aceasta a primit 60 de Buletine de Vot din care a anulat 13 si a numarat voturile de pe 47 de Buletine apereciate ca valabile, rezulta ca numarul maxim al voturilor valabile putea fi de maximum 799 (47*17 – daca pe fiecare Buletin de Vot au fost votate 17 candidaturi). Rezulta ca au fost centralizate in plus un numar de 212 voturi... La o singura subcomisie.
 1. Alte nereguli constatate
 • A fost incalcat dreptul membrilor Comisiei de Validare de a verifica faptic corectitudinea numararii si a buletinelor anulate. Buletinele de vot au fost transportate intr-un autovehicul pe masura ce erau predate de subcomisiile de numarare a voturilor, motivul invocat fiind aceela ca la ora 24.00 expira temenul de inchiriere al Salii Palatului si nu sunt de dorit costuri suplimentare.
 • Membrilor Comisiei de Validare nu li s-a permis inserarea obiectiunilor in Procesul-Verbal al Comisiei de Validare a Numararii Voturilor.
 • Obiectiunile unora dintre candidati, desi formulate anterior intocmirii Procesului-Verbal de Validare a Numararii Voturilor, nu au fost primite iar, cele transmise electronic pe adresa de e-mail a Baroului Bucuresti si/sau fax au fost trimise la UNBR, fiind considerate contestatii. Interesant este ca nici HCBB nr. 7/08.03.2011 privind adoptarea Regulamentului General Pentru Desfasurarea Adunarii Generale Elective a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti si nici HCBB nr. 8/08.03.2011 nu contin nici o referire la regimul obiectiunilor…
 • La ora intocmirii Procesului-Verbal de validare a numararii voturilor mare parte dintre membrii Comisiei de Validare a Numararii Voturilor si din membrii Comisiei de Numarare a Voturilor parasisera incinta Salii Palatului. Acesta a fost dealtfel unul dintre motivele pentru care s-a refuzat reprezentantilor candidatilor in Comisia de Validare dreptul de a verifica buletinele de vot, rezultatele centralizarii voturilor pe subcomisii si buletinele anulate, Decanul Baroului Bucuresti sustinand ca orice verificare poate avea loc doar in prezenta majoritatii membrilor fiecarei subcomisii…

Daca mai adaugam la toate aceste motive si considerente modul deficitar si incomplet in care au fost redactate Hotararile Consiliului Baroului Bucuresti nr. 7 si 8, ambele din data de 08.03.2011, completarile si precizarile acestor Hotarari aduse prin HCBB nr. 14, 15 si 16, avem tabloul complet al unei realitati triste…

Pentru toate aceste motive va solicit sa admiteti contestatia asa cum a fost formulata, sa constatati ca Adunarea Generala Electiva a Baroului Bucuresti a fost atat nelegal convocata cat si nelegal constituita si, pe cale de consecinta, sa dispuneti anularea Hotararii Adunarii Generale Elective a Avocatilor din Baroul Bucuresti din data de 21.05.2011 – publicata pe site-ul Baroului Bucuresti la data de 24.05.2011.

Anexam prezentei: Adresa Baroului Bucuresti nr. 5065/24.05.2011.

Bucuresti, 01.06.2011

Av. Catalin-Daniel Fenechiu

* Cititi aici extras din brosura UNBR cu lista cu avocatii cu drept de vot de la Baroul Bucuresti – la pagina 8, pozitia 10 se mentioneaza numarul de 9281 votanti

* Cititi aici cererea in anulare a avocatului Daniel Fenechiu, depusa cu numar de inregistrare la Baroul Bucuresti

Comentarii

# alex date 1 June 2011 16:57 -2

si cand te gandesti ca tradarea a venit de la insusi Mihnea Stoica.te-am votat domnule Fenechiu,nu ma dezamagi.cu tradatorii exista o singura regula...vezi alexandru cel mare

# Mihnea Stoica date 5 June 2011 16:38 0

Nu inteleg despre ce tradare ar fi vorba. Probabil ca tradarea consta in aceea ca sunt primul care am contestat si m-am folosit si de procese verbale certificate.

# oooo date 1 June 2011 17:46 +1

da cu  frauda cealalta cum ramine? ....cum care frauda?...aia cu practicarea avocaturii inafara unui barou  legal infiintat ? si ar mai fi ....traditia cu zeciuiala.... :-*

# Dorin date 1 June 2011 18:00 0

Am renuntat la zeci de site-uri si liste de discutii acaparate de Bota si Alberto Kurtian cu discutiile lor penibile despre baroul lor "constitutional". Vad ca si-au facut aparitia si aici!

# 0000 date 1 June 2011 18:26 -1

suntem multi ce sa-i faci? se pare ca unde-s multi se poate frauda legea, nu-i asta moto-ul vostru?

# Bobo date 1 June 2011 19:06 -2

Dorine, tu esti penibil, latraule "traditional", chiar nu te-ai prins !?

# Cristi P. Sturzu date 1 June 2011 19:38 -1

Nu Dorin draga, tu esti nou si penibil pe aici. Discutia despre barouri e veche si doar cei ca tine nu o pricep. Cei care gandesc juridic, pricep. 8)

# seedorf date 2 June 2011 18:04 0

Ai dreptate Cristi Pe Sturzu, sunt 2 tipuri de juristi, cei care gandesc juridic in felul tau, si cei care gandesc juridic. Scuze fara ofense, cei care gandesc ca tine sunt intelectuali, rasati, destepti, vocali... cum vrei tu sa fie. Dar cu practica cum stati fratilor? Vad avocati de astia ca tine zilnic. Sunt agitati ca nu li se admite cate o cerere, vorbesc la telefoane, deschid cate un laptop pentru impresiile babutelor din sala de judecata, dar de fapt... ceea ce ramane... e lipsa de aplecare spre aceeasta profesie. Nu sunt avocat dar mi-as permite sa-ti dau niste sfaturi. Nu te ambala inainte sa sti care e adversaul tau, nu de alta dar s-ar putea sa-i fi net inferior din toate punctele de vedere, iar apoi e cam nasol sa pleci cu coada intre picioare. Apropo de latrai. Chiar tu esti unul dintre ei.

# jurist date 2 June 2011 18:38 0

seedorf, eu te cred ca nu esti avocat. esti un mic pekinez care s-a trezit sa se bage in seama sau in zeama. eu cred ca esti arhivarul dupa inteligenta pe care o emani. apropo inculti ca tine vad si eu des, care nu stiu cind se scrie cu un i, cu doi de i sau cu trei de i. parerea mea este ca ar trebui sa te abtii sa compari oamenii mai ales ca ai lacune serioase in cultura generala.

# seedorf date 4 June 2011 09:08 0

Juristule sau Cristi esti cam nehotarat. Cum sunt pana la urma? Lipsit de inteligenta sau incult? Daca tot ne-am apucat de gramatica, hai sa-ti citim si comment-ul. Aha am gasit nici tu nu pui virgulele unde trebuie:)). Esti incult, du-te la scoala generala. Uite la fraza asta a ta #parerea mea este ca ar trebui sa te abtii sa compari oamenii mai ales ca ai lacune serioase in cultura generala#, trebuia vreo 3 virgule. Unde-s? Nu te mai umfla in pene mai intelectual tafnos. Si inca ceva, tu nu meriti decenta.

# jurist date 4 June 2011 14:50 0

seedorf, eu nu m-am legat de virgulele tale, ci de lucruri vadit gresite. degeaba incerci sa te scuzi, parerea mi-am format-o. intreaba pe cine vrei de pe acest site. dupa modul in care ai scris demonstrezi ca esti un pufan necopt. daca esti adult, inseamna ca ai ramas la faza adolescentina. prietene, cauta-ti copii de seama ta, ca pe aia ca mine nu-i impresionezi, ca n-ai cu ce... minte ioc, cunostinte juridice zero, gramatica -4 cu indulgenta.

# seedorf date 4 June 2011 16:00 0

Stiam ca ai parerea deja formata, doar tu ai un singur azimut. Cine are alte idei e mai prost ca tine. Sincer? Nu cred ca poate exista un om mai prost ca tine. La gramatica ne-am inteles, hai sa incepem sa vedem cum stam la drept. Dar nu ma lua din nou cu cele 2 legi pe care se pare ca le-ai citit si tu. Dreptul e mai mult decat legea 3 din 48 si legea 51 din 95. Nu crezi? Juristu lu peste prajit.

# jurist date 4 June 2011 19:55 0

seedorf, se pare ca esti un mic idiot. daca ai da ochii cu mine, da doamne ti-as pune dintisorii pe ata , ca sa vezi retardat mic ce esti cu cine te joci.

# mama lui seedorf date 4 June 2011 20:18 0

iertati-ma oameni buni ca am facut o asemenea greseala "umana". numai un prostcrescut poate jigni oamenii care-i atrag atentia ca e un analfabet.

# seedorf date 4 June 2011 23:33 0

Ai dreptate mai cristi pe sturz, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, Vai de noi ca am ajuns sa avem asa avocati. Tu cica esti avocat, unde e profesia ta mai loaza? Alfabetizatule, intelectualule, academicianule, unde e stiinta ta?

# koko date 5 June 2011 12:36 0

mai asta zis seedorf, din toti comentatorii de pe acest site, tu esti cel mai mare cretin si nesimtit. ar trebui sa ti se cenzureze dreptul la exprimare pentru ca asta este un site pentru o anumita categorie de oameni, cu anumite studii. pentru cei ca tine recomand un site xxx sau manele gratis.

# seedorf date 6 June 2011 00:10 0

#pentru ca asta este un site pentru o anumita categorie de oameni, cu anumite studii# Ce studii ai tu mai sturzule. Tu nu stii ca la Sibiu nu este facultate de drept? Lasa-ma cu manelele tale, ca nu prea stiu ce-s alea. Tot de pe la voi de la Buzau vin.

# jurist date 2 June 2011 18:48 0

apropo sa sti :D ca se scrie corect sa stii , sa fi :-* corect este sa fii. deci nu gresesc cind te trimit la scoala generala ;-)

# Maria date 2 June 2011 22:56 +1

Sigurul comentariu la obiect este al doamnei Alina Popescu.Restul aproape toti (parca cu o exceptie sau doua)nu aveti ce face si sunteti la limita .Va felicit maestre FENECHIU ,incercati sa faceti ceva ,este o chestiune de moralitate,profesionalism si legalitate. Trebuiesc lamurite odata aceste lucruri ,nu se poate sa mergem la nesfarsit pe marginea infractiunii. Am ciit cele scrise de dumneavoastra, aveti perfecta dreptate,acest simulacru de adunare trebuie anulat. Este rusine ca s-a intamplat la noi in profesie dar trebuiesc lamurite odata lucrurile. Printr-o asemenea cerere nu se discrediteaza profesia cum incearca unii sa inculce acesta idee,ci din contra se pun lucrurile la punct. Tuturor celor care sunt in prezent consilieri le convine,dar celorlalti? poate meritau si ei nu.Chiar asa de peste 20 de ani sunt votati numai aceeasi oameni,alti avocati nu mai exista? Eu principial am votat NUMAI COLEGI CARE AU FOST NUMAI AVOCATI, nu militieni,securisti veniti din servicii secrete externe,oameni care si-au schimbat numele ( oare de ce?) sau zarzavagii,coafeze,textiliste,zugravi,oameni de afaceri care au invatat dreptul la universitati europeene in Lugoj ,Baia de Fier etc pentru ca numai UN OM FORMAT SI EDUCAT CA AVOCAT poate face parte din organele de conducere ale profesiei. SA NU CEDATI DOMNULE AVOCAT FENECHIU(cat si ceilalti colegi)PRESIUNILOR PE CARE DECANUL si poate U:N:B:R: le poate face asupra dumneavoastra.Este timpul sa lamurim odata pentru totdeauna lucrurilor,trebuie sa devenim o casta morala in primul rand si legala. Comentatorii anteriori se leaga de Stoica Mihnea de ce ?ii sunt superiori?el se lupta acum pentru colegii sai care sunt convinsa ca meritau sa fie consilieri.Daca Dragoste nu e nimic nu e se spunea intr-un film,daca Mihnea nu era Iordachescu nu era decan in 2008. Apropo ce cauta Popa Florica (avocat stagiar) sa dea indicatii numaratorilor de voturi.In ce calitate bine a intrebat Papacostea ,nu era reprezentanta decanului.?Cine este ea stagiara,iubita de lucreaza cu el de vreo 15 ani, trebuie lamurita aceasta de catre Iordachescu nu poate fi lasata la nesfarsit aceasta nebuloasa.Oricum scena cu tatele pe urna, si strigaturile proferate la colege, ce au dat dovada de multa educatie nepleznind-o ,i-au aratat adevarata masura . Finalizand trebuiesc lamurite lucrurile,in acest Barou in care salariatii au ajuns sa ia spaga (vezi ce se intampla la oficii)desi sunt platiti cu 1000-1600 euro, in care prin favorurile date au ajuns ei sa-i conduca pe avocati .Apropo ei sunt platiti din cotele avocatilor de ce iau bonuri de masa si avocatii nu? De ce au concediu platit si al treispelea salariu, prime mari de paste si Craciun(mai mari chiar decat a avocatilor pensionari care au contribuit o viata) Nu credeti ca este nevoie de o schimbare,acelasi consiliu care de peste 20 de ani va tine in acesta mizerie dragi colegi ar trebui sa ne mai conduca? E cazul schimbarilor majore.SUCCES DRAGI COLEGI CE LUPTATI ÜENTRU CURATIREA SI IMPROSPATAREA MORALA A PROFESIEI. Va multumesc pentru tenacitate si curaj

# marcica date 3 June 2011 12:46 0

marie, zarzavatul...cat mai e zarzavatul...?

# Cristi P. Sturzu date 2 June 2011 23:15 0

Bine. Ma lasa rece nesimtirea ta.

# Cristi P. Sturzu date 2 June 2011 23:21 +1

Daca te-as judeca dupa cum scrii, nu m-as mai obosi sa raspund. Dar iti dau o sansa. Doar una. MAi posteaza un coment, poate reconsider si-ti trec lipsa de politete minima la exaltarea infantila. Era mare lucru sa arati un pic de decenta?

# anonimu' date 1 June 2011 19:57 +1

Bobo ,Sturzule si alte aratari botisto-necontitutionale... Mars cu comentariile voastre de rahat la articolele in care se scrie de structura voastra ilegala.Nu va mai bagati in problemele organizatilor profesionale legale,pe care oricum nu le intelegeti.E ca si cum un infractor ar interveni in problemele intervenite intro familie normala..Dorin are perfecta dreptate.

# Cristi P. Sturzu date 1 June 2011 20:07 +1

Politicos nu stii sa fii, juridic nu poti gandi, frustrat esti ca poate te platesc prea putin fata de cat latri aiurea. Cum te-ai simti daca eu le-as zice mars parintilor tai?

# Cristi P. Sturzu date 1 June 2011 20:08 +1

Ah, m-am prinscine esti...tu esti :D latraul anonim! :D :D :D

# huuuuoooo anonimu date 1 June 2011 20:09 0

mai ciubota, treci pe la scoala mai intai, sau dupa cat creier ai ,mai bine du-te la circiuma cu boschetarii. acolo sa folosesti limbajul tau de avocat traditional. da??? hai roiu gaozarule!!!

# Cristi P. Sturzu date 1 June 2011 20:11 +1

Acum vedeti, stimabile domn Fenechiu, ce "colegi" aveti" ? Da, acestia sunt colegii dvs., din nefericire pentru aceasta minunata profesie.

# jojo date 1 June 2011 20:31 0

ii vede zilnic dar ii este rusine sa recunoasca. cui nu i-ar fi jena cind stie ca multi sunt evadati de la institutia cu halate albe :eek:

# Daniel Fenechiu date 4 June 2011 17:55 +1

Vad doar ca,sub protectia anonimatului,diverse persoane se dedau atacului la persoana,utilizeaza un limbaj suburban....se descalifica...E trist ca ,in loc sa dialogam cu argumente, transformam ceea ce ar trebui sa fie un dialog civilizat intr-un concurs de insulte,calomnii si atacuri la persoana.Altceva,din pacate,nu prea vad..

# koko date 5 June 2011 12:46 0

vezi la de alde seedorf, se pare ca e traditional... in limbaj. nu avem pretentii de la indivizi ca acest seedorf. nu poate argumenta insa foloseste limbaj de ferentari si provoaca oamenii.poate asta e scopul cuiva de a invrajbi oamenii. sincer e o prostie ce se intampla, nu conteaza din ce barou faci parte, important este sa-ti faci meseria bine. eu nu contest pregatirea nimanui, toti suntem licentiati in drept. ce-ar fi daca ne-am invrajbi pe motivul ca unii au facut facultati particulare si altii la stat? eu personal nu am intrat avocat din cauza unui decan penal, care astepta bani ca altfel nu treceai examenul.oricum imi cunosc meseria si cistig suficient incat nu trebuie sa car mapa nimanui. culmea este ca am terminat cu note bune la stat in bucuresti in anii din preajma revolutiei. daca ar fi sa-mi doresc avocatura m-as inscrie la bota.urasc sa dau mita unuia care poate nici nu are pregatirea mea.

# seedorf date 6 June 2011 19:04 0

#culmea este ca am terminat cu note bune la stat in bucuresti in anii din preajma revolutiei. daca ar fi sa-mi doresc avocatura m-as inscrie la bota.urasc sa dau mita unuia care poate nici nu are pregatirea mea. # Ce pot sa spun? Am vazut commenturile tale. Daca ai terminat acum 22- 23 de ani dreptul la Bucuresti, e cam tarziu sa mai intri in avocatura. Nu crezi? Commentul e cam neclar? Cum trebuia sa dai bani inainte de revolutie ca sa ajungi avocat? Nu prea inteleg?

# koko date 6 June 2011 21:31 0

mai colombo, nu am scris ani - inainte- de revolutie . stai prost si cu logica. in al doilea rind in avocatura poti sa intri cind vrei, nu este o meserie care tine de varsta. cel mult tine de pregatire. dupa cum bine a scris juristul pe site, esti un tip dubios, infatuat, iar de regula, cei ca tine sunt zero barat.

# Av date 1 June 2011 21:07 +1

Va rog frumos, nu mai bagati in seama botanistii. Ignorati total prezenta lor. Ei nu exista pt noi.

# lobster date 1 June 2011 22:11 -1

Iar voi NU existati de Jure. :-* :-*

# misu date 3 June 2011 18:13 -1

ai citit titlul articolului Av? creierul din pacate nu se poate cumpara asa cum ai facut cu examenele...

# alinapopescu date 1 June 2011 21:41 +3

dommule avocat Sturzu,va rog cu toata consideratia sa incercati sa fiti cu totii decenti.cererea colegului Fenechiu este un strigat chiar cu ghilimelele de rigoare impotriva unei inechitati.nu cred in dileme cine,cum,cat de avocat este si carui barou,uniune apartine.va rog sa comentati articolul.alte comentarii sunt josnice si nu ne fac onoare nici noua , nici dvs.domnule Fenechiu,jos palaria maestre.aveti dreptate

# Cristi P. Sturzu date 2 June 2011 08:37 0

Respect opinia dvs. Fac tot efortul sa mentin linia minimei decente in disputa pe acest site, dar repet ca nu voi putea suporta niciodata infatuatii si prost crescutii, latraii anonimi si cei care tin cu tot dinadinsul sa faca profesia noastra, de rasul lumii. Cei care acceseaza site-ul nu sunt numai juristi, sunt si de multe alte formatii si profesii si in continuare orice alt comentariu este de prisos. Pe mine nu ma afecteaza faptul ca mustele ascunse sub diverse pseudonime uzeaza de tot bagajul lor verbal subrural pentru a ne jigni si pentru a ne denigra, dar este limpede ca lucrurile acestea determina tocmai efectul invers. Aveti perfecta dreptate si va apreciez ca facand parte din categoria oamenilor de valoare. Restul, sunt balast electoral.

# Catalin Racaceanu date 2 June 2011 09:32 0

:sad: Oricare va fi rezultatul comtestatiei, numai faptul ca s-au creat conditii pt aparitia ei inseamna o mare rusine. Si o mare magareala. Nimic nou.

# morarescu date 4 June 2011 20:26 +1

Cvorumul putea fi lesne contestat imediat inainte de inceperea procesului de votare. De catre oricine.Public.In sala.Nu s-a intamplat.A urmat votul apoi rezultatul acestuia.Unii au obtinut demnitatea pentru care au candidat.Altii nu.

# morarescu date 4 June 2011 20:34 +1

O bila alba pentru Mihnea Stoica. Am auzit ca a cerut sanctionarea drastica a avocatilor din oficiu care nu-si fac treaba.Prestatia acestora este submediocra si se intinde pe parcursul prea multor ani.Sunt cam aceiasi, impartiti dupa un algoritm ramas secret pe instante,iar pledoariile lor incep cateodata si se termina cu "lasam la aprecierea instantei".

# avocat din oficiu date 7 June 2011 13:38 0

nene, mata nu umbli prin instante, habar nu ai, nu s-a ,,lasat niciodata la aprecierea instantei'', vorbe scoase de ,,baroul'' Bota. instantele amendeaza si scad onorariile nejustificat, dar daca s-ar mai spune ce zici mata ! vulpea cand nu ajunge la struguri zice ca sunt acre, astea sunt ,,motive'' de-ale constitutionalilor de a ataca baroul, nu se spune asa ceva in instante, da examen si intra in barou, te rog !

# rahat din oficiu date 7 June 2011 22:49 +1

las-o baaaaa, nu mai da si tu p-aci cu mucii in fasole. avocat din orificiu? :D :D :D

# koko date 5 June 2011 12:49 +1

morarescu, tragic este cind acestia folosesc formula cu lasarea la aprecierea instantei in penal. ramai cu gura cascata cind auzi o asemenea aberatie. din pacate si pe acest site sunt de astia. in general ce-i care infiereaza mai tare aia sunt cei mai prost pregatiti in meserie. a se vedea acest seedorf.

# seedorf date 6 June 2011 19:07 0

koko facem un test sa vedem cum stam la drept? As vrea sa vad cat esti de pregatit. Eu iti stau la dispozitie.

# koko date 6 June 2011 21:24 0

mai trepadusule, esti mic si prost.ai minte de infantil. nu vezi ca nimeni nu-si pune mintea cu tine? i-ai rahatit pe toti p-aici si acum te crezi mare cunoscator in drept. lasa-ne ca te-ai facut de cacao.

# clarence date 10 June 2011 01:23 0

Da mai koko. Dupa ce ia baut un cacao, ai reusit sa fac si tu unul drept.

# lili date 5 June 2011 15:13 0

cum se poate ca unul care se pretinde avocat sa nu stie gramatica? are dreptate juristul cind i-a dat peste nas lui seedorf. rusine seedorf, lasa comentariile si fugi la scoala generala ca ne faci de ris. cum ai ajuns in bransa cu lacunele astea? rusineeeeeeeeeeee....baga capul in pamint.

# seedorf date 6 June 2011 19:11 0

lili. Vezi ca nici tu nu prea le ai cu gramatica. Apropo, ti-am urmat sfatul si am bagat capul in pamant. Ce crezi ca am gasit? Pe tineeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

# Daniel Fenechiu date 6 June 2011 00:12 +1

As vrea sa fac o precizare:nu am formulat cererea in anulare a Adunarii Generale Elective pentru a da ocazia celor ce denigreaza constant avocatii care isi exercita in mod legal profesia si/sau UNBR sau Baroul Bucuresti ,sa ne insulte,calomnieze sau sa ne faca procese de intentie.Dealtfel cererea mea este una statutara,facuta in interiorul profesiei ,inaintata organului cu competente sa o solutioneze.Care ,fara indoiala o va solutiona...Sincer nu inteleg insistenta unor persoane-din afara profesiei si sub protectia anonimatului-de a imixtiona in problemele altora..De a prezenta o parere care nu le-a solicitat-o nimeni..De a injura oameni pe care nu-i cunosc..De a face procese de intentie...Precizez inca o data ca nu m-am adresat acestora si nu ma intereseaza parerea lor..Ma intereseaza opinia confratilor mei din Baroul Bucuresti. Ii rog civilizat pe cei care nu au nici o legatura cu profesia noastra-exercitata in temeiul L51/95- si/sau cu UNBR sau Baroul Bucuresti sa se abtina de la practica incorecta de a interveni in disputele noastre,in care fiind straini, nu sunt si nu pot fi bine veniti. Celor care inteleg le multumesc anticipat iar celor care vor continua cu jignirile,calomniile si celelalte mizerii le trasmit ca ii iert anticipat fiindca, fie nu stiu ce fac... fie le-a luat Dumnezeu mintile..

# Cristi P. Sturzu date 6 June 2011 23:01 -1

D.le Fenechiu, trebuie sa intervin si sa va stavilesc cumva, intr-un mod prietenos, inchipuirile cu privire la asa zisele persoane care nu au de a face cu profesia NOASTRA. Din pacate, tocmai "colegii" dvs. folosesc "practica incorecta", asta fara niciun dubiu. Creaturi cu pretentie de fiinta umana precum anonimu, seedorf etc, sunt "colegii" dvs. de structura, care "imixtioneaza" permanent, fara insa a avea ceva interesant de spus. Ne-am obisnuit cu ei, de aceea nu suntem in niciun fel deranjati de derapajele lor pseudointelectuale. Repet, din pacate pentru aceasta nobila profesie, sunt "colegii" dvs. si crede ca ar trebui ca lor sa le adresati direct solicitarea ori de a se abtine, ori de a disparea de pe acest site. Ca mintile lor nu sunt acolo unde ar trebui sa fie, am vazut dar nu ne minunam.

# jurist date 6 June 2011 16:25 0

d-le fenechiu, pe acest site poate comenta oricine, fara oprelisti, indiferent daca este sau nu avocat. din cate vad, obtuzitatea va caracterizeaza pe toti cei care faceti parte din baroul fara acte. pacat, imi plac oamenii corecti, care dau dovada de obiectivitate si impartialitate. ps, avocatii unbr bota isi desfasoara activitatea tot in baza legii 51/1995, asa a statuat ICCJ. sper ca lor le veti da voie sa se exprime pe acest site.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 12.07.2024 – Zeci de procurori vor sa devina si sa ramana sefi

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva