8 December 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

INSTANTA I-A DAT FLIT LUI NICUSOR – Iata motivele pentru care Judecatoria S5 a mentinut amenda de 6.000 lei primita de Nicusor Dan din partea ISC pentru neemiterea in 30 de zile a unei autorizatii de construire: „Gradul de pericol social al faptei e suficient de ridicat... Intarziere de peste 6 luni... Nu rezulta ca ar fi facut demersuri pentru respectarea termenului legal... Testarea pozitiva Covid-19 a unor persoane din directiile de specialitate nu justifica o intarziere atat de mare"

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

2 October 2022 12:06
Vizualizari: 2160

Nu este o scuza izolarea in care au stat unii angajati ai primariei din cauza pandemiei pentru faptul ca edilul a depasit termenul legal de 30 de zile pentru emiterea unei autorizatii de constructii intr-un caz in care toata documentatia era in regula. Si nu vorbim despre depasirea cu o luna sau doua, ci cu sase luni. O depasire care i-a adus primarului Capitalei Nicusor Dan (foto) o amenda de 6.000 de lei din partea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), in data de 7 februarie 2022.Dan a contestat in instanta sanctiunea contraventionala, dar judecatoarea Monica-Maria Iga de la Judecatoria Sectorului 5 i-a respins plangerea la 6 iunie 2022 (click aici pentru a citi). Iga a motivat in 5 septembrie sentinta nr. 4740/2022 din dosarul nr. 5466/302/2022.


Lipsa de transparenta in primaria lui Nicusor


Dupa cum veti citi mai jos, edilul Bucurestilor s-a aparat, sustinand ca in momentul in care ISC l-a amendat, autorizatia se afla pe circuitul de semnaturi, dar lucrurile trenau din cauza ca angajatii Primariei Generale au mult de munca. Totusi, judecatoarea Monica Iga nu a primit acest argument, constatand ca Nicusor Dan nu poate dovedi acest lucru, din pricina lipsei de transparenta din institutia pe care o conduce.

In plus, primarul nu poate demonstra nici faptul ca a intreprins demersuri pentru respectarea termenului legal de 30 de zile in care ar fi trebuit sa emita autorizatia de construire, mai arata magistrata JS5.

Nu in ultimul rand, Dan s-a aparat, sustinand ca nu el ar fi trebuit amendat, ci primaria pe care o conduce. In replica, judecatoarea i-a pus in vedere art. 26 alin. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii: „Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice”.


Cititi cele mai importante fragmente din motivarea sentintei (publicata de Rejust):


Petentii, prin avocat, solicita admiterea plangerii contraventionale, anularea procesului-verbal, iar in subsidiar, reducerea cuantumului amenzii contraventionale, avand in vedere atat netemeinicia, cat si nelegalitatea procesului-verbal. Sustine ca s-a constatat ca autorizatia de construire se afla in circuitul de semnaturi la data constatarii savarsiri faptei. Precizeaza ca din modul in care este redactat procesul-verbal nu reiese ca primarul general este singurul vinovat de neemiterea autorizatiei de construire, avand in vedere ca autorizatia de construire trebuie semnata mai intai de arhitectul-sef, iar apoi de reprezentantul legal al Municipiului Bucuresti, ultimul fiind primarul general. Invedereaza ca cererea ce a facut obiectul controlului a fost solutionata de catre Primaria Municipiului Bucuresti, autorizatia de construire fiind emisa, motiv pentru care solicita admiterea cererii, cu cheltuieli de judecata pe cale separata. (...)

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 21.02.2022, a fost intocmit de catre un agent constatator din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria A, nr. 006460, depus la fila 8 din dosar, prin care s-a retinut savarsirea de catre petentul Dan Nicusor Daniel, in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, a contraventiei prevazute de art. 26 alin. 1 lit. h ind. 1 din Legea nr. 50/1991, constand in aceea ca in data de 07.02.2022, ora 11:00, au fost verificate la Directia Generala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti stadiul solutionarii cererii privind emiterea autorizatiei de construire inregistrate de Nedelea Gabriel pentru imobilul din strada Dunei, nr. 3, sector 1, Bucuresti, si s-a constatat ca 'in baza de date a Directiei de Urbanism figura cererea nr. 1962977/11.06.2021, depusa in vederea emiterii autorizatiei de construire; potrivit borderoului nr. 460/07.02.2022, pozitia 20, Directia de Urbanism a intocmit autorizatia de construire si a transmis-o pe circuitul de semnaturi catre secretar general; in fapt, la data efectuarii controlului, autorizatia de construire se afla inca pe circuitul de semnaturi, fiind astfel depasit termenul de emitere a autorizatiei de construire de 30 de zile de la data depunerii documentatiei, contrar prevederilor legale in vigoare, respectiv contrar art. 7 alin. 1 din Legea nr. 50/1991'.

Pentru acest motiv, contestatorului Dan Nicusor Daniel, in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, i-a fost aplicata o amenda contraventionala in cuantum de 6.000 lei, in conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. 2 lit. h ind. 1 din Legea nr. 50/1991. Totodata, s-a notat ca procesul-verbal a fost intocmit la sediul Inspectoratului Regional in Constructii Bucuresti Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, ca petentul nu a raspuns convocarii la sediu, nefiind prezent, precum si ca procesul-verbal a fost intocmit in prezenta unui martor, respectiv Ciuca Octavian, care a declarat ca Dan Nicusor Daniel, Primar General al Municipiului Bucuresti, nu este de fata.

Cu prioritate, instanta subliniaza ca mentinerea in cadrul plangerii contraventionale a numitului Dan Nicusor Daniel si a institutiei Primarului General al Municipiului Bucuresti, s-a realizat in considerarea faptului ca persoana sanctionata a fost Dan Nicusor Daniel, in calitatea sa de Primar General al Municipiului Bucuresti, asa cum rezulta din cuprinsul procesului-verbal. Cat timp, in prezent, Dan Nicusor Daniel are calitatea de Primar General al Municipiului Bucuresti, instanta retine ca plangerea contraventionala este formulata de aceasta persoana, in calitatea sus-aratata, fiind de un formalism excesiv sa se aprecieze ca are calitate activa si poate fi mentinut in proces fie Dan Nicusor Daniel, fie Primarul General al Municipiului Bucuresti.

Cercetand legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale imperative de ordine publica a caror nerespectare constituie cauza de nulitate absoluta expresa sau virtuala. Astfel, instanta are in vedere faptul ca in speta nu se poate retine din oficiu existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a acestuia.

Fapta contraventionala a fost in mod corespunzator incadrata juridic, conform art. 26 alin. 1 lit. h ind. 1 din Legea nr. 50/1991, potrivit caruia constituie contraventie 'neemiterea avizelor si autorizatiilor de construire in termenul prevazut de prezenta lege', avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. 1 din lege, care stabilesc ca 'autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii'. Sanctiunea aplicata, respectiv amenda in cuantum de 6.000 lei, a fost stabilita in mod legal, fiind cuprinsa intre limitele prevazute de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, conform caruia se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei contraventia prevazuta de art. 26 alin. 1 lit. h ind. 1 din aceeasi lege.

Raportat la aceasta incadrare juridica a faptei, instanta apreciaza ca descrierea faptei contraventionale a fost facuta de agentul constatator in conformitate cu exigentele O.G. nr. 2/2001, detaliile precizate de acesta in cuprinsul procesului-verbal fiind suficiente pentru aprecierea existentei si gravitatii faptei savarsite. Astfel, agentul constatator a precizat, pe langa incalcarea concreta a dispozitiilor legale anterior citate, reprezentata de neemiterea, in termenul prevazut de lege, a autorizatiei de construire, si contextul in care aceasta a fost savarsita, respectiv faptul ca cererea a fost depusa la data de 11.06.2021 si ca autorizatia a fost inaintata spre semnare catre secretarul general la data de 07.02.2022, fiind inca pe circuitul de avizare la momentul controlului.

Analizand sustinerile petentului privind nerespectarea art. 19 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, instanta retine ca numitul Ciuca Octavian, care a semnat procesul-verbal in calitate de martor, nu detine calitatea de agent constatator, ci ocupa functia de consilier in cadrul intimatei, asa cum rezulta din fisa postului semnata de acesta (f. 56).

De asemenea, potrivit fisei postului agentului constatator (f. 65-66), aceasta ocupa functia de inspector in constructii, avand studii de specialitate superioare de lunga durata, astfel ca acesteia nu ii sunt aplicabile dispozitiile art. 40 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat in Constructii, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2644/2016, care stabilesc competente limitate pentru personalul cu atributii de control si inspectie cu studii de scurta durata, ci dispozitiile art. 39 din regulament, care prevad atributiile generale ale personalului cu atributii de control si inspectie.

In ce priveste argumentul de nelegalitate invocat de petent constand in sanctionarea sa prin procese-verbale distincte pentru fapte constatate concomitent, instanta retine ca din cuprinsul proceselor-verbale la care petentul face referire (f. 16-19) rezulta ca faptele contraventionale au fost constatate la ore diferite de cea analizata in cauza, respectiv la ora 10:00 si la ora 10:30, in cursul verificarilor efectuate de agentul constatator la Primaria Municipiului Bucuresti. Prin urmare, faptele au fost constatate succesiv, neputandu-se considera ca este aplicabil art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, care prevede ca 'daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp, de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal'.

Mai mult, chiar si daca s-ar aprecia ca procesul-verbal ar fi fost incheiat cu ignorarea dispozitiilor art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, anularea sa putea fi dispusa numai in conditiile in care prin modalitatea de consemnare a contraventiilor prin procese-verbale distincte s-ar fi cauzat o vatamare care nu ar putea fi inlaturata decat prin anularea acestora. Singura vatamare care s-ar putea produce intr-o astfel de ipoteza consta in impiedicarea persoanei sanctionate de a beneficia de dispozitiile art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, conform carora cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava. Or, in cauza, in conditiile in care maximul prevazut de lege pentru contraventiile sanctionate este de 30.000 lei, prin sanctiunile aplicate – amenda in valoare de 6.000 de lei si doua amenzi in valoare de 5.000 lei –, petentul nu a fost privat de beneficiul dispozitiilor art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001. In consecinta, modalitatea in care a procedat agentul constatator nu este de natura a atrage nulitatea procesului-verbal contestat.

Nu in ultimul rand, petentul a invocat lipsa calitatii sale de subiect activ al contraventiei, in considerarea faptului ca acesta este ultimul pe circuitul de semnaturi. Cu toate acestea, instanta retine ca sanctionarea petentului s-a realizat in considerarea calitatii sale de reprezentant al institutiei publice care, prin organele sale, avea obligatia respectarii termenului de emitere a autorizatiei de construire, iar posibilitatea sanctionarii sale rezulta din prevederile art. 26 alin. 4 din Legea nr. 50/1991, potrivit cu care 'Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice'. Desi legea prevede ca pentru faptele prevazute la art. 26, alin. 1 lit. h si i, sanctiunea se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii, fapta pentru care petentul a fost sanctionat este cea reglementata de art. 26 alin. 1 lit. h indice 1, astfel ca raspunderea nu revine petentului in calitate de persoana care ar fi intarziat semnarea actului, ci de persoana care raspunde pentru vegherea la respectarea legii in cadrul institutiei pe care o reprezinta.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine ca petentul nu a negat intarzierea in emiterea autorizatiei de construire si, prin urmare, existenta faptei contraventionale, iar cauzele justificative invocate de acesta nu se incadreaza in cauzele de inlaturare a raspunderii contraventionale prevazute de art. 11 din O.G. nr. 2/2001, astfel ca vor fi analizate exclusiv in individualizarea sanctiunii.

Astfel, cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate petentului, instanta are in vedere dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si de mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului.

Avand in vedere prevederile sus-mentionate, instanta constata ca sanctiunea aplicata petentului pentru fapta contestata a fost in mod corect individualizata de agentul constatator, fiind proportionala cu gradul de pericol social al faptei petentului. Astfel, gradul de pericol social concret al faptei savarsite de catre petent este suficient de ridicat pentru a atrage o sanctiune pecuniara individualizata prin orientarea sa catre limita minima prevazuta de legea speciala, de 5.000 lei, fiind in valoare de 6.000 lei, in conditiile in care intarzierea in emiterea autorizatiei de construire a depasit cu mai mult de 6 luni termenul de 30 de zile prevazut de lege, iar din actele depuse la dosarul cauzei nu rezulta ca petentul ar fi facut demersuri in vederea aducerii la indeplinire a obligatiei de respectare a termenului legal de emitere a autorizatiilor de construire in aceasta perioada ori cel putin ulterior, dupa constatarea contraventiei. In plus, circumstanta de natura sa atenueze raspunderea contraventionala invocata de petent privind testarea pozitiva Covid-19 a unor persoane din cadrul directiilor de specialitate nu a fost dovedita si nu justifica o intarziere atat de mare, iar volumul ridicat de munca din cadrul autoritatii publice, in cazul in care ar fi unicul motiv al intarzierii (aspect ce poate fi dovedit numai in cazul in care ar exista o transparenta privind ordinea in care sunt solutionate toate cererile formulate) este o problema care ar trebui gestionata de o maniera eficienta tot de catre petent.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, constatand legalitatea si temeinicia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si corecta individualizare a sanctiunii contraventionale, in temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta va respinge, ca neintemeiata, plangerea contraventionala formulata de petent”.


* Cititi aici intreaga motivare a judecatoarei Monica Iga de la Judecatoria Sectorului 5 privind mentinerea amenzii primite de primarul Nicusor Dan 

Comentarii

# maxtor date 2 October 2022 23:51 0

chestiunea e mai ampla:"reprezentantii" nu pot fi decat SCLAVII,e principiu de drept roman.....sclavu shordan si-a indatorat STAPANU.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 7.12.2022 – Judecatori noi la Inalta Curte

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva