20 April 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

JUDECATORUL JABRE ARUNCA LA COS CERTIFICATUL VERDE – Amer Jabre de la Curtea de Apel Bucuresti rupe lantul abuzurilor. Jabre a admis actiunea avocatei Elena Corina Ciuchi: “Suspenda executarea fata de reclamanti a dispozitiilor din anexele HG nr.1183/2021 care conditioneaza participarea la diverse activitati de vaccinare/imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie, pana la data de incetarii aplicabilitatii acestui act normative”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

5 December 2021 11:18
Vizualizari: 11134

Exista speranta: pasaportul vaccinarii poate fi anulat in instanta. Nu mai devreme de vineri, 3 decembrie 2021, judecatorul Amer Jabre de la Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o astfel de sentinta, admitand solicitarea avocatei Elena Corina Ciuchi (foto 1) si a fotografului Laurentiu Dan Puiu (foto 2) impotriva certificatului verde / digital. Dar partea dura a sentintei o constituie nu anularea certificatului verde, ci suspendarea lui, in ciuda faptului ca Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ interzice suspendarea actelor emise in context epidemiologic.Mai exact, magistratul a anulat si a suspendat pasajele din Hotararea de Guvern nr. 1183/2021 (privind cea mai recenta prelungire a starii de alerta) si a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 101/2021 (pe care se fundamenteaza HG 1183/2021) care se refera la certificatul de vaccinare. Totusi, trebuie sa subliniem ca sentinta ii vizeaza doar pe cei doi reclamanti – deci nu pe toti romanii.


Iata mai intai minuta hotararii nr. 1796/2021 din dosarul nr. 7277/2/2021:


„Respinge exceptia nulitatii cererii de interventie accesorie, ca neintemeiata. Respinge ca inadmisibila in principiu cererea de interventie accesorie, formulata de petentul Ministerul Afacerilor Interne, in interesul paratului Guvernul Romaniei. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de pronuntare unei ordonante presedintiale, ca ramasa fara obiect. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei in privinta capatului de cerere avand ca obiect anularea HCNSU nr.101/2021, ca lipsita de obiect. Respinge exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, ca neintemeiata.

Admite in parte actiunea. Anuleaza in parte HG nr.1183/2021 si HCNSU nr.101/2021, in privinta dispozitiilor din anexe care conditioneaza participarea la diverse activitati de vaccinare/imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie a persoanei in cauza. In baza art.6 din CEDO, a art.47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a deciziei CCR nr.392/2021, suspenda executarea fata de reclamanti, a dispozitiilor din anexele HG nr.1183/2021 care conditioneaza participarea la diverse activitati de vaccinare/imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie a persoanei in cauza, pana la data de incetarii aplicabilitatii acestui act normativ.

Respinge cererea de suspendare a executarii HCNSU nr.101/2021, ca inadmisibila.

Cu recurs in 5 zile de la comunicare in privinta cererii de suspendare. Cu recurs in 15 zile de la comunicare in privinta cererii de anulare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucuresti, sub sanctiunea nulitatii. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin intermediul grefei instantei, azi, 03.12.2021”.


A fost ocolit infernalul blocaj din Legea contenciosului


Dupa cum spuneam, judecatorul Amer Jabre a suspendat executarea pasajelor normative referitoare la certificatul de vaccinare. Acest lucru a fost cerut de catre avocata Corina Ciuchi in baza Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si a doua decizii prin care Curtea Constitutionala a stabilit ca trebuie sa existe un control judecatoresc real asupra actelor normative emise in starea de alerta. Ne referim la Decizia 392/2021 si, in subsidiar, la Decizia 457/2020.

 

In felul acesta, Elena Ciuchi a ocolit interdictia continuta in Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ privind suspendarea executarii actelor administrative emise in pandemie (art. 5 alin. 3): „In litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru inlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14”.


Imbatranim pana se pronunta CCR


De altfel, amintim ca aceasta interdictie a fost atacata la Curtea Constitutionala de catre judecatoarea Mihaela Meauca de la Tribunalul Bucuresti, care, in esenta, si-a bazat exceptia de neconstitutionalitate pe insasi jurisprudenta CCR – si anume: Decizia 302/2011, prin care Curtea Constitutionala declarase neconstitutionala o forma mai veche a art. 5 alin. 3 din Legea 554/2004. Acum, instanta de contencios constitutional tine la sertar de peste un an exceptia judecatoarei Meauca (click aici pentru a citi).


Umilirea avocatei


Dupa cum veti vedea mai jos, in sinteza actiunii, avocata Elena Corina Ciuchi se plange ca a fost tratata cu aroganta la intrarea in Secretariatul General al Guvernului Romaniei (unde se dusese cu treaba), in ciuda faptului ca le-a explicat paznicilor ca avocatii sunt exceptati legal de la obligativitatea privind certificatul verde.


Prezentam principalele argumente din actiunea avocatei Ciuchi:


A. Considerentele 55-56 ale Deciziei CCR nr. nr. 392/08 iunie 2021:

‘Curtea observa insa ca ansamblul conditiilor legale care conditioneaza declararea si prelungirea starii de alerta prin hotarare a Guvernului dobandeste eficienta doar in masura in care exista un mecanism de control al respectarii acestor conditii si de sanctionare a eventualelor incalcari. Altfel spus, garantia respectarii tuturor exigentelor legale referitoare la instituirea si prelungirea starii de alerta nu poate fi realizata decat in masura in care, in aplicarea prevederilor constitutionale ale art. 21, art. 52 si art. 126 alin. (6), hotararile Guvernului care dispun aceste masuri sunt supuse controlului instantelor de contencios administrativ. In cadrul controlului judecatoresc, instantele pot analiza daca exista conditiile obiective care justifica instituirea starii de alerta sau prelungirea acesteia, daca masurile sunt dispuse pentru termenul limitat prevazut de lege, precum si daca respecta exigentele constitutionale referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

56. Or, asa cum Curtea a constatat cu prilejul analizarii constitutionalitatii dispozitiilor art. 72 din Legea nr. 55/2020, dispozitiile acestui act normativ nu asigura un acces efectiv la justitie, intrucat persoanele interesate sa conteste in contencios administrativ o hotarare a Guvernului de declarare sau prelungire a starii de alerta nu au posibilitatea de a obtine o hotarare judecatoreasca in termenul de aplicabilitate al acestei hotarari, astfel incat efectele nelegale si consecintele acestora asupra drepturilor persoanei care s-a adresat justitiei sa poata fi inlaturate in mod eficient’.

Aplicabil prezentei cauze este si pct. 46 al Deciziei invocate: ‘Curtea subliniaza ca, in vederea inlaturarii viciului de neconstitutionalitate constatat si a asigurarii unei reglementari clare, ca sa garanteze in mod efectiv si eficient accesul la justitie al persoanelor ale caror drepturi sau interese au fost incalcate prin emiterea unor hotarari ale Guvernului, ordine sau instructiuni ale ministrilor pentru punerea in aplicare a unor masuri pe durata starii de alerta, in temeiul Legii nr. 55/2020, legiuitorul este chemat sa reglementeze o procedura al carei continut sa fie usor identificabil, clar si previzibil sub aspectul consecintelor si care sa asigure posibilitatea solutionarii cauzelor in regim de urgenta, intr-un termen foarte scurt, astfel incat hotararile pronuntate sa fie apte sa inlature in mod concret si eficient consecintele actelor administrative atacate, in perioada in care acestea produc efecte’.

B. Decizia nr. 928/2013, Dosar nr. 7964/2/2012 ICCJ

C. Dreptul de acces la instanta trebuie sa fie ‘concret si efectiv’ [Bellet impotriva Frantei, pct. 38; Zubac impotriva Croatiei (MC), pct. 76-79]. Efectivitatea dreptului de acces impune ca un individ ‘sa beneficieze de o posibilitate clara si concreta de a contesta un act ce constituie o ingerinta in drepturile sale’ [Nunes Dias impotriva Portugaliei (dec.) in privinta normelor privind citarea de a comparea in instanta].

D. Apreciem ca in prezenta cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 intrucat nu este vorba nici de stare de razboi, nici de stare de asediu sau de stare de urgenta, nici despre apararea si securitatea nationala ori restabilirea ordinii publice si nici despre calamitati naturale, epidemii si epizootii.

Consideram ca nu este vorba despre o epidemie fiindca starea de epidemie nu a fost declarata cu respectarea dispozitiilor legii.

E. Prioritatea dreptului comunitar – hotararea Costa-Enel

Asa cum am indicat in cuprinsul cererii introductive, actele atacate aduc atingere drepturilor si libertatilor fundamentale. Este mai mult decat o atingere adusa drepturilor si libertatilor fundamentale, este o lipsire totala a persoanelor nevaccinate si netrecute prin boala de aceste drepturi si libertati fundamentale.

F.Articolul 1

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii’Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

G. Criteriile pentru prelungirea starii de alerta nu sunt indeplinite si nu exista motive temeinice pentru lipsirea de drepturile si libertatile recunoscute de legea fundamentala a tarii, de tratate si conventii ratificate de Romania.

H. Subsemnatii am demonstrat caracterul urgent si paguba iminenta care ni se produce prin hotararea de Guvern contestata. Am motivat faptul ca niciunul dintre noi nu este vaccinat, iar prin hotararea de Guvern contestata ne-au fost luate o serie de drepturi si libertati fundamentale, viata noastra s-a rezumat doar la munca si cumparaturi esentiale, nu mai avem acces la cultura, nu avem posibilitatea sa intram in magazine care comercializeaza imbracaminte, incaltaminte etc., nu avem acces in restaurante, in spatii de cazare. Practic, viata noastra s-a schimbat radical.

A se vedea in acest sens articolele 1 pct. 1, 6, 9, 12, art. 2 pct. 1, art. 6 pct. 1, 2, 7, 9, 10, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6, 7 din Anexa nr. 3 la hotararea atacata. Toate activitatile desfasurate, in mod normal, de o persoana in viata de zi cu zi au fost interzise pentru persoanele nevaccinate.

I. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta sustine faptul ca persoanele vaccinate au o probabilitate mai mica de infectie. Este o probabilitate, nu o certitudine, dar incalcarea drepturilor este o certitudine, lipsirea noastra de libertati fundamentale este o certitudine. Un dezechilibru semnificativ si evident intre masurile dispuse si situatia actuala.

Acelasi Comitet a mai sustinut ca accesul este permis celorlalte persoane nevaccinate, cu asigurarea unei conditii minimale privind reducerea riscului de infectare, reprezentat de testare, astfel incat nu suntem in prezenta unei discriminari intre categorii diferite de persoane.

Exista o singura exceptie de la restrictiile impuse care permite accesul persoanelor nevaccinate, dar testate, si anume in incinta institutiilor / autoritatilor publice, in rest accesul este permis exclusiv persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boala. Probabil ca intampinarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a fost redactata cu copy-paste, atunci cand era vorba de alte restrictii. In concluzie, exista discriminare, iar discriminarea este evidenta.

Nici macar afirmatia ca la momentul adoptarii hotararilor atacate exista un trend ascendent nu este adevarata. Din analiza numarului de cazuri raportate si afisate pe www.stirioficiale.ro cu cateva zile inainte de adoptarea hotararilor, rezulta ca trendul era descendent, iar nu ascendent.

Mai mult, la data prezentelor note scrise, in data de 23.11.2021, au fost raportate 2.796 cazuri, un numar semnificativ mai mic fata de jumatatea lunii octombrie, cand erau alte restrictii in vigoare, insa hotararile atacate continua sa produca efecte, desi disproportia dintre restrangerile impuse si contextul in care au fost adoptate este si mai vadita decat la momentul adoptarii hotararii.

Chiar si pentru accesul la institutiile / autoritatile publice exista dificultati in practica, o desconsiderare a persoanelor nevaccinate de catre functionarii publici, la care se adauga necunoasterea legii.

In data de 17.11.2021, subsemnata, Ciuchi Elena-Corina, m-am prezentat la Registratura Generala din cadrul Guvernului Romaniei pentru a inregistra o cerere intemeiata pe articolul 39 din Legea 26/1990 (acordul Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului ‘Romania’ in denumirea unei societati).

Cu ocazia intrarii in cladire, personalul de la paza mi-a cerut dovada detinerii unui Certificat Verde Covid-19, moment in care eu i-am explicat domnului cu pricina ca sunt avocat si ca prin Hotararea Guvernului nr. 1183/08.11.2021 sunt exceptata de la obligativitatea prezentarii unui Certificat Verde Covid-19 pentru accesul in autoritatile si institutiile publice pentru exercitarea activitatilor specifice profesiei (art. 12 alin. 5).

Am trecut de punctul de control si m-am prezentat la Registratura Generala, unde mi-au fost luate cererea si inscrisurile doveditoare si, cu ocazia remiterii exemplarului purtand dovada inregistrarii cererii, am fost intrebata daca, pana la urma’, am sau nu Certificat Verde.

Am explicat, din nou, faptul ca sunt exceptata prin Hotararea Guvernului sa prezint Certificatul Verde si mi-am exprimat punctul de vedere ca consider inadmisibil ca in incinta Guvernului Romaniei sa nu se cunoasca prevederile unei Hotarari a Guvernului, [hotarare] adoptata recent, cu impact semnificativ asupra drepturilor si libertatilor fundamentale si mediatizata destul de mult in presa.

Dupa expunerea punctului de vedere mi s-a cerut ca data urmatoare sa vin cu exceptia printata, ca noi nu citim toate legile’.

Am formulat o petitie cu privire la situatia expusa, pe care o anexam prezentelor note.

Prin urmare, aceasta minima activitate permisa persoanelor nevaccinate se poate realiza cu dificultate si numai cu numeroase insistente si explicatii.

J. Decizia Curtii Constitutionale nr. 457/25.06.2020

K. Va rugam sa aveti in vedere si faptul ca Hotararea Parlamentului Romaniei pentru incuviintarea starii de alerta este lipsita de fundament constitutional, prin raportare la Decizia CCR nr. 672/2021.

Se invoca O.U.G. nr. 68/2021 si Regulamentul (UE) 2021/953, insa se omite scopul adoptarii Regulamentului in cauza si chiar al O.U.G. nr. 68/2021.

L. Conventia Europeana din 4 aprilie 1997 privind protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei

M. Art. 1 din Constitutia Romaniei.

N. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Comentarii

# Bravo Amer Jabre si Elena Corina Ciuchi ! Excelent ! date 6 December 2021 17:32 +73

Nu se mai putea trai cu terorismul vaccinal.

# Asa da ! date 6 December 2021 20:57 +38

Jos palaria pt. judecator Amer Jabre si avocat Elena Corina Ciuchi ! Ia sa-si bage astia certificatul acolo unde nu-i bate soarele ... :-* Cum ajuta acest certificat la impiedicarea raspandirii COVID19 ? Daca si inoculatii iau virusul si-l transmit , si mor uneori cu 2 sau 3 doze de******, la ce e bun de fapt acel ser experimental pana in 2023 ?

# Toata stima pt. cei 2 magistrati ! date 6 December 2021 23:06 +29

Mda , stiu , dar pt mine toti , si juzii , si procurorii si avocatii e magistrati ! Asa cum ar fi normal sa fie in justitie.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 19.04.2024 – Prima victorie in instanta obtinuta de vanatorul de pedofili

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva