6 December 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

SA AUDA COLEGII LUI JUDECATORII – Iata sentinta prin care revocatul Vasilica Danilet s-a intors in CSM. Judecatorul Vasile Bicu de la CAB: “Prin executarea actului administrativ ar insemna ca reclamantul sa se intoarca la Judecatoria Oradea, de unde a fost ales ca membru CSM in octombrie 2010... In felul acesta este nevoit sa se deplaseze intr-o alta localitate, sa isi intrerupa contractul de inchiriere incheiat in Bucuresti” (Sentinta)

Scris de: Elena DUMITRACHE - George TARATA | pdf | print

28 November 2013 16:35
Vizualizari: 11857

Lumeajustitiei.ro va prezinta modul in care a fost calcata in picioare vointa a 1.200 de judecatori din toata tara, care, la inceputul acestui an, au dispus revocarea lui Cristi Vasilica Danilet (foto) din CSM. Motivele pentru care Danilet inca se mai afla in Consiliul Superior al Magistraturii, contrar celor hotarate de cei care l-au trimis in CSM, se regasesc in sentinta penala nr. 1697 din 27 mai 2013, prin care judecatorul Vasile Bicu de la Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a suspendat si apoi anulat Hotararea nr. 162 a Plenului CSM din 26 februarie 2013 prin care magistratul fusese revocat.


Judecatorul Vasile Bicu, fost subaltern al Alinei Ghica (care pana sa intre in CSM era sefa Sectiei a VIII-a a CAB, la randul ei revocata din CSM impreuna cu Danilet in februarie 2013), cel care a solutionat actiunii in contencios administrativ formulata de reclamantul Danilet in contradictoriu cu CSM, avand ca obiect anularea Hotararii din 26 februarie 2013 si suspendarea executarii actului administrativ pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, a explicat in cateva randuri de ce trebuie suspendata executarea Hotararii 162 a Plenului CSM, precum si de ce se impune anularea acesteia.

In ceea ce priveste primul aspect, judecatorul a precizat ca prin executarea actului administrativ functionarea CSM ar fi grav perturbata. Mult mai interesanta este insa o alta explicatie a lui Vasile Bicu. Astfel, acesta a aratat ca prin punerea in executare a Hotararii din februarie 2013, Cristi Vasilica Danilet ar fi nevoit sa se intoarca la Oradea, dar sa revina la Bucuresti in cazul in care va obtine anularea revocarii din CSM, iar in acest fel ar fi nevoit sa isi intrerupa contractul de inchiriere incheiat la Bucuresti.

Iata motivele pentru care judecatorul Vasile Bicu a decis suspendarea Hotararii de revocare din CSM a lui Cristi Vasilica Danilet:

Cu privire la cererea de suspendarea executarii Hotararii nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea observa ca potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004, pentru a se dispune suspendarea executarii unui act administrativ, pe langa cerinta introducerii actiunii de anulare a acestuia este necesara intrunirea cumulativa a altor doua conditii, respectiv existenta unui caz bine justificat si iminenta producerii unei pagube care astfel poate fi prevenita.

Potrivit art.2 alin.1 lit. t) din Legea nr.554/2004 modificata si republicata cazurile bine justificate sunt imprejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa asupra legalitatii unui act administrativ.

Curtea apreciaza ca aceasta conditie este indeplinita deoarece prevederile legale ce reglementeaza procedura de revocare din functia de membru ales al Consiliul Superior al Magistraturii, prevazute la art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004, au fost declarate neconstitutionale, prin decizia nr. 196/04.04.2013 de catre Curtea Constitutionala, care a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de reclamant in dosarul nr. 1675/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Pe de alta parte, potrivit art. 2 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 554/2004, paguba iminenta este “prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public”.

Curtea apreciaza ca si aceasta conditie este indeplinita deoarece prin executarea actului administrativ a carei suspendare se solicita se perturba grav functionarea CSM prin indeplinirea conditiilor de luarea a hotararilor in cadrul acestei autoritati publice.

In al doilea rand, prin executarea actului administrativ ar insemna ca reclamantul sa se intoarca la Judecatoria Oradea, de unde a fost ales ca membru CSM in oct. 2010. Intre timp, se va judeca cererea de anulare a hotararii de revocare, iar daca va castiga acest proces de anulare va trebui sa se intoarca in Bucuresti. In felul acesta este nevoit sa se deplaseze intr-o alta localitate, sa isi intrerupa contractul de inchiriere incheiat in Bucuresti. Dreptul sau ca membru CSM de a participa la activitatile Plenului, sectiilor si comisiilor CSM ar fi atins, atat timp cat in mod nelegal nu ar mai indeplini aceasta functie.

Din aceste motive, in baza art. 15 din Legea nr. 554/2004, Curtea va admite cererea de suspendare si va dispune suspendarea executarii Hotararii nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de anulare a aceleasi hotarari”.

CSM, de acord cu suspendarea: “Paratul Consiliul Superior al Magistraturii, prin consilier juridic, pentru considerentele din intampinare si raportat la toate inscrisurile aflate la dosarul cauzei, considera ca se impune admiterea cererii de suspendare a executarii Hotararii nr.162 din 26 februarie 2013”

Pe de alta parte, asa cum reise din sentinta judecatorului, chiar CSM a aratat ca se impune cererea de suspendare a executarii Hotararii din februarie 2013: “Paratul Consiliul Superior al Magistraturii, prin consilier juridic, pentru considerentele din intampinare si raportat la toate inscrisurile aflate la dosarul cauzei, considera ca se impune admiterea cererii de suspendare a executarii Hotararii nr.162 din 26 februarie 2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Prevederile legale ce reglementeaza procedura de revocare din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazute la art.55 alin.(4) si (9) din Legea nr.317/2004 au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr.196/04.04.2013.Art.55 alin.(4) a instituit un regim mixt si confuz, neclar pentru persoana care se poate afla in ipoteza normei, cat si pentru instanta chemata sa aprecieze cu privire la temeinicia si legalitatea revocarii.

Procedura de revocare, in ceea ce priveste motivele pe care aceasta se intemeiaza nu este suficient de clar si explicit la nivel legislativ, cu consecinte directe asupra activitatii Consiliului Superior al Magistraturii.

In raport cu decizia Curtii Constitutionale, asupra Hotararii nr.162/26.02.2013 s-a creat aparenta de nelegalitate, iar cu privire la cererea de suspendare, conditia cazului bine justificat, reprezentand acele imprejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ, urmeaza a fi analizata in raport de acest aspect.

Avand in vedere atributia Consiliului Superior al Magistraturii, care verifica doar legalitatea procedurii de revocare, iar nu temeinicia acesteia, art. 55 alin. (9) din Legea nr. 317/2004, republicata obligand Consiliul sa tina seama de votul exprimat, atunci cand prevede cu caracter imperativ ca Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din functie a membrului ales si faptul ca aceasta prevedere, in baza careia a fost emis actul atacat in prezenta cerere, a fost declarata neconstitutionala, printr-o decizie ulterioara adoptarii hotararii de revocare, solicita instantei sa aprecieze in ce masura legalitatea acestei proceduri poate fi sustinuta.

In ceea ce priveste cerinta prevenirii unei pagube iminente, in cazul de fata, se pune problema efectiva a unei perturbari grave de functionare a unei autoritati publice urmeaza a se aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a se dispune suspendarea executarii actului administrativ atacat”.

De ce a fost anulata Hotararea CSM de revocare a lui Danilet: “Curtea apreciaza ca prin declararea necontitutionalitatii art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004, Hotararea nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii este nelegala”

Judecatorul Vasile Bicu, prin aceeasi sentinta din 27 mai 2013, a dispus si anularea Hotararii Plenului CSM de revocare a lui Cristi Vasilica Danilet. Decizia s-a bazat pe hotararea Curtii Constitutionale a Romaniei care, in urma sesizarii formulate de Cristi Vasilica Danilet, a stabilit ca articolul referitor la revocarea membrilor CSM este neconstitutional:

Cu privire la cererea de anulare a Hotararii nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea constata ca la baza acestei hotarari au stat art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004.

Prin decizia nr. 196/04.04.2013 pronuntata de Curtea Constitutionala, s-au declarat neconstitutionale art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004, ca urmare a admiterii exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de reclamant in dosarul nr. 1675/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

In motivarea deciziei, Curtea Constitutionala a retinut ca art. 55 alin.(4) din Legea nr.317/2004 prezinta o deficienta grava de continut, respectiv de reglementare a motivelor pe care se intemeiaza initierea procedurii de revocare, care ii confera un caracter neconstitutional. Art. 55 alin.(4) a instituit un regim mixt si confuz, neclar atat pentru persoana care se poate afla in ipoteza normei, cat si pentru instanta chemata sa aprecieze cu privire la temeinicia si legalitatea revocarii.

De asemenea, a apreciat ca solutiile preconizate de un act normativ nu trebuie aplicate in mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat sa stabileasca conditii, modalitati si criterii clare si precise. Or, in cazul revocarii unui membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, nu este stabilit modul in care se poate constata “neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului”. Astfel, procedura de revocare, in ceea ce priveste motivele pe care aceasta se intemeiaza, nu este suficient de clar si explicit stabilita la nivel legislativ, cu consecinte directe atat asupra activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, cat si in ceea ce priveste cariera profesionala a membrilor sai alesi, judecatori sau procurori. Sintagma “neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului” ar expune membrul CSM unor eventuale presiuni, afectand independenta, libertatea si siguranta in exercitarea drepturilor si obligatiilor care ii revin potrivit Constitutiei si legilor.

De asemenea, art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004 incalca prevederile constitutionale si conventionale referitore la dreptul la aparare, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate.

Curtea apreciaza ca prin declararea necontitutionalitatii art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004, Hotararea nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii este nelegala.

Curtea nu va mai examina celelalte motive de nelegalitate sau de netemeinicie invocate de reclamant in cuprinsul cererii de chemare in judecata, deoarece acestea au caracter subsecvent fata de aspectul constitutionalitatii art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004, de vreme ce privesc aplicare acestui text de lege, respectiv a textelor din alte acte normative emise in baza art. 55 alin.(4) si (9) din Legea nr. 317/2004.

Din aceste motive, in baza art. 1 si 8 din Legea nr. 554/2004, Curtea va admite cererea si va anula Hotararea nr.162/26.02.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii”.

Prezentam in continuare si argumentele invocate de Cristi Vasilica Danilet in cererea de suspendare si anulare a Hotararii CSM prin care a fost revocat:

Reclamantul D.V.C. reprezentat de avocat, solicita suspendarea executarii actului administrativ atacat pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei si anularea Hotararii nr. 162 din data de 26 februarie 2013 emisa de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.15 raportat la art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004 pentru suspendarea executarii actului administrativ, deoarece exista un caz bine justificat si iminenta producerii unei pagube care astfel sa poata fi prevenita.

Curtea Constitutionala prin Decizia nr.196/04.04.2013 a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art.55 alin.4 si 9 din Legea 317/2004, dispozitii legale in baza carora a fost emis actul administrativ a carui suspendare o solicita.

Procedura de verificare a legalitatii este prevazuta in materia alegerii membrilor C.S.M., iar potrivit art.17, alin.(1), (2) si (5) din Legea nr.317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui judecator sau procuror. Potrivit alin.(5), “in cazul in care se constata incalcari ale legii in procedurile de alegere, C.S.M. dispune masurile necesare pentru inlaturarea acestora. In cazul revocarii unui membru al Consiliului, ca si in cazul alegerilor membrilor, atributiile de verificare a legalitatii procedurii de revocare si de solutionare a unor eventuale contestatii revin Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit dispozitiilor art. 55 alin. (4) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, procedura de revocare a membrilor alesi ai Consiliului poate fi declansata de oricare adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. Astfel, potrivit legii, un numar de cel putin 91 de instante, cu votul a 2/3 de judecatori din fiecare instanta, ar fi trebuit sa se propuna revocarea sa, pentru motivele expres prevazute de lege, iar Plenul sa le verifice si sa dispuna revocarea daca era cazul. Insa, Plenul nu a fost sesizat in mod legal de reprezentantii adunarilor generale, ci de presedintele unei instante. Din cele 105 hotarari ale adunarilor generale, cel putin 26 sunt in mod clar adoptate cu incalcarea legii in ce priveste cvorumul obligatoriu de 2/3 din votul judecatorilor in favoarea revocarii, inexistenta lor fizica, inexistenta totala a motivarii sau nesemnarea lor. Adunarile generale nu au fost convocate legal si nu au fost prezidate de judecatorul indicat in mod expres de lege. Votul nu a avut loc in mod secret in toate adunarile si in niciuna nu a existat plic in care sa fie introdus buletinul de vot. Aceste aspecte urmeaza, desigur, a fi verificate de instanta sesizata in fond.

Existenta prejudiciului este certa atata timp cat reclamantul nu poate participa la sedintele de plen, inclusiv la buna functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

In tot acest timp nu a fost remunerat astfel ca este afectat din punct de vedere material, si nu numai. Are probleme familiare si nu-si poate ajuta financiar familia, mai ales ca au aparut si unele probleme medicale.

In ceea ce priveste conditia indeplinirii pagubei iminente arata ca in raport de dispozitiile art.2 alin. 1 lit.s din Legea nr.554/2004, de la data publicarii hotararii a carei suspendare o solicita ea ar trebui sa isi produca efecte.

Dreptul sau ca membru CSM de a participa la activitatile Plenului, sectiilor si comisiilor CSM ar fi atins, atat timp cat in mod nelegal nu ar mai indeplini aceasta functie.

Pe fond, invedereaza ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr.196 din 04.04.2013 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.55 alin.4 si 9 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Instanta de contencios constitutional a retinut ca aceste dispozitii legale incalca prevederile constitutionale si conventionale referitoare la dreptul de aparare ca urmare a lipsei de claritate si de previzibilitate a normei, respectiv art.6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, raportat la art.20 din Constitutia Romaniei.

Cu privire la motivele de nelegalitate a Hotararea nr.162/26.02.2013 dar si a procedurii de revocare, arata ca Plenul CSM nu a fost sesizat in mod legal. In speta, exista o adresa de la Judecatoria Rm. Valcea semnata de presedintele instantei argumentata prin faptul ca majoritatea judecatorilor au decis revocarea jud. D. Aceasta nu este o sesizare in sensul cerut de lege deoarece ea nu este semnata de reprezentantii adunarilor generale, si nu este motivata. Motivarea trebuie sa se refere la indicarea motivelor de revocare la care face referire legea, cu indicarea in concret a faptelor si actiunilor membrului CSM, a dovezilor in sustinerea acestora, respectiv a atributiilor care i s-au incredintat si pe care nu le-a indeplinit sau le-a indeplinit in mod necorespunzator.

In cadrul judecatoriei Saliste nu exista Hotararea AG cu privire la revocare, ci doar hotararea de convocare si un proces-verbal de desfasurare a Adunarii Generale.

Numarul de adunari generale pentru revocare trebuie sa reprezinte majoritatea, dar numai daca sunt legale. Numarul hotararilor legale de revocare este de 85, sub cel impus de lege de 91.

Decizia de revocare nu s-a luat cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor.

Hotararile nu sunt motivate. Nicio instanta din cele 105 nu au indicat concret care sunt actiunile sau faptele jud. D. care se includ in motivele de revocare, iar in cazul a 9 hotarari nu s-au indicat nici un fel de motive, ceea ce inseamna ca sunt nelegale.

Hotararile trebuie sa statueze asupra obiectului permis de lege. Doar cinci judecatorii au solicitat revocarea sa, in rest toate celelalte 100 Adunari Generale au dispus ele insele in mod nelegal revocarea.

Invoca de asemenea aspecte de nelegalitate ale Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti.

Cu privire la convocarea Adunarii Generale, potrivit art.20 alin.5 din ROI, in procedura de revocare a membrilor alesi ai CSM adunarile generale se convoaca la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul judecatorilor care o compun sau de colegiul de conducere a instantei. in cazul de fata, din cele 105 Adunari Generale care au decis revocarea, pentru un numar de 9 nu rezulta cine a facut convocarea, iar pentru un numar de 11 convocarea a fost facuta de presedintele instantei

In ce priveste prezidarea Adunarii Generale, au fost incalcate prevederile art.20 alin.7 din ROI si art.40 alin.9 din Regulamentul CSM”.

CSM nu a atacat sentinta cu recurs. Danilet a explicat de ce: “Am discutat informal cu colegii. Nu are rost sa mai atacam, sa se atace cu recurs”

In final, trebuie sa amintim ca sentinta judecatorului Vasile Bicu nu a fost atacata cu recurs de catre CSM. Asta, in urma unei intelegeri facuta intre membrii Consiliului si Cristi Danilet, asa cum chiar acesta din urma a recunoscut.

In vara acestui an, Danilet a declarat - cu ocazia primei sedinte la care a participat dupa revocarea sa, cea din 4 iunie 2013 – ca sentinta Curtii de Apel nu va mai fi atacata cu recurs, intrucat “nu mai are rost”. De asemenea, Danilet s-a laudat chiar ca a discutat “informal” cu colegii despre acest aspect si s-a ajuns la concluzia ca revenirea in Consiliul Superior al Magistraturii dupa decizia CCR a fost doar o formalitate: “Astazi a fost prima sedinta de plen la care am participat in calitate de membru CSM. Si eu si doamna Alina Ghica am revenit in plenul Consiliului, dupa ce am avut castig de cauza. Practic, instanta a constatat ca procedura prin care am fost revocati din functie este neconstitutionala ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale pronuntate acum o luna. Practic, a fost doar o formalitate revenirea in Consiliu. Nu. Nu cred (n.red.- ca va fi atacata cu recurs decizia CAB de anulare a hotararii CSM). Am discutat informal cu colegii. Nu are rost sa mai atacam, sa se atace cu recurs. Cum am spus, a fost doar o formalitate revenirea noastra in Consiliu dupa pronuntarea deciziei Curtii Constitutionale”.

* Cititi aici sentinta judecatorului Vasile Bicu de la CAB prin care s-a dispus suspendarea si anularea hotararii CSM de revocare a lui Cristi Vasilica Danilet

Comentarii

# ockiu date 28 November 2013 15:46 +36

“Prin executarea actului administrativ ar insemna ca reclamantul sa se intoarca la Judecatoria Oradea, de unde a fost ales ca membru CSM in octombrie 2010... In felul acesta este nevoit sa se deplaseze intr-o alta localitate, sa isi intrerupa contractul de inchiriere incheiat in Bucuresti” (Sentinta) INCREDIBIL!!!!

# what???!!1 date 28 November 2013 19:29 +23

Are you fucking kindding me????!!!!  IATA DE CE JUSTITIA ESTE SCUIPATA.

# Pro Patria date 29 November 2013 11:13 +11

Vasilica TREBUIE sa fie viitorul PRESEDINTE al CSM! E pur si simplu, prea bun, prea potrivit, prea cinstit, prea prea.... VASILICA TE DORIM CA CA TINE NU GASIM!

# unul din lumea cea mare date 29 November 2013 16:33 +3

din statistica mea rezulta cca 97% comentarii nefavorabile in favoarea deciziei.judecatorilor si csm/ului(pe limbricul vasilica nu/l iau in calcul) iI DA cumva de GINDIT???!!!!!!

# BETIVAN RATAT date 28 November 2013 21:07 +10

.....in CSM cocotat!

# Intrebare date 28 November 2013 23:47 +10

In mustata astuia umbla un paduche lat sau mi se pare doar mie?

# Arlechin date 28 November 2013 15:46 +30

Curat murdar.... ar fi fost sfidator sa trebuiasca sa se intoarca la Oradea. In sfarsit o motivare corecta si legala a magistratilor romani. Asa da Justitie. Mama lor de legionari....  :-)

# Outsider date 28 November 2013 21:14 +13

Era mai simplu sa fie mutata . . . capitala la Oradea  :lol:

# pol date 29 November 2013 08:38 +11

Saracul de el trebuia sa cheltuiasca banii pe biletul de tren pana la Oradea (sau de avion) si nu erau din banii publici pe care se plimba de regula pe la simpozioane! A uitat cum este sa cheltuiasca din banii proprii, inclusive cum se plateste chiria si utilitatile lunare, transportul public,etc...Un ZEU mai mic, ce mai?!

# Dandana date 28 November 2013 15:49 +19

Da care era nenorocirea atat de mare, ca nu putea sa cante la karaoke in Bucuresti, si la Oradea n-au karaoke? da nu putea sa stea la Bucuresti pana i se dadea sentinta?

# Avocatul31 date 28 November 2013 15:52 +20

Inainte de a se face alte comentarii permiteti-mi sa fac un anunt.Sa traiasca judecatorul V. Danilet,cel mai tare judecator,se stie :zzz :zzz :zzz :zzz in continuare corul de judecatori ai Romaniei dedica toate manelele pe care le mai interpreteaza :-* sa moara dusmanii csm-ului in frunte cu mine,daca nu o sa dau timpul inapoi sa caut motivele,marii Doamne a justitiei noastre OANA HAINEALAAA.Frumoasa,buna...talentata,le da clasa la toti,este mai tare ca BASESU TRAIAN si PONTA,ea si DANILET este pietrele,restul sunt apa.Timpul judecatorilor la CSM a trecut,acest organism trebuie condus si populat in exclusivitate de procurori.Cine nu este de acord sa incerce sa mai faca ceva,inafara de contestarea deciziei de scadere a salariilor judecatorilor cu 25%,nu s-a putut interveni impotriva mafiei portocalii,din care fac si eu parte.Tre sa inchid sa nu ma vada doctorul,eu tst de la unn spital de psihiatriei

# Saracutul date 28 November 2013 15:56 +15

Va vine sa credeti motivatia nr. 2 prin care a fost scapat Danilet?: \"In tot acest timp nu a fost remunerat astfel ca este afectat din punct de vedere material, si nu numai. Are probleme familiare si nu-si poate ajuta financiar familia, mai ales ca au aparut si unele probleme medicale.\"

# mizerabilii date 28 November 2013 17:00 +28

Domle, astia din CSM parca a rfi ultimii cersetori...Asta are probleme de sanatate si familiale, ailalta nu-si poate achita taxa de timbru...ASISTATI SOCIAL! Dar psihiatric nu-i asista nimeni? Ca s-ar impune!

# Salvamar date 28 November 2013 20:25 +12

Eu ceva mai CARASGHIOS nu am citit si aceasta sentinta este o RUSINE pentru justitie. Cati oameni stau in arest preventiv, asa de amuzamentul procurorilor, iar acasa au familii care poate nu se pot intretine sau au memebri familiei bolnavi. O sentinta care nu face altceva decat sa indice CORUPTIA din justitie.

# cititor date 28 November 2013 15:58 +10

atentie ,stocul de papiote de ata alba este in scadere alarmanta ,aceasta fiind folosita la carpirea motivatiilor in sentinta penala a lui nea Bibicu...

# Tudor Raneti date 28 November 2013 15:58 -16

Dusmanul dusmanilor mei e prietenul meu, ori printre cei 1200 de judecatori e foarte probabil sa fie si duzina de jeguri criminale cu care ma confrunt eu. Daca Cristi Danilet oficial respecta legea si face politica impotriva coruptilor din magistratura romana, ca sa zic toti ca atunci cel mai probabil as fi stapanul adevarului absolut :D , atunci il sustin pe Cristi Danilet. O sa incep sa fac plangeri penale dnei Oana Haineala fiindca n-o denunta autoritatilor penale pe criminala inveterata Risa \"puscarica\" Vasiliu Crevalos. Pe criminala Luminita Palade deja am prins-o cu un dosar penal. Singurul cu basma curata de Cristi Danilet, ceea ce-l face cel mai destept dintre magistratii care i-am intalnit vreodata. Respect pana cand il prind si pe dansul cu ceva :D

# Intrebare date 28 November 2013 16:47 +12

Raneti, tu esti nebun de legat sau mi se pare mie?

# Avocatul31 date 28 November 2013 17:32 -9

La o lectura mai atenta,eu am descoperit un tip profund in Raneti,un luptator pentru drepturile lui de om,care traieste intr-o tara care nu il respecta.Pescuieste in ape tulburi,asteptand a doua venire:a judecatorilor.

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:56 0

Cand lupti pentru un drept, nu lupti doar pentru tine, lupti pentru toata lumea, fiindca toata lumea are acel drept. Nu cred ca exista o cauza mai nobila. Nu astept a doua venire a judecatorilor, fiindca eu le aranjez plecarea pe mare in echipajul capitanului lor pirat Traian Basescu

# Tudor Raneti date 29 November 2013 02:14 -7

Nebuni de legat sunt cretinii care ataca oamenii dupa cum arata, si nu dupa cum se poarta. Este un comportament tipic psihopat, animalic, asa cum ataca animalele pe semenii diferiti. Am observat aceasta la documentare cu animale de cand sunt. Daca taceai intelept ramaneai, si tu si restul psihopatilor ca tine

# Tudor Raneti date 29 November 2013 02:19 -8

Repet, pana gasiti un motiv profesional real sa faceti misto de Cristi Danilet, sunteti cei mai penibili. Ganditi-va ca Antena 3 se chinuie de mult si n-a reusit sa gaseasca un argument legat de prestatia profesionala a dlui Cristi Danilet. Faptul ca are viata, spre diferenta de cei care-l mananca de cur, nu face decat sa sporeasca penibilul barfitorilor

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:34 -3

Cred ca avem de-a face cu un caz clasic de prostie feminina. Femeile nu vor sa aiba nimic de-a face decat cu barbati Alain Delon, Johny Dep si Antonio Banderas, cu exceptia faptului daca sunt si corupti, atunci nu mai conteaza cum arata, fiindca la mintea lor proasta orice golanie echivaleaza cu putere, si de aceea au votat cu Basescu. Cristi Danilet din tot ce-am citit in articolele sale, oficial este corect, si de aia il urati. Sunteti******ri :D

# obiectiva date 29 November 2013 11:37 +1

tudor raneti  29 nov. 11.34 esti O CLONA A REALULUI TUDOR RANETI.......se practica pe LUJU......clonarea....

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:50 -2

Serios? :D Cum ti-ai dat seama?

# Elmaz.ro e viata ta? date 29 November 2013 11:34 +2

Asta de pe elmaz.ro tu esti? Despre mine - Titlu: caut o fata care stie ce vrea, pe mine:D - Cum Vă descrieţi: Rationalist in cautarea jumatatii mele irationale :) - Nu-mi place sa ma descriu. Hai sa ne descoperim reciproc, n-ar fi mai interesant? - Despre partener: buna... nu-mi plac fetele rele, si nu ajung unde vor ele, chiar daca rimeaza :)), ajung unde vor pestii :)))

# Tina date 28 November 2013 16:54 +4

Domnule Raneti, nu stiu cine esti dar eu ti-am luat-o inainte si am reclamat-o prin CSM pe Rica Vasiliu-Cravelos pentru Coruptie: 246, 248, 289 C. Penal. Nu cred ca voi avea succes ca am mai incercat si cu cealalta naparca dinaintea ei si a iesit subit la pensie. Este vorba de Trocea Carmen Mihaela, care si-a cerut pensionarea sa scape de Probleme, dupa ce a lucrat numai 10 luni la Curtea Suprema. E o asa adunatura la CSM si la Curte ca nu e mare speranta sa faca cineva vreo \"curatenie\". Ramaneti fara judecatori, sunt prea Multi incompetenti si de rea-credinta.

# Tudor Raneti date 29 November 2013 02:12 -5

Ideea e sa nu ne dam batuti si sa ne inmultim 8)

# Tudor Raneti date 29 November 2013 02:36 -4

Poate mi-ati luat-o inainte cu acuza pentru coruptie, dar eu am poreclit-o \"puscarica\", si am numit-o public infractoare si psihopata mitomaniaca, fiindca este. Tace chitic, ca are caciula de muste :D

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:28 -2

Cat de prosti sunt astia care ma urmaresc sa-mi faca rau :D Atata puteti? Sa dati un vot negativ? N-ati invatat ca votul vostru ca si voi nu face doi bani? :D Prosti sunt si cei care m-ar crede paranoic, si nu-si pun intrebarea de ce nu sunt votati negativ si cei care sunt de acord cu mine, ci doar eu :D Slava lui Dumnezeu ca psihopatii sunt prosti. N-aveti viata sarmanilor, de aia ma urmariti pe mine :D

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:43 -2

Aaa, stati ca mi-am amintit cui ii zic basistii \"nebun\", cum ma fac pe mine acum :D Basistii fac nebun pe oricine nu e colaborationist ca ei :D Au o psihoza gen a lui Saruman, \"e o nebunie sa te opui raului\" :D

# coco date 28 November 2013 16:20 +6

..la constanta cu el..in port..asa hotarare numai in dosarele afaceristului radulicaS am mai vazut ....ceva chelt de judecata ? 10000-20000?...bravo lor !! ei conduc justitia !! restul 1200 ..la dna ! la dictare...

# unul din lumea cea mare date 28 November 2013 16:22 +5

bai viperelor de judecatori !!voi sinte ti in toate mintile voastre???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# Tudor Tatu date 28 November 2013 16:50 +4

Stimabilul judecator a uitat sa treaca in motivare ca ii afecteaza situatia pecuniara intrucat Danilet este formator de mediatori!? si nu poate veni de la oradea la Bucuresti sa sustina cursurile. Oare legea ii permite sa faca asa ceva? ,, MEDIEREA PENALĂ – PROCEDURI ȘI PRACTICI CONFORM NOILOR REGLEMENTĂRI Medierea in cauzele de natura penala este un subiect amplu discutat si un domeniu insuficient abordat. Noua legislatie penala, care se va aplica de la 1 februarie, deschide perspective noi pentru mediatori in cauzele penale, neanalizate pana acum. Subiectul este deosebit de important pentru mediatori, fie de profesie juridica sau nonjuridica, avand in vedere ca este primul curs de formare continua care abordeaza materia penala din perspectiva noului cod de procedura penala care va intra in vigoare la 01.02.2014. Va asteptam la cursul de formare continua sustinut de jud. CRISTI DANILET si colegii nostri mediatori ION DEDU si ANDREEA RADUT.\" http://www.trainingpro.ro/ro/

# Tudor Tatu date 28 November 2013 16:51 +3

Stimabilul judecator a uitat sa treaca in motivare ca ii afecteaza situatia pecuniara intrucat Danilet este formator de mediatori!? si nu poate veni de la oradea la Bucuresti sa sustina cursurile. Oare legea ii permite sa faca asa ceva? ,, MEDIEREA PENALĂ – PROCEDURI ȘI PRACTICI CONFORM NOILOR REGLEMENTĂRI Medierea in cauzele de natura penala este un subiect amplu discutat si un domeniu insuficient abordat. Noua legislatie penala, care se va aplica de la 1 februarie, deschide perspective noi pentru mediatori in cauzele penale, neanalizate pana acum. Subiectul este deosebit de important pentru mediatori, fie de profesie juridica sau nonjuridica, avand in vedere ca este primul curs de formare continua care abordeaza materia penala din perspectiva noului cod de procedura penala care va intra in vigoare la 01.02.2014. Va asteptam la cursul de formare continua sustinut de jud. CRISTI DANILET si colegii nostri mediatori ION DEDU si ANDREEA RADUT.\" http://www.trainingpro.ro/ro/

# V.P. date 28 November 2013 17:45 +6

Justitia romana nu-i doar oarba, este si tampa (1 > 1200)

# mishulescu date 28 November 2013 18:37 +7

Intr-o buna zi, acesti porci trebuie exclusi din magistratura.Cu lotu\' !

# gogu date 28 November 2013 20:23 +3

Asta inseamna justitie! Conditiile materiale si salariile sunt de vina pt aceasta hotarare; sunt slabe. Ignoranta si justitia speculativa!

# Calaul date 28 November 2013 22:08 +3

:lol: Si uite asa mi-am gasit inca un client. Ii promit ca la vestitul zid la Tirgoviste lama ghilotinei va fi asa de tocita inchit va trebui sa cada de vreo 10 ori pina va desprinde PROSTONACUL de DOVLEAC de corpul ala de rahitic pe droguri. Mergi inainte neica. Esti pe drumul de DEAD MAN WALKING. scirnavie inputita si urit mirositoare

# TITULESCU date 28 November 2013 22:15 +3

Ce frumusel e ! Cei de la AMR nu-asa ,,LUMEA JUSTITIEI \" ca sunt mult mai frumosi si mai destepti si mai cinstiti si intr-un cuvant spus minunati ?

# recurs date 28 November 2013 23:06 +2

la recurs aratam ca punem mana de la mana si-i platim noi rezilierea contractului de inchiriere.

# un nene date 28 November 2013 23:50 -3

Ati citit hotararea :-/ ? .... priveste suspendarea executarii Hot. 162/2013 si .... Curtea apreciaza ca prin declararea neconstitutionalitatii art.55 alin. 4 si 9 din lg.317/2004, Hot. 162/2013 este nelegala ..... In conditiile date, mai avea temei legal Hot. 162? ... trebuia sa se dea smecher si sa respinga suspendarea de dragul de a fi laudat pe Luju?

# mircea date 29 November 2013 02:09 -3

Interesant ( de fapt nu prea ) ca si pe un site care se vrea tehnic tot se propaga ideea eronata fundamental a \" vointei majoritatii \" ( mai puternica decat legi si regulamente ) . 

# Dora date 29 November 2013 08:27 +4

Mircea,nu-ti mai forta singurul neuron pe care il ai ca s-ar putea sa ramai si fara el.Oricum debitezi doar tampenii.\"idea eronata fundamental a vointei majoritatii este buna cand esti ales dar nu masi este buna cand aceeasi majoritate (sau mai mare)iti spune sa pleci acasa.Nu stiu de unde iei ideile astea crete dar asa functioneaza democratia.Majoritatea hotaraste.

# mircea date 29 November 2013 11:16 -1

qed

# Dora date 29 November 2013 12:38 +2

Sa inteleg ca imi dai dreptate?Tu nu ai demonstrat decat faptul ca ,din punctul tau de vedere,democratia este o prostie.

# nene mircea date 29 November 2013 06:35 +5

credeti ca ar putea exista o motivare asemanatoare si pt un doctor sau profesor? ma refer la aia cu contractul de inchiriere, cu familia......

# XXX date 29 November 2013 07:43 +3

http://www.gandul.info/stiri/judecatorul-vasile-bicu-se-intoarce-in-magistratura-2408337 Acum raspunde la comenzi Vasile.... mai ales când e pentru Vasilica :lol: :lol: :lol:

# anticomunist date 29 November 2013 08:51 -2

Sa inceapa a tipa toti comunistii, psd-isti,voiculesti si alti securisti rusofonii din Romania. Domnilor Ceausescu a murit, de voi jegurilor cand scapam. Ceausescu a lasat tara lui Iliescu, locul 2 in pcr, el lui Nastase, care s-a casatorit cu Dana Nastase, fiica tortionarului comunist, iar puscarie impuscatu nastase lui tonta, zis plagiatorul, casatorit cu fiica tortionarului comunist Ilie Sarbu. Cand naiba scapam de comunisti. Ati venit pe tancurile rusesti, pana atunci NU A FOST NICIODATA O GUVERNARE DE STANGA IN ROMANIA. Cand mor nenorocitii pe care i-a facut armata rosie, culoarea socialistrlor

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:30 -1

Ceausescu n-a murit pur si simplu, a fost ucis de propria sa mafie securista fiindca-si luase nasul la purtare

# obiectiva date 29 November 2013 11:34 0

ceuasescu a fost asasinat la ordinul iudeo masoneriei....dar nu il plang, era grad 33 in P2.......

# Tudor Raneti date 29 November 2013 11:51 0

Am inteles cucoana, esti nino-nino. Iliescu era evreu dupa mata

# Vasile Cretu date 29 November 2013 09:16 +5

Si uite-așa a ajuns tara asta si oamenii ei la mana unor judecatori penibili, care-și bat joc de meseria lor... Cine-i controlează si evaluează pe ăstia? CSM-ul este o cloacă pestilentiala unde activează tot felul de personaje dubioase si ciudate(ca acest zurliu, Dănileț). Ce e de făcut? Cum dracu de am decăzut in asemenea hal? Sunt complet scârbit de manevrele si mânăriile din justitie, mi-e silă, mă feresc ca dracu de tămâie să nu ajung cumva, chiar si nevinovat, pe mâna ăstora. Ptiu, drace!... 

# santinela date 29 November 2013 09:55 -1

Bai \"anticomunist\" cind Iliescu a fost nr.2 in PCR ? Daca asta a fost nr.2 inseamna ca tu esti un mare intelectual,un destept,ceea ce nu este cazul.Cretinitatea ta este evidenta !

# anticomunist=antipontist date 29 November 2013 11:01 -2

Cauta poza pe internet a lui Iliescu cu Ceausescu si Elena cand erau doar trei, triuunghiul amoros. Desigur Iliescu ii servea pe amandoi. Sau nu stii cand au iesit in strada intelectualii si studentimea si a strigat JOS ILIESCU, iar el a chemat intelectualii lui , minerii cu 2 clase care nu stiau sa scrie

# Tudor Raneti date 29 November 2013 12:04 0

Valea Jiului a fost intesata de securisti de foarte multa vreme, de la niste rascoale mai vechi. Iliescu il ura pe Ceausescu fiindca nu i-a dat pozitia sociala pe care credea ca i se cuvine, si asta e unul din motivele pentru care a decretat ca Ceausescu sa fie ucis, din razbunare. Iliescu n-a miscat minerii prin discursul sau oficial de instigare autoincriminator, ci minerii s-au urnit prin capii securisti, si tot la ordinul lor au masacrat manifestantii din Bucuresti. Iliescu e un mincinos psihopat, se vede clar de exemplu cand afirma ca a ajuns la putere fiindca l-a vazut lumea in pulover la TV. Daca schimbati documentarul de pe youtube, se vede adevarul, strazi pline de oameni care strigau jos iliescu de zbarnaiau geamurile. Iliescu a mintit ca nu stie cine a tras in populatie, chiar si-a dus mana la ceafa cand a zis asta, ca un mincinos prost ce e a dat semn ca minte. Tortionarul Visinescu si altii ca el au ucis romanii in 89, si de aceea nu l-a condamnat Iliescu, era de-al lui

# Clarificare date 29 November 2013 12:12 0

Raneti, dar cu John F. Kennedy cum a fost? KGB, CIA, lunetistul singuratic, al doilea tragator din boschete, mafia, Fidel Castro? Ce stii despre asta?

# obiectiva date 29 November 2013 12:21 +1

@clarificare...cred ca azi e o CLONA nebuna, ca eu stiu ca raneti cel real NU scria asa aberatii......

# Tudor Raneti date 29 November 2013 18:39 0

Nu e nimeni obligat sa scrie cum iti suna matale bine :D

# Tudor Raneti date 29 November 2013 18:09 0

Daca-mi spui de ce te intereseaza iti raspund

# obiectiva date 29 November 2013 11:17 +1

LUJU, va rog sa publicati si alte articole, ca de cate ori intru pe aci, vad doar mecla acestuia.......si MA SPERII.......si vad CSM ul si justitia din RO in toata spendoarea........asta trebuie sa fie MASCOTA SISTEMULUI JUDICIAR ROMANESC !!!!!

# Tudor Raneti date 29 November 2013 12:06 0

Cucoana, am scris mai sus despre prostia feminina, iar mata esti exemplu si mascota acestei stereotipii de prostie

# obiectiva date 29 November 2013 12:20 +2

raneti, cred ca esti insusi danilet....de vreme ce nu stii cum sta treaba cu femeile....femeile cauta barbatii la OUA, nu  la frumusete...tie iti lipsesc si alea, si cealalta !!!!!!!

# obiectiva = largita date 29 November 2013 13:38 -2

obiectiva fi sincera si spune cum l-ai votat pe ceausescu, iliescu, nastase si ponta. Mirosi a socialism, putzi a psd. ITI PLACE SA CERSESTI DE LA STAT ??

# obiectiva date 29 November 2013 13:44 0

VOTUL este universal, direct si SECRET ! ASA, si bai, asta anonimul,, nu stiai ca adevaratul raneti ii uraste pe baSSisti , incluzandu-l si pe DANILET, desigur..........in nici un caz nu i-ar lua apararea..........cel mai mult, de la stat, ii place sa cerseasca lu„ baSSescu, de 9 ani tot cerseste, si el si sleahta lui de primitivi, in frunte cu cotofana hoata udrea.........ma lasi ?????

# Tudor Raneti date 29 November 2013 18:33 0

[quote name=\"obiectiva\"]raneti, cred ca esti insusi danilet....de vreme ce nu stii cum sta treaba cu femeile....femeile cauta barbatii la OUA, nu  la frumusete...tie iti lipsesc si alea, si cealalta !!!!!!![/quote] Vorbeste prostia satanica in dumneavoastra. Cristi Danilet e casatorit si are doi copii minori. http://www.cristidanilet.ro/docs/4%20CV%20.pdf

# obiectiva date 29 November 2013 18:49 0

ANUNT PUBLIC ......imi retrag apararea facuta lui raneti....e bolnav, intra-adevar........numai un schizofrenic poate scrie contra regimului baSSescu .......genul MOARTE ......pana la capat.....si apoi, sa se suceasca, sa ii tina partea lui DANILET, cel plimbaret.........cu bolnavii trebuie sa te porti frumos.....

# Tudor Raneti date 1 December 2013 15:06 +1

Doar o tarfa penala a securitatii ponegreste un om ca Cristi Danilet. Spune-mi te rog cand i-a luat apararea Cristi Danilet dlui Traian Basescu (caruia eu i-am dosar penal, si nu dumneata, si l-am dat in judecata pentru calomnie si insulta). Dumneata nu esti o basista, probabil ca basistii te-au dat afara dintre ei de psihopata ce esti, o tarfa penala psihopata. Locul dumitale este la puscarie pentru atac la persoana. Cristi Danilet nu doar ca n-a facut nimic din ce acuzi dumneata acolo, dar nu ti-a facut nimic dumitale si din cate stiu si eu, nimanui altcuiva. Asta te face pe matale o psihopata fiindca nu exista nici un motiv rational sau just in comportamentul dumitale. Daca nu mai vrei sa suferi, treci pe medicamentatie xanax, sau cumpara paine de la Cora, ca a dat si-n presa ca baga in paine compusi xanax cauzatori de dependenta :D

# nebun de legat date 1 December 2013 15:09 0

Raneti, tu esti programator sau injurator de profesie? Ce-i cu limbajul asta spurcat?

# Tudor Raneti date 1 December 2013 17:10 0

Chiar esti nebun de legat dar macar recunosti. Psihopat este un termen stiintific. Tarfa tind sa cred ca este un termen crestin, ca si curva. Sa injuri nu inseamna sa numesti pe cineva pe nume, sau pe calitate. Sa injuri inseamna sa pomenesti de cele sfinte, de morti, de organe genitale s.a.m.d. Esti scuzat ca esti prost, fiindca esti roman

# Anareti Dutor date 1 December 2013 17:17 0

Te-au dat afara de la Cora pentru ca ai sarit la bataie?

# Tudor Raneti date 1 December 2013 17:34 0

P.S. \"Anareti Dutor\" Semeni cu psihopatul de Chitescu George de la Cora, singurul clovn psihopat din toti de acolo care face astfel de glume proaste stalcind numele, fara motiv just.

# obiectiva date 1 December 2013 18:06 0

@ET, ala nu e dosarul cu cazul roswell, e dosarul cu experimentul philadelphia.....

# obiectiva date 1 December 2013 18:10 +1

sunt extrem de fericita ca formidabilul danilet s-a reintors cu bine in RO.....si nu ni  l-au rapit focoasele panameze...si .noi pe cine il mai priveam ca pe Mesia.......uite ce ne scrie pe facebook.....a venit DOXA in domeniul justitiei.....Republica Panama este o țară în America Centrală , cu nici 4 milioane locuitori. Limba oficială este spaniolă. Nu se vorbește engleză la hotel, taxi, magazine. F.mulți sunt metiși – un amestec între ameroindieni și albi. A fost colonie spaniolă pentru 300 ani până în 1821 (era ultima oprire pentru navele care transportau aur din Peru, peste Atlantic) și apoi parte din Columbia până în 1903. Următorii 60 ani a fost democrație, apoi dictatură și pentru 21 ani dictatură militară. Ultimul dictator, generalul Noriega, este înlăturat printr-o intervenție militară a americanilor (Operation Just Cause), care îl arestează în ultimele zile din decembrie 1989.ONU a condamnat intervenția. Democrația este reinstaurată. Există separația puterilor.

# subiectiva date 1 December 2013 18:25 +1

Noroc cu wikipedia, a avut de unde copia. Altfel ne trezeam ca scria despre Panama \"acest judet minunat al Romaniei...\"

# obiectiva date 1 December 2013 18:47 0

ce spuneam eu, MASCOTA SISTEMULUI JUDICIAR DIN RO....copy paste.......minte, constiinta, originalitate , IOC !

# Anareti Dutor date 1 December 2013 21:22 0

Raneti, ai adormit? Cu ce e dosarul tau? Cu Roswell sau cu experimentul Philadelphia?

# Tudor Raneti date 2 December 2013 17:24 0

N-am adormit. Vad cat de prost esti :D fiindca daca vii aici sa faci misto fara sa poti macar sa faci misto, clar n-ai nici o viata fiindca gasesti ca cel mai important in viata ta sa incerci sa te agati de mine, fiindca recunosti ca sunt mai bun ca tine din toate punctele de vedere, si de asta nu ma suporti. Esti complexat :D Dar asta nu e suficient, esti asociat cu o aurolaca \"obiectiva\" :D Citez din \"obiectiva\": \"Tremur toata. Dar nu stiu daca de la sperietura sau de la faptul ca nu mi-am luat portia de aurolac.\" :D

# obiectiva date 2 December 2013 18:06 0

@raneti, te IGNOR !

# Tudor Raneti date 1 December 2013 15:09 0

Si pentru posteritate, nu mi-ai luat apararea niciodata, dementa fiinta psihopata mitomaniaca ce esti :D Tie orice tampenie visezi noaptea mai si crezi. Stereotipia nebunei

# Tudor Raneti date 1 December 2013 15:13 0

Acum observ uitandu-ma la detalii ca dupa ce psihopata \"obiectiva\" ma face basist, imi reproseaza ca-i urez moarte tiranului si porcurorilor lui :D E si schizofrenica pe deasupra baba asta :D

# obiectiva date 1 December 2013 16:20 0

@raneti esti grav bolnav si de aceea nici nu ma obosesc sa iti mai raspund......totusi, iti scriu, inainte de a te IGNORA definitiv.......mi-e mila de tine si te compatimesc in ce hal ai ajuns...., cand il faci DOMN pe satanescu, te deconspiri.....   ATAC LA PERSOANA , a cui persoana ?????? cine se simte atat de ATACAT LA PERSOANA de catre mine  ????? eu atac un SISTEM, nu o persoana, ca nu ma obosesc ...... bine mai, eu merg la puscarie, ca sunt o MARTIRA........de felul meu...... dar tu cu siguranta infunzi casa de nebuni.......

# Tudor Raneti date 1 December 2013 17:16 0

Priviti cum vier******ste mintea unei psihopate. Afirma ca altii sunt nebuni, ca si cum ar avea titlu de doctor si vorba sa nu poate fi pusa la indoiala, si de aceea nu vine cu argumente la ce spune, fiindca e o detinatoare a adevarului absolut :D Apoi incearca sa ma jigneasca pretinzand ca sunt obiectul milei si compasiunii, incearca sa ma calomnieze si fiindca nu reuseste, trece sentimental de la a incerca sa ma victimizeze, la a se victimiza singura, incheind cu fundalul motivational al acestui comportament schizofrenic, dorinta de a ma vedea suferind fara motiv dealtfel, din pura placere psihopata. Tavaleste-te in chinuri tarfa penala :D Soiul tau n-are ce cauta la nebuni ca aia nu-s vinovati sa te suporte, si de regula nebunii sunt pasivi. Locul tau e la puscarie, ca toti nebunii agresivi

# obiectiva date 1 December 2013 17:55 0

asa e, raneti !!! TOATA LUMEA E NEBUNA, NUMAI TU ESTI SANATOS.......

# obiectiva date 1 December 2013 18:04 0

iar danilet e si mai frumos decat alain delon, si mai destept decat einstein....e cel mai frumos si destept din lume.....un adevarat mascul feroce !

# Tudor Raneti date 29 November 2013 12:15 0

Raspunsurile la acest articol demonstreaza o alta caracteristica definitorie a romanilor, pe langa celelalte proferate de straini. Poporul roman in general este xenofob

# awa date 29 November 2013 17:02 +2

Bravo  Vasilica B. din fetesti,  chestia aia cu .\".. intreruperea contractului de inchiriere..\"    e  MARFA,  cmotivare de judecator impartial si independent care se supune numai legii!!! BRAVO !!!! :D

# awa date 29 November 2013 17:08 +1

Bravo  Vasilica B. din Fetesti,  chestia aia cu .\".. intreruperea contractului de inchiriere..\"    e  MARFA,  KaK..   motivare de judecator impartial si independent care se supune numai legii!!! BRAVO !!!! :D

# obiectiva date 29 November 2013 19:02 0

stati ca vine mustaciosul din panama cu fotografiile.....care vor constitui deliciul publicului ...........asta da, activitate in interesul justitie, ce sa mai zic ???? demonizeaza securitatea si pupa SRI ul.........

# obiectiva date 29 November 2013 19:35 +1

Stati sa vina mustaciosul din Panamea si sa ma vada speriata pe Luju . Nici nu stiti voi ce speriata sunt cand il vad pe mustacios. Tremur toata. Dar nu stiu daca de la sperietura sau de la faptul ca nu mi-am luat portia de aurolac.

# obiectiva date 29 November 2013 20:03 0

iaca , CLONA de la 19.35.....cred ca te doare ca esti in sevraj.....

# accipiter gentilis date 29 November 2013 20:42 0

Intr-un fel , bataia de joc a gunoiului de Bicu a fost necesara . Poate asa inteleg si cei 1.200 de mici dumnezei ce inseamna o sentinta stramba si cata ura si frustrare poate provoca . PS Doamne da\' urat mai e animalul asta de Danilet ! Urat si scarbos ...

# Nicusor de la Braila date 30 November 2013 17:25 +1

Voi sunteti batuti in cam....Ce site este acesta?Cine cmenteaza in halul asta?Cred ca tot voi din redactie....Sa va fie rusine,cred ca nu stiti care sunt adevaratele valori ale jurnalistului....\"El trebuie sa prezinte adevarul,nu minciuna!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 5.12.2023 – Umbra lui Kovesi in CSM

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva