24 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

MOALE CA JELEUL – Sefia CSM este o palarie prea mare pentru Bogdan Mateescu. Dupa instalarea pe langa lege a secretarului general al CSM, Mateescu a comis-o din nou. “Jelly” a ajuns in comisiile pentru Tribunalul UE si CEDO pe baza consultarii facute pe mail, desi legea spune ca Plenul desemneaza. CSM vrea sa-l acopere: “Legea nu prevede modalitatea desemnarii de catre Plen”. Legea si Regulamentul CSM stabilesc fara dubiu ca Plenul emite hotarari. Pentru “Jelly” nu exista hotarare

Scris de: George TARATA | pdf | print

3 October 2021 16:41
Vizualizari: 5279

Iata inca o dovada ca functia de presedinte al CSM este in opinia noastra o palarie prea mare pentru Bogdan “Jelly” Mateescu (foto). Dupa ce l-a uns pe judecatorul George Serban in functia de secretar general al CSM pe langa lege (click aici pentru a citi), Mateescu a comis-o din nou. De data aceasta s-a intamplat cu ocazia concursurilor pentru desemnarea judecatorilor romani la Tribunalul Uniunii Europene si Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Desi legea prevede ca membrul CSM este desemnat in comisiile de la cele doua concursuri de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - deci automat prin hotarare de Plen, conform legii si Regulamentului de functionare a CSM - Bogdan Mateescu a ajuns in respectivele comisii in urma unei consultari facute pe mail. Asadar pe langa lege.


 

Modul de numire a reprezentantului CSM in comisia pentru desemnarea judecatorului roman la Tribunalul UE este stabilit prin Memorandumul Guvernului Romaniei adoptat in 7 aprilie 2021 care la art. 1 alin. 2 lit. e) prevede: “Comisia de selectie este formata din: (…) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia la invitatia ministrului justitiei”.

In ceea ce priveste numirea reprezentantului CSM in comisia pentru desemnarea judecatorului roman la CEDO, procedura este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 care la art. 5 alin. 1 lit. e) stabileste ca:

(1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, cu avizul comisiilor juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, la propunerea unei comisii formate din persoanele enumerate mai jos, care isi exercita mandatul in mod individual si independent si isi exprima propria opinie: (...) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia”.


CSM vrea sa-l acopere pe “Jelly” printr-o explicatie jenanta


Dupa cum Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii stabilesc, Plenul CSM emite hotarari, semnate de seful Consiliului. Cu toate acestea, in cazul de fata, pentru numirea lui Bogdan Mateescu in comisiile pentru desemnarea judecatorilor romani la Tribunalul UE si CEDO nu exista nicio hotarare a Plenului CSM. Asta pentru ca, asa cum CSM a explicat intr-un raspuns acordat Lumea Justitiei, nu a avut loc nicio sedinta a Plenului CSM, membrii Consiliului fiind consultati pe mail. Cu alte cuvinte, probabil ca “Jelly” s-a apucat sa le trimita colegilor sai cate un mail in care sa ii intrebe pe cine desemneaza in cele doua comisii.

Jenanta este insa explicatia oferita in raspunsul CSM (raspuns aprobat evident de Bogdan Mateescu, dar unul chinuit, in care e vizibil ca s-a cautat o acoperire legala) prin care Consiliul vrea sa-l acopere pe Bogdan Mateescu si sa justifice ignoranta CSM fata de lege. Astfel, CSM merge pana acolo incat sa sustina ca legea nu prevede modul in care se face desemnarea de catre Plen, astfel ca nu ar fi nicio problema ca nominalizarea lui Mateescu s-a facut pe mail. Asta desi, asa cum veti putea citi mai jos, atat Legea 317/2004 privind CSM cat si Regulamentul CSM sunt cat se poate de clare in legatura cu modul in care functioneaza Plenul CSM si cum se iau deciziile in Plen.


Iata raspunsul CSM oferit pentru Lumea Justitiei (vezi facsimil):

Cum legea nu prevede modalitatea desemnarii de catre Plen a membrului CSM care participa in cadrul comisiilor de selectie, in practica, aceasta s-a realizat atat prin hotarare, cat si prin consultarea tuturor membrilor, in situatia in care Plenul nu a putut fi convocat in cvorum legal, in timp util.

Pentru Comisia de selectie 2021 pentru desemnarea candidatului pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene, membrii Plenului au fost consultati prin intermediul corespondentei electronice, fiind desemnat sa participe in cadrul acesteia domnul judecator Mihai Bogdan Mateescu, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

Aceasta procedura de desemnare a fost contestata de catre unul dintre candidatii pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene, iar Comisia de selectie 2021 pentru desemnarea candidatului pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene, in unanimitate, a respins contestatia.

Aceeasi procedura a fost urmata si in cazul Comisiei privind desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului”.

 


Consultarea pe mail nu poate tine loc de Plen


Problema lui Bogdan Mateescu si a membrilor CSM care au fost de acord ca acesta sa faca parte din comisiile pentru Tribunalul UE si CEDO este ca o consultare pe mail nu poate tine loc de hotarare de Plen. Nici macar daca respectiva consultare a avut loc intre toti membrii Consiliului si nici macar daca acestia si-au dat acordul. Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si Regulamentul de organizare si functionare a CSM prevad ca Plenul emite doar hotarari, adoptate intr-o sedinta de regula publica, a carei ordine de zi se publica pe site-ul CSM cu trei zile inainte, hotarari ce trebuie luate cu votul majoritatii membrilor prezenti, apoi motivate si semnate de presedintele Consiliului. Ceea ce evident ca nu s-a intamplat in cazul de fata.


Prezentam in continuare textele din Legea 317/2004 si Regulamentul CSM care demonstreaza ca Bogdan Mateescu nu putea fi desemnat in comisii doar pe o consultare facuta pe mail.


Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii:

Art. 23 alin. (1): “Consiliul Superior al Magistraturii functioneaza ca organ cu activitate permanenta. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se iau in plen sau in sectii, potrivit atributiilor care revin acestora”.

Art. 27: “(1) Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.

(2) Lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri, iar lucrarile sectiilor se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor acestora.

(3) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti".

Art. 29 alin. (1): Lucrarile plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regula, publice”.

Art. 29 alin. (4): Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza”.

Art. 29 alin. (10): Proiectul ordinii de zi si proiectele de hotarari ce se supun votului plenului sau sectiilor se publica cu 3 zile inainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Art. 29 alin. (10) lit.c): In finalul hotararilor adoptate de plen sau sectii se vor mentiona, fara a afecta secretul votului, numarul de voturi 'pentru', numarul de voturi 'impotriva' si numarul de voturi 'abtinere', dupa caz”.


Regulamentul de organizare si functionare a CSM:

Art. 14: Plenul si sectiile Consiliului emit hotarari, iar presedintele si vicepresedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozitiilor legale si regulamentare”.

Art. 15: Hotararile Consiliului se iau in Plen sau in sectii, potrivit atributiilor care le revin acestora”.

Art. 17 alin. (1):Lucrarile Plenului se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. In lipsa presedintelui si a vicepresedintelui, Plenul alege un presedinte de sedinta dintre judecatori sau procurori, cu votul majoritatii celor prezenti”.

Art. 17 alin.(5):Hotararile Plenului se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti care nu s-au abtinut”.

Art. 17 alin.(6):Presedintele, vicepresedintele sau, dupa caz, presedintele de sedinta semneaza hotararile si celelalte acte emise de Plen”.

Art. 18: Membrii isi pot exprima in mod valabil votul in Plen cu conditia participarii la dezbaterile pe marginea punctului supus procedurii de vot”.

Art. 22: “(1) Consiliul se intruneste in Plen ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor Plenului.

(2) Ordinea de zi a lucrarilor Plenului se aproba de catre Plen, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului.

(3) Proiectul ordinii de zi si proiectele de hotarari cu caracter normativ ce se supun votului Plenului se publica cu 3 zile inainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozitiile art. 31 alin. (2) teza a doua se aplica in mod corespunzator. Pentru punctele suplimentate pe ordinea de zi, procedura de transparenta se aplica in mod corespunzator.

(4) Lucrarile Plenului Consiliului sunt, de regula, publice. Plenul hotaraste, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.

(5) In vederea asigurarii transparentei, sedintele Plenului se desfasoara in conditii de publicitate, astfel: a) sedintele publice se transmit in direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului, se inregistreaza si se publica pe pagina de internet a Consiliului; b) hotararile Consiliului adoptate in Plen, cu caracter normativ, se supun in mod corespunzator prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; c) in finalul hotararilor adoptate de Plen se vor mentiona, fara a afecta secretul votului, numarul de voturi 'pentru', numarul de voturi 'impotriva', numarul de voturi 'abtinere' si numarul de voturi 'nule', dupa caz.

(6) Hotararile Plenului se iau prin vot direct si secret si se motiveaza.

(7) Hotararile Plenului se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii”.


Concursurile sunt nule


Este evident ca niciuna dintre prevederile mentionate mai sus nu a fost respectata. Tocmai de aceea, orice candidat nemultumit poate face contestatie impotriva modului de organizare a concursului, pe motiv de nelegalitate a comisiei de selectie. Faptul ca unul dintre candidati a reclamat deja acest aspect la comisia de de selectie, adica fix la comisia acuzata ca e nelegal constituita, si ca respectiva comisie i-a respins actiunea nu inseamna ca o instanta ar trebui sa dea o solutie similara.


S-a intors lumea cu fundul un sus: un judecator de judecatorie examineaza un judecator CEDO


Altfel, avand in vedere ca sedintele Plenului trebuie sa fie publice, iar inregistrarea sedintelor de asemenea, asteptam ca seful CSM Bogdan Mateescu sa prezinte corespondenta pe mail cu ceilalti membri ai Consiliului.

In final ne intrebam: oare e normal ca un judecator de la Tribunalul UE sau de la CEDO sa ajunga sa fie examinat de un judecator de judecatorie, fie si el presedinte al CSM?

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.07.2024 – Judecatoarea la care a picat gruparea Coldea

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva